akcje kogeneracji

Akcjonariusze Kogeneracji zdecydują 21 VI o wypłacie 2,7 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 24.05.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze Zespołu Elektrowni Wrocławskich Kogeneracja zdecydują o przeznaczeniu 40,23 mln zł zysku za 2017 rok na dywidendę, co da wypłatę w wysokości 2,7 zł na akcję, wynika z projektów uchwał na walne, zaplanowane na 21 czerwca

Akcjonariusze Kogeneracji zdecydowali o wypłacie 6,25 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 31.05.2016 (ISBnews) - Akcjonariusze Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja zdecydowali przeznaczyć na dywidendę kwotę 93,125 mln zł, co oznacza wypłatę w wysokości 6,25 zł na akcję, wynika z uchwał walnego zgromadzenia. Dzień

PGE wezwała do sprzedaży 2,38 mln akcji Kogeneracji po 81,8 zł/szt.

Warszawa, 01.02.2018 (ISBnews) - PGE Polska Grupa Energetyczna wezwała do sprzedaży 2 383 999 akcji Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja po cenie w wysokości 81,8 zł za każdą akcję, podał pośredniczący Dom Maklerski PKO BP. ?Wzywający, w

Akcjonariusze Kogeneracji zdecydują 31 maja o 6,25 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 28.04.2016 (ISBnews) - Akcjonariusze Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 31 maja o przeznaczeniu 93,13 mln zł na dywidendę za 2015 r., co da wypłatę w wysokości 6,25 zł na akcję, wynika z projektów uchwał

Paweł Szczeszek zrezygnował z funkcji prezesa Kogeneracji

z upływem dnia 26 maja 2020 r. z pełnionej przez niego funkcji prezesa zarządu. Złożona rezygnacja nie zawiera informacji o jej przyczynach" - czytamy w komunikacie. Paweł Szczeszek pełnił funkcję prezesa Kogeneracji od grudnia 2018 r

ZEW Kogeneracja zawiesza wypłaty dywidendy z zysków za lata 2018-2020

latach zarząd zamierza rekomendować wypłatę dywidendy na poziomie 20-40% wyniku jednostkowego netto Kogeneracji, korygowanego o wielkość odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych. Jednocześnie zarząd zarekomendował przeznaczenie w całości zysku netto za rok 2018 w kwocie 77,04 mln zł na kapitał

Akcjonariusze Kogeneracji zdecydują 3 VI o niewypłacaniu dywidendy

Kogeneracji postanowili nie przeznaczać do podziału zysku netto za rok 2018 w kwocie 77 036 079 zł i cały niepodzielony zysk przekazać na kapitał rezerwowy. Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja składa się z 3 zakładów produkcyjnych o łącznej mocy elektrycznej 365,7 MW i

Kogeneracja miała 15,45 mln zł straty netto, 18,13 mln zł straty EBIT w III kw.

kogeneracji oparty na świadectwach pochodzenia energii elektrycznej z kogeneracji wygasł z końcem 2018 roku" - czytamy w raporcie. W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2019 r. wyniósł 7,76 mln zł wobec 52,67 mln zł zysku rok wcześniej. Zespół

Energa Kogeneracja rozpoczyna inwestycje w Elblągu o wartości ok. 250 mln zł

mln zł. Rozpoczęcie programu inwestycyjnego Energi Kogeneracji jest wynikiem podpisania nowej umowy na sprzedaż ciepła z EPEC, zaznaczono. "Energa żegna węgiel jako główne paliwo do produkcji ciepła dla Elbląga. Realizujemy program

Kogeneracja miała 82,92 mln zł zysku netto, 104,01 mln zł zysku EBIT w 2019 r.

. Skonsolidowany wynik EBITDA wyniósł 247 mln zł w 2019 r., w tym 145 mln zł w Kogeneracji. Nakłady inwestycyjne sięgnęły ok. 161 mln zł w 2019 r., podano w raporcie. "Przychody z dystrybucji ciepła i energii elektrycznej uwzględniono odpowiednio: 5 370 tys. zł w przychodach ze

PGE nie chce wycofywać Kogeneracji z giełdy

Warszawa, 19.05.2017 (ISBnews) - Polska Grupa Energetyczna (PGE) nie planuje wycofywać Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja z giełdy po przejęciu spółki od EDF, poinformował prezes PGE Henryk Baranowski. "Nie zamierzamy Kogeneracji

Kogeneracja: Cena w wezwaniu PGE odpowiada wartości godziwej

Warszawa, 15.02.2018 (ISBnews) - Zarząd Kogeneracji uważa, że cena akcji w wezwaniu PGE ustalona na 81,8 zł za sztukę odpowiada wartości godziwej spółki, podano w komunikacie. Na początku lutego PGE Polska Grupa Energetyczna wezwała do sprzedaży 2 383

DM BOŚ podniósł wycenę PGE do 13,9 zł, nadal rekomenduje 'trzymaj'

Warszawa, 31.07.2017 (ISBnews) - Analitycy Domu Maklerskiego BOŚ podnieśli cenę docelową akcji Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) do 13,9 zł z 12,4 zł i podtrzymali rekomendację "trzymaj", wynika z raportu datowanego na 23 lipca

Radosław Woszczyk będzie czasowo wykonywał obowiązki prezesa Kogeneracji

;Jastrzębie", a następnie PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa. PGE Energia Ciepła jest największym akcjonariuszem Kogeneracji (58,07% akcji wg informacji ze strony spółki). Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja S.A. składa się z 3 zakładów

TGE nie analizowała jeszcze wpływu wzrostu obliga na wysokość obrotów

tygodniu, że zaproponuje projekt zmian legislacyjnych wprowadzających 100% obliga giełdowego dla energii elektrycznej z wyłączeniem kogeneracji i energii ze źródeł odnawialnych. Jednocześnie minister energii Krzysztof Tchórzewski zwrócił się do przedsiębiorstw energetycznych, aby od 1 sierpnia 2018 r

PGE miała wstępnie 1 702 mln zł zysku netto, 4 395 mln zł EBITDA w I poł. 2019

Warszawa, 13.09.2019 (ISBnews) - Polska Grupa Energetyczna (PGE) odnotowała skonsolidowany zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej w wysokości ok. 1 702 mln zł (czyli 0,91 zł na akcję) w I poł. 2019 r., podała spółka, prezentując wstępne szacunkowe dane

PGE miała wstępnie ok. 1,86 mld zł zysku netto w 2019 r.

jednostki dominującej wyniósł około 1 864 mln złotych (czyli 1 zł na akcję)" - czytamy dalej. Nakłady inwestycyjne wyniosły około 7 009 mln zł. Szacunkowe zadłużenie netto na 31 grudnia 2019 roku wyniosło około 11 415 mln zł

PGE miała wstępnie ok. 2,17 mld zł zysku netto w I-III kw. 2019 r.

dominującej wyniósł około 2 173 mln zł (czyli 1,16 zł na akcję). Nakłady inwestycyjne wyniosły 4 468 mln zł. Szacunkowe zadłużenie netto na dzień 30 września 2019 r. wyniosło około 11 703 mln zł" ? czytamy dalej. Średnia cena hurtowa energii zrealizowana przez segment

PGE miała wstępnie 585 mln zł zysku netto, 1,82 mld zł EBITDA w I kw. 2019

netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł około 585 mln zł (czyli 0,31 zł na akcję). Nakłady inwestycyjne wyniosły 1 008 mln zł. Szacunkowe zadłużenie netto na dzień 31 marca 2019 r. wyniosło około 11 894 mln zł, podano również. Średnia cena hurtowa

PGE zamknęła transakcję nabycia aktywów EDF w Polsce

z zamknięciem transakcji oraz pośrednim nabyciem akcji Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja skutkującym przekroczeniem przez PGE progu 33% ogólnej liczby głosów w Kogeneracji, PGE będzie zobligowana do ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji w liczbie powodującej

Energa jest zainteresowana kogeneracją z portfela EdF w Polsce

. EdF ma 10-proc. udział w rynku energii elektrycznej i 15-proc. udział w rynku ciepła sieciowego w Polsce. Ostatnio Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja informował, że EDF rozważa pozyskanie inwestora strategicznego dla Kogeneracji. Grupa Energa to trzeci

Energa zaktualizuje w tym roku strategię i kierunki rozwoju

zwiększaniu udziału w wysokosprawnej kogeneracji" - napisał także Kaśków. Grupa Energa to trzeci największy operator systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej energii, a także trzeci największy sprzedawca energii elektrycznej do odbiorców końcowych w 2015 r. Akcje spółki

Kogeneracja rekomenduje 6,58 zł dywidendy na akcję z zysku za 2016 r.

Warszawa, 07.03.2017 (ISBnews) - Zarząd Kogeneracji podjął uchwałę w sprawie rekomendowania akcjonariuszom przeznaczenia 98,04 mln zł z zysku netto za 2016 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 6,58 zł na akcję, podała spółka. "Wniosek

GPW miała 43,5 mln zł zysku netto, 63,2 mln zł zysku EBITDA w II kw. 2020 r.

rynku akcji. Przychody z rynku towarowego były wyższe o 0,3 mln zł (o 0,4%). Wzrost przychodów z rynku towarowego w głównej mierze wynika z wyższych przychodów z tytułu obrotu energią elektryczną w transakcjach terminowych o 3,0 mln zł (o 64,4%) oraz z tytułu rozliczenia transakcji o 1,4 mln zł (o 5,9

BOŚ nagrodził firmy z południa Polski za działalność proekologiczną

, wysokosprawnej kogeneracji na biomasę, produkującej ciepło, prąd elektryczny oraz wodę lodową do systemu klimatyzacji. Nagrodę odebrały także Zakłady Mechaniczne Tarnów, za stworzenie Centrum Badawczo Rozwojowego. W kategorii "firma ekologicznie i społecznie zaangażowana" wyróżniono spółkę Vatra

Przegląd prasy

zawarł umowy na ok. 304 mln zł dofinansowania wysokosprawnej kogeneracji --Wartość backlogu Synektika wzrosła o 188% r/r do 9,2 mln zł na koniec 2019 r. --NBP: Eksport liczony w euro spadł o 1% r/r, import spadł o 4,6% w XI

PGE Toruń i ZEW Kogeneracja mają ponad 11 mln zł dofinansowania na modernizacje

roku, a ich zakończenie planowane jest na 2022 rok. Planowane całkowite koszty projektu w Toruniu wynoszą blisko 24 mln zł, natomiast w przypadku Kogeneracji jest to prawie 6 mln zł, podano także. Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja składa się z 3 zakładów

Przegląd informacji ze spółek

EC Słupsk jako najkorzystniejsza w przetargu na realizację zadania pn. "Rozbudowa systemu ciepłowniczego w Słupsku poprzez budowę wysokosprawnego źródła gazowego w kogeneracji o mocy do 20 MW w ramach Słupskiego Klastra Bioenergetycznego", podała spółka. Wartość oferty to 99,8 mln zł netto

PGE sfinansuje przejęcie aktywów EDF z linii kredytowych i wolnych środków

EDF mają łącznie 50% akcji Kogeneracji. Umowa sprzedaży aktywów EDF w Polsce może zostać zawarta do 26 lipca 2017 roku. Udział Grupy PGE w produkcji energii elektrycznej w Polsce wynosi ok. 40%, natomiast w rynku dystrybucji energii elektrycznej ok

DM mBanku: Akcje PGE wyglądają 'najciekawiej' wśród spółek energetycznych

. "Wydaje się, że przy skali wyprzedaży, jaka miała miejsce w okresie 2015-16, znacznej poprawie globalnego sentymentu do sektora użyteczności publicznej i rysującej się perspektywie zatwierdzenia rynku mocy oraz nowego wsparcia dla kogeneracji, są przesłanki do przeważania polskich spółek

Fortum Holding złożył do UOKiK wniosek ws. przejęcia kontroli nad Grupą Duon

. wezwanie do zapisywania się na sprzedaż wszystkich akcji Grupy Duon po 3,85 zł za akcję. Okres zapisów rozpoczyna się 28 stycznia 2016 roku, a jego przewidywane zakończenie nastąpi 26 lutego 2016. Fortum Holding należy do grupy kapitałowej Fortum. W Polsce spółki należące do tej

PGE wdraża optymalizację, zamyka projekty spoza podstawowej działalności

otoczeniu gospodarczym, społecznym i biznesowym branży energetycznej. Zarząd PGE kierował się przede wszystkim wynikami finansowymi i operacyjnymi grupy kapitałowej PGE za 2019 r., w szczególności wynikiem netto, który wyniósł -3,9 mld zł, notowaniami giełdowymi akcji PGE na GPW, a także negatywnym wpływem

PGE Nowa Energia zainstaluje do 300 punktów ładowania we współpracy z VW

rozwojowymi, w 2020 roku liczba punktów ładowania ma zostać potrojona. W 2019 r. PGE Nowa Energia zawarła także umowę inwestycyjną, obejmując 51,47% akcji firmy 4Mobility. Dzięki temu spółka z Grupy PGE ma szansę wykorzystywać doświadczenie dostawcy usług car-sharing w rozwoju

KHW sprzedał ZEC Katowice na rzecz spółki z grupy EDF

Warszawa, 02.09.2015 (ISBnews) - Katowicki Holding Węglowy (KHW) podpisał z DK Energy Polska - spółką należącą do grupy EDF - umowę sprzedaży 100% akcji Zakładów Energetyki Cieplnej Katowice, podał holding. "DK Energy Polska złożyła do

Tobiszowki z ME: Skala inwestycji w Elektrowni Rybnik będzie znana w czerwcu

dystrybucji ciepła w Zielonej Górze, Siechnicach i Zawidawiu. Spółki z Grupy EDF mają łącznie 50% akcji Kogeneracji. Umowa sprzedaży aktywów EDF w Polsce może zostać zawarta do 26 lipca 2017 roku. Udział Grupy PGE w produkcji energii elektrycznej w Polsce

DK Energy Polska złożyło wniosek do UOKiK ws. przejęcia ZEC Katowice

września. Sprawa jest w toku, podano na stronie internetowej. "Koncentracja polega na przejęciu kontroli przez DK Energy Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie nad Zakładami Energetyki Cieplnej S.A. (ZEC) z siedzibą w Katowicach w drodze nabycia całościowego pakietu akcji

Przegląd prasy

wypłacie 0,6 zł dywidendy na akcję --Famur rekomenduje niewypłacanie dywidendy za 2019 r. --Agora: Helios sprzedał wszystkie udziały Foodio Concepts --M. Michałek powołany na prezesa, a K. Kwiecień na wiceprezesa Kogeneracji

PGNiG Termika rozważy objęcie udziałów w TF Silesia

; - podsumowuje spółka w oświadczeniu. Rada Ministrów zdecydowała dzisiaj o wniesieniu do 100% akcji Kompanii Węglowej do Towarzystwa Finansowego Silesia, Według ministra skarbu Andrzeja Czerwińskiego TF Silesia, które przejmie 11 kopalń Kompanii Węglowej, stanie się podstawą grupy

SA KIG zobowiązał EC Stalowa Wola do zapłaty 333,8 mln zł

Elektrociepłowni Stalowa Wola z siedzibą w Stalowej Woli (ECSW), w której PGNiG posiada, pośrednio przez spółkę zależną PGNiG Termika 50% akcji w kapitale zakładowym, a kolejne 50% posiada spółka zależna Tauronu - Tauron Wytwarzanie. "Postępowanie przed Sądem Arbitrażowym dotyczyło

Przegląd prasy

. wobec zysku rok wcześniej --Rada nadzorcza Ronsona przyjęła rekomendację łącznie 0,19 zł dywidendy na akcję --Portfel zamówień APS Energia miał wartość ponad 42 mln zł na koniec marca --Strata netto APS Energia zmniejszyła

Przegląd prasy

o niewypłacaniu dywidendy za 2019 r. --EBOR udzieli Eurocashowi 50 mln euro pożyczki m.in. na przejęcie Frisco.pl --Santander BP zawiesił projekt utworzenia banku hipotecznego --Akcjonariusze Kogeneracji zdecydują 3 VI

Przegląd prasy

przemysłu USA spadł do 50,8 pkt w II wg. wst. danych --KNF: Wynik finansowy netto TFI wzrósł r/r do 954,95 mln zł w 2019 r. --R. Woszczyk delegowany do zarządu Kogeneracji po rezygnacji P. Strączyńskiego --Senacka Komisja

Przegląd prasy

--Ten Square Games miał 35,34 mln zł zysku netto, 37,56 mln zł zysku EBIT w I kw. 2020 r. --Mabion miał 19,84 mln zł straty netto, 16,68 mln zł straty EBIT w I kw. 2020 r. --Paweł Szczeszek zrezygnował z funkcji prezesa Kogeneracji

Przegląd prasy

mln zł netto --Dąbrowski z ME: Inwestycje w nowe bloki węglowe po 2025 r. - w kogeneracji --Sprzedaż detaliczna w USA wzrosła o 0,1% m/m we wrześniu --Inflacja bazowa wyniosła 0,9% r/r we wrześniu wg analityków

Przegląd informacji ze spółek

za okres od 1 października do dnia 31 grudnia 2019 r. wynosi 7,6 mln zł. Zarząd Celon Pharma zarekomenduje akcjonariuszom wypłatę dywidendy wysokości 3,6 mln zł, tj. 0,08 zł na akcję z zysku za 2019 r., podała spółka. Maciej Zużałek ma objąć

Przegląd prasy

Ruta sprzedał w transakcji pakietowej prawie wszystkie posiadane akcje Cyfrowego Polsatu Parkiet --Grupa Azoty przeprowadza konsolidację działalności kolejowej; nie obawia się wpływu rosnących kosztów w branży transportowej na jej funkcjonowanie

Przegląd prasy

bezrobotnych wyniosła 218 tys. w USA --Akcjonariusze Kogeneracji zdecydowali o wypłacie 2,7 zł dywidendy na akcję --Zarząd Amiki rekomenduje cenę skupu akcji w widełkach 100-135 zł za akcję --FlixBus miał 2 mln pasażerów w Polsce

Przegląd informacji ze spółek

kolejnych latach zarząd zamierza rekomendować wypłatę dywidendy na poziomie 20-40% wyniku jednostkowego netto Kogeneracji, korygowanego o wielkość odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych. Jednocześnie zarząd zarekomendował przeznaczenie w całości zysku netto za rok 2018 w kwocie 77,04 mln zł na

Przegląd prasy

wierzytelności --Kwieciński: Dla posiadaczy obecnych IKE powstaną subkonta dla środków z OFE --Kwieciński: Limit inwestycji IKE w akcje będzie maleć o 2,5 pkt proc. rocznie --PSE: Krajowe zużycie energii elektrycznej spadło o 4,36

Przegląd informacji ze spółek

Uhde Energineering Services umowę w sprawie dostawy kluczowego wyposażenia instalacji odolejania rozpuszczalnikowego, podała spółka. Wartość umowy to 7,195 mln euro. Braster chce w II kwartale br. przeprowadzić emisję do 3 mln nowych akcji bez prawa poboru, z której planuje

Przegląd prasy

mieszkań w III kw. 2019 r. --ME liczy na wzrost produkcji energii z kogeneracji do 2030r. o 50% wobec 2017r. --ING Bank Hipoteczny wyemituje 5-letnie zielone listy zastawne warte 400 mln zł --Tygodniowy przegląd informacji

Przegląd prasy

akcji wynoszący 30%, ale nie musi to oznaczać automatycznej podaży -- Jeśli pojawią się oznaki odbicia gospodarczego w strefie euro, to frank szwajcarski powinien zareagować na nie osłabieniem Puls Biznesu --Rząd próbuje

Przegląd prasy

: Podaż pieniądza M3 wzrosła o 5,7% r/r na koniec IV; konsensus: +5,8% --TIM liczy na poprawę rentowności lub jej utrzymanie oraz na wzrost sprzedaży --Akcjonariusze Kogeneracji zdecydują 21 VI o wypłacie 2,7 zł dywidendy na akcję

Przegląd informacji ze spółek

Alumetal odnotował 70,69 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 89,94 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Rada nadzorcza Kogeneracji powołała w skład zarządu Piotra

Przegląd prasy

--Trwa dyskusja, jak mają wyglądać propozycje układowe GetBack. Swoją wersję układu na rada wierzycieli --Mosty w Polsce też grożą katastrofą budowlaną --Resort energii nie chce zmian w kogeneracji --LPP weszło do Izraela z

Przegląd prasy

. Wrzesiński wyznaczony na p.o. prezesa Kogeneracji po odwołaniu W. Heydla --Zysk netto i2 Development wzrósł r/r do 10,83 mln zł w 2017 r. --Znormal. zysk netto PMPG Polskie Media wyniósł 9,76 mln zł w 2017 r. --Indeks WIG20

Przegląd prasy

gazety Parkiet -- Po wakacjach powstaną założenia dotyczące kształtu wsparcia dla bloków produkujących jednocześnie prąd i ciepło w procesie tzw. kogeneracji; projekt ustawy może być gotowy do końca roku wg gazety --Rynek

Przegląd informacji ze spółek

zwiększa jej wartość o ok. 4,7 mln euro netto (ok. 20,3 mln zł netto), podała spółka. EC Będzin S.A. postanowiła zakończyć proces sprzedaży EC Będzin sp z o.o. z uwagi na aktualne warunki rynkowe oraz brak ustawy o wsparciu kogeneracji, utrudniające jej realną wycenę, podała

Przegląd prasy

--Pierwsze w Polsce testy autonomicznego samochodu ruszą w przyszłym tygodniu na odcinku między Krakowem a Tarnowem na autostradzie A4 --Po deklaracji Polski i USA dot. technologii 5G kursy akcji telekomów na GPW spadały --W zakładach Toyoty w Laskowicach

Przegląd prasy

tylko uniknąć płacenia abonamentu RTV na telewizję i publiczne radio ISBnews --Akcjonariusze FO Dębica zdecydują 22 VI o wypłacie dywidendy 2,35 zł na akcję --Zysk netto Asseco Poland spadł r/r do 60,9 mln zł w I kw. 2017 r

Przegląd informacji ze spółek

proporcjonalnie zredukowane. EJT Investment S.? r.l., spółka inwestycyjna należąca do małżeństwa Elżbiety i Jacka Tarczyńskich, podniosła cenę w publicznym wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Tarczyński do 14 zł za akcję z 12,6 zł za akcję, poinformował wzywający

Przegląd prasy

III kw. 2018 r. --Rząd przyjął nowelę o zasadach zarządzania mieniem państwowym --Rząd przyjął nowelę dot. promowania energii elektrycznej z kogeneracji --Bytom wnioskuje do GPW o zawieszenie notowań akcji od 29 listopada

Wyniki PGE za 2014r. zgodne z planem, inwestycje wzrosły o 46% r/r do 6,3 mld zł

. Skonsolidowany zysk EBITDA w 2014 r. wyniósł ok. 8,1 mld zł (wzrost o 4% r/r), natomiast zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej ok. 3,6 mld zł (spadek o 8% r/r), czyli 1,95 zł na akcję. Wyniki segmentu energetyki konwencjonalnej, na poziomie 5 mld zł, miały największy udział w zysku EBITDA

Przegląd prasy

--Akcjonariusze Kogeneracji zdecydowali o wypłacie 6,58 zł dywidendy na akcję --Rada nadzorcza Brastera powołała dotychczasowy zarząd na nową kadencję --MF: Wartość długu SP zapadającego w br. to 70,3 mld zł na koniec lutego 2017

Przegląd prasy

--PGE może wezwać do sprzedaży nawet 100% akcji Kogeneracji --Sacellum (dawniej Cristallum 2) zmieniło warunek w wezwaniu na Gekoplast --Sprzedaż detaliczna w USA wzrosła o 0,8% m/m w listopadzie --Liczba wniosków o zasiłek

Przegląd prasy

WIG20 spadł o 0,77% na zamknięciu w czwartek --PGE wezwała do sprzedaży 2,38 mln akcji Kogeneracji po 81,8 zł/szt. --Przemysław Sęczkowski zrezygnował z funkcji wiceprezesa Asseco Poland --Mercator Medical miał wstępnie ok

Przegląd prasy

wzrostu Parkiet --Unified Factory poinformuje w ciągu kilkunastu dni o parametrach emisji akcji w ramach oferty prywatnej; chce ją zakończyć we wrześniu Dziennik Gazeta Prawna --Składki na ZUS od

Przegląd informacji ze spółek

Ferrum zdecydują o emisji od 12,27 mln do 24,54 mln akcji serii F z prawem poboru, wynika z projektów uchwał na walne zwołane na dzień 31 maja. Grupa kapitałowa Ferrum miała wstępnie ok. 73,25 mln zł przychodów i ok. 1,46 mln zł zysku netto w I kwartale, podała spółka

Przegląd prasy

przez miesiąc szukali dojścia do najbliższych współpracowników szefa rządu. Działano na granicy prowokacji --Część wartych 350 mln zł akcji pracowniczych spółek Polskiej Grupy Zbrojeniowej jest w posiadaniu mniejszościowych akcjonariuszy, którzy mogą np. domagać się wrażliwych

Przegląd prasy

. --KGHM jest wstępnie zainteresowany sprzedażą udziałów w PGE EJ1 --Radosław Woszczyk będzie czasowo wykonywał obowiązki prezesa Kogeneracji --Alstom oficjalnie otworzył nową linię montażową w chorzowskim zakładzie --Rząd

Przegląd prasy

przedsiębiorcy joint venture w segmencie gastronomicznym, podała Agora. --Zarząd Kogeneracji uważa, że cena akcji w wezwaniu PGE ustalona na 81,8 zł za sztukę odpowiada wartości godziwej spółki, podano w komunikacie. --Mostostal Warszawa podpisał umowę na

Przegląd informacji ze spółek

Helios (spółkę zależną Agory) wraz z dwiema osobami fizycznymi wspólnego przedsiębiorcy joint venture w segmencie gastronomicznym, podała Agora. Zarząd Kogeneracji uważa, że cena akcji w wezwaniu PGE ustalona na 81,8 zł za sztukę odpowiada wartości godziwej spółki, podano w

Przegląd prasy

proces sprzedaży EC Będzin sp z o.o. z uwagi na aktualne warunki rynkowe oraz brak ustawy o wsparciu kogeneracji, utrudniające jej realną wycenę, podała spółka. Spółka zamierza skupić się na rozwoju działalności operacyjnej jako grupa finansowo-produkcyjna, aby systematycznie budować wartość dla

PGE - nowa rekomendacja słabo zachęca do zakupów

Akcje spółki nieco ponad dwie godziny przez zamknięciem wtorkowej sesji giełdowej kosztowały co prawda pół procenta więcej niż wczoraj na zamknięciu i sięgnęły ceny 18,20 zł, ale wzrost ten odbył się przy relatywnie niewielkich obrotach. Inwestorzy na pewno nie rzucili się do

Przegląd prasy

EBIT Grupy Lotos metodą LIFO wyniósł 551,1 mln zł w IV kw. --Kogeneracja rekomenduje 6,58 zł dywidendy na akcję z zysku za 2016 r. --Zysk netto Kogeneracji wzrósł r/r do 156,78 mln zł w 2016 r. --DM BOŚ podniósł wycenę

Przegląd prasy

--MasterCard uruchamia nowy program lojalnościowy ? Priceless Specials; ruszy 1 sierpnia wg serwisu ISBnews --PGNiG rekomenduje wypłatę 0,18 zł dywidendy na akcję z zysku za 2015 r. --Unibep ma umowę na kolejny etap Mozaika

Przegląd informacji ze spółek

Radpol przydzielił inwestorom 10 mln akcji serii E, podała spółka. Rozmowy Sygnity z wierzycielami pozostają w toku, podała spółka. Pekabex Bet, spółka w 100% zależna od Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex, podpisała z

Przegląd informacji ze spółek

zarząd wniosek w sprawie rekomendacji dotyczącej wypłaty dywidendy za rok 2016 w łącznej wysokości 0,19 zł na jedną akcję, podała spółka. Oznacza to, że po wypłacie w marcu br. dywidendy zaliczkowej akcjonariusze otrzymają po 0,1 zł na walor. Grupa APS Energia miała w portfelu

Przegląd prasy

wypłacie 2,59 zł dywidendy na akcję --Zysk netto Inpro wzrósł r/r do 6,23 mln zł w I kw. 2017 r. --Zysk netto Kogeneracji wzrósł r/r do 101,58 mln zł w I kw. 2017 r. --Strata netto Eurocash wyniosła 14,9 mln zł w I kw. 2017 r

Przegląd informacji ze spółek

wezwaniu na 33,1% akcji Protektora do 5 zł za sztukę z 4,2 zł oraz wydłużyło termin przyjmowania zapisów na sprzedaż akcji do 16 października br., podało Luma Investment. Grupa Midven zapisała w zaktualizowanych założeniach swojej strategii, że chce się rozwijać w oparciu o

Przegląd informacji ze spółek

Rada nadzorcza Kogeneracji podjęła uchwałę w sprawie odwołania Wojciecha Heydla ze składu zarządu, w tym ze sprawowanej funkcji prezesa, poinformowała spółka. Do pełnienia obowiązków prezesa RN wyznaczyła dotychczasowego członka zarządu Krzysztofa Wrzesińskiego

Przegląd informacji ze spółek

, poinformował prezes Adam Purwin. Dodał, że w przyszłym roku spółka zatrudni kolejne 500 osób i zainwestuje w szkolenia ok. 20 mln zł. Wind Mobile przydzielił w ofercie wszystkie 1,37 mln akcji, podała spółka. F5 Networks z USA wybrało Polskę na miejsce

Przegląd prasy

--ZUE ma najkorzystniejszą ofertę na infrastrukturę tramwajową w Krakowie --Cena maksymalna w ofercie Esotiq & Henderson ustalona na 38,5 zł za akcję --BZ WBK wyemitował obligacje o łącznej wartości 485 mln zł --Indeks

Przegląd prasy

2014 r. --Banki hipoteczne planują road-show za granicą po zmianie ustawy --Zysk netto Kogeneracji spadł r/r do 49,31 mln zł w 2014 r. --Alumetal rekomenduje wypłatę 1,95 zł dywidendy na akcję za 2014 r

Przegląd prasy

tym produkcji Dziennik Gazeta Prawna --Rozmowy między PZU i Polskim Funduszem Rozwoju a UniCredit ws. odkupienia należących do Włochów akcji Banku Pekao mogą się zakończyć do końca października wg gazety --PKO BP jako

Przegląd prasy

dywidendy w wysokości 0,73 zł na jedną akcję, wynika z projektów uchwał na walne. Atal podjął uchwałę w sprawie utworzenia programu emisji obligacji, który przewiduje m.in. emisję jednej lub więcej serii obligacji, do maksymalnej kwoty 70 mln zł, podała spółka. --APS Energia

Przegląd informacji ze spółek

zwołanym na 25 kwietnia o wypłacie dywidendy w wysokości 0,73 zł na jedną akcję, wynika z projektów uchwał na walne. Atal podjął uchwałę w sprawie utworzenia programu emisji obligacji, który przewiduje m.in. emisję jednej lub więcej serii obligacji, do maksymalnej kwoty 70 mln zł, podała spółka

Przegląd prasy

Warszawa, 25.01.2016 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy. Rzeczpospolita --ME zapewnia, że pod koniec roku rozpoczęło prace nad koncepcją nowego systemu wsparcia kogeneracji

Przegląd prasy

jak w I kw. --Akcjonariusze Kogeneracji zdecydują 31 maja o 6,25 zł dywidendy na akcję --Grupa Lotos może zaprezentować nową strategię po skompletowaniu zarządu --Deflacja HICP w Niemczech wyniosła 0,1% r/r w kwietniu wg

Przegląd prasy

możliwość biometrycznego logowania się do swojej aplikacji mobilnej wg serwisu ISBnews --Zysk netto Banku Handlowego spadł r/r do 626,42 mln zł w 2015 r. --Kogeneracja proponuje wypłatę 6,25 zł dywidendy na akcję za 2015 r

Przegląd prasy

--MG oczekuje przyspieszenia wzrostu PKB w II poł. 2015 r. --PZ Cormay przydzielił wszystkie akcje serii K w ramach oferty publicznej --Dochody osobiste w USA wzrosły o 0,4% m/m w lipcu --ABC Data wprowadzi do oferty

Przegląd prasy

Polska widzi duży potencjał rozwoju ciepłownictwa systemowego i wysokosprawnej kogeneracji oraz OZE --Za 2014 r. Lidl odprowadził ponad 1 mld zł podatków z tytułu różnych danin --Context: Rynek biurkowych ekranów komputerowych spadł o prawie 11,5% r/r

Vattenfall i CEZ nie chcą Enei

przede wszystkim nieprzystąpienie do wyścigu o pakiet Enei szwedzkiego Vattenfalla. Jest on już znaczącym akcjonariuszem polskiej spółki, bo w jesiennej ofercie publicznej zainwestował ogromne pieniądze i kupił 18,7 proc. akcji. Mając tak znaczną pozycję w akcjonariacie poznańskiej firmy, wydawał się

Polenergia liczy na utrzymanie wysokiej dynamiki wzrostu wyników

przychodach z dystrybucji i przesyłu, co znacząco ogranicza ryzyka związane ze zmiennością cen rynkowych. Ponadto, strategia wzrostu wartości jest wspierana przez znaczącą poprawę otoczenia regulacyjnego w obszarach energetyki odnawialnej i kogeneracji, zaznaczono również. Jeszcze w

Przegląd prasy

wypłacie 2,55 zł na akcję dywidendy --Akcjonariusze Vigo System zdecydowali o wypłacie 6,49 zł dywidendy na akcję --Robert Pietryszyn powołany na prezesa Grupy Lotos --Robert Pietryszyn i Marcin Jastrzębski zrezygnowali z

Przegląd prasy

dywidendy na akcję --KGHM wydłużyła okres dostępności pożyczki z EBI o 12 miesięcy --Strata netto JSW spadła r/r do 59,79 mln zł w I kw. 2016 r. --PMPG Polskie Media chcą przedstawić prognozę finansową do końca I półr

Przegląd prasy

. --Akcjonariusze Mennicy Polskiej zdecydowali o wypłacie 0,5 zł na akcję dywidendy --Akcjonariusze Torpolu zdecydują 17 VI o wypłacie 0,69 zł dywidendy na akcję --Grupa Azoty proponuje dzień dywidendy na 20 czerwca, wypłatę na 11 lipca