akcje pge wartość rynkowa

Ireneusz Sudak

PGE robi wielki test utraty wartości. Opóźnia publikację raportu

PGE robi wielki test utraty wartości. Opóźnia publikację raportu

Z powodu zmieniających się warunków rynkowych grupa PGE odpisze od swojego majątku wartość niektórych aktywów. Analitycy spodziewają się, że może chodzić o którąś z elektrowni węglowych. To zła wiadomość dla skarbu państwa, bo planował on sprzedaż pakietu akcji PGE, których wartość może mocno spaść.

PGE i Enea chcą nowych kapitałów. Sasin dołoży miliardy

Kontrolowany przez rząd największy polski koncern elektroenergetyczny PGE chce ze sprzedaży nowych akcji zyskać 3,2 mld zł na zieloną energię i dekarbonizację. Jednocześnie podobny plan emisji nowych akcji ogłosił koncern Enea, także kontrolowany przez rząd.

Kulczyk Investments chce budować wiatraki z Norwegami. Możliwy opór państwowych koncernów - PGE nagle ogłosiło, że chce przejąć firmę Kulczyków

Kulczyk Investments chce budować wiatraki z Norwegami. Możliwy opór państwowych koncernów - PGE nagle ogłosiło, że chce przejąć firmę Kulczyków

planowanej umowie Polenergii ze Statoilem podbiła wartość giełdową tej pierwszej. Podobna informacja resortu energii o tym, że PGE ma inwestować w atom, doprowadziła do niecodziennego spadku wartości tej spółki – podaje przykłady. Potwierdzeniem tych słów jest ogłoszone we wtorkowe popołudnie przez PGE

Haitong Bank podtrzymuje negatywne stanowisko odnośnie energetyki

docelową akcji spółki o 6,1% do 11,90 zł. "Cena docelowa została zaktualizowana ze względu na kilka zmian w modelu rynkowym analityków. Są to: obniżki cen unijnych uprawnień do emisji CO2, jak i cen energii elektrycznej w Polsce oraz wzrost wyceny analityków dla spółki

Przegląd informacji ze spółek

akcję. QubicGames nie posiada już walorów Drageus Games. PGE Obrót - spółka zależna Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) - umożliwił cyfrowe podpisywanie dokumentów przy użyciu smartfona i e-dowodu, podała spółka. InventionMed planuje przystąpienie do

Nasze oszczędności emerytalne pójdą na państwowe spółki. A te tracą na wartości

Nasze oszczędności emerytalne pójdą na państwowe spółki. A te tracą na wartości

60-80 proc. Ale − i to najbardziej kontrowersyjny pomysł − z tej tzw. części akcyjnej minimum 40 proc. muszą stanowić udziały w spółkach z WIG20. W skład WIG20 wchodzi 20 spółek o największej wartości rynkowej, a tak się składa, że obecnie 12 z nich jest kontrolowanych przez

Przegląd informacji ze spółek

. Zapisy będą przyjmowane od 9 września do 10 października br. przez Pekao Investment Banking. Podniesienie kapitału Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) poprzez zwiększenie wartości nominalnej akcji było pilotażem, kolejne podobne działania możliwe są w innych spółkach

Przegląd informacji ze spółek

Polska Grupa Energetyczna (PGE) zidentyfikowała przesłanki do przeprowadzenia testów na utratę wartości aktywów zgodnie z MSR 36, podała spółka. Akcjonariusze Medicalgorithmics zdecydują o niewypłacaniu dywidendy z zysku wypracowanego w 2019 roku

Przegląd prasy

elektrowni jądrowej będzie realizować spółka celowa --Akcjonariusze Atende zdecydowali o 0,22 zł dywidendy na akcję za 2019 r. --Akcjonariusze Aplisensu zdecydowali o wypłacie 0,25 zł dywidendy na akcję --PGE uruchomiła farmy

Czerwiński: TF Silesia będzie podstawą silnego koncernu paliwowo-energetycznego

PGNiG oraz po 1% kapitału zakładowego PZU i PGE. Ich łączna wartość wynosi obecnie ponad 1,4 mld zł. TF Silesia nie może bez zgody ministra skarbu sprzedać wniesionych akcji. Mogą one jednak stanowić zabezpieczenie dla pozyskania finansowania na rynku bankowym, przypomina resort

Przegląd informacji ze spółek

Lotosu ds. finansowych Robert Sobków. Polska Grupa Energetyczna (PGE) zakłada, że rekompensaty związane z ustawą o cenach energii pokrywają w całości straty z tytułu obniżonych cen, a prognozowany spadek EBITDA w segmencie obrotu wynikać będzie z trendów rynkowych, poinformował

Przegląd informacji ze spółek

?wielosegmentowo", dbając o swoje udziały rynkowe, poinformował prezes Andrzej Przybyło. Jeśli Polska Grupa Energetyczna (PGE) zdecyduje się realizować projekty farm wiatrowych na morzu z partnerem, to zakłada, że powinien on się znaleźć "w ciągu kolejnego roku"

Przegląd informacji ze spółek

powstałych w sieci przesyłowej w 2019 r., podały spółki. Wartość kontraktu wynosi ok. 410 mln zł. Soho Development opublikowało ofertę zakupu nie więcej niż 7 339 449 akcji własnych po cenie 3,27 zł za jedną akcję. Oferty sprzedaży będą przyjmowane w dniach 17-24 września

Akcjonariusze Polimeksu zdecydowali o emisji do 150 mln akcji serii T

Warszawa, 28.12.2016 (ISBnews) - Akcjonariusze Polimeksu-Mostostalu zdecydowali o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki o kwotę do 300 mln zł poprzez emisję do 150 mln akcji zwykłych na okaziciela serii T o wartości nominalnej 2 zł bez prawa poboru, wynika z uchwał walnego

Przegląd prasy

Warszawa, 15.07.2020 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy. Rzeczpospolita --Prezes Pesy: Wartość portfela zamówień przekracza 3 mld zł; perspektywy są stabilne, a spółka pozyskuje

Przegląd informacji ze spółek

. Polska Grupa Energetyczna (PGE) może ogłosić wezwanie do sprzedaży nawet 100% akcji Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja, jeśli będzie odzew z rynku, poinformował wiceprezes Ryszard Wasiłek. Sacellum (dawniej Cristallum 2) zmieniło w wezwaniu do sprzedaży 100

Bury: Sprzedaż PGE i Enei może nie nastąpić w tym roku

", w zależności od warunków rynkowych wartość akcji Tauronu mogłaby sięgnąć ponad 10 mld zł, co oznaczałoby, że będzie to największy debiut w historii GPW. - Po ofercie PZU stwierdziliśmy, że trzeba do maksimum wykorzystać możliwości, które daje nam rynek kapitałowy. Polacy są wyraxnie

Przegląd prasy

strategicznych, w kontekście istotnie zmieniającego się otoczenia rynkowego --PGE Nowa Energia - spółka zależna Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) - planuje uruchomienie kolejnych pięciu stacji ładowania samochodów elektrycznych w Zakopanem w tym roku i rozmawia o kolejnych

Bank bez lokat? "A ja i tak nie wyjmę pieniędzy z konta"

Bank bez lokat? "A ja i tak nie wyjmę pieniędzy z konta"

z lokat i kupują mieszkania, akcje na giełdzie czy obligacje skarbu państwa. – Obserwowany w maju spadek wartości środków trzymanych przez gospodarstwa domowe w bankach to efekt silnego wzrostu konsumpcji po zniesieniu obostrzeń – ocenia Jakub Rybacki z Polskiego Instytut

Cersanit i Polsat Cyfrowy mogą wypaść z WIG 20

akcjami. W ostatnich miesiącach WIG 20 musiała opuścić Agora, której miejsce zajął PGE. Aby sprostać rozwijającemu się rynkowi kapitałowemu w Polsce giełda planuje rozszerzyć indeks największych spółek o dziesięć kolejnych firm, tak aby powstał indeks WIG 30.

Wyniki PGE za 2014r. zgodne z planem, inwestycje wzrosły o 46% r/r do 6,3 mld zł

o 46% r/r do 6,3 mld zł. "Pomimo wymagającego otoczenia rynkowego, w minionym roku PGE wypracowała solidny wynik finansowy i z powodzeniem realizuje kluczowe projekty strategii Grupy do 2020 r., takie jak budowa nowych bloków w Opolu i Turowie, program modernizacji

Haitong Bank rekomenduje: "sprzedaj" dla polskich spółek energetycznych

Haitong Bank rekomenduje: "sprzedaj" dla polskich spółek energetycznych

na warszawskim parkiecie. PGE ratuje dawną Kompanię Węglową... Haitong Bank obniżył rekomendację dla PGE z "neutralnej" na "sprzedaj" oraz obniżył cenę docelową akcji spółki do 11,21 zł (obecnie na giełdzie jedna akcja PGE

Przegląd informacji ze spółek

, podała spółka w komunikacie. W 2018 r. EBITDA sięgnęła 907 mln zł. Akcjonariusze Gino Rossi zdecydowali o obniżeniu kapitału zakładowego poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji do 0,5 zł z 1 zł oraz o podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez emisję 120,5 mln akcji

Przegląd informacji ze spółek

Wartość aktywów netto zarządzanych przez Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (Altus TFI) z uwzględnieniem aktywów przekazanych do zarządzania podmiotom zewnętrznym na podstawie zlecenia zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszu lub jego częścią, wyniosła 320 663 368,28

Przegląd informacji ze spółek

187 371 akcji zwykłych imiennych serii E o wartości nominalnej 1 zł każda, o cenie emisyjnej w wysokości 43,17 zł za akcję oraz objęciu ich w drodze subskrypcji prywatnej przez Skarb Państwa i pokryciu w całości wkładem niepieniężnym (aportem), podała spółka. Rada nadzorcza

Przegląd informacji ze spółek

wniosku o dofinansowanie w ramach konkursu "Szybka ścieżka dla Mazowsza", finansowanego ze środków w ramach Działania 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój i liczy na wsparcie projektu o całkowitej wartości 5,21 mln zł, podała spółka

Przegląd informacji ze spółek

Wartość aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych według stanu na dzień wyceny 31.03.2020 r. lub na dzień ostatniej statutowej wyceny aktywów funduszy inwestycyjnych wyniosła 3 279,1 mln zł, podała spółka. Miesiąc wcześniej wartość aktywów

Przegląd prasy

--Dekpol przydzielił obligacje o łącznej wartości nominalnej 15 mln zł --Fasing ma kontrakt na dostawę sprzętu górniczego do Rosji --Główny akcjonariusz GLG Pharma nie sprzeda akcji spółki przez 2 lata --Małgorzata Kleniewska

Przegląd informacji ze spółek

30 mln akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 1 zł każda, podała spółka. PGE EJ1 - spółka zależna Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) - poniosła nakłady finansowe w wysokości 447 mln zł na projekt budowy elektrowni jądrowej do końca 2018 r., poinformował

Przegląd informacji ze spółek

wypłacie 33 CZK na akcję, wynika z uchwał podjętych na walnym zgromadzeniu. ML System zadebiutuje na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) w czwartek, 28 czerwca, podała spółka. Akcjonariusze Polskiej Grupy Energetycznej (PGE

Przegląd prasy

której zatrudni nawet 120 osób; wyda prawie 190 mln zł --Nawet początkujący programista żąda 20% więcej niż rynkowy standard ISBnews --Indeks WIG20 spadł o 0,01% na zamknięciu w piątek --Konsorcjum

Przegląd informacji ze spółek

Akcjonariusze Ipopema Securities zdecydowali o przeznaczeniu całego zysku netto za 2017 r. w kwocie 1,26 mln zł na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 0,04 zł na akcję, podała spółka. J.W. Construction Holding zawarł umowę nabycia działek

Przegląd prasy

-- Mniejsze TFI mogą znaleźć dla siebie rynkową nisze, uważa prezes IZFiA Marcin Dyl -- Rozmowy toczące się między Deutsche Bankiem i Commerzbankiem w sprawie ich ewentualnej fuzji rodzą pytanie, czy w poszukiwaniu kapitału będą musiały one sprzedać mBank

Nieoficjalnie: W grze o SPEC zostały Penta, Dalkia i Kulczyk

Polską Grupą Energetyczną SA. Dwa niezależne źródła powiedziały jednak Reuterowi, że wspólna oferta notowanych na giełdzie PGNiG i PGE została odrzucona. Miasto Warszawa, które wystawiło na sprzedaż 85 procent akcji SPEC, zapisało w miejskim budżecie, że wpływy ze sprzedaży

Przegląd informacji ze spółek

Konsorcjum spółek Dimension Data Polska (lider) i Atende podpisało z Komendą Główną Policji umowę o wartości 54,4 mln zł brutto, na modernizację i wdrożenie nowych rozwiązań oraz e-usług w Systemie Zintegrowanej Komunikacji Ogólnopolskiej Sieci Teleinformatycznej numeru 112

Przegląd informacji ze spółek

akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,05 zł, tj. maksymalną liczbę akcji. Kapitał spółki zostanie w związku z tym podniesiony o 1,03 mln zł. Akcjonariusze ZM Ropczyce zdecydują na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu, zwołanym na 28 czerwca br., o zmianie

Przegląd informacji ze spółek

. Impexmetal, spółka zależna Boryszewa, zdecydował o utworzeniu niepieniężnego odpisu aktualizującego wartość posiadanego przez siebie pakietu akcji spółki stowarzyszonej Alchemia w kwocie wynoszącej ok. 23,5 mln zł. Odpis w identycznej kwocie zostanie ujęty w skonsolidowanym sprawozdaniu grupy kapitałowej

Przegląd informacji ze spółek

przez fundusze inwestycyjne zarządzane przez spółkę Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych, w związku z wyceną akcji spółki Centrum Finansowe Banku BPS (obecnie Centrum Finansowe), podał Altus. Zarząd Pharmeny podjął

Przegląd prasy

obligacje za 25-38 mld zł na 5-6 przetargach w I kw. 2017 r. --KNF zatwierdziła prospekt emisyjny akcji serii B, C i D MDI Energia --PKP PLK planuje ogłosić przetargi na prace o wartości ok. 12 mld zł w 2017 r. --MCI Capital

Małe spółki trzymają cenę. MSP ma chętnych na akcje PGE

przez państwo PGE Polskiej Grupy Energetycznej SA, poinformowało w czwartek źródło rynkowe. Akcje spółki po tej informacji mogą tracić na wartości. Zobacz reakcję inwestorów na wykresie . - MSP sprzedaje pięć procent PGE. Księga popytu zamknie

Przegląd informacji ze spółek

wartości ponad 1 mln zł, podała spółka. AC SA zanotowało 62,44 mln zł przychodów w I kw. 2020 r., co oznacza spadek o 1,6% r/r, podała spółka, powołując się na wstępne dane. Art Games Studio podpisało umowę ze spółką Pyramid Games na wyłączne wydanie i

Przegląd informacji ze spółek

Altus TFI rozpocznie 6 lipca przyjmowanie ofert w ramach nabywania do 3,608 mln akcji własnych, stanowiących do 6,19% kapitału, w celu umorzenia po 16 zł za sztukę, podała spółka. MNI złożyło do Sądu Okręgowego w Warszawie XVI Wydział Gospodarczy

Przegląd informacji ze spółek

Duon uważa, że cena za akcje zaoferowana w wezwaniu Fortum odpowiada wartości godziwej spółki, podała spółka. Orion Investment zdecydował o zawieszeniu oferty publicznej akcji serii G bez wskazania nowych terminów oferty, podała spółka. inviPay

Przegląd prasy

Inwestycyjnych (TFI) wyniosła 16 199,3 mln zł na koniec grudnia ub.r. Miesiąc wcześniej wartość aktywów wynosiła 16 258,6 mln zł, podała spółka. --Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zdecydowała o zniesieniu dematerializacji akcji Exillon Energy od 30 stycznia br., podała Komisja

MSP kontynuuje prace nad powstaniem Nowej Kompanii Węglowej

2% akcji Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG), 1% akcji PZU oraz 1% akcji Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) do Towarzystwa Finansowego Silesia, które pod zastaw tych akcji ma zaciągać kredyty i dokapitalizować spółkę, do której wniesione zostaną kopalnie Kompanii Węglowej

Przegląd prasy

kadencji został zakończony bez rozstrzygnięcia --IMS planuje skupić 730 tys. akcji po 3,7 zł za sztukę --Famur pracuje nad ograniczeniem rozpoznanych ryzyk w segmencie surface --GDDKiA ogłosi wkrótce przetargi na drogę S3 na

Przegląd informacji ze spółek

jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 3,18 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Portfel zamówień Mostostalu Zabrze wynosi obecnie 535 mln zł w podpisanych kontraktach, a z uwzględnieniem wartości kontraktów przewidywanych do podpisania - łącznie 1 083 mln zł

PGE z Energą, Tauron z Eneą. Grupy energetyczne mogą się łączyć

. Według ministra Karpińskiego energetyka może być zainteresowana kupnem akcji nowej spółki węglowej , jeśli będzie ona skupiać perspektywiczne aktywa o dużych możliwościach generowania przychodów. Grupy energetyczne, czyli PGE, Tauron, Energa i

Przegląd prasy

--Akcjonariusze Master Pharm zdecydują 24 VI o niewypłacaniu dywidendy za 2019 r. --PGE rekomenduje niewypłacanie dywidendy z zysku za 2019 r. --Erbud zaproponuje ZWZ przeprowadzenie skupu akcji własnych za maks. 16,5 mln zł

Przegląd prasy

akcję, wynika z uchwał podjętych na walnym zgromadzeniu. --ML System zadebiutuje na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) w czwartek, 28 czerwca, podała spółka. --Akcjonariusze Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) zarządzili

Przegląd informacji ze spółek

Katowice - Kraków, poinformowały PKP PLK. Wartość umowy to 365 mln zł brutto. Medicalgorithmics zakłada, że dzięki zakończeniu sporu ws. AMI/Spectocor i możliwości pełnej koncentracji na rozwoju biznesu znacząco wzrośnie skala działalności grupy i udział rynkowy w USA

Przegląd informacji ze spółek

Zarząd Trans Polonia dokonał przydziału 8,5 mln akcji, poinformowała spółka. Cena, po jakiej papiery wartościowe były obejmowane wyniosła 5,8 zł, podano także. Akcjonariusze Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) zdecydowali o

Fatalny rok wielkich spółek na warszawskiej giełdzie

AgioFunds TFI. Wycena rynkowa największego banku w Polsce - kontrolowanego przez państwo PKO BP - spadła o blisko jedną czwartą. To i tak niezły wynik. Akcje mniejszego Getin Noble Banku, który jest mocno zaangażowany w kredyty we frankach, potaniały przez rok aż o 72,6 proc

Przegląd informacji ze spółek

Sprzedaż zrealizowana przez spółki dystrybucyjne grupy kapitałowej Inter Cars zwiększyła się o 13% r/r do 563,3 mln zł w grudniu 2018 r., podała spółka. Polska Grupa Energetyczna (PGE) rozpoczęła ze spółkami Energa i spółką Enea rozmowy dotyczące

Przegląd prasy

--Konsorcjum spółek Dimension Data Polska (lider) i Atende podpisało z Komendą Główną Policji umowę o wartości 54,4 mln zł brutto, na modernizację i wdrożenie nowych rozwiązań oraz e-usług w Systemie Zintegrowanej Komunikacji Ogólnopolskiej Sieci Teleinformatycznej numeru 112, podało Atende. Wartość

Taniejące miedź i srebro dołują kurs akcji KGHM

Akcje KGHM straciły w środę 8,79 proc. i kosztowały 93,30 zł. Tak niskich cen na tabeli notowań inwestorzy giełdowi nie widzieli od lipca 2010 r. W ciągu ostatnich trzech tygodni akcje giganta z Lubina potaniały o 15 proc. Analitycy wskazują, że w wycenę rynkową KGHM uderzają

Fundusze, które wypłacają "odsetki". Czy warto zainwestować?

inwestycjach prowadzonych pod kątem dywidend mniej się liczą bieżące ruchy akcji spółek, a bardziej - stopa dywidendy liczona jako udział pieniędzy wypłaconych członkom w formie dywidendy od wartości zainwestowanych pieniędzy. Największe pozycje w portfelu funduszu KBC to PZU, PGE, PGNiG, KGHM, BZ WBK, Pekao

Przegląd informacji ze spółek

aplikacją mobilną, podała spółka. Etos - operator sieci Diverse - odstąpił od przeprowadzenia publicznej sprzedaży akcji w związku ze zbliżającym się terminem wygaśnięcia ważności prospektu oraz warunkami rynkowymi, podała spółka. i2 Development

GPW ogłosiła nowy skład indeksu Respect, dołączyły Amrest, CCC i PKN Orlen

., PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., PGNIG S.A. , PKN Orlen S.A., PZU S.A, Santander Bank Polska S.A., Tauron PE S.A., Trakcja PRKiI S.A., Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja S.A." - czytamy dalej. Nowy skład Respect Index będzie obowiązywał od 27 grudnia

Przegląd prasy

dywidendy w wysokości 0,73 zł na jedną akcję, wynika z projektów uchwał na walne. Atal podjął uchwałę w sprawie utworzenia programu emisji obligacji, który przewiduje m.in. emisję jednej lub więcej serii obligacji, do maksymalnej kwoty 70 mln zł, podała spółka. --APS Energia

Przegląd informacji ze spółek

zwołanym na 25 kwietnia o wypłacie dywidendy w wysokości 0,73 zł na jedną akcję, wynika z projektów uchwał na walne. Atal podjął uchwałę w sprawie utworzenia programu emisji obligacji, który przewiduje m.in. emisję jednej lub więcej serii obligacji, do maksymalnej kwoty 70 mln zł, podała spółka

Przegląd informacji ze spółek

zł zakładanych na 2015 r. Wartość udzielonych pożyczek ma się w tym czasie zwiększyć odpowiednio do 249,5 mln zł z 104,3 mln zł, podała spółka. NYSE Euronext Paris zdecydowała o wprowadzeniu do obrotu od dziś 200 mln akcji Orco Property Group, podała spółka

Przegląd prasy

miastach Parkiet --JSW rozmawia z bankami o nowej emisji obligacji --PGE zastanawia się nad startem w tegorocznej aukcji dla OZE --Robyg: Cel minimum dla grupy to sprzedaż na poziomie 3,3 tys. lokali

Kto się złoży na górnictwo? Giełdowe spółki bronią się rękami i nogami

producentem i dystrybutorem prądu. PGE propozycja nie wydaje się jednak lukratywna. We wtorek spółka poinformowała o rozpoczęciu testów "na utratę wartości aktywów". - To zabieg księgowy, który polega na tym, że spółka sprawdza, o ile może spaść rynkowa wartość kluczowych aktywów (np. elektrowni

Przegląd informacji ze spółek

. Akcjonariusze Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) zdecydują o przeznaczeniu 1,46 mld zł na dywidendę, co oznacza wypłatę 0,78 zł na akcję, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie zwołane na 24 czerwca br. Milestone Medical rozmawia z potencjalnymi partnerami w sprawie

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

Dyski SSD : Mimo dużych spadków cen dysków SSD w 2019 roku i trudnej sytuacji rynkowej, która jest następstwem pandemii COVID-19 wartość rynku sprzedaży dysków półprzewodnikowych cały czas rośnie. Potwierdzają to m.in. wyniki raportu przygotowanego przez firmę badawcza GfK Polonia na zlecenie Samsung

Mediacap chce przejść na rynek główny GPW z NC w I poł. 2015, szykuje akwizycje

Polkomtel, Dr Oetker, Wirtualnej Polski, PGE czy Związku Polskie Mięso na kontrakt o wartości ok. 3,7 mln zł) optymistycznie nastrajają nas na rok 2015. Oczekujemy, że tegoroczna inwestycja w poszerzenie oferty produktowej jednostki głównej przełoży się na poprawę jej wyników w 2015" - stwierdził szef

Przegląd prasy

. --Indeks WIG20 wzrósł o 1,05% na zamknięciu w czwartek --Konsorcjum Comp rozbuduje system kryptograficzny CZI MON za max. 59,3 mln zł --PGE GiEK sprzeda PSE energię elektryczną za 410 mln zł na pokrycie strat w sieci --IK

Przegląd informacji ze spółek

prowadzonym przez GPW akcji spółki Selvita CRO, która zostanie wydzielona z Selvity S.A., będzie miało miejsce do 25 października 2019 r., podano w opublikowanym dziś prospekcie emisyjnym. Rada nadzorcza Brastera powierzyła funkcję prezesa zarządu Henrykowi Jaremkowi

Jeszcze gorszy czas dla spółek

Zdarzało się niegdyś, że minister skarbu państwa lub premier narzucali im wykonanie jakichś zadań, nie przejmując się ich ekonomiczną racjonalnością. Tak było w przypadku PGE SA - spółki giełdowej, w której większość akcji jest w posiadaniu państwa. Premier zażądał, by

Przegląd informacji ze spółek

zależności od sytuacji rynkowej, podała spółka. Wartość przychodów ze sprzedaży detalicznej i hurtowej osiągnięta w styczniu 2017 r. przez Bytom wyniosła 12,7 mln zł i była wyższa o 11% w skali roku, podała spółka. Sąd wydał nieprawomocny wyrok ws

Przegląd informacji ze spółek

przeniesienia notowań akcji z alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect na rynek regulowany Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, podała spółka. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) otworzyło biuro handlowe w Londynie w celu prowadzenia handlu skroplonym gazem

Ranking najlepszych spółek giełdowych na świecie. Są też polskie

, m.in. sprzedaż, zyski, wartość aktywów i ewolucję cen akcji. Kolejne dwa miejsca zajęły General Electric, zajmujący się zarówno przemysłem, jak i usługami oraz finansami (wyceniany na 169,65 mld dol.) i Bank of America (wart 167,63 mld dol.). 10

Przegląd prasy

AB3 o łącznej wartości nominalnej do 65 mln zł --Metlife OFE proponuje zwiększenie dywidendy w P.A. Nova do 1 zł na akcję --PKEE: Firmy energetyczne dynamicznie inwestują w rozwój OZE --Inflacja konsumencka CPI w USA

Przegląd prasy

wypłatę wyższej dywidendy, niż spółka wypłaciła w obecnym roku (1,3 zł na akcję) Dziennik Gazeta Prawna --Premier Ewa Kopacz spotka się dziś z przebywającym w Warszawie szefem MSZ Chin Wangiem Yi --Producenci

Przegląd informacji ze spółek

zaplanowano na III kw. 2017 r., podała PGE. Dom Maklerski Noble Securities uplasował kolejną transzę obligacji Getin Noble Banku serii PP6 -II o wartości nominalnej 40 mln zł, podał bank. Akcjonariusze Polimeksu Mostostalu zdecydują o emisji do 150 mln

Agencja ISBnews przyznała nagrody Najbardziej Wiarygodnym w Polskiej Gospodarce

: Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police - wyróżnienie za rozpoczęcie realizacji projektu Polimerów Police, największej inwestycji w historii polskiego przemysłu chemicznego o całkowitej wartości ponad 1,5 mld euro, czyli ok. 6,5 mld zł. Spółka skuteczne uplasowała nową emisję akcji oraz podpisała umowy z

Przegląd informacji ze spółek

Polnord podjął uchwałę w sprawie emisji 20 024 dwuletnich, niezabezpieczonych obligacji serii MB2 o łącznej wartości nominalnej 20,024 mln zł, podała spółka. Immofinanz odnotował 390,4 mln euro skonsolidowanej straty netto w roku finansowym 2015/2016

Przegląd prasy

, ubezpieczycieli i firm pożyczkowych, który ma przynieść budżetowi prawie 5 mld zł --MSP: Henryk Baranowski jest bardzo poważnym kandydatem na stanowisko prezesa PGE --Rada nadzorcza PLL LOT zdecydowała o rozpisaniu konkursu na dwóch członków zarządu

Przegląd informacji ze spółek

bank. Polska Grupa Energetyczna (PGE) proponuje przeznaczyć na dywidendę dla akcjonariuszy 0,78 zł na jedną akcję, tj. łącznie kwotę 1,458 mld zł, podała spółka. Priorytetami rozwojowymi Grupy AB są dalsza rozbudowa sieci franczyzowych i innych

Przegląd informacji ze spółek

Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) wskazały na utratę wartości aktywów trwałych w wysokości ok. 2,7 mld zł, podała spółka. JSW dokonała też odpisu w związku z reklasyfikacją akcji Spółki Energetycznej "Jastrzębie" (SEJ). Kopex otrzymał z ING Banku Śląskiego i PKO Banku

Przegląd prasy

--Akcjonariusze J.W. Construction zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy --Marek Pawlik został ponownie wybrany na prezesa ABM Solid --Reino Dywidenda Plus postanowił o wstrzymaniu IPO wz. sytuacją rynkową --PGE rozpoczęła budowę

Przegląd prasy

I kwartale --Zamówienia w przemyśle Niemiec wzrosły o 0,9% m/m w marcu --Wydatki inwestycyjne PGE wzrosły o ok. 50% r/r do 1,4 mld zł w I kwartale --Wartość aktywów pod zarządzaniem Skarbiec TFI wzrosła do 15,96 mld zł

Przegląd informacji ze spółek

od zaległości podatkowej mają obciążyć koszty finansowe minionego kwartału. Atal wyemitował 2-letnie obligacje imienne serii H o łącznej wartości nominalnej 10 mln, podała spółka. Rada nadzorcza Polimeksu-Mostostal powołała dotychczasowy zarząd z

120 dni dla Opola. Czy nowe bloki elektrowni mają szansę powstać?

kamiennym bloki po 900 MW są warte w sumie 11 mld zł. Ale jak już wielokrotnie pisaliśmy, są dwa problemy. Pierwszy to opinia zarządu PGE, który uważa, że budowa elektrowni w obecnych warunkach rynkowych (niskie ceny prądu) po prostu się nie opłaca. Zdaniem finansistów z PWC i ING

Bitwa o Energ(i)ę. Będzie konflikt między MSP a UOKiK-iem?

Oferty kupna kontrolnego pakietu akcji grupy Energa można było składać do wczoraj. Wartość Energi szacuje się na 6 do 6,5 mld zł. Faworytem w wyścigu po nią zdaje się PGE, kontrolowany przez państwo, największy polski koncern energetyczny

Kto kupi Eneę? Dziś resort skarbu wybierze inwestora

elektrownię węglową w Pelplinie na Pomorzu oraz drugą na Białorusi. EPH zaś kupiła kopalnię węgla Silesia. Obecna wartość rynkowa Enei (kapitalizacja obliczona na podstawie obecnego kursu jej akcji) to 9,2 mld zł. Skarb państwa wystawił na sprzedaż kontrolny pakiet akcji tej spółki

Przegląd informacji ze spółek

(PGE) oddała do użytku farmę wiatrową Lotnisko o mocy 90 MW na Pomorzu. To kolejna i zarazem największa inwestycja Grupy PGE w segmencie energetyki odnawialnej, a jednocześnie największa farma wiatrowa uruchomiona w tym roku w Polsce. Wartość inwestycji wyniosła 520 mln zł, poinformowała firma

Mała rewolucja na GPW. Nowy indeks topowych spółek

cieszą się największym zainteresowaniem inwestorów i generują największe obroty. Drugim kryterium wejścia do WIG20 jest wartość rynkowa spółki, czyli jej kapitalizacja. Wartość największych spółek sięga kilkudziesięciu miliardów złotych. Problem w tym, że w ostatnich latach na

Przegląd prasy

. 2018 r. --Zysk netto FO Dębica wzrósł r/r do 119,57 mln zł w 2017 r. --Zysk netto PGE wyniósł wstępnie ok. 959 mln zł w I kw. 2018 r. --Idea Bank: Należności od GetBack stanowią 0,06% sumy bilansowej grupy

Przegląd informacji ze spółek

PGE Polska Grupa Energetyczna miała ok. 1,8 mld zł zysku EBITDA i ok. 0,9 mld zł zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kwartale 2016 r. według wstępnych szacunków, podała spółka. Zarząd Voxel zarekomenduje akcjonariuszom

Kto przejmie Polimex-Mostostal i jego kontrakty?

też kontrakt na budowę bloków dla PGE w Elektrowni Opole wartych 11,6 mld zł. - Przejęcie władzy nad Polimeksem obecnie jest bardzo łatwe. Akcjonariat jest rozdrobniony, a wartość rynkowa firmy wynosi niewiele ponad 300 mln zł. Wystarczy wyłożyć 30 mln zł na 10 proc. akcji

Przegląd informacji ze spółek

. Esotiq & Henderson, z uwzględnieniem rekomendacji Vestor DM, ustalił cenę maksymalną w ofercie publicznej na poziomie 38,5 zł za jedną akcję, podała spółka. Bank Zachodni WBK wyemitował 485 tys. obligacji 3-letnich na okaziciela o wartości nominalnej 1 000 zł każda, podał bank

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

zanotował w kwietniu najlepsze wyniki sprzedaży w historii firmy w Polsce, osiągając prawie 36% udziału w rynku smartfonów pod względem liczby sprzedanych telefonów i prawie 34% pod względem ich wartości, poinformował country manager Huawei CBG Polska Jefferson Zhang. W obu przypadkach oznacza to wzrost o

Przegląd informacji ze spółek

. Braster odnotował 5,38 mln zł jednostkowej straty netto w I kw. 2018 r. wobec 5,74 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) w ramach subskrypcji prywatnej przydzielił 30 074 426 akcji serii V o łącznej wartości 300,74 mln zł, podał

Przegląd informacji ze spółek

) kredytów preferencyjnych dla rolników o wartości 594,6 mln zł w 2014 roku. Bank oczekuje, że ten rok będzie równie udany, poinformował członek zarządu BGŻ BNP Paribas Bartosz Urbaniak. Zaawansowanie budowy bloków energetycznych nr 5 i 6 w Elektrowni Opole należącej do PGE

Tygodniowy przegląd informacji ISBnews z sektora TMT

Ministerstwo Rozwoju. Źródło: ISBnews IoT : Wartość inwestycji w Internet Rzeczy przekroczy w Polsce 3,7 mld USD w 2018 r. i wzrośnie dalej do 5,4 mld USD w 2020 r., wobec 2 mld USD w 2014 r., szacuje firma badawcza IDC. Źródło: ISBnews Cloud : Polski rynek

Tygodniowy przegląd informacji ISBnews z sektora TMT

Ministerstwo Rozwoju. Źródło: ISBnews IoT : Wartość inwestycji w Internet Rzeczy przekroczy w Polsce 3,7 mld USD w 2018 r. i wzrośnie dalej do 5,4 mld USD w 2020 r., wobec 2 mld USD w 2014 r., szacuje firma badawcza IDC. Źródło: ISBnews Cloud : Polski rynek

Przegląd informacji ze spółek

łącznej wartości nominalnej nie większej niż 1 mld zł, podała spółka. Ministerstwo Skarbu Państwa (MSP) przy sprzedaży pakietów akcji PGE, PKO i PZU będzie się kierować "chłodną kalkulacją" i nie planuje ich nagłej sprzedaży, poinformował wiceminister skarbu państwa