akcje poczty wypłata

Akcjonariusze Marvipolu zdecydują 31 VIII o niewypłacaniu dywidendy

planuje proponowanie dokonywania systematycznych wypłat zaliczek na poczet dywidend, aby w dalszym ciągu zwiększać atrakcyjność inwestycji w akcje spółki dla akcjonariuszy poprzez okresową redystrybucję zysków w formie dywidend. Zgodnie z założeniami zarządu, wypłata zysków zarówno w formie dywidendy, jak

Akcjonariusze Apatora zdecydują 2 lipca o łącznie 1,1 zł dywidendy na akcję

dniu 17 sierpnia 2020 r. Wypłata pozostałej części dywidendy w wysokości 0,65 zł na akcję nastąpi w dniu 31 sierpnia 2020 r. Grupa Apator specjalizuje się w obszarze aparatury łączeniowej oraz pomiarowej, a także systemów IT. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r. W 2019 r

TIM wypłaci akcjonariuszom zaliczkę na poczet dywidendy w wys. 1 zł na akcję

, podano. "Prawo do wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec 2018 roku uzyskają akcjonariusze posiadający akcje spółki TIM SA w dniu 13 grudnia 2018 roku, natomiast wypłata nastąpi w dniu 20 grudnia 2018 roku" - czytamy w komunikacie

Grupa Żywiec wypłaci 15 zł dywidendy zaliczkowej na akcję za 2019 r.

Warszawa, 28.10.2019 (ISBnews) - Grupa Żywiec podjęła uchwałę o wypłacie akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2019 w kwocie 15 zł za jedną akcję, mając na względzie fakt, iż spółka posiada środki wystarczające na wypłatę tak ustalonej

Poczta Polska milczy w Senacie o listonoszach, którzy upomnieli się o prawa pracowników. "Solidarność" chwali zarząd i popiera niewypłacanie nadgodzin

Poczta Polska milczy w Senacie o listonoszach, którzy upomnieli się o prawa pracowników. "Solidarność" chwali zarząd i popiera niewypłacanie nadgodzin

Rafał Czerski. W sądzie pracy złożył właśnie pozew o przywrócenie do pracy, odszkodowanie i wypłatę dodatków za tysiąc nadgodzin. Bezpłatne nadgodziny jako wyraz życzliwości pracowników Poczty Listonosze poprosili o zajęcie się tematem sytuacji materialnej pracowników Poczty Polskiej senatora PiS

Akcjonariusze LiveChat zdecydowali o wypłacie łącznie 2,48 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 18.08.2020 (ISBnews) - Akcjonariusze LiveChat Software zdecydowali o przeznaczeniu 63,86 mln zł z zysku netto za rok obrotowy od 1 kwietnia 2019 r. do 31 marca 2020 r. na dywidendę, tj. łącznie 2,48 zł na akcję, podała spółka. Po wypłacie zaliczek na poczet dywidend

Apator wypłaci 0,35 zł na akcję zaliczki na poczet dywidendy za 2017 r.

i C. "Prawo do wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za rok obrotowy 2017 uzyskują akcjonariusze posiadający akcje spółki Apator SA w dniu 15 grudnia 2017 roku, natomiast wypłata nastąpi w dniu 22 grudnia 2017 roku" - czytamy dalej

Apator obniżył prognozę zysku netto z 72-75 mln zł do 67 mln zł w 2019 roku

Warszawa, 06.11.2019 (ISBnews) - Apator obniżył prognozę zysku netto na 2019 rok z 72-75 mln zł do 67 mln zł, podała spółka. Jednocześnie spółka podjęła decyzję o wypłacie zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za 2019 rok w wysokości 0,45 zł na jedną akcję tj. w

Od blaszek po mało bezpieczny list. Jak potykał się i znów wstał Rafał Brzoska

Od blaszek po mało bezpieczny list. Jak potykał się i znów wstał Rafał Brzoska

zaczęło. InPost powstał w 2006 roku, a moment jego startu okazał się wróżbą dla całej branży: bo pierwsi kurierzy w żółtych koszulkach rozpoczęli pracę dokładnie w dniu, w którym protestowali listonosze Poczty Polskiej – domagając się lepszych warunków pracy i płacy. Że te będą z roku na rok

Wreszcie zapłacimy kartą na poczcie. 8,5 tys. terminali

Wreszcie zapłacimy kartą na poczcie. 8,5 tys. terminali

usługi wypłaty gotówki oraz doładowań telefonów komórkowych. Tym samym klienci Poczty Polskiej jeszcze w 2016 roku będą mogli kartą opłacić rachunki, zapłacić za przesyłki paczek, znaczki pocztowe czy koperty. - Rozwój bankowości elektronicznej i płatności bezgotówkowych to

BAH chce rekomendować przeznaczanie ok. 80% zysku netto grupy na dywidendy

możliwym terminie, wypłata I raty dywidendy nastąpić może w maju 2018 r., zaś wypłata II raty dywidendy - w sierpniu 2018 r." - czytamy dalej. Zarząd podał także, że planuje także wypłatę zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2018 r. Wypłata zaliczki na poczet

Zarząd LiveChat Software proponuje 2,48 zł dywidendy na akcję razem z zaliczkami

Warszawa, 01.07.2020 (ISBnews) - Zarząd LiveChat Software zaproponował przeznaczenie na dywidendę łącznie 63 860 000 zł, co oznacza, że wartość dywidendy na jedną akcję wyniesie 2,48 zł, wliczając w to dwie zaliczki, podała spółka. Kwota pozostała do wypłaty to 1,28 zł na jedną

Akcjonariusze Budimeksu zdecydowali o wypłacie 4,56 zł dywidendy na akcję

przeznaczyć na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy lub wypłatę przez zarząd zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy, podano także. Wypłatą dywidendy objęto wszystkie akcje Budimeksu tj. 25 530 098 akcji. "Dzień dywidendy, tj

OPTeam wypłaci 1,71 zł na akcję zaliczki na dywidendę za 2016 rok

. Liczba wszystkich akcji spółki objętych przedmiotową zaliczką na poczet dywidendy za rok obrotowy 2016 wynosi: 7299666" ? czytamy w komunikacie. Uprawnionymi do zaliczki będą akcjonariusze spółki na dzień 20 grudnia 2016 roku, a wypłata zaliczki nastąpi w dniu 23 grudnia

Apator wypłaci 0,35 zł na akcję zaliczki na poczet dywidendy za 2016 r.

Warszawa, 05.10.2016 (ISBnews) - Zarząd Apatora zdecydował o wypłacie zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za 2016 rok w łącznej wysokości 11,59 mln zł, tj. 0,35 zł brutto na jedną akcję, podała spółka. "Zarząd Apator SA stwierdza

ABC Data wypłaci zaliczki na poczet dywidendy w wys. 0,08 zł na akcję

Warszawa, 16.11.2017 (ISBnews) - Zarząd ABC Data podjął uchwałę o wypłacie akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2017 w łącznej wysokości 10 021 351,92 zł, tj. 0,08 zł zł na 1 akcję, podała spółka. "1. Kwota

BAH rekomenduje przeznaczenie 14,54 mln zł z zysku za 2018 r. na dywidendę

sprawie warunkowej wypłaty zaliczki na poczet przyszłej dywidendy za rok obrotowy 2018: - I transza zaliczki na poczet przyszłej dywidendy w kwocie 5 401 740,76 zł tj. 0,13 zł na jedną akcję spółki została wypłacona w dniu 28 grudnia 2018 r., - II

LiveChat Software wypłaci 0,54 zł na akcję dywidendy zaliczkowej

Warszawa, 02.07.2019 (ISBnews) - LiveChat Software podjął uchwałę dotyczącą wypłaty drugiej zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2018/19, podała spółka. Kwota zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy wynosi 13,9 mln zł, co oznacza 0,54 zł na akcję

R22 wypłaci zaliczkową dywidendę w wysokości 0,28 zł na akcję

Warszawa, 25.08.2020 (ISBnews) - R22 zdecydowało o wypłacie zaliczkowej dywidendy w wysokości 0,28 zł na akcję, podała spółka. "Zarząd podjął uchwałę dotyczącą wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za 2019/2020 zgodnie z

LiveChat Software wypłaci 0,6 zł na akcję dywidendy zaliczkowej

Warszawa, 03.12.2019 (ISBnews) - Zarząd LiveChat Software zdecydował o wypłacie zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy z zysku netto za rok obrotowy 2019/2020 w wysokości 0,6 zł za akcję, podała spółka. "2 grudnia 2019 roku, w związku z

LiveChat Software chce wypłacić zaliczkę na poczet dywidendy wys. 0,6 zł/akcję

Warszawa, 28.11.2019 (ISBnews) - Zarząd LiveChat Software zwrócił się do rady nadzorczej z wnioskiem w sprawie wyrażenia zgody na wypłatę zaliczki w wysokości 15,45 mln zł na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2019/20, podała spółka. We

Apator wypłaci 0,3 zł na akcję zaliczki na poczet dywidendy za 2015 r.

Warszawa, 18.11.2015 (ISBnews) - Apator wypłaci zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za 2015 rok w łącznej wysokości 9,93 mln zł czyli 0,3 zł brutto na jedną akcję, podała spółka. "Do wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej

Akcjonariusze Grupy Żywiec zdecydowali o 26 zł dywidendy na akcję

dywidendy za rok obrotowy 2017 na jedną akcję wynosi 26,00 złotych, a nadto, że: 1) uprawnionymi do dywidendy będą akcjonariusze spółki będący właścicielami akcji w dniu 23 kwietnia 2018 roku, 2) wypłata dywidendy nastąpi w dniu 10 maja 2018 roku"

Ronson: Chcemy wypłacić dywidendę za 2016 r. ponad planowaną zaliczkę

Warszawa, 16.02.2017 (ISBnews) - Intencją zarządu Ronsona jest wypłata dywidendy za 2016 r. w kwocie wyższej niż planowana dywidenda zaliczkowa w wysokości 0,09 zł na akcję, poinformował dyrektor finansowy Tomasz Łapiński. "Zaliczka nie zamyka

Synthos wypłaci 0,53 zł na akcję zaliczki na poczet dywidendy za 2016 r.

. Prawo do wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy uzyskają akcjonariusze posiadający akcje spółki 22 grudnia 2016 roku, natomiast wypłata zaliczki nastąpi 28 grudnia 2016 roku, podano także. W maju br. akcjonariusze Synthosa zdecydowali o przeznaczeniu całego zysku

Akcjonariusze Apatora zdecydują 27 V łącznie o 1,3 zł dywidendy na akcję za 2018

poczet przewidywanej dywidendy z zysku za rok obrotowy 2018 została wypłacona zaliczka w łącznej wysokości 13 170 811,2 zł, czyli 0,4 zł na akcję" - czytamy w komunikacie. Wypłata pozostałej części dywidendy w wysokości 0,9 zł na akcję nastąpi 24 czerwca 2019 roku

Danwood chce przeznaczać na dywidendę 50-100% zysku grupy od 2020 r.

akcjonariuszy (w tym Danwood Holding) poprzez wypłatę w jakiejkolwiek formie (w tym w szczególności poprzez wypłatę dywidendy, zaliczki na poczet dywidendy, objęcie lub nabycie obligacji lub udzielenie pożyczki akcjonariuszom oraz spłatę pożyczki od akcjonariuszy, zwrot wkładów wniesionych na kapitał zakładowy

Akcjonariusze Asbisu zdecydowali o wypłacie 0,075 USD dywidendy na akcję

roku, a datę wypłaty dywidendy na 4 czerwca 2020 roku. "Tym samym, całościowa dywidenda z zysku za 2019 r. uwzględniająca zaliczkę na poczet dywidendy, wyniesie 0,135 USD na akcję, co oznacza całkowitą wypłatę w wysokości 7 492 500 USD" - czytamy także

Walne Grupy Żywiec zdecyduje 19 IV o wypłacie łącznie 29 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 23.03.2017 (ISBnews) - Akcjonariusze Grupy Żywiec zdecydują o wypłacie łącznie 29 zł na akcję dywidendy za rok obrotowy 2016, wynika z projektów uchwał walnego zwołanego na 19 kwietnia. Wcześniej spółka wypłaciła 11 zł za jedną akcję w ramach zaliczki na poczet

Akcjonariusze Budimeksu zdecydują 18 VI o wypłacie 4,56 dywidendy na akcję

Warszawa, 18.05.2020 (ISBnews) - Akcjonariusze Budimeksu zdecydują na walnym zgromadzeniu, zwołanym na 18 czerwca 2020 r. o przeznaczeniu 116,42 mln zł z zysku za 2019 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 4,56 brutto na akcję za 2019 r., zaś pozostałą część

Nadciąga fala strajków. Walczą nie tylko pielęgniarki, punktów zapalnych jest więcej

lub rząd zmienili zdanie, to będzie się działo – zapowiada Tomasz Dybek. Na przełomie lipca i sierpnia zaplanowane jest zebranie zarządu OZZPF. Tam zapadną dalsze decyzje. Strajki. Gorąco w energetyce i Poczcie Polskiej Nie tylko branża medyczna pokazuje czerwoną kartkę rządowi. Gorąco jest w

Echo Investment wypłaci warunkowo 0,5 zł dywidendy zaliczkowej na akcję za 2019

Warszawa, 11.09.2019 (ISBnews) - Echo Investment podjęło uchwałę w sprawie warunkowej wypłaty zaliczki na poczet przyszłej dywidendy za rok obrotowy 2019, w wysokości 206,35 mln zł tj. 0,5 zł na 1 akcję, podała spółka. "Zarząd Echo Investment

Budimex rekomenduje wypłatę 4,56 zł brutto dywidendy na akcję z zysku za 2019 r.

Warszawa, 11.05.2020 (ISBnews) - Zarząd Budimeksu zdecydował, że zarekomenduje akcjonariuszom podjęcie decyzji o wypłacie dywidendy w wysokości 4,56 zł brutto na jedną akcję z zysku wypracowanego w 2019 roku, podała spółka. "Na dywidendę

Synthos chce przeznaczyć zysk za 2016 r. na rozliczenie dywidendy zaliczkowej

niniejszą rekomendacją zarządu. W listopadzie 2016 r. zarząd Synthosa zdecydował o wypłacie zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za 2016 r. w kwocie łącznie 701,32 mln zł, tj. 0,53 zł brutto na akcję. Wypłata nastąpiła w końcu grudnia ub.r. Synthos

Akcjonariusze MLP potwierdzili wypłatę 0,22 zł dywidendy na akcję za 2019 r.

. "Zwyczajne walne zgromadzenie spółki [...] postanawia zysk za rok obrotowy 2019 w kwocie 7 377 tys. zł przeznaczyć w części wypłaconej jako zaliczka na poczet dywidendy na wypłatę dywidendy, a w pozostałej części na zyski zatrzymane. Zwyczajne walne zgromadzenie przyjmuje do wiadomości i potwierdza

Akcjonariusze LiveChat zdecydują 18 VIII o łącznie 2,48 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 22.07.2020 (ISBnews) - Akcjonariusze LiveChat Software zdecydują 18 sierpnia o przeznaczeniu 63,86 mln zł z zysku netto za rok obrotowy od 1 kwietnia 2019 r. do 31 marca 2020 r. na dywidendę, tj. 2,48 zł na akcję, podała spółka. Po wypłacie zaliczek na poczet dywidend

Asbis wypłaci zaliczkę na poczet dywidendy w wysokości 0,05 USD na akcję

Warszawa, 06.11.2018 (ISBnews) - Rada dyrektorów Asbis Enterprises Plc podjęła uchwałę o wypłacie akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za 2018 r. w wysokości 2 775 000 USD. Zaliczką objętych będzie 55 500 000 akcji, co oznacza wypłatę zaliczki w

Akcjonariusze Grupy Żywiec zdecydowali, że łączna dywidenda to 29 zł za akcję

akcji w dniu 27 kwietnia 2017 roku, wypłata dywidendy nastąpi w dniu 17 maja 2017 roku, mając na względzie fakt, iż [?] spółka wypłaciła akcjonariuszom kwotę 112 984 707 w ramach zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy w kwocie 11,00 zł za jedną akcję, do wypłaty akcjonariuszom pozostanie kwota 184

ABC Data zdecydowała o warunkowej wypłacie 10 mln zł zaliczki na dywidendę

Warszawa, 31.05.2017 (ISBnews) - ABC Data podjęła decyzję o warunkowej wypłacie akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2017. Przeznaczy na ten cel w sumie ponad 10 mln zł, czyli 0,08 zł na jedną akcję, podała spółka. Wypłata zaliczki nastąpi

Apator prawdopodobnie zwiększy kwotę dywidendy za 2016 w stosunku do zaliczki

zdecydował o wypłacie zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za 2016 rok w łącznej wysokości 11,59 mln zł, tj. 0,35 zł brutto na jedną akcję. Do wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za rok obrotowy 2016 uprawnionych jest 33 107 028 akcji imiennych serii A i akcji na

ABC Data proponuje łącznie 0,31 zł dywidendy na akcję,do wypłaty zostało 0,23 zł

wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2017, do wypłaty akcjonariuszom pozostanie łączna kwota 28 811 386,77 zł (tj. 0,23 zł na jedną akcję), zaznaczono w informacji. ?Zarząd spółki rekomenduje ponadto, by: a) dzień

Archicom rekomenduje wypłatę zaliczki na dywidendę w wys. 0,21 zł na akcję

Warszawa, 31.10.2017 (ISBnews) - Zarząd Archicom rekomenduje wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok 2017 w wysokości 0,21 zł na akcję, poinformowała spółka. Zarząd Archicom podjął uchwałę w sprawie skierowania wniosku o wyrażenie

Apator rekomenduje wypłatę łącznie 1,3 zł dywidendy na akcję za 2019 r.

Warszawa, 25.02.2020 (ISBnews) - Zarząd Apatora zarekomendował akcjonariuszom wypłatę dywidendy z zysku za 2019 r. w łącznej wysokości 1,3 zł na akcję, podała spółka. Na poczet dywidendy z zysku za 2019 rok została wypłacona zaliczka w wysokości 0,45

Akcjonariusze ABC Data zdecydowali o wypłacie 0,31 zł dywidendy na akcję

. Po wyłączeniu zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy w wysokości 10 021 351,92 zł (tj. 0,08 zł na jedną akcję) wypłaconej akcjonariuszom na podstawie uchwały zarządu z 16 listopada 2017 r. w sprawie wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2017, do wypłaty akcjonariuszom

Akcjonariusze PGNiG zdecydują 27 VI o wypłacie dywidendy za 2018 r.

zysku netto za 2018 rok na wypłatę dywidendy. Oznacza to wypłatę 0,18 zł dywidendy na jedną akcję. Spółka przypomniała, że w związku z wypłatą w dniu 3 grudnia 2018 roku zaliczki w kwocie 404 482 039,99 zł, tj. 0,07 zł na jedną akcję na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za 2018 rok, pozostała do

LiveChat Software rekomenduje łącznie 1,77 zł na akcję dywidendy

: - Wypłata dywidendy - 45 577 500 zł - Kapitał zapasowy - 2 495 833,49 zł, Oznacza to, że wartość dywidendy na jedną akcję wyniesie 1,77 zł" - czytamy w komunikacie. "Mamy za sobą kolejny udany rok, który zakończyliśmy

Apator obniżył poziom rekomendowanej dywidendy za 2019 r. do 1,1 zł na akcję

Warszawa, 14.05.2020 (ISBnews) - Zarząd Apatora obniżył rekomendację wypłaty dywidendy z zysku za 2019 r. do 1,1 zł brutto na akcję z 1,3 zł poprzednio, podała spółka. "Nowa rekomendacja podyktowana jest zwiększoną ostrożnością w podejściu

Asbis wypłaci dywidendę zaliczkową wys. 0,06 USD na akcję 

Warszawa, 28.11.2019 (ISBnews) - Rada dyrektorów Asbisu podjęła uchwałę o wypłacie akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy z zysku spółki za 2019 r. w wysokości 3 330 000 USD. Zaliczką objętych będzie 55 500 000 akcji spółki, co oznacza wypłatę zaliczki na

X-Trade Brokers rekomenduje wypłatę 0,24 zł dywidendy na akcję za 2019 r.

, podsumowano. W kwietniu 2019 r. akcjonariusze X-Trade Brokers Dom Maklerski postanowili o wypłacie dywidendy z zysku netto za rok 2018, który wyniósł 90,9 mln zł, w kwocie 61,04 mln zł, tj. 0,52 zł na jedną akcję, z zaliczeniem na poczet tej dywidendy kwoty 41,08 mln zł, tj. 0,35 zł

MLP Group wypłaci 0,22 zł dywidendy zaliczkowej na akcję za 2019 r.

Warszawa, 09.12.2019 (ISBnews) - Zarząd MLP Group podjął uchwałę o wypłacie zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec 2019 roku w łącznej wysokości 3 984 916,1 zł, czyli 0,22 zł na jedną akcję, podała spółka. "Łączna wysokość

LiveChat Software chce wypłacić 0,54 zł na akcję dywidendy zaliczkowej

Warszawa, 30.11.2018 (ISBnews) - Zarząd LiveChat Software wnioskuje o wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2018/19 w wysokości 0,54 zł na akcję, podała spółka. Kwota zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy to 13 905

Akcjonariusze Ronsona zdecydują 1 III o zaliczkowej dywidendzie 0,09 zł na akcję

zgromadzenie zwołane na 1 marca. "Zgodnie z rekomendacją zarządu i rady nadzorczej, łączna wysokość zaliczki na poczet dywidendy za 2016 rok wyniesie blisko 14,8 mln zł. Wypłata będzie pochodzić z zysku netto za pierwsze trzy kwartały 2016 r. (ponad 10,8 mln zł) oraz części

E-skrzynka dla każdego Polaka od państwowej Poczty czy banków? Rząd PiS decyduje, kto przeprowadzi kluczowy projekt cyfryzacji kraju

stworzonej przez spółkę córkę Poczty Polskiej. Za pośrednictwem Envelo można kupić przez internet znaczek, nadać paczkę, wysłać list (w tym do wielu odbiorców) i odbierać tradycyjne listy (poczta skanuje listy papierowe i przesyła e-mailem adresatowi). Poczta zainwestowała w platformę już ponad 100 mln zł

Akcjonariusze FO Dębica zdecydują 25 VIII o 4,08 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 29.07.2020 (ISBnews) - Akcjonariusze Firmy Oponiarskiej Dębica (FO Dębica) zdecydują o wypłacie dywidendy wysokości 56,3 mln zł, tj. 4,08 zł na akcję z zysku za 2019 rok, wynika z projektów uchwał na walne, zaplanowane na 25 sierpnia. "

PKO BP wprowadza stanowiska samoobsługowe, 2 w Warszawie i 2 w Jeleniej Górze

przekazywane na wskazany przez klienta adres poczty elektronicznej. W urządzeniu będzie możliwość uzyskania jedynie krótkich potwierdzeń transakcji, analogicznie jak to ma miejsce obecnie w bankomatach" - czytamy dalej. Podobnie jak w poprzednich latach, PKO Bank Polski

ZWZ Grupy Żywiec zdecydują 16 VI o wypłacie łącznie 15 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 20.05.2020 (ISBnews) - Akcjonariusze Grupy Żywiec zdecydują 16 czerwca o wypłacie dywidendy w łącznej wysokości 15 zł na akcję z zysku za 2019 rok, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie. Grupa Żywiec wypłaciła już zaliczkową dywidendę w tej wysokości

PGNiG rekomenduje wypłatę łącznie 0,18 zł dywidendy na akcję z zysku za 2018 r.

. "W związku z wypłatą w dniu 3 grudnia 2018 roku zaliczki w kwocie 404 482 039,99 zł, tj. 0,07 zł na jedną akcję na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za 2018 rok, pozostała do wypłaty część dywidendy za rok 2018 wynosi 635 614 634,27 zł, tj. 0,11 zł na jedną akcję" - czytamy w komunikacie

Grupa Żywiec rekomenduje wypłatę łącznie 15 zł dywidendy na akcję za 2019 r.

Warszawa, 15.05.2020 (ISBnews) - Zarząd Grupy Żywiec zarekomendował akcjonariuszom wypłatę dywidendy z zysku netto za 2019 r., wynoszącego 330,34 mln zł, w wysokości 15 zł na akcję, podała spółka. Grupa Żywiec wypłaciła już zaliczkową dywidendę w tej wysokości. Pozostałą część

Akcjonariusze X-Trade Brokers zdecydowali o wypłacie 0,24 zł dywidendy na akcję 

Warszawa, 20.04.2020 (ISBnews) - Akcjonariusze Domu Maklerskiego X-Trade Brokers zdecydowali o wypłacie dywidendy w kwocie 28,17 mln zł, tj. 0,24 zł na akcję, z zysku netto za 2019 r., podała spółka. Pozostała część zysku w kwocie 25,97 mln zł została przeznaczona na kapitał

PGNiG wypłaci 404,48 mln zł zaliczki na poczet dywidendy za 2018 r.

Warszawa, 29.10.2018 (ISBnews) - Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) podjął decyzję o wypłacie akcjonariuszom zaliczki w kwocie 404 482 039,99 zł na poczet przewidywanej dywidendy z zysku spółki za 2018 r., co daje 0,07 zł na akcję, podała spółka

Echo Investment wypłaci zaliczkę na poczet dywidendy wys. 0,5 zł na akcję

Warszawa, 09.11.2018 (ISBnews) - Zarząd Echo Investment warunkowo wypłaci akcjonariuszom zaliczkę na poczet przyszłej dywidendy za rok obrotowy 2018, podała spółka. Łączna kwota przeznaczona na wypłatę zaliczki dywidendowej wyniesie 206,35 mln zł, tj. 0,5 zł na 1 akcję

LiveChat Software wypłaci 0,54 zł na akcję dywidendy zaliczkowej

Warszawa, 04.12.2018 (ISBnews) - Zarząd LiveChat Software zdecydował o wypłacie zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy z zysku netto za rok obrotowy 2018/2019 w wysokości 0,54 zł za akcję, podała spółka. "Kwota zaliczki na poczet

Akcjonariusze Apatora zdecydują 28 V o 1,2 zł na akcję dywidendy i skupie akcji

wypłaty pozostałej części dywidendy w łącznej wysokości 28 140 973,80 zł uzyskają akcjonariusze posiadający akcje Apatoa 11 czerwca 2018 r. Wypłata pozostałej części dywidendy w wysokości 0,85 zł na akcję nastąpi 25 czerwca 2018 r., przewiduje także projekt. "Wyraża się

Akcjonariusze X-Trade Brokers zdecydują 15 IV o wypłacie dywidendy za 2018 rok

Warszawa, 18.03.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze X-Trade Brokers podejmą uchwałę na walnym zgromadzeniu zwołanym na 15 kwietnia w sprawie wypłaty dywidendy w kwocie 61 039 490,2 zł, tj. 0,52 zł na jedną akcję, z zaliczeniem na poczet tej dywidendy kwoty 41 084 272,25 zł, tj. 0,35

Akcjonariusze Apatora zdecydują 12 VI o łącznie 1,05 zł dywidendy na akcję

została wypłacona zaliczka w łącznej wysokości 11,59 mln zł, czyli 0,35 zł na akcję. Prawo do wypłaty pozostałej części dywidendy uzyskają akcjonariusze posiadający akcje w dniu 21 czerwca 2017 roku. Wypłata pozostałej części dywidendy w wysokości 0,7 zł na akcję nastąpi w dniu 4 lipca 2017 roku , podano

OPTeam skorygował datę wypłaty zaliczki dywidendy na 28 grudnia

Warszawa, 07.11.2016 (ISBnews) - OPTeam skorygował datę wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2016 r. z 23 grudnia na 28 grudnia, podała spółka. Wcześniej OPTeam podjął uchwałę o wypłacie zaliczki na poczet przewidywanej

Grupa Żywiec proponuje łącznie 26 zł dywidendy na akcję za 2017 r.

wypłatę kwoty 112,984 mln zł w ramach zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2017 w kwocie 11 zł za akcję, do wypłaty akcjonariuszom pozostanie kwota 154,07 mln zł, tj. kwota 15 zł za jedną akcję. Pozostała część zysku za rok obrotowy 2017 w kwocie 4,903 mln

Akcjonariusze LiveChat zdecydowali o wypłacie łącznie 1,95 zł dywidendy na akcję

spółki przeznaczono kwotę 6 771 413,68 zł, - na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy przeznaczono kwotę 50 212 500 zł, co oznacza, że wartość dywidendy na jedną akcję wyniesie 1,95 zł; - przy uwzględnieniu zaliczek na poczet dywidendy za rok obrotowy

Apator rekomenduje 1,3 zł dywidendy na akcję za 2018 r.

Warszawa, 01.03.2019 (ISBnews) - Zarząd Apatora rekomenduje wypłatę dywidendy z zysku za rok obrotowy 2018 w wysokości 1,3 zł brutto na jedną akcję, podała spółka. "Na poczet dywidendy z zysku za 2018 rok wypłacona została w dniu 21 grudnia 2018

Archicom wypłaci zaliczki na poczet dywidendy w wys. 0,21 zł na akcję

Warszawa, 16.11.2017 (ISBnews) - Zarząd Archicom podjął uchwałę o wypłacie akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2017 w łącznej wysokości 5 377 248,24 zł, tj. 0,21 zł na 1 akcję, podała spółka. Dniem ustalenia

ZWZ Grupy Żywiec zdecydowało o wypłacie łącznie 15 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 16.06.2020 (ISBnews) - Akcjonariusze Grupy Żywiec zdecydowali o wypłacie dywidendy w łącznej wysokości 15 zł na akcję z zysku za 2019 rok, wynika z uchwał walnego zgromadzenia. Grupa Żywiec wypłaciła już zaliczkową dywidendę w tej wysokości

Akcjonariusz Synthosa zmienił wniosek na NWZ ws. dywidendy

akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli spółka posiada środki wystarczające na wypłatę zgodnie z zasadami określonymi w art. 349 Kodeksu spółek handlowych. Wypłata zaliczki wymaga zgody rady nadzorczej" - czytamy w komunikacie

Akcjonariusze Open Brokers zdecydowali o wypłacie zaliczki na poczet dywidendy

Warszawa, 06.12.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze Open Brokers - spółki zależnej Open Finance podjęli uchwałę o utworzeniu kapitału rezerwowego w wysokości 630 000 zł oraz przeznaczeniu go w całości na wypłatę zaliczki na poczet dywidendy, podał Open Finance. Łączna kwota

Akcjonariusze Grupy Żywiec zdecydowali o łącznie 35 zł dywidendy na akcję

dywidendy będą akcjonariusze będący właścicielami akcji w dniu 28 kwietnia 2016 roku. Wypłata dywidendy nastąpi w dniu 17 maja 2016 roku. "Mając na względzie fakt, iż na podstawie uchwały zarządu spółki dnia 24 września 2015 roku spółka wypłaciła akcjonariuszom kwotę 123 256

PlayWay rekomenduje wypłatę 2,49 zł dywidendy na akcję z zysku za 2018 r.

Warszawa, 30.04.2019 (ISBnews) - Zarząd PlayWay rekomenduje zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu wypłatę dywidendy z zysku wypracowanego za 2018 r. w wysokości 2,49 zł na jedną akcję, co w sumie daje kwotę 16 434 000 zł, podała spółka. "Jednocześnie

MLP Group chce wypłacić 0,18 zł na akcję zaliczkowej dywidendy

Warszawa, 05.09.2018 (ISBnews) - Zarząd MLP Group postanowił wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy za rok 2018 w łącznej kwocie 3 260 385,9 zł, tj. zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy w gotówce w wysokości 0,18 zł na jedną akcję, podała spółka

Przegląd informacji ze spółek

planuje wprowadzenia Poczty Polskiej na warszawską Giełdę Papierów Wartościowych (GPW), poinformował wiceminister infrastruktury i budownictwa Kazimierz Smoliński. Prime Minerals zakończył ofertę prywatną akcji w ramach kapitału docelowego i pozyskał 13,5 mln zł na drugi etap

Akcjonariusze Archicomu zdecydowali o łącznie 1,65 zł dywidendy na akcję za 2017

5,38 mln zł, tj. 0,21 zł na 1 akcję, wypłacona akcjonariuszom w 2017 r. tytułem zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy, co oznacza, że wypłacie w roku 2018 na rzecz akcjonariuszy podlega pozostała kwota: 36,87 mln zł tj. 1,44 zł na 1 akcję, wyjaśniono w komunikacie. "

Asbis rekomenduje 0,075 USD dywidendy na akcję, łącznie z zaliczką: 0,135 USD

zarekomendowaliśmy wypłatę finalnej dywidendy w wysokości 0,075 USD na akcję, co łącznie z wypłaconą w grudniu ubiegłego roku zaliczką na poczet dywidendy wyniesie 0,135 USD na akcję. W przypadku zatwierdzenia tej rekomendacji, będzie to najwyższa dywidenda wypłacona przez Asbis do tej pory" - powiedział

Grupa Żywiec wypłaci 11 zł na akcję zaliczki na poczet dywidendy za 2017 r.

Warszawa, 03.10.2017 (ISBnews) - Grupa Żywiec wypłaci zaliczkę na poczet dywidendy za 2017 r. w wysokości 11 zł na jedną akcję, poinformowała spółka. "Uchwałą z dnia 3 października 2017 roku zarząd spółki postanowił o wypłacie akcjonariuszom

Akcjonariusze Apatora zdecydowali o wypłacie 1,2 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 29.05.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze Apatora zdecydowali o wypłacie 39,7 mln zł dywidendy, tj. 1,2 zł na akcję z zysku za 2017 r., podała spółka. "Walne zgromadzenie akcjonariuszy przeznaczyło na dywidendę kwotę 39 728 433,6 zł z zysku

Akcjonariusze Asbisu zdecydują 8 maja o wypłacie 0,05 USD dywidendy na akcję

data wypłaty dywidendy - 4 czerwca 2019 r. 20 grudnia 2018 r. spółka wypłaciła akcjonariuszom zaliczkę na poczet dywidendy z zysku netto za 2018 r. w 2 775 000 USD, tj. 0,05 USD na akcję. Oznacza to, że łączna kwota dywidendy z zysku za ub. rok wyniesie 5,5 mln USD, tj. 0,10

Asbis rekomenduje wypłatę 0,05 USD dywidendy na akcję za 2018 rok

Warszawa, 27.03.2019 (ISBnews) - Rada dyrektorów Asbis Enterprises podjęła decyzję o zarekomendowaniu akjconariuszom wypłaty dywidendy z zysku netto za 2018 rok wysokości 2 775 000 USD, co daje 0,05 USD na akcję , podała spółka. Łączna kwota dywidendy z zysku za ub. rok może

Akcjonariusze Grupy Żywiec zdecydowali o wypłacie 25 zł dywidendy na akcję

właścicielami akcji w dniu 17 czerwca 2015 roku, wypłata dywidendy nastąpi w dniu 2 lipca 2015 roku" ? czytamy w uchwale. Na podstawie uchwały zarządu z 21 października 2014 roku spółka wypłaciła akcjonariuszom kwotę 51,35 mln zł w ramach zaliczki na poczet przewidywanej

PGNiG chce rekomendować wypłatę dywidendy za 2018 r.

dziennikarzom, zapytany o podział zysku za 2018 r. Pod koniec października 2018 r. PGNiG zdecydował o wypłacie akcjonariuszom zaliczki w kwocie 404 482 039,99 zł na poczet przewidywanej dywidendy z zysku spółki za 2018 r., co daje 0,07 zł na akcję PGNiG jest

Akcjonariusze Archicom zdecydują 25 V br. o łącznej dywidendzie 1,2 zł na akcję

kwocie 27 933 757,20 zł na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, tj. w kwocie 1,2 zł na 1 akcję (z zaliczeniem na poczet tej dywidendy kwoty 9 311 252,40 zł, tj. 0,4 zł na 1 akcję, wypłaconej akcjonariuszom w roku 2016 tytułem zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok 2016, co oznacza, że wypłacie

CD Projekt przeprasza niezadowolonych graczy i szykuje się na zwroty "Cyberpunka 2077"

liście do graczy. Spółka podaje adres poczty elektronicznej, na który można pisać, jeśli ktoś napotka problemy ze zwrotem kosztów. Maile można wysyłać przez tydzień, czyli do 21 grudnia. W poniedziałek (14 grudnia) rano średnia ocena graczy korzystających z konsoli PlayStation 4 wynosiła na portalu

NWZ TIM upoważni zarząd do dysponowania 57,5 mln zł z funduszu dywidendowego

Warszawa, 07.09.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze TIM zdecydują o upoważnieniu zarządu do dysponowania środkami zgromadzonymi na funduszu dywidendowym w kwocie 57 489 200,34 zł w celu finansowania wypłaty zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, wynika

ZWZ ABC Data zdecyduje 11 VI o wypłacie łącznie 0,31 zł dywidendy na akcję

wyłączeniu zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy w wysokości 10 021 351,92 zł (tj. 0,08 zł na jedną akcję) wypłaconej akcjonariuszom na podstawie uchwały zarządu z 16 listopada 2017 r. w sprawie wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2017, do wypłaty akcjonariuszom pozostała

IMC wypłaci 0,34 euro na akcję dywidendy zaliczkowej

Warszawa, 30.08.2018 (ISBnews) - IMC wypłaci 0,34 euro na akcję zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy, podała społka. "Dywidenda zaliczkowa w wysokości 0,34 euro na akcję, zatwierdzona przez radę dyrektorów, zostanie wypłacona 14 września

Ponad 6 mld zł stracone przez ludzi władzy. Wystawiamy rachunek

przekazania spisów wyborców z ich danymi osobowymi Poczcie Polskiej. Samorządy zaprotestowały, bo ich zdaniem to nie spółka skarbu państwa, a jedynie Państwowa Komisja Wyborcza może organizować wybory. Ostatecznie głowę państwa wybraliśmy w normalnym trybie parę miesięcy później. Poczta Polska

Akcjonariusze Synthosu zdecydują 8 V o upoważnieniu zarządu do buy-backu

. "Akcje mogą być nabywane przez zarząd do czasu wyczerpania środków zgromadzonych jako kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy, zaliczki na poczet dywidendy, na nabycie akcji własnych w celu umorzenia" - czytamy w projekcie uchwały. Akcjonariusze mają

Archicom rekomenduje łącznie 1,65 zł dywidendy na akcję za 2017 r.

poczet tej dywidendy kwoty 5 377 248,24 zł, tj. 0,21 zł na 1 akcję, wypłaconej akcjonariuszom w roku 2017 tytułem zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok 2017, co oznacza, że wypłacie w roku 2018 na rzecz akcjonariuszy podlega pozostała kwota: 36 872 559,36 zł, tj. 1,44 zł na 1 akcję)"

ZWZ Globalworth: Styczniowa zaliczka stanowi całość dywidendy za 2018 rok

Warszawa, 17.05.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze Globalworth Poland Real Estate N.V. postanowili, że wypłacona w styczniu br. zaliczka na poczet dywidendy, wynosząca 0,08 euro na akcję, będzie stanowić ostateczną dywidendę przypadającą akcjonariuszom z zysku wypracowanego w roku

Akcjonariusze Asbisu zdecydują 6 V o 0,075 USD dywidendy na akcję za 2019 r.

zgromadzenie akcjonariuszy, niniejszym deklaruje wypłatę dywidendy za rok zakończony 31 grudnia 2019 r. w wysokości 0,075 USD na akcję tj. łącznie 4 162 500 USD, zgodnie z rekomendacją rady dyrektorów spółki. Zwyczajne walne zgromadzenie potwierdza decyzję rady dyrektorów spółki o zatwierdzeniu zaliczki na

Home Brokers wypłaci łącznie 5 mln zł dywidendy na rzecz Open Finance

jedną akcję" - czytamy w komunikacie. W związku z dokonaną na podstawie uchwały nr 3 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia spółki z dnia 20 września 2017 r. wypłatą zaliczki na poczet przyszłej dywidendy za rok obrotowy 2017 w wysokości 3 mln zł, w tym kwoty 2,5 mln zł z

TIM rekomenduje 1,1 mln zł zysku na dywidendę, 9,1 mln zł na fundusz dywidendowy

zarząd TIM SA proponuje aby: kwota w wysokości 1 109 960 zł przeznaczona została na wypłatę dywidendy, z zastrzeżeniem iż wyżej wymieniona kwota wypłacona została w dniu 20 grudnia 2018 roku tytułem zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za 2018 rok, kwota w wysokości 9 104 100,87 zł przeznaczona