akcje nieobjęte

Boruta-Zachem zakończył publiczną emisję akcji o wartości blisko 10,6 mln zł

zaoferował akcje nieobjęte zapisami podstawowymi oraz dodatkowymi na rzecz 2 podmiotów, które łącznie objęły 47 969 637 akcji, tj. wszystkie pozostałe akcje, które nie zostały objęte w ramach zapisów podstawowych i dodatkowych, poinformowano. Boruta-Zachem jest firmą produkcyjną

Sfinks Polska podjął uchwałę o emisji do 6 mln akcji serii P bez prawa poboru

. [...] 5) akcje serii P nieobjęte w trybie opisanym w pkt 4) powyżej będą oferowane podmiotom wybranym przez zarząd. Terminy dokonywania wpłat na pokrycie akcji serii P oferowanych w tym trybie zostaną odrębnie ustalone przez spółkę, przy czym nie będą one późniejsze niż do dnia 15 lipca 2020 r

Bumech złożył w sądzie wniosek o zatwierdzenie układu częściowego

na możliwość wykonania zobowiązań emitenta nieobjętych niniejszym postępowaniem, ale wręcz poprawi sytuację innych wierzycieli. Konwersja wierzytelności na akcje oznacza bowiem, że dłużnik nie będzie zobowiązany do wypłaty gotówki na rzecz wierzycieli objętych niniejszym układem, podano także

ZPC Otmuchów przydzielił akcje serii E

za jedną akcję, podała spółka. "Jednocześnie emitent informuje, iż zgodnie z informacjami zawartymi w prospekcie emisyjnym zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 29 maja 2018 roku akcje serii E nieobjęte w ramach zapisów podstawowych oraz dodatkowych

Oferta prywatna do 10% akcji Robyga w trybie ABB rusza dziś

przez nich akcji spółki, (ii) w drugiej kolejności, w przypadku, gdyby w wyniku alokacji akcji zgodnie z punktem (i) powyżej pozostały nieobjęte akcje, do uprawnionych akcjonariuszy wybranych przez zarząd według kryteriów ustalonych wedle uznania zarządu; oraz (iii) w trzeciej kolejności, w przypadku

Na Wall Street trwa bitwa drobnych ciułaczy z rekinami spekulacji

Na Wall Street trwa bitwa drobnych ciułaczy z rekinami spekulacji

takiej sytuacji fundusze spekulacyjne dla pokrycia strat mogą zacząć sprzedawać posiadane przez nie akcje spółek nieobjętych spekulacjami. A to oznaczać będzie przecenę tych akcji i może grozić rozchwianiem rynku.  W tym tygodniu bank JP Morgan opublikował listę spółek, w których może dojść do

PZ Cormay przydzieli akcje serii K spółki 26 sierpnia

. (wcześniej 31 sierpnia - 2 września) nastąpi przyjmowanie zapisów na akcje serii K nieobjęte zapisami podstawowymi i zapisami dodatkowymi w ramach wykonywania prawa poboru, składanych w odpowiedzi na ewentualne zaproszenie zarządu skierowane wyłącznie do wskazanych przez zarząd (wedle jego uznania

Akcjonariusze Robyga zdecydują 6 VI o 0,27 zł dywidendy na akcję i emisji akcji

. Akcje będą oferowane uprawnionym akcjonariuszom proporcjonalnie do posiadanych akcji spółki; b. w drugiej kolejności, w przypadku, gdyby w wyniku alokacji akcji zgodnie z punktem (a) powyżej pozostały nieobjęte, zarząd będzie uprawniony do przydzielenia nieobjętych akcji serii

Sprzedający mieszkania spuszczają z tonu. Jest przestrzeń do negocjacji cen

Sprzedający mieszkania spuszczają z tonu. Jest przestrzeń do negocjacji cen

-i udzieliły kredytów mieszkaniowych na kwotę 88,69 mld zł. To o 40,1 proc. więcej niż w 2020 r.   Czytaj też: Trzy miesiące i można się urządzać. Tak Polacy budują domy do 70 m kw. – Na wartość akcji kredytowej w kredytach hipotecznych w 2021 r. wpływ miały dwa kluczowe czynniki

Grupa Azoty zdecydowała o objęciu planowanej emisji ZCh 'Police'

subskrypcji zamkniętej oraz objęciu akcji nieobjętych przez inwestorów w ramach oferty z prawem poboru za cenę emisyjną określoną przez Police w skierowanym do niej zaproszeniu do złożenia zapisu na akcje, z zastrzeżeniem, że bezpośrednio po planowanej emisji Grupa Azoty powinna utrzymać co najmniej 50% plus

Akcjonariusze Qumaka zdecydowali o emisji do 13 mln akcji serii L bez pp

L zarząd spółki może zaoferować nieobjęte akcje również innym uprawnionym Inwestorom, lecz w pierwszej kolejności uprawnionym inwestorom objętym prawem pierwszeństwa, według własnego uznania, przy czym łączna liczba uprawnionych inwestorów, którym zostaną zaoferowane akcje serii L nie może być

Sąd zatwierdził układ częściowy Ferrum

jest prawomocne i zgodnie z przepisami Prawa restrukturyzacyjnego przysługuje na nie zażalenie również wierzycielowi nieobjętemu układem częściowym, wskazano również. W połowie grudnia wierzyciele Ferrum zagłosowali jednomyślnie za układem. Układ zakłada konwersję łącznie

Sygnity ma umowę z wierzycielami dot. restrukturyzacji zadłużenia finansowego

kwocie od 10 mln zł do 12 mln zł mające na celu umożliwienie Sygnity częściowej spłaty wierzytelności Microsoft Dublin nieobjętych restrukturyzacją; (ii) dyskontowy wykup obligacji, co oznacza wykup obligacji o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 23 mln zł za cenę wynoszącą

Zapisy na akcje ZPC Otmuchów ruszają dziś, potrwają do 26 VI

. Przydział akcji objętych w ramach wykonania prawa poboru oraz zapisów dodatkowych ma nastąpić 6 lipca 2018 r., a przyjmowanie zapisów na akcje oferowane nieobjęte w ramach wykonania prawa poboru i zapisów dodatkowych składane przez podmioty, które odpowiedzą na zaproszenie zarządu - 9-11 lipca 2018 r

BGŻ BNP Paribas rozpoczyna prywatną emisję do 13,3 mln akcji

nie mniejszej niż 650 mln zł. Ponadto, BNP Paribas SA zobowiązało się do objęcia i opłacenia (lub spowodowania skutecznego objęcia i opłacenia przez BNP Paribas Fortis SA/NV) akcji serii J nieobjętych przez inwestorów, w tym uprawnionych akcjonariuszy, tak aby łączna wartość akcji nowej emisji nie

Ekstraklasa sprzedała prawa mediowe na kraj i zagranicę na lata 2019-2021

międzynarodowych oraz prawa bukmacherskie, podała spółka. "W wyniku strategicznej decyzji Ekstraklasa będzie rozwijać własne media, w ramach których od najbliższego sezonu będzie pokazywać skróty meczowe oraz transmisje na żywo dla użytkowników w krajach nieobjętych wyłącznymi

Akcjonariusze FO Dębica zdecydują 25 IX o upoważnieniu zarządu do emisji akcji

: - ustalenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji, - określenia sposobu i warunków składania zapisów, - dokonania przydziału akcji, w tym przydziału akcji nieobjętych z tytułu wykonywania prawa poboru, podano również

Rafako liczy na ok. 145-165 mln zł wpływów netto z oferty akcji serii K

przyjmowania zapisów - na 17 listopada. Przydział akcji ma odbyć się 28 listopada, zaś w dniach 29-30 listopada - przyjmowanie zapisów na akcje oferowane nieobjęte w wykonaniu prawa poboru i zapisów dodatkowych przez podmioty, które odpowiedzą na zaproszenie zarządu. Notowanie praw

"The New York Times": Eksporter krwawych diamentów. Rosja walczy z próbami ograniczenia tego dochodowego biznesu

"The New York Times": Eksporter krwawych diamentów. Rosja walczy z próbami ograniczenia tego dochodowego biznesu

dla rosyjskich diamentów największym rynkiem, Alrosa i tak może swobodnie sprzedawać diamenty innym dużym odbiorcom, takim jak Chiny, które nie podjęły żadnych działań przeciwko rosyjskim klejnotom. Mimo to wartość akcji spółki Alrosa, która w ubiegłym roku wygenerowała ponad 4,2 miliarda dolarów

Pharmena liczy na ok. 15,3 mln zł z oferty zw. z przejściem na rynek główny GPW

dodatkowych, w dniach 15-17 maja nastąpi przyjmowanie zapisów na akcje oferowane nieobjęte w ramach wykonania praw poboru i zapisów dodatkowych składane przez podmioty, które odpowiedzą na zaproszenie zarządu, zaś na 20 maja zaplanowano przydział akcji podmiotom, które złożą odpowiedzi na to zaproszenie

Boruta-Zachem rozpoczyna publiczną ofertę akcji; chce pozyskać 10,6 mln zł

przyjmowania zapisów na akcje oferowane w ramach wykonania prawa poboru oraz zapisów dodatkowych, 20-25 sierpnia 2019 r. - przyjmowanie zapisów na akcje oferowane nieobjęte w ramach wykonania prawa poboru i zapisów dodatkowych składane przez inwestorów, którzy odpowiedzą na zaproszenie zarządu, 26 sierpnia

Bierzesz "chwilówkę" i tracisz mieszkanie? To możliwy scenariusz

nie robi. Jeśli nie rozumiemy postanowień w niej zawartych, nie powinniśmy jej podpisywać - wylicza. Żeby przestrzec opolan przed konsekwencjami zadłużenia w instytucjach finansowych nieobjętych nadzorem państwowym, NBP wspólnie ze spółdzielnią Przyszłość zamieści w blokach

Akcjonariusze Sygnity zdecydowali o programie emisji obligacji i emisji akcji

Warszawa, 25.06.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze Sygnity zdecydowali o przeprowadzeniu programu emisji obligacji o wartości do 100 mln zł, a także w sprawie emisji do 10 mln akcji serii Z z wyłączeniem prawa poboru, emisji akcji serii AA o wartości do 17,25 mln zł i emisji do 30

GITD złożył w sądzie pozew wobec Wasko o zapłatę 50,67 mln zł

nieprawidłowości działania urządzeń rejestrujących dotyczyły usterek spowodowanych wadami nieobjętymi udzieloną przez spółkę gwarancją jakości, w szczególności wskutek niewłaściwej eksploatacji urządzeń przez użytkowników lub udostępnienia przez zamawiającego infrastruktury sprzętowej nie posiadającej wymaganych

Przegląd prasy

mln nieobjętych akcji wybranym inwestorom --Biomed-Lublin trzykrotnie zwiększy produkcję leku GAMMA anty-D --JHM Development zleciło realizację budynków w Gdańsku za 21,87 mln zł netto --Sprzedaż miedzi płatnej KGHM

Krótki poradnik dla kredytobiorców w czasach pandemii. Co mogą zrobić przedsiębiorcy w trudnej sytuacji?

zabezpieczenia spłaty kredytu, o którym mowa w art. 70 ust. 2 pkt 1) Prawa bankowego – w zakresie kwoty kredytu objętej gwarancją (zgodnie z powołanym wyżej stanowiskiem UKNF); banki będą oczekiwać udzielenia przez kredytobiorcę zabezpieczenia nieobjętej gwarancją części kredytu (tj. nie więcej niż 20

Zapisy na akcje serii K z pp w ofercie PZ Cormay rozpoczną się 3 sierpnia

. Przyjmowanie zapisów na akcje serii K nieobjęte zapisami podstawowymi i zapisami dodatkowymi w ramach wykonywania prawa poboru, składanych w odpowiedzi na ewentualne zaproszenie zarządu (subskrypcja uzupełniająca) nastąpi w dniach 31 sierpnia - 2 września, zaś przydział akcji w ramach subskrypcji

Przegląd informacji ze spółek

23,53 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Elektrociepłownia Stalowa Wola (ECSW), w której 50% akcji posiada Tauron Wytwarzanie - spółka zależna Taurona Polskiej Energii, otrzymała pozew wniesiony do Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w

Wstrząs na rynku handlowym. Polskie Tesco sprzedane, i to tanio. Kto kupił?

zostały sprzedane lub uzgodniono sprzedaż 22 sklepów, co daje wpływy netto w wysokości około 200 mln GBP [około miliarda złotych]. Grupa Tesco będzie prowadzić dalsze działania w celu sprzedaży pozostałych nieruchomości, w tym 19 działających sklepów, nieobjętych tą transakcją sprzedaży” &ndash

Ekstraklasa uruchomiła platformę streamingową rozgrywek OTT

przede wszystkim oglądanie transmisji meczów na żywo z polskim komentarzem meczowym. Są one dostępne w krajach nieobjętych wyłącznymi licencjami stacji telewizyjnych, czyli poza Polską, gdzie licencje wykupiły nc+ i TVP oraz Bałkanami, z prawami do pokazywania meczów przez Planet Sport. Widzowie za

Przegląd prasy

zapisów na akcje serii T2, nieobjęte zapisami podstawowymi i zapisami dodatkowymi w ramach wykonywania prawa poboru, skierowanych wyłącznie do wskazanych przez zarząd akcjonariuszy, podała spółka. --Kredyt Inkaso I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Przegląd informacji ze spółek

określoną przez zarząd Polic cenę emisyjną, w ramach subskrypcji zamkniętej oraz objęciu akcji nieobjętych przez inwestorów w ramach oferty z prawem poboru za cenę emisyjną określoną przez Police w skierowanym do niej zaproszeniu do złożenia zapisu na akcje, z zastrzeżeniem, że bezpośrednio po planowanej

Przegląd informacji ze spółek

Mundi zdecydował, że budowa księgi popytu w subskrypcji prywatnej akcji serii D rozpocznie się 24 lipca, a zakończy nie później niż 26 lipca, podała spółka. Miraculum przedłużyło do 3 sierpnia termin przyjmowania zapisów na akcje serii T2, nieobjęte zapisami podstawowymi i

Zakłady Mięsne Henryk Kania złożyły zaktualizowane propozycje układowe

WIERZYCIELI NA GRUPY Grupa 1 obejmuje: Wierzycieli spółki, którym przysługują niektóre wierzytelności wymienione w art. 151. Ust. 2 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo Restrukturyzacyjne nieobjęte układem z mocy prawa, tj., wierzytelności zabezpieczone

Strata netto z dz. kont. Open Finance wyniosła 37,24 mln zł w 2016 r.

; - czytamy w raporcie. Koszty finansowe w analizowanym okresie wyniosły 8 583 tys. zł, z czego 74% stanowiły koszty odsetek od obligacji, 17% dyskonto odroczonej płatności za sprzedaż akcji Open Finance TFI S.A., a 12% to koszty odsetek od kredytu, pożyczki oraz faktoringu

Instytucje też zapłacą za akcje PZU po 312,50 zł

dostaną tyle akcji, ile zamówili - maksymalnie po 30 na głowę. Nie będzie żadnej redukcji. Mogło zapisać się jeszcze więcej, bo całą pula dla drobnych liczyła 7,746 mln sztuk. Papiery nieobjęte przez Kowalskich zgodnie z prospektem zostaną przesunięte do transzy instytucji. Dość

Marża odsetkowa BZWBK spadła do 3,55% w IV kw. 2014 r.

się o 7,1% kw/kw, a w całym 2014 r. osiągnął wartość 3 996,8 mln zł i wzrósł o 22% r/r. "Uwzględniając dochody z nieobjętych rachunkowością zabezpieczeń transakcji CIRS/IRS (21,5 mln zł za 2014 r. wobec 13,9 mln zł za 2013 r. oraz 4,0 mln zł w IV kwartale 2014 r. wobec

Koniec różnicowania cen biletów lotniczych, towarów, usług. Geoblokowanie zostanie zakazane

.: wszelkich towarów oprócz treści chronionych prawem autorskim (muzyka, oprogramowanie, gry, e-booki), wszelkich usług świadczonych drogą elektroniczną, nieobjętych prawem autorskim (np. usługi w chmurze, hurtownie danych, hosting stron www, dostarczanie zapór sieciowych), wszelkich usług świadczonych (pobyty

San Marino będzie sprzedawało żywność do Rosji

większość artykułów spożywczych. Oprócz krajów UE sankcje zostały nałożone także na USA, Kanadę, Australię i Norwegię. Żywność pochodząca z Europy dostawała się do Rosji przez Serbię, Białoruś czy Albanię. Dlatego w lipcu ubiegłego roku, władze na Kremlu rozpoczęły akcję

Instytucje chciały dziewięć razy więcej akcji PZU

na 7 058 582 akcje. Wszyscy dostaną tyle, ile zamówili - maksymalnie po 30 akcji na głowę. A mogło zapisać się jeszcze więcej, bo cała pula dla drobnych liczyła 7,746 mln sztuk. Papiery nieobjęte przez Kowalskich przesunięto do transzy instytucji. Za to dość słabo spisali

Instytucje chciały dziewięć razy więcej akcji PZU

Instytucjom przypadło w sumie 18 686 817 akcji. Jak poinformował w piątek minister skarbu Aleksander Grad, apetyt był ponad cztery razy większy. Dziś podano oficjalnie, że nadsubskrypcja aż dziewięciokrotnie przewyższała pulę przewidzianą dla instytucji

Poczta Polska milczy w Senacie o listonoszach, którzy upomnieli się o prawa pracowników. "Solidarność" chwali zarząd i popiera niewypłacanie nadgodzin

inne związki zawodowe - m.in. OPZZ - od dekady dla pracowników nie zrobiły nic.  Tuż po pierwszej akcji, 16 marca, z pracy zwolniono dyscyplinarnie jednego z liderów protestu - listonosza Klaudiusza Wieczorka z Piekar Śląskich. 27 marca pracę stracił zaś Rafał Czerski - listonosz z Warszawy. 

Wasko odesłało do GITD bez akceptacji notę obciążeniową na 51,7 mln zł

urządzeń rejestrujących dotyczyły usterek spowodowanych wadami nieobjętymi udzieloną przez Wasko gwarancją jakości, w szczególności wskutek niewłaściwej eksploatacji urządzeń przez użytkowników. "Niezależnie od powyższego, zarząd Wasko S.A. zwraca uwagę, iż nałożone przez

Nanocząsteczki tańczą tak, jak im zagrają

zagranicznych giełdach, jak i zdobywanie tam kapitału. Open Market to dynamiczny rynek dla małych i średnich podmiotów, obserwowany przez liczących się niemieckich inwestorów, a zarazem nieobjęty restrykcyjnymi regulacjami. Dual listing [równoległe notowanie akcji spółki na kilku giełdach – red.] to nasz

Cypryjczycy pod ścianą

przerażonych obywateli, w kilka godzin osuszając je z pieniędzy. Rząd został zmuszony do zamknięcia banków, a parlament pod naciskiem opinii publicznej odrzucił pomysł podatku od oszczędności. Bilans całej akcji? Banki zamknięte, rosnące ryzyko paniki wśród klientów banków, a w kasie wciąż zero. Że o

Gorączka darmowych akcji wśród górników JSW

- Telefony się urywają. Ludzie pytają, jak rozdzielane będą akcje - mówią pracownicy administracyjni JSW. Firma pod koniec czerwca ma zadebiutować na warszawskiej giełdzie. Wcześniej minister skarbu chce sprzedać część akcji spółki w ofercie publicznej, ale zachować nad nią

Finał największej oferty publicznej w Europie: Akcje PZU na warszawskiej giełdzie

tyle, ile zamówili - maksymalnie po 30 akcji na głowę. A mogło zapisać się jeszcze więcej, bo cała pula dla drobnych liczyła 7,746 mln sztuk. Papiery nieobjęte przez Kowalskich przesunięto do transzy instytucji. Czytaj też: Raport o PZU

Bezbronni ochroniarze, czyli kłopot z płacą minimalną

minimalnej, nieobjęta przepisami kodeksu pracy, a więc pozbawiona urlopów i odprowadzająca najniższe składki na ubezpieczenie społeczne. Płaca minimalna na etacie dla wielu jest nadal nieosiągalna. Klauzule nie działają? Najwyższa stawka w skontrolowanych

Wciąż przybywa bubli

Od stycznia ubiegłego roku "Gazeta" zbiera absurdy prawne, które utrudniają życie właścicielom firm. W tym celu uruchomiliśmy stronę internetową www.bubleprawne.org, gdzie można zgłaszać absurdy. W tym roku rozszerzyliśmy naszą akcję o konsumentów. Codziennie

NIK krytykuje brak prywatyzacji elektroenergetyki

cztery spółki z 17 nieobjętych konsolidacją i przewidzianych do prywatyzacji. Przyczyną ograniczonego zakresu prywatyzacji była głównie zmienność decyzji ministra skarbu państwa dotyczących przekształceń poszczególnych spółek, które pomijały zaakceptowane strategie prywatyzacji oraz były niezgodne z

Unijny szczyt pod znakiem wzrostu, Grecji i euroobligacji

mocno trzymającej się za kieszeń Północy. Kolejnym ogromnie trudnym punktem sporów w eurolandzie jest uprawnienie jego nowego funduszu ratunkowego ESM (zacznie działać od lipca) do przeprowadzania akcji rekapitalizacji banków eurolandu w krajach nieobjętych programem

Sztuka wojny według Gazpromu

kilkanaście dni na terminowe uregulowanie rachunków. Ultimatum, czyli nagły zwrot akcji. W połowie czerwca rosyjska telewizja relacjonuje spotkanie prezydenta Rosji Dmitrija Miedwiediewa z szefem Gazpromu Aleksiejem Millerem. Szef Gazpromu żali się, że Białorusini nie płacą długów i

Dotacja dla policji? Jak najbardziej możliwe

"osoby prawne i jednostki organizacyjne nieobjęte Krajowym Rejestrem Sądowym, finansowane częściowo lub w całości ze środków publicznych". Jak dowiedziała się "Gazeta", Komenda Główna Policji już pracuje nad konkretnymi sposobami skorzystania z unijnego

Kiedy słychać dzwonek alarmowy

? - Dalsza obniżka stóp niewiele da, gdyż i tak są one bardzo niskie. Awaryjne zasilanie banków w płynność nie przekłada się na wzrost akcji kredytowej. Dochodzą jeszcze dwa czynniki, które pogorszą recesję. Po pierwsze, europejskie banki muszą podnieść swój wskaźnik kapitału do 9 proc. ważonych ryzykiem

Rosja nacjonalizuje wielkie banki. Powstanie gigant nieobjęty sankcjami?

przez braci Ananiewów uchodził za jeden z najbardziej stabilnych banków w Rosji. A jego dobrą reputację potwierdzał związek z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju, który kupił niemal 12 proc. akcji banku Ananiewów. Ale tak jak inne rosyjskie banki Promswiazbank miał problemy ze spłatą kredytów

Byli ubezpieczeni, a nie dostali odszkodowania z polisy turystycznej. Bo diabeł tkwi w szczegółach

uprawniałaby ją do ubiegania się o odszkodowanie w ramach polisy.  Turystka spadła na półkę skalną i nie mogła się z niej sama wydostać. Wezwała służby ratownicze, które za pomocą helikoptera ściągnęły ją na dół. Następnie domagała się od ubezpieczyciela zwrotu poniesionych kosztów akcji ratowniczej