akcje jsw cena emisyjna

is, Reuters

Akcje JSW na sprzedaż, więc inwestorzy skupują złotego

Akcje JSW na sprzedaż, więc inwestorzy skupują złotego

Kurs złotego jest w poniedziałek bliski dwutygodniowych maksimów. W dużej mierze to zasługa zagranicznych inwestorów, którzy skupują złotego, żeby mieć środki na zakup m.in. akcji Jastrzębskiej Spółki Węglowej

Akcje JSW: Gdzie się zapisać? Gdzie szukać pomocy?

Od 14 czerwca inwestorzy indywidualni mogą składać zapisy na akcje JSW. Bank, biuro maklerskie, internet? Gdzie można złożyć zapisy?

Przegląd informacji ze spółek

serii B. Cena emisyjna akcji została ustalona na 15,5 zł, co oznacza, że do spółki trafi nieco ponad 17 mln zł. Do końca lipca spółka chce zadebiutować na głównym parkiecie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW). Akcjonariusze Krka zdecydowali o przeznaczeniu zysku

Przegląd prasy

dywidendy na akcję --JSW podtrzymuje plan wydobycia 15,4 mln ton węgla w br. --BM Reflex: Będą dalsze obniżki cen paliw w przyszłym tyodniu, ale niewielkie --Polnord pozyskał 40 mln zł z prywatnej emisji obligacji

Przegląd prasy

prospekt emisyjny Ferrum dot. akcji serii F --Bloober Team ma umowy dofinansowania dwóch projektów gamingowych --KNF zatwierdziła prospekt emisyjny Brastera z ofertą akcji serii L i M --MPiT: Parlament zakończył prace nad

Przegląd prasy

--Związkowcy w PKN Orlen liczą na dodatkową nagrodę w 2019 roku --JSW zakłada wiążącą decyzję ws. aktywów Prairie w ciągu kilku miesięcy --JSW rozmawia z Prokuratorią Generalną nt. emisji akcji wartej 0,5-1 mld zł --Impexmetal

Przegląd informacji ze spółek

spółka. Akcje - z ceną emisyjną 21 zł za walor - zostaną zaoferowane w ramach oferty prywatnej, a umowy objęcia akcji mają zostać zawarte do 15 kwietnia br. włącznie. Cherrypick Games ?w najbliższym czasie" chce przenieść się na główny parkiet GPW z NewConnect bez emisji

Przegląd prasy

ISBnews --Indykpol: Piotr Kulikowski ponownie powołany na prezesa zarządu --JSW dostało koncesję na wydobycie ze złoża 'Bzie Dębina 1-Zachód' --Getin Noble Bank rozwiązał warunkową umowę zbycia akcji Noble Securities

Akcjonariat obywatelski. Uwierzyłeś politykom? Mogłeś stracić nawet 90 proc.

Akcjonariat obywatelski. Uwierzyłeś politykom? Mogłeś stracić nawet 90 proc.

znaczenie dla koniunktury na parkiecie zostało zmarginalizowane, bo mają mniejsze wpływy z nowych składek, a zarządzający OFE kupują akcje za granicą. Czkawką odbija się też śrubowanie dochodów państwa przy ustalaniu cen emisyjnych. Szczególnie widać to było na przykładzie spółek

Przegląd informacji ze spółek

) zatwierdziła prospekt emisyjny T-Bulla sporządzony w związku z ofertą publiczną akcji serii F oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii B, D, E i F oraz praw do akcji serii F, podała Komisja. Akcjonariusz PZ Cormay - Total Fundusz

Trwają zapisy na akcje Play. To może być jeden z największych debiutów w historii GPW

Trwają zapisy na akcje Play. To może być jeden z największych debiutów w historii GPW

. posiadanych akcji spółki po cenie maksymalnej 44 zł za papier. Oznacza to, że wartość całej spółki jest wyceniana na 11,2 mld zł. Wartość akcji, która trafi na giełdę, to ok. 5,3 mld zł. Oznacza to, że będzie to największy debiut prywatnej spółki w historii GPW i jeden z trzech największych debiutów w

Przegląd informacji ze spółek

podwyższył kapitał zakładowy o 637 775,3 zł w wyniku emisji 6 377 753 akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 0,1 zł każda, podała spółka. Cena emisyjna wyniosła 1,08 zł za akcję, co daje wpływy z emisji na poziomie 6 887 973,24 zł. Milton Essex - rozwijający

Przegląd informacji ze spółek

Akcjonariusze Polwaksu zdecydują 25 marca o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji nie więcej niż 20 600 000 akcji serii E, w drodze subskrypcji prywatnej wynika z projektów uchwał na nadzwyczajne walne. Cena emisyjna akcji nowej emisji ma wynosić 1 zł

Przegląd informacji ze spółek

walnego zgromadzenie spółki w celu podjęcia uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji nieprzekraczającej 20% udziału w obecnym kapitale zakładowym, podała spółka. Zarząd Sfinks Polska podjął uchwałę w sprawie ustalenia ceny emisyjnej i

Przegląd informacji ze spółek

powierzchni ok. 1 ha, podał Unibep. Globalworth Poland Real Estate N.V. podjął uchwałę dotyczącą emisji na rzecz Globalworth Holding B.V. 309 348 725 akcji po cenie emisyjnej wynoszącej 1,6 euro za akcję i łącznej cenie emisyjnej wynoszącej 494,957 mln euro, podała spółka. Zapłata

Przegląd informacji ze spółek

2019 roku. Cena emisyjna została ustalona na 6,6 zł za akcję. Zapisów można dokonywać do 10 maja br. Pure Biologics zdecydował podwyższyć kapitał zakładowy poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,1 zł każda, w liczbie nie mniejszej niż 1

Przegląd informacji ze spółek

skierowaną do dotychczasowych akcjonariuszy w Polsce. Uprawnieni akcjonariusze będą mieli możliwość złożenia zapisu na maksymalnie 120 000 nowych akcji po cenie emisyjnej 0,69 zł, podała spółka. Rada nadzorcza Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) ogłosiła postępowanie kwalifikacyjne

Przegląd infromacji ze spółek

Miraculum planuje podwyższenie kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego poprzez emisję do 2,5 mln akcji serii T3 po cenie emisyjnej wysokości 1,5 zł każda w ramach oferty prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, podała spółka

Przegląd informacji ze spółek

dywidendy na akcję, wynika z podjętych uchwał. Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) finalizuje rozmowy z obligatariuszami ws. dokonania przedpłaty w wysokości kilkuset mln zł na poczet zadłużenia obligacyjnego, poinformował p.o. prezesa Daniel Ozon. Według niego mogłaby ona nastąpić

Przegląd prasy

Parkiet --Po ciężkim maju w czerwcu rynki akcji mają odrabiać straty wg analityków ankietowanych przez gazetę --Prezes JSW: Każdy dzień bez aktywów Prairie w JSW to dzień stracony - eksploatację Dębieńska mogliśmy rozpocząć już w ub.r

Przegląd informacji ze spółek

wynikającej w warunków emisji akcji serii M, DataWalk podtrzymał dotychczasowe cele emisyjne, ale zdecydował o realizacji konserwatywnego podejścia do tempa rozwoju i przesunięciu części inwestycji na 2020 r., podała spółka. Ultimate Games ustaliło premierę gry "Grave Keeper

Przegląd informacji ze spółek

Grupe, na podstawie zawartej umowy inwestycyjnej, podała spółka. Akcje spółki NanoGroup zadebiutowały dzisiaj na rynku głównym GPW. Na otwarciu kurs akcji wzrósł o 5,26% wobec ceny odniesienia i wyniósł 5 zł. Synektik zawarł warunkową umowę zakupu

Przegląd informacji ze spółek

instytucja. Oferta publiczna do 2 592 400 akcji nowej emisji serii B akcji Sales Intelligence rozpoczęła się dziś - zapisy potrwają do 26 października, podano w memorandum informacyjnym. Cena emisyjna została ustalona na poziomie 1 zł, co oznacza, że wartość całej oferty wynosi do

Przegląd informacji ze spółek

cena emisyjna za akcje wynosi 6 mln zł. PKO Leasing podjął decyzję o nienabywaniu akcji Prime Car Management (PCM) w związku z nieziszczeniem się niektórych warunków w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji, podała spółka. Firma Oponiarska

Przegląd prasy

Hosting z grupy R22 obejmie 100% udziałów Avalon za 1,85 mln euro --CI Games ustaliło cenę emisyjną akcji serii H na 0,9 zł --Bank Millennium uruchomił wersję produkcyjną API --MF: Sprzedaż obligacji detalicznych wzrosła m/m

Przegląd informacji ze spółek

jedyna w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego przez Miasto Stołeczne Warszawę - Zarząd Dróg Miejskich na obsługę Veturilo, podała spółka. Unibep wyemitował 300 000 obligacji serii D z ceną emisyjną równą wartości

Przegląd informacji ze spółek

10,03 mln zł z zysku netto za 2016 r., co oznacza wypłatę w wysokości 2,93 zł na akcję, podała spółka. Marcin Piróg złożył ofertę dokapitalizowania Biomed-Lublin w drodze objęcia 2 mln akcji spółki za cenę 1,07 zł w dwóch transzach - realizowanej do 15 lipca br. oraz do 22

Przegląd informacji ze spółek

. Członek zarządu Libetu Ireneusz Gronostaj zwiększył swoje zaangażowane w akcje spółki. W transakcji pakietowej kupił 520 tys. akcji po cenie 1,3 zł, przy kursie oscylującym wokół 1,14 zł, podała spółka. Gra Cherrypick Games pt. "Crime Stories" trafi do fazy soft-launch

Strajk w Jastrzębskiej Spółce Węglowej obniży wycenę akcji

. Budżet potrzebuje pieniędzy - powiedział nam prezes Domu Maklerskiego "Alfa" Alfred Adamiec. - Fundusze emerytalne pewnie się zapiszą na akcje JSW, ale z powodu ryzyka będą żądały niższej ceny. Przez strajk i wpływy związków zawodowych na spółkę oferta będzie

Przegląd informacji ze spółek

na ZWZ. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zawiesił obrót akcjami Midasa od 25 maja, podała giełda. Airway Medix w oparciu o wyniki procesu budowania księgi popytu wśród inwestorów ustalił cenę emisyjną akcji serii C wysokości

Rok 2018 był dla polskiej gospodarki bardzo udany. Tylko gdy się przegląda wyniki spółek skarbu państwa, coś zgrzyta

. Jednym z rekordzistów jest jednak gigant górniczy, czyli Jastrzębska Spółka Węglowa. Wprawdzie PiS chwali się, że pod jego rządami wartość JSW wzrosła trzykrotnie, ale to i tak to marne pocieszenie dla inwestorów. Jeśli ktoś bowiem zakupił akcje spółki na początku 2018 r., to wartość jego portfela spadła

Przegląd prasy

kwalifikowane w Liście Alertów --ZUS przekazał do OFE 168,43 mln zł --XTPL wyemituje 68-78 tys. akcji po cenie emisyjnej 130 zł sztuka --Odzyski GetBack w restrukturyzacji za maj wyniosły 14,36 mln zł

Przegląd informacji ze spółek

. 2017 r. poinformowała spółka. W całym 2018 r. przychody mają wzrosnąć do 1 507 mln zł, a EBITDA do 11,8 mln zł. Do Biomedu-Lublin wpłynęła złożona przez inwestora oferta objęcia nowych akcji spółki w liczbie 4 104 600 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, za cenę

Przegląd informacji ze spółek

zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Tomasz Łapiński złożył rezygnację z funkcji prezesa i członka zarządu Ronson Europe ze skutkiem od 1 grudnia br., podała spółka. Rada nadzorcza CCC wyraziła zgodę na ustalenie ceny emisyjnej akcji serii

Przegląd informacji ze spółek

prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, podała spółka. Cena emisyjna wynosi 130 zł za akcję. Odzyski GetBack w restrukturyzacji za maj 2019 r. wyniosły 14 361 220 zł, podała spółka. Akcjonariusze PKP Cargo podjęli decyzję w sprawie dywidendy z

Przegląd prasy

jest w związku z zamiarem ubiegania się o wprowadzenie akcji spółki do obrotu na rynku NewConnect w 2019 roku. Cena emisyjna została ustalona na 6,6 zł za akcję. Zapisów można dokonywać do 10 maja br. --Pure Biologics zdecydował podwyższyć kapitał zakładowy poprzez emisję

Przegląd informacji ze spółek

Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny AAT Holding przygotowany w związku z ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym GPW akcji serii A, podała KNF. Przychody CDRL - właściciela marki Cocodrillo - ze sprzedaży w polskich sklepach spadły w sierpniu o 4% r

Przegląd prasy

--Polskie ePłatności gonią czołowych operatorów płatności bezgotówkowych. Przejęcie PayUp wzmacnia ich pozycję ISBnews --Miraculum planuje podwyższenie kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego poprzez emisję do 2,5 mln akcji serii T3 po cenie

Przegląd prasy

cenę w wezwaniu Sacellum za godziwą --Warbud ukończył konstrukcję biurowca Equator IV w Warszawie dla Karimpolu --Cena emisyjna akcji R22 została ustalona na 17,5 zł --PGNiG: Uruchomienie produkcji na złożach Aerfugl i

Przegląd informacji ze spółek

Azoty Polyolefins w ramach emisji akcji imiennych serii F w cenie emisyjnej 47,9 zł za każdą akcję, tj. za łączną kwotę 334 966 999,20 zł, podała spółka. Aplikacja mBanku jest już dostępna w Huawei AppGallery - autorskim sklepie z aplikacjami Huawei, podał koncern

Przegląd prasy

piątek --LiveChat rozpoczyna przegląd opcji strategicznych grupy --Impexmetal miało 54,27 mln zł zysku netto, 62,22 mln zł zysku EBIT w II kw. 2018 --Sygnity ustaliło cenę emisyjną akcji serii Z na 2,7 zł

Przegląd prasy

. --Sfinks Polska zawarł z Sylwestrem Cackiem - akcjonariuszem i prezesem Sfinksa - umowę objęcia 6 000 000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii P o wartości nominalnej 1 zł każda akcja, podała spółka. Łączna cena emisyjna za akcje wynosi 6 mln zł. --PKO Leasing podjął decyzję

Przegląd informacji ze spółek

oferuje 580 000 akcji zwykłych na okaziciela serii E po cenie emisyjnej 6,9 zł każda. Zapisy na akcje potrwają od 21 listopada do 20 grudnia, zaś debiut na rynku NewConnect planowany jest w I poł. 2020 r. Grupa Enea przeznaczyła na inwestycje 1 491 mln zł w ciągu trzech

Przegląd informacji ze spółek

Bumech dokonał przydziału 4 320 069 obligacji zamiennych serii C1, które są obligacjami niezabezpieczonymi, zamiennymi na akcje serii I, podała spółka. Wartość nominalna jednej obligacji jest równa jej cenie emisyjnej i wynosi 4 zł. Łączna wartość nominalna przydzielonych

Przegląd informacji ze spółek

, jak w 2017 r., poinformował ISBnews prezes Rafał Gawrylak. Udział eksportu w sprzedaży ogółem powinien się utrzymać na poziomie podobnym do ubiegłorocznego. Zarząd GetBack zdecydował, że nie ustali ceny emisyjnej akcji w ofercie do 19 999 999 akcji serii F poniżej 10 zł za

Przegląd prasy

--Orphee sprzedało 13,5 mln akcji Diesse za 13,3 mln euro --Elektrobudowa chce podwyższyć kapitał w drodze emisji akcji --Sfinks Polska ponownie ustalił cenę emisyjną akcji serii P na 1 zł --Impexmetal zamierza wykupić akcje

Przegląd informacji ze spółek

. Cena emisyjna został ustalona na 13 zł za akcję. Bloober Team podtrzymuje plan przeprowadzenia trzech dużych premier gier w 2019 roku, poinformował ISBnews prezes Piotr Babieno. Na początku grudnia spółka pokaże gameplay wybranych tytułów. Nie wyklucza również ogłoszenia

Przegląd prasy

techniczna recesja --SonarHome: Średnia transakcyjna cena mieszkań w Warszawie zmierza ku 10 tys. zł za 1 m2 --Kierowcy nie są w stanie uzyskać licencji taxi bez taksometru, a bez niej nie będą mogli wozić pasażerów --PLL LOT

Przegląd informacji ze spółek

autobusów zeroemisyjnych - elektrycznych, jednoczłonowych", podał Ursus w restrukturyzacji. Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) - jako kupujący - oraz PBSz 1 i Primetech (dawniej Kopex) - jako sprzedający - zawarli warunkową umowę zobowiązującą sprzedaży 95,01% akcji

Przegląd prasy

/r do 15,45 mln zł w II kw. 2017 r. --Indeks WIG20 spadł o 0,7% na zamknięciu w środę --Radpol przydzielił 10 mln akcji serii E po cenie emisyjnej 1,4 zł sztuka --Hargreaves Lansdown otwiera nowe centrum technologiczne w

Przegląd prasy

--Akcjonariusze Wasko zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2016 r. --TDJ Equity zakończyło ABB 97,29 mln akcji Famuru po cenie 5,5 zł/ sztuka (ISBnews)

Przegląd informacji ze spółek

Germersheim w Niemczech, podało Grajewo. Zapisy na 56 550 249 nowych akcji Alior Banku w ramach wykonania prawa poboru odbędą się od 25 maja do 1 czerwca, podała instytucja. Ich cena emisyjna została ustalona na 38,90 zł. Celem emisji jest przede wszystkim sfinansowanie zakupu

Przegląd informacji ze spółek

wyniosła 2 042 mln zł w IV kwartale 2018 r. wobec 2 022 mln zł rok wcześniej, podała spółka DataWalk ustalił ostateczną cenę emisyjną akcji serii M w transzy detalicznej (do 200 tys. akcji) na 22 zł za jedną i rozpoczął zapisy, podała spółka. Zapisy w transzy detalicznej potrwają

Przegląd prasy

ustaliła cenę emisyjną akcji serii E na 6 zł za sztukę --Spółka Pekabeksu ma umowę na prace w Panattoni Park Kielce za 6,5 mln euro netto --ES-System zrealizuje inwestycję o wartości do 14,69 mln zł na terenie WMSSE --Famur

Przegląd informacji ze spółek

. Cena emisyjna akcji serii C w ofercie Cube.ITG została ustalona na 4 zł za sztukę, podała spółka. Dom Development ocenia, że w całym 2017 r. przekaże ok. 2 900 mieszkań wobec 2 482 w 2016 r., poinformował wiceprezes i dyrektor finansowy Janusz Zalewski. Potencjał przekazań na

Przegląd prasy

wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, za cenę emisyjną nie większą niż 1,12 zł za jedną akcję, poinformowała spółka. Zarząd przyjął ofertę i wyraził zgodę na objęcie akcji we wskazanej ilości. W związku z tym zarząd podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w ramach kapitału

Przegląd informacji ze spółek

odsetkowe obligacje na okaziciela w seriach A1/2020, A2/2020, A3/2020, A4/2020 o wartości nominalnej (równej cenie emisyjnej) 1000 zł każda w łącznej liczbie 26 552 sztuk na łączną kwotę 26 552 000 zł, podała spółka. Podstawą emisji obligacji jest umowa o organizację emisji obligacji zawarta z SGB-Bankiem

Przegląd prasy

--Inflacja HICP w Niemczech wyniosła 1,5% r/r w marcu wg wstępnych danych --'Minutes' RPP: Stabilizacja stóp proc. prawdopodobna w kolejnych kwartałach --GetBack: Cena emisyjna akcji serii F nie będzie niższa niż 10 zł

Przegląd prasy

. polityki surowcowej --GUS: Produkcja węgla kam. spadła o 11,1% r/r, brunatnego spadła o 5,7% w IV --MF zaoferuje obligacje za 715 mln zł na przetargu uzupełniającym --Airway Medix ustalił cenę emisyjną akcji serii C na 1,23 zł

Przegląd prasy

relatywnie niewielkiej liczbie dostępnych gier na PS VR. --Soho Development podjęło decyzję o ogłoszeniu skupu akcji własnych. Zarząd planuje przeznaczyć na kolejną rundę skupu około 24 mln zł na nabycie 7 339 449 akcji po cenie jednostkowej 3,27 zł za jedną sztukę, podała spółka

Przegląd informacji ze spółek

. zł w drodze emisji 100 tys. nowych akcji serii G, o wartości nominalnej 0,1 zł każda. Zarząd ustalił jednostkową cenę emisyjną akcji na 5 zł oraz wyłączył w całości prawo poboru akcji serii G przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom, podała spółka. W osobnym komunikacie Jujubee podało, że akcje

Przegląd informacji ze spółek

spełnienie przez tę firmę wszystkich warunków zawieszających umowę nabycia 100% jej akcji przez Mercor, podała polska spółka. Zamknięcie transakcji przewidywane jest na 29 lutego 2016 r., a cena na zamknięciu ma wynieść 15,24 mln zł. InPost - we współpracy z platformą logistyczną

Przegląd informacji ze spółek

Rada nadzorcza Indykpolu powołała jednoosobowy zarząd spółki z Piotrem Kulikowskim jako prezesem zarządu na kolejną 3-letnią kadencję, podała spółka. Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) otrzymała koncesję na wydobywanie węgla kamiennego i metanu jako

Przegląd informacji ze spółek

NewConnect Cenospheres Trade & Engineering (CTE) ustalił cenę emisyjną nowych akcji serii D na 7,25 zł. Oznacza to, że wartość oferty wyniesie ok. 4,7 mln zł, podała spółka. Przejęcie brytyjskiej spółki dystrybucyjnej CDA zwiększy obroty Amiki w Wielkiej Brytanii 4-krotnie i da 10

Przegląd informacji ze spółek

strategicznego lub finansowego, bądź też zawarcia aliansu strategicznego, podała spółka. Creamfinance Poland uplasowała ofertę publiczną obligacji denominowanych w złotych, przydzielając inwestorom 1 718 obligacji serii A o łącznej wartości wg ceny emisyjnej 1,72 mln zł, podała spółka

Przegląd prasy

, podała spółka. Cena emisyjna został ustalona na 13 zł za akcję. --Bloober Team podtrzymuje plan przeprowadzenia trzech dużych premier gier w 2019 roku, poinformował ISBnews prezes Piotr Babieno. Na początku grudnia spółka pokaże gameplay wybranych tytułów. Nie wyklucza również

Przegląd prasy

miejsce P. Lisa i M. Baranowskiego --Arrinera ustaliła cenę emisyjną w ofercie na 9 zł za akcję --Indeks WIG20 spadł o 0,02% na zamknięciu w piątek --BGK pozyskał kolejne środki na program gwarancji de minimis

Przegląd informacji ze spółek

Akcjonariusze Compu zdecydowali o upoważnieniu zarządu do skupu maksymalnie 1,183 mln akcji własnych po cenie w przedziale 30-100 zł. Jednocześnie na ten cel utworzono kapitał rezerwowy w kwocie 118,363 mln zł, podała spółka. Akcjonariusze Pelionu

Przegląd prasy

Gazeta Wyborcza --Po wprowadzeniu od stycznia nowej opłaty emisyjnej w cenie detalicznych paliw podatki stanowią więcej niż koszt samego paliwa ISBnews --RPP nie zmieni poziomu stóp w tym, a zapewne i w przyszłym roku wg

Przegląd informacji ze spółek

udział Rafako. Alior Bank podjął uchwałę w sprawie emisji nie więcej niż 10 tys. obligacji serii L o wartości nominalnej 10 tys. zł każda i łącznej wartości nominalnej nie większej niż 100 mln zł, podał bank. Cena emisyjna jednej obligacji będzie równa jej wartości nominalnej i

Przegląd prasy

poniedziałek na Catalyst --Sytuacja na rynkach globalnych nie zachęca do kupowania akcji na GPW --GPW zawiesza notowania Polimeksu 1-13 października w zw. ze scalaniem akcji --Cena emisyjna InPostu to 25 zł, Integer.pl uzyskał 121

Przegląd informacji ze spółek

budowlanej - dotyczącą strategicznej współpracy, podała Selena. Damian Puczyński - właściciel Dazumi, operatora marki Stoppoint - objął 265,54 mln akcji serii F notowanej na NewConnect spółki Produkty Klasztorne w zamian za udziały Dazumi. Zdecydowano również o zmianie nazwy

ZE PAK tylko dla bogatych koneserów? Solorz przejmie kontrolę kapitałową

w JSW. Jeśli ktoś w porę nie spieniężył akcji, może czuć się rozczarowany. Na październikowym debiucie JSW dała zarobić 3 proc. W lutym cena akcji wzrosła do 112 zł, by spaść do 90 zł. Jaki jest scenariusz dla ZE PAK? Analitycy, którzy

Przegląd prasy

kadencję --Akcjonariusze CDRL zdecydowali o wypłacie 0,85 zł dywidendy na akcję --PGNiG zakończyło przyjmowanie ofert na dostawy spotowe LNG w czerwcu --Cena emisyjna w ofercie Auto Partner ustalona na 2,2 zł za akcję

Przegląd informacji ze spółek

budynku B2 w ramach inwestycji Sky House w Lublinie. Wartość umowy wynosi 11,5 mln zł netto, podała Wikana. Globe Trade Centre (GTC) ustaliło cenę emisyjną akcji serii K została na poziomie 5,47 zł za jedną akcję. Liczba akcji serii K, które mają być przedmiotem emisji z prawem

Przegląd prasy

bardzo dobre, co 10. - jako złe --Eurostat: Stopa bezrobocia w Polsce spadła do 7% w październiku --CTE ustaliło cenę emisyjną na 7,25 zł, co da wartość oferty ok. 4,7 mln zł --Eurostat: Stopa bezrobocia w strefie euro

Przegląd informacji ze spółek

papierów wartościowych spółki do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, wynika z projektów uchwał. Akcjonariusze będą głosować także za nabyciem do 2 083 892 akcji własnych za maksymalnie 2,1 mln zł. Bank Litwy zatwierdził prospekt emisyjny

Przegląd prasy

--W 2018 r. akcja kredytowa może przyśpieszyć, marża odsetkowa będzie co najmniej utrzymana, wynik prowizyjny się poprawi, a koszty pozostaną pod kontrolą - przewidują prezesi największych banków --W kończącym się roku emitenci zwracali się do inwestorów indywidualnych 31

Przegląd prasy

zdecydowała o likwidacji --Spółka Wikany ma umowę ze Skanską na realizację budynku w Lublinie --GTC ustaliło cenę emisyjną akcji serii K na poziomie 5,47 zł za sztukę --Produkcja przemysłowa w Niemczech wzrosła o 0,7% m/m w lipcu

Przegląd prasy

wartości mają akcje, w tym te notowane w Warszawie, i surowce energetyczne, w tym ropa naftowa wg analityków Gazeta Wyborcza --Przed sylwestrem ceny na stacjach benzynowych są najniższe od początku dekady Cashless.pl

Przegląd informacji ze spółek

akcjonariuszami ZM Invest umowy objęcia 1,946 mln akcji serii E za cenę emisyjną ustaloną na poziomie 21,07 zł sztuka w zamian za wkłady niepieniężne w postaci 2 139 akcji ZM Invest o wartości godziwej 41 mln zł, dających 48,11% głosów, podała spółka. Inter Cars odnotował 67,52 mln zł

Przegląd prasy

przygotowania do debiutu na GPW --DM PKO BP obniżył wycenę NWR do 0,03 zł nadal rekomenduje 'sprzedaj' --Cena emisyjna w ofercie Atalu została ustalona na 22 zł za akcję --DM PKO BP obniżył wycenę JSW do 14,5 zł, nadal rekomenduje

Przegląd prasy

Orlen wyniosła 2 042 mln zł w IV kwartale 2018 r. wobec 2 022 mln zł rok wcześniej, podała spółka --DataWalk ustalił ostateczną cenę emisyjną akcji serii M w transzy detalicznej (do 200 tys. akcji) na 22 zł za jedną i rozpoczął zapisy, podała spółka. Zapisy w transzy

Przegląd informacji ze spółek

w wartości godziwej, a nabycie akcji przez wzywającego wpłynie na rozwój działalności spółki, podał Gekoplast. Cena emisyjna akcji w ofercie publicznej R22 została ustalona na 17,5 zł za sztukę, podała spółka. AkerBP, operator koncesji Aerfugl

Przegląd prasy

emisyjną akcji na 31,76 zł za sztukę --Orco sprzedało bank ziemi w Czechach --RN BOŚ Banku podjęła uchwałę o powołaniu B. Białowąsa na stanowisko prezesa --Indeks WIG20 spadł o 0,91% na zamknięciu w środę

Przegląd prasy

dywidendy nadzwyczajnej w wysokości 11 446 835,95 zł, tj. 0,19 zł na jedną akcję, podała spółka. --Rada nadzorcza Próchnika podjęła uchwałę w przedmiocie wyznaczenia ceny emisyjnej akcji serii O w wysokości 0,3 zł za każdą akcję, podała spółka. (ISBnews)

Przegląd informacji ze spółek

eksploatacji elektrowni Ostrołęka B, poinformowała spółka. PGG jest obecnie większościowym dostawcą, a pozostali są tzw. dostawcami uzupełniającymi. Cena emisyjna akcji emisji nr 9 dla posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii B, którzy wyrazili zgodę na zmianę warunków emisji

Przegląd informacji ze spółek

Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) odnotowała 864,53 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 59,79 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Pekabex odnotował 4,13 mln zł

Przegląd informacji ze spółek

uchwałę o ustaleniu ceny emisyjnej akcji serii E na 6 zł za jedną akcję, podała spółka. Pekabex Bet, spółka zależna Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex, podpisała z Accolade PL XI umowę na budowę hal magazynowych wraz z budynkami biurowymi i infrastrukturą w ramach

Przegląd informacji ze spółek

zł na jedną akcję, podała spółka. Rada nadzorcza Próchnika podjęła uchwałę w przedmiocie wyzczenia ceny emisyjnej akcji serii O w wysokości 0,3 zł za każdą akcję, podała spółka. (ISBnews)

Przegląd prasy

głosów na walnym zgromadzeniu, po cenie 15,31 zł za sztukę (w przypadku akcji innych niż należące do Capital Partners Investment I FIZ, gdzie cena to 14,88 zł za walor), podał pośredniczący w wezwaniu Trigon Dom Maklerski. --Colian Holding odnotował 9,06 mln zł skonsolidowanego

Przegląd prasy

przewidywanej dywidendy za rok 2017 w wysokości 0,21 zł na akcję, poinformowała spółka. --Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) podtrzymuje plany przekazania szybów Jas II, Jas IV i Jas VI do Spółki Restrukturyzacji Kopalń (SRK) i zakłada utrzymanie żywotności ruchu "Jastrzębie"

Przegląd prasy

nabyciu Euro Stylu nie wyklucza kolejnej akwizycji, jednak nie w najbliższej przyszłości, poinformował prezes Jarosław Szanajca. --Cena emisyjna akcji serii C w ofercie Cube.ITG została ustalona na 4 zł za sztukę, podała spółka. --Dom Development

Przegląd prasy

, nadal rekomenduje 'kupuj' --JSW ma list intencyjny z Solarisem i Aurora Tech dot. wykorzystania wodoru --ARP: WZK Victoria uruchomiły szóstą baterię koksowniczą kosztem 130 mln zł --Agora chce utworzyć ze spółkami zależnymi

Przegląd prasy

emisyjny Novaturas, publikacja w poniedziałek --Produkcja węgla JSW spadła r/r do 3,47 mln ton w IV kw. 2017 r. --Erbud ma umowę na realizację II etapu osiedla 'Bliskie Bemowo' za 18,11 mln zł --Govena Lighting chce mieć 10

Przegląd informacji ze spółek

Paribas 49 880 600 akcji zwykłych imiennych serii L o wartości nominalnej jednej akcji 1 zł, za łączną cenę emisyjną wynoszącą 3 250 000 000 zł jako instrumentów w kapitale podstawowym Tier I, podał bank. PMPG Polskie Media rozpocznie w IV kw. br. działania związane z

Przegląd informacji ze spółek

spółki Awbud zawarto transakcje, których przedmiotem było 867 150 akcji, podał Dom Maklerski BDM jako podmiot pośredniczący. Rada nadzorcza Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) podjęła uchwałę o powołaniu Tomasza Śledzia w skład zarządu i powierzyła mu pełnienie funkcji zastępcy

Przegląd prasy

od handlu oznacza nowe obowiązki w sprawozdawczości --Best szykuje kolejną emisję obligacji dla inwestorów indywidualnych --Sare rozpoczęło zapisy w ofercie, cena emisyjna ustalona na 24,5 zł --Strabag i Budimex z

Przegląd prasy

rynek danych wzrośnie r/r do 30,4 mln USD w 2018 r. --JSW złożyła wiążącą ofertę nabycia 95,01% akcji PBSz --Dane za 2017 pozwalają liczyć na ponad 4% wzrostu PKB w 2018 r. wg analityków --Brand24 celuje w minimum 3 tys