akcje orbis notowania

Orbis ma zgodę KNF na wycofanie akcji z obrotu na GPW 26 czerwca

Warszawa, 12.06.2020 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zezwoliła spółce Orbis na wycofanie akcji z obrotu na rynku regulowanym z dniem 26 czerwca br., podała Komisja. W kwietniu akcjonariusze Orbisu zdecydowali o wycofaniu akcji z obrotu

Orbis złożył wniosek do KNF w sprawie wycofania akcji z obrotu na GPW

Warszawa, 17.04.2020 (ISBnews) - Orbis złożył wniosek do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) o udzielenie zezwolenia na wycofanie akcji spółki z obrotu na rynku regulowanym, podała spółka. Dziś wcześniej akcjonariusze Orbisu zdecydowali o wycofaniu

GPW zawiesiła obrót akcjami Orbisu od 9 kwietnia br.

Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia, co następuje: 1) zlecenia maklerskie na akcje spółki Orbis S.A., przekazane na giełdę, a niezrealizowane do dnia 8 kwietnia 2020 r. (włącznie), tracą ważność; 2) zlecenia maklerskie na akcje spółki Orbis S.A

AccorInvest ogłosił przymusowy wykup pozostałych akcji Orbisu po 115 zł/szt.

. "W wyniku rozliczenia w dniu 11 marca 2020 roku wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Orbis [...] ogłoszonego przez AccorInvest Group S.A. z siedzibą w Luksemburgu w dniu 17 grudnia 2019 roku, AccorInvest Group obecnie posiada bezpośrednio 45 412 352 akcje spółki, stanowiące 98,56

Orbis wstępnie planuje I transzę buy-backu o wartości ok. 560 mln zł do III 2020

Warszawa, 13.11.2019 (ISBnews) - Orbis wstępnie zakłada, że w programie skupu akcji własnych zrealizuje pierwszą transzę o wartości ok. 560 mln zł w terminie nie później niż do końca marca 2020 r., wynika z informacji spółki. "W związku z

Akcjonariusze Orbisu zdecydowali o wypłacie 1,6 zł dywidendy na akcję

Orbis S.A. uchwały o podziale zysku netto za 2017 rok i ustaleniu kwoty dywidendy, Orbis S.A. informuje, że: - wysokość dywidendy wynosi 73 723 212,8 zł, - wartość dywidendy przypadającej na jedną akcję wynosi 1,6 zł

W wezwaniu na akcje Orbisu zawarto transakcje na 45,41 mln akcji

. Wcześniej Orbis podał, że Accor zawarł wiążącą umowę sprzedaży 85,8% akcji Orbisu na rzecz AccorInvest Group po cenie 115 zł za walor oraz że AccorInvest ogłosi wezwanie na wszystkie akcje Orbisu. Wzywający zamierzał nabyć akcje wyłącznie, jeżeli na koniec okresu przyjmowania zapisów złożone zapisy

Zapisami na akcje Orbisu objęto 39,55 mln walorów, stanowiących ok. 86% kapitału

kontroli nad Orbisem przez AccorInvest. Wcześniej Orbis podał, że Accor zawarł wiążącą umowę sprzedaży 85,8% akcji Orbisu na rzecz AccorInvest Group po cenie 115 zł za walor oraz że AccorInvest ogłosi wezwanie na wszystkie akcje Orbisu. Wzywający zamierzał nabyć akcje wyłącznie

AccorInvest ma zgodę KE na przejęcie kontroli nad Orbisem

. Wcześniej Orbis podał, że Accor zawarł wiążącą umowę sprzedaży 85,8% akcji Orbisu na rzecz AccorInvest Group po cenie 115 zł za walor oraz że AccorInvest ogłosi wezwanie na wszystkie akcje Orbisu. AccorInvest jest inwestorem, właścicielem i operatorem hotelowym, obecnym w 26

AccorInvest kupi akcje Orbisu od Accor, ogłosi wezwanie na wszystkie walory

Warszawa, 17.12.2019 (ISBnews) - Accor zawarł wiążącą umowę sprzedaży 85,8% akcji Orbisu na rzecz AccorInvest Group po cenie 115 zł za walor, podał Orbis. AccorInvest ogłosi wezwanie na wszystkie akcje Orbisu. "Sprzedaż akcji emitenta przez Accor

Akcjonariusze Orbisu zdecydują 12 XI o skupie do 13,08 mln akcji własnych

. Grupa Orbis jest największym operatorem hotelowym w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r. (ISBnews)

Prezes Orbisu: Chcemy być spółką dywidendową

, Orbis posiada największą sieć hoteli w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej, która obejmowała 116 obiektów z ok. 19,7 tys. pokoi na koniec 2016 r. Najwięcej hoteli - 70 - Orbis posiadał w Polsce. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r. (ISBnews)

Orbis rekomenduje 1,6 zł dywidendy na akcję za 2017 r.

Warszawa, 05.04.2018 (ISBnews) - Zarząd Orbisu zarekomendował wypłatę dywidendy w wysokości 1,6 zł na jedną akcję za 2017 r., podała spółka. "Zarząd Orbis S.A. informuje o podjęciu decyzji w sprawie przedstawienia walnemu zgromadzeniu

Orbis: Wzywający 'z powodzeniem' wesprze rozwój spółki; cena jest godziwa

Warszawa, 27.01.2020 (ISBnews) - Zarząd Orbisu ocenia, że Accor, po sukcesie wezwania na sprzedaż 100% akcji Orbisu, będzie miał możliwość i niezbędne zasoby, by z powodzeniem wspierać rozwój spółki, podał Orbis. Cena w wezwaniu, wynosząca 115 zł/szt., jest - według zarządu

Orbis miał 34,76 mln zł straty netto, 40,41 mln zł straty EBIT w I kw. 2020 r.

. wyniosła 9,71 mln zł wobec 34,61 mln zł zysku rok wcześniej. Orbis to największa w Polsce i w Europie Wschodniej grupa inwestująca w nieruchomości hotelowe. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r. W kwietniu br. Orbis złożył wniosek do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) o

Orbis rekomenduje wypłatę 1,6 zł dywidendy na akcję za 2016 rok

Warszawa, 06.04.2017 (ISBnews) - Orbis zarekomendował akcjonariuszom wypłatę dywidendy w kwocie 73,72 mln zł, czyli 1,60 zł na akcję z zysku za 2016 rok, podała spółka. "Zarząd Orbis S.A. informuje, że postanowił przedstawić walnemu zgromadzeniu

Orbis miał 1 258,25 mln zł zysku netto, 329,19 mln zł zysku EBIT w 2019 r.

AccorInvest, która jest w trakcie nabywania akcji Orbisu od Accoru, dodał. "Mając na uwadze cel, jakim jest zapewnienie najwyższej jakości usług i dostępu do międzynarodowych marek, Orbis zawarł z Accorem umowę zarządzania 73 hoteli należących do Orbisu, rozpoczynając w ten

Akcjonariusze Orbisu zdecydowali o wycofaniu akcji z obrotu na GPW

Warszawa, 17.04.2020 (ISBnews) - Akcjonariusze Orbisu zdecydowali o wycofaniu akcji z obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), wynika z uchwał podjętych na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu. "Nadzwyczajne walne zgromadzenie

Orbis ma list intencyjny ws. sprzedaży hotelu w Budapeszcie za 76 mln euro

. Zamknięcie transakcji będzie możliwe po nabyciu przez Accor-Pannonia Hotels 31 maja 2017 r. prawa własności hotelu, poprzez skorzystanie z prawa opcji wykupu, podano także. Pod koniec stycznia Orbis poinformował, że Accor, posiadający 52,7% akcji Orbisu, skorzystał z

Orbis uważa cenę w wezwaniu AccorHotels za odpowiadającą wartości godziwej

% ogólnej liczby głosów w Orbisie, AccorHotels zamierza przeprowadzić przymusowy wykup pozostałych akcji od akcjonariuszy mniejszościowych Orbisu, podano wówczas. Grupa Orbis jest największym operatorem hotelowym w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej. Spółka jest notowana na

AccorInvest Group ogłosiła wezwanie na 100% akcji Orbisu po 115 zł/szt.

. - data zakończenia przyjmowania zapisów - 5 marca 2020 r. - planowana data transakcji nabycia akcji na GPW - 10 marca 2020 r. - planowane rozliczenie transakcji nabycia akcji - 11 marca 2020 r. Wcześniej Orbis podał, że

AccorHotels: W wezwaniu na akcje Orbisu złożono zapisy na ok. 33,1% akcji

47,31% kapitału zakładowego Orbisu i ogólnej liczby głosów, po cenie 87 zł za jedną akcję. W styczniu 2019 r. cena w wezwaniu została podniesiona do 95 zł za akcję. Grupa Orbis jest największym operatorem hotelowym w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej. Spółka jest notowana

Accor ogłasza wezwanie na 100% Orbisu, chce go wycofać z GPW

; - czytamy w komunikacie. Przy założeniu, że AccorHotels nabędzie wszystkie akcje Orbisu, których obecnie nie posiada łączna cena za te akcje wyniesie 1 897 mln zł (442 mln euro). "AccorHotels i Orbis rozpoczęły współpracę 45 lat temu, kiedy to

Akcjonariusze Orbisu zdecydują 8 czerwca o 1,6 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 11.05.2017 (ISBnews) - Akcjonariusze Orbisu zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 8 czerwca o przeznaczeniu na dywidendę 73,72 mln zł, co daje 1,6 zł na jedną akcję, wynika w projektów uchwał. Walne zgromadzenie wyznaczy dzień

Akcjonariusze Orbisu zdecydowali o wypłacie 1,6 zł dywidendy na akcję

akcję wynosi 1,60 zł, liczba akcji objętych dywidendą wynosi 46 077 008, dzień dywidendy wyznaczony został na dzień 18 lipca 2017 r. termin wypłaty dywidendy ustalony został na dzień 3 sierpnia 2017 r." - czytamy w komunikacie. Grupa Orbis jest największym operatorem

TFI PZU zawarło 3 tys. umów o zarządzenie PPK z firmami z 50-249 pracowników

utrzymujemy mocną pozycję" - dodał Żółtek. TFI PZU to jedno z najstarszych towarzystw inwestycyjnych w Polsce. Zarządza aktywami o wartości ponad 30 mld zł. Ma jeden z największych w kraju zespołów specjalistów w zarządzaniu dłużnymi papierami wartościowymi, akcjami notowanymi

Akcjonariusze Orbisu zdecydują 12 VI o wypłacie 1,6 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 16.05.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze Orbisu zdecydują o wypłacie 72,72 mln zł dywidendy tj. 1,6 zł na akcję z zysku za 2017 rok, wynika z projektów uchwał na walne, zaplanowane na 12 czerwca. "Zysk netto osiągnięty w roku obrotowym 2017

Spółka Orbisu sprzeda hotel w Budapeszcie ze zwrotnym oddaniem w zarządządzanie

Warszawa, 24.11.2017 (ISBnews) - Spółka zależna, w której Orbis posiada 99,92% akcji - Accor-Pannonia Hotels Zrt., oraz dwie spółki stowarzyszone kontrolowane w ramach grupy kapitałowej Starwood zawarły transakcję sprzedaży hotelu "Sofitel Budapest Chain Bridge" ze

DM BZ WBK rozpoczął rekomendowanie Orbisu od 'kupuj', wyceny 95,6 zł

spółki Orbis z rekomendacją kupuj i wyznaczamy 12-miesięczną cenę docelową na poziomie 95,6 zł (potencjał wzrostu 24%). Uważamy, że firma jest dobrze pozycjonowana w kontekście doganiania rynków rozwiniętych przez rozwijające, korzystając z ich rozwoju gospodarczego, zwłaszcza w aspekcie rosnących

Orbis w pół roku stracił 11,5 mln zł, ale wychodzi z dołka

Półrocze tego roku było dla Orbisu zdecydowanie gorsze, niż pierwsza połowa ubiegłego, kiedy Orbis notował 20,7 mln zł zysku. Ale z drugiej strony hotelowy potentat w ostatnich miesiącach zaczął wychodzić na prostą, bo jeszcze w pierwszym kwartale miał 23 mln zł straty. Dzięki

Przegląd informacji ze spółek

akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2018 r. wobec 91,66 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Akcje Silvair, Inc. zadebiutowały na głównym parkiecie GPW w Warszawie. Kurs akcji na otwarciu notowań wyniósł 18 zł, co oznacza wzrost o 5,88% względem ceny z

Przegląd informacji ze spółek

Polskie E-Płatności (PeP) kupią 100% akcji PayUp Polska od Eurocash, podał Eurocash. Cena sprzedaży 100% akcji spółki została ustalona na 110 mln zł, przy czym ostateczna cena sprzedaży może ulec zmianie, w zależności od osiągnięcia przez spółkę uzgodnionych parametrów finansowych

Przegląd prasy

-- Tauron chce odstąpić kopalnię Węglokoksowi, a biznes ciepłowniczy PGE - ustalił DGP -- Dziesięć banków notowanych na GPW zarobiło w I kw. niecałe 2,5 mld zł, zaś reszta sektora ok. 0,5 mld zł -- Do 2040 r. na emeryturę przejdzie 73% osób zatrudnionych

Przegląd prasy

zdecydowali o 0,3 zł dywidendy na akcję --Akcjonariusze Ergisu zdecydowali o wypłacie 0,1 zł dywidendy na akcję --Orbis prognozuje EBITDA grupy na poziomie 520-550 mln zł w 2019 r. --Elemental wdroży program emisji obligacji do

Przegląd prasy

91,66 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. --Akcje Silvair, Inc. zadebiutowały na głównym parkiecie GPW w Warszawie. Kurs akcji na otwarciu notowań wyniósł 18 zł, co oznacza wzrost o 5,88% względem ceny z oferty. --Budimex powinien

Wolf Theiss/Mergermarket: Wartość transakcji M&A w CEE spadła o 18% r/r w 2018r.

; wśród nich największe ogłoszone przejęcia to nabycie Euro Bank przez Bank Millennium, zakup podstawowej działalności Raiffeisen Bank Polska przez BGŻ BNP Paribas oraz zakup pakietu akcji notowanej na GPW spółki hotelarskiej Orbis przez jej większościowego akcjonariusza, francuską Grupę Accor"

Przegląd informacji ze spółek

przedmiotem było 643 943 akcji, podał pośredniczący w transakcji Santander Bank Polska - Santander Biuro Maklerskie. Notowania na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) nie zostaną zawieszone, zapewnił prezes GPW Marek Dietl. Grupa Lotos zakłada

Przegląd prasy

sprzedaży akcji firm notowanych na GPW. Inwestorzy będą musieli zaoferować atrakcyjną cenę, by przekonać akcjonariuszy --Niemieccy inwestorzu planuje wyłożyć w Polsce 850 mln zł na mieszkania w prężnie rozwijającej się formule co-livingu Dziennik Gazeta

Przegląd prasy

publicznym 1,95 mld zł rekompensaty z tytułu utraconych przez zwolnienia wpływów abonamentowych ISBnews --Orbis sprzedał ostatecznie projekt hotelowy w Toruniu za 11 mln zł netto --Indeks WIG20 wzrósł o 0,09% na zamknięciu w

Przegląd informacji ze spółek

/r z 5% oczekiwanych w 2018 roku, uważają ekonomiści Banku Pekao. Pogłębi się również negatywny wkład eksportu netto w przyszłym roku, zdaniem analityków. Noobz from Poland (NfP) podpisał umowę z autoryzowanym doradcą i planuje złożyć wniosek o dopuszczenie akcji do notowań

Przegląd prasy

. --Centrum Rozliczeń Elektronicznych Polskie E-Płatności (PeP) kupią 100% akcji PayUp Polska od Eurocash, podał Eurocash. Cena sprzedaży 100% akcji spółki została ustalona na 110 mln zł, przy czym ostateczna cena sprzedaży może ulec zmianie, w zależności od osiągnięcia przez spółkę uzgodnionych parametrów

Przegląd informacji ze spółek

rozwoju w poszczególnych obszarach. Zakładają one m.in. kontynuację rozwoju wszystkich funkcjonujących dotychczas biznesów, podjęcie działań w obszarze wyodrębnienia i wzmocnienia biznesów spoza obszaru generalnego wykonawstwa i kontynuowanie programu skupu akcji własnych, podała spółka

Przegląd informacji ze spółek

pierwszy dzień notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji serii A spółki Termo2Power na czwartek 29 grudnia, podała giełda. Biomed-Lublin dokonał spłaty 5% wartości nominalnej obligacji na rzecz obligatariuszy i wynegocjował korzystniejsze warunki

Przegląd informacji ze spółek

Sawali, budowany w ramach kolejnej edycji programu "Milion w Portfelu" zyskał 10,7%, zaś w ciągu dwóch lat aż 105% wzrostu, poinformował DM. Sawala liczy na zyskowny początek roku dla GPW w Warszawie, dlatego w nowej edycji programu zwiększy udział akcji małych i średnich spółek notowanych na

Przegląd informacji ze spółek

miesięcy. Gino Rossi przedstawi strategię rozwoju grupy kapitałowej na przełomie I i II półrocza 2018 r., po oczekiwanym zamknięciu transakcji sprzedaży 100% akcji Simple Creative Products, poinformował ISBnews prezes Tomasz Malicki. Orbis nabył działkę

Przegląd prasy

Development złożył wniosek do KNF ws. wycofania akcji z obrotu na GPW --Zamówienia na dobra trwałego użytku w USA wzrosły o 1,2% m/m w II - fin. dane --Zamówienia w przemyśle USA pozostały bez zmian m/m w lutym --Przychody VRG

Przegląd prasy

otrzymała 81,5 mln zł zwrotu podatku CIT za 2003 r. z odsetkami --Indeks WIG20 zwyżkował o 2,34% na zamknięciu w czwartek --GPW zawiesza obrót akcjami Banco Santander od 8 stycznia --Robyg sprzedał 2118 lokali w 2014 r

Przegląd informacji ze spółek

łącznej wartości nominalnej 2,6 mln zł z pierwotnie oferowanych 30 tys. papierów dłużnych o maksymalnej wartości 3 mln zł, podała spółka. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) zawiesił notowania na NewConnect akcji spółek Nemex, Good Idea, Aton-HT, Air Market, Cerabud oraz

Przegląd prasy

Banku Millennium: Rozważamy różne rozwiązania, w tym zwrot spreadów Puls Biznesu --ARiMR w niedługim czasie ogłosi kilka dużych, nowych zleceń związanych z modernizacją infrastruktury IT i bezpieczeństwem --Na notowaniach

Przegląd informacji ze spółek

budowlanej - dotyczącą strategicznej współpracy, podała Selena. Damian Puczyński - właściciel Dazumi, operatora marki Stoppoint - objął 265,54 mln akcji serii F notowanej na NewConnect spółki Produkty Klasztorne w zamian za udziały Dazumi. Zdecydowano również o zmianie nazwy

Przegląd informacji ze spółek

środę 28 grudnia jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 105 tys. obligacji na okaziciela serii A spółki Braster, podała giełda. Rada nadzorcza Getin Holding powołała Krzysztofa Jarosława Bieleckiego do zarządu i powierzyła mu pełnienie

Przegląd informacji ze spółek

oraz ibis Styles, dodano. Akcjonariusze Midven zdecydują podczas walnego zgromadzenia zwołanego na poniedziałek, 12 lutego br., o przeniesieniu notowań na rynek główny GPW z NewConnect, podała spółka. Midven nie wyklucza, że przejściu na GPW będzie towarzyszyła emisja akcji

Przegląd prasy

Żabki: W tym roku możemy się spodziewać otwarcia kilkuset nowych sklepów Parkiet --Największe okazje w przypadku obligacji deweloperów notowanych na rynku wtórnym już minęły --Szef BM PKO BP: Część w inwestorów2 giełdowych

Przegląd informacji ze spółek

Investment, o łącznej wartości nominalnej 100 mln zł, będą notowane na Catalyst od czwartku, 13 kwietnia, podała Giełda. Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) wykluczył na wniosek spółki z obrotu giełdowego akcje Hutmena z dniem 18 kwietnia 2017 r., podała Giełda

Przegląd informacji ze spółek

dane. Rok wcześniej Unimot zanotował 10,29 mln zł jednostkowego zysku netto, 14,6 mln zł EBITDA przy 993,99 mln zł przychodów. Orbis patrzy na wyniki 2018 r. "ze spokojem" i ocenia, że wzrost przychodu na dostępny pokój (revenue per available room, RevPAR) ma szansę

Przegląd informacji ze spółek

przetargowym pn. Roboty budowlane na Stacji Gdynia Port w ramach projektu pn. "Poprawa dostępu kolejowego do portu morskiego w Gdyni", podała spółka. R22, którego akcje od kilku dni są notowane w indeksie małych spółek sWIG80, stawia sobie za cel awans do indeksu średnich

Przegląd informacji ze spółek

całym roku, poinformował prezes Andrzej Diakun. InventionMed liczy na przejście na rynek główny GPW z NewConnect jesienią br., przy czym przeniesieniu notowań nie będzie towarzyszyła emisja akcji, poinformowali przedstawiciele spółki. Polska Grupa

Przegląd informacji ze spółek

Pioneer Global Asset Management S.p.A.) zawarły umowę przyrzeczoną sprzedaży 14 746 akcji spółki Pioneer Pekao Investment Management (PPIM), zapewniających 51% udział w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu PPIM za cenę 138 mln euro, podał Bank Pekao

Przegląd prasy

. --Cena sprzedaży akcji Auto Partner w trybie ABB została ustalona na 4,9 zł --Indeks WIG20 wzrósł o 0,04% na zamknięciu w czwartek --Aktywa Skarbiec TFI spadły m/m do 19,438 mld zł na koniec marca --Orbis rekomenduje wypłatę

Przegląd informacji ze spółek

;, "Ibis Styles Budapest Center", "Ibis Budapest City", "Ibis Budapest Centrum" i "Mercure Budapest Buda" za 64,3 mln euro netto, podał Orbis. Nasza Apteka nabędzie 8,46 mln akcji Farmacolu w ramach wezwania, podał pośredniczący Bank

Przegląd informacji ze spółek

% udziałów spółki Divante, podał Tell. Akcjonariusze ZWG zaakceptowali plan połączenia z notowanym na głównym rynku GPW Bumechem, poinformował prezes obu spółek Marcin Sutkowski. Połączenie zostanie zrealizowane poprzez wniesienie do Bumechu całego majątku ZWG w zamian za akcje

Przegląd informacji ze spółek

nowych mocy wytwórczych z OZE do sieci elektroenergetycznej na Podkarpaciu i w regionie łódzkim. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny MDI Energia w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii B, C i D

Przegląd prasy

będzie zachęcał firmy farmaceutyczne do częstszego inwestowania w Polsce. Powstaje pakiet ulg --Od stycznia ogłoszono już 37 wezwań do sprzedaży akcji spółek z GPW. Niektóre przeszły bez echa, ale teraz mamy kumulację tych najciekawszych Dziennik

Przegląd prasy

lutego br., o przeniesieniu notowań na rynek główny GPW z NewConnect, podała spółka. Midven nie wyklucza, że przejściu na GPW będzie towarzyszyła emisja akcji. --ING Bank Śląski uruchamia usługę imoje, pierwszą w Polsce internetową bramkę płatniczą oferowaną przez bank, podała

Przegląd informacji ze spółek

. Nowe zasady będą obejmować emitentów akcji i obligacji notowanych na rynkach regulowanych i alternatywnych GPW, podała spółka. W wyniku zmian klasyfikacji spółek GPW rozpocznie publikację trzech nowych indeksów sektorowych. Ogólnopolski portal społecznościowego wsparcia

Przegląd informacji ze spółek

ramach kolejnej edycji konkursu "4 Stock" w związku z planowaną emisją akcji i przeniesieniem notowań z NewConnect na GPW, podano także. Griffin Premium RE podpisał umowę ramową z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju (EBOR) dotyczącą nabycia akcji spółki w ramach

Przegląd prasy

--Orbis zakończy modernizację hotelu we Wrocławiu w 2016 r. --Orbis utrzyma dotychczasową politykę dywidendową --Kruk rekomenduje wypłatę 1,50 zł dywidendy na akcję za 2014 r. --Tauron ujmie rezerwy i odpisy o wartości 150

Przegląd prasy

--EMH i Jarosław Mikos chcą sprzedać do 27,18% akcji Wirtualnej Polski --Orbis sprzedał hotel Mercure Opole za 10,5 mln zł --CEZ: Slovnaft odkupi udziały w CM European Power Slovakia --PBG przydzieliło wierzycielom

Przegląd prasy

trafi 4,7 zł dywidendy na akcję. --Atal odnotował 200,71 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 171,19 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. --Wawel odnotował 77,26 mln zł

Przegląd prasy

Warszawa, 08.09.2016 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy. Rzeczpospolita --Mobley z Diageo: Tempo, w jakim rośnie cała kategoria whisky w Polsce przewyższa średnią, jaką notujemy w

Przegląd informacji ze spółek

. Voicetel Communications zastanawia się nad przeniesieniem notowań akcji spółki z NewConnect na GPW, ale nie wyklucza innego scenariusza, w tym dual listing, wynika z wypowiedzi prezesa Dawida Wójcickiego. Bioton odnotował 2,19 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego

Przegląd informacji ze spółek

tys. akcji serii F. Spółka pozyskała środki w wysokości 2 mln zł, poinformował prezes Piotr Sieradzan. Orion Investment spodziewa się, że przeniesienie na rynek główny GPW z NewConnect będzie możliwe jesienią br. Zmiana rynku notowań poprzedzona będzie nową emisją

Przegląd informacji ze spółek

emisyjny Enter Air, największej czarterowej linii lotniczej w Polsce. Pozyskane z oferty środki będą przeznaczone na odnowienie floty samolotów. Publikacja prospektu jest planowana na 19 czerwca, podała spółka. Orbis rozpoczął ofertę publiczną obligacji o łącznej wartości

Przegląd prasy

przez krajowe TFI zgromadziły na koniec czerwca 21,2 mld zł w obligacje krajoowe, notowane na Catalyst Dziennik Gazeta Prawna --Komisja Nadzoru Finansowego nałożyła na Raiffeisen Bank Polska oprócz 5 mln zł kary za niewywiązywanie się z roli

Przegląd prasy

notowań akcji Cash Flow do 1 sierpnia włącznie --ING TFI zmienia 21 lipca nazwę na NN Investment Partners TFI --Zysk netto Murapolu wzrósł r/r do 51,96 mln zł w 2014 r. --PGNiG odkryło nowe złoże ropy naftowej i gazu ziemnego

Przegląd prasy

za baryłkę, WTI - ok. 35,50 USD --Ursus zwiększył sprzedaż ciągników o 52% r/r w I-II przy spadku rynku o 27% --Orbis rekomenduje wypłatę 1,5 zł dywidendy na akcję za 2015 rok --Wskaźnik PMI dla sektora usług strefy euro

Przegląd informacji ze spółek

, wynika z projektów uchwał na walne zwołane na 3 lipca. Giełda Papierów Wartościowych (GPW) niepokoi się spadającą aktywnością inwestorów indywidualnych na warszawskim parkiecie i intensyfikuje działania w celu promocji inwestycji w akcje notowane na swoim parkiecie

Przegląd informacji ze spółek

dystrybucji w USA. Celem strategicznym Milestone Medical jest przeniesienie notowań z rynku NewConnect na rynek regulowany GPW i przeprowadzenie oferty publicznej akcji w kwocie do 7 mln USD, poinformował prezes Leonard Osser. Cyfrowy Polsat i ADB

Przegląd informacji ze spółek

European Media Holding oraz Jarosław Mikos zatwierdzili rozpoczęcie transakcji sprzedaży do 27,18% akcji spółki Wirtualna Polska Holding w drodze przyspieszonego budowania księgi popytu, podała Wirtualna Polska. Orbis zawarł umowę sprzedaży hotelu

Przegląd informacji ze spółek

Przychody Grupy Orbis wzrosły o 9,2% w skali roku do 396,4 mln zł w III kwartale 2016 r., podała spółka, prezentując wstępne dane. Agencja S&P Global Ratings podtrzymała ratingi banku Pekao potwierdzając oceny BBB+ (ocena długookresowa) /A-2 (ocena

Przegląd informacji ze spółek

Labo Print liczy, że przeniesie notowania akcji z NewConnect na główny rynek Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) do końca 2015 r., poinformował prezes Krzysztof Fryc. Standard & Poor's Ratings Services (S&P) podniósł rating korporacyjny Ciechu oraz

Przegląd prasy

lat najwięcej spośród wszystkich krajów Europy Środkowo-Wschodniej Puls Biznesu --Akcje Banco Santander są relatywnie tańsze i bardziej dochodowe od walorów notowanych już na GPW instytucji finansowych --Poczta Polska

Przegląd prasy

International rozważa sprzedaż swojego pakietu 49,26% akcji w Voxel --Indeks WIG20 wzrósł o 0,82% na zamknięciu w czwartek --Tauron ma przedwstępną umowę nabycia KWK Brzeszcze od SRK za 1 zł --mDom Maklerski obniżył rekomendację

Przegląd informacji ze spółek

Polska. W efekcie SeaMaster Aircraft, LLC pod nazwą SeaMaster Aircraft S.A. będzie notowane na rynku NewConnect, podała spółka. GE Capital Swiss Funding AG (GECSF) podpisał z Bankiem BPH umowę, na mocy której GECSF udzielił bankowi pożyczki o wartości 80 mln CHF (tj

Przegląd informacji ze spółek

Akcjonariusze Atlus TFI zdecydowali o przeznaczeniu zysku netto za 2014 r. na kapitał zapasowy. Kwota 32,5 mln zł z kapitału zapasowego zostanie przeznaczona na skup akcji własnych, wynika z uchwał walnego. Orbis wyemitował 300 tys. obligacji zwykłych

Przegląd informacji ze spółek

wysokości 0,75 zł na akcję, podała spółka. Akcjonariusze PBG zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2016 r., wynika z podjętych uchwał. Rada nadzorcza Wikany powołała Agnieszkę Maliszewską, pełniącą dotychczas w zarządzie funkcję członka

Przegląd prasy

upublicznienia akcji Raiffeisena z terminem do końca czerwca 2017 r. wg gazety --Topmall: Co miesiąc notujemy zwyżki sprzedaży Merlin.pl na poziomie 20-30%; liczymy na zysk w 2018 r. Gazeta Wyborcza --Zakończyła się budowa całej

Przegląd informacji ze spółek

się na wykorzystaniu możliwości, jakie wiążą się z wejściem na rynek niemiecki, poinformowała prezes Anna Sobkowiak. Com. Investment sp. z o.o. ogłasza ofertę zakupu nie więcej niż 4.486.686 akcji MNI, stanowiących nie więcej niż 4,53% kapitału zakładowego tej spółki, po

Itaka, czyli pasja i biznes życia

Mariusz Lodziński: Gdy powstawało Biuro Podróży Itaka, rynek turystyczny w Polsce praktycznie nie istniał. Niewielu Polaków jeździło przecież na wczasy za granicę. Piotr Henicz, wiceprezes Itaki: Nasze początki sięgają 1989 roku. W branży działały wtedy ogólnopolskie biura podróży, jak Orbis czy

Przegląd informacji ze spółek

nową ofertę Power LTE, gdzie kluczową zmianą są przede wszystkim większe pakiety danych, podała spółka. Ponadto we wrześniu operator planuje wprowadzić ofertę dla studentów. Orbis podpisał umowę franczyzy na hotel pod marką Ibis Styles, który powstanie w Gnieźnie, podała

Przegląd informacji ze spółek

poziomie zbliżonym do 2014 r. (ok. 770 mln zł) Orbis planuje budowę nowego hotelu w Warszawie przy ul. Prądzyńskiego, poinformowała spółka. Planuje włączyć go do swojej sieci w połowie 2018 r. Rafako oczekuje, że drugie półrocze br. będzie lepsze od

Przegląd informacji ze spółek

. Polimex-Mostostal zakłada, że pierwsze notowanie scalonych akcji będzie miało miejsce w I połowie lipca br. i będzie poprzedzone m.in. ogłoszeniem strategii, poinformował wiceprezes ds. finansowych Krzysztof Cetnar. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wydał zgodę na

Przegląd informacji ze spółek

straty rok wcześniej, podała spółka. Immofinanz oferuje posiadaczom obligacji zamiennych na akcje Buwog o wartości 375 mln euro ich wymianę na akcje zwykłe Buwog, podał Immofinanz. Lokum Deweloper wypracował na poziomie skonsolidowanym 35,9 mln zł