akcje pko bp sa notowania

GPW bezterminowo zawiesiła obrót akcjami i obligacjami GetBack na żądanie KNF

SA, podano w oświadczeniu Funduszu. PKO BP napisał z kolei w oświadczeniu, że "stanowczo zaprzecza", jakoby prowadził jakiekolwiek uzgodnienia czy negocjacje z tą spółką, a w szczególności negocjacje dotyczące finansowania lub zaangażowania kapitałowego

Gino Rossi oczekuje od Monnari wyjaśnień ws. zajęcia komornicznego konta Simple 

. Gino Rossi wskazało, że w toku prowadzonych negocjacji z Monnari Trade dotyczących zbycia 100 % akcji Simple Creative Products ostatnim istotnym warunkiem do spełnienia było uzyskanie od PKO BP finalnej decyzji w sprawie dalszego finansowania spółki Simple po transakcji. Decyzja ta - zgodnie z

TXM uzgodnił z bankami warunki finansowania na kolejne 12 miesięcy

: - kredyt w rachunku bieżącym do kwoty 22 mln zł - akredytywy dokumentowe w obrocie krajowym i zagranicznym (PLN, EUR i USD) oraz na kredyt nieodnawialny (PLN, EUR i USD), wyłącznie na spłatę zadłużenia powstałego z tytułu dokonanych przez PKO BP SA wypłat z akredytyw, do kwoty 17

Windykator GetBack wydał nieprawdziwy komunikat? Państwowy fundusz skierował sprawę do KNF

Windykator GetBack wydał nieprawdziwy komunikat? Państwowy fundusz skierował sprawę do KNF

Nadzoru Finansowego o potencjalnym ryzyku manipulacji kursem akcji GetBack poprzez rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji na temat udziału PFR w negocjacjach z Getback” – informuje PFR. Podobny komunikat opublikował bank PKO BP: „W związku z raportem bieżącym GetBack z dnia 16

Wyprzedaż banków na GPW na koniec tygodnia. Efekt afery KNF?

Wyprzedaż banków na GPW na koniec tygodnia. Efekt afery KNF?

, czyli niemal o połowę w ciągu kilku dni.  Nieco lepiej - nominalnie - stoją wciąż akcje Idea Banku. Ich kurs wyniósł w piątek pod koniec notowań 2,19 zł, co oznacza spadek w ciągu dnia aż o 16 proc. Gorzej, że spadki zaczęły też dotykać inne banki obecne na giełdzie. Zrepolonizowany Pekao SA tracił

Jackiewicz: MSP nie ma planów łączenia PKO BP z PZU

takie działanie, w ten sposób bowiem umacniają swoją pozycję na rynku nasze dwa silne podmioty" - dodał minister. Skarb Państwa ma obecnie 29,43% akcji PKO BP oraz 35,19% akcji PZU. PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Akcje

Zemsta banków za franki? Sprawdź, które chcą pozwać swoich klientów

Zemsta banków za franki? Sprawdź, które chcą pozwać swoich klientów

Mateusza Morawieckiego, czy PKO BP. Ale i te banki, które udzielały kredytów walutowych, nie są w jednakowej sytuacji. Jednym instytucjom portfel kredytów walutowych ciąży bardziej (Getin Noble Bank), inne są w stanie bez problemu wchłonąć koszty związane z rezerwami - PKO BP czy ING. Wszystkie instytucje

Pol-Mot Holding nie zgadza się z KNF ws. zarzutów dot. sprzedaży akcji Ursusa

. o wpłynięciu do spółki, na skutek dokonanych przez PKO BP czynności, nadanych przez komornika sądowego, m.in. wezwania do zapłaty należności głównej 10 031 697,77 zł wraz z odsetkami oraz informacji o wszczęciu egzekucji, podkreślono. "Spółki grupy kapitałowej Pol-Mot

Tusk: Państwo zmniejszy udziały w PKO BP i PZU

- Rząd zamierza zmniejszyć swe udziały w największym polskim banku PKO BP SA i największym ubezpieczycielu Grupie PZU SA, zachowując jednocześnie minimum 25 proc. ich akcji, które mają gwarantować kontrolę zabezpieczającą interes publiczny - powiedział premier Donald Tusk na

Kolejny bank Leszka Czarneckiego do przejęcia? Analitycy wróżą to Getinowi

Kolejny bank Leszka Czarneckiego do przejęcia? Analitycy wróżą to Getinowi

przejmie również Bank Pekao SA lub PKO BP z zabezpieczeniem wszystkich ryzyk ze strony BFG - ocenia Marcinowski. Getin był jednym z banków, które kredytów we frankach udzielały najchętniej. Ich wartość w przeliczeniu na złotówki to 9,6 mld zł, co daje mu czwarte miejsce. Pierwszy jest PKO BP (24,9 mld zł

Wskaźnik C/I PKO BP wyniósł 57% na koniec III kw. br.

bankowego wyniosło w 3 kwartałach 594,7 mln zł, z czego przeważająca część przypadła na PKO BP SA (590,6 mln zł). W samym III kw. wysokość podatku dla Grupy PKO BP wyniosła 225,4 mln zł. "W efekcie działań podejmowanych w trzech kwartałach 2016 roku Grupa PKO BP

KNF złożyła zawiadomienie ws. wykorzystania informacji poufnej dot. akcji Ursusa

podjął decyzję o opóźnieniu obowiązku przekazania do wiadomości publicznej informacji powziętej w dniu 11 marca 2019 r. o wpłynięciu do spółki, na skutek dokonanych przez PKO BP SA czynności, nadanych przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Lublinie z siedzibą w Świdniku, m.in. wezwania do

W jakiej kondycji jest polski system bankowy? [SPRAWDZAMY]

W jakiej kondycji jest polski system bankowy? [SPRAWDZAMY]

wokół nich.  Niedawno - 16 listopada - mieliśmy bankowy "czarny piątek". Akcje prawie wszystkich banków wyraźnie spadały na giełdzie. Nawet Pekao SA i PKO BP.  Ich spadające notowania to efekt afery w KNF. W ubiegły wtorek „Wyborcza” ujawniła jej szczegóły

Zysk netto PKO BP spadł r/r do 638,59 mln zł w I kw., konsensus: 623 mln zł

jednostkowym zysk netto w I kw. 2016 r. wyniósł 660,14 mln zł wobec 646,83 mln zł zysku rok wcześniej. Łączny współczynnik kapitałowy grupy kapitałowej PKO BP SA na koniec I kwartału 2016 roku ukształtował się na poziomie 15,4%, co oznacza wzrost o 0,8 pkt proc. w stosunku do końca

Zysk netto PKO BP spadł r/r do 525 mln zł w I kw. 2017 r.

Warszawa, 22.05.2017 (ISBnews) - PKO BP odnotował 525 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 639 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. "Osiągnięty poziom zysku

Kolejne wyroki TSUE: frankowicze dają bankom lekcje trójpodziału władzy

Kolejne wyroki TSUE: frankowicze dają bankom lekcje trójpodziału władzy

wszystkie, weszły w ten schemat jak w masło i rozdawały kredyty frankowe na prawo i lewo. Robił to kontrolowany przez niemiecki Commerzbank mBank, państwowy PKO BP (choć spory portfel kredytów frankowych trafił do niego po przejęciu skandynawskiej grupy Nordea), prywatny i polski Getin Bank. Były też banki

Kredyty PKO BP wzrosły o 5,4% r/r do 200,61 mld zł w 2016 r. 

było z zakupem przez spółkę PKO Leasing SA spółki RLPL" - czytamy w raporcie. Wolumen kredytów hipotecznych sięgnął 106,12 mld zł na koniec ub. roku, w tym 66,1% stanowiły kredyty w złotych. Wolumen kredytów konsumpcyjnych sięgnął 23,22 mld zł, a kredytów dla podmiotów

PKO BP poprawił zysk przy wysokiej efektywności i spadku kosztów ryzyka w 2014r.

działania grupy kapitałowej PKO Banku Polskiego SA, mierzonej wskaźnikiem C/I w ujęciu rocznym, na poziomie 47,1%" - napisano także w raporcie. PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW. Aktywa razem banku

Portfel kredytów i pożyczek PKO BP wzrósł o 2,8 mld zł w I-III kw. br.

zł (+1,8 mld zł w stosunku do końca 2015 roku). W analizowanym okresie odnotowano także wzrost portfela kredytów konsumpcyjnych o 0,9 mld zł" - czytamy w raporcie. Kredyty brutto segmentu detalicznego PKO BP wynosiły 144 mld zł na koniec września i od początku roku ich

PKO BP przyjął nowe zasady polityki dywidendowej

. akcjonariusze PKO BP zdecydowali o przeznaczeniu 937,5 mln zł na dywidendę tytułem zysku za 2013 r., co dało wypłatę w wysokości 0,75 zł na akcję. W całym 2015 r. bank miał 2 610 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 3 254

PKO BP miał 1217 mln zł zysku netto, 328,99 mld zł aktywów w II kw. 2019 r.

. PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW. (ISBnews)

Zysk netto PKO BP wzrósł r/r do 902 mln zł w III kw. 2017 r.

mln zł wobec 2 171 mln zł zysku rok wcześniej. PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Aktywa razem banku wyniosły 285,57 mld zł na koniec 2016 r. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW. (ISBnews)

Bank PKO BP miał 933 mln zł zysku netto, 298,67 mld zł aktywów w II kw. 2018 r.

. 2018 r. bank miał 1 690 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 1 382 mln zł zysku rok wcześniej. "Wypracowany w I półroczu 2018 roku zysk netto grupy kapitałowej PKO Banku Polskiego SA wyniósł 1 690 mln PLN

PKO BP miał 1229 mln zł zysku netto, 341,55 mld zł aktywów w III kw. 2019 r.

Warszawa, 07.11.2019 (ISBnews) - PKO BP odnotował 1229 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 1042 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. Wynik z tytułu odsetek wyniósł

Zysk netto PKO BP wyniósł 857 mln zł w II kw. 2017 r.

objęła pozycję lidera listów zastawnych w Polsce, będąc także ich najaktywniejszym emitentem, podkreśliła instytucja. PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW. (ISBnews)

Wskaźnik C/I PKO BP uwzględniający podatek wzrósł do 57% w I kw.

. PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW. (ISBnews)

Akcja kredytowa PKO BP wzrosła o 6,8% r/r w I półr., wskaźnik NPL spadł do 5,7%

Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA na dzień 30 czerwca 2017 roku wyniósł 67% w porównaniu do 65,5% na dzień 31 grudnia 2016 roku" - czytamy dalej. PKO BP miał 17,8% udziału w rynku kredytów ogółem na koniec II kw. 2017 r. wobec 17,7% kwartał wcześniej (w tym 22,9% udziału w

Akcja kredytowa PKO BP nie zmieniła się kw/kw, wskaźnik NPL spadł do 5,9%

segmentu detalicznego przekroczyło 154 mld zł" - czytamy w raporcie. PKO BP podał także, że z danych prezentowanych przez Związek Banków Polskich wynika, że na koniec I kwartału 2017 roku bank zajmował pierwszą pozycję na rynku posiadając 30,5-proc. udział w sprzedaży

Wskaźnik C/I PKO BP spadł do 47,4%, marża odsetkowa wzrosła do 3,2% w 2016 r. 

kosztów rzeczowych o 40,8 mln zł r/r, tj. o 2,8% oraz amortyzacji o 17,9 mln zł r/r, tj. o 2,2%" - czytamy w raporcie. Obciążenie grupy z tytułu tego podatku wyniosło w 2016 roku 828,9 mln zł, z czego przeważająca część przypadła na PKO BP SA (820,2 mln zł

Analitycy PKO BP optymistycznie o gospodarce

przesłankami, analitycy wytypowali: KGHM, PGNiG, PZU, Pekao SA, CEZ, CCC, LPP, Emperię, Kęty, TVN, Mieszko, Action, Wielton, Selenę, Pekaes i Nową Nalę. Na drugim biegunie znalazły się: TP SA, PKN Orlen, Lotos, Handlowy, BRE, Millennium i Dom Development. Specjaliści z DM PKO BP

PKO BP rusza z rewitalizacją Rotundy, ma umowę z wykonawcą - NDI

powojennego modernizmu, jest jednym z priorytetów planu kompleksowej rewitalizacji Rotundy. PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Aktywa razem banku wyniosły 266,94 mld zł na koniec 2015 r. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW

Co się dzieje z polskimi bankami? Rekordowe wyniki i mocne spadki

wartości. I nie jest to odosobniony przypadek. Za akcje Pekao SA na początku roku inwestorzy płacili blisko 116,55 zł za sztukę. Teraz, już po publikacji wyników, kosztują one poniżej 100 zł. Mniejszy spadek wartości zanotował PKO BP. O ile w styczniu akcje banku kosztowały ponad 41 zł za sztukę, to teraz

Wskaźnik koszty do dochodów PKO BP wzrósł do 51,3% po I półr.

2014 roku oraz brakiem wypłaty dywidendy. PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW. Aktywa razem banku wyniosły 248,7 mld zł na koniec 2014 r. (ISBnews)

Zysk netto PKO BP spadł r/r do 768,52 mln zł w III kw. 2016 r.

działalności biznesowej (przede wszystkim wyniku odsetkowego i pozostałego), pomimo wprowadzenia od lutego 2016 roku podatku od niektórych instytucji finansowych. "W rachunku wyników grupy kapitałowej PKO Banku Polskiego SA po 3 kwartałach 2016 roku suma pozycji dochodowych

SOS dla rynku nieruchomości. Mieszkania pod wodą, ale mamy plan ratunkowy

, ceny mieszkań ciągle rosną. W tym roku według prezesa firmy HRE wzrost cen mieszkań wyniesie 7-12 proc. Choć z drugiej strony PKO BP zakłada spadek cen do pierwszego kwartału nawet o 5 proc. Jak będzie - nie wiadomo. Wiadomo za to, że ceny mieszkań dopiero od kilku lat zaczęły mocno uciekać wzrostowi

Przegląd prasy

. --Huawei CBG Polska rozwija ofertę dla klientów biznesowych z finansowaniem --PKO BP wybrał kolejny kraj, w którym chce otworzyć odział korporacyjny --Notowania złota od kilku dni tkwią pozostają w rejonie 1290-1300 USD za uncję

UniCredit złożył wstępną ofertę kupna banku BGŻ

w ubiegłym roku dokonał jego fuzji z Kredyt Bankiem SA, należącym wcześniej do KBC. W czerwcu zaś kontrolowany przez państwo PKO BP zdecydował się kupić polskie ramię Nordei za niemal 3 mld zł. Bank BGŻ jest od maja 2011 notowany na warszawskiej giełdzie . Na debiucie dał zarobić 4,2 proc. Resort

Inwestycje PFR. Autobusy, górnictwo, port kontenerowy - Fundusz wydaje miliony, a gdzie analizy?

wysokości 100 mln zł. Była to akcja ratunkowa, która uchroniła spółkę od upadłości. - W czerwcu 2017 roku przejął wraz z PZU 32,8 proc. akcji Banku Pekao SA. PFR płacił za akcję 123 zł, dziś warte są na giełdzie 110 zł. Aby sfinansować transakcję, PFR pożyczył pieniądze z państwowego banku PKO BP. - W lipcu

Górą biedni i producenci gumowych rękawiczek. Komu najbardziej wzrósł majątek? A kto postawił na niewłaściwego konia?

BP – stracili w ciągu roku 12 proc., akcjonariusze Pekao SA ponad 35 proc. Czyje majątki niezagrożone Rok 2020 może zaliczyć do udanych prezes Tesli Elon Musk. Akcje spółki wzrosły 7,9 razy, a jej wartość jest 1300 razy większa od zysku netto, przy średnim wskaźniku cena/zysk dla indeksu S&P

Teraz prezesi PiS, czyli ważna lojalność

Niestety, Platforma po wygraniu wyborów w 2007 roku okazała się dziwnie niechętna prywatyzacji. Skarb państwa zachował duże pakiety akcji w wielu spółkach notowanych na giełdzie włącznie z takimi kolosami, jak: KGHM, PGE, Tauron, PKN Orlen, Grupa Lotos, PGNiG, PKO BP, WGPW

Przegląd prasy

, ale wciąż nie wiadomo, czy poprawa potrwa --East Value Research podniósł wycenę akcji Pharmeny do 29,3 zł --GPW zawiesiła od dziś notowania akcji Farmacolu w związku ze squeeze-outem --DM PKO BP obniżył wycenę Orange do

Spadki na GPW. Przodował największy deweloper

DM BOŚ. 12.09 WIG20 0,92 proc. pod kreską. Poza papierami GTC mocno tanieją akcje dwóch największych banków: PKO BP oraz PEKAO SA. Aktualne notowania spółek z WIG20 znajdziesz tutaj

Zarząd Rovese ocenia, że cena 1,42 zł w wezwaniu na akcję spółki jest godziwa

pomniejszą zysku operacyjnego). Dla Rovese SA wskaźnik cena/wartość księgowa wynosi 0,74, zaś cena/zysk ma wartość ujemną. "Zarząd spółki zwraca uwagę na duże prawdopodobieństwo zniesienia dematerializacji akcji spółki i wycofania ich z obrotu

Polityka NBP pompuje inflację i osłabia banki. Gdzie wisi miecz Damoklesa?

zysk netto największego banku, PKO BP, był o 39 proc. niższy niż w tym samym okresie 2019 roku drugiego w kolejności banku – Pekao SA spadł o ponad 40 proc., zaś Santander Polska o 41 proc., ING Bank Śląski o 15 proc., mBank o blisko 70 proc. „W związku z powiększeniem rezerwy

Strata netto Redanu zwiększyła się r/r do 5,92 mln zł w III kw. 2017 r.,

również w materiale. "Bieżąca współpraca z PKO BP SA oraz ING Bank Śląski SA finansującymi TXM SA przebiega bez zakłóceń. HSBC Bank Polska SA finansujący część modową, pomimo poprawy wyników w tym segmencie, oczekuje zmniejszenia jego zaangażowania" - podał Redan

PZU przejmuje Pekao SA. Co oznacza repolonizacja banku dla klientów i inwestorów?

Pod młotek pójdzie 32,8 proc. akcji Pekao, z czego 20 proc. kupi PZU (co będzie go kosztowało 6,5 mld zł), zaś 12,8 proc. przejmie Polski Fundusz Rozwoju za 4,1 mld zł. Cena za akcję wyniesie 123 zł, a więc będzie zbliżona do obecnych giełdowych notowań papierów Pekao. "Z

Pekao jest włoski, BZ WBK hiszpański, a Getin? Zobacz, kto jest właścicielem twojego banku

samodzielnym bankiem, zmieniając nazwę na Powszechna Kasa Oszczędności Bank Państwowy. 12 kwietnia 2000 r. przekształcono go w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa pod nazwą Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna. Największy pakiet akcji PKO BP posiada obecnie Skarb Państwa, jednak nie jest to

Przegląd informacji ze spółek

związane z postępowaniem o zapłatę na rzecz PKO BP 9,02 mln zł, podała spółka. Mercure Birstonas Royal Hotel SPA będzie działać od 2019 roku w ramach Grupy Hotelowej Orbis, na podstawie umowy franczyzy, poinformowała spółka. Będzie szóstym hotelem pod marką AccorHotels na Litwie

Przegląd prasy

PKO BP 9,02 mln zł, podała spółka. --Mercure Birstonas Royal Hotel SPA będzie działać od 2019 roku w ramach Grupy Hotelowej Orbis, na podstawie umowy franczyzy, poinformowała spółka. Będzie szóstym hotelem pod marką AccorHotels na Litwie, dodano

Przegląd informacji ze spółek

Sprzedaż zrealizowana przez spółki dystrybucyjne grupy kapitałowej Inter Cars zwiększyła się o 22,1% r/r do 429,5 mln zł we wrześniu br., podała spółka. Pierwsze notowanie akcji spółki Adiuvo Investment na parkiecie głównym Giełdy Papierów

WIG20 zawrócił ze szczytu

Obawy przed podażą akcji ze strony MSP i spadające ceny miedzi pociągnęły w dół kursy gigantów rozdających karty na warszawski parkiecie - PKO BP i KGHM. Wciąż jednak bliżej nam do szczytów hossy niż wielu czołowym parkietom Europy. optymistyczne założenie, Stąd, jeśli przyjąć

Przegląd informacji ze spółek

zł i były wyższe o 7,7% r/r. Giełda Papierów Wartościowych określiła 8 listopada 2017 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na NewConnect 1 138 500 akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki Gremi Media o wartości nominalnej 4 zł każda

Przegląd informacji ze spółek

kosztów inwestycji, poinformowała spółka. Oddanie kompleksu zaplanowane jest na koniec I kwartału 2016 roku. W ramach optymalizacji struktury grupy PKO Banku Polskiego spółka PKO BP Finat połączyła się z Inteligo Financial Services, poinformował bank. W wyniku fuzji PKO BP Finat

Inwestorzy zagrali "pod prąd". WIG20 zyskał od rana 2 proc.

walutowej USDPLN indeks dochodzi do wsparcia na poziomie 3,38 zł. 9.53 Pomimo kiepskich nastrojów inwestorzy z GPW systematycznie podkupują akcje. WIG20 traci już tylko 0,57 proc. Nad kreskę wyszły papiery PKO BP (+0,60 proc.), PZU (+0,68 proc.) oraz

Uratowany przez polskich podatników Polimex obiecuje poprawę

.: kontrolowany przez państwo bank PKO BP, Pekao SA i należąca do Agencji Rozwoju Przemysłu spółka SPV Operator. Energetyka i gazownictwo Żeby móc realizować tego typu strategię, Polimex Mostostal utworzył dwie specjalistyczne spółki: Polimex Energetyka oraz

Głodny lud żąda spółek

akcje PKO BP. Wystarczyło jednak, że po wyborach w 2005 r. zmienił się rząd, przyszła rynkowa dekoniunktura, kilka spółek słabo zadebiutowało, aby to całe pospolite ruszenie rozpierzchło się po domach. Dość przypomnieć, że dwa lata temu na akcje prywatyzowanej Enei zapisała się garstka trzech tysięcy

Nie będzie emerytur z PPK. Pięć powodów, dla których nie wierzę w reformę emerytalną Morawieckiego [KOSTRZEWSKI]

WIG20. Fundusze będą więc musiały inwestować w PKO BP, PZU, PGE, Tauron, Energę, PGNiG, Grupę Lotos, PKN Orlen, KGHM, JSW i Pekao SA. A skoro nadzór nad wszystkimi tymi spółkami mają politycy PiS lub ludzie z nadania PiS, to od nich wyłącznie będzie zależeć, na co przeznaczyć dodatkowe pieniądze. I mam

Agencja ISBnews przyznała nagrody Najbardziej Wiarygodnym w Polskiej Gospodarce

przyczep w Polsce, a w Europie jeden z wiodących graczy tego sektora. Partnerami gali byli: Adamed, Agencja SE, Bank PKO BP, Browar Brodacz, LPP, Manager Business Hub, Manufaktura Dzika Szynka, Maspex, Nalewki Staropolskie, Pernod Ricard, Polpharma, Taurus, TDJ, Tymbark

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

pełni wdrożone w drugiej połowie roku, podała spółka. Źródło: ISBnews PKO BP : Operator Chmury Krajowej (OChK) osiągnął operacyjną zdolność do świadczenia usług chmurowych w oparciu o własną infrastrukturę i rozpoczął świadczenie usług dla pierwszego klienta, którym jest PKO

Środa: Akcje i złoty znów cieszyły się powodzeniem

się znacznie mniejszym wzięciem. Były też takie, jak TP SA, PKO BP czy PZU, które inwestorzy woleli zamienić na gotówkę, niż trzymać w portfelu. Indeksy zakończyły dzień na solidnych plusach, ale o świętowaniu nie ma mowy. Mieliśmy odbicie po spadkach, które wcześniej

Po porozumieniu w Grecji, USA kończy dzień na plusie

kraj będzie dostosowywał swą politykę gospodarczą w pierwszym kwartale. Indeks Shanghai Composite zamknął notowania spadkiem o 0,01 procent do 2351,9 punktu. 8.47 Kondycja dwóch największych banków w Polsce, PKO BP SA i Pekao SA, pozwala im obecnie

Jak prywatyzowano polskie banki?

indeksu WIG20. Na zdjęciu: Citibank Handlowy w Al. Jerozolimskich w Warszawie, 2004 r. Dziś - po ponad 20 latach od początku zmian w polskiej branży bankowej - państwowy kapitał reprezentuje tylko Bank Gospodarstwa Krajowego. Rząd kontroluje także połowę akcji w PKO BP, największym banku na rynku (20-25

Norweskie petrodolary na warszawskiej giełdzie

względem wartości pakiety akcji norweski fundusz miał w bankach PKO BP, Pekao SA oraz w TPSA. Największe pod względem ilości głosów pakiety Government Pension Fund - Global miał w Biotonie (1,49 proc. głosów) oraz Polimeksie Mostostal (0,98 proc.) i PKN Orlen (0,96 proc.).

Przegląd informacji ze spółek

E003B7 Sp. z o.o., spółka zależna Rafako, otrzymała zawiadomienie od Tauron Wytwarzanie o zaakceptowaniu umowy dotyczącej budowy bloku energetycznego w Elektrowni Jaworzno III oraz zgodę gwarantów tj. PKO BP, PZU i Banku Gospodarstwa Krajowego na jej zawarcie, w związku z czym

Giełdy mocno odreagowały spadki, złoty się umocnił

bankach. Widać to także na GPW, bo aż o 5 proc. drożeje Pekao SA, BRE Bank o blisko 7 proc., a PKO BP - 4 proc. Zwyżka WIG20 doszła do nieco ponad 2 proc., ale powyżej tej granicy zapał do kupowania osłabł. Widać, że gracze potrzebują nowych impulsów, aby kupować akcje po wyższych cenach. We Frankfurcie

Półmilionerzy z PZU. Jak pracownicy zrobili interes życia

tys. zł! Po dodaniu dywidend zysk rośnie do 19 tys. i 489 tys. zł. Pracownicy PZU należą do tych, którzy najwięcej zyskali na prywatyzacji wielkich firm. Fortuny zbili również zatrudnieni w PKO BP i TP SA. Załogi PGNiG i kopalni Bogdanka na razie liczą zyski na papierze, bo

Przegląd prasy

Fund rozpoczął kampanię na Crowdcube, myśli o GPW i Nasdaq --Akcjonariusze Altusa zdecydowali o skupie do 16,38 mln akcji własnych --DM PKO BP obniżył rekomendację GPW do 'trzymaj', wycena 51,60 zł --Ovostar zwiększył

Przegląd prasy

intencyjny ws. połączenia ze spółką Elgór + Zamet --PKP Cargo złożyło pozwy w celu zapobieżenia strajkowi generalnemu --PKO BP oczekuje 'istotnych wpływów' z tytułu nabycia Visa Europe przez Visa Inc. --Zysk netto Mostostalu

Przegląd prasy

(aktual.) --Indeks WIG20 spadł o 1,05% na zamknięciu w piątek --GDDKiA podpisała umowy o dofinansowanie z POIiŚ na łącznie 8 mld zł --NWZ spółki Neuca zdecydowało o skupie do 103 tys. akcji za max. 46,35 mln zł

Pracownicy PGNiG zrobią interes życia na akcjach

krocie na darmowych akcjach zarobili zatrudnieni np. w PKO BP, PKN Orlen czy TP SA. Już jutro cieszyć się będzie 26,5 tys. pracowników debiutującego na GPW energetycznego koncernu Tauron. Mają oni papiery warte blisko miliard złotych. A od czwartku do obrotu trafi prawie 750

Akcje i złoty rosną w siłę. Negatywnie zaskoczyły PBG i PGE

17.35 Inwestorzy z warszawskiej giełdy kończą dzień w bardzo dobrych nastrojach. WIG20 zyskał dziś 1,37 proc. Cieszy zwłaszcza silny wzrost największych banków PKO BP oraz PEKAO SA. Gdyby nie mocny, pona12 proc. spadek grupy

Norweskie petrodolary na warszawskiej giełdzie

względem wartości pakiety akcji norweski fundusz miał w bankach PKO BP, Pekao SA oraz w TPSA. Największe pod względem ilości głosów pakiety Government Pension Fund - Global miał w Biotonie (1,49 proc. głosów) oraz Polimeksie Mostostal (0,98 proc.) i PKN Orlen (0,96 proc.).

Nowy rok, nowe nadzieje. KGHM 6 proc. w górę. Słaby złoty

. 16.34 Kupujący akcje zdobywają coraz większą przewagę na warszawskim parkiecie. WIG20 2,4 proc. nad kreską. Drożeją akcje ponad połowy spółek notowanych na GPW. W dalszym ciągu nie przekłada się to na umocnienie złotego. Nowy głos w sprawie podatku

WIG20 odbił od wsparcia. KGHM skupi akcje za 3 mld. Dolar w górę

w tej sytuacji radzą sobie spółki z tej branży na giełdzie? Akcje PKO BP tracą 3,15 proc., PEKOA SA 2,96 proc. Obroty na dwóch największych bankach przekraczają 80 mln złotych. Najmocniej spadają papiery Getin Banku - ponad 5 proc. 11.42 Po

Krosno upadło przez opcje

przekroczyła wartość majątku spółki. Właśnie wtedy złożyła wniosek o upadłość z możliwością układu. Wśród jej wierzycieli są: BPH, Bank Handlowy, Pekao SA, PKO BP, Millennium i Fortis Bank Polska. Obok banków spółka ma długi wobec dostawców mediów, surowców do produkcji, ZUS i urzędu

Interwencja BGK, której nie było?

banków i powiedziała "o cholera, nie można". Czytaj też: Pekao na liście obserwacyjnej Godz. 9 Wystartowała sesja w Warszawie - Pekao SA 0,7 proc. w dół, PKO BP 1,5 proc., BRE 2,2 proc. w dół. PZU

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

bezpieczeństwa pracy. Źródło: ISBnews PKO BP : W najbliższych aktualizacjach w aplikacji mobilnej IKO pojawi się możliwość zakupu biletów komunikacji miejskiej, opłacania parkingu i zakupu kart podarunkowych, podał PKO Bank Polski. Od początku funkcjonowania na rynku aplikacji mobilnej

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

prezes UKE Magdalena Gaj, przydzielenie pasma po NetNet i zakończenie postępowania w sprawie LTE powinno się zakończyć najpóźniej do połowy maja. Źródło: DM PKO BP (ISBnews)

Ponad 54 miliony złotych - tyle rocznie zarabia 10 najlepiej opłacanych prezesów spółek giełdowych w Polsce. Oto oni

Orłowski swoją karierę zawodową rozpoczął w 1994 r. w Oddziale Regionalnym PKO BP w Krakowie. Jednocześnie w latach 1995-1997 pełnił funkcję wiceprezesa zarządu firmy leasingowej zależnej od F.H. KrakChemia SA. Następnie objął stanowisko dyrektora finansowego w Gellwe. Współpracę z firmą Wawel zaczął w

Tygodniowy przegląd informacji ISBnews z sektora TMT

. Źródło: DM PKO BP Cisco : Dr Odysseas Charalambous awansował na wiceprezesa Cisco w regionie Europy Wschodniej. Źródło: spółka PMPG Polskie Media : O 16,79% wzrosła w kwietniu sprzedaż ogółem tygodnika ?Wprost". To największy wzrost w grupie

Moody`s pogroził Polsce palcem

minusie. Cena akcji KGHM spadła aż o 7 proc. Największe banki notowane w Warszawie - Pekao i PKO BP - potaniały o 5,4 i 4,1 proc. Inwestorzy postanowili odchudzić portfele z akcji, ale ucierpiały nie tylko polskie papiery. W Londynie, Frankfurcie czy Paryżu przecena indeksów

Banki, których już nie ma

Był pierwszym bankiem notowanym na warszawskiej giełdzie. Na zdjęciu Bogusław Kott, prezes Banku Inicjatyw Gospodarczych SA (BIG SA) w dniu debiutu 13 sierpnia 1992 r. Jak BIG stał się bankiem Millennium? W 1997 r. Bank Inicjatyw Gospodarczych BIG SA połączył się z Bankiem Gdańskim - powstał BIG

PKO BP: Spełniamy wymogi dot. wypłaty dywidend wyznaczone przez KNF

kryteriów kapitałowych, wrażliwości banku na niekorzystny scenariusz makroekonomiczny - do 100% zysku. PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Aktywa razem banku wyniosły 296,91 mld zł na koniec 2017 r. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW

Przegląd prasy

-krotnie dolny próg rekomendacji dywidendy do 60% od 2016 r. --Akcjonariusze Forte zdecydowali o wypłacie 1 zł dywidendy na akcję --KNF chce zawieszenia notowań Dreweksu i B3System za brak raportu fin. za I kw. --Capital36

Dane z USA wykorzystane do realizacji zysków. KGHM podciągnął WIG20

rekomendację dla akcji PKO BP do "trzymaj" i cenę docelową dla Pekao SA do 135 złotych ze 115 złotych. 8.58 Zysk netto grupy Enea wyniósł w czwartym kwartale 2011 roku 79,9 mln zł 8.53 Dzisiaj

Fundusze inwestycyjne dla początkujących

ze spadkami cen akcji na giełdach - kiedy gospodarka przeżywa zastój. Dlatego podczas giełdowej bessy warto mieć środki właśnie w funduszu obligacji. W czasie ożywienia gospodarczego ponadprzeciętne zyski notują fundusze pozwalające zarobić na wzrostach giełdowych

OFE kontratakują: rząd próbuje oszukać społeczeństwo

w tym roku fundusze zainwestowały w notowane na niej spółki 9 mld zl (wliczając w to debiutującą dzisiaj PGE i nowa emisje akcji banku PKO BP). - Po wprowadzeniu zmian nasze inwestycje spadną ponad dwukrotnie, bo będziemy mieli mniej środków - mówi Grzegorz Chłopek, wiceprezes OFE ING. Jego zdaniem

Analitycy: polska gospodarka jest silna, złoty będzie się umacniał

umocnił się do dolara o 6,1 proc. i ustąpił pod tym względem jedynie dolarowi kanadyjskiemu. Kursy akcji dwóch największych banków w Polsce - PKO BP oraz Pekao SA wzrosły o ponad 18 proc., a papiery kopalni Bogdanka zdrożały o 42 proc. po tym, jak w czerwcu spółka sprzedała w ofercie publicznej

PKO BP dokona przeglądu strategii w 2019 roku 

. PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Aktywa razem banku wyniosły 324,25 mld zł na koniec IV kw. 2018 r. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW. (ISBnews)

Adam Marciniak został powołany na wiceprezesa PKO BP od 1 X br.

. PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Aktywa razem banku wyniosły 285,57 mld zł mld zł na koniec 2016 r. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW. (ISBnews)

Prywatyzujmy, bo na rynku są pieniądze! Co idzie pod młotek?

GPW Ludwik Sobolewski. Ilu drobnych inwestorów może zapisać się na akcje PZU czy Taurona? Tego nie wie nikt. Na papiery PGE złożono 60 tys. zapisów. Wcześniejsze oferty KGHM i PKO BP przyciągnęły po blisko 200 tys. chętnych. - Liczba rachunków

PKO BP liczy, że 2018 rok będzie dla banku lepszy od ubiegłego

przekroczyła już 200 mld zł" - zaznaczył prezes. Zysk netto grupy kapitałowej PKO Banku Polskiego SA w I kwartale 2018 roku wyniósł 757 mln zł i był o 232 mln zł wyższy niż w porównywalnym okresie 2017 roku (+44,2% r/r), na co główny wpływ miały: wzrost wyniku z działalności

PKO BP miał 757 mln zł zysku netto, 295,1 mld zł aktywów w I kw. 2018 r

kapitałowej PKO Banku Polskiego SA w I kwartale 2018 roku wyniósł 757 mln zł i był o 232 mln zł wyższy niż w porównywalnym okresie 2017 roku (+44,2% r/r), na co główny wpływ miały: wzrost wyniku z działalności biznesowej (przede wszystkim wzrost wyniku odsetkowego i wyniku z tytuły prowizji i opłat), spadek

Mały może mieć większy kredyt

niż przed rokiem. A z danych Narodowego Banku Polskiego wynika, że w nadchodzących miesiącach będzie jeszcze lepiej. Co proponują banki ? Dla firm działających przynajmniej rok PKO BP przygotował Kredyt inwestycyjny dla posiadaczy rachunków

PKO BP miał 503 mln zł zysku netto, 364,64 mld zł aktywów w I kw. 2020 r.

Tier 1 wyniósł 16,15% wobec 17,03% rok wcześniej. PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Aktywa razem banku wyniosły 348,04 mld zł na koniec 2019 r. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW. (ISBnews)

Bank PKO BP miał 1 009 mln zł zysku netto, 324,25 mld aktywów w IV kw. 2018 r.

o 2,1% r/r. Efektywność działania Grupy PKO Banku Polskiego SA mierzona wskaźnikiem C/I w ujęciu rocznym ukształtowała się na poziomie 44,2% i poprawiła się o 1,8 pkt proc. r/r, za sprawą lepszego wyniku na działalności biznesowej (+6,3% r/r), przy wzroście kosztów

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

spółka. "Zrealizowaliśmy zapowiedzi i podpisaliśmy umowę kredytową z PKO BP. (...) Daje nam ona pełny komfort pracy naszymi kluczowymi projektami, dzięki czemu możemy się skupić już wyłącznie na tym, żeby gracze otrzymali od nas absolutnie nowatorskie i jakościowe gry"