akcje nowa emisja

CCC rozpoczyna budowę księgi popytu w ramach emisji do 13,7 mln nowych akcji

Warszawa, 27.04.2020 (ISBnews) - CCC rozpoczyna proces budowania księgi popytu w drodze subskrypcji prywatnej nie więcej niż 6 850 000 akcji zwykłych na okaziciela serii I oraz nie więcej niż 6 850 000 akcji zwykłych imiennych serii J - tj. akcji nowej emisji oraz sprzedaży nie

NWZ CCC zdecydowało o emisji nowych akcji po cenie nie niższej niż 30 zł/szt.

Warszawa, 17.04.2020 (ISBnews) - Akcjonariusze CCC zdecydowali o udzieleniu zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału poprzez emisję do 13 700 000 akcji nowych akcji serii I i J po cenie nie niższej niż 30 zł za sztukę z jednoczesnym wyłączeniem prawa poboru, wynika z

CCC uplasowało 13,7 mln akcji nowej emisji i pozyskało 506,9 mln zł

Warszawa, 30.04.2020 (ISBnews) - CCC uplasowało wszystkie oferowane tj. 13,7 mln akcji nowej emisji, podała spółka. Cena emisyjna akcji została ustalona na 37 zł, co oznacza, że spółka pozyskała z emisji 506,9 mln zł. Nowe środki zostaną przeznaczone na wzmocnienie kapitału

Draw Distance liczy na zwiększenie skali projektów dzięki nowej emisji akcji

Warszawa, 21.02.2020 (ISBnews) - Draw Distance liczy na przegłosowanie przez akcjonariuszy nowej emisji akcji, z której chce pozyskać ok. 3 mln zł na finansowanie nowych projektów opartych m.in. o znane licencje, wynika z wypowiedzi prezesa Draw Distance Michała Mielcarka

Akcjonariusze Polnordu zdecydowali o emisji do 75 mln nowych akcji bez pp

Warszawa, 24.10.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze Polnordu zdecydowali o emisji do 75 mln nowych akcji serii T z wyłączeniem prawa poboru, wynika z uchwał nadzwyczajnego walnego zgromadzenia. "Podwyższa się kapitał zakładowy spółki z kwoty 65 386

Cena emisyjna akcji nowej emisji Grupy Azoty Police wyniesie 10,2 zł za sztukę

[...] jednej akcji nowej emisji została ustalona na 0,68181818181; [...] jedno jednostkowe prawo poboru uprawnia do objęcia 1,46666666667 akcji nowej emisji" - czytamy w komunikacie. Jednocześnie zarząd spółki postanowił nie korzystać z upoważnienia do określenia ostatecznej

Inwestor objął nową emisję 130 tys. akcji Infoscan po 3 zł

Warszawa, 10.10.2019 (ISBnews) - Infoscan zakończył subskrypcję 130 tys. akcji objętych po 3 zł w ramach emisji prywatnej, podała spółka. Cena emisyjna jest większa o prawie 7% od średniej ceny zamknięcia na przestrzeni ostatniego miesiąca oraz o 20% wyższa od ceny zamknięcia z

Akcjonariusze PBKM zdecydowali o emisji ponad 3,5 mln nowych akcji po 62 zł/szt.

Warszawa, 14.10.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze Polskiego Banku Komórek Macierzystych (PBKM) zdecydowali o emisji akcji nowej serii, skierowanej do obecnego inwestora tj. Active Ownership Fund. Cena emisyjna jednej nowej akcji została ustalona na 62 zł, a łączna cena emisyjna za

Akcjonariusze PBKM zdecydują 14 X o emisji nowych akcji serii M bez pp 

Warszawa, 17.09.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze Polskiego Banku Komórek Macierzystych (PBKM) zdecydują 14 października 2019 r. o emisji akcji nowej serii, skierowanej do obecnego inwestora. Cena emisyjna jednej nowej akcji wyniesie 62 zł, a łączna cena emisyjna za wszystkie nowe

Abris chce objąć nową emisję GetBack proporcjonalnie do posiadanych akcji

Warszawa, 19.03.2018 (ISBnews) - GetBack otrzymał oświadczenie od Abris Capital Partners dotyczące objęcia akcji nowej emisji, w którym zadeklarował objęcie nowych walorów w liczbie proporcjonalnej do aktualnego zaangażowania Abris w GetBack, poinformowała spółka

GetBack: Inwestorzy z Izraela i USA zainteresowani nową emisją akcji

niż 19 999 999 akcji zwykłych w formie subskrypcji prywatnej nie stanowiącej oferty publicznej. Druga transza przewiduje kolejne podwyższenie liczby akcji maksymalnie do 50 000 000 sztuk. Emisja ta będzie również miała charakter subskrypcji prywatnej, skierowanej do wybranych obecnych i nowych

Open Finance rozważa nową emisję akcji w zw. z problemami emisji akcji serii E

Warszawa, 03.04.2017 (ISBnews) - Zarząd Open Finance w związku z niedojściem do skutku emisji akcji serii E rozważa skierowanie akcji nowej emisji do inwestorów, którym przysługiwało roszczenie o zwrot ceny emisyjnej akcji serii E, podała spółka

Selvita przydzieliła wszystkie 2,2 mln akcji nowej emisji

Warszawa, 26.02.2018 (ISBnews) - Selvita dokonała przydziału 2,2 mln akcji nowej emisji serii H we wtórnej ofercie publicznej, poinformowała spółka. "W transzy inwestorów indywidualnych przydzielonych zostało 27 435 akcji oferowanych. W transzy

Carbon Studio przydzielił wszystkie akcje nowej emisji i pozyskał 2,7 mln zł

Warszawa, 29.05.2019 (ISBnews) - Carbon Studio przydzielił wszystkie akcje nowej emisji i pozyskał 2,7 mln zł, podała spółka. Redukcja w transzy małych inwestorów wyniosła 18,3%. Na przełomie III i IV kwartału spółka chce zadebiutować na rynku NewConnect

Open Finance zrezygnował z podwyższenia kapitału w drodze nowej emisji akcji

Warszawa, 11.01.2019 (ISBnews) - Open Finance po dokonaniu ponownej analizy kwestii podwyższenia kapitału zakładowego spółki, w tym mając na uwadze obecny poziom notowań akcji, podjął decyzję o odstąpieniu od procedury podwyższenia kapitału w drodze nowej emisji akcji, podał

Biomed-Lublin ma ofertę objęcia akcji nowej emisji przez inwestora

kapitału zakładowego spółki o kwotę 410 460 zł, tj. z kwoty 5 335 581 zł do kwoty 5 746 041 zł w drodze emisji nieuprzywilejowanych akcji na okaziciela serii O o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja" - czytamy w komunikacie. W uchwale ustalono cenę emisyjną nowych akcji

Selvita: Emisja nowych akcji zakłada utrzymanie udziału akcjonariuszy w kapitale

29 czerwca, który reguluje tę kwestię. NWZ ma zatwierdzić emisję akcji z z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. "Projekt uchwały zakłada, że w pierwszej kolejności nowe akcje zostaną przydzielone inwestorom, którzy wyrażą chęć uczestniczenia w

GTC: Cztery fundusze otrzymały dywidendę w formie akcji nowej emisji serii M

Warszawa, 13.06.2018 (ISBnews) - Cztery fundusze posiadające 73% kapitału zakładowego Globe Trade Centre (GTC) zdecydowały się na otrzymanie dywidendy w formie akcji i zapisało się na 13 233 492 akcji nowej emisji serii M, podała spółka. "Udało

Toya prowadzi rozmowy o objęciu nowej emisji akcji MaxCom

Warszawa, 12.05.2016 (ISBnews) - Toya przystąpiła do negocjacji, aby określić warunki brzegowe transakcji objęcia nowej emisji akcji producenta urządzeń telekomunikacyjnych MaxCom, podała spółka. "Zarząd Toya podjął decyzję o, przystąpieniu do

GetBack ma list intencyjny z inwestorem branżowym ws. objęcia akcji nowej emisji

Warszawa, 22.03.2018 (ISBnews) - GetBack podpisał list intencyjny z nowym zagranicznym inwestorem branżowym, który mógłby objąć akcje planowanych nowych emisji, podała spółka. "Z zastrzeżeniem, że walne zgromadzenie GetBack podejmie uchwały

GK Immobile jest gotowa objąć 9 mln akcji nowej emisji ZBM Zremb-Chojnice

Warszawa, 18.12.2017 (ISBnews) - GK Immobile jest zainteresowana objęciem w wyniku nowej emisji akcji 9 mln akcji na okaziciela w spółce Zakład Budowy Maszyn Zremb-Chojnice w restrukturyzacji, po cenie emisyjnej 0,75 zł za jedną akcję, tj. o łącznej wartości emisji nowych akcji

NFOŚiGW przeznaczy 210 mln zł na objęcie akcji nowej emisji BOŚ

. W połowie lutego br. akcjonariusze BOŚ zdecydowali o emisji do 40 mln sztuk nowych akcji bez prawa poboru. Dziś bank poinformował, że podjął decyzję o rozpoczęciu oferty i subskrypcji do 40 mln akcji zwykłych na okaziciela serii V o wartości nominalnej 10 zł każda. "

Altus TFI przejmie Esaliens TFI w zamian za akcje nowej emisji

spółki Esaliens TFI, w zamian za akcje nowej emisji Altus TFI, które zostałyby wydane dotychczasowym akcjonariuszom Esaliens TFI, podano także. Proces miałby zakończyć się wpisem połączenia do rejestru przedsiębiorców na przełomie października/ listopada br. "W ocenie

Qumak kupi od Euvic spółkę IT Works za akcje nowej emisji

Warszawa, 05.12.2017 (ISBnews) - Qumak podpisał z Euvic list intencyjny, według którego nabędzie od Euvic 100% akcji spółki IT Works w zamian za swoje akcje nowej emisji serii N, podała spółka. Docelowo Qumak ma przejąć Euvic. "W treści listu

Creepy Jar przydzielił wszystkie akcje nowej emisji, pozyskał 2,1 mln zł

Warszawa, 30.11.2017 (ISBnews) - Creepy Jar dokonał przydziału 32 354 akcji nowej emisji serii C, poinformowała spółka. Z publicznej oferty spółka pozyskała 2,1 mln zł. Redukcja w transzy detalicznej wyniosła 38,5%. W transzy inwestorów instytucjonalnych sprzedano 30 973 akcji

Ferrum proponuje wierzycielom konwersję 126,8 mln zł długu na akcje nowej emisji

Warszawa, 08.12.2017 (ISBnews) - Ferrum przedstawi wierzycielom propozycje układowe, które zakładają konwersję łącznie 126,8 mln zł długu na 33,37 mln akcji nowej emisji serii F po cenie 3,8 zł za akcję, podała spółka. "Spółka podjęła w dniu 8

PGE i Enea chcą nowych kapitałów. Sasin dołoży miliardy

Koncern PGE Polska Grupa Energetyczna niespodziewanie ogłosił plany sprzedaży nowych akcji za 3,2 mld zł. Wpływy z emisji mają być przeznaczone na realizację strategii przyspieszonej transformacji energetycznej koncernu.  - Długoterminowy cel Grupy PGE to neutralność klimatyczna do 2050 r

7Levels przydzielił wszystkie akcje nowej emisji i pozyskał 1,5 mln zł

Warszawa, 30.10.2017 (ISBnews) - 7Levels dokonał przydziału 25 tys. akcji nowej emisji serii C i w efekcie z publicznej oferty spółka pozyskała 1,5 mln zł, podano w komunikacie. "Jesteśmy zadowoleni, że wszystkie akcje nowej emisji znalazły

Akcjonariusze Cube.ITG zdecydują o emisji do 5 mln nowych akcji 6 XI

poprzez emisję nie więcej niż 5 mln nowych akcji spółki kolejnych serii (kapitał docelowy), wynika z projektów uchwał. Łączna cena emisyjna wszystkich emisji w ramach kapitału docelowego nie będzie wyższa niż 40 mln zł. "Zdaniem zarządu wprowadzenie upoważnienia umożliwia

Echo z głównym akcjonariuszem chcą zwiększyć free float akcji bez nowej emisji

dodatkowego kapitału w drodze emisji nowych akcji. ?Spółka, wraz ze swoim większościowym akcjonariuszem, rozważa zwiększenie liczby akcji spółki znajdujących się w wolnym obrocie na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie w drodze oferty

Pfleiderer Grajewo przydzieliło 15,08 mln akcji serii E nowej emisji

Warszawa, 11.12.2015 (ISBnews) - Pfleiderer Grajewo przydzielił inwestorom 15 077 007 nowych akcji serii E o wartości nominalnej 0,33 zł każda, podała spółka. Nowe akcje zostały wyemitowane na podstawie uchwały nadzwyczajnego walnego zgromadzenia

Walne MCI Capital upoważniło zarząd do emisji nowych akcji do maks. 6,27 mln zł

Warszawa, 24.08.2017 (ISBnews) - Akcjonariusze MCI Capital podjęli uchwałę m.in. w sprawie zmiany statutu przez udzielenie zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego poprzez emisję nowych akcji o wartości nominalnej 1 zł każda i

Whitestone Capital rezygnuje z gotowości objęcia akcji nowej emisji Hawe

Warszawa, 29.05.2015 (ISBnews) - Whitestone Capital poinformował, że rezygnuje z gotowości objęcia akcji nowej emisji Hawe o łącznej wartości emisyjnej do 30 mln zł w związku z brakiem ziszczenia do dnia 15 maja 2015 r. warunków wskazanych w "Deklaracji intencji objęcia

ZPC Otmuchów obejmie do 17,37 mln akcji nowej emisji PWC Odra

Warszawa, 21.12.2016 (ISBnews) - Rada nadzorcza ZPC Otmuchów zgodziła się na objęcie nie więcej niż 17,375 mln akcji nowej emisji w spółce zależnej PWC Odra, podano w komunikacie. ?Decyzja w sprawie ewentualnego podwyższenia kapitału zakładowego PWC

Mo-Bruk złożył prospekt w KNF, możliwa sprzedaż akcji imiennych bez nowej emisji

okaziciela serii B i C, podała spółka. Główni akcjonariusze spółki rozważają opcję sprzedaży części posiadanych przez nich akcji w ramach oferty publicznej. Mo-Bruk podał też, że nie zamierza emitować nowych akcji. "Możliwa jest sprzedaż części akcji przez dotychczasowych

Midven ma list intencyjny ws. objęcia nowej emisji akcji Arts Alliance

Warszawa, 28.02.2017 (ISBnews) - Midven podpisał z akcjonariuszami Arts Alliance list intencyjny dotyczący zamiaru objęcia 90% nowej emisji akcji Arts Alliance, podał Midven. Planowana inwestycja ma na celu realizowanie inwestycji w gry komputerowe i mobilne za pośrednictwem

Akcjonariusze Polwaksu zdecydują 25 marca br. o nowej emisji akcji

kapitału zakładowego spółki poprzez emisję nie więcej niż 20,6 mln akcji zwykłych na okaziciela serii E, oferowanych po cenie emisyjnej wynoszącej 1 zł za sztukę, z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, oznaczenia dnia prawa poboru oraz zmiany statutu spółki, podał Polwax

Kruk przeznaczy 215 mln zł z emisji nowych akcji m.in. na akwizycje

Warszawa, 16.12.2016 (ISBnews) - Kruk pozyska 215 mln zł w ramach przyspieszonej budowy księgi popytu na 1 000 000 nowych akcji serii G, przy cenie ustalonej na 215 zł za akcję. Środki z emisji będą przeznaczone na rozwój grupy, szczególnie na dalszą budowę biznesu w Europie

Echo Polska Properties z emisji nowych akcji pozyskało ok. 150 mln euro

nieruchomości handlowych. "Po emisji nowych akcji, planowanej na 13 kwietnia 2017, kapitał akcyjny EPP będzie liczył 704 970 210 akcji. Koordynatorem i współprowadzącym księgę popytu była spółka Java Capital z RPA" - czytamy dalej. W sierpniu 2016

Bloober Team wybrał DM BOŚ jako oferującego akcje nowej emisji

Warszawa, 27.01.2015 (ISBnews) - Bloober Team wybrał Dom Maklerski BOŚ jako oferującego akcje nowej emisji, poinformował prezes spółki Piotr Babieno. "Uważam, że DM BOŚ dysponuje obecnie jednym z najlepszych zespołów analityków branży gier

Selvita rozpoczyna budowę księgi popytu w ramach emisji do 2,38 mln nowych akcji

Warszawa, 27.05.2020 (ISBnews) - Akcjonariusze Selvity podjęli decyzję o wyemitowaniu do 2,38 mln akcji serii C, co stanowi ok. 15% obecnego kapitału zakładowego, podała spółka. Od dziś rozpocznie się proces budowania księgi popytu. Selvita planuje pozyskać z emisji akcji ok

PiLab uplasował nową emisję akcji z 63% redukcji zapisów

Warszawa, 22.04.2015 (ISBnews) - PiLab wyemitował 207 tys. nowych akcji, które uplasował z 63-proc. redukcją głównie wśród instytucji finansowych, poinformował członek zarządu PiLab, Sergiusz Borysławski. Spółka, zgodnie z planem, pozyskała pierwszą transzę z części

WZA Miraculum zdecyduje o obniżeniu kapitału i emisji 13,5 mln nowych akcji

zakładowego spółka planuje następnie jego podwyższenie o kwotę 20 268 334,5 zł poprzez emisję 13 512 223 nowych akcji o wartości nominalnej 1,5 zł każda, które będą zaoferowane w ramach subskrypcji prywatnej, podano w projektach uchwał walnego, zaplanowanego na 19 grudnia. "

Artifex Mundi: IPO ruszy 17 X, spółka liczy na ok. 15 mln z nowej emisji akcji

dnia rozpoczęcia notowań. Dla inwestorów indywidualnych przewidziana jest transza ok. 15% akcji oferowanych. Oferującym jest Trigon Dom Maklerski. "Oczekujemy, że spółka z emisji nowych akcji pozyska około 15 mln zł. Zamierzamy przeznaczyć zebrane środki na rozwój

Sfinks Polska przedstawi nową strategię w I kw., przeprowadzi emisję akcji

Warszawa, 13.01.2020 (ISBnews) - Sfinks Polska zakończył przegląd opcji strategicznych i przygotuje strategię, którą przedstawi w I kw. br., podała spółka. Zarząd zdecydował też o przeprowadzeniu emisji do 6 mln akcji serii P z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych

Grupa Azoty obejmie akcje nowej emisji ZCh Police za 291,23 mln zł

Warszawa, 10.12.2019 (ISBnews) - Grupa Azoty złożyła w firmie inwestycyjnej dyspozycję objęcia 28 551 500 akcji spółki zależnej Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police (ZCh Police) w ramach planowanej emisji, po cenie emisyjnej 10,2 zł za akcję, tj. za łączną kwotę 291 225 300 zł

Erne Ventures planuje kolejne emisje akcji pod nowe inwestycje i rozwój portfela

Warszawa, 09.08.2016 (ISBnews) - Fundusz Erne Ventures rozpoczął z potencjalnymi inwestorami rozmowy dotyczące planowanych przez spółkę emisji akcji. Zgodnie z wstępnie ustalonym planem, emisja w wysokości do 10 mln zł miałaby zostać przeprowadzona jeszcze w IV kw. 2016 roku

Rafako przydzieliło wszystkie 15,33 mln akcji serii J w ramach nowej emisji

Warszawa, 21.07.2015 (ISBnews) ? Rafako przydzieliło wszystkie oferowane w ramach nowej emisji 15 331 998 akcji serii J, podała spółka. ?Należycie subskrybowanych i opłaconych zostało 15 331 998 akcji serii J. W związku z powyższym (?) dokonano

Grupa Lotos przydzieliła wszystkie 55 mln akcji nowej emisji serii D

Warszawa, 09.12.2014 (ISBnews) - Grupa Lotos przydzieliła wszystkie 55 mln akcji nowej emisji serii D, podała spółka. Stopa redukcji zapisów dodatkowych wyniosła 98,33%. "Należycie subskrybowanych i opłaconych zostało 55.000.000 akcji nowej

Akcjonariusze Polwaksu zdecydują 25 marca br. o nowej emisji akcji (aktual.)

) - Nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki Polwax, zwołane na 25 marca 2019 roku, na żądanie akcjonariusza Krzysztofa Moski, jako akcjonariusza posiadającego co najmniej 1/20 kapitału zakładowego spółki, ma podjąć uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki poprzez emisję nie więcej niż 20,6 mln

HydroPhi ma porozumienie z inwestorem z USA dotyczące objęcia akcji nowej emisji

obejmie w ramach dedykowanej oferty prywatnej akcje nowej emisji, po cenie emisyjnej nie niższej niż 0,30 zł za akcję, w takiej ilości aby łączna wartość emisji akcji serii D i akcji nowej prywatnej emisji objętej przez inwestora wyniosła ok. 3 mln zł, zaznaczono również

Bloober Team planuje nową emisję akcji i przeniesienie notowań na GPW z NC

planowanej emisji akcji dla inwestorów finansowych. Do końca 2015 roku spółka zamierza ponadto przenieść się na główny parkiet GPW z NewConnect, poinformował prezes Piotr Babieno. "Skokowo rosnący chiński rynek gier otwiera szereg nowych możliwości, zwłaszcza, że jesteśmy

MSP potwierdza chęć objęcia akcji Grupy Lotos nowej emisji za max. 530 mln zł

instalacji opóźnionego koksowania oraz instalacji towarzyszących. Wskutek pełnego wykonania przysługujących mu praw poboru akcji nowej emisji Skarb Państwa zamierza utrzymać dotychczasowy udział w kapitale i głosach na walnym zgromadzeniu Grupy Lotos, który wynosi obecnie 53,19

Cormay chce odzyskać władzę w Orphee, później nowa strategia i emisja akcji

Warszawa, 24.11.2014 (ISBnews) - Cormay liczy na rychłe przejęcie kontroli operacyjnej nad Orphee, po czym zakłada, że przedstawi strategię w I kw. 2015 r., a następnie przeprowadzi emisję akcji z pp na finansowanie inwestycji, poinformował prezes Janusz Płocica

Udział NFOŚiGW w kapitale BOŚ wzrośnie do 58,05% po objęciu akcji nowej emisji

Warszawa, 17.05.2018 (ISBnews) - Dzięki objęciu 21 mln akcji w emisji Banku Ochrony Środowiska (BOŚ), udział Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) w kapitale banku wzrośnie do 58,05% z 52,41%. To bardzo istotne w kontekście wspólnych planów

Silvair Inc. planuje emisję nowych akcji w ramach IPO na GPW

Warszawa, 06.06.2018 (ISBnews) - Silvair Inc., spółka oferująca innowacyjne rozwiązania z zakresu IoT (Internet of Things - Internet Rzeczy) zamierza przeprowadzić pierwotna ofertę publiczną (IPO) tylko nowych akcji i zadebiutować na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

PFR Life Science objął akcje nowej emisji Selvity warte 40 mln zł

. Emisja akcji miała na celu pozyskanie funduszy niezbędnych do realizacji strategii Selvity na lata 2017-2021, zakładającej przede wszystkim zwiększenie inwestycji w rozwój segmentu innowacyjnego i rozwijanych w jego ramach projektów w obszarze onkologii. Zaoferowane akcje serii

Śnieżka przyjęła ofertę objęcia nowej emisji akcji RFFiL za 2,5 mln zł

Warszawa, 16.02.2018 (ISBnews) - Śnieżka przyjęła ofertę objęcia w drodze subskrypcji prywatnej całości akcji serii E (tj. 2,5 mln akcji) Radomskiej Fabryki Farb i Lakierów (RFFiL), uprzywilejowanych co do prawa głosu, o wartości nominalnej 1 zł każda, po cenie emisyjnej równej

GPW bryluje w Europie w nowych emisjach akcji

kw. 12 spółek zdobyło 1,156 mld euro, a przed rokiem było 18 firm i ponad 3 mld euro. Posucha w nowych emisjach nie oznacza wcale, że na rynku drastycznie brakuje kapitału na zakup akcji. Uwaga inwestorów skoncentrowana była w II kw. przede wszystkim na obejmowaniu

Robyg pozyska z emisji akcji łącznie ok. 80 mln zł na nowe inwestycje

, podała spółka. Robyg pozyska łącznie ok. 80 mln zł, które zostaną przeznaczone na nowe inwestycje w Krakowie lub we Wrocławiu. ?Nowo wyemitowane akcje nie będą uczestniczyć w podziale zysku za 2016 rok. Popyt znacząco przewyższył oferowaną liczbę akcji. Spółka pozyska łącznie

Poznaniacy stawiają na przemysłową hodowlę owadów. Widzą w nich przyszłość swoją i świata

wspomaga układ immunologiczny. Alternatywne źródła białka  Firma z emisji akcji w trybie subskrypcji prywatnej pozyskała ostatnio ponad 26 mln zł na dalszy rozwój. 40 inwestorów objęło 130,5 tys. akcji stanowiących po transakcji 32 proc. kapitału zakładowego spółki. Za jedną akcję płacili po 200 zł

Publiczna emisja akcji Skype'a w Nowym Jorku

Firma z Luksemburga umożliwia użytkownikom sieci tanie rozmowy telefoniczne i co tydzień zyskuje miliony nowych abonentów. Pod koniec czerwca było ich 560 mln, z czego 124 mln dzwoni za pośrednictwem Skype'a przynajmniej raz w miesiącu. Dochody firmy w pierwszym półroczu

Banco Santander przeprowadzi nową emisję akcji o wart. do 7,5 mld euro

Warszawa, 09.01.2015 (ISBnews) - Rada dyrektorów Banco Santander S.A. proponuje emisję poprzez przyspieszoną księgę popytu do 1,258 mld akcji w celu pozyskania kwoty do 7.500 mln euro, podała instytucja. Banco Santander szacuje zysk netto przypisany akcjonariuszom dominującym w

Alior sprzeda akcje po 38,9 zł za sztukę. Pieniądze potrzebne na przejęcie BPH

jak Getin czy Bank Millennium . Przejęcie BPH dzięki PZU Aby pozyskać pieniądze na zakup BPH, Alior wyemituje nowe akcje z zachowaniem prawa poboru dla obecnych akcjonariuszy. PZU, główny akcjonariusz Aliora, zobowiązał się do

Alior wyemituje akcje warte ok. 2,2 mld zł. Będzie miał pieniądze na przejęcie BPH

nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy zwołanego na 5 maja. Wielkość emisji zależy od sytuacji na rynku Alior wypuści na rynek do 220 mln nowych akcji. Ich ostateczna liczba będzie zależeć od zakładanych wpływów z emisji oraz sytuacji na rynku

Banki zapłacą za franki, a państwo im pomoże?

pomocy po przewalutowaniu kredytów emitowałby akcje po cenie o połowę niższej niż cena rynkowa w momencie emisji. A oddawałby dług, powiększając cenę odkupywanych akcji o wskaźnik inflacji. To podobna koncepcja do zastosowanej przy ratowaniu branży finansowej w USA po upadku

Vistula zaskakuje i reperuje finanse nową emisją

. Mają je objąć nowi inwestorzy wskazani przez zarząd, którzy zasilą kasę spółki kwotą 40 mln zł. Giełdowi gracze rzucili się na akcje odzieżowej firmy, bo doszli do wniosku, że skoro ustanowiła ona cenę emisyjną na tak wysokim poziomie, to musi mieć już chętnych na nową emisję

20,5 zł za akcję PKO BP

Tyle inwestorzy zapłacą za papiery z nowej emisji banku. Jedną nową akcję będzie można kupić za cztery już posiadane - wynika z opublikowanego w czwartek wieczorem prospektu emisyjnego Prospekt emisyjny PKO BP został co prawda zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego już w zeszłym

Petrolinvest wypuści akcje dla rady nadzorczej

pięciu członków rady dostanie od 20 do 50 tys. akcji z nowej emisji. Akcje będą sprzedawane po cenie nominalnej 10 zł, podczas gdy wczoraj na zamknięciu giełdy za akcję Petrolinvestu płacono 38,2 zł. Petrolinvest debiutował na giełdzie latem 2007 r., a od czasu uchwalenia

Jak kupić nowe akcje PKO BP? W środę startuje sprzedaż papierów za 5 mld zł!

To będzie największa w historii warszawskiej giełdy sprzedaż akcji z tzw. prawem poboru dla dotychczasowych udziałowców. To znaczy, że prawo do zakupu nowych akcji po preferencyjnej cenie będą mieli tylko ci, którzy już posiadają "stare" akcje PKO BP. Z tej emisji

99,1 proc. inwestorów zamieniło prawa poboru na nowe akcje PKO BP

Prawa do udziału w emisji akcji PKO BP zostały zrealizowane w 99,16 proc. - podał Reuters, powołując się na nieoficjalne informacje. Jeśli wiadomość się potwierdzi, nie będzie potrzeby korzystania z oferty banków, które gotowe były objąć ewentualne akcje, po które nikt inny by

Dziś ostatnia szansa, żeby kupić nowe akcje PKO BP. Przyjdź z gotówką!

. Bank sprzeda 250 mln nowych akcji. Sprzedaż akcji PKO BP to największa w historii polskiej giełdy emisja akcji z tzw. prawem poboru, czyli skierowana do obecnych akcjonariuszy już notowanej na parkiecie spółki. Pieniądze pozyskane od inwestorów mają pójść w największej części na wzmocnienie kapitałowe

Trakcja Polska przydzieliła wszystkie akcje

Trakcja Polska przydzieliła wszystkie akcje, które były przedmiotem publicznej oferty - poinformowała spółka w komunikacie. Zapisy inwestorów indywidualnych zredukowano o 67,5 proc. Inwestorom indywidualnym przydzielono 1 mln akcji istniejących i 3 mln papierów nowej emisji. "W związku ze

Goldman Sachs z dobrym zyskiem

. dolarów. Obecnie bank szykuje się do emisji nowych akcji, chcąc pozyskać z rynku ok. 5 mld dolarów. Środki te przeznaczy na spłatę części rządowej pożyczki w wysokości 10 mld dolarów. - Chcielibyśmy z tego wyjść - mówi David Viniar, dyrektor finansowy Goldman Sachs

Goldman Sachs planuje dużą emisję

O zamiarach banku poinformował piątkowy "The Wall Street Journal". Według nieoficjalnych źródeł gazety emisja nowych akcji może zostać ogłoszona na początku przyszłego tygodnia. Dokładnej wartości jeszcze nie ustalono, ale ma ona przynieść bankowi co najmniej kilka

Jest zgoda, Sylwester Cacek może kupić akcje Redanu po 2,5 zł za sztukę

wydawane za cenę emisyjną 2,50 zł za jedną akcję" - czytamy w przyjętej uchwale. Akcje nowej emisji zostaną objęte za wkłady pieniężne, które wniesione zostaną przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego. WZ zdecydowało o pozbawieniu prawa poboru dotychczasowych

Votum Centrum Odszkodowań planuje wejść na GPW

Kancelaria odszkodowawcza Votum Centrum Odszkodowań planuje wejść na GPW w połowie 2009 roku, pozyskując z nowej emisji akcji 40-70 mln zł. Spółka chce rozwijać sieć klinik rehabilitacyjnych - poinformował wiceprezes Votum Adam Gilowski. Votum prowadzi na razie działalność jako kancelaria

Inwestorzy sfaulowani przez PKO BP

Cena emisyjna została podana dopiero w czwartek wieczorem, już po zakończeniu ostatniej sesji, na której notowane były akcje PKO BP z prawem poboru. Tym samym akcjonariusze banku zostali potraktowani nie fair, bo nie mieli wyboru i stali się

Bankowe cuda - jak poprawić finanse, wypłacając dywidendę

gospodarki przez banki: niech padnie, co musi paść, bo to zdrowe dla gospodarki. Tylko to trzeba by jasno powiedzieć. Pisze Gadomski, że "komentatorzy pomijają drugą część proponowanej operacji - podniesienie kapitału banku przez emisję nowych akcji"

Bank Millennium dostanie zastrzyk kapitału

Chce dzięki temu zebrać 1 mld zł świeżego kapitału. Portugalski Millennium BCP, do którego należy 65,5 proc. wszystkich akcji polskiego Millennium, już zapowiedział, że obejmie przysługujące mu akcje. Dzień prawa poboru ustalono na wtorek 19 stycznia 2010 r. Millennium jest

AD Drągowski wypuści nowe akcje. I szybciej wróci do notowań?

nie kupowali nigdy akcji, co wyklucza ich udział w szaleńczym windowaniu ceny. Zarząd zdecydował też, że przedstawi projekt uchwały o emisji akcji z prawem poboru dla posiadaczy zwykłych akcji na okaziciela, które są notowane. W ten sposób może zwiększyć liczbę akcji, a co

Prywatyzacja z obywatelami, ale bez energii. Rząd wykona plan?

. udało mu się przeprowadzić kilka kluczowych debiutów giełdowych w nowej formule "akcjonariatu obywatelskiego". Czyli tak skonstruowanych, by jak najwięcej indywidualnych klientów mogło kupić akcje debiutujących na giełdzie spółek, bez konieczności zaciągania absurdalnie wysokich kredytów i

Milton Essex podjął uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego

Warszawa, 27.02.2020 (ISBnews) - Zarząd Milton Essex za zgodą rady nadzorczej podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, wyłączenia prawa poboru akcji nowej emisji oraz dematerializacji akcji nowej emisji i ubiegania się o ich

Atal rozważa emisję obligacji w ciągu trzech miesięcy

obligacji zostaną skierowane wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych. Obligacje nowych emisji spółka planuje włączyć do obrotu w alternatywnym systemie obrotu Catalyst lub BondSpot. Atal to firma deweloperska specjalizująca się w budownictwie kompleksów mieszkaniowych

NWZ Work Service odstąpiło od rozpatrzenia uchwał dot. emisji akcji i obligacji

w stosunku do obligacji zamiennych i akcji serii Z oraz w sprawie zmiany statutu. 7. Podjęcie uchwały w sprawie: (i) podwyższenia kapitału zakładowego spółki o kwotę nie niższą niż 10 (dziesięć) groszy, ale nie większą niż 3 571 428,50 złotych poprzez emisję nowych akcji

Ostatnie dni na handel akcjami PGNiG

przez zarząd Orlenu z zarządem PGNiG, zdominowanym przez byłych podwładnych prezesa Orlenu Daniela Obajtka, cały majątek gazowego koncernu zostanie przejęty przez paliwowego giganta. W zamian akcjonariusze PGNiG za jedną akcję gazowego koncernu dostaną 0,0925 akcji Orlenu z nowej emisji

Globalworth Poland Real Estate wyemitował 309,3 mln akcji dla akcjonariusza

za akcje została wykonana poprzez potrącenie z roszczeniem z tytułu zobowiązań spółki przejętych przez Globalworth Holding. "Płatność powyżej wartości nominalnej akcji nowej emisji, powiększona w wyniku zaokrąglenia w dół o 0,56 euro, a więc wynosząca łącznie 185 609

Fundusze Pionieera obejmą nowe akcje Hawe. A Hawe może przejmować

"Wszystko wskazuje, że tak się stanie" - powiedział Kwiatkowski dziennikarzom. Hawe ma z tymi funduszami umowę wstępną. Spółka ma podwyższyć kapitał o 5%, a zarząd proponuje, żeby cenę emisyjną akcji ustalić na 2 zł. Pozyskane środki mają zostać przeznaczone na

Polska Grupa Energetyczna stanie się największą polską firmą na GPW

Polska Grupa Energetyczna po swoim debiucie od razu wskoczy na pierwsze miejsce w rankingu najcenniejszych polskich spółek giełdowych. Jej wycena rynkowa może przekroczyć 50 mld zł - wynika z szacunków "Rzeczpospolitej" . Zdeklasuje na

XTPL planuje emisje akcji oraz obligacji zamiennych na akcje

Warszawa, 11.05.2020 (ISBnews) - XTPL zdecydowało o rozpoczęciu działań zmierzających do pozyskania nowego finansowania poprzez emisję do 42 000 nowych akcji w wyłączeniem prawa poboru oraz emisję do 3 200 000 obligacji zamiennych na akcje, podała spółka

Akcjonariusze Work Service nie podjęli uchwał ws. emisji akcji i obligacji

niż 3 571 428,50 zł poprzez emisję nowych akcji zwykłych serii ZA, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji nowej emisji serii ZA, dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji nowej emisji serii ZA do obrotu na rynku regulowanym

ZCh Police zaoferują do 60,82 mln nieobjętych akcji wybranym inwestorom

zaoferowaniu wybranym inwestorom do 60 824 232 akcji nowej emisji nieobjętych w ramach zapisów w wykonaniu prawa poboru oraz zapisów dodatkowych, podała spółka. "Zarząd spółki postanowił, że: zaoferuje wybranym inwestorom do 60 824 232 [...] akcji nowej emisji nieobjętych

Akcjonariusze Work Service zdecydowali o przerwie w NWZ do 18 X

kapitału o kwotę nie wyższą niż 3 571 428,50 zł poprzez emisję nowych akcji zwykłych serii ZA i pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji nowej emisji serii ZA; c) podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji, oferty publicznej akcji nowej emisji

Elektrobudowa przystąpiła do emisji akcji serii F, bez emisji akcji serii E

nadzwyczajnego walnego zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki - o kwotę nie niższą niż 2 zł, ale nie większą niż 22 118 260 zł - poprzez emisję nowych akcji zwykłych serii F w drodze subskrypcji prywatnej. Elektrobudowa świadczy kompleksowe usługi budowlano-montażowe

Akcjonariusze Cherrypick zdecydowali o emisji akcji i niewypłacaniu dywidendy

kapitału zakładowego i zaoferowanie akcji nowej emisji w drodze subskrypcji prywatnej przy jednoczesnym pozbawieniu prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy umożliwi spółce realizację zobowiązania podjętego przez członków zarządu spółki: pana Marcina Kwaśnicę i pana Michała Sroczyńskiego, tj

Rząd nie chce kontroli państwa nad Orlenem. Sprzedadzą akcje

gospodarstw domowych na poziomie z tego roku.  Orlen, na którego czele rząd PiS postawił Daniela Obajtka, przejmie cały majątek PGNiG. A w zamian akcjonariusze gazowego koncernu dostaną akcje Orlenu z nowej emisji.  Szansa na państwową kontrolę Według ogłoszonego na początku sierpnia planu

Kielecka firma będzie emitować akcje. Aby zyskać miliony na rozwój

, narzędzi do komunikacji w internecie z klientami czy też w hostingu. Kielecka firma wylicza, że celem emisji dodatkowych akcji jest podwyższenie kapitału o 4,4 mln zł. Jednocześnie planuje inwestycje na 7 mln zł, w tym np. tworzenie nowych produktów. Skąd weźmie dodatkowe pieniądze? „Pozyskanie