akcje pkp cargo notowania

Witold Gadomski

Polowanie na prezesów. Niegospodarność prokurator może zarzucić każdemu

Polowanie na prezesów. Niegospodarność prokurator może zarzucić każdemu

Kierowana przez Ziobrę prokuratura poluje na byłych szefów spółek skarbu państwa. Po pierwsze - po to, by przykryć sprawy spółki Srebrnej, po drugie - by wykazać, że rządy PO-PSL były skorumpowane. To działanie nie tylko niemoralne, ale też niezwykle szkodliwe dla gospodarki.

Przegląd informacji ze spółek

Inwestycyjnych (TFI). Na koniec I półrocza 2018 r. aktywa zarządzane przez PKO TFI wyniosły prawie 33,4 mld zł. Aplisens podjął uchwałę w sprawie realizacji skupu do 255 079 akcji własnych po cenie 12,8 zł za jedną akcję, podała spółka. PKP Cargo

PKP Cargo ma umowę kupna 80% udziałów spółki AWT za ponad 445 mln zł

Warszawa, 31.12.2014 (ISBnews) - PKP Cargo podpisało umowę nabycia 80% udziałów w spółce Advanced World Transport - drugim co do wielkości kolejowym przewoźniku towarowym w Czechach, działającym w rejonie Europy Środkowej i Południowej. Wartość transakcji wynosi 103,2 mln euro

Warto zainteresować się ofertą PKP Cargo

Przy 74 zł za jedną akcję PKP Cargo jest wycenione na 3,2 mld zł. Analitycy szacowali wcześniej, że kolejowa spółka jest warta pomiędzy 3 a 4 mld zł. Jesteśmy więc bliżej dolnej granicy. Dodatkowo finalna cena będzie najprawdopodobniej nieco niższa od maksymalnej - tak było

Przegląd prasy

. --Torpol rekomenduje 0,9 zł dywidendy na akcję z zysku za 2019 r. --Unibep ma umowę na inwest. mieszkaniową w Warszawie za 26 mln zł netto --Akcjonariusze PCC Exol zdecydowali o wypłacie 0,05 zł dywidendy na akcję --PKP Cargo

Przegląd informacji ze spółek

mieli akcjonariusze, którzy posiadają co najmniej 0,25% akcji CI Games. Rada nadzorcza PKP Cargo wyraziła zgodę na zawarcie aneksów do umów dot. realizacji i finansowania budowy terminala multimodalnego w Karsznicach, podała spółka. Zarząd PKP Cargo

Przegląd informacji ze spółek

. Do gdyńskiego portu dotarł pierwszy pociąg operatorski PKP Cargo Connect, spółki z Grupy PKP Cargo, obsługujący trasę Warszawa - Gdynia - Warszawa. W kilkunastu kontenerach znalazły się polskie produkty eksportowane do Chin, podał przewoźnik. Varsav Game Studios zakończył

Przegląd informacji ze spółek

PKP Cargo Connect - spółka zależna PKP Cargo - uzyskała możliwość transportu żywności koleją z Polski do Chin tranzytem przez Rosję. Transporty będą organizowane w taki sposób, aby zachować rosyjskie restrykcje dotyczące embarga na import żywności z Polski i innych państw unijnych, podało PKP Cargo

Przegląd informacji ze spółek

, podała spółka. PKP Cargo podpisało z PKP Polskimi Liniami Kolejowymi (PKP PLK) umowę o wykorzystanie zdolności przepustowej do przewozu rzeczy w rozkładzie jazdy pociągów 2019/2020 w okresie od 15 grudnia 2019 r. do 12 grudnia 2020 r., podało PKP Cargo. Przewidywana wartość

Przegląd prasy

--IX Kongres Podatków i Rachunkowości KPMG odbędzie się 15 stycznia 2019 r. --PKP Cargo może kupić więcej podmiotów podobnych do słoweńskiego Primol-Rail --eBay: Polacy wydadzą na świąteczne prezenty średnio 594 zł

Przegląd prasy

'Radio Commander' na konsole --CI Games przeprowadzi emisję do 21 mln akcji przy cenie min. 1,2 zł za sztukę --PKP Cargo zawrze aneksy do umów dot. finans. budowy terminala multimodalnego --PKP Cargo: Piotr Wąsaty został

Przegląd informacji ze spółek

T-Bull odnotował 0,05 mln zł jednostkowej straty netto w I kw. 2020 r. wobec 0,82 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Sąd apelacyjny w Warszawie wydał wyrok, w którym oddalił apelację PKP Cargo od wyroku sądu okręgowego w Warszawie

Przegląd prasy

stanowisko prezesa Macieja Szymańskiego na okres wspólnej trzyletniej kadencji obejmującej lata 2016-2019 ze skutkiem na 28 sierpnia 2018 r., podała spółka. --PKP Cargo oczekuje dalszego dynamicznego wzrostu przewozu kruszyw i materiałów budowlanych w w ciąg najbliższych 3-4 lat

Przegląd prasy

rating CCC do B+, utrzymana negatywna perspektywa --Morawiecki: Jesteśmy bardzo zaniepokojeni, musimy wdrożyć kolejne ograniczenia --PKP Cargo: Wpływ pandemii na działalność jest niewielki, wracają przewozy z Chin --MFPR

GPW: Mamy potencjał, aby umocnić pozycję w gronie dojrzałych rynków

. Jako małe spółki (small cap) zakwalifikowano Bank Millennium, AmRest Holdings, Bank Handlowy. JSW, Alior Bank, CCC, Play Communications, Orange Polska, Grupa Azoty, Enea, Tauron Polska Energia, Kernel Holding, Kruk, Asseco Poland, Budimex, Eurocash, Ciech, Energa, PKP Cargo, Lubelski Węgiel Bogdanka

Przegląd informacji ze spółek

ok. 92%. Transport skroplonego gazu ziemnego (LNG) koleją pozwoliłby na osiągnięcie większej skali dostaw i optymalizację kosztową oferty, poinformował prezes PGNiG Obrót Detaliczny (PGNiG OD) Henryk Mucha, w nawiązaniu do podpisanego dziś z PKP Cargo listu intencyjnego

Przegląd prasy

w środę --KNF zwrócił się do NBP w spr. podwyższenia limitów dla transakcji bezstykowych --PKP Cargo miało wstępnie 36 mln zł zysku netto i 859,9 mln zł EBITDA w 2019 r. --Weber z MI: W fazie projektowania bądź budowy

Prezes PKP Intercity złożył rezygnację, "to był czas przełomu"

Prezes PKP Intercity złożył rezygnację, "to był czas przełomu"

Wojciechowski z PKP PLK, Adam Purwin, prezes PKP Cargo, i Jerzy Kotkowski z WARS-u. Ta ekipa przyszła do PKP w 2012 r., gdy grupa przeszła kadrową rewolucję. Miejsca dotychczasowych szefów, często kolejarzy, zajęli fachowcy z sektora finansowego. Złośliwi, m.in. związkowcy, członków nowej ekipy nazwali "

Przegląd informacji ze spółek

przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (wobec 17,6 mln zł zysku rok wcześniej). Grupa WP.pl prognozuje, że rynek reklamy w Polsce wzrośnie o około 8-9% w 2018 r. Nakłady inwestycyjne PKP Cargo w tym roku zostaną w przeważającej części skierowane

GPW ogłosiła 40 uczestników Programu Wsparcia Pokrycia Analitycznego

. PKP Cargo - mWIG40 27. Polski Holding Nieruchomości - sWIG80 28. Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex - sWIG80 29. R22 - sWIG80 30. Rafako - sWIG80 31. Rainbow Tours

Przegląd prasy

Orlen przedstawi roszczenia związane z kryzysem dostaw ropy do końca roku --Zarmen odstąpił od udziału w procesie dokapitalizowania Elektrobudowy --PKP SA kupiły prawa do POLSUW Poznań; PKP Cargo i PKP IC widzą w nim duże szanse

Przegląd informacji ze spółek

spółka. Sprzedaż nowych ciągników Ursusa wzrosła o ok. 55% r/r w maju br. wobec 55-procentowego spadku rynku w tamtym miesiącu, podała spółka. Przewozy PKP Cargo spadły o 16,2% r/r według masy do 7,6 mln ton i o 16% według pracy przewozowej do 2,1 mld

Przegląd informacji ze spółek

/Duisburg, podało PKP Cargo. Polski Bank Komórek Macierzystych (PBKM) nie wyklucza w tym roku emisji akcji w celu sfinansowania kolejnych transakcji M&A. Spółka ma obecnie zidentyfikowanych ponad 10 celów akwizycyjnych, część z nich zamierza sfinansować z przeprowadzonej w grudniu

Przegląd prasy

związku z pandemią, a pensje poszły w górę ISBnews --T-Bull miał 0,05 mln zł straty netto, 0,08 mln zł straty EBIT w I kw. 2020 r. --PKP Cargo: Sąd apelacyjny utrzymał w mocy decyzję UOKiK o 14,22 mln zł kary

Przegląd prasy

Parkiet --W najbliższych tygodniach dolar ma odrobić choć część ostatnich strat wg ekspertów --Bijące rekordy cenowe złoto pociąga za sobą wzrost kursu srebra, a to z kolei notowania akcji KGHM Dziennik Gazeta Prawna

Przegląd prasy

szybkiej wyprzedaży akcji spółek notowanych na GPW --Prezes PKN Orlen: W biznesie skala ma znaczenie - rozumieją to wszyscy znaczący europejscy i światowi gracze w branży paliwowo-energetycznej, którzy procesy konsolidacyjne mają dawno za sobą Parkiet

Przegląd informacji ze spółek

ustalenia parytetu wymiany akcji Kredyt Inkaso na akcje Best. PKP Cargotabor Usługi, spółka zależna PKP Cargo, otrzymała zawiadomienie od PKN Orlen o spełnieniu się pierwszego z warunków zawieszających sprzedaży Orlen KolTrans w postaci nieskorzystania przez żadnego ze wspólników

Przegląd prasy

--RN PKP Cargo zgodziła się na zakup energii od PKP Energetyka za 1,11 mld zł --Libet miał wstępnie 17,2 mln zł zysku netto w 2019 r. (ISBnews)

Przegląd informacji ze spółek

centrum obliczeniowego Krajowej Izby Rozliczeniowej (KIR) za 27,1 mln zł netto, podała spółka. Adam Purwin złożył rezygnację z pełnienia funkcji prezesa PKP Cargo z dniem 14 grudnia br., podała spółka. Przyczyną złożenia rezygnacji są m.in. ważne powody osobiste

Przegląd informacji ze spółek

. Pociągi PKP Cargo przewiozły 50 mln ton towarów w I półroczu 2019 r., co oznacza spadek o 7,8% w odniesieniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, podała spółka. Praca przewozowa osiągnięta przez grupę w pierwszych sześciu miesiącach br. wyniosła 12,6 mld tkm i była niższa o 10,4% r/r

Przegląd informacji ze spółek

. PKP Cargo i chińska Zhengzhou International Hub (ZIH) utworzą spółkę joint venture, która zajmie się kolejowym transportem kontenerów między środkowymi Chinami a Europą, poinformował prezes Adam Purwin. Kluczowym elementem projektu jest rozbudowa należącego do PKP Cargo suchego portu w Małaszewiczach

Przegląd informacji ze spółek

do odwołania się od niej. Zarząd GPW zawiesił notowania akcji 4 spółek od dziś do końca dnia sesyjnego następującego po dniu, w którym spółki te przekażą do publicznej wiadomości raport roczny za rok obrotowy 2016, podała giełda. Spółki te to: Sadovaya Group S.A., New World

Przegląd prasy

--Senat przyjął nowelizację ustawy o cenach prądu --Akcjonariusze PKP Cargo zdecydowali o wypłacie 1,5 zł dywidendy na akcję --Moodys podniósł rating PGNiG do Baa2 z perspektywą stabilną (ISBnews)

Przegląd prasy

--Szczepionki zalecane będą częściowo refundowane przez państwo - planuje resort zdrowia --Asseco Poland wycofa w I kwartale z parkietu firmę Asseco CE, dalszych roszad w aktywach giełdowych na razie nie planuje Parkiet --PKP Cargo

Przegląd prasy

pożyczek to 688,5 mld zł w I półr. --CI Games negocjuje umowę współwydawniczą gry 'Lords of the Fallen 2' --Przewozy PKP Cargo spadły o 16,4% r/r do 6,4 mln ton w czerwcu --Emilewicz: Na PUE ZUS zarejestrowało się ponad 5,6

Przegląd prasy

--RN PKP Cargo czeka na zgłoszenia kandydatów na 3 członków zarządu do 14 marca --Pani Teresa Medica złożyła do KNF wniosek o zniesienie dematerializacji akcji --Benefit Systems chce przeznaczać min. 50% zysku na skup akcji w latach 2016-2019

Przegląd informacji ze spółek

Petrolinvestu zgodzili się na przeniesienie notowań akcji spółki na NewConnect z rynku głównego GPW, wynika z uchwał zwyczajnego walnego zgromadzenia. Akcjonariusze Qumaka podjęli uchwałę dotyczącą podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję do 13 mln akcji zwykłych z wyłączeniem

Obroty ogółem na rynku głównym GPW spadły o 6,7% r/r do 17,88 mld zł w XII

Głównym Rynku GPW w 2014 r. wyniosła 4,6 mld zł (7,8 mld zł w 2013 r., z czego wartość ofert tylko PKP Cargo i Energi stanowiła blisko 4 mld zł). Kapitalizacja spółek krajowych na Głównym Rynku sięgnęła 591,2 mld zł na koniec 2014 r., a łączna kapitalizacja spółek krajowych i

Przegląd informacji ze spółek

skali roku, podał bank. Udział ekspozycji z rozpoznaną utratą wartości (NPL) wyniósł 4,3% wobec 4,5% rok wcześniej. Letus Capital rozpoczął działania mające na celu przeniesienie notowań akcji spółki z alternatywnego systemu obrotu NewConnect na rynek regulowany GPW, podała

Przegląd prasy

powstanie centrum obsługi technicznej samolotów za ok. 500 mln zł --Robyg zakontraktował 1 853 lokale w I-III kw. 2019 r. --PKP Cargo i PGNiG OD rozważą kolejowe przewozy paliwa gazowego LNG --PKN Orlen: 4300 produktów

Przegląd informacji ze spółek

. Grupa PKP Cargo przewiozła w Polsce 8,1 mln ton towarów w listopadzie 2019 r. (-8,9% m/m), przy pracy przewozowej wynoszącej 2 mld tkm (-10% m/m), podała spółka. Wartość aktywów netto pod zarządzaniem Quercus Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych wyniosła 2 637,8 mln zł na

Krzysztof Zdziarski powołany na prezesa Unipetrolu

w Rzymie oraz prezesa PKP Cargo. Od 2005 r. zasiadał na menadżerskich i zarządczych stanowiskach w spółkach, jak m.in. Szpitale Tczewskie, Cargosped Terminal Braniewo, Srebrna, Przedsiębiorstwo Gospodarki Maszynami Budownictwa "Warszawa". Libiszewski w latach 2009-2011 zasiadał jako

Przegląd informacji ze spółek

, podała spółka. Przewozy PKP Cargo wzrosły o 13,8% r/r w ujęciu masy towarów i o 11% r/r w ujęciu pracy przewozowej w I półroczu 2017 r., podała spółka, powołując się na dane Głównego Urzędu Statystycznego (GUS). Comarch podjął strategiczną decyzję o

PKP sprzedaje swoją część energetyczną. Czy znajdą się chętni

- Ze spółek kolejowych chcemy sprywatyzować te, które się da - mówi Maria Wasiak, wiceprezes PKP SA odpowiadająca za prywatyzację w Grupie PKP. W kolejnych latach sprzedane mają być udziały w największych spółkach, m.in. w PKP Cargo, PKP InterCity, czy PKP Energetyka. W rękach

Przegląd prasy

wykupu wszystkich obligacji serii G i H --Akcjonariusze Benefit System zdecydują 25 czerwca o niewypłacaniu dywidendy --Ferro rekomenduje wypłatę 1,12 zł dywidendy na akcję --Zarząd PKP Cargo z Cz. Warsewiczem na czele

Przegląd informacji ze spółek

bułgarskiego producenta miodu, poinformował ISBnews prezes Jerzy Gądek. Spółka zakłada kolejne akwizycje w segmencie sprzedaży w Europie Zachodniej oraz przejście na GPW z NewConnect z emisją akcji na przejęcia do końca roku. PKP Cargo zawarło wiążące porozumienie z Minezit SE (MSE

Przegląd prasy

' na PS4 planowana na VI/VII 2020 r. --Poczta Polska zatrudni łącznie 360 osób z niepełnosprawnością w 2020 r. --Przewozy PKP Cargo spadły o 27,1% r/r do 6,1 mln ton w kwietniu --Play rozbudowuje sieć 5G, która obejmie 53

Przegląd informacji ze spółek

umowy inwestycyjnej z funduszem European High Growth Opportunities Securitization Fund, podała spółka. W ramach transakcji spółka przydzieliła inwestorowi obligacje o wartości nominalnej 1,5 mln zł. PKP Cargo zawarło odrębne porozumienia z reprezentatywnymi organizacjami

Przegląd informacji ze spółek

zarządzania strefą płatnego parkowania, podała spółka. Wartość kontraktu, dofinansowywanego z UE, to blisko 11,6 mln zł brutto. Sześciu członków rady nadzorczej PKP Cargo złożyło rezygnacje z pełnionych funkcji ze skutkiem natychmiastowym, poinformowała spółka

Przegląd informacji ze spółek

program skupu do 100 tys. w pełni pokrytych zdematerializowanych akcji własnych, podała spółka. Celem skupu jest dalsza odsprzedaż akcji. Zarząd PKP Cargo zdecydował o dokonaniu odpisu z tytułu trwałej utraty wartości składników zbędnego taboru kolejowego w kwocie 18,1 mln zł

Przegląd prasy

--Moody's podniósł rating BNP Paribas BP do ba1 z ba2, perspektywa pozytywna --S. Bieńkowski podniósł cenę w wezwaniu na akcje Stelmetu do 8,4 zł za szt. --Indeks WIG20 wzrósł o 0,82% na zamknięciu w czwartek --PKP Cargo

Przegląd prasy

--PKP Cargo Connect uruchomi pociągi operatorskie na 3 trasach od przełomu V/VI --Carbon Studio: Debiut gry 'The Wizards - Dark Times' VR 4 czerwca --IPAG: PKB spadnie o 8,5% w II kw., w całym 2020 r. zmniejszy się o 2,9

Przegląd prasy

Unified Factory skonfigurowany system contact center --Prezes PKP Cargo widzi możliwość współpracy z Orlen KolTrans --Orlen Paliwa i PKP Cargo podpisały list intencyjny o współpracy --P.A. Nova pokaże pierwsze przychody z

Przegląd prasy

mln zł --MKiDN proponuje ulgę podatkową na produkcję kulturowych gier wideo --PGNiG: Dostęp do gazu uzyska 90% Polaków do 2022 r. dzięki 7,5 mld zł inwestycji --PKP Cargo ma umowę na energię elektryczną z PKP Energetyka

Przegląd prasy

--PFR: Firmy podpisały z instytucjami finansowymi 230 umów o zarządzanie PPK w ciągu 3 tygodni; wg gazety, umów takich może być już ponad 300 --Matusiak z GfK: 42% Polaków nie jest obecnie zainteresowanych technologiami smart home --Prezes PKP Cargo

Przegląd prasy

--Prezes PKP S.A.: Inwestycje kolejowe pomogą skutecznie pobudzić gospodarkę UE --Sun & Snow Real Estate uruchamia sprzedaż apartamentów w Szklarskiej Porębie --Unibep rekomenduje wypłatę 0,22 zł dywidendy na akcję z zysku za 2019 r

Przegląd prasy

--W PKP Cargo uzgodniono porozumienie ws. podwyżek kosztem ok. 45 mln zł w br. --PHN wybrał generalnego wykonawcę do budowy Skysawa za ok. 325 mln zł netto --i2 Development zakończył przegląd opcji strategicznych; stworzy nowy segment

Przegląd informacji ze spółek

działającą na rynku niezależnych usług kontrolnych i analitycznych, podało EI. W ramach inwestycji, mającej na celu sfinansowanie dalszego rozwoju spółki, EVF obejmie ok. 19-proc. pakiet akcji. PKP Cargo wprowadzi Lean Management we wszystkich warsztatach napraw taboru należących

GPW: FTSE Russell przekwalifikował Polskę do grupy rynków rozwiniętych

): Bank Millennium, AmRest Holdings, Bank Handlowy, JSW, Alior Bank, CCC, Play Communications, Orange Polska, Grupa Azoty, Enea, Tauron Polska Energia, Kernel Holding, Kruk, Asseco Poland, Budimex, Eurocash, Ciech, Energa, PKP Cargo, Lubelski Węgiel Bogdanka, GPW, Boryszew, Neuca

Przegląd prasy

niewypłacanie dywidendy z zysku za 2019 r. --PKP Cargo uruchamia transporty żywności koleją z Polski do Chin przez Rosję -7R planuje centrum logistyczne w Lublinie na łącznie ok. 110 tys. m2 --Maląg: Przekazaliśmy wypłaty na

Przegląd prasy

--PKN Orlen przedłużył termin wezwania na akcje Energi do 22 kwietnia --KE chce przedłużyć termin na wnioski dla rolników, zwiększyć pomocy państwa --Bank Handlowy miał 480,12 mln zł zysku netto, 51,98 mld zł aktywów w 2019 r

Przegląd prasy

--PKP Cargo zwiększyło przewozy wg masy o 4,3% m/m w lutym --Eurostat: Koszty 1 godz. pracy w Polsce 10,7 euro, średnia UE: 27,7 euro w 2019 --Grupa Selena wspiera inicjatywę wolontariatu dot. produkcji sprzętu dla szpitali

Przegląd prasy

zbliżonego do 4% r/r w czerwcu --PKP Cargo ma wiążące porozumienie z MSE ws. rozliczenia opcji 20% akcji AWT --KRD/KPF: Niemal 73% mikrofirm ma problem z odzyskaniem pieniędzy od kontrahentów (ISBnews)

Przegląd prasy

powstanie do końca 2023r. --PERN: Przetargi na budowę 190 tys. m3 poj. magazynowych paliwa do końca III kw. --ZTM Warszawa ma umowę na obsługę komunikacyjną z Arrivą za 291 mln zł --PKP Cargo i Duisburger Hafen mają list

Przegląd prasy

--PKP Cargo dokona odpisów na kwotę 98 mln zł na utratę wartości grupy AWT --Alior Bank przeprowadził przymusowy wykup akcji Banku BPH --Rząd rozpatrzy dziś projekt Narodowego Programu Mieszkaniowego (ISBnews)

Przegląd prasy

--GPW zawiesiła notowania Sadovaya, NWR, Milkiland i KDM Shopping --Zysk netto MOL wzrósł r/r do 93,88 mld HUF w I kw. 2017 r. --Volkswagen AG ma prawo pierwokupu akcji Groclinu lub segmentu poszyć --Minezit SE żąda od PKP

Przegląd informacji ze spółek

urządzeń, poinformowała spółka. PKP Cargo podpisało z Eneą umowę na transport 1,25 mln ton węgla ze śląskich kopalń do Elektrowni Kozienice w ciągu 12 miesięcy, podała spółka. Wartość kontraktu to blisko 37 mln zł Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych

Przegląd informacji ze spółek

Grupy PKP Cargo, podpisała umowę dotacji w wysokości 5,88 mln euro z programu CEF (Łącząc Europę) na wsparcie prac przygotowawczych i III etap budowy multimodalnego terminalu kontenerowego w Paskowie pod czeską Ostrawą, podało PKP Cargo. Inwestycja ma się zakończyć do 2020 r. i dać ponad dwukrotne

Przegląd informacji ze spółek

zostało porozumienie pomiędzy stronami Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników zatrudnionych przez centralę i Zakłady PKP Cargo, podała spółka. Przewiduje ono podwyżki z dniem 1 sierpnia 2019 roku, których koszt wyniesie ok. 45 mln zł do końca roku. PHN SPV 1 PHN K

Przegląd prasy

pomocy publicznej dla kopalń --Nowa strategia Bogdanki będzie zakładać optymalizację i dostosowanie do rynku --PKP Cargo spodziewa się stabilnego rynku przewozów w tym roku --Sygnity: Ponad 1 mln PIT-11 złożonych z

Przegląd prasy

2,95 mln zł zysku netto w I kw. 2018 --PKP Cargo podpisało z Kolejami Litewskimi umowę ws. przewozów transgranicznych --Maxima Grupe ogłosiło przymusowy wykup 2,87% akcji Emperii po 100 zł/szt. --B. Handlowy: Marża

Przegląd prasy

nominalnej 18,5 mln zł, podała spółka. --Unibep zawarł z YIT Development umowę na wykonanie III etapu inwestycji mieszkaniowej w Warszawie przy ul. Sikorskiego/Pory za 34,6 mln zł netto, podała spółka. --PKP Cargo zdecydowało o skorzystaniu z opcji na

Przegląd informacji ze spółek

elektrycznych za 24,98 mln zł, podał Ursus. PKP Cargo widzi perspektywy na poprawę na rynku przewozów węgla kamiennego w przyszłym roku, dzięki wzrostowi cen tego paliwa i zmniejszaniu się polskich zapasów. Ponadto podtrzymuje nadzieje związane ze spodziewanym ożywieniem w przewozach

Przegląd informacji ze spółek

Cargo miało 54,8% udziału w rynku kolejowych przewozów towarowych pod względem pracy przewozowej (spadek o 1,6 pkt proc. r/r) i 47,8% pod względem masy w sierpniu br. (spadek o 1,8 pkt proc. r/r), podała spółka, powołując się na dane GUS. Narastająco po 8 miesiącach br. udział PKP Cargo pod względem

Przegląd prasy

% potrzeb pożyczkowych budżetu na 2018 --PKP Cargo ma porozumienie w ramach ZUZP, podniesie płace kosztem 26,7 mln zł --Akcjonariusze Enei zdecydowali o wypłacie 0,25 zł dywidendy na akcję --Famur zawarł umowę doyczącą zakupu

Przegląd informacji ze spółek

. PKP Cargo podpisało z Kolejami Litewskimi umowy mające na celu m.in. usprawnienie obsługi ładunków na kolejowym przejściu granicznym między Polską i Litwą, podało PKP Cargo. Maxima Grupe ogłosiło zamiar nabycia 354 531 akcji Emperii Holding (2,87% kapitału) w drodze

Przegląd informacji ze spółek

Fuel & Retail Polska o łącznej szacunkowej wartości 2,96 mld zł, podała spółka. PKP Cargo zawarło z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju (EBOR) umowę o udostępnienie kredytu inwestycyjnego do maksymalnej wysokości 100 mln euro, przeznaczonego na refinansowanie akwizycji AWT

Przegląd informacji ze spółek

PKP Cargotabor Usługi, spółka zależna PKP Cargo, otrzymała zawiadomienie od PKN Orlen o spełnieniu się drugiego z warunków zawieszających sprzedaży Orlen KolTrans w postaci zarejestrowania przez właściwy sąd rejestrowy zmian do umowy spółki KolTrans uzgodnionych w umowie

Przegląd prasy

intencyjny ws. połączenia ze spółką Elgór + Zamet --PKP Cargo złożyło pozwy w celu zapobieżenia strajkowi generalnemu --PKO BP oczekuje 'istotnych wpływów' z tytułu nabycia Visa Europe przez Visa Inc. --Zysk netto Mostostalu

Przegląd prasy

proc. wg gazety --PKP Cargo wpompuje w uruchomienie linii produkcyjnej węglarek blisko 11,5 mln zł wg gazety Puls Biznesu --Choć wydatki Polaków na gry będą rosły i za pięć lat przekroczą 2 mld zł, to do światowej czołówki

Przegląd prasy

0,1% m/m w sierpniu --NBP: Inflacja bazowa wyniosła 0,4% r/r w sierpniu; konsensus: 0,4% --PKP Cargo planuje zatrudnić 700 nowych maszynistów do końca 2016 r. --GUS: Płace w firmach wzrosły o 3,4% r/r, zatrudnienie - o

Przegląd prasy

udziały w Marmite na rzecz Cranemere Ltd. --11bit studios: DLC do 'This War of Mine' ma mieć znaczący wpływ na wyniki w 2016 --PKP Cargo przewozi kilkanaście ton koksu miesięcznie z JSW do Niemiec --KRD: Dług z tytułu

Przegląd informacji ze spółek

generalnego wykonawstwa kompleksowych robót budowlano ? konstrukcyjnych oraz robót budowlano instalacyjnych wraz z dostawą materiałów i urządzeń obiektu magazynowo-biurowego w Kokotowie w gminie Wieliczka, podała spółka. PKP Cargo przewiozło 7,62 mln ton towarów w styczniu br., tj

Przegląd informacji ze spółek

PKP Cargo liczy, że konsekwentna realizacja strategii rozwoju pozwoli spółce osiągnąć lepsze wyniki, niż zakładane na 2018 r., wynika z wypowiedzi prezesa Czesława Warsewicza. Portfel zamówień Trakcji PRKiL wynosił ok. 2 mld zł netto na koniec marca

Przegląd prasy

zastrzeżenia do układu, podała spółka. --PKP Cargo przewiozło 9,3 mln ton towarów w czerwcu br., tj. o 1,3% więcej m/m, podała spółka. --MCI Management podniosło cenę w wezwaniu na ok. 19 mln akcji MCI Capital do 10,2 zł za akcję z 9,8 zł poprzednio i

Przegląd informacji ze spółek

Warszawie przy ul. Parowcowej/Trzcinowej za łączną kwotę netto 11,9 mln zł, podała spółka. Zarząd PKP Cargo rekomenduje walnemu zgromadzeniu przeznaczenie całego zysku za 2017 r. w wysokości 93,97 mln zł na kapitał zapasowy i pokrycie strat z lat ubiegłych, poinformowała spółka

Przegląd prasy

najbliższych latach modernizacji będzie jeszcze więcej, a eksperci ostrzegają, że PKP PLK nie radzi sobie z ich koordynacją --Spółka PKP Cargo "znalazła" dodatkowe 27,4 mln zł. Okazało się, że dzięki wzrostowi cen złomu, tabor kolejowy spółki jest wart więcej niż wcześniej

Przegląd prasy

--Archicom sprzedał 363 lokale, przekazał 133 w III kw. 2018 r. --Work Service ma przedwstępną warunkową umowę sprzedaży Exact Systems --PKP Cargo rozpoczęło rozpoznanie rynku w zw. z planowanym zakupem lokomotyw --Grupa Azoty

Przegląd informacji ze spółek

2 724 mln zł, podał GetBack we wniosku o otwarcie postępowania układowego. PKP Cargo prognozuje, że jego wynik EBITDA za 2018 r. wzrośnie o 10,9% r/r do 778,7 mln zł., a udział rynkowy według pracy przewozowej wzrośnie o 2,3 pkt proc. do 53,9%, podała spółka. Do końca roku

Ostatnie godziny zapisów na Energę. Będzie rekord?

debiucie? Tysiące osób, które kupiły akcje, będzie się zastanawiać, czy sprzedawać akcje, czy może trzymać je w oczekiwaniu na wypłatę zapowiedzianej dywidendy. - Trudno powiedzieć, co się stanie. Ludzie nabrali apetytu po 18-proc. wzrośnie kursu PKP Cargo i pewnie i tym razem

Przegląd prasy

: 38% gosp. domowych obawia się problemów ze spłatą zobowiązań --Rząd wydał rozporządzenie wydłużające prawo do dodatkowego zasiłku do 14 VI --PKP Cargo i partnerzy poprowadzili pilotażowy przewóz naczep z Niemiec na Litwę

Przegląd prasy

otworzy jeszcze 20 nowych sklepów do końca 2017 r. --Noble Securities obniżyło rekomendację PKP Cargo do 'redukuj', wycenę do 45,2 zł --PEX PharmaSequence: Rynek apteczny wzrósł o 3,8% r/r do 2,75 mld zł XI --MF sprzedało na

Przegląd prasy

trend wzrostowy w segmencie małych i średnich przedsiębiorstw notowanych na GPW utrzyma się powinniśmy się przekonać w ciągu najbliższego miesiąca lub dwóch, uważa zarządzający funduszami akcji w Union Investment TFI Robert Burdach. --Bank Pekao udostępnił środowisko testowe

Przegląd informacji ze spółek

pracuje nad aktualizacją założeń obecnie realizowanej strategii i zamierza ją przedstawić najpóźniej 30 czerwca br. PKP Cargo spodziewa się stabilnego rynku kolejowych przewozów towarowych w 2015 r., patrząc z umiarkowanym optymizmem na większość segmentów przewozowych

Przegląd informacji ze spółek

akcję, podała spółka. PKP Cargo spodziewa się, że docelowa liczba pracowników korzystających z programu dobrowolnych odejść (PDO) przewyższy oczekiwaną pierwotnie liczbę 250 osób, podała spółka. PKP Cargo przyjmuje wnioski o przystąpienie do programu do 17 czerwca.

Przegląd prasy

Parkiet --Ten Square Games planuje przeznaczać do 75% rocznych skonsolidowanych zysków na dywidendy --PKP Cargo chce poprawić rentowność, co przełoży się na znaczne zwiększenie zysku EBITDA Dziennik Gazeta Prawna

Przegląd prasy

III kw. 2018 r. --Rząd przyjął nowelę o zasadach zarządzania mieniem państwowym --Rząd przyjął nowelę dot. promowania energii elektrycznej z kogeneracji --Bytom wnioskuje do GPW o zawieszenie notowań akcji od 29 listopada

Przegląd prasy

Ropczyce będą kompleksowo obsługiwać inwestycje pod klucz wg nowej strategii --Randstad: Wskaźnik rotacji na rynku pracy spadł do 21% w I kwartale br. --PKP Cargo: Państwowa czeska spółka OKD PRISKO może przejąć kontrakt AWT z OKD