akcje police

ZCh Police zaoferują do 60,82 mln nieobjętych akcji wybranym inwestorom

Warszawa, 20.12.2019 (ISBnews) - Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police", w związku z zakończeniem okresu przyjmowania zapisów w wykonaniu prawa poboru lub zapisów dodatkowych na akcje spółki w ramach prowadzonej oferty publicznej postanowił o

Zapisy na akcje ZCh Police na realizację Polimerów Police odbędą się 12-19 XI

spółki jest uzyskanie wpływów z oferty w kwocie brutto 1 122 mln zł i 1 109 mln zł netto przy założeniu, że inwestorzy obejmą wszystkie oferowane akcje. Grupa Azoty Police przewiduje, że kwota 934,5 mln zł zostanie przekazana spółce celowej Grupa Azoty Polyolefins w formie wpłat na podwyższony kapitał

Grupa Azoty Police wyemituje akcje za ok.1 mld zł na realizację Polimerów Police

akcji, z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w kwocie ok. 1 mld zł, podała spółka. "Zakładanym terminem przeprowadzania oferty jest IV kwartał 2019 roku. To kolejny milowy krok w historii projektu Polimery Police - jednego z największych przedsięwzięć

ZCh Police obejmą akcje Grupy Azoty Polyolefins za 334,97 mln zł

Warszawa, 21.05.2020 (ISBnews) - Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police (ZCh Police) podjęła decyzję o objęciu 6 993 048 nowych akcji spółki zależnej Grupa Azoty Polyolefins w ramach emisji akcji imiennych serii F w cenie emisyjnej 47,9 zł za każdą akcję, tj. za łączną kwotę 334

Akcjonariusze Grupy Azoty Police nie podjęli uchwały ws. emisji akcji

Warszawa, 04.04.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze Grupy Azoty Zakłady Chemiczne 'Police' nie podjęli podczas dzisiejszego NWZ uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji do 110 mln akcji serii C o wartości nominalnej 10 zł każda. Walne zdecydowało o

Grupa Azoty obejmie akcje nowej emisji ZCh Police za 291,23 mln zł

Warszawa, 10.12.2019 (ISBnews) - Grupa Azoty złożyła w firmie inwestycyjnej dyspozycję objęcia 28 551 500 akcji spółki zależnej Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police (ZCh Police) w ramach planowanej emisji, po cenie emisyjnej 10,2 zł za akcję, tj. za łączną kwotę 291 225 300 zł

Akcjonariusze ZCh Police zdecydują 24 I o objęciu akcji Grupy Azoty Polyolefins

Warszawa, 27.12.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze Grupy Azoty Zakładów Chemicznych Police zdecydują w sprawie wyrazenia zgody na objecie akcji w podwyzszonym kapitale zakładowym spółki ?Grupa Azoty Polyolefins", wynika z uchwał walnego zwołanego na dzień 24stycznia

KNF zatwierdziła prospekt emisyjny ZCh Police w zw. z emisją akcji serii C

Warszawa, 05.11.2019 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny Grupy Azoty Zakładów Chemicznych Police (ZCh Police) w związku z planowaną ofertą publiczną 110 mln akcji serii C, podała spółka. "Komisja Nadzoru

Cena emisyjna akcji nowej emisji Grupy Azoty Police wyniesie 10,2 zł za sztukę

Warszawa, 04.11.2019 (ISBnews) - Zarząd Grupy Azoty Police - spółki wchodzącej w skład Grupy Azoty - ustalił cenę emisyjną akcji zwykłych na okaziciela serii C na 10,2 zł za sztukę, podała spółka. "Liczba praw poboru uprawniających do objęcia

ZCh Police zmieniły harmonogram oferty, zapisy na akcje odbędą się 12-22 XI

Warszawa, 08.11.2019 (ISBnews) - Zarząd Grupy Azoty Zakładów Chemicznych Police podjął uchwałę w sprawie zmiany przewidywanego harmonogramu oferty publicznej 110 mln akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10 zł oraz ubiegania się o dopuszczenie i

ZCh Police zawarły ze Skarbem Państwa umowę dot. objęcia 5,5 mln akcji serii C

Warszawa, 06.12.2019 (ISBnews) - Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" zawarły umowę inwestycyjną ze Skarbem Państwa, dotyczącą nabycia akcji w ofercie publicznej z prawem poboru, dedykowanej finansowaniu projektu Polimery Police, podała spółka

ZCh Police przedłużyła termin zapisów w emisji publicznej akcji do 9 XII 2019

Warszawa, 21.11.2019 (ISBnews) - Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police podjęła decyzję o przesunięciu na 9 grudnia (z 22 listopada) terminu zakończenia zapisów w prowadzonej ofercie publicznej akcji z prawem poboru, podała spółka. Planowane wpływy z emisji to ok. 1,122 mld zł

ZCh Police wznawiają plany dot. oferty publicznej akcji z prawem poboru

Warszawa, 27.08.2019 (ISBnews) - Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police zdecydował o powrocie do planów w zakresie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji z prawem poboru dotychczasowych akcjonariuszy, podała spółka. Planowane podwyższenie kapitału powinno nastąpić

Grupa Azoty Police obejmie akcje PDH Polska za 65,5 mln zł

Warszawa, 28.03.2019 (ISBnews) - Zarząd Grupy Azoty Zakładów Chemicznych Police zdecydował o nabyciu 6 551 092 sztuk akcji nowej emisji spółki PDH Polska po cenie emisyjnej 10 zł, tj. za łączną kwotę 65 510 920,00 zł, podała spółka. Nabycie akcji nastąpi poprzez ich objęcie

Akcjonariusze Grupy Azoty Police zdecydują 4 IV o emisji do 110 mln akcji z pp

Warszawa, 08.03.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze Grupy Azoty Zakłady Chemiczne "Police" podejmą uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji do 110 mln akcji serii C o wartości nominalnej 10 zł każda z prawem poboru, wynika z projektów

ZCh Police rekomendują wypłatę 0,53 zł dywidendy na akcję z zysku za 2017 r.

Warszawa, 07.05.2018 (ISBnews) - Zarząd Grupy Azoty Zakłady Chemiczne "Police" (ZCh Police) podjął uchwałę w sprawie rekomendowania akcjonariuszom wypłaty dywidendy w kwocie 39,75 mln zł z zysku za 2017 r., co oznacza dywidendę w wysokości 0,53 zł za akcję, podała

Akcjonariusze ZCh Police zdecydowali o 0,53 zł dywidendy na akcję za 2017 r.

Warszawa, 04.06.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze Grupy Azoty Zakładów Chemicznych Police zdecydowali o przeznaczeniu 39,75 mln zł z zysku netto za 2017 r. na dywidendę, co da wypłatę w wysokości 0,53 zł na akcję, podała spółka. "Zwyczajne walne

ZCh Police podjęły uchwałę w sprawie nabycia 3 mln akcji PDH Polska za 30 mln zł

Warszawa, 18.10.2017 (ISBnews) - Zarząd Grupy Azoty Zakładów Chemicznych Police podjął uchwałę w sprawie nabycia 3 mln akcji imiennych nowej emisji serii D spółki PDH Polska za 30 mln zł, poinformowała spółka. "Na mocy podjętej uchwały postanawia

Akcjonariusze ZCh Police zdecydowali o wypłacie 0,42 zł dywidendy na akcje

Warszawa, 12.06.2017 (ISBnews) - Akcjonariusze Grupy Azoty Zakładów Chemicznych Police zdecydowali na walnym zgromadzeniu o przeznaczeniu 31,5 mln zł na dywidendę z zysku za 2016 r., wynoszącego 63,98 mln zł, co oznacza wypłatę w wysokości 0,42 zł na jedną akcję, poinformowała

ZCh Police obejmą nowe akcje PDH Polska za łącznie ok. 52 mln zł

Warszawa, 31.03.2017 (ISBnews) - Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police (ZCh Police) obejmą akcje nowej emisji spółki PDH Polska o łącznej wartości do 52 mln zł, podała spółka. "Na mocy podjętej uchwały rada nadzorcza spółki postanowiła wyrazić

ZCh Police obejmą nowe akcje PDH Polska za łącznie 63 mln zł

Warszawa, 08.11.2016 (ISBnews) - Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police (ZCh Police) obejmą akcje nowej emisji spółki PDH Polska o łącznej wartości 63 mln zł, podała spółka. "Na mocy podjętej w dniu 8 listopada 2016 roku uchwały zarządu, postanawia

RN ZCh Police przyjęła wniosek zarządu ws. wypłaty 0,9 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 08.04.2016 (ISBnews) - Rada nadzorcza Grupy Azoty Zakłady Chemiczne "Police" pozytywnie zaopiniowała wniosek zarządu o przeznaczenie 67,5 mln zł z zysku netto za 2015 rok na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, co da wypłatę w wysokości 0,9 zł na jedną akcję

Akcjonariusze ZCh Police zdecydowali o wypłacie 0,56 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 27.05.2015 (ISBnews) - Akcjonariusze Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police zdecydowali o przeznaczeniu 42 mln zł z zysku za 2014 r. na dywidendę, co da wypłatę w wysokości 0,56 zł na akcję, wynika z uchwał walnego zgromadzenia. "

Grupa Azoty przedłużyła list intencyjny z Grupą Lotos ws. 'Polimerów Police'

Warszawa, 31.10.2019 (ISBnews) - Grupa Azoty, Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police (ZCh Police), Grupa Azoty Polyolefins oraz Grupa Lotos podpisały aneks do listu intencyjnego w sprawie finansowania projektu inwestycyjnego "Polimery Police", podały ZCh Police

Grupa Lotos ma wstępne porozumienie ws. finansowania 'Polimery Police'

rozpoczęcia i prowadzenia rozmów w sprawie potencjalnego udziału koncernu w finansowaniu projektu Polimery Police, poprzez objęcie nowych akcji w kapitale zakładowym PDH za kwotę do 500 mln zł. Termin ważności listu upływał pierwotnie 31 października 2019 r. Grupa Lotos jest

Grupa Azoty trzeci raz przedłużyła list int. z Grupą Lotos ws. Polimerów Police

sprawie potencjalnego udziału Grupy Lotos w finansowaniu planowanego przez GA Polyolefins projektu inwestycyjnego 'Polimery Police', poprzez objęcie przez Grupę Lotos nowych akcji w kapitale zakładowym GA Polyolefins i wniesienie wkładu na kapitał zakładowy GA Polyolefins w kwocie do 500 mln zł"

Grupa Azoty ponownie przedłużyła list int. z Grupą Lotos ws. 'Polimerów Police'

sprawie potencjalnego udziału Grupy Lotos w finansowaniu planowanego przez GA Polyolefins projektu inwestycyjnego 'Polimery Police', poprzez objęcie przez Grupę Lotos nowych akcji w kapitale zakładowym GA Polyolefins i wniesienie wkładu na kapitał zakładowy GA Polyolefins w kwocie do 500 mln zł"

Grupa Azoty, Hyundai i KIND zmodyfowały porozumienie o finans. Polimerów Police

Warszawa, 23.12.2019 (ISBnews) - Grupa Azoty i jej spółka zależna Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police (ZCh Police) oraz ich spółka zależna Grupa Azoty Polyolefins podpisały z Hyundai Engineering Co., Ltd i Korea Overseas Infrastructure & Urban Development Corporation (KIND

Grupa Lotos zdecyduje do jutra ws. zaangażowania w Polimery Police Grupy Azoty

udziału koncernu w finansowaniu projektu Polimery Police, poprzez objęcie nowych akcji w kapitale zakładowym PDH za kwotę do 500 mln zł. Termin ważności listu upływa 31 października 2019 r. Grupa Lotos jest zintegrowanym pionowo koncernem naftowym, który zajmuje się

Grupa Lotos ma list ws. ewentualnego zainwestowania 500 mln zł w Polimery Police

prowadzenia rozmów w sprawie potencjalnego udziału Grupy Lotos w finansowaniu projektu Polimery Police, podały spółki w osobnych komunikatach. Prowadzone na podstawie listu intencyjnego rozmowy mają dotyczyć objęcia przez Grupę Lotos nowych akcji w kapitale zakładowym PDH i wniesienia wkładu pieniężnego na

Grupa Azoty ma porozumienie z Hyundai Engineering i KIND w spr. Polimerów Police

też warianty wyjścia z inwestycji, m.in. opcję sprzedaży akcji przez koreańskich inwestorów i opcję odkupu akcji przez spółki z Grupy Azoty, podano również. "Projekt Polimery Police pozwoli nam na dywersyfikację biznesu poprzez rozwój obszarów niezwiązanych z produkcją

Grupa Azoty zdecydowała o objęciu planowanej emisji ZCh 'Police'

Warszawa, 29.05.2019 (ISBnews) - Grupa Azoty podjęła uchwałę o objęciu akcji serii C z planowanej emisji Grupy Azoty Zakładów Chemicznych "Police" w drodze realizacji prawa poboru, złożenia zapisów dodatkowych za określoną przez zarząd Polic cenę emisyjną, w ramach

Grupa Lotos ma zgodę RN na objęcie akcji Grupy Azoty Polyolefins

Warszawa, 04.06.2020 (ISBnews) - Rada nadzorcza Grupy Lotos wyraziła zgodę na inwestycję w projekt Polimery Police i objęcie akcji Grupy Azoty Polyolefins, podała grupa. "W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 12/2020 z dnia 31 maja 2020 roku

Grupa Azoty ma porozumienie z Hyundai i KIND nt. finansowania Polimerów Police

Warszawa, 10.05.2019 (ISBnews) - Grupa Azoty, Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police oraz PDH Polska, spółka zależna od Grupy Azoty i GA Police, podpisały porozumienie o współpracy inwestycyjnej z Hyundai Engineering i Korea Overseas Infrastructure & Urban Development Corporation

ZCh Police mają dokumentację transakcyjną dot. finansowania Polimerów Police

000 000 USD, wskazano również. Pierwotni sponsorzy do dnia sporządzenia niniejszego raportu wnieśli do Polyolefins kwotę 523 760 114,55 zł w formie kapitału na pokrycie obejmowanych akcji Polyolefins, w tym ZCh Police wniosły kwotę 304 110 784,55 zł, a jednostka dominująca

ZCh Police zawieszają ofertę publiczną i zakładają wznowienie w III kwartale

Warszawa, 06.06.2019 (ISBnews) - Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police podjęły uchwałę w sprawie zawieszenia planowanego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, podała spółka. Wznowienie procesu

Kwestia objęcia akcji Grupy Azoty Polyolefins przez Lotos na 'kluczowym etapie'

Warszawa, 25.11.2019 (ISBnews) - Grupa Azoty i Grupa Lotos potwierdziły, że ich celem jest jak najszybsze zakończenie prowadzonych rozmów, dotyczących warunków finansowania kapitałowego projektu Polimery Police, poprzez objęcie akcji spółki Grupa Azoty Polyolefins przez Grupę

Grupa Azoty Polyolefins podwyższy kapitał o 131,9 mln zł

nastąpi w trybie subskrypcji prywatnej przez: - spółkę Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police, spółkę zależną emitenta, która obejmie 6 993 048 [...] akcji; - emitenta, który obejmie 6 201 383 [...] akcje" - czytamy w komunikacie

Grupa Azoty ma listy mandatowe z instytucjami finansowymi dot. Polimerów Police

złożyły się też środki z emisji akcji Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police, wraz z wkładem pochodzącym od inwestorów pierwotnych - Grupy Azoty i Grupy Azoty Police, przypomniano. Grupa Azoty Polyolefins to spółka celowa realizująca projekt Polimery Police będący jedna z

Grupa Azoty Police planuje SPO do kwoty 1,1 mld zł z prawem poboru

Warszawa, 08.03.2019 (ISBnews) - Zarząd Grupy Azoty Zakładów Chemicznych Police podjął decyzję w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w kwocie nie wyższej niż 1,11 mld zł, w drodze wtórnej oferty publicznej (SPO), z prawem poboru nowych akcji, podała spółka

Grupa Azoty obejmie nowe akcje PDH Polska za 97,83 mln zł

Warszawa, 27.03.2019 (ISBnews) - Grupa Azoty zdecydowała o nabyciu 9 782 808 akcji nowej emisji PDH Polska - spółki celowej realizującej inwestycję "Polimery Police" - za łączną kwotę 97,83 mln zł, podały Azoty. "Zarząd spółki podjął

Przegląd informacji ze spółek

Infrastructure & Urban Development Corporation (KIND) zmienione porozumienie dotyczące warunków finansowania equity projektu inwestycyjnego Polimery Police, podały ZCh Police. Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police (ZCh Police) przydzieliły 49,18 mln akcji nowej emisji serii C o wartości

Dekonsolidacja AFRIG wpłynie negatywnie na wynik finansowy Grupy Azoty

Warszawa, 08.08.2018 (ISBnews) - Wpływ procesu dekonsolidacji spółki African Investment Group (AFRIG) na skonsolidowany wynik finansowy Grupy Azoty w I poł. 2018 r. to -36 mln zł, a wpływ na skonsolidowany wynik finansowy Grupy Azoty Zakładów Chemicznych Police (ZCh Police) to

PDH Polska zatwierdził wstępnie ofertę Hyundai Engineering na 'Polimery Police'

Warszawa, 20.03.2019 (ISBnews) - PDH Polska podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia Hyundai Engineering Co., Ltd. jako wstępnie wybranego oferenta w ramach przetargu na zawarcie umowy o kompleksową realizację projektu "Polimery Police" według formuły "pod klucz

Polyslash wyda grę 'Police Shootout' w wersji mobilnej w II kw. 2021 r.

. Gra "Police Shootout" pozwoli graczom wziąć udział w akcjach policyjnych, które są oparte na prawdziwych wydarzeniach. Jako policjant gracz będzie miał za zadanie pomagać, chronić i zapobiegać przestępczości w terenie. W ramach rozgrywki będzie można ująć przestępców zarówno poprzez

Grupa Azoty: Dekonsolidacja AFRIG zmniejszy wynik za I półr. o 28,7 mln zł

szacowanego negatywnego wpływu procesu dekonsolidacji spółki zależnej Grupy Azoty Police - African Investment Group S.A., zmianie ulegnie wpływ zdarzenia na skonsolidowany wynik finansowy emitenta przypadający dla akcjonariuszy jednostki dominującej z pierwotnie szacowanej kwoty -36 mln zł na szacowaną kwotę

ZCh Police: African Ivestment Group złożyło wniosek o ogłoszenie upadłości

Warszawa, 30.03.2018 (ISBnews) - African Investment Group - spółka zależna Zakładów Chemicznych Police - złożyło wniosek o upadłość w sądzie gospodarczym w Dakarze, poinformowały Police. "Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police

DM BOŚ podniósł rekomendację dla ZCh Police do 'kupuj', wycenę do 24,7 zł

Warszawa, 30.07.2015 (ISBnews) - Analitycy Domu Maklerskiego BOŚ podnieśli rekomendację dla Grupy Azoty Zakładów Chemicznych Police (ZCh Police) do "kupuj" z "trzymaj", a cenę docelową - do 24,7 zł z 21,7 zł, wynika z raportu datowanego na 22 lipca

Grupa Azoty obejmie 6 201 383 akcji Grupy Azoty Polyolefins za 297,05 mln zł

; - czytamy w komunikacie. Aktualnie Grupa Azoty posiada bezpośrednio 47% akcji w spółce GA Polyolefins, 53% akcji należy do spółki zależnej emitenta - Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police", podano również. Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE

DM BOŚ podniósł rekomendację dla ZCh Police do 'kupuj', wycenę do 24 zł

Warszawa, 13.07.2017 (ISBnews) - Analitycy Domu Maklerskiego BOŚ podnieśli rekomendację dla Grupa Azoty Zakładów Chemicznych Police (ZCh Police) do "kupuj" za "sprzedaj" oraz cenę docelową akcji do 24 zł z 15,6 zł, wynika z raportu datowanego na 5 lipca

Prezes Lotosu: List intencyjny ws. Polimerów Police to nie twarda deklaracja

dotyczący potencjalnego udziału Lotosu w finansowaniu projektu Polimery Police, w drodze objęcia przez Lotos nowych akcji w kapitale zakładowym PDH Polska za kwotę do 500 mln zł. Grupa Lotos jest zintegrowanym pionowo koncernem naftowym, który zajmuje się poszukiwaniem i

ZCh Police miały szacunkowo 14,6 mln zł straty netto w I poł. 2018 r.

Warszawa, 14.08.2018 (ISBnews) - Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police (ZCh Police) odnotowały szacunkowo 14,6 mln zł straty netto w I poł. 2018 r., podała spółka. Wynik netto z wyłączeniem zdarzeń jednorazowych to 29,4 mln zł. Szacunkowa EBITDA za I

ZCh Police zawarły aneks do ugody z DGG Eco w związku z niewypłacalnością AFRIG

. W połowie marca br. ZCh Police ujawniły z opóźnieniem, że w związku z procesem sporządzania i badania sprawozdań finansowych oraz brakiem finalizacji w założonym terminie warunkowego porozumienia (ugody) zawartego z DGG ECO w celu uzyskania zwrotu ceny zakupu pakietu akcji African Investment Group

DM BZ WBK wznowił rekomendowanie ZCh Police od 'trzymaj' i wyceny 20,9 zł

. Rekomendacja została wydana przy cenie 20,8 zł za akcję. We wtorek ok. godziny 13:05 kurs wynosił 20,45 zł po spadku o 1,92% wobec ostatniego zamknięcia. "Dla ZCh Police wydajemy rekomendację 'trzymaj', ponieważ niedawne (i częściowo planowane) inwestycje spółki o wartości 300

DM BOŚ obniżył rekomendację ZCh Police do 'trzymaj', wycenę do 21 zł

Warszawa, 26.10.2017 (ISBnews) - Analitycy Domu Maklerskiego BOŚ obniżyli cenę docelową akcji Grupa Azoty Zakładów Chemicznych Police do 21 zł z 24 zł, a rekomendację do "trzymaj" z "kupuj", wynika z raportu datowanego na 18 października

ZCh Police zdecydowały o odpisie na 37,18 mln zł na aktywa AFRIG

kontynuacji przez DGG Eco starań co do wypełnienia w tym dodatkowym terminie warunków finalizacji ww. porozumienia, wyjaśnia spółka. W osobnym komunikacie Police podały, że wobec nieuiszczenia przez DGG Eco pierwszej transzy zwrotu ceny zakupu pakietu akcji African Investment Group

KNF nałożyła 1 mln zł kar na ZCh Police za naruszenia w raportach okresowych

Warszawa, 23.12.2019 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) nałożyła na Grupę Azoty Zakłady Chemiczne Police kary pieniężne w łącznej wysokości 1 mln zł za naruszenia w raportach okresowych związane z nabyciem African Investment Group (AFRIG), podała Komisja

Grupa Azoty dokonała korekty wartości aktywów w AFRIG

;Grupa Azoty [...] informuje o dokonaniu korekty wartości aktywów, jakimi są złoża fosforytów ujęte w sprawozdaniu skonsolidowanym emitenta oraz sprawozdaniu skonsolidowanym Grupy Azoty Police, wycenionych w związku z nabyciem przez Grupę Azoty Police pakietu kontrolnego akcji w spółce African Investment

Przegląd informacji ze spółek

polipropylen, mającego wpływ na rentowność inwestycji Polimery Police. Wynika z nich, że w 2023 roku, kiedy inwestycja ma już produkować, rynek polipropylenu powinien być na fali wzrostowej, poinformował ISBnews wiceprezes Grupy Azoty ds. finansowych Paweł Łapiński. i2 Development

DM BOŚ obniżył wycenę ZCh Police do 16 zł, nadal rekomenduje 'sprzedaj'

Warszawa, 04.05.2017 (ISBnews) - Analitycy Domu Maklerskiego BOŚ obniżyli cenę docelową akcji Grupy Azoty Zakładów Chemicznych Police do 16 zł z 18,6 zł wcześniej i podtrzymali rekomendację "kupuj", wynika z raportu datowanego na 26 kwietnia

DM BOŚ podniósł wycenę ZCh Police do 29 zł, nadal rekomenduje 'kupuj'

Warszawa, 27.11.2015 (ISBnews) - Analitycy Domu Maklerskiego BOŚ podnieśli cenę docelową akcji Grupy Azoty Zakładów Chemicznych Police do 29 zł z 24,7 zł i podtrzymali rekomendację "kupuj", wynika z raportu datowanego na 19 listopada

DM BOŚ obniżył rekomendację ZCh Police do 'sprzedaj', wycenę do 17,4 zł

Warszawa, 26.10.2016 (ISBnews) - Analitycy Domu Maklerskiego BOŚ obniżyli rekomendację dla Grupy Azoty Zakładów Chemicznych Police do "sprzedaj" z "kupuj" oraz cenę docelową akcji do 17,4 zł z 29 zł, wynika z raportu datowanego na 18 października

DM BDM podniósł wycenę ZCh Police do 22,2 zł, nadal rekomenduje 'trzymaj'

Warszawa, 31.07.2017 (ISBnews) - Analitycy Domu Maklerskiego BDM podnieśli cenę docelową akcji Grupy Azoty Zakładów Chemicznych Police do 22,2 zł z 21,3 i podtrzymali rekomendację "trzymaj", wynika z raportu datowanego na 28 lipca

Grupa Azoty: Na Polimery Police potrzeba ok. 200 mln euro od inwestorów zewn.

. "Musimy mieć wsparcie zewnętrzne, po dopięciu finansowania dłużnego i dojściu do skutku emisji akcji Grupy Azoty Police, będzie brakowało jeszcze ok. 200 mln euro" - powiedział wiceprezes Grupy Azoty Paweł Łapiński na konferencji prasowej. Zaznaczył, że trwają

ZCh Police zawarły kolejną umowę na dostawy gazu z PGNiG o wartości 160 mln zł

paliwa gazowego w okresie od 1 października 2015 roku do 30 września 2016 roku. Z.Ch. Police S.A. należą do liderów sektora chemicznego w Polsce z działalnością opartą o segmenty: pigmentowy i nawozowy. Od 6 września 2005 r. akcje spółki notowane są na GPW. Spółka jest

Przegląd informacji ze spółek

współpracy pomiędzy Grupą Pekabex a Polnord w zakresie działalności operacyjnej oraz potencjalnej kapitałowej inwestycji Grupy Pekabex w akcje Polnord, podał Pekabex. Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" zawarły umowę inwestycyjną ze Skarbem Państwa, dotyczącą nabycia

Wojciech Wardacki stanął na czele nowego zarządu ZCh Police

000 akcji zwykłych na okaziciela Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police, przejmując łącznie 66% kapitału zakładowego. W ten sposób Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police weszły do Grupy Azoty. Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i

ZCh Police rekomendują przeznaczenie 42 mln zł na dywidendę za 2014 r.

Warszawa, 31.03.2015 (ISBnews) - Zarząd Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police rekomenduje przeznaczenie 42 mln zł na wypłatę dywidendy za 2014 r., podała spółka. "Jednocześnie spółka informuje, iż zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek

Przegląd informacji ze spółek

Banku Ochrony Środowiska Bogusław Białowąs złożył oświadczenie, iż nie będzie kandydował do zarządu BOŚ Banku w kolejnej trzyletniej kadencji, podał bank. Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police (ZCh Police) podjęła decyzję o objęciu 6 993 048 nowych akcji spółki zależnej Grupa

Akcjonariusze ZCh Police zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy

Warszawa, 01.07.2016 (ISBnews) - Akcjonariusze Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police postanowili o przekazaniu zysku netto za rok obrotowy 2015 w całości na kapitał zapasowy, co oznacza niewypłacanie dywidendy, wynika z uchwał walnego zgromadzenia. W

Akcjonariusze ZCh Police zdecydują 30 VI o niewypłacaniu dywidendy za 2015 r.

Warszawa, 03.06.2016 (ISBnews) - Akcjonariusze spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 30 czerwca o nieprzeznaczeniu zysku na dywidendę i przekazaniu zysku netto za rok obrotowy 2015 w całości na kapitał zapasowy, podano w

Grupa Azoty rozszerzy inwestycję w Policach o instalację polipropylenową

mln zł poprzez emisję 12 400 000 nowych akcji o wartości nominalnej 10 zł każda. Objęcie nowych akcji nastąpi w trybie subskrypcji prywatnej, po złożeniu przez PDH Polska: a) spółce Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police oferty objęcia akcji o wartości nominalnej 30 mln zł

KNF nałożyła kary na OFE PZU i ZCh Police w zw. z nieprzekazaniem informacji

obowiązującym przed wejściem w życie ustawy nowelizującej ? w związku z transakcją nabycia akcji Grupa Azoty Zakłady Chemiczne 'Police' SA , dalej spółka, z 6 lutego 2013 r., gdyż nie dokonała zawiadomienia o przekroczeniu 5% ogólnej liczby głosów spółki w terminie przewidzianym ustawą oraz w zawiadomieniu

Przegląd prasy

EBIT w I kw. 2020 r. --PHN rekomenduje wypłatę 0,54 zł dywidendy na akcję z zysku za 2019 r. --Indeks WIG20 wzrósł o 0,63% na zamknięciu w poniedziałek --Action miał 1,59 mln zł zysku netto, 1,59 mln zł zysku EBIT w I kw

Przegląd prasy

oszczędnościowych w I na poziomie z XII --Eurocash nabędzie 55,59% akcji Frisco.pl od funduszy MCI za łącznie 128,6 mln zł --Grupa Azoty, Hyundai i KIND zmodyfowały porozumienie o finans. Polimerów Police --ZCh Police przydzieliły

DM BOŚ podniósł rekomendację dla ZCh Police do 'trzymaj', wycenę do 19,5 zł

Warszawa, 09.02.2015 (ISBnews) - Analitycy Domu Maklerskiego BOŚ podnieśli rekomendację dla Zakładów Chemicznych Police do "trzymaj" ze "sprzedaj" i podwyższyli cenę docelową akcji do 19,50 zł z 17,10 zł, wynika z raportu datowanego na 1 lutego

DM BDM obniżył wycenę ZCh Police do19,7 zł, nadal rekomenduje 'trzymaj'

Warszawa, 19.02.2018 (ISBnews) - Analitycy Domu Maklerskiego BDM obniżyli cenę docelową akcji Zakładów Chemicznych Police do 19,7 zł z 22,4 zł i podtrzymali rekomendację "trzymaj", wynika z raportu datowanego na 14 lutego. Rekomendacja

ZCh Police mają ugodę dot. senegalskiej spółki, odzyskają 28,85 mln USD

Warszawa, 20.12.2017 (ISBnews) - Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police zawarły z DGG ECO warunkowe porozumienie (ugodę), którego finalizacja ma potwierdzać odstąpienie od zawartej w 2013 r. umowy sprzedaży spółki senegalskiej African Investment Group S.A. (AFRIG) oraz zapewnić

Przegląd informacji ze spółek

rok 2019, podał bank. Akcjonariusze Grupy Azoty Zakładów Chemicznych Police zdecydują w sprawie wyrażenia zgody na objecie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym spółki "Grupa Azoty Polyolefins", wynika z uchwał walnego zwołanego na dzień 24 stycznia

ZCh Police zmieniły rekomendację ws. dywidendy wnosząc o jej niewypłacanie

akcjonariuszy, co miało dać wypłatę w wysokości 0,9 zł na jedną akcję. Kwotę 101,29 mln zł spółka zamierzała przeznaczyć na zasilenie kapitału zapasowego. Spółka podała też, że sprawozdanie finansowe za 2015 r. ZCh Police zawierało błąd, polegający na zawyżeniu wartości udziałów w

Przegląd informacji ze spółek

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police (ZCh Police) miała 6,8 mln zł skonsolidowanego zysku netto i 56,4 mln zł wyniku EBITDA w II kw. 2020 roku, podała spółka, powołując się na szacunkowe dane. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin (ZE PAK) podpisał z

ZCh Police chcą pod koniec 2015 r. uruchomić nową kopalnię fosforytów w Senegalu

Warszawa 10.12.2014 (ISBnews) - Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police rozpoczęły budowę drugiej kopalni fosforytów w Senegalu, poinformował wiceprezes Grupy Azoty Krzysztof Jałosiński. Według niego, rozpocznie ona wydobycie pod koniec 2015 r., a w kolejnym powstanie zakład

Przegląd prasy

Polimerów Police --Kaufland uruchomi usługę Click & Collect w przyszłym tygodniu --PLL LOT mają porozumienie z personelem latającym ws. gwarantowanych świadczeń --LPP nie planuje emisji akcji ani obligacji korporacyjnych

DM BOŚ podniósł wycenę Polic do 22,1 zł, nadal rekomenduje 'trzymaj'

Warszawa, 06.05.2015 (ISBnews) - Analitycy Domu Maklerskiego BOŚ podnieśli cenę docelową akcji Grupy Azoty Zakładów Chemicznych Police do 22,1 zł z 19,5 zł i podtrzymali rekomendację "trzymaj", wynika z raportu datowanego na 28 kwietnia

Przegląd informacji ze spółek

br. o przeznaczeniu 3,01 zł na akcję na dywidendę z zysku za 2017 r., wynika z projektów uchwał na ZWZ. African Investment Group - spółka zależna Zakładów Chemicznych Police - złożyło wniosek o upadłość w sądzie gospodarczym w Dakarze, poinformowały Police

Przegląd informacji ze spółek

Grupa Lotos wraz z Grupą Azoty, Grupą Azoty Zakłady Chemiczne Police (ZCh Police), Grupą Azoty Polyolefins podpisały wstępne porozumienie dotyczące warunków inwestycji w kapitał akcyjny oraz finansowania dłużnego projektu "Polimery Police", podała spółka

Przegląd prasy

% na zamknięciu w piątek --Akcjonariusze ZCh Police zdecydowali o emisji akcji na Polimery Police --Unibep rekomenduje wypłatę 0,2 zł dywidendy na akcję z zysku za 2018 r. --Śnieżka wypłaci dywidendę w wysokości 2,6 zł na

Przegląd informacji ze spółek

Chemiczne Police (ZCh Police) w ramach planowanej emisji, po cenie emisyjnej 10,2 zł za akcję, tj. za łączną kwotę 291 225 300 zł w ramach przysługujących praw poboru, podała spółka. (ISBnews)

DM BOŚ podniósł wycenę ZCh Police do 18,6 zł, nadal rekomenduje 'sprzedaj'

Warszawa, 14.02.2017 (ISBnews) - Analitycy Domu Maklerskiego BOŚ podnieśli wycenę akcji Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police do 18,6 zł z 17 zł, podtrzymując rekomendację "sprzedaj", wynika z raportu datowanego na 6 lutego. W dniu wydania

Przegląd informacji ze spółek

. Akcjonariusze Brastera podjęli uchwałę w sprawie emisji do 29,66 mln akcji serii N, które zostaną objęte przez posiadaczy obligacji spółki, wynika z uchwał walnego zgromadzenia. COIG, spółka zależna Wasko, podpisała umowę ze Spółką Restrukturyzacji Kopalń (SRK) na wykonanie zamówienia

Przegląd informacji ze spółek

Grupa Azoty, Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police (ZCh Police), Grupa Azoty Polyolefins oraz Grupa Lotos podpisały aneks do listu intencyjnego w sprawie finansowania projektu inwestycyjnego "Polimery Police", podały ZCh Police. Elemental

Przegląd prasy

--Grupa Azoty Police wyemituje akcje za ok.1 mld zł na realizację Polimerów Police --Ferrum miało wstępnie ok. 205 tys. zł zysku netto w I poł. 2019 r. --Sprzedaż miedzi płatnej KGHM wyniosła 51,9 tys. ton w sierpniu, spadek o 5% r/r

Przegląd informacji ze spółek

podkreśliło, że Wing jest długoterminowym, regionalnym, strategicznym inwestorem i dostrzega potencjał spółki. Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police (ZCh Police) będzie zobowiązana zwiększyć wartość rezerw na przyszłe zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych po zmianach w

Zysk netto Grupy Azoty ZCh Police spadł r/r do 6,79 mln zł w III kw. 2014 r.

Warszawa, 13.11.2014 (ISBnews) - Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police odnotowały 6,79 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2014 r. wobec 6,84 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie

Przegląd informacji ze spółek

nadzorczej i walnemu zgromadzeniu przeznaczenia 110 mln zł z zysku za 2018 r. na dywidendę, co da wypłatę w wysokości 60 zł na akcję, podała spółka. Akcjonariusze Polwaksu zdecydowali o podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez emisję nie więcej niż 20 600 000 akcji zwykłych na

Przegląd informacji ze spółek

. Na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) w Warszawie zadebiutował fundusz Beta ETF na indeks mWIG40TR (total return), który będzie inwestował pieniądze powierzone przez inwestorów w akcje spółek notowanych na GPW, wchodzące w skład indeksu mWIG40TR, podała Giełda. Jest to drugi w historii

Przegląd informacji ze spółek

% zysku w formie dywidendy w wyniku dokonanego przeglądu realizacji strategii, podała spółka. Milton Essex dokonał przydziału 2 750 000 akcji zwykłych na okaziciela serii L, wyemitowanych w ramach oferty publicznej z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy