akcje pge serii b

ME: Podniesienie kapitału PGE będzie korzystne dla spółki i akcjonariuszy

zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia PGE, które zdecyduje m.in. o podniesieniu kapitału zakładowego o 5,61 mld zł do 24,3 mld zł poprzez zwiększenie wartości nominalnej akcji serii A, B, C i D do 13 zł z 10 zł, Grupa kapitałowa PGE jest liderem sektora z ok. 40-proc

Skarb Państwa chce podniesienia kapitału PGE o 5,6 mld zł

serii A, B, C i D do 13 zł z 10 zł, podała spółka. "Akcjonariusz wnioskuje o umieszczenie w porządku obrad między innymi punktów dotyczących podjęcia uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki poprzez zwiększenie wartości nominalnej akcji serii A, B, C i D

Akcjonariusze PGE odrzucili wniosek o niegłosowanie sprawy podniesienia kapitału

mld zł poprzez zwiększenie wartości nominalnej akcji serii A, B, C, D do 13 zł z 10 zł, a także o przeznaczeniu części kapitału zapasowego na pokrycie zryczałtowanego podatku dochodowego należnego od akcjonariuszy w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego. Według mediów, od takiej transakcji PGE

Tchórzewski: Podnoszenie wartości nominalnej akcji możliwe w kolejnych spółkach

wartości nominalnej akcji serii A, B, C, D do 10,25 zł z 10 zł, a także o przeznaczeniu części kapitału zapasowego na pokrycie zryczałtowanego podatku dochodowego należnego od akcjonariuszy w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego. Akcjonariusze przegłosowali też uchwałę w

PGE wystąpi o interpretację ws. podatku od zmian w kapitale zakładowym

wniosek Skarbu Państwa o podwyższeniu kapitału zakładowego z kwoty 18,7 mld zł do 24,31 mld zł, tj. o kwotę 5,61 mld zł z kapitału zapasowego spółki poprzez zwiększenie wartości nominalnej akcji serii A, B, C, D z 10 zł do 13 zł, a także o przeznaczeniu części kapitału zapasowego na pokrycie

PGE zapłaci 109,65 mln zł podatku w zw. z podniesieniem kapitału

komunikacie. W ub. tygodniu akcjonariusze PGE przyjęli uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki o kwotę 467,44 mln zł z kapitału zapasowego do 19,17 mld zł poprzez zwiększenie wartości nominalnej akcji serii A, B, C, D do 10,25 zł z 10 zł, a także o przeznaczeniu części

Przegląd informacji ze spółek

. sztuk w wersji na PC, podała spółka. Tytuł jest od teraz dostępny również na Xbox One, a od jutra - na PS4 i Nintendo Switch. Kool2Play zamknął sprzedaż akcji serii B pozyskując 1 mln zł, podała spółka. Wpływy ze sprzedaży akcji serii B zostaną przeznaczone na rozwój

Przegląd informacji ze spółek

Decyzją rady nadzorczej oraz zarządu Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) od 1 stycznia 2019 roku zacznie obowiązywać katalog przypadków służących ocenie spełniania przez emitentów jednego z wymogów dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego akcji i praw do akcji (PDA

Przegląd informacji ze spółek

i dystrybucji produktu leczniczego spółki o nazwie handlowej Onko BCG, podała spółka. Obligacje KGHM Polska Miedź serii A i B o łącznej wartości nominalnej 2 mld zł zadebiutowały dziś na rynku Catalyst. Dekpol zawarł z inwestorem - Tricity North

Przegląd prasy

pojemności magazynu w Wierzchowicach do 2 mld m3 z 1,2 mld m3 --MF: Po ulgę B+R sięgnęło 951 podatników, którzy odliczyli (za rok podatkowy 2018) 1,7 mld zł kosztów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową, tj. 3 razy więcej niż rok wcześniej --KNF

Przegląd informacji ze spółek

GPW 14,84 mln akcji, w tym 5 mln akcji serii A, 840 tys. akcji serii B, 1 mln akcji serii C, 1 mln akcji serii D, 1 mln akcji serii E, 6 mln akcji serii F oraz nie więcej niż 15 mln akcji serii G, podała spółka. Modelowa marża rafineryjna Grupy Lotos wyniosła 6,96 USD

Przegląd informacji ze spółek

wezwaniu Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego. Akcje nabywane będą po 6,95 zł za akcję, za wyjątkiem akcji sprzedawanych przez Kempley sp. z o.o. po 2,29 zł za akcję. PGE Energia Ciepła - spółka zależna Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) - uruchomiła postępowanie ofertowe na

Przegląd informacji ze spółek

Akcjonariusze Trakcji PRKiI zdecydują na walnym zgromadzeniu, zwołanym na 13 września br., o podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii B oraz akcji zwykłych imiennych serii C w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem w całości prawa

Przegląd informacji ze spółek

rentowności lepsze niż rynek, poinformował prezes Dariusz Blocher. CEE Equity Partners nie będzie rekomendować funduszowi China-CEE Fund odpowiadania na wezwanie Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) na akcje Polenergii, podał fundusz. QubicGames zawarł z

Przegląd informacji ze spółek

;, mając na uwadze aktualną sytuację w Polsce i Europie, związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, w uzgodnieniu z działającymi w spółce organizacjami związkowymi, podjęły decyzję o przestoju ekonomicznym spółki w kwietniu 2020 r., podało Forte. PKN Orlen rozpoczął akcję

Przegląd informacji ze spółek

wstępne szacunki. EuroRating zmienił perspektywę ratingu kredytowego Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) na negatywną ze stabilnej. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie B+, podała agencja. Akcjonariusze Banku Ochrony Środowiska (BOŚ

Przegląd informacji ze spółek

. akcji serii B o wartości 0,5 mln zł, poinformowali przedstawiciele spółki. W pierwszej transzy dla większych inwestorów spółka już uzyskała zapisy na maksymalną zakładaną kwotę 0,5 mln zł. Tauron Polska Energia przedłużył wyłączność negocjacyjną przyznaną Polskiemu Górnictwu

Przegląd informacji ze spółek

prospekcie emisyjnym. Zarząd Legimi podjął uchwałę w sprawie emisji publicznej do 75 000 akcji serii B na okaziciela (na podstawie upoważnienia udzielonego przez nadzwyczajne walne zgromadzenie 31 stycznia br.) i zamierza wprowadzić te walory do obrotu na rynku NewConnect, podała

Przegląd prasy

przypadków służących ocenie spełniania przez emitentów jednego z wymogów dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego akcji i praw do akcji (PDA), jakim jest zgodność z zasadami publicznego charakteru obrotu giełdowego, podała Giełda. Celem wprowadzenia zmian jest zwiększenie bezpieczeństwa obrotu na

Przegląd informacji ze spółek

transzy detalicznej w wysokości 16,33 zł za akcję, podała spółka w aktualizacji prospektu. Na podstawie prospektu ofertą objętych jest 15 000 000 akcji serii B, co oznacza, że wartość oferty wyniesie maksymalnie 244,95 mln zł brutto. Orbis zawarł umowę franczyzy na hotel ibis w

Cena akcji PGE ustalona - 17,5-23 zł za sztukę

PGE zapowiadała wcześniej, że z publicznej emisji akcji chce pozyskać około 5 mld zł. Firma wyemituje do 259,5 mln akcji serii B. Obecnie kapitał PGE dzieli się na 1,47 mld akcji, co oznacza, że nowe akcje stanowić będą 15 proc. w podwyższonym kapitale firmy

Przegląd informacji ze spółek

walnego zgromadzenia o emisji akcji serii L, podała spółka. W trybie emisji prywatnej zostanie zaoferowanych 15 mln walorów po 1 zł każdy. Dzięki planowanej emisji akcji Grupa Hollywood zamierza wykorzystać szanse i przyspieszyć ekspansję krajową oraz zagraniczną, jak również zoptymalizować strukturę

Przegląd informacji ze spółek

pojedyncza inwestycja organiczna w historii węgierskiego koncernu. Nadzwyczajne walne zgromadzenie Trakcja PRKil podjęło uchwałę ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję 10,28 mln akcji zwykłych na okaziciela serii B oraz między 13,01 mln a 25,01 mln akcji zwykłych

Przegląd informacji ze spółek

Inwestycyjnego Zamkniętego, złożono zapisy na 12,57 mln akcji, podał pośredniczący w wezwaniu Trigon Dom Maklerski. Emisja obligacji Erbudu serii C o łącznej wartości 52 mln zł doszła do skutku, podała spółka. Jednocześnie Erbud postanowił nabyć w celu umorzenia 4 805 obligacji serii B

Przegląd prasy

na 992 283 akcji Orphee po cenie 1,96 zł/ szt. --Indeks WIG20 spadł o 0,33% na zamknięciu w środę --Unimot podwyższył prognozę skorygowanej EBITDA do 62,3 mln zł w 2020 r. --Wasko: COIG ma umowę z CIUW Olsztyn o wartości

Przegląd informacji ze spółek

. Zarząd Polskiego Banku Komórek Macierzystych podjął decyzję o rozpoczęciu działań w celu podwyższenia kapitału zakładowego spółki poprzez emisję nie więcej niż 918 728 akcji serii L, zwykłych na okaziciela z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy spółki, w drodze subskrypcji prywatnej

Przegląd prasy

lokomotyw ciągnących zagraniczne pociągi towarowe ISBnews --Akcjonariusze Polnordu zdecydują 23 X o emisji do 75 mln akcji serii T --Rank Progress miał 10,65 mln zł straty netto, 1,53 mln zł EBIT w I poł. 2019

Przegląd informacji ze spółek

ramach publicznej oferty akcji 220 tys. akcji, z czego 145 tys. będą stanowiły akcje nowej emisji serii C, a kolejne 75 tys. będą stanowiły istniejące akcje serii B, podała spółka. Zapisy na akcje w ramach transzy dla inwestorów indywidualnych będą trwały od 22 do 29 sierpnia

Przegląd informacji ze spółek

/r, podała spółka. Fitch Ratings przyznał Polskiej Grupie Energetycznej (PGE) rating niezabezpieczonego zadłużenia na skali krajowej dla planowanej emisji obligacji krajowych na poziomie AA(pol)(EXP), podała spółka. Netia udostępnia Netia Contact

Przegląd informacji ze spółek

serii B dokonał aktualnej oceny dostępnych opcji strategicznych związanych z finansowaniem realizacji celów długoterminowych spółki i spłatą zobowiązań wynikających z obligacji serii A, podała spółka. Przy założeniu znaczących utrudnień w pozyskaniu finansowania zewnętrznego "istnieje ryzyko

Przegląd informacji ze spółek

ofertą publiczną akcji serii B oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A i B oraz praw do akcji serii B, podała Komisja. Marek Ondrejka złożył do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wniosek w sprawie przejęcia kontroli

Przegląd informacji ze spółek

zostanie przeznaczone 92 mln zł. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt Enter Air związany z dopuszczeniem do obrotu istniejących akcji serii A i B spółki. Akcjonariusze założyciele zobowiążą się do niesprzedawania akcji przez 12 miesięcy, podał Enter Air

Przegląd prasy

akcji serii L po 1 zł każda --Ultimate Games ustalił premierę gry 'Thief Simulator' na Nintendo Switch na 16 V --BCG: Na rynku startupów pojawia się coraz więcej projektów z human touch --Idea Bank chce być liderem w

Przegląd informacji ze spółek

) zatwierdziła prospekt emisyjny Sare sporządzony w związku z ofertą publiczną akcji serii C oraz ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A, B oraz C, a także praw do akcji serii C, podała spółka. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w

Przegląd informacji ze spółek

scenariuszu negatywnym, podał bank. Rada nadzorcza Biomed-Lublin powołała Andrzeja Stachnika na stanowisko prezesa zarządu od 1 sierpnia 2016 roku, poinformowała spółka. Całkowity wykup obligacji serii A i serii B Velto Cars zostanie zakończony do dnia 17

Przegląd informacji ze spółek

Akcjonariusze 4fun Media zdecydowali o wypłacie kwoty 2,44 mln zł, czyli 0,6 zł na akcję, na dywidendę oraz skupie do 60 tys. akcji za kwotę do 1,38 mln zł, podała spółka w odrębnych komunikatach. Oferta spółki zależnej Nextbike Polska o wartości

Przegląd prasy

przydzieliło 86 400 akcji serii E o wartości 21,6 tys. zł --Łukasz Czernicki został powołany na głównego ekonomistę Ministerstwa Finansów --Victoria Dom sprzedała 593 mieszkania w I kwartale, wzrost o 60% r/r --Moody's: Pandemia

Przegląd prasy

, podała spółka. --Zarząd Artifex Mundi zdecydował, że budowa księgi popytu w subskrypcji prywatnej akcji serii D rozpocznie się 24 lipca, a zakończy nie później niż 26 lipca, podała spółka. --Miraculum przedłużyło do 3 sierpnia termin przyjmowania

Przegląd informacji ze spółek

docelowego, o kwotę 6 mln zł, tj. z kwoty 34,54 mln zł do kwoty 40, 54 mln zł w drodze emisji 2 mln nowych akcji serii B, o wartości nominalnej 3 zł każda, podała spółka. Zarząd zdecydował o wyłączeniu prawa poboru akcji serii B. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK

Przegląd prasy

uprawdopodobni dywidendę za 2018 --Allegro zawarło umowę inwestycyjną z eBilet Polska dot. sprzedaży online biletów --Kruk chce być jednym z aktywniejszych emitentów obligacji na GPW --PBKM rozpoczął emisję akcji serii L bez pp, w

Przegląd informacji ze spółek

Mundi zdecydował, że budowa księgi popytu w subskrypcji prywatnej akcji serii D rozpocznie się 24 lipca, a zakończy nie później niż 26 lipca, podała spółka. Miraculum przedłużyło do 3 sierpnia termin przyjmowania zapisów na akcje serii T2, nieobjęte zapisami podstawowymi i

Przegląd informacji ze spółek

z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym 30 tys. akcji zwykłych na okaziciela serii L, podała spółka. Tauron Polska Energia otrzymał zaproszenie do rozpoczęcia negocjacji w sprawie nabycia należących do grupy in.ventus farm wiatrowych

Przegląd informacji ze spółek

zwykłe serii B o łącznej wartości 250 mln zł. Jest to druga emisja w historii banku, podała instytucja. Kolejna emisja planowana jest na jesień. Atal uzupełnił ofertę w krakowskiej inwestycji Bagry Park o 158 lokali w IV i V etapie osiedla, podała spółka

Przegląd informacji ze spółek

mln USD skonsolidowanej straty netto w 2018 r. wobec 18,79 mln USD straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zarząd Legimi podjął uchwałę w sprawie przeprowadzenia, w ramach kapitału docelowego, emisji od 26 820 do 250 000 akcji serii G na okaziciela o wartości

Przegląd informacji ze spółek

prospektu emisyjnego przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF), przygotowanego w związku z ofertą publiczną akcji serii F oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do notowań na rynku regulowanym akcji serii A, B, C, D, E, F oraz praw do akcji serii F, podała spółka. Wynik

Przegląd informacji ze spółek

zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Polwax odnotował 9,25 mln zł jednostkowego zysku netto w III kw. 2018 r. wobec 8,09 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Rada nadzorcza PGE Energia Odnawialna powołała Sławomira

Przegląd prasy

. Sypniewskim na czele --Braster chce przesunąć termin wykupu obligacji serii A na 9 listopada 2020 r. --Zarząd Sare powołany na nową kadencję z Dariuszem Piekarskim jako prezesem --GPW zawiesiła obrót akcjami sześciu spółek od 7

Przegląd prasy

obligacje za 25-38 mld zł na 5-6 przetargach w I kw. 2017 r. --KNF zatwierdziła prospekt emisyjny akcji serii B, C i D MDI Energia --PKP PLK planuje ogłosić przetargi na prace o wartości ok. 12 mld zł w 2017 r. --MCI Capital

Przegląd informacji ze spółek

wyniosła 2 042 mln zł w IV kwartale 2018 r. wobec 2 022 mln zł rok wcześniej, podała spółka DataWalk ustalił ostateczną cenę emisyjną akcji serii M w transzy detalicznej (do 200 tys. akcji) na 22 zł za jedną i rozpoczął zapisy, podała spółka. Zapisy w transzy detalicznej potrwają

Przegląd informacji ze spółek

. Pegas Nonwovens zakończył nabywanie akcji własnych w ramach programu wykupu akcji, podała spółka. Łącznie Pegas wykupił 461 470 akcji własnych, stanowiących 5% jej kapitału zakładowego. Best dokonał zmiany terminu przydziału obligacji serii L2 na 9 lutego z 19 lutego, podała

Przegląd prasy

rozpoczyna ofertę obligacji serii B na kwotę do 1 mld zł --BFG ustalił dla Santnder BP 173,1 mln zł składki na fundusz restruktur. w 2019 --BFG ustalił dla Pekao 369,85 mln zł składki na fundusz restruktur. banków w 2019

Przegląd prasy

: Czekamy na formalną odpowiedź KE ws. notyfikacji pożyczek equity --PGE ma warunki przyłączenia dla projektu Elektrowni Wiatrowej Baltica-1 --PKP Cargo uruchomiło pociągi operatorskie Gdańsk/Małaszewicze - Gliwice - Włochy

Przegląd prasy

zakłada ok. 50 mln zł wydatków na inwestycje i B+R w 2020 r. --Stalprodukt: ZGH Bolesław wypłaci 2 zł dywidendy na akcję --ML System bierze pod uwagę kolejną emisję akcji --Movie Games powołał nową spółkę do produkcji

Przegląd informacji ze spółek

kwietnia br., podała spółka. Chemoserwis-Dwory dokonał emisji 27 tys. obligacji serii B o łącznej wartości nominalnej 27 mln zł, podała spółka. Akcjonariusze Asseco South Eastern Europe zdecydowali o przeznaczeniu 21,79 mln zł na dywidendę, co daje 0,42

Przegląd informacji ze spółek

Enea, PGE i PGNiG zawarli z Polimex-Mostostal list intencyjny, w którym wyrazili zamiar rozważenia potencjalnej inwestycji w Polimex oraz na podstawie którego przystąpili do rozmów z Polimex mających na celu wypracowanie szczegółowych parametrów transakcji, podano w komunikatach

Przegląd informacji ze spółek

inwestycyjny zaciągnięty w mBanku w wysokości niemal 66,6 mln zł, podał Rank Progress. Work Service dokonał przydziału obligacji serii T o łącznej wartości nominalnej 12,85 mln zł, podała spółka. Oferta publiczna 8,3 mln akcji spółki Ośrodek Profilaktyki i

Przegląd prasy

netto za 2017 r. na dywidendę, tj. o wypłacie 0,32 zł na akcję, podała spółka. --Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości likwidacyjnej Próchnika, podała spółka. --PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (PGE

Przegląd prasy

podjął uchwałę rekomendującą przeznaczenie na dywidendę 25% zysku netto osiągniętego w 2018 r., a jednocześnie - o rekomendowaniu przeznaczenia z niepodzielonego zysku netto banku za rok 2016, 2017 i 2018 na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 19,72 zł na akcję (serii: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J

Przegląd informacji ze spółek

podjął uchwałę rekomendującą przeznaczenie na dywidendę 25% zysku netto osiągniętego w 2018 r., a jednocześnie - o rekomendowaniu przeznaczenia z niepodzielonego zysku netto banku za rok 2016, 2017 i 2018 na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 19,72 zł na akcję (serii: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J

Przegląd informacji ze spółek

nowych mocy wytwórczych z OZE do sieci elektroenergetycznej na Podkarpaciu i w regionie łódzkim. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny MDI Energia w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii B, C i D

KNF przyjęła prospekt emisyjny Tauronu

Komisja Nadzoru Finansowego zaakceptowała prospekt emisyjny Tauronu. Oferta publiczna sprzedaży ma objąć do 7 389 300 798 istniejących akcji serii B i C należących do skarbu państwa. Ponadto emisję 318 665 300 akcji serii J i K przeprowadzi sam Tauron w związku z łączeniem ze

Przegląd informacji ze spółek

wniosku o dofinansowanie w ramach konkursu "Szybka ścieżka dla Mazowsza", finansowanego ze środków w ramach Działania 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój i liczy na wsparcie projektu o całkowitej wartości 5,21 mln zł, podała spółka

Przegląd prasy

ISBnews --Trans Polonia przydzieliła 8,5 mln akcji serii I po 5,8 zł za sztukę --Akcjonariusze PGNiG zdecydowali o 0,2 zł dywidendy na akcję za 2016 r. --Tchorek, Broda, Kawecki i Sieradzki weszli do rady nadzorczej PGNiG

Przegląd informacji ze spółek

;Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizację robót budowlanych w formule 'projektuj i buduj' dla zadania pn. LOT B - prace na linii kolejowej 131 na odcinku Nakło Śląskie (km 29,000) ? Kalina (km 66,800) w ramach projektu POIiŚ 5.1-14 pn.: 'Prace na linii kolejowej C-E-65 na odc. Chorzów Batory

Przegląd informacji ze spółek

października, podała spółka. Mercator Medical przydzielił wszystkie oferowane akcje serii G w liczbie 1,8 mln sztuk, po cenie 17,5 zł/ szt., podała spółka. Stopa redukcji wyniosła 0%. GetBack przydzielił obligacje serii EA o łącznej wartości nominalnej

Przegląd prasy

, zapisy ruszają w piątek --Legimi wyemituje do 75 tys. akcji serii B, wprowadzi je na NewConnect --MF sprzedało Green Bonds za 1 mld euro przy 3,25 mld euro popytu --Markit: Wskaźnik PMI dla przemysłu Chin wyniósł 51,5 pkt w

Przegląd prasy

złoża B8 do Władysławowa --Qumak wnioskuje do KNF o postępowanie dot. emisji akcji serii L --Tauron rozpoczął negocjacje ws. nabycia farm wiatrowych w północnej Polsce --LC Corp zdecydował o programie emisji obligacji na

Przegląd informacji ze spółek

oferuje 580 000 akcji zwykłych na okaziciela serii E po cenie emisyjnej 6,9 zł każda. Zapisy na akcje potrwają od 21 listopada do 20 grudnia, zaś debiut na rynku NewConnect planowany jest w I poł. 2020 r. Grupa Enea przeznaczyła na inwestycje 1 491 mln zł w ciągu trzech

Przegląd prasy

207,8 mln zł zysku netto, 607,2 mln zł skoryg. EBITDA w I kw. 2020 r. --PCC Rokita zakończyło emisję obligacji serii GB o wartości 17,8 mln zł --NBP sprzedał 3-dniowe bony pieniężne za 15,69 mld zł --Indeks WIG20 wzrósł o

Przegląd informacji ze spółek

. Sygnity podjęło uchwałę w sprawie wdrożenia programu skupu do 2,04 mln akcji własnych, stanowiących ok. 17,22% kapitału za łącznie do 6,24 mln zł, wynika z komunikatu spółki. Budimex podpisał ze spółką Dune B umowę na budowę obiektu mieszkalnego Dune B z usługami oraz parkingiem

Przegląd prasy

akcji serii E Pharmeny --Legimi przedłużyło publiczną emisję obligacji serii R do 26 listopada --EC Będzin szacuje przychody z rynku mocy na 12-13,2 mln zł w 2021 r. --Wykorzystanie mocy produkcyjnych w USA wyniosło 78,4% w

Przegląd prasy

serii B i C --Operator Chmury Krajowej nawiązał strategiczne partnerstwo z Google Cloud --BM Reflex: Małe wahania cen paliw prawdopodobnie kontynuowane w I poł. X --PAIH zaprasza firmy zainteresowane ekspansją zagraniczną

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

Gravity Games : Uprawniony posiadacz warrantów subskrypcyjnych serii A złożył oświadczenie o objęciu 727 272 akcji na okaziciela serii G emitenta. Kapitał zakładowy emitenta wynosi 13 920 865,30 zł i dzieli się na 139 208 653 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Źródło: spółka

Przegląd informacji ze spółek

organizator, agent emisji, agent kalkulacyjny oraz dealer. Cyfrowy Polsat podjął uchwałę w sprawie emisji nie więcej niż 1 mln niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1 tys. zł każda i łącznej wartości nominalnej nie większej niż 1 mld zł, podała

Przegląd prasy

program z EBI o wspólnoty mieszkaniowe z woj. mazowieckiego --KNF zatwierdziła prospekt Enter Air w zw. z dopuszczeniem do obrotu akcji A i B --GUS: Wynik netto sektora bankowego wzrósł o 22,7% r/r do 3,4 mld zł w I kw. --ARP

Przegląd prasy

--Globalna firma technologiczna DXC Technology oficjalnie otworzy dziś dwa nowe Centra Migracji Rozwiązań Analitycznych (Analytics Migration Factory) w Warszawie i na Filipinach ISBnews --PBKM ustalił cenę emisyjną akcji serii L na 58 zł za szt

Przegląd prasy

w gospodarstwach domowych to 102% w 2015 r. --eurobank wyemitował obligacje serii B na 250 mln zł, kolejna emisja jesienią --Atal wprowadził do sprzedaży 158 lokali w IV i V etapie Bagry Park w Krakowie --Akcjonariusze

Przegląd prasy

--Apator ma umowy z PGE Dystrybucja ma dostawę liczników za 31,7 mln zł w 2016 --J.W. Construction ukończył budowę I etapu Nowego Tysiąclecia w Katowicach --B. Millennium chce utrzymać 2-cyfrowy wzrost w detal. kredytach niehipotecznych

Przegląd informacji ze spółek

. Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI) poinformowało o przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów w Mostostalu Zabrze, podała spółka. Obecnie TFI ma 5,11% akcji Mostostalu Zabrze. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (PGE GiEK) - spółka zależna Polskiej Grupy

Przegląd informacji ze spółek

. Orzeł przydzielił 7,756 tys. obligacji serii C o łącznej wartości nominalnej 7,756 mln zł, podała spółka. Obligacje zostały wyemitowane w ramach refinansowania obligacji serii B. Konsorcjum z udziałem Przedsiębiorstwa Kobud ? spółki zależnej Bumechu ? zawarło umowę z Lubelskim

Przegląd prasy

serii C zamienne na akcje --Marvipol planuje emisję obligacji o wartości do 50 mln zł --S. Połukord powołany na prezesa Qumaka od 1 XI, p.o. nadal W. Włodarczyk --Wniosek o upadłość Vistal Infrastructure został złożony w

Przegląd informacji ze spółek

., podała spółka według wstępnych danych. Stoppoint (w trakcie rejestracji zmiany z Produkty Klasztorne) zakończyła prywatną emisję akcji serii G o wartości 5 mln zł, podała spółka. Spółka zebrane z emisji środki przeznaczy m.in. na zakup licencji i oprogramowania

Przegląd prasy

Orlen wyniosła 2 042 mln zł w IV kwartale 2018 r. wobec 2 022 mln zł rok wcześniej, podała spółka --DataWalk ustalił ostateczną cenę emisyjną akcji serii M w transzy detalicznej (do 200 tys. akcji) na 22 zł za jedną i rozpoczął zapisy, podała spółka. Zapisy w transzy

Przegląd prasy

201 596 akcji R22 rozpoczyna się dziś od przyjmowania zapisów w transzy inwestorów indywidualnych, podano w prospekcie emisyjnym. Na ofertę składa się nie więcej niż 3 500 000 nowo emitowanych akcji serii D i nie więcej niż 1 701 596 akcji serii B, stanowiących do 15,93% udziału w kapitale zakładowym

Przegląd prasy

zwołać na styczeń drugie NWZ ws. emisji akcji serii K --Eurostat: Relacja podatków do PKB w Polsce: 35,1%, średnia UE: 40,2% w ub.r. --Orange Polska kupiło sieć światłowodową w Bełchatowie --Deloitte: Do CEE trafiło 7

Przegląd prasy

Tomasz Gawlik może w czwartek stracić stanowisko wg gazety Puls Biznesu --BPH TFI: Po dłuższym okresie słabości jest duża szansa na próbę zbudowania trendu wzrostowego na krajowym rynku akcji ISBnews

Przegląd prasy

--Maks Kraczkowski powołany na stanowisko wiceprezesa PKO BP --Mostostal Zabrze ma ugodę w RPA, zapłaci inwestorowi 10,8 mln zł --Benefit Systems wyemitował obligacje serii B na 70 mln zł --Indeks WIG20 spadł o 0,31% na

Przegląd prasy

dostarczył pierwsze skrytkomaty do Izraela --Prima Moda wyemituje obligacje serii B o wartości max. 4 mln zł --PCC Rokita kupuje 25% udziałów IRPC Polyol z Tajlandii za ok. 9,7 mln zł --Warmińsko-Mazurskie wypowiedziało umowę

Przegląd prasy

. --Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny Marvipol Development, sporządzony w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A i B, podała KNF. --Vantage Development miał 199,43 mln zł przychodów ze sprzedaży

Przegląd informacji ze spółek

emisyjny Marvipol Development, sporządzony w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A i B, podała KNF. Vantage Development miał 199,43 mln zł przychodów ze sprzedaży, 29,45 mln zł zysku operacyjnego i 20,66 mln zł zysku netto w

Przegląd informacji ze spółek

prospekt emisyjny sporządzony przez Atal w związku z ofertą publiczną akcji serii E oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na GPW akcji serii B, C, D i E oraz praw do akcji serii E, podała Komisja. BVT - spółka zajmująca się windykacją pakietów wierzytelności

Przegląd informacji ze spółek

netto, deklaruje, że nadal chce być aktywny na niemieckim rynku mieszkaniowym, poinformował prezes Nikodem Iskra. AB zdecydowało o rozpoczęciu działań mających na celu emisję nowej serii niezabezpieczonych obligacji, w ramach dotychczasowej wartości programu emisji obligacji

Przegląd informacji ze spółek

na rynku regulowanym akcji serii A i B, podała Komisja. EuroRating potwierdził rating kredytowy Murapolu na poziomie BB z perspektywą stabilną, podała spółka. Akcjonariusze Grupy Żywiec uchwalili na walnym zgromadzeniu, że spółka wypłaci dywidendę

Przegląd prasy

w spółce diagnostycznej z USA za 34 mln USD --Akcjonariusze KRKA zdecydują 7 VII o wypłacie 2,65 euro dywidendy na akcję --CTE zamierza wyemitować obligacje serii B o wartości maks. 1,5 mln zł --CTE poda nowe terminy

Przegląd prasy

--Prezes PKP S.A.: Inwestycje kolejowe pomogą skutecznie pobudzić gospodarkę UE --Sun & Snow Real Estate uruchamia sprzedaż apartamentów w Szklarskiej Porębie --Unibep rekomenduje wypłatę 0,22 zł dywidendy na akcję z zysku za 2019 r

Przegląd informacji ze spółek

Energetycznej (PGE) przyjęli uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki o kwotę 467,44 mln zł zł z kapitału zapasowego do 19,17 mld zł poprzez zwiększenie wartości nominalnej akcji serii A, B, C, D do 10,25 zł z 10 zł, a także o przeznaczeniu części kapitału zapasowego na pokrycie zryczałtowanego

Przegląd prasy

--Rzecznik małych i średnich firm proponuje, by obowiązkowa dla przedsiębiorców była tylko składka zdrowotna, a emerytalna i rentowa - opcjonalne ISBnews --PGE zdecydowała o emisji dwóch serii obligacji na łączną kwotę 1,4 mld zł