akcje petrolinvestu

Wojciech Matusiak

150 tys. zł kary dla prezesa Petrolinvestu. Za manipulację akcjami

150 tys. zł kary dla prezesa Petrolinvestu. Za manipulację akcjami

Komisja Nadzoru Finansowego nałożyła na Bertranda Le Guerna karę w wysokości 150 tys., bo "dopuścił się manipulacji akcjami spółki". Chodzi o wywiad dla "Pulsu Biznesu", w którym prezes Petrolinvestu stwierdził, że firma trafiła na duże złoże ropy i gazu w Kazachstanie. Okazało się, że te rewelacje były mocno na wyrost.

PGNiG kupi akcje Petrolinvestu Krauzego? Akcje idą w górę

Państwowy PGNiG może kupić akcje Petrolinvestu albo udziały w spółkach Petrolinvestu, które szukają ropy i gazu w Kazachstanie.

Powrót cesarza spekulacji. Na giełdzie znowu handel akcjami Petrolinvestu

Po ponad rocznej przerwie wznowiono obrót akcjami spółki naftowej Petrolinvest, słynnej kiedyś z planów eksploatacji złóż ropy naftowej w Kazachstanie, która określana była w środowisku giełdowych spekulantów mianem cesarza spekulacji.

GPW zdecyduje we wtorek czy wznowić notowania akcji Petrolinvestu

Warszawa, 19.10.2016 (ISBnews) - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) opublikuje informację o wznowieniu obrotu akcjami Petrolinvestu, albo o dalszym zawieszeniu tego obrotu, we wtorek, 25 października, zapowiedziała giełda. "

WSA oddalił skargę Petrolinvestu na decyzję KNF wykluczającą akcje z obrotu

Warszawa, 02.02.2018 (ISBnews) - Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (WSA) oddalił skargę Petrolinvestu na decyzję Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) dotyczącą wykluczenia akcji spółki z obrotu na rynku regulowanym oraz nałożenia kary pieniężnej w wysokości 800 tys. zł

Giełda zawiesiła obrót akcjami Petrolinvestu, Hawe i Mediatela

Giełda zawiesiła obrót akcjami Petrolinvestu, Hawe i Mediatela

, są znacznie bardziej dokładne od raportów kwartalnych i zawierają opinię biegłego rewidenta - tłumaczył "Wyborczej" Piotr Cieślak, wiceprezes Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Obrót akcjami Mediatela zawieszono do 15 kwietnia 2016 r. włącznie

Akcjonariusze Petrolinvestu zdecydowali o scaleniu akcji w stosunku 16:1

Warszawa, 24.09.2015 (ISBnews) ? Zwyczajne walne zgromadzenie Petrolinvestu podjęło uchwałę w sprawie scalenia akcji w stosunku 16:1, podała spółka. "Zwyczajne walne zgromadzenie spółki oznacza nową serią A wszystkie akcje zwykłe na okaziciela

KNF utrzymała karę pieniężną i bezterm. wykluczenie z obrotu akcji Petrolinvestu

. W lipcu 2016 r. KNF podjęła decyzję o wykluczeniu bezterminowym akcji Petrolinvestu z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym na GPW i nałożyła na spółkę karę pieniężną w wysokości 800 tys. zł wobec stwierdzenia naruszeń polegających na nienależytym wykonaniu obowiązków informacyjnych. Petrolinvest

Po decyzji KNF akcje Petrolinvestu potaniały o połowę. Spółka się odwoła

Po decyzji KNF akcje Petrolinvestu potaniały o połowę. Spółka się odwoła

- podał Petrolinvest w komunikacie. Mimo to inwestorzy przystąpili do wyprzedaży groszowych akcji Petrolinvestu. W środę po południu taniały o połowę - z 28 gr do 14 gr. Petrolinvest jest na cenzurowanym Komisji od dłuższego czasu. W

Ryszard Krauze sprzedał część akcji Petrolinvestu

Krauze, pośrednio i bezpośrednio, zmniejszył swój udział w Petrolinveście do 17,3 proc. "Zmniejszenie procentowego udziału w kapitale zakładowym spółki nie oznacza w żaden sposób wycofywania się przeze mnie ani przez Prokom z roli głównego akcjonariusza Petrolinvestu"

KNF chce wykluczenia z obrotu akcji Petrolinvestu od 29 czerwca

Warszawa, 31.05.2017 (ISBnews) - Zgodnie z decyzją Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), 28 czerwca 2017 r. powinien być ostatnim dniem obrotu akcjami Petrolinvest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), podał regulator. Wykluczenie akcji z obrotu na rynku

KNF wykluczyła bezterminowo akcje Petrolinvestu z obrotu na GPW

Warszawa, 19.07.2016 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie wykluczyła bezterminowo akcje Petrolinvest SA z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), co nastąpi po upływie 30 dni od dnia, w którym ww

GPW zawiesiła obrót akcjami Mediatela, Petrolinvestu i Hawe

Warszawa, 22.03.2016 (ISBnews) - Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zdecydował o zawieszeniu obrotu akcjami spółek Mediatel, Petrolinvest i Hawe, podała Giełda. "W związku z żądaniem zgłoszonym przez Komisję Nadzoru

EBOiR zatwierdził pożyczkę dla Petrolinvestu

sprawie finansowania Petrolinvest i EBOiR podpisały już 1,5 roku temu, ale dotąd bank badał polską spółkę.EBOiR nie ujawnił, jakie są warunki zamiany pożyczki na akcje Petrolinvestu. W 2008 r. zakładano, że EBOiR będzie obejmować akcje Petrolinvestu po 130 zł za sztukę, podczas

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo może objąć akcje w Petrolinvest

portfela aktywów wydobywczych. Więcej szczegółów będzie podane w czwartek, gdy odbędzie się wspólna konferencja prasowa obu spółek. Dziś o godzinie 9.30 na warszawskiej giełdzie za akcje Petrolinvestu płacono 29,68 zł (wzrost o 7,9 proc.). Walory PGNiG

800 tys. zł kary dla Petrolinvestu i bezterminowe wykluczenie z giełdy

800 tys. zł kary dla Petrolinvestu i bezterminowe wykluczenie z giełdy

Wykluczenie z obrotu akcji Petrolinvestu ma nastąpić w ciągu trzydziestu dni. Członkowie KNF zagłosowali za sankcjami wobec spółki jednogłośnie. Petrolinvest jest na cenzurowanym Komisji od dłuższego czasu. W styczniu za rozpowszechnianie nierzetelnych

Petrolinvest analizuje możliwość zaskarżenia decyzji KNF o wykluczeniu z obrotu

. Petrolinvest poinformował też, że otrzymał komunikat, w którym GPW poinformowała, że po sesji 26 maja 2017 roku zostanie przeprowadzona korekta nadzwyczajna list uczestników indeksów sWIG80, WIG, WIG-Poland i WIG-paliwa polegająca na wykreśleniu akcji Petrolinvestu z list uczestników tych indeksów, co wynika z

Sąd odrzucił wniosek ZUS o upadłość Petrolinvestu z powodu braku środków

wcześniej urząd. Wcześniej w czerwcu akcjonariusze Petrolinvestu zgodzili się na przeniesienie notowań akcji spółki na NewConnect z rynku głównego GPW. W maju br. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) utrzymała w mocy decyzję w sprawie nałożenia 800 tys. zł

Rada Petrolinvestu czeka na przedstawiciela EBOiR

Pod koniec czerwca zmianami w radzie nadzorczej Petrolinvestu, który poszukuje ropy naftowej w Kazachstanie, zajmie się nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy spółki. Wnioskował o to Prokom Investments, fundusz inwestycyjny Ryszarda Krauzego, który jest największym

Petrolinvest ma kredyt z EBOiR i dłuższą koncesję w Kazachstanie

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju pożyczy Petrolinvestowi do 50 mln dol. na trzy lata i w tym czasie bank będzie mógł zamienić część lub całość pożyczki na akcje Petrolinvestu - ogłosiła wczoraj spółka. Korzystając z tej możliwości, EBOiR za jedną

Kolejne kary dla zarządu Petrolinvestu za błędy w raporcie

Kolejne kary dla zarządu Petrolinvestu za błędy w raporcie

na wiceprezesa - 150 tys. zł. Niedawno też Bertrand Le Guern dostał od KNF również 150 tys. zł kary za "manipulację akcjami spółki". Chodziło o wywiad dla "Pulsu Biznesu", w którym prezes Petrolinvestu stwierdził, że firma trafiła na duże złoże ropy i

Akcjonariusze Petrolinvestu zgodzili się na przeniesienie notowań na NewConnect

Warszawa, 27.06.2017 (ISBnews) - Akcjonariusze Petrolinvestu zgodzili się na przeniesienie notowań akcji spółki na NewConnect z rynku głównego GPW, wynika z uchwał zwyczajnego walnego zgromadzenia. "Zwyczajne walne zgromadzenie spółki wyraża

KNF chce zawieszenia obrotu na GPW akcjami Mediatel, Petrolinvest i Hawe

Warszawa, 22.03.2016 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) skierowaa do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) żądanie zawieszenia obrotu akcjami spółek Mediatel, Petrolinvest i Hawe, podała Komisja. Powodem wniosku jest "

Strata netto Petrolinvestu zwiększyła się r/r do 289,72 mln zł w 2015 r.

223,29 mln zł straty rok wcześniej. Wcześniej GPW zawiesiła notowania akcjami Petrolinvestu na okres od 22 marca do 8 kwietnia włącznie, na wniosek Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). Komisja tłumaczyła, że powodem był brak publikacji raportu za ostatni kwartał 2015 r

Nova Giełda nie ma zgody na wprowadzenie instrumentów Petrolinvest do obrotu

Warszawa, 27.07.2017 (ISBnews) - Działania Novej Giełdy w sprawie obrotu instrumentami finansowymi Petrolinvestu podejmowane są bez wiedzy i zgody spółki, podał Petrolinvest. "Zarząd Petrolinvest S.A. [...], w nawiązaniu do opublikowanej na

180 tys. zł kary dla menedżera giełdowego Petrolinvestu

pięcioletniej hossy i narastającej gorączki czarnego złota. Dlatego bez problemu znaleźli się chętni na akcje o wartości 120 mln zł. Drobni gracze giełdowi kupili papiery Petrolinvestu o łącznej wartości 30 mln zł, resztę nabyły fundusze inwestycyjne, OFE i inne duże podmioty finansowe, czyli inwestorzy

Petrolinvest uregulował zobowiązania wobec ZUS

. Zawarcie odpowiednich umów i dokonanie czynności umożliwiających spłatę wymagalnych zobowiązań wobec ZUS nastąpiło w ramach procesu negocjacji i realizacji warunków transakcji polegającej w szczególności na sprzedaży przez Occidental Resources Inc. (ORI) - spółki zależnej Petrolinvestu - udziałów w TOO OTG

KNF zwróciła się o zawieszenie obrotu akcjami 4 spółek w zw. z brakiem raportów

Warszawa, 05.05.2015 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) skierowała do GPW żądanie zawieszenia obrotu akcjami spółek Mewa, MSX Resources, PBO Anioła oraz Petrolinvest, z powodu nieprzekazania jednostkowego raportu rocznego oraz skonsolidowanego raportu rocznego za

Petrolinvest ogłasza program naprawczy. Drugi raz na liście alertów

Na listę trafiają firmy, których akcje dłuższy czas utrzymują się poniżej 50 gr za sztukę. W ten sposób giełda chce zrobić porządki ze spółkami, których notowania miesiącami utrzymują się na groszowym poziomie. A akcje "wydobywczego" Petrolinvestu kosztują dziś 21 gr

Petrolinvest odwoła się od decyzji KNF o wycofaniu akcji spółki z obrotu na GPW

;Decyzja Komisji nie jest ostateczna. Spółka skorzysta z trybu odwołania i złoży wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy przez Komisję" - czytamy w komunikacie. KNF podała wczoraj, że podjęła decyzję o wykluczeniu bezterminowym akcji Petrolinvestu z obrotu na rynku regulowanym

Prokom znajdzie pieniądze dla Petrolinvestu

Ogłoszone w piątek wieczorem porozumienie przewiduje, że do końca 2010 r. Prokom pożyczy Petrolinvestowi 150 mln zł albo wyda taką kwotę na nowe akcje spółki. Prokom może też wskazać inną firmę, która zapewni spółce pieniądze. Dostałby wtedy od Petrolinvestu 2 proc. kwoty

Petrolinvest wypuści akcje dla rady nadzorczej

Nowe akcje Petrolinvestu przeznaczono dla członków rady nadzorczej. Z puli 730 tys. nowych akcji 570 tys. przeznaczono dla Ryszarda Krauzego, który przewodniczy radzie Petrolinvestu i jest właścicielem funduszu Prokom Investment, która kontroluje spółkę paliwową. Pozostałych

Spółka Krauzego będzie współpracować z francuskim Totalem

koncesją OTG. Zanim umowa wejdzie w życie, obie spółki będą musiały uzyskać zgodę kazachskiego ministerstwa energetyki i zasobów mineralnych. Ok. godz. 10, po ukazaniu się komunikatu, akcje Petrolinvestu rosły na warszawskiej giełdzie o 22 proc.

Petrolinvest dzieli się kazachskim złożem z francuskim Totalem

W środę rano aż o 22 proc. podskoczył kurs akcji Petrolinvestu, kiedy spółka ogłosiła umowę z francuskim Totalem, jednym z największych koncernów paliwowych świata. Total przejmie od Petrolinvestu 50 proc. udziałów w spółce OTG, która ma koncesję na poszukiwanie ropy naftowej w

PGNiG wesprze w Kazachstanie Petrolinvest Ryszarda Krauzego

aktywach Petrolinvestu. - Bierzemy odpowiedzialność - powiedział wczoraj prezes PGNiG Michał Szubski. Nie powiedział, czy i kiedy koncern może kupić akcje Petrolinvestu. Według prezesa Petrolinvestu Pawła Gricuka przez najbliższe dwa lata spółka wyda na poszukiwania złóż do 100

Przegląd informacji ze spółek

Petrolinvestu zgodzili się na przeniesienie notowań akcji spółki na NewConnect z rynku głównego GPW, wynika z uchwał zwyczajnego walnego zgromadzenia. Akcjonariusze Qumaka podjęli uchwałę dotyczącą podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję do 13 mln akcji zwykłych z wyłączeniem

Od zera do milionera i z powrotem, czyli burzliwa kariera Ryszarda Krauzego

insuliny i budowę mieszkań. Gdy pytałem go, czy nie boi się działać w kraju, gdzie każda decyzja zależy od rosyjskich polityków, odpowiedział enigmatycznie, że bierze do spółki ludzi, którzy „mają lokalne know how”. Akcje Petrolinvestu przestały być notowane na giełdzie w maju 2018 roku. Spółka

Kulczyk z ropą idzie na warszawską giełdę

Jan Kulczyk, jeden z najbogatszych Polaków, uzależniał debiut spółki połączony z nową emisją akcji od koniunktury na giełdzie. Pierwotnie miało do niego dojść w pierwszej połowie roku. Skala debiutu była szacowana na około miliard złotych. Kulczyk ma już jedną firmę na GPW

KNF utrzymała w mocy karę 150 tys. zł dla Bertranda Le Guerna

Warszawa, 06.11.2015 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) utrzymała w mocy decyzję z 2 września 2014 r., w przedmiocie nałożenia na Bertranda Le Guerna kary pieniężnej w wysokości 150 tys. zł wobec stwierdzenia, że dopuścił się on manipulacji akcjami spółki

Przegląd prasy

--Pięciu drobnych inwestorów zdecydowało się zawrzeć porozumienie, w którego posiadaniu jest ponad 5% akcji Petrolinvestu. Cel to powrót spółki do notowań na warszawskiej giełdzie ISBnews --Qumak podpisał umowę z dużą spółką działającą w sektorze

Przegląd informacji ze spółek

emisyjny Danwood Holding, sporządzony w związku z ofertą publiczną akcji serii B oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A i B, podała Komisja. Spółka poinformowała, że planuje opublikować prospekt 12 kwietnia br. Zarząd Aplisens

Przegląd prasy

spożywają ok. 6,3 kg czekolady rocznie --Aplisens rekomenduje 0,28 zł dywidendy na akcję za 2017 r. --KGHM wybrał ofertę Budimeksu za 578 mln zł netto na I etap OUOW Żelazny Most --Deflacja konsumencka CPI w USA wyniosła 0,1% m

Przegląd prasy

gotówkowe na najbliższym posiedzeniu Sejmu ISBnews --PCC Exol proponuje wypłatę 0,04 zł dywidendy na akcję --Energa dokona odpisów wysokości 304,6 mln zł w sprawozdaniu grupy za I kw. br. --Izabela

Przegląd prasy

wypłacie 0,03 zł na akcję dywidendy --AmRest wyemituje instrumenty dłużne na łączną kwotę ok. 316 mln zł --Akcjonariusze PCM zdecydowali o wypłacie 2,36 zł dywidendy na akcję --Indeks WIG20 wzrósł o 0,31% na zamknięciu we

Przegląd informacji ze spółek

. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (WSA) oddalił skargę Petrolinvestu na decyzję Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) dotyczącą wykluczenia akcji spółki z obrotu na rynku regulowanym oraz nałożenia kary pieniężnej w wysokości 800 tys. zł, poinformowała Komisja. Urząd Ochrony

Przegląd prasy

pieniężną i bezterm. wykluczenie z obrotu akcji Petrolinvestu --KNF obniżyła kary pieniężne dla PZU, Warty i MNI --Trakcja ma umowę na roboty za 165 mln zł netto na linii kolej. 405 na Pomorzu --Akcjonariusze Seco/Warwick

Przegląd prasy

, głównie w małych opakowaniach Parkiet --Strata Petrolinvestu to w dużej mierze efekt odpisu dokonanego w związku z zaprzestaniem poszukiwań gazu łupkowego w Polsce Dziennik Gazeta Prawna --Bankom

Przegląd prasy

zamknięciu w piątek --Obroty na rynku głównym GPW spadły o 11% r/r do 19,4 mld zł w styczniu --X-Trade Brokers miał wstępnie 93,13 mln zł zysku netto w 2017 r. --WSA oddalił skargę Petrolinvestu na decyzję KNF wykluczającą akcje

Przegląd informacji ze spółek

, czyli 75,3 mln zł, podała spółka. Mariusz Ciepły, Jakub Sitarz oraz Maciej Jarzębowski, akcjonariusze LiveChat Software zdecydowali o rozpoczęciu procesu przyśpieszonej budowy księgi popytu (procedura ABB), której celem jest sprzedaż do 1 033 523 akcji spółki, uprawniających

Przegląd prasy

remontów dworców, rezygnujemy z wyprzedaży majątku --KNF chce wykluczenia z obrotu akcji Petrolinvestu od 29 czerwca --Warimpex sprzedał osiem hoteli tajskiemu inwestorowi --Akcjonariusze Grupy Kęty zdecydowali o 30,03 zł

Przegląd prasy

24,54 mln akcji serii F --Grupa Ferrum miała wstępnie 73,25 mln zł przychodów i 1,46 mln zł netto w I kw. --Zamówienia na dobra trwałego użytku w USA wzrosły o 0,9% m/m w III- dane fin. --Zamówienia w przemyśle USA wzrosły

Przegląd informacji ze spółek

Warszawie (GPW) opublikuje informację o wznowieniu obrotu akcjami Petrolinvestu, albo o dalszym zawieszeniu tego obrotu, we wtorek, 25 października, zapowiedziała giełda. Obligacje serii P spółki Ronson Europe o łącznej wartości nominalnej 10 mln zł będą notowane na Catalyst od

Przegląd prasy

obligacje serii E o wartości 1,6 mln zł --Stalexport inwestuje w Catterick Inv. który ma uczestniczyć w przetargu na KSPO --Famur dostarczy maszyny do kopalni w Rosji za 17,5 mln euro --Akcjonariusze LiveChat sprzedają 4% akcji

Przegląd prasy

Petrolinvestu --Banco Santander wypłaci 1 sierpnia 0,055 euro na akcję dywidendy zaliczkowej --Netia: Spór zbiorowy w TK Telekom zakończył się porozumieniem --Akcjonariusze Grupy Lotos powołali Mariusza Goleckiego do rady

Kulczyk Oil Ventures zadebiutowało na minusie

. Od trzech lat notowany jest już Petrolinvest kontrolowany przez Ryszarda Krauzego, jeszcze jednego z najbogatszych Polaków. Wczoraj kurs akcji Petrolinvestu spadł o 6,5 proc. i na zamknięciu giełdy kosztowały one 13 zł za sztukę.

Wyrok: Nie oszukali spółek Ryszarda Krauzego

zrobiła, a Petrolinvest nie domagał się zwrotu. Według prokuratury K&K 15 z 23 mln zł otrzymanych od Petrolinvestu przelała na konto Ulrich SA jako spłatę pożyczki z 1999 r., a resztę wytransferowała za granicę. Dodatkowo w czerwcu 2006 r. K&K pożyczyła od Petrolinvestu 6 mln zł

Czwartek na rynkach: Chiny odbijają od dna

między innymi akcjami TPSA (po wczorajszych spektakularnych spadkach, czas na pewną stabilizację kursu), JSW (jutro strajk w kopalniach spółki), Petrolinvestu (wczoraj akcje spółki po raz kolejny gwałtownie wybiły do góry) i

Czwartek, zamknięcie: Kupujący złapali zadyszkę, złoty wciąż mocny

;maluchów" i "średniaków", z których wiele znalazło się na celowniku sprzedających. Najchętniej pozbywano się akcji Petrolinvestu, spółki ze stajni Ryszarda Krauzego, której papiery potaniały aż o 16 proc. Przecena nie dała też wytchnienia handlującym na pozostałych

Przegląd prasy

sprzedaż do 207 samochodów Jaguar i Land Rover w czerwcu --Kurs akcji Morizon spadł o 29,92% na debiucie na rynku głównym GPW --Hyundai Rotem może startować w przetargach na metro, szybkie koleje w Polsce --Wikana sprzedała

Przegląd prasy

--Ciepłownie muszą wydać kilka miliardów złotych, by spełnić nowe, wyśrubowane normy emisji trujących substancji, co grozi podwyżkami cen w najbliższych latach ISBnews --Cena emisyjna akcji serii F 4Mobility została ustalona na 25 zł

Przegląd prasy

Chinach osiągnął 6,7% r/r w III kw. 2016 r. --GPW zdecyduje we wtorek czy wznowić notowania akcji Petrolinvestu --Obligacje serii P Ronsona na 10 mln zł zadebiutują na Catalyst jutro --Alma kwestionuje wypowiedzenie kredytów

Przegląd prasy

magazyn paliw dla Lafarge w Bielawach za 12,7 mln zł netto --KNF wykluczyła bezterminowo akcje Petrolinvestu z obrotu na GPW --KNF zgodziła się na zniesienie dematerializacji akcji Midasa --KNF nałożyła kary pieniężne na 14

Przegląd informacji ze spółek

roku. Akcje spółki Morizon zadebiutowały dzisiaj na rynku głównym GPW. Na otwarciu kurs akcji spadł o 29,92% wobec ceny odniesienia i wyniósł 1,71 zł. W przypadku praw do akcji (PDA) nie zawarto jeszcze transakcji. Wikana zawarła 112 umowy

Przegląd prasy

. po listonoszy i specjalistów ds. obsługi klienta, których chce się pozbyć InPost wg gazety Parkiet --Drobni inwestorzy mają już dwóch przedstawicieli w pięcioosobowej radzie nadzorczej Petrolinvestu, w najbliższym czasie będą chcieli powołać

Przegląd informacji ze spółek

nabycie akcji własnych po cenie od 20 d 30 zł za sztukę, wynika z uchwał walnego. W dwa tygodnie od premiery "Best Sniper: Shooting Hunter 3D", w najnowszy tytuł studia T-Bull zagrało już prawie milion graczy, z czego niecałą połowę stanowią osoby w wieku od 24 do 35

Przegląd informacji ze spółek

Erbud podpisał umowę na budowę salonu samochodowego marki Mercedes we Wrocławiu. Wartość kontraktu wynosi 32,4 mln zł, podała spółka. Akcjonariusze Skarbiec Holding zdecydowali o wypłacie kwoty 21,28 mln zł na dywidendę, czyli 3,12 zł na akcję, wynika

Przegląd prasy

Kompanii Węglowej - prasa --Indeks zaufania niemieckich konsumentów Gfk na październik wyniósł 9,6 pkt --Mikrokasa wyemitowała obligacje serii O na łącznie 1 mln zł --Akcjonariusze Petrolinvestu zdecydowali o scaleniu akcji w

Przegląd informacji ze spółek

mln akcji Alior Banku, stanowiących ok. 5,26% kapitału zakładowego po spełnieniu warunków zawieszających, podało PZU. Robyg wprowadził do sprzedaży IV etap Osiedla Kameralnego w warszawskiej dzielnicy Bemowo, podała spółka. Zakończenie budowy zaplanowane jest na III kw. 2017

Przegląd prasy

85 mln zł --LPP szykuje program motywac. z warunkiem wzrostu zysku/akcję o min. 10% r/r --Wiśniewscy, Ores i Redral ogłosili wezwanie na Redan po 2,07 zł za akcję --ZE PAK chce zwolnić niewykorzystaną kwotę kredytu w

Przegląd prasy

życie ustawa o przewalutowaniu kredytów hipotecznych w wersji przyjętej przez Sejm Parkiet --Mniejszościowi akcjonariusze byli jedynymi, którzy brali udział ?w przerwanym WZ Petrolinvestu; nie jest wykluczone, że teraz będą rozdawać karty wg gazety

Przegląd prasy

Skarbiec Holding oraz Skarbiec TFI, poinformowała spółka. --Akcjonariusze OT Logistics zdecydowali na wznowionym po przerwie walnym zgromadzeniu o przeznaczeniu maksymalnie 18 mln zł na nabycie akcji własnych po cenie od 20 d 30 zł za sztukę, wynika z uchwał walnego

Petrolinvest nie będzie już szukał ropy w Rosji

rosyjskim spółkom polska firma pożyczyła 37,3 mln dol. Pieniądze na te inwestycje pochodziły z emisji akcji i z pożyczek. Teraz Petrolinvest postanowił umorzyć pożyczki przyznane rosyjskim spółkom, a ich udziały sprzedać trzem prywatnym rosyjskim inwestorom za... 2340 dol

Przegląd informacji ze spółek

akcjonariuszom przyjęcie programu motywacyjnego dla kluczowych osób zarządzających opartego na wykorzystaniu akcji własnych spółki nabytych w 2008 roku, podała spółka. Warunkiem uzyskania uprawnienia byłoby osiągnięcie zysku netto Grupy Kapitałowej LPP na akcję za rok obrotowy 2016 wyższego o co najmniej 10% niż

Fundusz inwestycyjny Ryszarda Krauzego na skraju przepaści

. w Biotonie (54 mln zł), znaczący pakiet akcji Petrolinvestu (kurs spółki jest groszowy, a notowania zawieszono z powodu nieprzekazania w terminie raportu finansowego). PI kontroluje też Osiedle Wilanowskie, znaczącego dewelopera ze stolicy. * Wiele cennych nieruchomości

Przegląd prasy

akcję za 2014 r. --PBG: Treść propozycji układowych jest ostateczna --CD Projekt przekroczył 1,5 mln preorderów gry Wiedźmin 3 --PBG: Sąd wyznaczył terminy zgromadzenia wierzycieli na 3-5 sierpnia

Przegląd prasy

Cashless.pl --Nadal 8 banków płaci klientom za korzystanie z kart ISBnews --Kaps Investment wezwał do sprzedaży 3,945 mln akcji TelForceOne --MOL szacuje, że wypłaci 567 HUF dywidendy na akcję

Przegląd prasy

aktywa nieoperacyjne za 120-130 mln zł w tym roku --Akcjonariusze BZ WBK zdecydują 20 IV o wypłacie 13 zł dywidendy na akcję --GPW zawiesiła obrót akcjami Mediatela, Petrolinvestu i Hawe --Spółka Erbudu ma kontrakt na

Przegląd prasy

Leasing wzrósł r/r do 10,03 mln euro w III kw. 2016 r. --CDRL planuje wejścia na nowe rynki i rozwój e-commerce --ABC Data przejęła pakiet kontrolny S4E --Action: Konwersja części długu na akcje najkorzystniejszym

Przegląd prasy

--Dwóch członków RN PKP Cargo z zarzutami o działanie na szkodę spółki - media --DM Vestor podtrzymał wycenę dla Sfinksa na poziomie 5,3 zł za akcję --Wskaźnik PMI dla przemysłu strefy euro wyniósł 52,3 pkt w VIII wg final. danych

Dolar odrabia straty. Rynek czeka na czwartkową decyzję EBC ws. stóp

kontynuują poranne zwyżki: WIG rośnie o 0,6 proc., a WIG 20 0,95 proc. W centrum uwagi znów są akcje Petrolinvestu, który wczoraj po publikacji w "Pulsie Biznesu" o możliwości znalezienia złoża ropy zyskał 89 proc. W środę kurs akcji należącej do Ryszarda Krauzego spółki

Przegląd prasy

BNP Paribas może kupić akcje Sygma Bank Polska --Indeks WIG20 wzrósł o 1,84% na zamknięciu we wtorek --Spółka zależna Wasko ma umowę z KHW o wartości ponad 77 mln zł brutto --KNF chce, by niektóre banki stosowały odrębne

Rynki na żywo: Słowacja przyjęła plan EFSF

odrobić część strat giełdzie warszawskiej. WIG20 traci już nie 1,5 proc. , ale 0,8 proc. Godz. 15:10 Zamieszanie na walnym zgromadzeniu TP SA. Zgromadzenie upoważniło zarząd spółki do przeprowadzenia skupu akcji o wartości do 800 milionów złotych

Cypr: skok na oszczędności obywateli. Takich metod dotąd nie stosowano

Enterprises ma 9,2 proc. akcji Petrolinvestu. Nie wiadomo, do kogo należą te cypryjskie firmy. Na Cyprze zarejestrowana była też firma Luglio Limited, akcjonariusz Kulczyk Investments - funduszu inwestycyjnego Jana Kulczyka. Nie wiadomo, czy cypryjscy

WIG20 7,27 proc. w dół. Euro po 4,52 zł

prasowym czytamy, że dzięki umowie Petrolinvest będzie mógł przystąpić do szybkiej eksploatacji złóż i sprzedaż surowca do Chin. Myli się ten, kto pomyślał, że kurs znów idzie wariacko do góry. Akcje Petrolinvestu tanieją o 1,79 proc. W ciągu miesiąca mimo informacji o

Przegląd prasy

wzrósł r/r do 0,30 mln zł w III kw. 2014 r. --Zysk netto Vistal spadł r/r do 1,83 mln zł w III kw. 2014 r. --Strata netto Awbudu wzrosła r/r do 1,88 mln zł w III kw. 2014 r. --Strata netto Petrolinvestu zwiększyła się r/r do

Krauze walczy o dostęp do morza

wyłącznie w rejestrze sądowym. Przedstawiciele Krauzego znali potencjał kąpielowego towarzystwa. Kontrolę nad firmą przejęli po skupieniu większości udziałów, były to akcje na okaziciela wydane w 1930 r. W maju 2000 r. zwołali nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy, które