akcje pracownicze pkp wartość

Edyta Bryła

PKP Cargo leci w dół, zamiast jechać. Co państwową spółkę ciągnie na dno?

PKP Cargo leci w dół, zamiast jechać. Co państwową spółkę ciągnie na dno?

DB Cargo potrzebuje 70 ludzi, żeby przywieźć 1 mln ton węgla. PKP Cargo - 234. Efekt? Krajowy czempion, który miał rozwozić towary od Bałtyku po Adriatyk, dziś jedzie tylko na węglowych oparach uwikłany w związkowo-polityczne układy.

Po sprzedaży PKP Energetyka, kolej dokapitalizuje PKP Intercity kwotą 1 mld zł

Partners za 1,41 mld zł według wartości kapitału własnego PKP Energetyka. "Będziemy również spłacać historyczny dług z pozyskanych w ten sposób pieniędzy. A dodatkowo do funduszu własności pracowniczej PKP trafiło 211,5 mln zł. To był 'dobry deal', na bardzo dobrych

FWP PKP. Fundusz inwestycyjny i księgowy problem kolejarzy z PKP

FWP PKP. Fundusz inwestycyjny i księgowy problem kolejarzy z PKP

roku koszty obsługi Funduszu Własności Pracowniczej sięgnęły 4,4 mln zł, czyli około 1,8 proc. wartości aktywów - mówi Jakub Karnowski, prezes PKP SA. - To za dużo - dodaje. Dlatego PKP w przetargu wybrało nowego zarządzającego - ING TFI, który przejął zarządzanie funduszem

PKP Cargo przyjął program dobrowolnych ddejść dla 1,3 tys osób, koszt 87 mln zł

tys. zł). Prawie wszystkich pracowników PKP Cargo (95%) obejmują wieloletnie gwarancje zatrudnienia, wynikające z zawartego w 2013 roku paktu gwarancji pracowniczych. W myśl postanowień tego paktu, ponad 20 tys. pracowników otrzymało również akcje pracownicze, stając się

NIK: Prywatyzacja PKP Energetyki była legalna, ale niesie ryzyka

rozmieszczonych na terenie całej Polski stacji paliw, z których korzystają spalinowe lokomotywy i szynobusy. W lipcu ub.r. Polskie Koleje Państwowe (PKP) i fundusz CVC Capital Partners podpisały umowę sprzedaży akcji PKP Energetyka. Wartość przedsiębiorstwa w transakcji opiewała na 1

Noble Securities obniżyło rekomendację PKP Cargo do 'redukuj', wycenę do 45,2 zł

Warszawa, 15.12.2017 (ISBnews) - Analitycy Noble Securities obniżyli rekomendację dla PKP Cargo do "redukuj" z "trzymaj" i jednocześnie obniżyli cenę docelową akcji do 45,2 zł z 48,6 zł, wynika z raportu datowanego na 12 grudnia

PKP: Fundusz CVC wybrany do negocjacji ws. PKP Energetyka to wiarygodny partner

i jest wyjątkowo szkodliwa. W jego ocenie, PKP Energetyka powinna zostać spółką strategiczną Skarbu Państwa, a w razie sprzedaży jej akcje powinny trafić do PKP PLK lub jednego z polskich koncernów energetycznych. PKP podkreślają, że prowadząc procesy prywatyzacyjne

URE: W kontekście regulacji nie ma znaczenia struktura właścicielska spółki

Państwowe S.A. i fundusz CVC Capital Partners podpisały umowę sprzedaży akcji PKP Energetyka. Zaproponowana wartość przedsiębiorstwa opiewa na 1 965 mln zł co, po korekcie o wartość długu netto spółki, daje cenę na poziomie 1 410 mln zł. Umowa ma charakter przedwstępny. Po

Protest zbiorowy w PKP Cargo to próba użycia kampanii wyborczej wg ekspertów

% pracowników spółki jest też objętych zawartym przed debiutem giełdowym paktem gwarancji pracowniczych, w tym cztero- i 10-letnimi gwarancjami zatrudnienia. W ramach paktu pracownicy otrzymali również premię prywatyzacyjną i akcje pracownicze, które będą mogli sprzedać po 31 października br. Średnia wartość

Przegląd informacji ze spółek

Szacunkowa wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży towarów zrealizowanych przez Grupę TXM wyniosła ok. 17 mln zł we wrześniu 2019 r., co oznacza spadek o 29% r/r, podała spółka. W ujęciu narastającym sprzedaż na krajowej działalności kontynuowanej wyniosła ok. 167 mln

PKP pogrąża się w chaosie. Pasażerowie ofiarami politycznego rewanżu i prywaty

PKP pogrąża się w chaosie. Pasażerowie ofiarami politycznego rewanżu i prywaty

oraz przez odpowiednie zapisy w statucie. 30.10.2013 sprzedano 50 procent akcji po 68 zł, a 18.06.2014 dodatkowe 17 proc. po 72 zł. Dziś akcje kosztują 49 zł, co oznacza, że wartość Cargo spadła w czasie rządów PiS o blisko 1 mld zł. Dla PKP sprzedaż tych spółek oznaczała nie tylko pozyskanie pieniędzy

PKP Cargo chce zaproponować pracownikom Program Dobrowolnych Odejść

postanowień tego Paktu, ponad 20 tys. pracowników otrzymało również akcje pracownicze stając się akcjonariuszami spółki z pełnym prawem do dywidendy. Akcje te będą mogły być sprzedane przez pracowników 30 października 2015 roku. Średnia wartość akcji w posiadaniu jednego pracownika to obecnie ok. 5 tys. zł

CVC zawarło porozumienie ze związkami zawodowymi PKP Energetyka

wypracować dzięki odpowiedzialnej postawie każdej ze stron, opartej na dialogu i trosce nas wszystkich o przyszłość firmy i jej pracowników. Wiem, że to ważny krok w naszych negocjacjach, które mam nadzieję zakończymy niebawem pomyślnie, podpisując umowę nabycia akcji PKP Energetyka" - powiedział Obłój

CVC dokapitalizuje swoją polską spółkę 2 mld zł przed przejęciem PKP Energetyka

Partners podpisały umowę sprzedaży akcji PKP Energetyka. Zaproponowana wartość przedsiębiorstwa opiewa na 1 965 mln zł co, po korekcie o wartość długu netto spółki, daje cenę na poziomie 1 410 mln zł. Umowa ma charakter przedwstępny. Po spełnieniu się tzw. warunków zawieszających

Przegląd informacji ze spółek

Volantis Bidco B.V. ogłosił wezwanie na 23,52 mln akcji Pfleiderer Group, stanowiących 36,35% w kapitale zakładowym spółki, po 25,17 zł za sztukę, podał wzywający. Polska Spółka Gazownictwa - spółka zależna Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa

Przegląd informacji ze spółek

/Duisburg, podało PKP Cargo. Polski Bank Komórek Macierzystych (PBKM) nie wyklucza w tym roku emisji akcji w celu sfinansowania kolejnych transakcji M&A. Spółka ma obecnie zidentyfikowanych ponad 10 celów akwizycyjnych, część z nich zamierza sfinansować z przeprowadzonej w grudniu

Przegląd informacji ze spółek

2017 r., podała spółka. Premiera gry planowana jest na 2019 r. Torpol podpisał z PKP Polskie Linie Kolejowe (PKP PLK) umowę na roboty budowlane o wartości ok. 10,2 mln zł netto, podała spółka. Plaza Centers N.V. podpisała wstępną umowę sprzedaży

Przegląd informacji ze spółek

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) postanowiła wykluczyć akcje New World Resources z obrotu giełdowego od 13 grudnia, podała spółka. Członkowie zarządu Klabater - Michał Gembicki i Robertem Wesołowskim - zawarli ze spółką umowy lock-up

Bez porozumienia w PKP Cargo. Chodzi o 40 zł

Bez porozumienia w PKP Cargo. Chodzi o 40 zł

2013 r. W jej ramach pracownicy dostali średnio po 1300 zł premii prywatyzacyjnej (wielkość premii zależna od stażu pracy) i pakiety akcji, które będą mogli sprzedawać od października, o średniej wartości według aktualnej wyceny ok. 5 tys. zł. A burzliwe negocjacje odbijają

Przegląd informacji ze spółek

Oferta Nextbike Polska o wartości 6,77 mln euro została uznana jako najkorzystniejsza w postępowaniu przetargowym, którego przedmiotem jest dostarczenie i obsługa systemu roweru miejskiego dla miasta Oulu w Finlandii, podała spółka. Santander Bank

Przegląd prasy

--Projekt tworzący pracownicze plany kapitałowe (PPK) powinien zostać skierowany do konsultacji w najbliższych tygodniach wg gazety Puls Biznesu --Zarządzający InValue FIZ i InValue Multi-Asset FIZ: Korekta o zasięgu 5-8% nie jest wykluczona, ale hossa

Przegląd informacji ze spółek

przeznaczeniu 10,65 mln zł na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 0,4 zł na akcję, podała spółka. Oferta Torpolu, warta 77,1 mln zł netto (tj. 94,9 mln zł brutto), została uznana za najkorzystniejszą w przetargu PKP Polskich Linii Kolejowych (PKP PLK) na zaprojektowanie i

Przegląd prasy

kredytowej banków i spadku sprzedaży kredytów konsumpcyjnych w październiku --Wokół Elektrowni Ostrołęka zapanował chaos informacyjny -- Kurs akcji PKP Cargo jest najniższy w historii i testuje poziom 20 zł Puls Biznesu

Przegląd informacji ze spółek

Paribas 49 880 600 akcji zwykłych imiennych serii L o wartości nominalnej jednej akcji 1 zł, za łączną cenę emisyjną wynoszącą 3 250 000 000 zł jako instrumentów w kapitale podstawowym Tier I, podał bank. PMPG Polskie Media rozpocznie w IV kw. br. działania związane z

Przegląd informacji ze spółek

sprzedaży w I półroczu 2017 r. i 2,29 mln zł EBITDA po wyłączeniach (stanowiących odpisy aktualizujące wartość majątku trwałego oraz koszty emisji akcji ujęte w rachunku zysków i strat), podała spółka, powołując się na wstępne dane. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła

Przegląd prasy

--Torpol wykona dla PKP PLK dodatkowe prace za ok. 20,2 mln zł netto --NBP: System nansowy funkcjonuje stabilnie, a natężenie zagrożeń bez zmian --GFK: Wartość rynku gastronomicznego w Polsce wzrosła do ok. 36,12 mld zł --FPP

Przegląd informacji ze spółek

. Enter Air podpisał z Albex Aviation oraz osobami fizycznymi umowę inwestycyjną dotyczącą objęcia 49% akcji w czarterowej linii lotniczej Germania Flug, podała spółka. Wartość umowy wynosi 2 mln USD (około 7,7 mln zł). (ISBnews)

Przegląd prasy

przymierza się do sprzedaży majątku producenta blach -- PKP PLK opracowały plan inwestycji kolejowych do 2040 r. W zestawieniu znalazło się aż 325 zadań, o wartości znacznie przekraczającej 250 mld zł, a ile z tej puli zostanie faktycznie wykonane, zależy od wielkości funduszy

Przegląd informacji ze spółek

umowy inwestycyjnej z funduszem European High Growth Opportunities Securitization Fund, podała spółka. W ramach transakcji spółka przydzieliła inwestorowi obligacje o wartości nominalnej 1,5 mln zł. PKP Cargo zawarło odrębne porozumienia z reprezentatywnymi organizacjami

Przegląd informacji ze spółek

) na modyfikację i rozwój Kompleksowego Systemu Informatycznego (KSI) o wartości niemal 350 mln zł brutto, podała spółka. Firma podpisała również umowę na modyfikację KSI ZUS w związku z nowymi przepisami, dotyczącymi przechowywania akt pracowniczych, która opiewa na 24,5 mln zł brutto

Przegląd informacji ze spółek

. 2019 r. wobec 4,29 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Mateusz Juroszek został wybrany na przewodniczącego rady nadzorczej spółki Atal, poinformował deweloper. Torpol zawarł aneks do umowy z PKP Polskie Linie Kolejowe o wartości ok

Przegląd prasy

wysokości podatku Belki pod uwagę brane były wszystkie zyski i straty związane z inwestycjami na rynku kapitałowym Dziennik Gazeta Prawna --Czerwińska: Projekt ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych w połowie lutego trafi do konsultacji publicznych

Przegląd prasy

na 2016-2017 dla USA i strefy euro --Cena emisyjna akcji Celon Pharma ustalona na 16,33 zł --Echo chce mieć pozycję lidera na głównych rynkach jako 'typowy deweloper' --PKP Cargo ma kontrakt za 28 mln zł z PGNiG Termika

Przegląd informacji ze spółek

netto została najwyżej oceniona przez PKP Polskie Linie Kolejowe (PKP PLK) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie negocjacji bez ogłoszenia pn. "Wykonanie robót modernizacji linii kolejowej nr 7 na odcinku Dęblin - Nałęczów w km 107,283 do km 146,320" (pierwotnie LOT C

Przegląd prasy

. 40 mln zł zadebiutują we wtorek na Catalyst --PKP PLK podpiszą umowę na modernizację trasy Jamielnik - Olsztyn za 78 mln zł --KNF zatwierdziła prospekt emisyjny PBG dla akcji serii H i I --M Food i jego główny

Przegląd prasy

przez miesiąc szukali dojścia do najbliższych współpracowników szefa rządu. Działano na granicy prowokacji --Część wartych 350 mln zł akcji pracowniczych spółek Polskiej Grupy Zbrojeniowej jest w posiadaniu mniejszościowych akcjonariuszy, którzy mogą np. domagać się wrażliwych

Przegląd prasy

50-100 mln USD Dziennik Gazeta Prawna --Kto zdecyduje się oszczędzać w pracowniczych planach kapitałowych (PPK), może zwiększyć swoją emeryturę o 18-33% wg szacunków gazety --Centralny Rejestr Faktur (CRF) może być

Przegląd prasy

pracownicze do 2027 r. --RBI: Zaczęliśmy koncentrować się na przygotowaniach do wprowadzenia na GPW 15% akcji Raiffeisen Polbanku Puls Biznesu --KE ma wątpliwości, czy Polska wypełnia kryteria dostępu do elastycznej linii

Przegląd prasy

. --Asseco Poland podpisało umowę ramową z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) na modyfikację i rozwój Kompleksowego Systemu Informatycznego (KSI) o wartości niemal 350 mln zł brutto, podała spółka. Firma podpisała również umowę na modyfikację KSI ZUS w związku z nowymi przepisami, dotyczącymi

Przegląd prasy

, drożeje też dolar, ale silna konkurencja na rynku sprawia, że przewoźnicy nie decydują się na podniesienie cen biletów -- Trwają targi nad projektem ustawy o pracowniczych planach kapitałowych. Pracodawcy i związki zawodowe mają wiele uwag

Przegląd prasy

istniejących akcji spółki, poinformowała spółka. --Zarząd Vantage Development podjął decyzję o zamiarze przeprowadzenia emisji niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii R o łącznej wartości nominalnej nie przekraczającej 60 mln zł i terminie zapadalności do 3,5 roku od dnia

Przegląd informacji ze spółek

powierzyło jej pełnienie funkcji członka zarządu od 1 marca. Akcjonariusze Grupy Recykl zdecydują 27 marca o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F, stanowiących nie więcej niż 10% obecnych akcji, tj. 137 667 szt, w drodze subskrypcji prywatnej, wynika z

Przegląd prasy

ustawy o pracowniczych planach kapitałowych zbiera pozytywne opinie zainteresowanych stron --W I kwartale marża odsetkowa netto niemal wszystkich banków z GPW skurczyła się nieco wobec IV kwartału. Nie oznacza to jednak, że to już koniec trwającej w ostatnich dwóch latach

Przegląd informacji ze spółek

R22 zawarł porozumienie z TCEE Fund III S.C.A. na mocy którego zakupi w dwóch transzach 28,48% akcji w spółce H88 S.A., podała spółka w zawiadomieniu o opóźnieniu ujawnienia informacji poufnej. Na dzień zawarcia porozumienia R22 posiadał 71,52% akcji w spółce H88

Przegląd prasy

temu --Na najbliższym WZ PLL LOT ma zostać podjęta decyzja o przymusowym wykupie akcji pracowniczych wg gazety --Duński duży armator żeglugowy jest zainteresowany przejęciem państwowej spółki Polska Żegluga Bałtycka Polferries

Przegląd informacji ze spółek

CVC Capital Partners liczy, że sfinalizuje transakcję przejęcia PKP Energetyka w ciągu kilku tygodni, poinformował ISBnews dyrektor funduszu Przemysław Obłój. Fundusz zobowiąże się m.in. do utrzymania inwestycji w modernizację sieci oraz udzielenia gwarancji pracowniczych. Nie

Przegląd informacji ze spółek

łączna wartość zobowiązań wynikających z wdrożenia modelu optymalizacji zatrudnienia w grupie PKP Cargo w postaci programu dobrowolnych odejść (PDO) wyniosła 266 mln zł, poinformował prezes Adam Purwin. Kwota ta, jako rezerwa na przyszłe zobowiązania, obciąży skonsolidowany wynik PKP Cargo za IV kwartał

Przegląd prasy

pomiędzy UE a Wielką Brytanią po Brexicie Dziennik Gazeta Prawna --Choć liczba wniosków o wizy pracownicze wzrasta od 2014 r. aż o 200 tys. rocznie, nasze służby konsularne nigdy nie były dobrze przygotowane na uproszczony tryb zatrudniania cudzoziemców

Przegląd informacji ze spółek

. Narastająco w okresie I-III kw. br. sprzedaż w Polsce spadła do 40,9 mln euro wobec 41,2 mln euro rok wcześniej, podała spółka. Wartość aktywów netto zarządzanych przez Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI) z uwzględnieniem aktywów przekazanych do zarządzania podmiotom

Przegląd prasy

reformująca system emerytalny, zakładająca przekształcenie OFE w III filar --Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych może wejść w życie formalnie od 1 lipca 2018 r. Puls Biznesu --Grupa Azoty złożyła niewiążącą ofertę objęcia

Przegląd informacji ze spółek

, uważany za kandydata na osobę odpowiedzialną za górnictwo w rządzie Beaty Szydło. Odniósł się w ten sposób do planowanej przez pracowników PGNiG akcji protestacyjnej z żądaniami płacowymi. Strajk generalny w PKP Cargo rozpocznie się w poniedziałek, 9 listopada, o godzinie 8-ej

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

średniej szybkości pobierania danych, a Orange w kategorii średniej szybkości wysyłania danych i najniższej wartości ping. Źródło: spółka PSD2 : ?Ten rok dla banków w Polsce jest wyjątkowo pełen wyzwań. Wejście w życie PSD2 we wrześniu pokaże, które z nich poradziły sobie

Przegląd informacji ze spółek

świadczenia pracownicze w Grupie Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) zwiększy się o wartość 506,6 mln zł (z tego w JSW o 474,9 mln zł). Wzrost poziomu rezerwy znajdzie odzwierciedlenie w bieżącym wyniku finansowym Grupy w wysokości 55,7 mln zł, z tego 33,9 mln zł w JSW. Kwota 450,9 mln zł będzie

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

Rozliczeniowa (KIR) rozliczyła w lipcu 2019 r. w systemie Elixir 166,4 mln transakcji o łącznej wartości 503,8 mld zł, w systemie Euro Elixir, obsługującym rozliczenia krajowe i zagraniczne w euro - rozliczono 3,6 mln komunikatów o wartości 20,2 mld euro. W Express Elixir przetworzono rekordowe 2,3 mln

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

Cherrypick Games : Akcjonariusze zdecydowali o emisji 88 tys. akcji serii D po cenie emisyjnej 59 zł oraz przeznaczenie zysku netto za 2018 rok w kwocie 742 tys. zł w całości na kapitał zapasowy. Źródło:ISBnews MCI Capital : Wykupił obligacje serii K o łącznej wartości 54,5 mln zł

Wasiak zarobiła w PKP 812 tys. zł, Biernat ma najdroższy samochód, a Kopacz... Prześwietlamy majątki ministrów

., Fordem Cortiną z 1966 r. lub rowerem trzyosobowym Thorn Trident, wartym ponad 10 tys. zł. Zadłużenie: ok. 150 tys. zł (kredyt hipoteczny).   KPRM Zgromadzone środki: 814 tys. zł i polisy ubezpieczeniowe o wartości 223 tys. zł. Maria Wasiak posiada 54-metrowe mieszkanie. W PKP zarobiła w

Przegląd prasy

łącznie 40,57% akcji Rovese po III fazie wezwania --PHN ma list intencyjny ws. nabycia biurowca 'w centrum miasta regionalnego' --Kwota rezerw na świadczenia pracownicze grupy JSW zwiększy się o 506,6 mln zł --Fitch podniósł

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

preferowania zakupów internetowych jest zamieszkiwanie w dużym ośrodku miejskim. Autorzy raportu sprawdzili, jak geografia Polski różnicuje wydatki na zakupy online w odniesieniu do wartości wydatków w handlu ogółem. Przeanalizowano 379 powiatów (w tym miasta powiatowe) i poddano weryfikacji skalę

Osiem lat gospodarki pod rządami Platformy i ludowców

pracy i uszczelnił system weryfikowania bezrobotnych. Dziś pracy nie ma 10,1 proc. Polaków i prawdopodobnie w tym roku znów zobaczymy jednocyfrową wartość. Za to należy rządzących pochwalić. Podobnie za wydłużenie urlopów dla rodziców i wieku emerytalnego. To jedne z najistotniejszych zmian w polityce

Arłukowicz ma 1,3 mln długu, premier Kopacz jeździ toyotą yaris z 2007 r., a ile zarobił Schetyna? [OŚWIADCZENIA]

walucie: 50 tys. zł - Środki pieniężne w obcej walucie: 100 dol.  - Papiery wartościowe : brak - Dom: 291,4 m2 - ok. 800 tys. zł położony na działce o pow. 1300 m2 o wartości 300 tys. zł - Mieszkanie o powierzchni 165 m2 - ok. 580 tys. zł - Dochody: kancelaria radcy prawnego - 98

Fundusz z Luksemburga przejmuje PKP Energetyka za 1,9 mld zł

związkami zawodowymi i w poniedziałek podpisało z nimi porozumienie, w którym zobowiązało się respektować układ zbiorowy i pakt gwarancji pracowniczych, który obowiązuje do 2019 r. W myśl tych przepisów na taki okres pracownicy PKP Energetyka mają gwarancję zatrudnienia w spółce