akcje komputronik

Komputronik zamierza ogłosić wezwanie na akcje Karen Notebook

Komputronik, który będzie dysponować 52,4 proc. głosów na WZA Karen Notebook, zamierza ogłosić wezwanie do sprzedaży do 66 proc. akcji tej spółki przed końcem bieżącego tygodnia. Cena w wezwaniu będzie wyższa niż obecna cena giełdowa akcji Karen Notebook - poinformował PAP prezes Komputronika Wojciech Buczkowski.

KNF zatwierdziła prospekt emisyjny 1,35 mln akcji serii E Komputronika

, podał Komputronik. Obecnie kapitał Komputronika dzieli się na 9 572 349 akcji. Firmą inwestycyjną reprezentującą emitenta w postępowaniu o zatwierdzeniu prospektu emisyjnego była Michael/Ström Dom Maklerski, podano w informacji

Komputronik: Cena w wezwaniu Marinera odpowiada wartości godziwej

Warszawa, 06.06.2017 (ISBnews) - Komputronik uważa, że cena, zaproponowana w wezwaniu Marinera Invest - tj. 6,5 zł za sztukę - odpowiada wartości godziwej, podała spółka. "Po zapoznaniu się z opinią o cenie nabycia sporządzonej przez Deloitte

Komputronik może wypłacić znacząco wyższą dywidendę za 2014 r.

; - powiedział dyrektor finansowy Komputronik Krzysztof Nowak na konferencji prasowej. "Myślimy o tym, jeżeli ostatni kwartał obrotowy pójdzie zgodnie z planem, to zarząd będzie skłaniał się do rekomendowania dywidendy w wysokości 50 gr na akcję" - powiedział prezes Wojciech

Komputronik zawarł umowę ugody z Clean & Carbon Energy i innymi podmiotami

mających źródła w rozmaitych roszczeniach związanych z zawarciem umowy inwestycyjnej; - Przeniesienie własności 30 582 274 szt. akcji CCE z rachunków maklerskich spółek z Grupy Komputronik na rzecz Bio-Kasz oraz CCE w rozliczeniu obligacji wymiennych na akcje" - czytamy

Marinera podniosła cenę w wezwaniu na akcje Komputronika do 7,18 zł z 6,5 zł

Warszawa, 30.06.2017 (ISBnews) - Marinera Invest podjęła decyzję o podwyższeniu ceny, po której będzie nabywała akcje Komputronika objęte wezwaniem, ogłoszonym 13 kwietnia br., do 7,18 zł za walor z 6,5 zł, podał Komputronik w komunikacie. Kilka dni

Zapisy w wezwaniu Marinera na akcje Komputronika przesunięte na 8 VI 7 VII

wezwanie do sprzedaży do 4 507 987 akcji Komputronika, stanowiących 46,03% kapitału i uprawniających do tyluż głosów na walnym zgromadzeniu, po cenie 6,5 zł za sztukę. Komputronik - dystrybutor sprzętu IT - jest notowany na warszawskiej giełdzie od 2007 roku. Spółka wchodzi w

Zapisy w wezwaniu Marinera na sprzedaż 46,03% akcji Komputronika ruszają dziś

Warszawa, 08.06.2017 (ISBnews) - Zapisy na sprzedaż 46,03% akcji firmy Komputronik, w ramach wezwania ogłoszonego przez Marinera Invest , rozpoczęły się dziś i potrwają do 7 lipca br., podała spółka. "Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji

Technologia jeszcze mocniej będzie ingerować w nasze życie

Technologia jeszcze mocniej będzie ingerować w nasze życie

wyglądał rynek elektroniki użytkowej w tamtych czasach z perspektywy handlowców? Karolina Pietz Drapińska: – Branża IT w Polsce dopiero raczkowała, a konkurencja nie była duża. W 1996 roku Komputronik posiadał jeden mały lokal, który prowadził sprzedaż produktów IT oraz świadczył usługi serwisowe

Akcjonariusze Komputronika zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy za 2018/2019

walne zgromadziło postanowiło przeznaczyć zysk z lat ubiegłych 2012 i 2014 w kwocie łącznej 40,85 tys. zł przypadający na akcje własne na kapitał rezerwowy i zdecydowało pokryć stratę z lat ubiegłych w kwocie 526,09 tys. zł z kapitału zapasowego. W głosowaniach brali udział

Komputronik: Zakończenie wezwania 7 lipca jest terminem ostatecznym

Invest na akcje Komputronik mija 7 lipca. Natomiast ważny jest fakt, że 30 czerwca to ostatni dzień, w którym ustali się cena. W efekcie nie ma możliwości wydłużenia terminu wezwania, ze względu na to, że spółka dwukrotnie już ten termin zmieniła, co wynika z postępowania administracyjnego, które

Większościowi akcjonariusze Komputronika chcą wycofać spółkę z obrotu na GPW

Warszawa, 13.04.2017 (ISBnews) - Większościowi akcjonariusze Komputronika - EKB i WB iTOTAL - planują ogłoszenie wezwania do zapisywania się na sprzedaż 100% akcji spółki i chcą wykluczyć je z obrotu na GPW, poinformował Komputronik. Komputronik

Większościowi akcjonariusze Komputronika nie poprą uchwał o emisji

Warszawa, 17.09.2019 (ISBnews) - Większościowi akcjonariusze kontrolujący Komputronik nie poprą projektów uchwał przewidujących upoważnienie zarządu do podwyższenia kapitału i emisję obligacji zamiennych, wynika z komunikatu spółki. "Jak wynika z

Wezwanie Marinera Invest na akcje Komputronika nie doszło do skutku

Warszawa, 11.07.2017 (ISBnews) - Ogłoszone przez Marinera Invest wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji Komputronika nie doszło do skutku z powodu nie ziszczenia się warunku zawieszającego, poinformowała spółka. "Ogłoszone przez Marinera

Zysk netto Komputronika wzrósł r/r do 13,25 mln zł w r. obrotowym 2016

Warszawa, 30.06.2017 (ISBnews) - Komputronik odnotował 13,25 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w roku obrotowym 2016, zakończonym 31 marca 2017, wobec 11,94 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie

Akcjonariusze Komputronika zdecydowali o 0,5 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 30.09.2015 (ISBnews) - Akcjonariusze Komputronika zdecydowali na walnym zgromadzeniu o przeznaczeniu 4,79 mln zł z zysku netto za rok obrotowy zakończony w dniu 31 marca 2015 roku na dywidendę, co daje wypłatę w wysokości 0,5 zł na akcję, podała spółka

Komputronik przesunął dzień wypłaty dywidendy na 30 grudnia

Warszawa, 30.11.2015 (ISBnews) - Komputronik przesunął na 14 grudnia wyznaczony wcześniej na 30 listopada dzień dywidendy, zaś dzień wypłaty dywidendy - na 30 grudnia wobec pierwotnej daty 14 grudnia, podała spółka. "W wyniku podjętej uchwały

Akcjonariusze Komputronika zdecydują 30 IX o wypłacie 0,5 zł na akcję dywidendy

Warszawa, 02.09.2015 (ISBnews) - Akcjonariusze Komputronika zdecydują o przeznaczeniu kwoty 4,78 mln zł, czyli 0,5 zł na akcję, na dywidendę za rok obrotowy zakończony w dniu 31 marca 2015 roku, wynika z projektów uchwał na walne zwołane na dzień 30 września

Prezes Komputronika: Chcemy wycofać się z GPW m.in. przez trend boczny notowań

notowań akcji Komputronik S.A., jak również wielu innych spółek o kapitalizacji poniżej 100 mln zł, w naszym odczuciu nie przynosi oczekiwanych zwrotów z inwestycji mniejszościowym akcjonariuszom. Dodatkowo niełatwa sytuacja branżowa powoduje, że spółka nastawiona jest na akumulację kapitału i nie

Przegląd informacji ze spółek

Zarząd mBanku zdecydował o zmianie uchwały z 28 lutego br. w sprawie podziału zysku za rok 2019 oraz niepodzielonego zysku z lat ubiegłych i zaproponuje akcjonariuszom wypłatę dywidendy wysokości 48 702 922,05 zł, tj. 1,15 zł na akcję, podał bank. Wcześniejsza rekomendacja

Przegląd informacji ze spółek

. 12 tys. m2 powierzchni magazynowej w okolicach Poznania, podała spółka. Do tej pory Komputronik korzystał z ok. 30 tys. m2 powierzchni. Akcjonariusze Unibepu przeznaczyli na dywidendę dla akcjonariuszy kwotę 6 945 539,48 zł, co stanowi 0,22 zł na jedną akcję, podała spółka

Akcjonariusze Komputronika 19 września zdecydują o emisji obligacji zamiennych

akcje spółki, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz ewentualna zmiana statutu spółki oraz opcjonalnego wyłączenia prawa poboru obligacji i akcji może leżeć w najlepszym interesie spółki i jej akcjonariuszy" - podsumowano w uzasadnieniu. Komputronik

Przegląd prasy

, zaprosi do składania ofert sprzedaży akcji --Akcjonariusze Oponeo.pl zdecydowali o 0,1 zł dywidendy na akcję za 2019 r. --Polnord ma decyzje o odszkodowaniach drogowych w Wilanowie na 34,7 mln zł --Indeks WIG20 spadł o 0,97

Internetowa promocja, której nie ma. Tablet za 109 zł? Jest, ale dużo droższy

Czytelniczka pojechała do sklepu Komputronik Megastore, chcąc skorzystać z internetowej promocji. Sklep na stronie internetowej informował o możliwości zakupu tabletu Lark FreeMe 70.65 w cenie specjalnej 109 zł. Przy opisie promocji podana była

Marinera Invest ogłosiło wezwanie na 46,03% akcji Komputronika po 6,5 zł/ szt.

Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) o wydanie zezwolenia na zniesienie dematerializacji akcji spółki. Komputronik podał dziś - zapowiadając ogłoszenie wezwania na akcje - że 11 kwietnia 2017 r. Marinera Invest zawarło z mBankiem umowę kredytu w celu finansowania nabycia akcji

Przegląd informacji ze spółek

wartością nieistotną dla Grupy Agora. Akcjonariusze Quercus TFI zdecydowali na walnym zgromadzeniu o niewypłaceniu dywidendy z zysku netto za 2019 r. i przeznaczeniu go na kapitał rezerwowy w celu sfinansowania nabycia akcji własnych spółki, wynika z podjętych uchwał

Przegląd prasy

immunoterapię nowotworów --Polimex ma list intencyjny z nowym wykonawcą dokumentacji dot. bloku w Puławach --Mennica Polska rozpozna 5,5 mln zł kosztu finansowego w zw. z wyceną akcji Enei --Wskaźnik PMI dla przemysłu USA spadł do

Przegląd informacji ze spółek

ING Bank Śląski rozpoczął 20 listopada negocjacje ws. zakupu 45% akcji NN Investment Partners TFI, a 18 grudnia br. podpisał przedwstępną umowę dotycząca tej transakcji, podał bank. Cena za 45% akcji NN TFI została ustalona na około 177,2 mln zł

Przegląd prasy

przekroczy 100 mln zł --ZUS podpisał z IBM Polska umowę na dostawę i instalację dwóch nowych serwerów IBM klasy mainframe z rodziny z14 o wartości 54 mln zł ISBnews --ING BSK kupi 45% akcji NN Investment Partners TFI za około

Przegląd informacji ze spółek

mln zł, podała spółka. Marinera Invest podjęła decyzję o podwyższeniu ceny, po której będzie nabywała akcje Komputronika objęte wezwaniem, ogłoszonym 13 kwietnia br., do 7,18 zł za walor z 6,5 zł, podał Komputronik w komunikacie. Walne zgromadzenie

Przegląd prasy

Wyborcza --Choć Ukraińcy mogą od tego tygodnia legalnie pracować w Niemczech, to najprawdopodobniej niewielu wyjedzie tam z Polski; lawinowo rośnie za to emigracja do Czech, gdzie pensje są wyższe ISBnews --Zapisy na akcje

Przegląd prasy

wtorek --PFR: 268,7 tys. firm otrzymało 50,1 mld zł subwencji w ramach tarczy finansowej --Akcjonariusze Śnieżki zdecydowali o 2,6 zł dywidendy na akcję z zysku za 2019 r. --ZWZ Grupy Żywiec zdecydowało o wypłacie łącznie 15

Przegląd informacji ze spółek

Milton Essex w ramach publicznej emisji akcji serii L zamierza przeprowadzić budowę księgi popytu w dniach od 17 do 19 marca, zaś zapisy na akcje potrwają od 23 marca do 1 kwietnia, podała spółka. Infoscan podpisał umowę ze spółką AMC Tech na

Przegląd prasy

--Prezes Orange Polska: Decyzja o wyborze dostawcy infrastruktury 5G - po aukcji, zależna od wielu czynników Parkiet --Trigon DM: Fundusze inwestycyjne kupiły akcje na GPW za ok. 100 mln zł w grudniu -- Prezes Orange Polska

Przegląd informacji ze spółek

3-fazowych energii elektrycznej przeznaczonych do opomiarowania klientów grup taryfowych C1 na potrzeby rozliczeń opłaty mocowej zgodnie z ustawą o rynku mocy, podała spółka. Wartość umowy to 39,5 mln zł, a realizacja dostaw nastąpi w ciągu 28 tygodni. Komputronik oczekuje

Przegląd informacji ze spółek

14 października 2019 r. o emisji akcji nowej serii, skierowanej do obecnego inwestora. Cena emisyjna jednej nowej akcji wyniesie 62 zł, a łączna cena emisyjna za wszystkie nowe akcje wyniesie 218 407 700 zł, wynika z projektów uchwał na NWZ. Inter Cars postanowił zakończyć

Przegląd prasy

--Wizz Air uruchomi loty z Krakowa do Sztokholmu od 16 lipca --Rząd przyjął projekt, wprowadzający dodatek motywacyjny dla służb mundurowych --United Label chce pozyskać 4 mln zł z emisji akcji i wejść na NewConnect --Lotos

Przegląd prasy

Puls Biznesu --Konsorcjum PZU-PFR około południa podpisze ostateczną umowę kupna akcji Pekao od UniCredit ISBnews --Aktywa Altus TFI wzrosły m/m do 15,37 mld zł na koniec maja br. --Sfinks

Przegląd informacji ze spółek

ág z siedzibą w Bócsa, Węgry, podała Śnieżka. Grupa kapitałowa Immobile (GK Immobile) wezwało do sprzedaży nie mniej niż 6 091 852 akcji (4 655 600 akcji imiennych i 1 436 252 akcji na okaziciela spółki Atrem uprawniających do 66% ogólnej liczby głosów na walnym

Przegląd informacji ze spółek

finansowego w jednostkowym i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za IV kw. 2019 roku w następstwie wyceny posiadanego pakietu akcji Enei, wynika z komunikatu Mennicy. Elektrownia w Rybniku została włączona do PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (PGE GiEK) - spółki zależnej

Przegląd informacji ze spółek

2020/2021 roku osiągnie break-even na poziomie operacyjnym. Spółka rozpoczęła dziś emisję akcji, z której chce pozyskać 4 mln zł, poinformował prezes Marcin Kaszuba Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU (TFI PZU) odnotowuje w tym roku rekordową sprzedaż w segmencie klienta

Przegląd prasy

szac. niższa o ok. 30% r/r w I kw. --MFPR oczekuje od KE zmian legislacyjnych zwiększających płynność państw UE --Novaturas wycofał prognozę 5-6 mln euro EBITDA w br. ze względu na koronawirusa --Altus TFI skupiło akcje

Przegląd informacji ze spółek

zysku netto za 2016 r. na wypłatę dywidendy, co oznacza 0,27 zł dywidendy na akcję, poinformowała spółka. Akcjonariusze Torpolu zdecydowali o przeznaczeniu kwoty 10,1 mln zł, czyli 0,44 zł na akcję na wypłatę dywidendy oraz kwoty 5,25 mln zł na kapitał zapasowy z zysku za 2016

Przegląd informacji ze spółek

pokrywanie strat powstałych w sieci przesyłowej w 2017 roku, podała spółka. Wartość kontraktu to ok. 283 mln zł. Sebastian Sawicki wraz z podmiotem zależnym Kaps Investment i wezwali do sprzedaży ok. 1 141 461 akcji spółki TelForceOne, reprezentujących 13,93% głosów po 3,1 zł za

Przegląd informacji ze spółek

. Oferta publiczna akcji Cherrypick Games, z której spółka liczy na pozyskanie ok. 6,2 mln zł, rozpocznie się 22 sierpnia od book buildingu, poinformował prezes Marcin Kwaśnica. Środki zostaną przeznaczone na wsparcie sprzedaży i produkcję nowych gier. PKP Polskie Linie Kolejowe

Przegląd informacji ze spółek

transakcji typu spot do października br., poinformował wiceprezes ds. handlu Maciej Woźniak. Zapisy na sprzedaż 46,03% akcji firmy Komputronik, w ramach wezwania ogłoszonego przez Marinera Invest , rozpoczęły się dziś i potrwają do 7 lipca br., podała spółka

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

finansowanie w kampanii crowdfundingowej na CrowdConnect.pl. Źródło: ISBnews Games Operators : Cena za akcję w ofercie publicznej została ustalona na 22 zł, podała spółka. Źródło: ISBnews OPTeam, Innova AF II S?rl : Podpisali z Rementi Investments

Przegląd informacji ze spółek

budynek z 62 mieszkaniami oraz 4 lokalami usługowymi, podała spółka. Planowany termin oddania do użytkowania to II kw. 2020 r. Bioton otrzymał całość ceny sprzedaży wszystkich posiadanych akcji w SciGen Ltd., tj. 26,76 mln USD, podała spółka

Byli prominentni politycy w radzie nadzorczej Karen

dotychczasowego właściciela, firmy Komputronik, Karen ma mieć nowego - Texass Ranch Company należące do Haliny Paszyńskiej firmy ze Stargardu Szczecińskiego. Na stronach spółki czytamy, że zajmuje się ona m.in. uprawą zbóż i buraków, hodowlą koni arabskich czy sprzedażą produktów rolnych

Przegląd prasy

--Prezes PKP S.A.: Inwestycje kolejowe pomogą skutecznie pobudzić gospodarkę UE --Sun & Snow Real Estate uruchamia sprzedaż apartamentów w Szklarskiej Porębie --Unibep rekomenduje wypłatę 0,22 zł dywidendy na akcję z zysku za 2019 r

WallStreet 2017. Manifest prezesa GPW: Giełda jest sercem gospodarki

wymagają działań dynamicznych. Giełda jest sercem gospodarki - powiedział prezes Jarosław Grzywiński.  - Chcemy zmienić model finansowania, stworzyć stabilną grupę inwestorów krajowych, którzy będą inwestować na giełdzie z myślą o emeryturze.  Chcemy promować duże emisje akcji, obligacji, duże

Przegląd informacji ze spółek

do szacowania przyszłych przepływów pieniężnych. Orange Polska zaproponuje wypłatę dywidendy w wysokości 0,50 zł na akcję, podał operator. Orange Polska ustawił cel dla organicznych przepływów pieniężnych w 2015 r. na poziomie ok. 900 mln zł

Przegląd prasy

połowę mniej, a jest ich w Polsce 2,5 mln i są w najlepszych lokalizacjach ISBnews --Śnieżka ma umowę przejęcia węgierskiej spółki Poli-Farbe --GK Immobile wezwał do sprzedaży 66% akcji Atrem

Przegląd prasy

zagranicznym USA spadł do 49,3 mld USD w listopadzie --Na London School of Economics ruszył konkurs dla polskich startupów ł.pitch --Komputronik celuje w 30% wzrostu 'we wszystkich obszarach' w 2019 r. --Welconomy Forum in Toruń

Przegląd prasy

wypłacie 0,03 zł na akcję dywidendy --AmRest wyemituje instrumenty dłużne na łączną kwotę ok. 316 mln zł --Akcjonariusze PCM zdecydowali o wypłacie 2,36 zł dywidendy na akcję --Indeks WIG20 wzrósł o 0,31% na zamknięciu we

Przegląd informacji ze spółek

jednocześnie, że ze względu na niepewność związaną z wirusem COVID-19 wycofuje prognozę 5-6 mln euro wyniku EBITDA w 2020 r. i wzrostu przychodów o 3-5% r/r. Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (Altus TFI) zakończyło skup akcji własnych, w ramach którego spółka nabyła akcje

Przegląd informacji ze spółek

iTOTAL - planują ogłoszenie wezwania do zapisywania się na sprzedaż 100% akcji spółki i chcą wykluczyć je z obrotu na GPW, poinformował Komputronik. Litenite Limited - spółka zależna Cyfrowego Polsatu - zdecydował o przedterminowym wykupie niezabezpieczonych obligacji

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

Komputronik : Odnotował 14,54 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. roku finansowego 2019 (1 kwietnia - 30 września 2019) wobec 2,89 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews Cyfrowy Polsat : Urząd

Przegląd prasy

gazety --Furgalski: Jesteśmy przed pikiem w budownictwie, najgorsze będą lata 2019-2021; nasz błąd, że wszystko rzuciliśmy na rynek w jednym momencie Parkiet --Mabion nie rezygnuje z planu notowania akcji na zagranicznym

Przegląd prasy

inwestora większościowego warte maks. 60 mln zł --RN PZU powołała 4 członków zarządu nowej kadencji --Komputronik rekomenduje wypłatę 0,5 zł dywidendy na akcję za r. fin. 2014/2015 --Akcjonariusze CCC zdecydowali o wypłacie 3

Przegląd informacji ze spółek

Warszawie (GPW) z NewConnect pod koniec 2017 r., o ile spełni do tego czasu warunki formalne. Spółka bierze pod uwagę emisję akcji przy tej okazji, poinformował ISBnews prezes Przemysław Weremczuk. Podwyższenie ceny w wezwaniu Waterland Private Equity na akcje Kredyt Inkaso (KI

Przegląd informacji ze spółek

Komputronik odnotował 4,57 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. roku obrotowego (trwającego od 1 października do 31 grudnia 2017 r.) wobec 4,18 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie

Przegląd informacji ze spółek

Work Service ponownie wydłużył okres wyłączności w sprawie sprzedaży akcji Exact Systems, do 14 sierpnia, podała spółka. Oferty Famuru, warte łącznie 124,58 mln zł netto, zostały uznane przez Polską Grupę Górniczą (PGG) jako najkorzystniejsze w

Przegląd prasy

ISBnews --Orange Polska: Spadek cen w segmencie B2B zwiększy presję na przychody i EBITDA --Orange Polska zaproponuje 0,5 zł na akcję dywidendy --Orange Polska celuje w ok. 900 mln zł organicznych przepływów pieniężnych w

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

. Źródło: ISBnews Sare : Miało 18,5 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży i 2,08 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I poł. 2016 r., podała spółka, powołując się na wstępne wyliczenia. Źródło: ISBnews Komputronik : Odnotował 2,01 mln zł

Przegląd prasy

br., poinformował wiceprezes ds. handlu Maciej Woźniak. --Zapisy na sprzedaż 46,03% akcji firmy Komputronik, w ramach wezwania ogłoszonego przez Marinera Invest , rozpoczęły się dziś i potrwają do 7 lipca br., podała spółka. --Giełda Papierów

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

urząd. Źródło: ISBnews IMS : Proponuje skup 786 220 akcji własnych po 2,15 zł za akcję w ramach II Transzy Programu Skupu, podała spółka. Oferty będą przyjmowane od 20 do 26 stycznia. Źródło: ISBnews Spotify : Ogłosiło zakup dwóch nowych firm: Cord

Przegląd prasy

Atal Kliny Zacisze. W tej części projektu powstanie budynek z 62 mieszkaniami oraz 4 lokalami usługowymi, podała spółka. Planowany termin oddania do użytkowania to II kw. 2020 r. --Bioton otrzymał całość ceny sprzedaży wszystkich posiadanych akcji w SciGen Ltd., tj. 26,76 mln

Przegląd informacji ze spółek

rozwojowi oferty oraz ekspansji na rynkach zagranicznych. Grodno ustaliło cenę emisyjną w ofercie publicznej na poziomie 3,00 zł za jedną akcję, podała spółka. Spółka oferuje łącznie 3,5 mln akcji, a zapisy w transzy dużych i małych inwestorów potrwają od 3 do 5 grudnia br

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

wideorejestrator kupiony w naszym kraju posiadał logo Mio. Źródło: spółka Akcja społeczna : #terazpłynność, w którą zaangażował się Instytut Wymiany Myśli Gospodarczej, ma na celu uświadamianie jak najszerszej grupie podmiotów, że utrzymanie płynności firm jest kluczowe dla przetrwania

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

Grupa WP : Podtrzymuje politykę dywidendową i nadal jest nastawiona bardziej na kolejne akwizycje, poinformowała członek zarządu ds. finansowych Elżbieta Bujniewicz Belka. Źródło: ISBnews OEX : Rozpoczyna realizację skupu akcji własnych w celu umorzenia lub odsprzedaży, w

Przegląd informacji ze spółek

. Zarząd Unibepu podjął decyzję o rekomendowaniu akcjonariuszom przeznaczenia 6,9 mln zł z zysku netto za rok 2019 na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 0,22 zł na każdą akcję, podała spółka. Infoscan wyemitował kolejne dwie transze obligacji zamiennych na akcje w ramach

Przegląd prasy

tys. akcji własnych w ramach buy-backu --Oracle Polska celuje w pozycję lidera na polskim rynku rozwiązań chmurowych --Deficyt w handlu zagranicznym USA spadł do 46,5 mld USD w maju --Liczba wniosków o zasiłek dla

Tygodniowy przegląd informacji ISBnews z sektora TMT

debiut na NewConnect w sierpniu. Źródło: ISBnews Komputronik : Ogłoszone przez Marinera Invest wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji Komputronika nie doszło do skutku z powodu nie ziszczenia się warunku zawieszającego, poinformowała spółka. Źródło: ISBnews

Przegląd prasy

--Morawiecki: Negocjacje w sprawie zakupu od UniCredit akcji Pekao przez PZU i Polski Fundusz Rozwoju są w końcowej fazie Puls Biznesu --Społem i inne polskie sklepy stoją murem za zawieszonym podatkiem od sprzedaży detalicznej, czekającym na opinię

Przegląd prasy

tworzenia przełomowych projektów --Accenture: Choć siła nabywcza polskich rodzin rośnie, to zaledwie 8% Polaków deklaruje zwiększenie wydatków na urządzenia mobilne Parkiet --Kurs akcji Briju przez zaledwie dziesięć dni urósł o

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

: Akcjonariusze upoważnili zarząd do podjęcia wszelkich czynności mających na celu dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii C i D do obrotu na rynku regulowanym GPW, podała spółka w komunikacie. Źródło: ISBnews Stopklatka : Podjęła decyzję w sprawie przekształcenia modelu funkcjonowania

Przegląd informacji ze spółek

przeznaczeniu 970,8 mln zł na dywidendę z zysku za 2014 r., co oznacza wypłatę 7,43 zł na akcję, podał bank. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny sporządzony przez Esotiq & Henderson z siedzibą w Gdańsku, w związku z ofertą publiczną akcji serii F oraz

Przegląd prasy

--Rada nadzorcza PZU Życie, której szefem jest prezes ubezpieczeniowej grupy Michał Krupiński zleca audyt w swojej życiowej spółce oraz w firmie zarządzającej funduszem emerytalnym PZU --Pomimo podatku od sieci handlowych Komputronik ma nadzieję na poprawę wyników w 2016 roku

Przegląd prasy

--Komputronik ma list intenc. z Clean & Carbon Energy ws. wygaszenia sporu --Forte zainwestuje 700 mln zł w Suwalskiej SSE, stworzy 1000 miejsc pracy --Akcjonariusze Erbudu zdecydują 22 XII o 1,17 zł na akcję dywidendy nadzwyczajnej

Przegląd informacji ze spółek

mln zł brutto, podała spółka. Grunt zostanie przeznaczony na budowę około 620 lokali. Andrzej Wierzba i SO SPV 56 nabyli w wezwaniu porozumienia akcjonariuszy 168 963 akcji Netmediów, podał pośredniczący w wezwaniu Dom Maklerski BOŚ. Komputronik

Tygodniowy przegląd informacji ISBnews z sektora TMT

: ISBnews Wasko: Rada nadzorcza powołała Jarosława Zagórowskiego na prezesa zarządu spółki, podało Wasko. Źródło: ISBnews Komputronik: Termin zakończenia wezwania na akcje w dniu 7 lipca jest terminem ostatecznym i nie nie ma możliwości jego wydłużenia

Przegląd prasy

emisyjną akcji na 31,76 zł za sztukę --Orco sprzedało bank ziemi w Czechach --RN BOŚ Banku podjęła uchwałę o powołaniu B. Białowąsa na stanowisko prezesa --Indeks WIG20 spadł o 0,91% na zamknięciu w środę

Tygodniowy przegląd informacji ISBnews z sektora TMT

strategii biznesowej spółki akwizycji, które docelowo będą zapewniać poszerzenie jej oferty o komplementarne usługi oraz umożliwiać zapowiedziany w strategii wzrost EBITDA. Źródło: ISBnews Komputronik : Zapisy na sprzedaż 46,03% akcji firmy, w ramach wezwania ogłoszonego przez

Przegląd informacji ze spółek

Akcjonariusze Asbis zdecydowali o przeznaczeniu zysku netto za 2014 r. w całości na kapitał rezerwowy i przeprowadzeniu skupu akcji własnych w liczbie do 1 mln szt. za maksymalnie łącznie 0,5 mln USD, wynika z uchwał zwyczajnego walnego zgromadzenia

Przegląd informacji ze spółek

całość otrzymanej ceny (ok. 12,5 mln zł) ze sprzedaży udziałów iAlbatros na rzecz SMT, na zakup akcji SMT SA, wynika z komunikatu spółki. Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (Altus TFI) zawarł umowy z Forum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (Forum TFI) dotyczące

Przegląd informacji ze spółek

emisji akcji spółka pozyskała 5,85 mln zł. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie Dariusza Daniluka na stanowisko prezesa Banku Ochrony Środowiska, podała Komisja. Creston Investments - spółka Polish Enterprise Fund

Przegląd prasy

obligatariuszami --S. Sawicki i Kaps wzywają do zbycia 13,93% akcji TelForceOne po 3,1 zł sztuka --Przedsprzedaż Inpro spadła o 43% r/r do 95 lokali w III kw. 2016 r. --Liczba wniosków o zasiłek dla bezrobotnych wyniosła 249 tys. w

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

nowych papierów została ustalona na maksymalnym poziomie 5 zł za akcję, podała spółka. Źródło: ISBnews Google : Rozpoczyna nowy program Internetowe Rewolucje, który do końca 2016 roku ma zapewnić bezpośrednie wsparcie w rozwoju kompetencji cyfrowych

Tygodniowy przegląd informacji ISBnews z sektora TMT

Games : Oferta publiczna akcji, z której spółka liczy na pozyskanie ok. 6,2 mln zł, rozpocznie się 22 sierpnia od book buildingu, poinformował prezes Marcin Kwaśnica. Środki zostaną przeznaczone na wsparcie sprzedaży i produkcję nowych gier. Źródło: ISBnews Brand24

Przegląd prasy

przyjmowanie ofert zbycia do 5 mln akcji własnych --PGE: Produkcja energii spadła r/r do 34,7 TWh w okresie styczeń-sierpień 2016 --Komputronik: Sąd arbitrażowy umorzył postępowanie o zapłatę 28,5 mln zł dla CCE --Indeks WIG20

Przegląd prasy

tym produkcji Dziennik Gazeta Prawna --Rozmowy między PZU i Polskim Funduszem Rozwoju a UniCredit ws. odkupienia należących do Włochów akcji Banku Pekao mogą się zakończyć do końca października wg gazety --PKO BP jako

Przegląd informacji ze spółek

Cena emisyjna nowych papierów Vivid Games została ustalona na maksymalnym poziomie 5 zł za akcję, podała spółka. Newag zamierza rekomendować walnemu zgromadzeniu podział zysku spółki netto za rok 2015 poprzez wypłatę dywidendy w wysokości łącznie 45

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

, podała spółka. Źródło: ISBnews Komputronik : Miał wstępnie 37,12 mln zł skonsolidowanej straty netto, 22,1 mln zł EBITDA oraz 9,7 mln zł zysku operacyjnego w roku obrotowym 2017/2018, podała spółka. Źródło: ISBnews Ultimate Games : Zawarł umowę

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

. Na bazie kanałów 4Fun wprowadza on TV społecznościową, co ma docelowo zaowocować dodatkową konwersją na przychody. "Jednym z celów jest dywersyfikacja przychodów. Obecnie 95% przychodów generujemy z TV. Dążymy do rozwinięcia akcji specjalnych poprzez poszukiwanie

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

niemal 3-krotnie. Najpopularniejszymi modelami są cały czas czytniki Amazona, ale zaraz za nim plasują się produkty firmy Onix, Vedia i Lark. Źródło: Agito BIZNES I FINANSE: SPÓŁKI Komputronik : Oczekuje dalszych wzrostów

Przegląd prasy

. 23,16 mln zł w celu umorzenia --Nowy prezes SMT wykorzysta środki ze zbycia iAlbatros na kupno akcji SMT --Altus TFI przejmuje zarządzanie dwoma funduszami zamkniętymi od Forum TFI --ČEZ wystąpił o przedłużenie licencji

Przegląd prasy

--Akcjonariusze Apatora zdecydowali o 0,8 zł dywidendy na akcję --ZM Polonus złożyły wniosek do UOKiK w sprawie przejęcia Peklimar --MM Cars złożyło wniosek do UOKiK o przejęcie Autoserwis Dolny Śląsk --mDM podniósł rekomendację