akcje pioneer

Zbigniew Jagiełło. Kim jest przyjaciel Mateusza Morawieckiego?

Zbigniew Jagiełło - wieloletni prezes PKO BP, menedżer, w czasach PRL-u działacz Solidarności Walczącej.

Pioneer Pekao TFI zmienia nazwę na Pekao TFI

Warszawa, 19.02.2018 (ISBnews) - Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Pioneer Pekao zmienia nazwę na Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych w związku ze zmianami właścicielskimi, podała spółka. "W grudniu 2017 r. Bank Pekao S.A. stał się

Bank Pekao ma 100% PPIM, pozytywny wpływ na wynik br. sięgnie ok. 400 mln zł

Warszawa, 11.12.2017 (ISBnews) - Bank Pekao oraz UniCredit S.p.A. (następca prawny Pioneer Global Asset Management S.p.A.) zawarły umowę przyrzeczoną sprzedaży 14 746 akcji spółki Pioneer Pekao Investment Management (PPIM), zapewniających 51% udział w kapitale zakładowym i w

Dekpol przydzielił Pioneer FIO obligacje serii E3 o wartości 10 mln zł

Warszawa, 29.07.2016 (ISBnews) - Dekpol przydzielił zabezpieczone obligacje serii E3 o łącznej wartości nominalnej 10 mln zł na rzecz Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty i subfunduszy Pioneer Obligacji Plus, Pioneer Pieniężny i Pioneer Pieniężny Plus, podała spółka

Sprzedaż netto funduszy Pioneera wyniosła 18 mln zł w maju

odkupień będących konsekwencją dużej zmienności na rynkach. W obszarze zainteresowań klientów coraz większego znaczenia nabierają subfundusze z udziałem akcji. W efekcie liderem sprzedaży netto został Pioneer Alternatywny ? Globalnego Dochodu, który w maju pozyskał blisko 40 mln zł nowych środków, a od

Bank Pekao ma nabyć pakiety spółek Pioneera i Xelion od UniCredit

Warszawa, 08.12.2016 (ISBnews) - Bank Pekao ma odkupić pakiety akcji polskich spółek finansowych Pioneera i Xelion od UniCredit, poinformował prezes PFR Paweł Borys. "Pioneer i Xelion to integralna część biznesu Pekao i ustaliliśmy, że wkrótce

Zarząd PKO BP ze Zbigniewem Jagiełłą jako prezesem powołany na kolejną kadencję

. Wcześniej przez blisko 9 lat pełnił funkcję prezesa Pioneer Pekao TFI. PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Aktywa razem banku wyniosły 348,04 mld zł na koniec 2019 r. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW. (ISBnews)

Bank Pekao nabył 51% w Pioneer Pekao Investment Management za 140 mln euro

Warszawa, 02.06.2017 (ISBnews) - Bank Pekao zawarł przedwstępną umowę nabycia od Pioneer Global Asset Management S.p.A. 14 746 akcji, stanowiących 51% udziałów i głosów w Pioneer Pekao Investment Management S.A. (PPIM) za łączną cenę 140 mln euro, podał bank. Transakcja będzie

Sprzedaż netto funduszy Pioneer Pekao TFI wzrosła m/m do 234 mln zł w XI

997 mln zł) nowych środków pozyskały te trzy subfundusze od początku bieżącego roku" ? czytamy w komunikacie. Spółka podała, że w ub. miesiącu bardzo dobre wyniki osiągnęły subfundusze z ekspozycją na rynek amerykański - Pioneer Akcji Amerykańskich wypracował od

Sprzedaż nowych funduszy Pioneera wyniosła prawie 670 mln zł w marcu

z udziałem akcji, w tym debiutujący w marcu nowy fundusz Pioneer Alternatywny ? Globalnego Dochodu. W marcu liderem sprzedaży netto został Pioneer Pieniężny, który pozyskał 65 mln zł nowych środków. Na kolejnych miejscach uplasowały się Pioneer Pieniężny Plus z kwotą 50

Sprzedaż netto funduszy Pioneer TFI wzrosła do 170 mln zł w lutym

Warszawa, 06.03.2015 (ISBnews) - Sprzedaż netto funduszy Pioneer Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych wyniosła ponad 170 mln zł w lutym, co było wynikiem o 40 mln zł lepszym od uzyskanego w styczniu. Sprzedaż brutto od początku roku wyniosła 990 mln zł, poinformowała spółka

PZU złożył do UOKiK wniosek ws. przejęcia kontroli m.in. nad Bankiem Pekao

Warszawa, 27.01.2017 (ISBnews) - Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) złożył wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w sprawie przejęcia kontroli nad kontroli nad Bankiem Pekao, Pioneer Pekao Investment Management i Domem Inwestycyjnym Xelion, podał Urząd

Pekao widzi szansę na wzrost zysku w br. dzięki transakcji związanej z Pioneerem

. Na początku czerwca br. Bank Pekao zawarł przedwstępną umowę nabycia od Pioneer Global Asset Management S.p.A. 51% akcji Pioneer Pekao Investment Management S.A. (PPIM) za łączną cenę 140 mln euro. Jak wówczas podano, bank zakłada, że wynik transakcji będzie miał pozytywny wpływ na skonsolidowany

KNF nie sprzeciwia się przejęciu przez Pekao Pioneer Pekao TFI i DI Xelion

Warszawa, 22.11.2017 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec bezpośredniego nabycia przez Bank Pekao akcji Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych w liczbie zapewniającej przekroczenie 50% udziału w kapitale

Sprzedaż netto funduszy Pioneer Pekao TFI wyniosła ponad 130 mln zł w styczniu

; - powiedział prezes Krzysztof Lewandowski, cytowany komunikacie. Wśród nich bardzo dobrymi wynikami może pochwalić się subfundusz Pioneer Akcji Amerykańskich, który w okresie ostatnich 12 miesięcy uzyskał 27,89% stopę zwrotu, Pioneer Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, który przyniósł

Adrian Adamowicz został prezesem Esaliens TFI

Tomasz Jędrzejczak związany był z Esaliens TFI od początku działalności firmy, która do 2006 roku działała pod marką TFI Banku Handlowego, a następnie jako Legg Mason TFI (w latach 2006-2017). W grudniu 2016 r. akcje Towarzystwa zostały nabyte przez zarząd spółki, jej pracowników oraz polskich inwestorów

Vivid Games: Premiera gry typu action RPG 'Outer Pioneer' w IV kw. 2017 r.

; - skomentował prezes Vivid Games Remigiusz Kościelny, cytowany w komunikacie. "Outer Pioneer" to gra free-to-play skierowana do graczy mid-core. Tytuł to innowacyjne połączenie sprawdzonych i popularnych gatunków RPG oraz gry akcji. Graczy czekają liczne zadania, w tym

Dekpol przydzielił funduszom Pioneera obligacje serii E4 o wartości 10 mln zł

Warszawa, 28.10.2016 (ISBnews) - Dekpol przydzielił 10 tys. zabezpieczonych obligacji serii E4 o łącznej wartości nominalnej 10 mln zł na rzecz Pioneer Obligacji - Dynamiczna Alokacja Fundusz Inwestycyjny Otwarty oraz Pioneer Fundusz Inwestycyjny do portfeli inwestycyjnych jego

Dekpol przydzielił obligacje serii F4 o łącznej wartości nominalnej 13 mln zł

Fundusz Inwestycyjny Otwarty (poprzednio odpowiednio: Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty oraz Pioneer Obligacji - Dynamiczna Alokacja Fundusz Inwestycyjny Otwarty), podała spółka. "Celem emisji obligacji jest pozyskanie środków pieniężnych na realizację inwestycji

Vivid Games: Gra 'Space Pioneer' osiągnęła 1 mln pobrań

Warszawa, 25.06.2018 (ISBnews) - Gra "Space Pioneer" osiągnęła 1 mln pobrań, poinformował Vivid Games. "W ciągu 3 tygodni dystrybucji tytuł trafił do ponad miliona graczy na całym świecie. Wśród najbardziej dochodowych krajów znajdują

Połączenie Santander Asset Management i Pioneer Investments planowane w 2016 r.

Warszawa, 12.11.2015 (ISBnews) - UniCredit, Banco Santander oraz Warburg Pincus i General Atlantic podpisały wiążącą umowę dotyczącą połączenia Santander Asset Management i Pioneer Investments oraz utworzenia tym samym globalnego gracza na rynku zarządzania aktywami w Europie i

KNF nałozył kary na AXA Ubezpieczenia i PTE PZU

kary. "Komisja jednogłośnie nałożyła na Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU SA z siedzibą w Warszawie karę pieniężną w wysokości 50 000 zł, za niezawiadomienie Komisji o zamiarze bezpośredniego nabycia przez Otwarty Fundusz Emerytalny PZU 'Złota Jesień' akcji domu

Santander łączy siły z UniCredit w zarządzaniu aktywami w Europie i Ameryce Łac.

Łacińskiej, podał Santander. Santander będzie miał bezpośrednio 33,3% udziałów w nowej spółce, UniCredit 33,3% akcji oraz fundusze private equity Warburg Pincus i General Atlantic - 33,3% udziałów. Nowa spółka pod nazwą Pioneer Investments będzie

Amundi ma wyłączność na negocjacje ws. zakupu Pioneer Investments od UniCredit

arszawa, 05.12.2016 (ISBnews) - UniCredit i Amundi zawarły umowę dotyczącą wyłącznych negocjacji w sprawie sprzedaży Pioneer Investments na rzecz Amundi, podała włoska grupa. W połowie listopada br. UniCredit potwierdził otrzymanie ofert na Pioneer

DM BOŚ podniósł wycenę Pekao do 141,5 zł, nadal rekomenduje 'trzymaj'

Warszawa, 23.02.2018 (ISBnews) - Analitycy Domu Maklerskiego BOŚ podnieśli cenę docelową Banku Pekao o 1% do 141,5 zł na akcję, podtrzymując rekomendację "trzymaj", wynika z raportu datowanego na 15 lutego. W dniu wydania rekomendacji kurs

UniCredit rozmawia o sprzedaży Pioneer Investments

Warszawa, 14.11.2016 (ISBnews) - UniCredit potwierdził otrzymanie ofert na Pioneer Investments i poinformował, jest w negocjacjach z potencjalnymi nabywcami. "W UniCredit jest w trakcie głębokiej rewizji strategii koncentrującej się na

Prezes PZU: Przejęcie Pekao uczyni z PZU finansowego giganta w regionie CEE

w informacji. "Dzięki umowie PZU stanie się największym zarządzającym aktywami w Polsce: TFI PZU, TFI Pioneer, PTE PZU i PTE Pioneer. Zakup akcji Banku Pekao to również kolejny krok w realizacji strategii Grupy PZU 2020. Zakłada ona budowę grupy bankowej z aktywami

PZU Życie i Pekao uzgodniły sposób poołączenia swoich PTE

zawarły umowę dotyczącą przejęcia przez PTE PZU zarządzania otwartym funduszem emerytalnym i dobrowolnym funduszem emerytalnym, którymi dotychczas zarządza Pekao Pioneer PTE. Skuteczność umowy zależy od udzielenia stosownych zgód przez Komisję Nadzoru Finansowego, których wydania strony oczekują na

Dekpol wyemituje obligacje serii F do maks. 70 mln zł na finansowanie inwestycji

Warszawa, 23.12.2016 (ISBnews) - Dekpol zawarł z funduszami inwestycyjnymi Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty oraz Pioneer Obligacji - Dynamiczna Alokacja Fundusz Inwestycyjny Otwarty porozumienie w sprawie emisji obligacji, w związku z którym przyjął program emisji obligacji

PZU, PFR mają umowę z UniCredit dot. zakupu ok. 32,8% akcji Pekao za 10,6 mld zł

maksymalna cena nabycia akcji i udziałów Pioneer Pekao Investment Management, Pekao Pioneer PTE oraz Dom Inwestycyjny Xelion nie przekroczy łącznie kwoty 634 mln zł, zaś udziały i akcje te nabędzie za tę cenę albo bank albo PZU lub wskazany przez PZU podmiot. W związku z umową

PZU nie prowadzi obecnie innych rozmów ws. akwizycji

przypadku, gdy warunki nie zostaną spełnione lub uchylone zgodnie z SPA, wówczas każda ze stron będzie uprawniona do odstąpienia od SPA, co będzie skutkowało odstąpieniem od realizacji transakcji. Uzgodniono także, że maksymalna cena nabycia akcji i udziałów Pioneer Pekao

Morawiecki: Udomowienie Pekao pokazuje, że polska gospodarka się usamodzielnia

Warszawa, 07.06.2017 (ISBnews) - Udomowienie Banku Pekao - poprzez zakup 32,8% akcji banku przez Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) i Polski Fundusz Rozwoju (PFR) to bardzo dobry sygnał dla polskiej gospodarki, że się usamodzielnia i zwiększa swoją "siłę uderzeniową"

Bank Pekao podtrzymuje cel 3 mld zł zysku netto i 14% ROE w 2020 r. 

poprzednio posiadanych udziałów, związany z nabyciem pozostałych udziałów w spółkach Pioneer Pekao Investment Management S.A. oraz Dom Inwestycyjny Xelion Spółka z o.o., w wysokości 414 mln zł, wskazano także w raporcie rocznym. W 2017 r. podatek bankowy wyniósł 522,3 mln zł i był

Bank Pekao celuje w dwucyfrowy wzrost zysku w 2018 roku

2 278,38 mln zł zysku rok wcześniej. Na wysokość zysku netto grupy kapitałowej w 2017 r. miał również wpływ zysk z przeszacowania do wartości godziwej poprzednio posiadanych udziałów, związany z nabyciem pozostałych udziałów w spółkach Pioneer Pekao Investment Management

PZU spodziewa się zgód regulacyjnych dot. przejęcia pakietu Pekao w II kw. 2017

będzie uprawniona do odstąpienia od SPA, co będzie skutkowało odstąpieniem od realizacji transakcji. Uzgodniono także, że maksymalna cena nabycia akcji i udziałów Pioneer Pekao Investment Management, Pekao Pioneer PTE oraz Dom Inwestycyjny Xelion nie przekroczy łącznie kwoty

Zysk netto Bank Pekao wzrósł r/r do 1054,13 mln zł w IV kw. 2017 r.

dołączonym do raportu rocznego. Na wysokość zysku netto grupy kapitałowej w 2017 r. miał również wpływ zysk z przeszacowania do wartości godziwej poprzednio posiadanych udziałów, związany z nabyciem pozostałych udziałów w spółkach Pioneer Pekao Investment Management S.A. oraz Dom

Morawiecki: Kredyty dla polskich firm będą bardziej dostępne po przejęciu Pekao

odstąpienia od SPA, co będzie skutkowało odstąpieniem od realizacji transakcji. Uzgodniono także, że maksymalna cena nabycia akcji i udziałów Pioneer Pekao Investment Management, Pekao Pioneer PTE oraz Dom Inwestycyjny Xelion nie przekroczy łącznie kwoty 634 mln zł, zaś udziały i

PZU chce aby Alior i Pekao pozostały na rynku jako 'dwa osobne byty'

stron będzie uprawniona do odstąpienia od SPA, co będzie skutkowało odstąpieniem od realizacji transakcji. Uzgodniono także, że maksymalna cena nabycia akcji i udziałów Pioneer Pekao Investment Management, Pekao Pioneer PTE oraz Dom Inwestycyjny Xelion nie przekroczy łącznie

PZU nie przewiduje zwiększania zaangażowania w Pekao, oczekuje od banku dywidend

nie zostaną spełnione lub uchylone zgodnie z SPA, wówczas każda ze stron będzie uprawniona do odstąpienia od SPA, co będzie skutkowało odstąpieniem od realizacji transakcji. Uzgodniono także, że maksymalna cena nabycia akcji i udziałów Pioneer Pekao Investment Management

Oferta 1,8 mln akcji Mercator Medical ruszy w środę, spółka liczy na 35 mln zł

przewidywany jest w terminie do 20 września. Kapitał spółki dzieli się aktualnie na 8 643 400 akcji. Obecnie ponad 74% akcji spółki jest kontrolowane przez założyciela i prezesa zarządu Wiesława Żyznowskiego. Z kolei 8,3% akcji jest w posiadaniu funduszy zarządzanych przez Pioneer

UOKiK wydał zgodę na przejęcie Pekao przez PZU

Umowę przejęcia drugiego największego banku PZU i UniCredit podpisały w grudniu. Za 10,6 mld zł PZU, z pomocą Polskiego Funduszu Rozwoju, przejął pakiet 32,8 proc. akcji Pekao. Prezes UOKiK: nie będzie ograniczenia konkurencji - PZU i Pekao SA są znaczącymi graczami rynkowymi, jednak

Fundusz Pioneer Pekao TFI dla przeciętnego Kowalskiego

inwestowania. Środki wędrują do trzech subfunduszy Pioneer Pekao TFI. Standardowo w trakcie początkowej fazy inwestycji większość środków lokowana jest w fundusze akcji, mniejsza część zaś w obarczone mniejszym ryzykiem fundusze - obligacji i lokacyjny. W

PZU, PFR sfinalizowali zakup 32,8% akcji Banku Pekao od UniCredit za 10,6 mld zł

Warszawa, 07.06.2017 (ISBnews) - Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) i Polski Fundusz Rozwoju (PFR) sfinalizowali zakup 32,8% akcji Banku Pekao od UniCredit za łączną kwotę 10,6 mld zł, podało PZU. "Jest to jedna z największych transakcji w

Hindusi kupują złoża gazu łupkowego w USA

Reliance Industries kupuje 45 proc. akcji teksańskich złóż gazu łupkowego Eagle Ford, które należą do amerykańskiej firmy Pioneer Natural Resources. Według indyjskiego koncernu pole Eagle Ford kryje 126 mld m sześc. gazu i jego eksploatacja będzie bardzo atrakcyjna ekonomicznie

Kalendarium ISBnews

CZWARTEK, 4 grudnia --10:00: Konferencja prasowa ING TFI pt. "Co wydarzy się na rynkach w 2015 r.?" Perspektywy dla polskiego rynku akcji i obligacji na kolejne kwartały --11:00: Konferencja UPC Polska i Liberty

Przegląd informacji ze spółek

. Dekpol przydzielił zabezpieczone obligacje serii E3 o łącznej wartości nominalnej 10 mln zł na rzecz Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty i subfunduszy Pioneer Obligacji Plus, Pioneer Pieniężny i Pioneer Pieniężny Plus, podała spółka. PZU FIZ Forte pozyskał z niepublicznej

UniCredit zwolni ok. 14 tys. osób, liczy na 1,7 mld euro oszczędności rocznie

podejmowaliśmy śmiałe działania. Nasze ruchy dotyczące Pekao i Pioneer raz sprzedaż udziałów w Fineco, w połączeniu z oszczędnościami i generowaniem kapitału organicznego w pełni gwarantowanego poprzez objęcie praw poboru na kwotę 13 mld euro sprawiają, że w 2019 roku będziemy mieli w pełni zadowalający wskaźnik

Vivid Games oczekuje, że bieżący rok będzie rekordowy

, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Włoch, Francji i Rosji zbiera wysokie oceny - ponad 90%. "Premiera przeszła nasze oczekiwania. Na tak wczesnym etapie życia projektu możemy stwierdzić, iż rynek przyjął produkt bardzo dobrze. W najbliższym czasie czekają nas kolejne akcje

Kto rok temu zainwestował w fundusze akcji, mógł zarobić nawet 40 proc.

ponad 30 proc. zysku wypracował też drugi fundusz Aviva (Aviva Investors Nowoczesnych Technologii) oraz fundusze zarządzane przez Quercus TFI (Quercus Agresywny) i Idea TFI (Idea Akcji). Najgorszy wynik - 8,7 proc. - należy do dwóch funduszy: Pioneer Akcji Polskich i Skarbiec - Akcja. Średnia stopa

Saldo wpłat i umorzeń w TFI to +2,1 mld zł w lutym, najwyższe od 14 miesięcy

strategii (+420 mln zł), wśród których wyróżniły się Pioneer Pieniężny Plus (Pioneer FIO) oraz PKO Obligacji Długoterminowych (Parasolowy FIO). Wysoki bilans sprzedaży odnotowały także fundusze długu korporacyjnego (niecałe +200 mln zł), w tym przede wszystkim klienci nabywali jednostki Arka Prestiż

Przegląd informacji ze spółek

13,98 mld zł, podało TFI. Miesiąc temu wartość ta wynosiła 11,07 mld zł. Dekpol dokonał na rzecz funduszy Pioneer FIO oraz Pioneer Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO przydziału 9 500 zabezpieczonych obligacji na okaziciela serii C4 o wartości nominalnej 1 000 zł każda i

Przegląd informacji ze spółek

Pioneer Global Asset Management S.p.A.) zawarły umowę przyrzeczoną sprzedaży 14 746 akcji spółki Pioneer Pekao Investment Management (PPIM), zapewniających 51% udział w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu PPIM za cenę 138 mln euro, podał Bank Pekao

Pioneer: Globalny wzrost gospodarczy w 2015 r. wesprze polską gospodarkę

Warszawa, 08.12.2014 (ISBnews) - Światowa gospodarka wejdzie w 2015 r. z dużym optymizmem i perspektywą wzrostu gospodarczego, wynika z wypowiedzi zarządzających Pioneer Pekao Investment Management. W ich ocenie jest to duża szansa dla stabilnej i posiadającej mocne fundamenty

Przegląd prasy

widać. -- Zapowiadane zmiany w systemie emerytalnym będę mieć wpływ nie tylko na rynek akcji. Do Funduszu Rezerwy Demograficznej mają też bowiem trafić obligacje korporacyjne. Na koniec 2015 r. w portfelach OFE były obligacje 85 firm. ISBnews

Przegląd prasy

przyrzeczoną sprzedaży 14 746 akcji spółki Pioneer Pekao Investment Management (PPIM), zapewniających 51% udział w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu PPIM za cenę 138 mln euro, podał Bank Pekao. --Pekao Bank Hipoteczny wyemitował 50 000 listów

Każdy klient TFI oddał bessie średnio 17 tys. zł

Subfundusz Akcji SKARBIEC-AKCJA -32,53 Legg Mason Akcji -36,04 Legg Mason Akcji -36,04 ING Akcji 2 -36,66 Najgorsze fundusze akcji w pierwszym roku bessy (w proc.) Pioneer

Przegląd prasy

zakontraktowane 10 dostaw LNG na I kw. 2020 r. --PZU przygląda się okazjom inwestycyjnym na rynku, w tym sprzedaży AXA --Prezes PZU: Cena akcji Alior Banku nie uwzględnia jego potencjału --MPiT oczekuje wzrostu PKB zbliżonego do 4% r

Przegląd informacji ze spółek

Holding podjęli uchwałę dotyczącą scalenia akcji w stosunku 4:1, wynika z uchwał podjętych podczas dzisiejszego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, PKP Cargo podpisze wkrótce z Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT) umowy o ok. 300 mln zł dofinansowania do trzech

Vivid Games: Docelowe portfolio gier ma zapewnić rosnące w czasie przychody

- "Metal Fist" oraz "Outer Pioneer" oraz eksploatacji tych dostępnych na rynku - m.in. w zakresie poszerzania sieci dystrybucji oraz zwiększaniu przychodów. Od kilku dni gra "Highway Getaway" jest dostępna w największym południowo-amerykańskim sklepie Bemobi, a w najbliższych

Przegląd prasy

Warszawa, 26.06.2018 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy. Rzeczpospolita --Reklamodawcy nie zamierzają rezygnować z wizerunków piłkarzy ani ograniczać nawiązujących do nich akcji

Przegląd informacji ze spółek

Akcjonariusze Sygnity zdecydowali o przeprowadzeniu programu emisji obligacji o wartości do 100 mln zł, a także w sprawie emisji do 10 mln akcji serii Z z wyłączeniem prawa poboru, emisji akcji serii AA o wartości do 17,25 mln zł i emisji do 30 mln akcji serii AB, wynika z

25 lat funduszy inwestycyjnych w Polsce. Pionierzy nie wykorzystali szansy [ANALIZA]

inwestycją o bezpieczniejszym profilu niż akcje. Ostatnie lata nie były dla funduszu Pioneer Zrównoważony szczególnie udane. Jego wyniki są znacznie niższe od średniej dla wszystkich funduszy zrównoważonych, która wynosi 2471 proc. Dziś notowania Pionieera są na poziomie z 2004 r. Oznacza to, że ten, kto

Przegląd informacji ze spółek

urząd. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie udzieliła zezwolenia na nabycie przez Bank Pekao od Pioneer Global Asset Management S.p.A. 7 266 akcji Pekao Pioneer Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego, podał urząd. Elektrotim odnotował 6,04

Samcik radzi, jak inwestować: Czy są fundusze, które zawsze zarobią?

ryzyka - inwestowania w akcje spółek z całego świata. Istnieją proste sposoby w miarę bezpiecznego, spokojnego lokowania oszczędności za pośrednictwem funduszy akcji. I zarabiania na tym - długoterminowo - więcej niż w banku. Sam stosuję je od ponad 20 lat, inwestując w funduszach akcji z całego świata

Przegląd informacji ze spółek

funduszami inwestycyjnymi Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty oraz Pioneer Obligacji - Dynamiczna Alokacja Fundusz Inwestycyjny Otwarty porozumienie w sprawie emisji obligacji, w związku z którym przyjął program emisji obligacji serii F o łącznej wartości nominalnej do 70 mln zł. Środki pozyskane z emisji

Przegląd prasy

letarg. -- Chiński rynek ofert pierwotnych (IPO) jest rozgrzany do czerwoności jak nigdy. Akcje z 62 nowych ofert, które w tym roku zaliczyły już pierwszy miesiąc notowań średnio w tym czasie zyskały 420 proc. Wyjaśnienie jest proste: średnia wartość oferty pierwotnej spadła do

Przegląd prasy

najpierw gotówkę posiadaną przez OFE, potem - obligacje i listy zastawne, następnie certyfikaty inwestycyjne czy akcje notowane na zagranicznych giełdach, na końcu - akcje notowane na GPW wg gazety --Nowe fundusze powstałe na gruzach OFE nie będą miały zakazu lokowania w

Przegląd informacji ze spółek

Budownictwa Przemysłowego (MZ GPBP) odstąpiła od przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości ze spółką Nordhale Investments, podała spółka. UniCredit uzgodnił z Banco Santander i Sherbrooke Acquisition Corp SPC rozwiązanie umów w sprawie połączenia Pioneer Investments i Santander

Przegląd informacji ze spółek

przeznaczeniu 970,8 mln zł na dywidendę z zysku za 2014 r., co oznacza wypłatę 7,43 zł na akcję, podał bank. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny sporządzony przez Esotiq & Henderson z siedzibą w Gdańsku, w związku z ofertą publiczną akcji serii F oraz

Fatalny początek roku dla klientów funduszy inwestycyjnych

Akcje dołowały w ślad za złymi informacjami z gospodarek wschodzących, zwłaszcza z Chin. - Inwestorów zaskoczył nieoczekiwany spadek wskaźnika PMI dla przemysłu Państwa Środka. Na parkiecie w Szanghaju spadki sięgnęły -7 proc., co zmusiło władze do

Akcja kredytowa Pekao wzrosła o 4,1% r/r w I półr., wskaźnik NPL spadł do 5,9%

inwestycyjnych zarządzanych przez Pioneer Pekao TFI na koniec czerwca 2017 r. wyniosły 17 422,7 mln zł i były wyższe o 1 282,3 mln zł, tj. 7,9% w porównaniu do końca czerwca 2016 r., podano także. Bank Pekao działa od ponad 85 lat i jest jednym z największych banków Europy Środkowo

Przegląd informacji ze spółek

rok obrotowy 2016 w kwocie 66 030 493,12 zł, tj. 0,16 zł na jedną akcję, podała spółka. Bank Pekao zawarł przedwstępną umowę nabycia od Pioneer Global Asset Management S.p.A. 14 746 akcji, stanowiących 51% udziałów i głosów w Pioneer Pekao Investment Management S.A. (PPIM

Turcja wybiera parlament. Giełda blisko szczytów

. pkt. Tym samym zbliżył się do swoich rekordowych odczytów - głosi raport Pioneer Pekao Investment Management. Obecnie znowu polityka daje się inwestorom we znaki, bo w przedwyborczym tygodniu akcje lekko taniały - główny indeks wynosi obecnie 82 tys. pkt. Wartość spółek

Przegląd informacji ze spółek

WBK, Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny oraz Otwarty Fundusz Emerytalny PZU "Złota Jesień" i Otwarty Fundusz Emerytalny Pocztylion (łącznie OFE) oświadczyli, że podwyższona cena za akcje Tarczyńskiego zaproponowana w wezwaniu EJT Investment S.a.r.l nie odzwierciedla wartości

Były prezes PGE trafił do rady nadzorczej CD Projekt

tej komputerowej firmy nie byli jednomyślni. W tajnym głosowaniu spośród 35 mln głosów 28 mln było za, 278 tys. przeciw, a 6,7 mln wstrzymało się od głosu. Jego kandydaturę zgłosił fundusz inwestycyjny PKO TFI, który ma 9,48 proc. akcji CD Projektu. Zastąpi on w

Przegląd informacji ze spółek

) zakupił w ramach drugiej transzy 7,24 mln akcji Alior Banku, stanowiących ok. 9,96% kapitału zakładowego po spełnieniu warunków zawieszających, podało PZU. Polnord wyemitował 60 tys. sztuk czteroletnich, zabezpieczonych obligacji serii D o łącznej wartości nominalnej 60 mln zł

Akcja kredytowa Pekao wzrosła o 5,8% r/r w I kw., wskaźnik NPL spadł do 5,9%

Pożyczki Ekspresowej (wobec odpowiednio 572,6 tys. na koniec ub.r.). Liczba placówek banku wyniosła 922 na koniec I kw. br. wobec 959 rok wcześniej. Aktywa netto funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Pioneer Pekao TFI na koniec marca 2017 r

OFE nie mogą, a TFI potrafią! Program inwestowania dojrzewający z klientem

wyboru są dwa portfele funduszy Pioneer - krajowy, oparty na trzech funduszach (Pioneer Akcji Polskich, Obligacji Plus i Lokacyjny), oraz międzynarodowy (Akcji Rynków Wschodzących, Obligacji Strategicznych i Lokacyjny). Czytaj też: Zgroza! Najpopularniejsze polskie fundusze

Przegląd informacji ze spółek

. Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) uważa, że obecna cena akcji Alior Banku na GPW nie uwzględnia potencjału tego banku, poinformował prezes PZU Paweł Surówka. Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) będzie analizował możliwość przejęcia mBanku w kontekście potencjalnych synergii

Przegląd informacji ze spółek

listopada o połączeniu ze spółką Mediona poprzez jej przejęcie. Wspólnicy Mediony tj. Banca Farmafactoring otrzymają proporcjonalnie akcje emisji połączeniowej zgodnie ze stosunkiem wymiany: 1,332 akcji emisji połączeniowej za 1 udział spółki przejmowanej, wynika z projektów uchwał na nadzwyczajne walne

Zbigniew Jagiełło nowym prezesem PKO BP

W poniedziałek zakończył się konkurs na stanowisko prezesa PKO BP. Późnym wieczorem rada nadzorcza banku ogłosiła, że schedę po Jerzym Pruskim obejmie Zbigniew Jagiełło. Dziś Jagiełło szefuje największemu w Polsce towarzystwu funduszy inwestycyjnych - Pioneer Pekao. Jak sama

Przegląd prasy

przeznaczy 11,5 mld zł na inwestycje w infrastrukturę do 2022 r. --Monika Król została powołana na wiceprezesa PSP --FTF Galleon ogłosił wezwanie na akcje Synthosa po 4,78 zł na akcję --Indeks WIG20 wzrósł o 0,26% na zamknięciu

Przegląd informacji ze spółek

, ogłosił wezwanie na 15,78 mln akcji ATM po 11,5 zł sztuka, poinformował pośredniczący Trigon Dom Maklerski. Łączna wartość obrotów akcjami na głównym rynku warszawskiej giełdy wyniosła 21,03 mld zł w lipcu br., co oznacza spadek o 0,4% r/r, podała giełda. W okresie styczeń

Saldo wpłat i umorzeń w TFI wyniosło minus 36 mln zł w sierpniu

mld zł więcej niż do nich wpłacono. Był to jednocześnie najniższy bilans sprzedaży funduszy o wysokim profilu ryzyka od marca 2014 r." - czytamy w raporcie. Klienci TFI wypłacili więcej środków z funduszy akcji zagranicznych (łącznie 0,45 mld zł). Ujemny bilans

Przegląd informacji ze spółek

akcji serii H z wyłączeniem prawa poboru akcji serii H, wynika z projektów uchwał na nadzwyczajne walne, zaplanowane na 4 stycznia 2017 r. UniCredit i Amundi zawarły umowę dotyczącą wyłącznych negocjacji w sprawie sprzedaży Pioneer Investments na rzecz Amundi, podała włoska

Przegląd prasy

Nordhale Investments, podała spółka. UniCredit uzgodnił z Banco Santander i Sherbrooke Acquisition Corp SPC rozwiązanie umów w sprawie połączenia Pioneer Investments i Santander Asset Management, podała instytucja. UniCredit rozważy opcje rozwoju Pioneer Investments, w tym ofertę

Akcja kredytowa Banku Pekao wzrosła o 7,4%, wskaźnik NPL spadł do 5,4% w 2017

kredytów korporacyjnych (o 5,5% r/r). Wzrost akcji kredytowej był sfinansowany przez wyższe wolumeny depozytów detalicznych rosnące o 7,5% r/r oraz depozytów korporacyjnych rosnące o 5,8% r/r, a także przez wyższe wolumeny Certyfikatów Depozytowych" - czytamy dalej. W 2017

Przegląd informacji ze spółek

grudnia 2018 roku. Zakres umowy obejmuje również rozbudowę systemu polegającą na uruchomieniu 12 dodatkowych stacji i 96 rowerów w okresie od 1 czerwca 2018 roku do 16 grudnia 2018 roku, podała spółka. Vivid Games ustalił, że premiera gry "Space Pioneer" (wcześniej

Przegląd prasy

--Vantage Development zwiększył sprzedaż r/r do 219 lokali w II kw. br. --Esaliens TFI wezwał Sygnity do natychmiastowej spłaty obligacji --Vivid Games: GPV I oczekuje wykonania 'opcji wniesienia' przez emisję akcji --J.W

Przegląd informacji ze spółek

Dom Development sprzedał netto 850 lokali netto (wzrost o 21% r/r) i przekazał 635 lokali (spadek o 13% r/r) w II kwartale, podała spółka. Łączna wartość obrotów akcjami na głównym rynku warszawskiej giełdy wyniosła 30,29 mld zł w czerwcu br., co

Przegląd informacji ze spółek

Pekao akcji Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych w liczbie zapewniającej przekroczenie 50% udziału w kapitale zakładowym oraz przekroczenie 50% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, a także udziałów Domu Inwestycyjnego Xelion w liczbie powodującej przekroczenie 50% ogólnej liczby

Przegląd prasy

Warszawa, 06.12.2016 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy. Rzeczpospolita --Topmall - operator Merlin.pl - nie wyklucza emisji akcji w 2017 r. na finansowanie przejęć

J.W. Construction zabiega o względy finansistów?

poinformuje, kim jest nabywca (nabywcy) tego pakietu akcji. Nie wykluczone, że jest nim któryś z inwestorów finansowych. Wśród akcjonariuszy J.W. Construction są fundusze zarządzane przez PKO TFI oraz Pioneer Pekao TFI. W ostatnich miesiącach deweloper bardzo stara się poprawić swój

Tak dobrze nie było od roku! Fundusze znów puchną od pieniędzy

. Niestety nie jest to zasługa Polaków, którzy wcale nie przynieśli do funduszy nowych pieniędzy. W styczniu na światowych rynkach akcji mieliśmy do czynienia z silnym odreagowaniem wcześniejszych spadków. Indeks MSCI AC World zyskał 5,7 proc., a nasz WIG20 zakończył miesiąc 8,8-proc wzrostem. "Dzięki

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

zbadania zachowań i preferencji konsumentów na światowym rynku dóbr cyfrowych. W ankiecie udział wzięło 25 tysięcy respondentów z 25 krajów ? w tym z Polski. Polki są w ścisłej czołówce europejskich miłośniczek gier ? w ciągu ostatnich trzech miesięcy w gry akcji grała niemalże połowa z nich (48%). To

Przegląd informacji ze spółek

zależna od Serinus Energy - otrzymał koncesję na działalność poszukiwawczo-wydobywczą na bloku Zachodnie Olgowskoje w obwodzie charkowskim na Ukrainie, podał Serinus. PZ Cormay wyraziło ustaliło cenę emisyjną akcji serii K na 1,5 zł za akcję, podała spółka

Haitong Bank podniósł rekomendacje dla 4 banków, podtrzymał dla 5 kolejnych

kolejnych banków: BZ WBK, mBanku, Banku Handlowego, ING BSK oraz Banku Millennium. "Haitong Bank w raporcie z 23 listopada podwyższa rekomendację dla PKO BP ze 'sprzedaj' do 'neutralnie, z niezmienioną ceną docelową akcji w wysokości 24 zł. Ostatnie informacje nie przynoszą

Przegląd prasy

--Pekao ma zgodę KNF na nabycie pakietu akcji Pekao Pioneer PTE --Sprzedaż detaliczna w Chinach wzrosła o 10,1% r/r w VIII --Złoty słabnie, dodatkowa presja czynników politycznych i fundamentalnych --Produkcja przemysłowa w