akcje mci notowania

MCI Capital zaprosiło do sprzedaży do 1,81 mln akcji po 11 zł sztuka

Warszawa, 21.01.2020 (ISBnews) - MCI Capital zaprosiło do sprzedaży nie więcej niż 1 818 181 akcji spółki, które zamierza nabyć w celu ich umorzenia, podała spółka. Oferowana cena zakupu wynosi 11 zł za sztukę. "Przedmiotem skupu będzie nie

Eurocash nabędzie 55,59% akcji Frisco.pl od funduszy MCI za łącznie 128,6 mln zł

Warszawa, 23.12.2019 (ISBnews) - Dwa fundusze MCI (MCI Tech i Helix) podpisały umowy, na mocy których do końca czerwca 2020 r. sprzedadzą posiadane łącznie 55,59% akcji Frisco.pl na rzecz Eurocasha za łączną kwotę 128,63 mln zł, wynika z komunikatów MCI Capital i Eurocasha

MCI Capital ogłosił zaproszenie do do składania ofert sprzedaży własnych akcji

Warszawa, 16.07.2019 (ISBnews) - Zarząd MCI Capital ogłosił zaproszenie do do składania ofert sprzedaży własnych akcji w celu umorzenia, zgodnie z zatwierdzonym przez akcjonariuszy upoważnieniem spółki do nabycia akcji własnych i użycia kapitału zapasowego, podała spółka

MCI Management nabył w wezwaniu 4,033 mln akcji MCI Capital

. MCI Capital jest funduszem technologicznym działającym na zasadach PE/VC, notowanym na GPW od 2001 r. MCI Management Sp. z o.o. jest spółką holdingową. Jej podstawową działalnością są inwestycje w papiery wartościowe, głównie akcje MCI Capital S.A. oraz akcje Private Equity

MCI Capital otrzymał oferty nabycia 5,38 mln akcji własnych

miało być nie więcej niż 3 000 000 akcji spółki. Cena ustalona przez zarząd spółki w wykonaniu powyższego upoważnienia została określona na poziomie 10 zł za jedną akcję. MCI Capital to utworzona w 1999 r., jedna z wiodących w regionie CEE, publicznie notowana grupa private

MCI Venture Projects ogłosił przymusowy wykup dawnego ABC Data po 1,44 zł/akcja

Warszawa, 23.07.2019 (ISBnews) - MCI Venture Projects ogłosił przymusowy wykup pozostałych ok. 9,41% akcji Vicis New Investments (wcześniej ABC Data) po 1,44 zł za akcję, podał pośredniczący Santander Biuro Maklerskie. Pozostali akcjonariusze Vicis

MCI Management podniosło cenę w wezwaniu na MCI Capital do 10,2 zł za szt.

zgromadzeniu spółki. MCI Capital jest funduszem technologicznym działającym na zasadach PE/VC, notowanym na GPW od 2001 r. MCI Management Sp. z o.o. jest spółką holdingową. Jej podstawową działalnością są inwestycje w papiery wartościowe, głównie akcje MCI

KNF zezwoliła MCI Capital na działalność jako wewnętrznie zarządzający ASI

regulacjami wewnętrznymi ASI wykonywania obowiązków ASI" - czytamy dalej. MCI Capital to utworzona w 1999 r., to jedna z wiodących w regionie CEE, publicznie notowana grupa private equity o charakterze multistage. MCI, za pośrednictwem funduszy PE/VC, realizuje inwestycje w

MCI Capital miał 45,23 mln zł zysku netto, 45,85 mln zł EBIT w III kw. 2019 r.

akcji własnych spowoduje wzrost NAV na akcję o dodatkowe 0,76 zł, podano w komunikacie. Stan zobowiązań MCI z tytułu emisji obligacji na dzień 30 września 2019 r. był rekordowo niski i wyniósł 122,6 mln zł, co stanowi jedynie 10% aktywów netto spółki, zaznaczono także

Fundusz z Grupy MCI sprzedał posiadane akcje Genomedu spółce Diagnostyka

Warszawa, 11.06.2018 (ISBnews) - MCI.CreditVentures 2.0 FIZ, fundusz z Grupy MCI, sprzedał wszystkie posiadane akcje Genomedu, który specjalizuje się w sekwencjonowaniu i syntezie DNA oraz diagnostyce genetycznej, poinformowało MCI. Na transakcji fundusz zrealizował zwrot ponad

Vicis New Investments wystąpiła o zgodę na zniesienie dematerializacji akcji

Warszawa, 09.08.2019 (ISBnews) - Vicis New Investments (dawniej ABC Data) wystąpiła do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na przywrócenie formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) 125 266 899 akcjom spółki, stanowiącym 100% udziału w

Grupa Eurocash nabyła pozostałe 56% akcji Frisco za 132,5 mln zł.

Warszawa, 25.06.2020 (ISBnews) - Grupa Eurocash nabyła pozostałe 56% akcji we Frisco od funduszy MCI za 132,5 mln zł, zwieszając swój udział do 100%, podała spółka. "Frisco.pl należy obecnie do liderów polskiego rynku e-grocery. Dzięki przejęciu

MCI Capital zaprasza do sprzedaży do 835 tys. akcji po 8,82 zł za szt.

zarząd spółki w wykonaniu powyższego upoważnienia została określona na poziomie 8,82 zł za jedną akcję" ? czytamy w komunikacie. MCI Capital (dawniej MCI Management) jest funduszem technologicznym działającym na zasadach venture capital, notowanym na GPW od 2001 r

ALSO Holding i MCI nabyli 34,74 mln akcji ABC Data w wezwaniu

przedmiotem było łącznie 34 741 545 akcji spółki ABC Data S.A., tj. wszystkie akcje objęte zapisami złożonymi w wezwaniu" - czytamy w komunikacie. Rozliczenie transakcji zaplanowano na 25 czerwca 2019 r., w wyniku czego MCI nabędzie prawa z 3 943 428 akcji, a Roseville nabędzie

MCI miał 11,27 mln zł straty netto w II kw. 2019 r.

wartości 54,5 mln zł. Spółka systematycznie zmniejsza swoje zadłużenie, które na dzień 30.06.2019 r. wynosiło łącznie tylko 191 mln zł, wskazano także. MCI Capital to utworzona w 1999 r., to jedna z wiodących w regionie CEE, publicznie notowana grupa private equity o charakterze

MCI zarekomenduje przeznaczenie 50 mln zł na buy-back w tym roku

Warszawa, 16.05.2018 (ISBnews) - Zarząd MCI Capital zarekomenduje akcjonariuszom zatwierdzenie programu w wysokości 50 mln zł do realizacji w 2018 r., podała spółka. "Spółka konsekwentnie realizuje skup akcji własnych w celu umorzenia. Po

MCI.TechVentures sprzedaje cały posiadany pakiet akcji w Geewa

r., to jedna z wiodących w regionie CEE, publicznie notowana grupa private equity o charakterze multistage. MCI, za pośrednictwem funduszy PE/VC, realizuje inwestycje w obszarze early stage, growth stage i expansion/buyout stage w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, a także w Europie Zachodniej i

Sąd Apelacyjny zasądził 2,2 mln zł wraz z odsetkami na rzecz MCI Capital

, podało MCI Capital. Sąd wskazał, iż wysokość szkody MCI ustalił na zasadzie uznania sędziowskiego. "W 2006 roku MCI zainicjowała ze Skarbem Państwa spór mający na celu doprowadzenie do naprawienia szkody powstałej w majątku MCI związanej z utratą wartości akcji JTT. Szkoda

MCI.PrivateVentures FIZ wyszedł z inwestycji w lifebrain AG

Warszawa, 16.05.2018 (ISBnews) - Fundusz MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z wyodrębnionym subfunduszem MCI.EuroVentures 1.0. dokonał zbycia wszystkich posiadanych akcji w kapitale zakładowym lifebrain AG, poinformował MCI Capital. Spółka dokonała również

Zysk netto MCI Capital spadł r/r do 10,65 mln zł w I kw. 2017 r.

. Zysk z inwestycji sięgnął 14,66 mln zł w I kw. 2017 r. wobec 67,7 mln zł rok wcześniej. Wartość aktywów MCI wyniosła 1 327 mln zł na koniec I kw. 2017 r. Na koniec okresu wskaźnik NAV na akcję (NAV/s) wyniósł 17,74 zł. MCI Capital (dawniej MCI

MCI Capital chce skupić do 1,055 mln akcji własnych po 9,47 zł 

Warszawa, 22.11.2016 (ISBnews) - MCI Capital chce skupić nie więcej niż 1 055 966 własnych akcji po cenie 9,47 zł za jeden walor, wynika z zaproszenia do składania ofert sprzedaży, jakie opublikowała spółka. "Przedmiotem skupu będzie nie więcej

MCI i ALSO przedłużyli zapisy w wezwaniu na akcje ABC Data do 13 maja

Warszawa, 17.04.2019 (ISBnews) - MCI Venture Projects sp. z o.o. VI S.K.A. oraz Roseville Investments - podmiot zależny ALSO Holding - przedłużyli termin przyjmowania zapisów w wezwaniu na akcje ABC Data do 13 maja z przewidywanego wcześniej terminu 17 kwietnia, podało

MCI Management ogłosiło wezwanie na ok. 19 mln akcji MCI Capital po 9,8 zł/szt.

. MCI Capital jest funduszem technologicznym działającym na zasadach PE/VC, notowanym na GPW od 2001 r. MCI Management Sp. z o.o. jest spółką holdingową. Jej podstawową działalnością są inwestycje w papiery wartościowe, głównie akcje MCI Capital S.A. oraz akcje Private Equity

EBOR udzieli Eurocashowi 50 mln euro pożyczki m.in. na przejęcie Frisco.pl

wsparcie akwizycji polskiej spółki zajmującej się sprzedażą żywności online Frisco.pl, a także na zwiększone potrzeby spółki w zakresie kapitału obrotowego" - czytamy w informacji. Pod koniec grudnia 2019 r. Eurocash i MCI poinformowały, że dwa fundusze MCI (MCI Tech i Helix

ABC Data sprzedała grupie ALSO swoje przedsiębiorstwo za łącznie 182,6 mln zł

komunikacie. W czerwcu w wezwaniu ALSO Holding i MCI na akcje ABC Data zawarto transakcje zbycia 34,74 mln akcji. Pod koniec grudnia 2018 roku Grupa ALSO Holding - poprzez podmiot zależny Roseville Investments - oraz Grupa MCI wezwały do sprzedaży akcji

MCI może skupować akcje do kwoty 70 mln zł 'w zależności od wysokości kursu'

umożliwia przeprowadzenie zakupu powyżej 5% akcji bez wezwania. MCI Capital (dawniej MCI Management) jest funduszem technologicznym działającym na zasadach venture capital, notowanym na GPW od 2001 r. (ISBnews)

Wzywający nabędą akcje ABC Data pomimo niespełnienia części warunków wezwania

Warszawa, 14.06.2019 (ISBnews) - ALSO Holding i Grupa MCI nabędą akcje ABC Data w wezwaniu pomimo niespełnienia się części warunków, podali wzywający. "Wzywający oraz Santander Bank Polska S.A. - Santander Biuro Maklerskie niniejszym informują

MCI i ALSO Holding podniosły cenę w wezwaniu na ABC Data do 1,44 zł za akcję

Warszawa, 06.03.2019 (ISBnews) - MCI Venture Projects i Roseville Investments - podmiot zależny ALSO Holding- podniosły cenę w wezwaniu na 37,1% akcji ABC Data do 1,44 zł za akcję z 1,3 zł poprzednio, podali wzywający. "Wzywający oraz Santander

MCI Capital liczy na wzrost wartości portfela inwestycyjnego

wyniosła na koniec ub.r. 2 023 mln zł. Wartość aktywów w bilansie MCI to 1 341 mln zł. Wartość aktywów netto NAV MCI wyniosła 1 043 mln zł. Aktywa netto wyniosła na koniec 2016 r. 17,75 zł na akcję MCI. Grupa ocenia "silny potencjał aprecjacji portfela" w funduszach

MCI sprzedał cały pakiet akcji Invia za 55,94 mln euro na rzecz Rockaway Travel

pakietu akcji Invia.cz, a.s (984 566 akcji) na rzecz Rockaway Travel SE z siedzibą w Pradze, podał MCI. Wartość transakcji wyniosła 55 938 750,25 euro. W listopadzie ub. roku prezes MCI Management Tomasz Czechowicz informował, że MCI planuje wyjść z inwestycji w spółce Invia na

Warunek minimalnej liczby akcji w wezwaniu na ABC Data został spełniony

MCI Venture Projects [...] oraz Roseville Investments [...] wzywający niniejszym informują, iż do dnia 13 marca 2019 r. do godziny 18:00 złożono zapisy na sprzedaż 10 878 668 akcji, co stanowi około 8,68% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym ABC Data oraz około 8,68% ogólnej liczby głosów na

Fundusz MCI ma objąć akcje w lifebrain AG za 20 mln euro

Warszawa, 16.04.2015 (ISBnews) - MCI.PrivateVentures FIZ, fundusz z grupy MCI Management, zawarł warunkową umowę objęcia nowych akcji lifebrain AG z siedzibą w Wiedniu, stanowiących min. 16% kapitału za 20 mln euro, podał fundusz. "

MCI.PrivateVentures sprzedał iZettle AB na rzecz PayPal za szac. 44 mln USD

Warszawa, 18.05.2018 (ISBnews) - MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z wyodrębnionym subfunduszem MCI.TechVentures 1.0 zawarł z PayPal Holdings Inc. umowę sprzedaży wszystkich posiadanych akcji w kapitale zakładowym iZettle AB, podał MCI Capital. Szacowana

Zapisy na akcje w wezwaniu ABC Data zostały przedłużone do 14 czerwca

Warszawa, 11.06.2019 (ISBnews) - MCI Venture Projects oraz Roseville Investments - łącznie wzywający zdecydowali o wydłużeniu terminu przyjmowania zapisów w wezwaniu na akcję ABC Data do 14 czerwca 2019 r. (z 13 czerwca), podało pośredniczące w wezwaniu Santander Biuro

MCI Capital miało 1,36 mln zł straty netto, 3,57 mln zł zysku EBIT w III kw.

stabilną sytuację płynnościową na koniec tego kwartału" - wskazała wiceprezes Ewa Ogryczak. NAV MCI na 30.09.2018 r. wynosił prawie 1,2 mld zł, co oznacza 21,94 zł na akcję. Na koniec września 2018 r. wartość aktywów brutto Funduszy MCI wynosiła

Fundusze z Grupy MCI pozyskały 240 mln zł ze sprzedaży aktywów w 2017 r.

posiadanych akcji notowanej na giełdzie w Stambule spółki Index na kwotę ponad 36 mln zł. Trzecią - sprzedaż akcji Wirtualnej Polski za kwotę ponad 31 mln zł" - czytamy w komunikacie. Z tytułu rekapitalizacji spółek eCard/Dotpay i Naviexpert fundusze pozyskały prawie 100 mln zł

Eurocash ma umowę z EBOR na 50 mln euro pożyczki m.in. na przejęcie Frisco.pl

. Środki te zostaną wykorzystane na sfinansowanie nabycia Frisco (dodatkowych 56% akcji) oraz na kapitał obrotowy. Okres kredytowania wynosi 5 lat. EBOR będzie korzystał z uzgodnionego pakietu zabezpieczeń, podano. "Inwestycja we Frisco to kolejny element naszej strategii

MCI Capital ocenia, że wezwanie jest zgodne z interesem spółki, a cena - godziwa

akcji spółki" - czytamy także w stanowisku. MCI Capital jest funduszem technologicznym działającym na zasadach PE/VC, notowanym na GPW od 2001 r. MCI Management Sp. z o.o. jest spółką holdingową. Jej podstawową działalnością są inwestycje w

Termin zapisów w wezwaniu na ABC Data został wydłużony do 17 kwietnia

kwietnia 2019 r. Przewidywany dzień transakcji nabycia akcji na GPW: 23 kwietnia 2019 r. Przewidywany dzień rozliczenia transakcji nabycia akcji przez KDPW: 26 kwietnia 2019 r." - czytamy w komunikacie. 21 grudnia 2018 roku Grupa ALSO Holding oraz Grupa MCI wezwały do

MCI Capital miało 174,53 mln zł zysku netto, 183,89 mln zł zysku EBIT w 2018 r.

. Na koniec 2018 roku wartość aktywów netto wyniosła w Grupie MCI 1 265 mln zł. W przeliczeniu na jedną akcję (NAV na akcję) oznaczało to 23,9 zł, czyli wzrost o 16% r/r. W 2018 r. fundusze, których certyfikaty inwestycyjne posiada MCI, zrealizowały 3 istotne exity. W

Vicis New Investments ma zgodę KNF na zniesienie dematerializacji akcji

, reprezentowanym przez MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (MCI), ALSO Holding AG (inwestor) oraz Roseville Investments (BidCo) umowę sprzedaży przedsiębiorstwa emitenta na rzecz BidCo za 147,6 mln zł. Vicis New Investments (dawniej ABC Data) jest notowany na GPW od 2010 r

MCI bierze pod uwagę możliwość wypłacania dywidendy od 2018 r.

. "Zarząd MCI przedstawił wstępne założenia polityki dywidendowej na następne lata. Jej celem jest pozytywny wpływ na notowania akcji spółki. Zamiarem zarządu jest, począwszy od 2018 r., przeznaczanie minimum 2% wartości aktywów netto (NAV) MCI na buy-back lub dywidendę. W latach 2016-2017, z uwagi

MCI Management rozpoczął skup nie więcej niż 2,63 mln akcji własnych

Warszawa, 14.11.2017 (ISBnews) - MCI Management rozpoczął skup nie więcej niż 2 630 000 akcji spółki, po cenie za jedną akcję w wysokości 9,8 zł, poinformował MCI Capital. Harmonogram skupu akcji jest następujący: "Data

MCI Capital chce skupić do 1,5 mln akcji własnych po 8,8 zł

% akcji bez wezwania. MCI Capital (dawniej MCI Management) jest funduszem technologicznym działającym na zasadach venture capital, notowanym na GPW od 2001 r. (ISBnews)

MCI Capital miało 67,62 mln zł zysku netto w I kw. 2018 (aktualizacja)

W dzisiejszej depeszy nt. wyników MCI podaliśmy, że 67,62 mln zł to skonsolidowany zysk netto, tymczasem jest to zysk jednostkowy - spółka nie publikuje już raportów skonsolidowanych. Poniżej zaktualizowana wersja depeszy

MCI sfinalizował inwestycję w IAI przez objęcie 51% spółki kontrolującej

została zawarta w połowie października bieżącego roku. MCI Capital to utworzona w 1999 r., to jedna z wiodących w regionie CEE, publicznie notowana grupa private equity o charakterze multistage. MCI, za pośrednictwem funduszy PE/VC, realizuje inwestycje w obszarze early stage

MCI VP X SKA sprzeda 7,75% akcji Netii na rzecz FIP 11 FIZAN za 158,06 mln zł

Warszawa, 30.03.2015 (ISBnews) - MCI VP X SKA - spółka w 100% zależna od funduszu MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty - sprzeda na rzecz FIP 11 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych 26.973.328 akcji Netii, stanowiących 7,75% kapitału, za

MCI Capital miało 104,69 mln zł zysku netto w 2017 r. 20,61 zł NAV na akcję

akcje zostały umorzone, przyczyniając się do wzrostu wskaźnika aktywów netto na akcję o 5%" - czytamy w komunikacie. Prezes Tomasz Czechowicz podkreślił, że rok 2017 r. MCI kończy z wysokimi zyskami z inwestycji. "Trzy największe fundusze

Zysk netto MCI wyniósł 36,71 mln zł w II kw. 2017 r. wobec straty rok wcześniej

przeprowadzonemu buyback'owi i umorzeniu akcji, podało MCI. "Jesteśmy zadowoleni ze zrealizowanego w pierwszym półroczu 10% wzrostu NAV/S. Wyniki osiągnięte przez fundusze, których jesteśmy inwestorami, kontynuowały pozytywny trend z pierwszych miesięcy roku. Liczymy na dalsze

Grupa ALSO Holding i MCI wezwały do sprzedaży 37,1% akcji ABC Data po 1,3 zł/szt

Warszawa, 21.12.2018 (ISBnews) - Grupa ALSO Holding oraz Grupa MCI wezwały do sprzedaży akcji ABC Data, stanowiących 37,1% głosów na walnym zgromadzeniu po 1,3 zł za sztukę, podało MCI. Zapisy na akcje będą przyjmowane od 15 lutego do 18 marca 2019 roku

MCI zakończyło trzecią transzę pre-IPO Private Equity Managers

Warszawa, 26.02.2015 (ISBnews) - MCI Management zakończyło zbywanie akcji Private Equity Managers (PEM) w ramach trzeciej transzy pre-IPO spółki, poinformowało MCI. Debiut PEM na GPW planowany jest na marzec br. "Akcje w kapitale zakładowym

ABC Data: Spełnił się jeden z warunków wezwania na sprzedaż akcji

Warszawa, 29.04.2019 (ISBnews) - Roseville Investments - podmiot zależny ALSO Holding - wzywający do sprzedaży akcji ABC Data uzyskał bezwarunkową zgodę organu antymonopolowego w Serbii, podały MCI Venture Projects VI, Roseville Investments oraz Santander Biuro Maklerskie

MCI miało 3,77 mln zł zysku netto, 6,25 mln zł zysku EBIT w II kw. 2018 r.

MCI.TechVentures. Zysk EBIT w I poł. 2018 r. wyniósł 77,96 mln zł wobec 54,43 mln zł zysku rok wcześniej. NAV na akcję na koniec czerwca br. wyniósł 21,96 zł, co stanowi wzrost o 7% od początku roku. Fundusze, których MCI jest

MCI VP X SKA sprzedało FIP 11 FIZAN 7,75% akcji Netii za 158,06 mln zł

Niepublicznych (FIP 11 FIZAN) 26 973 328 akcji w kapitale zakładowym Netia za cenę jednostkową 5,86 złotych za 1 akcję, łącznie za kwotę 158 063 702 zł, podało MCI. Pod koniec marca br. MCI informowało, że MCI VP X SKA sprzeda na rzecz FIP 11 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów

MCI Capital jest gotowy skupić akcje do 100 mln zł i umorzyć je w tym roku

Warszawa, 08.11.2016 (ISBnews) - MCI Capitał po rozpoczęciu skupu akcji własnych zaplanowanych na początku przyszłego miesiąca chce je umorzyć jeszcze do końca 2016 roku, poinformował członek zarządu Ewa Ogryczak. "Na chwilę obecną udało nam się

Fundusz MCI zainwestuje 10 mln euro w dom aukcyjny Auctionata AG

zobowiązał się do objęcia akcji w podwyższanym kapitale zakładowym niemieckiej spółki Auctionata AG i ich opłacenia wkładem pieniężnym w wysokości 10 mln euro, podało MCI. "Auctionata AG jest domem aukcyjnym online specjalizujący się w aukcjach dóbr kolekcjonerskich, dającym

MCI Capital chce skupić do 2,32 mln akcji własnych po 10 zł

Warszawa, 12.04.2017 (ISBnews) - MCI Capital chce skupić nie więcej niż 2 320 712 własnych akcji po cenie 10 zł za jeden walor, wynika z zaproszenia do składania ofert sprzedaży, jakie opublikowała spółka. "Przedmiotem skupu będzie nie więcej niż

MCI Capital: Upoważnienie do podwyższenia kapitału ma charakter przyszłościowy

. 24 sierpnia akcjonariusze MCI Capital podjęli uchwałę w sprawie zmiany statutu przez udzielenie zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego poprzez emisję nowych akcji o wartości nominalnej 1 zł każda i łącznej wartości nominalnej nie większej niż 6 273

Eurocash: Nie zapadły żadne decyzje dot. zmian właścicielskich we Frisco

Eurocash, odnosząc się do złożenia przez spółkę do UOKiK wniosku w sprawie przejęcia kontroli nad Frisco. "Już w 2014 r., kiedy zostaliśmy mniejszościowym akcjonariuszem Frisco SA, informowaliśmy, że w przyszłości możemy odkupić pozostałe akcje od funduszy MCI. Jesteśmy więc

MCI Capital miało 67,62 mln zł zysku netto, 71,72 mln zł zysku EBIT w I kw. 2018

Warszawa, 16.05.2018 (ISBnews) - MCI Capital odnotowało 67,62 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 10,65 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Początek tego roku

ABC Data: Zapisy na akcje zostały wydłużone do 13 czerwca br.

- wzywający do sprzedaży akcji ABC Data uzyskał bezwarunkową zgodę organu antymonopolowego na Ukrainie. Pod koniec kwietnia br. poinformowano, że Roseville Investments uzyskał bezwarunkową zgodę organu antymonopolowego w Serbii. 21 grudnia 2018 roku Grupa ALSO Holding oraz Grupa MCI

Vicis New Investments wnioskuje o wykluczenie akcji z obrotu na GPW

Warszawa, 13.08.2019 (ISBnews) - Vicis New Investments (dawniej ABC Data) wystąpił do zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) z wnioskiem o wykluczenie z obrotu giełdowego wszystkich akcji, podała spółka. "Spółka wystąpiła do

ABC Data: Zapisy na akcje zostały wydłużone do 20 maja

do sprzedaży akcji ABC Data uzyskał bezwarunkową zgodę organu antymonopolowego na Ukrainie. Pod koniec kwietnia br. poinformowano, że Roseville Investments uzyskał bezwarunkową zgodę organu antymonopolowego w Serbii. 21 grudnia 2018 roku Grupa ALSO Holding oraz Grupa MCI

W wezwaniu spółki MCI na akcje ATM złożono zapisy na 12,57 mln akcji

oparciu o własne sieci światłowodowe i centra danych. Od 2004 r. spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie. MCI Capital (dawniej MCI Management) jest funduszem technologicznym działającym na zasadach venture capital, notowanym na GPW od 2001 r

MCI.EuroVentures i AMC Capital IV Albatros przejmą kontrolę nad ATM

Warszawa, 17.09.2018 (ISBnews) - MCI.EuroVentures, fundusz z Grupy MCI zwiększy zaangażowanie i będzie - wraz z AMC Capital IV Albatros - współkontrolować 94,5% akcji spółki ATM, poinformował MCI. Sprzedającym 25% udziałów jest ATP Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów

Akcjonariusze MCI Capital zdecydują 14 listopada o skupie do 10 mln akcji

listopada 2015 roku, kiedy zatwierdzono skup ponad 3 mln akcji. MCI Capital (dawniej MCI Management) jest funduszem technologicznym działającym na zasadach venture capital, notowanym na GPW od 2001 r. (ISBnews)

ABC Data: Spełnił się kolejny z warunków wezwania na sprzedaż akcji

Ukrainie. Zapisy w wezwaniu na akcje ABC Data zostały ostatnio ponownie przedłużone - do 14 czerwca. 21 grudnia 2018 roku Grupa ALSO Holding oraz Grupa MCI wezwały do sprzedaży akcji ABC Data, stanowiących 37,1% głosów na walnym zgromadzeniu po 1,3 zł

Strata netto MCI Capital to 82,24 mln zł w 2016 r. wobec zysku rok wcześniej

fundusze, których CI posiada MCI, przeznaczyły ponad 350 mln zł, co oznacza, że pod względem wyjść i nowych inwestycji zeszły rok był dość zbilansowany" - dodał. Na koniec 2016 r. wskaźnik NAV na akcję (NAV/s) wyniósł 17,75 zł względem 18,69 zł rok wcześniej. Pomimo spadku r

Strata netto MCI Capital to 16,24 mln zł w II kw. 2016 wobec zysku rok wcześniej

46,27 mln zł w porównaniu z 112,69 mln zł rok wcześniej. Wartość aktywów MCI Capital na koniec czerwca 2016 r. wynosiła 1 438 mln zł. Wskaźnik aktywów netto na akcję wyniósł 19,31 zł na koniec czerwca 2016 r. w porównaniu do 18,69 zł na koniec 2015 r

ABC Data: Cena w wezwaniu jest godziwa dla akcjonariuszy

Warszawa, 13.02.2019 (ISBnews) - Zarząd ABC Data, po uzyskaniu opinii przez zewnętrznego biegłego, firmę mCorporate Finance, przedstawił stanowisko, z którego wynika, że cena 1,3 zł za akcję spółki, ogłoszona w wezwaniu Grupy ALSO Holding oraz Grupy MCI, jest godziwa dla

ABC Data: Spełnił się kolejny z warunków wezwania na sprzedaż akcji

Holding oraz Grupa MCI wezwały do sprzedaży akcji ABC Data, stanowiących 37,1% głosów na walnym zgromadzeniu po 1,3 zł za sztukę. Zapisy na akcje zostały przedłużone do 13 maja br. ABC Data jest dystrybutorem sprzętu IT. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r

Strata netto MCI Capital wyniosła 80,16 mln zł w III kw. 2016 r.

wzrostowym. W czasie ostatnich 3 lat ich wartość wzrosła o ponad 50%, co tylko potwierdza, jak istotnie zwiększyła się skala działalności MCI. Mimo to akcje MCI nadal notowane są z istotnym dyskontem, które obecnie wynosi ponad 40%. Stąd decyzja, by znacząco zwiększyć skup akcji z poziomu 30 mln zł do 100

MCI prognozuje 19,75 zł na akcję wartości aktywów netto na koniec 2015

Warszawa, 10.03.2015 (ISBnews) ? MCI Management prognozuje wartość aktywów netto na akcję na poziomie 19,75 zł na koniec 2015, poinformował prezes Cezary Smorszczewski. ?Prognoza zarządu MCI została opracowana przy następujących założeniach: fundusze

ABC Data ma umowę ramową z inwestorem, będzie wezwanie na 100% akcji

Warszawa, 21.12.2018 (ISBnews) - ABC Data uzgodniło warunki transakcji z inwestorem strategicznym - ALSO Holding AG (podmiotem prawa szwajcarskiego), podała spółka. Zawarta umowa ramowa przewiduje m.in. ogłoszenie wezwania do zapisywania się na sprzedaż 100% akcji ABC Data

MCI zamierza wydać 0,5 mld zł na nowe projekty inwestycyjne w tym roku

finansowych na 2014 rok wykonała w 99%, osiągając wartość aktywów netto na jedną akcję na poziomie 16,46 zł wobec zakładanych 16,50 zł. MCI Management jest funduszem technologicznym działającym na zasadach venture capital, notowanym na GPW od 2001 r

Akcjonariusze MCI Capital zdecydują o zmianie statutu i przedłużeniu skupu akcji

Warszawa, 28.07.2017 (ISBnews) - Akcjonariusze MCI Capital zdecydują o wprowadzeniu do statutu możliwości podwyższenia kapitału zakładowego przez zarząd oraz o przedłużeniu skupu akcji własnych, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie, zwołane na 24 sierpnia

Zysk netto MCI Capital wyniósł 42,78 mln zł w III kw. 2017 r.

Warszawa, 06.11.2017 (ISBnews) - MCI Capital odnotowało 42,78 mln zł zysku netto w III kw. 2017 r. wobec 80,16 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 45,12 mln zł wobec 77,28 mln zł straty rok wcześniej

MCI.EuroVentures sprzedał pakiet akcji tureckiego Indeksu za ponad 36 mln zł

Warszawa, 14.12.2017 (ISBnews) - MCI.EuroVentures, fundusz z Grupy MCI, sprzedał część akcji tureckiego Indeksu za ponad 36 mln zł i planuje dalsze obniżanie zaangażowania w II poł. 2018 r., podała spółka. Z tej i innych transakcji, do funduszy MCI wpłynęło w tym roku blisko

Przegląd prasy

--Prezes MCI: Chcemy zakończyć rok z dodatnimi wynikami we wszystkich funduszach i liczymy, że MCI powtórzy rok z trzycyfrowym zyskiem netto Parkiet -- Prezes MCI: Nie ma w planach wycofania MCI z giełdy -- Prezes MCI: MCI

Akcjonariusze MCI zgodzili się na buy-back do 5% akcji za max. 20 mln zł

Warszawa, 18.11.2015 (ISBnews) - Nadzwyczajne walne zgromadzenie MCI Management zdecydowało o przeznaczeniu do 20 mln zł na wykup do 3,14 mln akcji własnych (do 5% kapitału zakładowego), podała spółka. "Upoważnia się spółkę do odpłatnego nabycia

MCI.TechVentures może przeprowadzić do 5 nowych inwestycji w 2016 r.

566 akcji) na rzecz Rockaway Travel SE z siedzibą w Pradze. Wartość transakcji wyniosła 55 938 750,25 euro. MCI Management jest funduszem technologicznym działającym na zasadach venture capital, notowanym na GPW od 2001 r. (ISBnews)

Fundusze MCI zrealizowały w tym roku wyjścia z inwestycji na ok. 400 mln zł

Warszawa, 05.12.2016 (ISBnews) - Fundusze powiązane z MCI Capital, zarządzane przez Grupę Private Equity Managers (PEM), zrealizowały w tym roku wyjścia z inwestycji o wartości prawie 400 mln zł, podała spółka "Po sprzedaży akcji w Wirtualnej

KNF zatwierdziła prospekt MCI.PrivateVentures w zw. z programem obligacji

łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 200 mln zł. ?MCI obecny jest na polskim rynku kapitałowym od 2001 r., zarówno jako emitent akcji, jak i obligacji. Fundusze związane z Grupą MCI znane są dobrze polskim inwestorom z emisji certyfikatów inwestycyjnych i wyróżniających

Fundusz MCI nabył 59,75% tureckiej spółki z branży travel za ok. 11 mln euro

10,97 mln euro, podał MCI. "W ramach inwestycji z lokalnym inwestorem finansowym, funduszem IS Private Equity, nabyte zostało 80% akcji w kapitale zakładowym spółki" ? czytamy w komunikacie. Spółka działająca w branży travel, założona

MCI.EuroVentures obejmie 51% akcji spółki z obszaru e-commerce infrastructure

Warszawa, 15.10.2018 (ISBnews) - MCI.EuroVentures podpisał umowę, na mocy której obejmie 51% akcji spółki IAI, podał fundusz. Spółka oferuje kompleksową obsługę sklepów internetowych i rezerwacji noclegów, dostarczając systemy IdoSell Shop i IdoSell Booking w modelu SaaS

MCI.EuroVentures wyemitował obligacje na rynku czeskim warte ponad 95 mln zł

. MCI Capital jest funduszem technologicznym działającym na zasadach venture capital, notowanym na GPW od 2001 r. (ISBnews)

MCI Capital rozważa ogłoszenie 'mikro wezwania', czeka na opinię prawną

skup akcji w 2016 i 2017 oraz możliwą wypłatę dywidendy od 2018 r. w wysokości ok. 2% aktywów netto. MCI Capital (dawniej MCI Management) jest funduszem technologicznym działającym na zasadach venture capital, notowanym na GPW od 2001 r. (ISBnews)

Walne MCI Capital upoważniło zarząd do emisji nowych akcji do maks. 6,27 mln zł

Warszawa, 24.08.2017 (ISBnews) - Akcjonariusze MCI Capital podjęli uchwałę m.in. w sprawie zmiany statutu przez udzielenie zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego poprzez emisję nowych akcji o wartości nominalnej 1 zł każda i

Przegląd informacji ze spółek

), spółka notowana na rynku NewConnect, podpisała term sheet z trzema osobami fizycznymi w sprawie nabycia 100% udziałów działającej w branży gier mobilnych Mousetrap Games, podała spółka. Potencjalną transakcję ma sfinalizować poprzez emisję akcji serii E. Unimot, jako

Akcjonariusze MCI upoważnili zarząd do emisji akcji w ramach kapitału docelowego

Warszawa, 18.11.2015 (ISBnews) - MCI Management może w kilku transzach podwyższyć kapitał zakładowy o maksymalnie 6,27 mln akcji (czyli o maksymalnie 10% w stosunku do obecnej liczby akcji) w ramach kapitału docelowego. Udzielone właśnie przez akcjonariuszy upoważnienie w tej

Giełda zdecydowała o wykluczeniu eCard z obrotu od 2 lutego

, portfeli elektronicznych, szybkich przelewów automatycznych, SMS, płatności mobilnych, ratalnych i odroczonych. MCI jest funduszem technologicznym działającym na zasadach venture capital, notowanym na GPW od 2001 r. (ISBnews)

MCI liczy na wyjście ze spółki Invia na początku 2016 r.

z wyjściem z WP" - dodał Czechowicz. MCI Management jest funduszem technologicznym działającym na zasadach venture capital, notowanym na GPW od 2001 r. (ISBnews)

Fundusz MCI ogłasza przymusowy wykup akcji e-Cardu po 4 zł za sztukę

Warszawa, 19.10.2015 (ISBnews) - Fundusz MCI.EuroVentures - należący do MCI Management - ogłosił przymusowy wykup akcji e-Cardu po 4 zł za sztukę. Przymusowym wykupem objętych jest 1 017 323 akcji, spółki stanowiących 9,67% udziałów w kapitale i głosach

MCI: Prognoza 19,75 zł NAV na akcję na koniec roku do zrealizowania

Warszawa, 11.05.2015 (ISBnews) - Prognoza MCI dotycząca 19,75 zł aktywów netto (NAV) na akcję na koniec roku powinna zostać zrealizowana "bez znaczących zaskoczeń", poinformował prezes Cezary Smorszczewski. "NAV prognozowany na koniec

Eurocash uzyska 44,13% akcji Frisco dzięki umowom z funduszami MCI

Warszawa, 02.12.2014 (ISBnews) - Eurocash zawarł umowy z dwoma funduszami zarządzanymi przez MCI Management, dzięki czemu obejmie akcje istniejących i nowych akcji Frisco, dające łącznie 44,13% udziału w kapitału zakładowym po jego podniesieniu, podała spółka

PayPal kupuje szwedzki start-up iZettle za 2,2 miliarda dolarów

Na wieść o transakcji notowania akcji PayPal wzrosły o prawie 2 proc .  Wartość transakcji plasuje akwizycję iZettle wśród 10 największych przejęć spółek technologicznych współfinansowanych przez fundusze. Większe były tylko Supercella, Skype’a, King.com, Playtiki i Avito. Zawarcie

GPW zawiesza obrót akcjami eCard od dziś w związku ze squeeze out'em

od dnia 19 października 2015 roku nie będą przyjmowane" - czytamy w komunikacie. Wcześniej dziś fundusz MCI.EuroVentures - należący do MCI Management - ogłosił przymusowy wykup akcji eCard po 4 zł za sztukę. Przymusowym wykupem objętych jest 1 017 323 akcji, spółki