akcje pge energia sprzedam

Przegląd informacji ze spółek

się na raport Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego (PZPM). W efekcie spółka odnotowała wzrost udziałów do 15,3%, stając się wiceliderem rynku naczep i przyczep. PGE Energia Odnawialna - spółka zależna Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) - prowadzi badania środowiskowe

Przegląd informacji ze spółek

. PGE Energia Odnawialna i PGE Nowa Energia - spółki zależne Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) - zawarły umowę, zgodnie z którą PGE EO sprzeda gwarancje pochodzenia 370 MWh energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby stacji ładowania samochodów elektrycznych. Kolejne gwarancje zostaną udostępnione w

DM BZ WBK rekomenduje 'kupuj' dla Enei, 'trzymaj' dla Energi, PGE i Taurona

Warszawa, 12.02.2018 (ISBnews) - Analitycy Domu Maklerskiego BZ WBK podnieśli rekomendacji dla Enei do "kupuj" i wydali rekomendacje "trzymaj" dla Energi, Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) oraz Taurona Polskiej Energii, wynika z raportu datowanego na 5

Spółki energetyczne tracą na giełdzie. Inwestorzy reagują alergicznie na zapowiedzi ręcznego sterowania firmami

Spółki energetyczne tracą na giełdzie. Inwestorzy reagują alergicznie na zapowiedzi ręcznego sterowania firmami

większości inwestorów problemem energetyki jest ręczne nią sterowanie i związana z nim niepewność. Dlatego wolą oni sprzedać akcje, by zminimalizować straty. Do tego optymizmem nie napawa informacja, że Urząd Regulacji Energetyki złożył zawiadomienie do prokuratury w związku z manipulacjami cenami prądu na

Przegląd informacji ze spółek

. Akcjonariusze Grupy Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" zdecydują na walnym zgromadzeniu, zwołanym na 23 czerwca, o podziale zysku netto za 2019 r., w kwocie 283,85 mln zł następująco: 104,18 mln zł na dywidendę dla akcjonariuszy, tj. 5,45 zł na jedną akcję, a 179,67 mln zł na kapitał zapasowy, wynika z

Przegląd informacji ze spółek

projektów uchwał na nadzwyczajne walne zgromadzenie. Spółki Polnordu sprzedały 99 lokali netto w I półroczu 2020 r. wobec 89 rok wcześniej, podał Polnord. THC SICAV-RAIF - podmiot z Grupy Tar Heel Capital - nabył w wezwaniu 13 378 017 akcji Radpolu

Przegląd informacji ze spółek

z poprzednim miesiącem wzrosła także praca przewozowa wykonana przez grupę: wyniosła 2,2 mld tkm (+11%), podał przewoźnik. APS Energia wstrzymuje się z realizacją planowanego wcześniej skupu akcji w związku z zapotrzebowaniem na kapitał obrotowy i jednocześnie podtrzymuje

Orlen podbija cenę Energi. Skarb państwa przez dekadę stracił na spółce trzy miliardy złotych

Orlen podbija cenę Energi. Skarb państwa przez dekadę stracił na spółce trzy miliardy złotych

chciała kupić Energę od skarbu państwa za 7,5 mld zł. Oferowana cena odnosiła się do 84,2 proc. akcji skarbu państwa, a więc wartość całej firmy PGE wyceniała na 9 mld zł. Decyzję premiera Donalda Tuska zablokował UOKiK i było to szczęśliwe rozwiązanie dla samej Energi i gospodarki Pomorza, która

Przegląd informacji ze spółek

. Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) i wchodzący w jej skład Autosan podpisały porozumienie z Polską Grupą Energetyczną (PGE), Eneą i Tauronem Polską Energią w zakresie rozwoju produkcji samochodów elektrycznych w Polsce. W ramach projektu zainicjowanego przez PGE za pośrednictwem funduszu FIZAN Eko-Inwestycje

Przegląd informacji ze spółek

. Grupa IMS wdraża usługę audiomarketingu w salonach obuwniczych sieci Wojas, podał IMS. Apator zawarł umowy z Tauronem Dystrybucją, PGE Dystrybucją i Eneą Operator na dostawy statycznych bezpośrednich liczników 3-fazowych energii elektrycznej przeznaczonych do opomiarowania

Przegląd informacji ze spółek

. Gra "Drill Deal: Borehole Alpha" zadebiutuje 10 sierpnia na PC, podało Red Dev Studio. Polish Enterprise Fund VI, fundusz private equity zarządzany przez Enterprise Investors, sprzedał farmę wiatrową Skoczykłody na rzez PGE Energia Odnawialna - spółki zależnej

Przegląd informacji ze spółek

1 021 mln zł, podała spółka. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (PGE GiEK) - spółka zależna Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) - szacuje koszty opłat z tytułu emisji CO2 w elektrowniach konwencjonalnych na ponad 6 mld zł w 2020 roku, poinformowała prezes Wioletta

Przegląd informacji ze spółek

. Tauron Polska Energia liczy, że będzie w stanie przedstawić oczekiwania grupy dotyczące całego 2020 roku przy okazji prezentacji wyników za pierwszy kwartał, poinformował wiceprezes ds. finansów Marek Wadowski. Polska Grupa Energetyczna (PGE) rozpocznie "wnikliwe analizy

Przegląd informacji ze spółek

Polskiej Grupy Energetycznej (PGE), czyli dla Baltica 2 oraz Baltica 3, o łącznej mocy do 2,5 GW, podała spółka. Wydanie decyzji daje PGE zielone światło do rozpoczęcia prac nad projektem technicznym dla obu farm. Pierwsza energia elektryczna wyprodukowana z farm na Bałtyku może popłynąć w 2026 roku

Haitong Bank podtrzymuje negatywne stanowisko odnośnie energetyki

ważne, aby utrzymać wypłatę dywidendy w przedziale 40-50%, który może być zagrożony, jeśli PGE dokona znacznego przejęcia lub całkiem nowej inwestycji. Haitong Bank podtrzymał rekomendację "sprzedaj" dla Enei i obniżył cenę docelową akcji spółki o 5,2% do 9,47 zł

Przegląd prasy

wycofa z obrotu akcje AR Packaging Poznań 27 lipca --Firmy z branży rozrywkowo-rekreacyjnej wystąpiły o 17 mln zł odszkodowania od SP --Ghelamco ma pozwolenie na użytkowanie kompleksu wieżowców The Warsaw HUB --MF sprzedało

Przegląd prasy

Professional Services --Grupa Lotos powinna ogłosić długoterminową politykę dywidendową w II kw. 2018 --PGE: Rekompensaty powinny pokryć straty z tyt. utrzymania cen energii bez zmian --Michał Kiciński zainwestował w Disco WTMH

Przegląd informacji ze spółek

przedsiębiorstwami, podało PGE Obrót. Usługi proponowane w ramach nowej oferty pozwalają na stabilizację cen i optymalizację kosztów w zakresie gospodarowania mediami, poprawę sprawności technicznej urządzeń i instalacji, a także zwiększenie bezpieczeństwa oraz stabilności dostaw energii. Wymierną korzyścią jest

Przegląd prasy

--Sygnity ma umowę z PGE Dystrybucja na łączną kwotę ok. 10,7 mln zł --Akcjonariusze Brastera zdecydowali o emisji do 29,66 mln akcji serii N --Spółka zależna Wasko podpisała umowę z SRK na kwotę 13,49 mln zł --URE zatwierdził

Przegląd prasy

Warszawa, 07.01.2020 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy. Rzeczpospolita --Ostre wyhamowanie inwestycji w odnawialne źródła energii może kosztować Polskę nawet 15 mld zł, ocenia prezes

Przegląd prasy

dla gosp. domowych może sięgnąć 10% w 2020 r. --APS Energia wstrzymuje się z realizacją planowanego skupu akcji --APS Energia zakłada dalszy rozwój w en. atomowej, trakcji i ładowarkach do aut --APS Energia podtrzymuje

Przegląd prasy

CCC potwierdził udział w SPO, środki będą przeznaczone na zatowarowanie --MF sprzedało na przetargu obligacje za 5,15 mld zł, popyt sięgnął 7,76 mld zł --Tauron zakłada dalszy spadek zużycia energii elektrycznej w 2020 r

Przegląd prasy

--Bank Millennium nie zgadza się z wyrokiem SOKiK ws. kary, zapowiada apelację --NBP: Zysk netto banków wzrósł o 1,9% r/r do 14,46 mld zł w I-XI 2019 --Spółki zależne PGE mają w planach budowę własnej szerokopasm. sieci telekom

Przegląd prasy

--BIK Indeks Popytu na Kredyty Mieszkaniowe wzrósł do 24,1% w grudniu --PGE ma umowę z EBI na inwestycję w lądowe farmy wiatrowe wartą do 272,5 mln zł --Sasin: Rekompensaty wzrostu cen energii będą dla odbiorców z I progu podatk

Słaby raport PGE - będzie niska dywidenda. Akcje w dół

stosunku do roku 2011. Sprzedała 94,97 TWh energii elektrycznej wobec 90,60 TWh rok wcześniej - spółki PGE zakupiły 42,89 TWh energii elektrycznej spoza grupy wobec 39,33 TWh rok wcześniej. Sprzedaż ciepła wyniosła 21,71 mln GJ i była wyższa w porównaniu do 2011 roku o 1,73 proc

Przegląd informacji ze spółek

w potencjale na 2020 r. 322 są już sprzedane umowami deweloperskimi i przedwstępnymi, a 17 objętych jest umowami rezerwacyjnymi. Należąca do spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (PGE GiEK) z Grupy PGE kopalnia w Turowie będzie mogła kontynuować działalność

Przegląd informacji ze spółek

. Elektrobudowa podpisała z PGE Energia Ciepła - spółką zależną Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) - umowę na wykonanie przeglądów, konserwacji i usług utrzymania ruchu urządzeń i instalacji elektroenergetycznych nn i SN w oddziale PGE Energia Ciepła w Rybniku, podała spółka. Szacowana wartość umowy to 36 mln zł

Przegląd informacji ze spółek

zmianie. Elektrociepłownie w Bydgoszczy, Rzeszowie, Gorzowie Wielkopolskim, Lublinie, Zgierzu i Kielcach, wchodzące do tej pory w skład spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, zostało włączonych w struktury PGE Energia Ciepła, podała Polska Grupa Energetyczna (PGE

DM BZ WBK obniżył wyceny dla Enei, Energi, PGE i Taurona

analitycy podtrzymali rekomendację "sprzedaj" dla PGE, obniżając cenę docelową do 11,54 zł z 17,5 zł. Podtrzymali też rekomendację "trzymaj" dla Taurona Polska Energia, obniżając cenę docelową do 3,49 zł z 4,85 zł. "Uważamy, że spółki energetyczne będą w I

Przegląd prasy

lutego --PGG odnotowała 38 mln zł zysku netto w IV kw. 2017 r. --PGE: Produkcja energii elektrycznej wzrosła r/r do 56,79 TWh w 2017 r. --PGE zakłada spadek EBITDA w energetyce konwencjonalnej i obrocie w 2018 r

Przegląd informacji ze spółek

. Produkcja energii elektrycznej w Polskiej Grupie Energetycznej (PGE) osiągnęła rekordowy poziom 65,9 TWh w 2018 r. (wzrost o 16% r/r), oraz rekordowy wolumen sprzedanego ciepła na poziomie 49,7 PJ (wzrost o 100% r/r), co jest efektem konsolidacji aktywów skupionych w spółce PGE Energia Ciepła, podała spółka

DM PKO BP spodziewa się spadku EBITDA w sektorze energetycznym

Energi do "trzymaj", a dla Taurona Polska Energia do "sprzedaj", natomiast podtrzymali rekomendacje "kupuj" dla Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) i Polenergii, wynika z raportu datowanego na 9 maja. "Obecnie, przy ograniczonych katalizatorach

Przegląd informacji ze spółek

zasilany gazem pozyskanym w ramach doświadczalnego wydobycia metanu z pokładów węgla w Gilowicach na Górnym Śląsku, podała spółka. PGE Nowa Energia - spółka zależna Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) - zawarła umowę z Akceleratorem FundingBox, w ramach której akcelerator

Przegląd informacji ze spółek

. Krakowska elektrociepłownia PGE Energia Ciepła zrealizowała w 2019 roku rekordową liczbę 217 projektów w zakresie rozwoju rynku ciepła, podała PGE. Modernizowana elektrociepłownia zapewnia bezpieczeństwo energetyczne mieszkańcom Krakowa i spełnia normy środowiskowe. Polskie

Przegląd prasy

--Unibep wybuduje osiedle na 251 mieszkań w Poznaniu za 67,6 mln zł netto --Ulma miała wstępnie 48,54 mln zł skonsolidowanych przychodów w I kw. 2020 r. --PGE EO ma koncesję na wytwarzanie energii w Farmie Wiatrowej Karnice II

Przegląd prasy

--Gaz-System: W konkursie Fundusz Naturalnej Energii nagrodzono 25 projektów --PKP Intercity miało ok. 49 mln pasażerów w 2019 r. --Grupa IMS zanotowała rekordowy przyrost lokalizacji abonamentowych w 2019 r. --MF sprzedało

Przegląd informacji ze spółek

Janikowie, podała spółka. Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kongeneracja, należący do PGE Energia Ciepła, uruchomi nową sieć ciepłowniczą w północnej części Wrocławia na osiedlu Zawidawie za ponad 11 mln zł, podała Polska Grupa Energetyczna (PGE). PKN

Przegląd prasy

Archicom nabyła grunt w Poznaniu za 46 mln zł netto --Total FIZ sprzeda 170 772 akcji Scope Fluidics po 60 zł/szt. w ABB --Reino Capital pozyskał z emisji akcji 5,8 mln zł na projekty deweloperskie --Sąd wyznaczył tymczasowego

Haitong Bank rekomenduje: "sprzedaj" dla polskich spółek energetycznych

na warszawskim parkiecie. PGE ratuje dawną Kompanię Węglową... Haitong Bank obniżył rekomendację dla PGE z "neutralnej" na "sprzedaj" oraz obniżył cenę docelową akcji spółki do 11,21 zł (obecnie na giełdzie jedna akcja PGE

Przegląd prasy

poł. roku obrot. 2019/2020 --Indeks WIG20 spadł o 0,27% na zamknięciu w piątek --Tauron: Abener Energia żąda zapłaty 156,45 mln zł i 0,54 mln euro przez ECSW --PGE EO zbuduje 4 farmy fotowoltaiczne po 1 MW w 2020 r

Przegląd prasy

--Nikorowski z BM BNP Paribas: Jesteśmy umiarkowanie negatywnie nastawieni do wszystkich rynków akcji --GK Immobile liczy na wzrost przychodów do ok. 0,5 mld zł w 2020 r. wobec niecałych 350 mln zł w 2018 r. Puls Biznesu

Przegląd prasy

--Produkcja przemysłowa w USA wzrosła o 3% m/m w lipcu --KE zawarła porozumienie z AstraZeneca ws. zakupu potencjalnych szczepionek --MK podpisał umowę o dofinans. zadań dot. cyberbezpieczeństwa dla sektora energii --Rząd planuje

Czarna lista inwestycji węglowych. Na niej 17 spółek z Polski. Ekolodzy namawiają banki i instytucje do finansowego bojkotu

„Globalna Lista Rezygnacji z Węgla” ma być pierwszą w historii busolą dla instytucji finansowych, która wskaże im, jakich spółek unikać - nie udzielać im kredytów, sprzedać ich akcje na giełdzie. Na cenzurowanym znalazło się 775 koncernów i 1157 powiązanych z nimi spółek, których biznes

Przegląd prasy

podłączyło blok gazowy 0,9 MW na odwiercie metanowym w Gilowicach --PGE Nowa Energia ma umowę o współpracy z Akceleratorem FundingBox --Google rozwija w Polsce usługę Asystenta w głosowych zakupach online --KE wszczyna

Przegląd prasy

--Dekpol przydzielił obligacje o łącznej wartości nominalnej 15 mln zł --Fasing ma kontrakt na dostawę sprzętu górniczego do Rosji --Główny akcjonariusz GLG Pharma nie sprzeda akcji spółki przez 2 lata --Małgorzata Kleniewska

Przegląd prasy

wyemitowali obligacje na 970,7 mln zł w 2019 --DM Navigator: Deweloperzy z Catalyst sprzedali 19 353 lokale w 2019 roku --A&R Carton i Colorpack ogłosiły wezwanie na akcje BSC Drukarni Opakowań --Andrew Fairclough został powołany

Przegląd prasy

: Marka Chopin będzie sprzedawana na platformach Alibaby --Prezes URE wyznaczył TGE na Nominowanego Operatora Rynku Energii Elektrycznej --Włodzimierz Dola został prezesem operatora PGE Narodowego - spółki PL.2012+ --PUT

Polimex-Mostostal znów ratowany przez państwowe spółki. Minister Tchórzewski przybywa z odsieczą firm energetycznych

poinformował, że rozpoczął przygotowania do nowej emisji akcji, która podniesie kapitał spółki o kwotę do 300 mln zł. Akcje mają być sprzedane nowym inwestorom w trybie subskrypcji prywatnej, bez przeprowadzenia oferty publicznej. W zeszłym tygodniu zarząd Polimeksu zwołał też na 28 grudnia nadzwyczajne walne

Przegłąd informacji ze spółek

. Amica odnotowała 114,19 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 151,11 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. APS Energia odnotowała 6,84 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego

Przegląd prasy

-- Polacy chcą, by system zagwarantować w ustawie zasadniczej, wynika z sondażu IBRiS dla DGP i RMF --Jeszcze ponad 100 km dróg ma być oddanych przed końcem grudnia ISBnews --PHZ Baltona sprzedała wszystkie udziały w dwóch

Przegląd informacji ze spółek

Energetyka Konwencjonalna (PGE GiEK) - spółka zależna Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) - zawarła umowę na dostawę energii elektrycznej dla pokrywania strat powstałych w sieci dystrybucyjnej Energa Operator - spółki zależnej Energi - w 2021 r. na wolumen 1,24 TWh, podała PGE

Przegląd prasy

w trybie przyspieszonym --PGE EO sprzeda gwarancje pochodzenia 370 MWh energii OZE dla stacji e-ładowania --Sare miało 0,67 mln zł straty netto, 0,41 mln zł straty EBIT w I poł. 2019 r. --Bittel z MI: Liczymy na szybkie

Przegląd informacji ze spółek

, poinformował minister energii Krzysztof Tchórzewski. W ocenie zarządu Pekaes, cena 14,15 zł za jedną akcję zaproponowaną w wezwaniu KH Logistyka (KHLK) oraz PEK II SCSp do zapisywania się na sprzedaż akcji Pekaes, mieści się w zakresie cen odpowiadających wartości godziwej spółki

Nowe rozporządzenie może doprowadzić do finansowej zapaści energetyki wiatrowej

, możliwość uzyskania subsydiów, bez których ta działalność jest nieopłacalna. Subsydia w Polsce polegają na tym, że firma produkująca energię ze źródeł odnawialnych dostaje tzw. zielony certyfikat, który ma wartość w gotówce. Może go sprzedać zakładom energetycznym, które oddają go

Przegląd prasy

elektrociepłowni w struktury PGE Energia Ciepła --NBP: Prognoza centralna analityków dot. stopy referencyjnej w br. to 1,51% --NBP: Prognoza centralna analityków dot. średniorocznej inflacji w 2019 to 2,2% --NBP: Prognoza centralna

Przegląd informacji ze spółek

zysku netto w IV kw. 2017 r. przy przychodach na poziomie 2 352 mln zł, podała Polska Grupa Energetyczna (PGE), która posiada 15,76% udziałów w akcjonariacie PGG. W 2017 r. PGG zanotowała odpowiednio: 90 mln zł zysku i 28 098 mln zł przychodów. Produkcja energii elektrycznej w

Przegląd prasy

wzrosła o 7% r/r w I półroczu 2017 r. --ZUS przekazał do OFE 21,37 mln zł --Zapisy na akcje The Dust 22-29 sierpnia, debiut na NewConnect - w IV kwartale --Hines sprzedał budynek Proximo I na rzecz funduszu REICO za 116,6 mln

Przegląd prasy

, wynika z najnowszych danych firmy Nielsen ISBnews --MLP Group wyemituje obligacje o łącznej wartości do 30 mln euro --Główni akcjonariusze Ten Square Games chcą sprzedać do 13,3% akcji w ABB

Przegląd prasy

były oblegane podczas świąt Bożego Narodzenia Dziennik Gazeta Prawna --United Surveys dla "DGP" i RMF: 59% ankietowanych zgodziłoby się na podwyżkę kosztów energii, by zastąpić węgiel paliwami emitującymi mniej zanieczyszczeń

Przegląd prasy

Energii do ustawy ws. cen energii elektrycznej, ale na razie nie planuje ich ujawnić, wynika z wypowiedzi prezesa PGE Henryka Baranowskiego. --Polska Grupa Energetyczna (PGE) prowadzi rozmowy w sprawie udziałów spółki EJ1, w której ma już 70% i spodziewa się ich rozstrzygnięcia

Przegląd informacji ze spółek

kwartale 2019 r. Polnord sprzedał 117 lokali, a przekazał 194 w III kw. 2019 r., podała spółka, powołując się na wstępne dane. Enea Operator podpisała z Ministerstwem Energii (ME) umowę dofinansowania kwotą ok. 16,5 mln zł z Programu Operacyjnego

Przegląd informacji ze spółek

Sprzedaż zrealizowana przez spółki dystrybucyjne grupy kapitałowej Inter Cars zwiększyła się o 13% r/r do 563,3 mln zł w grudniu 2018 r., podała spółka. Polska Grupa Energetyczna (PGE) rozpoczęła ze spółkami Energa i spółką Enea rozmowy dotyczące

Dlaczego Polska Grupa Energetyczna kupiła samą siebie?

;. Dzień później największy polski producent energii przeprowadził jeszcze poważniejszą transakcję. Kupił od skarbu państwa resztówki akcji w trzech swoich spółkach-córkach: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, PGE Dystrybucja i PGE Obrót. Cenę wyliczono według wartości księgowej, ale i tak sięgnęła

Przegląd prasy

spółki i zadeklarował, że nie sprzeda akcji, podała spółka. Jednocześnie Polnord chce wkrótce sfinalizować proces wyboru doradcy biznesowego. --Medinice podpisało wstępne porozumienie z Veritherme Medical, podała spółka. --Polnord, na podstawie umów

Przegląd informacji ze spółek

. Enea Obrót, PGE Dystrybucja i PGE Systemy podpisały porozumienie o współpracy przy budowie sieci LTE 450 na potrzeby systemu elektroenergetycznego, podało Ministerstwo Energii. PKN Orlen chciałby przeprowadzić transakcję nabycia Ruchu do końca 2019 roku, poinformował prezes

Przegląd informacji ze spółek

umowy na dofinansowanie inwestycji, dzięki którym zwiększy się możliwość przyłączania do sieci odnawialnych źródeł energii (OZE), podał resort. Łączna wartość dwóch projektów realizowanych przez spółkę zależną PGE Dystrybucja wyniesie ponad 34 mln zł, z czego dofinansowanie ze środków unijnych wyniesie

Przegląd prasy

firmy są dla nas cennymi partnerami --PKN Orlen chce zgłosić roszczenia wobec strony rosyjskiej ws. ropy do końca br. --Elektrobudowa: Terminu uzgodnienia term sheet został wydłużony do 17 IX --PGE Energia Ciepła: Regulacje

Przegląd informacji ze spółek

inwestorów do rynków akcji) na amerykańskich giełdach, a nie recesję w gospodarce. W tym scenariuszu polska giełda powinna zakończyć 2019 r. lepszymi rezultatami niż w ub.r., ocenił szef działu analiz towarzystwa Jarosław Niedzielewski. Tauron Polska Energia i KGHM Polska Miedź

Przegląd prasy

--Choć rynki akcji zaliczyły najlepszy kwartał od siedmiu lat, to nie powstrzymało to klientów przed wycofywaniem pieniędzy z funduszy ISBnews --Fitch: Deficyt 'general government' Polski wzrośnie do 2,8% PKB w 2020 r

Bank bez lokat? "A ja i tak nie wyjmę pieniędzy z konta"

pułapką dla klientów. Na ryzyku kredytowym bardzo łatwo jest stracić i dla inwestora indywidualnego decyzja o takiej inwestycji rzeczywiście może być trudniejsza niż choćby giełda. Akcje zawsze możemy sprzedać, a jak już kupimy obligacje, to jesteśmy z założenia zmuszeni do tego, aby czekać, czy emitent

Przegląd informacji ze spółek

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny BoomBit w związku z planowaną ofertą publiczną i ubieganiem się o wprowadzenie akcji do obrotu na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), podała spółka. BoomBit planuje publikację prospektu

Przegląd prasy

rosnące koszty płac, energii i wykonawstwa --Carrefour wprowadził kawomaty Costa Coffee do oferty sklepów franczyzowych --MF sprzedało na przetargu obligacje za 10 mld zł, popyt sięgnął 31,2 mld zł --Żyżyński z RPP: Być może

Przegląd informacji ze spółek

. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (PGE GiEK) - spółka zależna Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) - ogłosiła postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy magazynu energii elektrycznej o mocy 1 MW netto w Elektrowni Bełchatów, podała spółka. Termin składania ofert przez potencjalnych wykonawców

Przegląd prasy

jest obecnie 1126 km dróg --Greenpeace oczekuje od PGE rezygnacji z nowych inwestycji węglowych --TFI BDM złożyło wniosek do UOKiK ws. przejęcia EGB Wierzytelności 2 NSFIZ --PKP Cargo: Grzegorz Fingas zrezygnował z funkcji

Przegląd informacji ze spółek

, podała spółka. Tauron Polska Energia wyemitował dziesięcioletnie euroobligacje o łącznej wartości nominalnej 500 mln euro z kuponem 2,375% w skali roku, podała spółka. Murapol sprzedał 1 609 lokali mieszkalnych w I półroczu br., czyli o ok. 24% więcej

Przegląd prasy

na placówki pod marką Apart Dziennik Gazeta Prawna --PGE szuka zagranicznego, doświadczonego partnera , który pomoże jej zrealizować projekt farm wiatrowych na morzu wg gazety --Projekt budżetu na 2019 r. nie przewiduje

Przegląd informacji ze spółek

. British Automotive Holding (BAH) sprzedał 285 samochodów w maju 2018 r., co oznacza wzrost o 66% r/r, podała spółka. Należąca do Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) Elektrownia Opole podpisała z Balcke-Dürr Polska umowę na modernizację elektrofiltrów bloków energetycznych nr

Przegląd prasy

", umowa w tej sprawie ma być podpisana we wtorek --Akcje krajowego operatora płatności bezgotówkowych spółki PayTel zostały sprzedane grupie SIBS International --PGE i Tauron zamierzają koordynować udział swoich spółek walczących o kontrakty z

Przegląd prasy

. --Energa ma umowę na 120 mln euro kredytu w formule ESG-linked z SMBC Bank EU --Prairie rozpoczęła ofertę akcji dla polskich akcjonariuszy po cenie 0,69 zł/szt. --Amazon powiększy centrum logistyki e-commerce w Łodzi o kolejne 33 tys. m2

Przegląd prasy

--Akcjonariusze Master Pharm zdecydują 24 VI o niewypłacaniu dywidendy za 2019 r. --PGE rekomenduje niewypłacanie dywidendy z zysku za 2019 r. --Erbud zaproponuje ZWZ przeprowadzenie skupu akcji własnych za maks. 16,5 mln zł

Czerwiński: TF Silesia będzie podstawą silnego koncernu paliwowo-energetycznego

PGNiG oraz po 1% kapitału zakładowego PZU i PGE. Ich łączna wartość wynosi obecnie ponad 1,4 mld zł. TF Silesia nie może bez zgody ministra skarbu sprzedać wniesionych akcji. Mogą one jednak stanowić zabezpieczenie dla pozyskania finansowania na rynku bankowym, przypomina resort

Przegląd informacji ze spółek

. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) ustaliła, że dniem wycofania akcji ES-System z obrotu na rynku głównym GPW będzie 14 kwietnia 2020 r., podała spółka. Bloober Team wyda produkt związany z marką gry "Observer" pod nazwą "Observer System Redux"

Przegląd prasy

oszczędnościowych w I na poziomie z XII --Eurocash nabędzie 55,59% akcji Frisco.pl od funduszy MCI za łącznie 128,6 mln zł --Grupa Azoty, Hyundai i KIND zmodyfowały porozumienie o finans. Polimerów Police --ZCh Police przydzieliły

Jako jedyni mamy już dwie giełdy energii

. TGE ma bardzo rozproszony akcjonariat, ale największy pakiet akcji należy do skarbu państwa oraz państwowej Polskiej Grupy Energetycznej. Skarb bez problemu pozbyłby się swoich akcji. - Nie ukrywam, że chętnie sprzedalibyśmy nasz pakiet akcji TGE warszawskiej giełdzie - mówił w piątek PAP minister

Przegląd prasy

9,9% r/r na koniec marca 2019 r. --PGE GiEK ogłosiła przetarg na magazyn energii o mocy 1 MW w Elektrowni Bełchatów --Abris Capital Partners sprzedał spółkę CheMeS funduszowi Innova Capital --POPiHN: Liczba stacji paliw

Przegląd prasy

--DM BOŚ obniżył rekomendację Emperii do 'sprzedaj', wycenę do 70,6 zł --PGE: Zaangażowanie projektu Opole II przekroczyło 75%, projektu Turów - ok. 25% --FIPP FIZAN złożył wniosek do UOKiK o zgodę na przejęcie H. Cegielski-Poznań

Przegląd prasy

powołała Forum Innowacyjnego Rozwoju Gospodarczego --URE wspólnie z UOKiK i KNF zbada sytuację na hurtowym rynku energii --Akcjonariusze IMS zdecydowali o wypłacie 0,24 zł dywidendy na akcję --BBI Development: Sezam otwarty

Przegląd informacji ze spółek

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) sprzedało 9,9 mld m3 gazu w I kwartale 2018 r. wobec 8,78 mld m3 w analogicznym okresie 2017 r., podała spółka. Bumech w restrukturyzacji odstąpił od współpracy z Uniprom-Metali d.o.o. w Czarnogórze

Przegląd informacji ze spółek

działalność badawczo-rozwojową, podała Grupa Lotos. Współpraca polegać będzie na przygotowaniu prototypów wybranych urządzeń z obszaru niskoemisyjnego transportu oraz magazynowania energii. Polnord sprzedał dotychczas ponad połowę z 209 mieszkań III etapu osiedla Neptun II w

Socha: Grad musi sprzedać Energę jak najdrożej

wchłonięcia był jednym z założeń naszego pierwszego raportu. Energa ma zadebiutować na giełdzie, co pozwoli pozyskać dodatkowe pieniądze. Negatywny efekt wypływu pieniędzy z PGE może być zniwelowany i przez upublicznienie Energi, i przez emisję dodatkowych akcji PGE. Dziś bym tego nie robił, bo PGE nie jest

Przegląd informacji ze spółek

. PGE Energia Odnawialna - spółka zależna Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) - planuje rozpoczęcie kompleksowej modernizacji Elektrowni Wodnej Dębe w II poł. 2018 r., podała spółka. Modernizacja potrwa do końca 2022 r., a po jej zakończeniu produkcja energii elektrycznej w elektrowni powinna wzrosnąć o

Przegląd informacji ze spółek

Energia. Według szacunków spółki, cena zamknięcia aukcji ukształtuje się w przedziale od 195,28 do 219,66 zł/kW/rok, a przychody Grupy Tauron z rynku mocy, skalkulowane w oparciu o powyższe przedziały ceny zamknięcia aukcji, mogą wynosić w 2022 r. od 82,5 mln zł do 92,8 mln zł

Przegląd prasy

: Spadek przychodów wynikał głównie z niższych wolumenów miedzi, srebra --Nakłady inwestycyjny PGE spadły r/r do 855 mln zł w I kw. 2018 r. --PGE: Produkcja energii elektrycznej wzrosła o 18% r/r do 17,66 TWh w I kw. 2018

Przegląd informacji ze spółek

w Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) prospekt emisyjny w związku z planowaną ofertą publiczną akcji, podała spółka. Spółka liczy na pozyskanie nie mniej niż 101 mln zł brutto na refinansowanie części zadłużenia. Tauron Polska Energia podpisał z wojewodą małopolskim list

Przegląd prasy

USA wyniósł 2,1% kw/kw w III kw. 2019 r. wg fin. danych --Liczba wniosków o zasiłek dla bezrobotnych wyniosła 213 tys. w USA --PGE Energia Ciepła przeznaczy na rozwój ciepła sieciowego w Rzeszowie 9,5 mln zł --Centrum im

Przegląd informacji ze spółek

z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym 30 tys. akcji zwykłych na okaziciela serii L, podała spółka. Tauron Polska Energia otrzymał zaproszenie do rozpoczęcia negocjacji w sprawie nabycia należących do grupy in.ventus farm wiatrowych

Najgorętszy debiut giełdowy ostatnich lat, prawa do akcji PGE po 25,95 zł

Apetyt na papiery Polskiej Grupy Energetycznej pobił rekord wszech czasów na GPW. Inwestorzy zamówili akcje za 45 mld zł. PGE sprzedała po maksymalnej cenie 23 zł wszystkie oferowane akcje. Banki udzieliły kilkunastu miliardów kredytów, za co dostały grube miliony prowizji i