akcje kwk borynia

Przegląd informacji ze spółek

Wilkasach. Maksymalna wysokość kosztów kwalifikowanych nowej inwestycji wyniesie 14,69 mln zł, podała spółka. PBSz z Grupy Primetech, spółka pośrednio zależna Famuru, podpisała umowę z Jastrzębską Spółką Węglową (JSW) na prace w KWK Borynia-Zofiówka-Jastrzębie Ruch Zofiówka o

Przegląd informacji ze spółek

. było to 4 468,2 mln zł. Famur podpisał umowę z Jastrzębską Spółkę Węglową (JSW) na dostawę 102 szt. fabrycznie nowych sekcji liniowych obudowy zmechanizowanej i 8 szt. skrajnych wraz z niezbędnym wyposażeniem dla JSW KWK Borynia-Zofiówka-Jastrzębie Ruch Zofiówka, podał Famur

Przegląd prasy

. było to 4 468,2 mln zł. --Famur podpisał umowę z Jastrzębską Spółkę Węglową (JSW) na dostawę 102 szt. fabrycznie nowych sekcji liniowych obudowy zmechanizowanej i 8 szt. skrajnych wraz z niezbędnym wyposażeniem dla JSW KWK Borynia-Zofiówka-Jastrzębie Ruch Zofiówka, podał