akcje polkomtel cena

W wezwaniu ogłoszonym przez Polkomtel złożono zapisy na 27,24% akcji Midasa

do zapisywania się na sprzedaż 503 124 060 akcji spółki Midas, uprawniających do 34,0025% ogólnej liczby głosów i kapitału zakładowego w Midasie. Cena w wezwaniu została określona na 0,81 zł. Cyfrowy Polsat i Polkomtel tworzą zintegrowaną grupę medialno-telekomunikacyjną

Grupa Polsat rozpoczyna oferowanie instalacji PV pod marką Esoleo

. Oferta Esoleo obejmuje kompleksowe rozwiązanie, w tym: szybki montaż i najwyższej jakości komponenty, ubezpieczenie na 3 lata w cenie, internet LTE od Plusa do monitoringu na 3 lata w cenie, 15 lat wsparcia technicznego, podano także. Całość inwestycji realizowana jest "

Cyfrowy Polsat ma wstępnie oferty sprzedaży na 18,178 mln akcji Asseco Poland

. "Emitent zamierza podjąć decyzję w przedmiocie nabycia akcji Asseco w ramach zaproszenia w dniu 27 grudnia 2019 roku" - czytamy dalej. Wcześniej Cyfrowy Polsat ogłosił zamiar nabycia do 18 221 000 akcji Asseco Poland, reprezentujących 21,95% kapitału i głosów za cenę

GPW zawiesiła obrót akcjami Midasa

S.A., zarząd giełdy [...] zawiesza obrót akcjami tej spółki, oznaczonymi kodem PLNFI0900014, począwszy od dnia 25 maja 2016 r." - czytamy w komunikacie. Polkomtel, który posiada pośrednio oraz bezpośrednio 1 379 597 139 akcji Midasa, stanowiących 93,237% kapitału

Akcjonariusze Midasa zgodzili się na wycofanie akcji z obrotu GPW

. Polkomtel, który posiadał pośrednio oraz bezpośrednio 1 379 597 139 akcji Midasa, stanowiących 93,237% kapitału zakładowego i głosów, ogłosił pod koniec maja przymusowy wykup pozostałych akcji od akcjonariuszy mniejszościowych po cenie 0,81 zł za akcję. Na początku maja Cyfrowy

Cyfrowy Polsat ogłosił zamiar nabycia 21,95% akcji Asseco Poland za 65 zł sztuka

Warszawa, 19.12.2019 (ISBnews) - Cyfrowy Polsat ogłosił zamiar nabycia do 18 221 000 akcji Asseco Poland, reprezentujących 21,95% kapitału i głosów za cenę 65 zł za jedną akcję, podał Polsat. Planowany jest rozwój współpracy grup. Podmiotem

Cyfrowy Polsat i Reddev nabędą łącznie 18,178mln akcji Asseco, rozliczenie 30XII

Poland, reprezentujących 21,95% kapitału i głosów za cenę 65 zł za jedną akcję. Według zapowiedzi, Cyfrowy Polsat i Asseco Poland nie planują połączenia i mają nadal działać autonomicznie, ale ich wspólny potencjał umożliwi stworzenie bogatej oferty zaawansowanych usług telekomunikacyjnych i

Netia: Cena w wezwaniu Cyfrowego Polsatu mieści się w zakresie wartości godziwej

Warszawa, 25.01.2018 (ISBnews) - Zarząd Netii uważa, że cena akcji w wezwaniu Cyfrowego Polsatu ustalona na 5,77 zł za sztukę "mieści się w zakresie cen odpowiadających wartości godziwej spółki", podano w komunikacie. Cyfrowy Polsat ogłosił

Cyfrowy Polsat i Karswell w wyniku wezwania mają 110,7 mln akcji Netii

Warszawa, 17.05.2018 (ISBnews) - Cyfrowy Polsat i Karswell Limited w wezwaniu na Netię nabyły łącznie 110 702 444 akcji spółki, podał podmiot pośredniczący - Trigon Dom Maklerski. Cena transakcyjna wyniosła 5,77 zł za jedną akcję. "W ramach

Cyfrowy Polsat nie podjął decyzji co do zwiększania zaangażowania w Netię

ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Netii. Na początku grudnia 2017 r. Cyfrowy Polsat ogłosił wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 119 349 971 akcji Netii, stanowiących 34,24% kapitału zakładowego oraz 34,24% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, po cenie

Cyfrowy Polsat wyemituje obligacje serii C do łącznej wartości nom. 1 mld zł

r. Rolę współoferujących obligacje serii C w ramach oferty pełnią Trigon Dom Maklerski, Erste Securities Polska oraz Erste Group Bank AG. Cyfrowy Polsat i Polkomtel tworzą zintegrowaną grupę medialno-telekomunikacyjną kontrolowaną przez Zygmunta Solorza-Żaka. Akcje

Cyfrowy Polsat: Capex na sieć po przejęciu Midasa sięgnie do 1 mld zł w 3 lata

zarządu ds. finansowych grupy Tomasz Szeląg stwierdził, że cena w wezwaniu (81 gr za akcję) na Midasa jest godziwa i bardzo atrakcyjna. "Uwzględnia istotną premię dla akcjonariuszy mniejszościowych. Jeśli zostaną wygenerowane dodatkowe synergie, będzie to wartość dodana, a

Cyfrowy Polsat kupi 58,7 mln akcji Netii od spółki Karswell za 338,8 mln zł

Warszawa, 26.09.2018 (ISBnews) - Zarząd Cyfrowego Polsatu podjął decyzję o nabyciu 58,7 mln akcji Netia od spółki Karswell za cenę sprzedaży w kwocie 338,75 mln zł (tj. 5,77 zł za jedną akcję), podała spółka. Transakcja zostanie przeprowadzona 2 października br. poza rynkiem

Telewizja Polsat złożyła ofertę nabycia spółek należących do Grupy Interia

niej portal Interia.pl, a także serwisy tematyczne, m.in.: Styl.pl, Deccoria.pl, MaxModels.pl, Smaker.pl, PCFormat.pl czy NowaHistoria.Interia.pl. Cyfrowy Polsat i Polkomtel tworzą zintegrowaną grupę medialno-telekomunikacyjną kontrolowaną przez Zygmunta Solorza-Żaka. Akcje

Zapisy w wezwaniu Cyfrowego Polsatu na akcje Netii wydłużone do 14 maja

zakładowego oraz 34,24% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, po cenie 5,77 zł za sztukę. Z uwagi na ograniczenia wynikające z aktualnych dokumentów finansowych spółki, które pozwalają spółce na nabycie ograniczonej liczby akcji Netia w wezwaniu, nabywającymi akcje Netii w ramach wezwania są Cyfrowy

Góral: Współpraca Asseco i Cyfrowego Polsatu zwiększy konkurencyjność obu grup

wzrostu wartości Asseco Poland" - podsumował Góral. Cyfrowy Polsat ogłosił zamiar nabycia do 18 221 000 akcji Asseco Poland, reprezentujących 21,95% kapitału i głosów za cenę 65 zł za jedną akcję, podał Polsat. Planowany jest rozwój współpracy grup

Cyfrowy Polsat nabędzie akcje Netii w ramach wezwania

ogłosił wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 119 349 971 akcji Netii, stanowiących 34,24% kapitału zakładowego oraz 34,24% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, po cenie 5,77 zł za sztukę. Wcześniej w grudniu Cyfrowy Polsat nabył pakiet łącznie ok. 32% akcji spółki

Cyfrowy Polsat liczy na podwojenie wyniku EBITDA w Interii w średnim terminie

reklamowych Interii. Finalizacja transakcji uwarunkowana jest uzyskaniem zgody prezesa UOKiK" - czytamy dalej w komunikacie. Cyfrowy Polsat i Polkomtel tworzą zintegrowaną grupę medialno-telekomunikacyjną kontrolowaną przez Zygmunta Solorza-Żaka. Akcje Cyfrowego Polsatu są

Zapisy w wezwaniu Cyfrowego Polsatu na akcje Netii zostały wydłużone do 9 IV

; - czytamy także. Na początku grudnia 2017 Cyfrowy Polsat ogłosił wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 119 349 971 akcji Netii, stanowiących 34,24% kapitału zakładowego oraz 34,24% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, po cenie 5,77 zł za sztukę. Z uwagi na ograniczenia

Cyfrowy Polsat ma bezwarunkową zgodę UOKiK na przejęcie Netii

, po cenie 5,77 zł za sztukę. Wcześniej w grudniu Cyfrowy Polsat nabył pakiet łącznie ok. 32% akcji spółki Netia od dwóch znaczących akcjonariuszy - Mennicy Polskiej oraz FIP 11 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych (FIZAN) za łączną kwotę 638,8 mln zł

Cyfrowy Polsat nie oczekuje na razie dywidendy z Netii

akcji Netii, stanowiących 34,24% kapitału zakładowego oraz 34,24% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, po cenie 5,77 zł za sztukę. Cyfrowy Polsat zapowiedział także, że finansowanie obu etapów transakcji zostanie zrealizowane ze środków własnych oraz kredytu

EBOR sprzedał 2,48% akcji Cyfrowego Polsatu w przyspieszonym book-buildingu

Polskę i Kraje Bałtyckie. EBOR w 2011 r. nabył akcje Polkomtelu, natomiast w maju 2014 r. walory te zostały wymienione na akcje Cyfrowego Polsatu. Cyfrowy Polsat i Polkomtel tworzą zintegrowaną grupę medialno-telekomunikacyjną kontrolowaną przez

Przegląd informacji ze spółek

2016), podał regulator. Strony porozumienia, w skład którego wchodzi Konsorcjum Stali oraz 16 osób, ogłosiły żądanie przymusowego wykupu akcji spółki należących do wszystkich pozostałych akcjonariuszy po cenie 26 zł za akcję, podało Konsorcjum Stali

UOKiK skierował do II etapu postępowanie ws.przejęcia Netii przez Cyfrowy Polsat

. Na początku grudnia 2017 r. Cyfrowy Polsat ogłosił wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 119 349 971 akcji Netii, stanowiących 34,24% kapitału zakładowego oraz 34,24% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, po cenie 5,77 zł za sztukę. Wcześniej w grudniu Cyfrowy

Cyfrowy Polsat i Asseco nie planują połączenia, ale wspólną ofertę usług

wczoraj zamiar nabycia do 18 221 000 akcji Asseco Poland, reprezentujących 21,95% kapitału i głosów za cenę 65 zł za jedną akcję. Asseco Poland specjalizuje się w produkcji i rozwoju oprogramowania. Spółka jest notowana na GPW od 1998 roku. Jest to największy software house z

Cyfrowy Polsat złożył zlecenie zakupu ok. 32% akcji Netii za ok. 638,8 mln zł

Warszawa, 04.12.2017 (ISBnews) - Cyfrowy Polsat złożył zlecenia nabycia łącznie pakietu ok. 32% akcji spółki Netia od dwóch znaczących akcjonariuszy - Mennicy Polskiej oraz FIP 11 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych (FIZAN), podał Cyfrowy Polsat. Cena

Przegląd informacji ze spółek

, poinformował prezes Asseco Adam Góral. Zwrócił się do inwestorów o pozytywną reakcję na ofertę Cyfrowego Polsatu dotyczącą zakupu akcji Asseco Poland. Polkomtel - spółka zależna Cyfrowego Polsatu - zakończył współpracę z Huawei Polska dotyczącej wdrożenia systemu BES, podał Cyfrowy

Cyfrowy Polsat przydzielił obligacje serii C o wartości nominalnej 1 mld zł

przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie w ramach rynku Catalyst, podsumowano. Cyfrowy Polsat i Polkomtel tworzą zintegrowaną grupę medialno-telekomunikacyjną kontrolowaną przez Zygmunta Solorza-Żaka. Akcje Cyfrowego Polsatu są notowane na GPW od 2008 r

Przegląd prasy

przeciwnego zdania --Urzędnicy MAP obawiają się, że oferowane za każdą akcję Energi 7 zł w wezwaniu PKN Orlen to zbyt niska cena, a transakcja może być traktowana jako działanie na szkodę Skarbu Państwa Parkiet -- Szacowana

Cyfrowy Polsat ogłosił wezwanie na 34,24% akcji Netii po 5,77 zł/ sztuka

Warszawa, 05.12.2017 (ISBnews) - Cyfrowy Polsat ogłosił wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 119 349 971 akcji Netii, stanowiących 34,24% kapitału zakładowego oraz 34,24% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, po cenie 5,77 zł za sztukę, podał Cyfrowy Polsat

Przegląd prasy

koniunktury w przetw. przem. wzrósł do +3,2 w I --UOKiK nałożył na Polkomtel 50,6 mln zł kary zw. z opłatą za video streaming --GUS: Produkcja przemysłowa wzrosła w grudniu w 24 z 34 działów przemysłu --GUS: Ceny producentów

Przegląd prasy

, główna ekonomistka Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju --Średnia prognoz Bloomberga sugeruje, że 10 banków notowanych na GPW osiągnie 15,95 mld zł zysku netto w 2020 r., co oznaczałoby wzrost o 15% r/r. --Średnia stopa zwrotu z inwestycji w akcje

Przegląd informacji ze spółek

netto za 2018 r. na dywidendę, tj. o wypłacie 1,71 zł za akcję, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie zwołane na 26 czerwca. Zapisy na maksymalnie 12 mln akcji CI Games emitowanych w ramach kapitału docelowego potrwają od 4 do 10 czerwca. Cena maksymalna została

Przegląd prasy

pierwszy w przypadku kredytu denominowanego --41 porównywarek cen z 21 państw - w tym kilka polskich, jak Ceneo czy Skąpiec - napisało list do Komisji Europejskiej, w kórym narzekają na praktyki monopolistyczne Google'a --Prawie 2 mld zł wydadzą firmy

Przegląd prasy

100% wydatków inwestycyjnych, a duże - możliwość przeznaczania 1% CIT na naukę Puls Biznesu --SOKiK utrzymał w mocy decyzję UOKIK, nakładającą na Polkomtel karę finansową w wysokości 12,3 mln zł, a na Cyfrowy Polsat - 4,4 mln zł

Grupa Polsat ma przedwstępną umowę nabycia Grupy Interia

negocjacyjną w procesie dot. zakupu Grupy Interia. Cyfrowy Polsat i Polkomtel tworzą zintegrowaną grupę medialno-telekomunikacyjną kontrolowaną przez Zygmunta Solorza-Żaka. Akcje Cyfrowego Polsatu są notowane na GPW od 2008 r. (ISBnews)

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

GIEŁDA, EMISJE, M&A Wirtualna Polska : Przejmuje spółkę Enovatis - właściciela portali turystycznych wakacje.pl, easygo.pl i wypoczynek.pl, podała spółka. Cena sprzedaży wszystkich akcje przejmowanej firmy wynosi łącznie ponad 83,56 mln zł. Źródło: ISBnews

Przegląd prasy

--Polnord osiągnął minimalny próg emisji akcji serii T --Pociągi Pesa 760M rozpoczęły testowe jazdy z pasażerami na Białorusi --Wzrost produkcji przemysłowej przyspieszy w kolejnych miesiącach wg analityków --Debata PIE, PFR

Przegląd informacji ze spółek

Merlin.pl, wynika z komunikatu Czerwonej Torebki. Kredyt Inkaso Portfolio Investments (Luxembourg), spółka zależna Kredyt Inkaso, wygrała licytację na zakup pakietu wierzytelności o wartości nominalnej około 44 mln zł oferowanego do sprzedaży przez Polkomtel, podało Kredyt Inkaso

Przegląd informacji ze spółek

-niemieckiej, podała spółka. Global City Holdings ogłosiło ofertę nabycia nie więcej niż 130 351 akcji własnych po cenie 47,7 zł za sztukę, podała spółka. Spółka będzie nabywać akcje w terminie 15-23 września 2015 r. Fortuna Entertainment Group N.V

Cyfrowy Polsat przejmuje Polkomtela

. Formą zapłaty będą akcje tego pierwszego (pozostałych nie ma na giełdzie). Zostaną dopuszczone do obrotu w połowie 2014 r. czyli tuż po zakończeniu transakcji. Będzie ich 291 193 tys. po 21,12 zł za każdą, bo taką cenę wynegocjowano z Metelem. A to oznacza, że Polkomtela wyceniono na 6,1 mld złotych. I

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

aukcji częstotliwości 800 MHz w zmian za upust w cenie kupowanych gigabajtów od T-Mobile. Obydwie te sieci powstaną wówczas na wspólnej infrastrukturze Orange i T-Mobile" - czytamy dalej. Polkomtel uważa, że najlepszym rozwiązaniem dla rynku i klientów jest współpraca

Przegląd informacji ze spółek

BDM obniżyli rekomendację dla Seleny FM do "trzymaj" z "kupuj" oraz cenę docelową akcji spółki do 22,3 zł z 26,4 zł, wynika z raportu datowanego na 6 lipca. Plaza Centers otrzymała pozwolenie na budowę centrum handlu i rozrywki Belgrad Plaza na 32 tys. m2

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

Sygnity : Kończy proces rekrutacji nowej osoby na stanowisko wiceprezesa ds. finansowych po rezygnacji Krzysztofa Ducala. Spółka kontynuuje wprowadzanie zmian strategicznych, a obecną cenę akcji uważa za mocno zaniżoną, poinformował prezes Sygnity Janusz R. Guy. "Proces

KGHM: To najwyższy kwartalny zysk w historii firmy

proc.. -W związku z wysokim zaawansowaniem planu i zamknięciem transakcji sprzedaży akcji Polkomtel KGHM Polska Miedź weryfikuje opublikowaną prognozę wyników finansowych - podał KGHM.

Przegląd informacji ze spółek

. Zawarta umowa ramowa przewiduje m.in. ogłoszenie wezwania do zapisywania się na sprzedaż 100% akcji ABC Data. P4 (operator sieci Play) wypowiedział umowę roamingu krajowego zawartą w 2006 roku z firmą Polkomtel, przy zachowaniu 12-miesięcznego okresu wypowiedzenia, podał Play

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

w spółce Readfy GmbH, podała spółka. Źródło: ISBnews CI Games : Zapisy na maksymalnie 12 mln akcji CI Games emitowanych w ramach kapitału docelowego potrwają od 4 do 10 czerwca. Cena maksymalna została ustalona na 1 zł. CI Games chce pozyskać od inwestorów około 10 mln zł

100 najbogatszych Polaków 2016 "Wprost". Dominika i Sebastian Kulczykowie na czele, za nimi Solorz-Żak i Sołowow

nowych technologiach. O Kulczyk Investments zrobiło się głośno po niedawnej sprzedaży akcji SABMilera . Kulczykowie za 1,5 proc. udziałów w koncernie produkującym napoje dostali ok. 1 mld funtów. W kwietniu funkcjonariusze

Przegląd prasy

EBIT w I kw. 2020 --PZ Cormay miało 7,33 mln zł straty netto, -1,23 mln zł EBITDA w I kw. 2020 r. --Oferta Mostostalu Warszawa, Acciona z najkorzystniejszą ofertą na odc. S19 --Polkomtel złożył wstępna ofertę w aukcji 5G

Przegląd informacji ze spółek

spółka w oświadczeniu. Akcjonariusze Komputronika zdecydowali na walnym zgromadzeniu o przeznaczeniu 4,79 mln zł z zysku netto za rok obrotowy zakończony w dniu 31 marca 2015 roku na dywidendę, co daje wypłatę w wysokości 0,5 zł na akcję, podała spółka

Przegląd informacji ze spółek

spółka w raporcie. Polkomtel - spółka pośrednio zależna od Cyfrowego Polsatu - ogłosił wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 503 124 060 akcji spółki Midas S.A., uprawniających do 34,0025% ogólnej liczby głosów i kapitału zakładowego w Midasie, podał Cyfrowy Polsat. Cena

Przegląd prasy

polskiej armii karabinki za 156,1 mln zł --Akcjonariusze P.A. Nova zdecydują 23 VI o wypłacie 0,75 zł dywidendy na akcję --BM Reflex: Podwyżki cen benzyny i ON w przyszłym tygodniu bardzo prawdopodobne --Newag dostarczy

Przegląd prasy

kontrolowanych przez państwo spółek spadły za rządów PiS o blisko jedną trzecią Puls Biznesu --MI nie widzi szans na zmianę zasad indeksacji cen w bieżących kontraktach - budowlańcy wieszczą falę bankructw ISBnews

Przegląd prasy

zł dywidendy na akcję --Famur miał 65 mln zł zysku netto, 88,37 mln zł zysku EBIT w I kw. 2019 r. --Indeks WIG20 wzrósł o 1,56% na zamknięciu w czwartek --EC Będzin miała 8,03 mln zł zysku netto, 13,91 mln zł zysku EBIT

Przegląd informacji ze spółek

wylicencjonowania marek pozostanie elementem strategii Grupy Amica w perspektywie do 2023 r., poinformowali członkowie zarządu. Z ich słów wynika, że spółka obecnie prowadzi prace w tym obszarze, choć potencjalnych celów nie ma wiele. W związku z rekordowo niskimi cenami siarki na

Przegląd prasy

prezes Grupy Azoty Wojciech Wardacki. --Akcjonariusze J.W. Construction Holding zdecydowali na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu o wyrażeniu zgody na nabycie przez spółkę do 17 771 888 akcji własnych (do 20% kapitału zakładowego) po cenie od 2,18 zł do 3,4 zł, wynika z uchwał

Wzrósł kwartalny zysk Orlenu

gorsze z powodu sezonowego spadku detalicznej sprzedaży paliw. W pierwszym kwartale przyszłego roku Orlen chciałby też sprzedać swoje pakiety 85 proc. akcji firmy chemicznej Anwil i prawie 25 proc. udziałów operatora telefonii komórkowej Polkomtel - zapowiedział Jędrzejczyk

Przegląd informacji ze spółek

. Sigvaris Holding AG ogłosił wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 111 024 akcji spółki Pani Teresa Medica po cenie 15,45 zł za sztukę w ramach przymusowego wykupu, podała spółka. Polkomtel, spółka z Grupy Cyfrowego Polsatu, zdecydował, że bardziej opłacalne i efektywne będzie

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

Gaming Factory : Przydzieliło wszystkie akcje oferowane w pierwszej publicznej ofercie akcji (IPO), podała spółka. Przedmiotem emisji było 1 100 000 nowo emitowanych akcji serii E, a przedmiotem sprzedaży 275 000 istniejących akcji serii B. Cena emisyjna akcji została ustalona na 15,5 zł, co oznacza, że

Przegląd informacji ze spółek

nominalnej 0,33 zł każda po cenie 47 zł, podała spółka. Stopa redukcji w ramach zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji wyniosła 84,2%. Asseco Poland, po decyzji o utworzeniu Asseco International, nadal koncentruje się na długoterminowej i stabilnej budowie globalnej grupy z

Przegląd informacji ze spółek

na ZWZ. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zawiesił obrót akcjami Midasa od 25 maja, podała giełda. Airway Medix w oparciu o wyniki procesu budowania księgi popytu wśród inwestorów ustalił cenę emisyjną akcji serii C wysokości

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

. wobec 1,93 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews GIEŁDA, EMISJE, M&A Starward Industries : Rozpoczął publiczną emisję 73 005 akcji serii H. Cena emisyjna będzie się zawierała w przedziale 40-44 zł. Oznacza to, że do

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

Rozliczeń Elektronicznych Polskie ePłatności (PeP) od Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych (PWPW). Źródło: ISBnews AAT Holding : W pierwotnej ofercie publicznej AAT Holding ustalono cenę emisyjną akcji na 24 zł (wobec ceny maksymalnej wyznaczonej wcześniej na 30 zł) oraz ich

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

numerów komórkowych wyniosła 396 096 w III kwartale 2019 r., podał Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE). Najwyższy dodatni bilans przenoszonych numerów zanotowały: Polkomtel (39,84 tys.), Premium Mobile (13,6 tys.) oraz Tide Software (10,55 tys.), a największy ujemny: P4 (-62,98 tys.), Orange Polska

Przegląd prasy

--Oferta pierwotna do 46 mln akcji Auto Partner rusza dziś, cena maksymalna 2,9 zł --AAA Auto: Rynek aut używanych w Polsce obejmował 164,1 tys. pojazdów w kwietniu --Ceny ropy zwyżkują po informacjach z Kanady --Przychody

Wrocławska firma LiveChat jest warta miliard złotych. I wciąż rośnie

wrocławska spółka może być warta jeszcze więcej. Firma Ipopema Securities prognozuje, że w ciągu roku cena akcji powinna sięgnąć nawet 49,9 zł (w zeszły piątek wynosiła 38,9, a wczoraj 39, a w 2014, gdy firma wchodziła na giełdę, było to 18,5 zł). Wówczas LiveChat Software byłby wart niemal 1,3 mld zł

Przegląd informacji ze spółek

maklerskiego Noble Securities, umowę, na podstawie której nabył od Getin Noble Banku 1 700 akcji imiennych Biura Informacji Kredytowej (BIK). Cena transakcji wyniosła 50 mln zł, podał Idea Bank. Zakłady Magnezytowe Ropczyce zwiększają poziom zysku z przeznaczeniem na wypłatę

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

, EMISJE, M&A SMT : Zawarło umowę przedwstępną sprzedaży 100% akcji SMT Software Services i 100% udziałów Nilaya na rzecz Creston Investments - spółki powiązanej z funduszem zarządzanym przez Enterprise Investors (EI), podało SMT. Ceny sprzedaży spółek to odpowiednio: 104 mln zł

Przegląd prasy

3895,33 zł w III kwartale --NWZ Mercator Medical zdecyduje o emisji do 1,8 mln akcji bez pp 7 grudnia --Polkomtel złożył wniosek o unieważnienie aukcji LTE --Pekao: Nie spodziewamy się ograniczeń w wypłacie dywidendy za 2015

Przegląd informacji ze spółek

Sociali, przechodząc jednocześnie na system management contracting w tej inwestycji, podała spółka. W pierwotnej ofercie publicznej AAT Holding ustalono cenę emisyjną akcji na 24 zł (wobec ceny maksymalnej wyznaczonej wcześniej na 30 zł) oraz ich ostateczną liczbę na 2 397 536

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

prawa uczestników aukcji, Telco Holdings będzie domagać się odszkodowania, wynika z komunikatu P4. Źródło: ISBnews Aukcja LTE : Polkomtel (operator sieci Plus) zwrócił się z wnioskiem do premier Ewy Kopacz o uchylenie rozporządzenia ministra Andrzeja Halickiego w sprawie

Przegląd prasy

których dotarła "Rzeczpospolita" Parkiet --Drobni akcjonariusze Midasa narzekają na cenę proponowaną przez Polkomtel w wezwaniu Dziennik Gazeta Prawna --Szałamacha: Z obniżką VAT musimy

Przegląd prasy

--Grupa Polsat: Wpływ netto refinansowania na wynik brutto to 472 mln zł w III kw. --Cyfrowy Polsat i Polkomtel mają umowy refinansujące na łącznie 12,5 mld zł --Orange, po deregulacji hurtowej dzierżawy łączy, oczekuje efektywnej konkurencji

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

. W raporcie z 11 grudnia BESI Grupo Novo Banco podtrzymało rekomendację "neutralną" dla Netii oraz cenę docelową akcji spółki na poziomie 5,6 zł. "Mimo, że wg szacunków analityków Netia oferuje najwyższą wśród polskich telekomów stopę dywidendy za 2015 na

Przegląd informacji ze spółek

października 2016 r., poinformowała spółka. Pierwotna oferta publiczna do 23 mln nowych akcji i do 23 mln akcji sprzedawanych Auto Partner rozpoczęła się od ogłoszenia ceny maksymalnej w zapisach w transzy inwestorów indywidualnych - ustalono ją na 2,9 zł, podała spółka w aneksie do

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

zakładowego) od Poznańskiego Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości za cenę 350.400 zł oraz 20 udziałów (9,7% kapitału zakładowego) od Seed Investments za cenę 60.000 zł. Źródło: spółka Bonair : EUVIC objął 15 proc. akcji spółki, specjalizującej we wdrażaniu systemów

Przegląd prasy

--Ceny nadal rosną wolniej, dane bez wpływu na decyzję RPP wg analityków --Cena maksymalna w ofercie InPostu ustalona na 33 zł za akcję --ARP liczy, że propozycje Hawe będą 'konstruktywne i atrakcyjne biznesowo' --Polkomtel

Przegląd prasy

Bielsku-Białej wg gazety Parkiet --Inwestorzy mogą przebierać w ofertach publicznych akcji i obligacji Puls Biznesu --ABC Data planuje zwiększenie udziałów w polskim rynku do 25%, a w rynku CEE - do

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

zakładowego w Midasie, podał Cyfrowy Polsat. Cena akcji Midasa w wezwaniu została określona na 0,81 zł. Polkomtel - spółka pośrednio zależna od Cyfrowego Polsatu - nabyła od Ortholuck 100% udziałów w spółce Litenite Limited, będącej bezpośrednim właścicielem 976 542 690 akcji spółki Midas, reprezentujących

Przegląd prasy

nominalnej 0,33 zł każda po cenie 47 zł, podała spółka. Stopa redukcji w ramach zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji wyniosła 84,2%. --Asseco Poland, po decyzji o utworzeniu Asseco International, nadal koncentruje się na długoterminowej i stabilnej budowie globalnej grupy

Tygodniowy przegląd informacji ISBnews z sektora TMT

cena za akcję w wysokości 10,37, zaproponowana w wezwaniu ogłoszonym przez przez MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, mieści się w zakresie cen, które odpowiadają wartości godziwej spółki, podał ATM. Źródło: ISBnews Fachowcy.pl Ventures : Dokonał przydziału 3

Przegląd prasy

składniki sugerują dalszy spadek lub stabilizację cen --MSP potwierdza chęć objęcia akcji Grupy Lotos nowej emisji za max. 530 mln zł --CEE Equity Partners sfinalizował zakup 3 farm wiatrowych za 84 mln USD --Cena emisyjna

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

Gremi Media : Akcje wydawcy "Rzeczpospolitej" i Parkietu" będzie można kupić na GPW 1 lipca br., zapowiada większościowy akcjonariusz Gremi Media Grzegorz Hajdarowicz. "Planowana data - 1 lipca. Oczywiście będą to te akcje Gremi Media, które już dziś są w

Przegląd informacji ze spółek

akcje spółki za zgodne z interesem TVN, a cenę oferowaną przez wzywającego - za godziwą, podała spółka. GWI GmbH - spółka w 85% zależna od Erbudu - podpisało z Vabali SPA Düsseldorf GmbH & Co. KG umowę na budowę kompleksu spa w Düsseldorfie za 11,54 mln euro (ok

Przegląd prasy

ISBnews --Indeks WIG20 wzrósł o 0,35% na zamknięciu w środę --ARP: Współpraca z samorządami pomoże firmom z SSE znaleźć pracowników --Wind Mobile ustalił cenę emisyjną akcji oferowanych na 7,8 zł

Przegląd prasy

--Przychody Wojasa wzrosły o 15,3% r/r do 15,19 mln zł w marcu --PCM chce przeznaczać co najmniej 100% zysku Grupy Masterlease na dywidendy --Redan ma umowę sprzedaży 10,76% akcji TXM za blisko 15 mln zł --Polkomtel spłaca

100 najbogatszych według tygodnika "Wprost". Zmiana na podium

Brytanii i Stanach Zjednoczonych. Miliarder zaczynał od stoiska z butami w Lubinie. Teraz jest właścicielem największej firmy produkującej buty w Polsce - NG2 - wytwarzającej 20 mln par butów rocznie. Jego główny rywal - Deichmann - sprzedaje połowę tego. Od kilku lat systematycznie sprzedaje akcje swojej

Przegląd informacji ze spółek

Wind Mobile ustalił cenę emisyjną akcji oferowanych na 7,8 zł, czyli na dolnym poziomie widełek cenowych, podała spółka. Arteria zawarła umowę kredytu obrotowego z Raiffeisenem w wysokości 6 mln zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie transakcji zakupu

Tygodniowy przegląd informacji ISBnews z sektora TMT

, poinformował prezes Asseco Poland Adam Góral. Źródło: ISBnews Asseco Poland : Chce realizować projekty w polskim sektorze publicznym, ale "nie za wszelką cenę", poinformował prezes Adam Góral. Jak podkreślił, Asseco "nie musi" mieć kontraktu w Zakładzie

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

w dwóch kolejnych stanach USA - Nevadzie i Oregonie w 2016, poinformował ISBnews prezes Dariusz Topolewski. Spółka chce utrzymać wysokie dwucyfrowe dynamiki sprzedaży za granicą w nadchodzącym roku. Źródło: ISBnews Polkomtel : Spółka z Grupy Cyfrowego Polsatu, zdecydował

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

: ISBnews Polkomtel : Złożył wnioski rezerwacyjne w aukcji częstotliwości LTE, co oznacza, że zamierza odebrać przydzielone mu rezerwacje, ale jednocześnie nie rezygnuje z roszczeń związanych z "wadliwym" procesem aukcyjnym, podał Cyfrowy Polsat. Źródło: ISBnews

Przegląd informacji ze spółek

łączną cenę w wysokości 14 999 343,60 zł, podała spółka. Polkomtel przekazał do agenta umowy kredytowej dyspozycję uruchomienia procedury przedterminowej przedpłaty części kredytu terminowego w wysokości 600 mln zł, podał Cyfrowy Polsat - właściciel 100% udziałów Polkomtela

KGHM notuje największy zysk w historii - nawet 12 mld zł

korekta prognozy zysku za 2011 rok. - Uwzględni ona znacznie lepsze od spodziewanych wyniki na działalności podstawowej oraz pieniądze za sprzedaż akcji spółki Polkomtel - mówi Dariusz Wyborski, rzecznik KGHM. Do Polskiej Miedzi należy 24,39 proc. akcji Polkomtela (operatora

Tygodniowy przegląd informacji ISBnews z sektora TMT

spółka w raporcie. Źródło: ISBnews LiveChat : Zysk netto wzrósł od 21% do 11,07 mln zł w I kw. roku obrotowego 2017/2018 (tj. kwiecień-czerwiec 2017), podała spółka. Źródło: ISBnews Cherrypick Games : Cena emisyjna w ofercie publicznej akcji serii B

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

podstawowej usługi, jaką stanowi dowóz zakupów tzw. Frisco Vanami. Źródło: spółka GIEŁDA, EMISJE, M&A Netia : Zarząd uważa, że cena akcji w wezwaniu Cyfrowego Polsatu ustalona na 5,77 zł za sztukę "mieści się w zakresie cen odpowiadających wartości

Przegląd informacji ze spółek

zostanie ogłoszony na początku przyszłego roku, poinformował prezes Jan Pamuła. Analitycy Raiffeisen Centrobanku rozpoczęli rekomendowanie Atalu od zalecenia "kupuj" i ceny docelowej 26,5 zł, wynika z raportu datowanego na 24 września. PKP

Przegląd prasy

. restrukturyzacji zobowiązań --Akcjonariusze ING BSK zdecydują 31 marca o wypłacie 4,0 zł dywidendy na akcję --Grupa Midas udostępni Sferii sieć do świadczenia usług w technologii LTE --Cyfrowy Polsat, Polkomtel i Mobyland mają