akcje połączeniowe

Orlen wziął Lotos po okazyjnej cenie. Kolejna wyprzedaż Sasina

Grupa Orlenu odnotuje prawie 6 mld zł nadzwyczajnego zysku z tytułu okazyjnego nabycia Lotosu. Czyli koncern kierowany przez Daniela Obajtka przejął majątek gdańskiego rywala po zaniżonej cenie.

Bank Millennium nabędzie akcje własne na potrzeby połączenia z Euro Bankiem

. "Bank nie wyemituje żadnych nowych akcji w związku z połączeniem, zaś akcje połączeniowe, które mają zostać przydzielone i wydane uprawnionym akcjonariuszom Euro Banku, zostaną nabyte na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie [...] Łączna liczba nabywanych akcji wynosić będzie 26 240 sztuk

Bank Millennium i Euro Bank podpisały plan połączenia

przydzielone i wydane istniejące, zdematerializowane akcje Banku Millennium (akcje połączeniowe), które zostaną nabyte na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w obrocie wtórnym przez Millennium Dom Maklerski na polecenie Banku Millennium. W planie ustalono następujący

Qumak zwołał NWZ ws. połączenia z Euvic na 4 września

uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii M i N z jednoczesnym wyłączeniem prawa poboru oraz podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany statutu spółki i upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, czytamy w komunikacie

Akcjonariusze Banku Millennium zdecydowali o połączeniu z Euro Bankiem

i Euro Banku wynosi: 4,1 akcji połączeniowych w zamian za jedną akcję Euro Banku, podano również. "Połączenie stanie się skuteczne w dniu dokonania wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Banku Millennium

Akcjonariusze Banku BGŻ zgodzili się na połączenie z BNP Paribas

"W związku z połączeniem niniejszym podwyższa się kapitał zakładowy BGŻ S.A. z kwoty 56.138.764 zł do kwoty 84.238.318 zł w drodze emisji 28.099.554 akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 1,00 zł każda, o łącznej wartości nominalnej 28.099.554 zł (akcje połączeniowe)"

Euvic wnioskuje o przesunięcie głosowania połączenia z Qumakiem na 4 września

przeprowadzenie zaplanowanego wcześniej głosowania uchwał połączeniowych obu grup kapitałowych, podał Qumak. "Wniosek został złożony ze względu na zgłoszoną przez Euvic konieczność wyjaśnienia kwestii wezwania do zapłaty kar zgłoszonego przez T-Mobile Polska, jakie wpłynęło do

KNF zatwierdziła memorandum BGŻ w związku z połączeniem z BNP Paribas

Finansowego zatwierdziła memorandum informacyjne BGŻ sporządzone (?), w związku z ofertą publiczną 28.099.554 akcji zwykłych na okaziciela serii I BGŻ o wartości nominalnej 1 zł każda (akcje połączeniowe), prowadzoną przez BGŻ w związku z połączeniem BGŻ z BNP Paribas Bank Polska oraz w związku z ubieganiem

Vistula Group liczy na finalizację połączenia z Bytomiem do końca tego roku

zatwierdzającą do publikacji memorandum informacyjne dotyczące emisji akcji połączeniowych serii O. Po jej otrzymaniu, odbędą się walne zgromadzenia akcjonariuszy spółek Vistula Group i Bytom. Jeśli akcjonariusze wyrażą zgodę na połączenie przy nowym parytecie wymiany akcji w wysokości 0,72 akcji Vistuli Group

Spółka Orbisu sprzeda hotel w Budapeszcie ze zwrotnym oddaniem w zarządządzanie

Warszawa, 24.11.2017 (ISBnews) - Spółka zależna, w której Orbis posiada 99,92% akcji - Accor-Pannonia Hotels Zrt., oraz dwie spółki stowarzyszone kontrolowane w ramach grupy kapitałowej Starwood zawarły transakcję sprzedaży hotelu "Sofitel Budapest Chain Bridge" ze

Połączenie PKO TFI z KBC TFI nastąpi jeszcze w I półroczu

właścicielem połączonego TFI. "Celujemy w mniej więcej połowę roku, aby sfinalizować proces łączenia TFI. W przypadku samych funduszy procesy połączeniowe i porządkowania portfolio potrwają do końca roku" - dodał Żochowski. Prezes KBC TFI Łukasz

Best przewiduje sfinalizowanie fuzji prawnej z Kredyt Inkaso w I poł. 2016 r.

komunikacie. Realizacja i terminy połączenia uzależnione będą także od uzyskania zgodyUrzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) na koncentrację i zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) memorandum informacyjnego w związku z emisją akcji połączeniowych przez Best

Bank Pekao i Alior Bank odstąpiły od dalszych negocjacji ws. połączenia

wykonalności oraz oceny potencjalnych form współpracy, w tym również potencjalnego połączenia z Alior Bankiem. Wskazał, że przeprowadzona analiza umożliwiła zawężenie potencjalnych form współpracy do opcji połączenia z Alior Bankiem, z uwzględnieniem emisji akcji połączeniowych Banku Pekao skierowanej do

Bank Millennium miał wstępnie 27 mln zł zysku netto w IV kw. 2019 r.

uwzględnia planowanych efektów synergii połączeniowych, spodziewanych od roku 2020. Wskaźnik ROE grupy za 2019 r. skorygowany o pozycje jednorazowe, wyniósł 10,2% i był wyższy o 0,6 pkt proc. niż w roku poprzednim, podano też w materiale. Wynik z tytułu odsetek (pro-forma) w 2019r

Przegląd prasy

spółkach, urzędach i instytucjach --W drugim półroczu dynamika roczna zysków spółek z GPW będzie znów dodatnia, co wesprze ceny akcji ? uważają analitycy DM BOŚ --Wojna handlowa podbija ceny stali ISBnews

Przegląd informacji ze spółek

listopada o połączeniu ze spółką Mediona poprzez jej przejęcie. Wspólnicy Mediony tj. Banca Farmafactoring otrzymają proporcjonalnie akcje emisji połączeniowej zgodnie ze stosunkiem wymiany: 1,332 akcji emisji połączeniowej za 1 udział spółki przejmowanej, wynika z projektów uchwał na nadzwyczajne walne

Przegląd informacji ze spółek

tj. obligatariuszom 27% należności głównej w 16 ratach i umorzyć odsetki. Spółka proponuje, by cena emisyjna akcji, które zostaną wyemitowane w ramach konwersji części wierzytelności wynosiła 0,05 zł, wynika z dokumentu. Rafako, po podpisaniu umowy w konsorcjum z Energa

Best chce najpierw połączyć się z 3. podmiotami z grupy, potem z Kredyt Inkaso

związku z emisją akcji połączeniowych przez Best, podjęcia przez walne zgromadzenie Best oraz walne zgromadzenie Kredyt Inkaso uchwał dotyczących połączenia. Szczegółowe warunki obu połączeń zostaną ustalone w wyniku trwających prac i analiz. Best

Przegląd prasy

o wartości 379,26 mld zł w kwietniu --Famur chce pozyskać 400 mln zł z emisji akcji na działania połączeniowe --ARP: Sprzedaż węgla kamiennego wzrosła r/r do 6,07 mln ton w marcu --Szwed z MRPiPS: Stopa bezrobocia

Best i Kredyt Inkaso mają umowę zakładającą połączenie spółek

, które zostanie sporządzone w związku z emisją akcji połączeniowych przez Best, a także podjęcia przez walne zgromadzenia łączących się spółek uchwał dotyczących połączenia. Na początku miesiąca Best poinformował, że przejmie od funduszu Agio RB FIZ pakiet 29,4% akcji Kredyt

Przegląd informacji ze spółek

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) wykluczył z obrotu giełdowego akcje Farmacolu - na wniosek spółki - z dniem 20 czerwca 2017 r., podała Giełda. Zarząd LiveChat Software zarekomendował akcjonariuszom przeznaczenie 36,31 mln zł z

Przegląd prasy

--Chrzanowski z KNF: Komisja nie prowadzi prac nad ustawą połączeniową z NBP --BGK przyznał 22,2 mln zł kredytu na budowę czynszowych mieszkań w Rudzie Śląsk. --Kuper z PDM: Fiasko wezwania na Integer może oznaczać konieczność emisji akcji

Przegląd prasy

odległość ponad 1200 km. To światowy rekord. I początek globalnej sieci odpornej na podsłuch ISBnews --Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) wykluczył z obrotu giełdowego akcje Farmacolu - na wniosek spółki - z dniem 20 czerwca 2017 r

Banki inwestycyjne: Pozwólmy MSP spokojnie pracować nad fuzją energetyczną

prowadzeniu procesów połączeniowych i inwestycyjnych. Ponieważ jednak obecnie są to wyłącznie wstępne plany, należy dać MSP czas na przedstawienie swoich koncepcji. Dotyczy to także akcjonariuszy mniejszościowych, którzy już na wstępie zgłaszają spore wątpliwości. "Jako osoba

Fuzje i upadki - zmiany na polskim rynku finansowym

akcjonariuszom Getin Banku akcje emisji połączeniowej w zamian za akcje w Getin Banku. Noble bierze wszystko Zgodnie z informacją Getin Holding wstępnie termin zakończenia procesów związanych z łączeniem się banków przewiduje na koniec 2009 r. Wcześniej ma