akcje jas mos

JSW oddaje kopalnię i prosi skarb państwa o więcej pieniędzy

JSW oddaje kopalnię i prosi skarb państwa o więcej pieniędzy

likwidacją nierentownych zakładów), część zakładu Jas-Mos wraz z załogą. Obecnie kopalnia Jas-Mos zatrudnia ponad 3 tys. osób. Do SRK na zasadzie dobrowolności miałoby trafić ok. 1,6 tys. pracowników. Według zarządu spółki dalsze istnienie kopalni nie jest uzasadnione ekonomicznie z powodu zaczerpania

Rada nadzorcza JSW zatwierdziła plan działań optymalizacyjnych na lata 2016-25

. "Wśród kluczowych działań optymalizacyjnych, Plan zakłada sprzedaż wybranych aktywów GK JSW (sprzedaż akcji SEJ S.A. oraz WZK Victoria S.A.), przekazanie aktywów wydobywczych Ruchu Jas-Mos oraz KWK Krupiński do Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. (odpowiednio w drugim półroczu 2016 roku oraz

Przegląd informacji ze spółek

wydobycie węgla, które gwarantują nieprzerwaną eksploatację do roku 2051, podała spółka. Nowe koncesje dotyczą złóż węgla "Pniówek", "Szczygłowice", "Jas-Mos 1" oraz "Bzie-Dębina 1 Zachód". Ponadto wydłużono terminy obowiązywania koncesji wydobywczych dla złóż "

JSW osiągnęła porozumienie z obligatariuszami ws. spłaty papierów na 1,3 mld zł

zawierający działania optymalizacyjne, które będą realizowane przez JSW w celu poprawy wyniku finansowego Grupy Kapitałowej JSW i osiągnięcia długofalowej rentowności, przypomniano. Wśród działań tych należy wymienić przekazanie części jednostek produkcyjnych: Ruchu Jas-Mos oraz KWK Krupiński do Spółki

JSW sprzeda zakłady koksownicze Victoria za 350 mln zł. Nabywcami są spółki skarbu państwa

(SRK - zajmuje się m.in likwidacją nierentownych zakładów) część zakładu Jas-Mos wraz z załogą. Obecnie kopalnia ta zatrudnia ok. 2,5 tys. osób. Do SRK miałoby trafić - na zasadzie dobrowolności - ok. 1,6 tys. pracowników. Według zarządu dalsze istnienie kopalni nie jest uzasadnione ekonomicznie z

Przegląd informacji ze spółek

planuje opublikować prospekt w poniedziałek 26 lutego. Produkcja węgla w Jastrzębskiej Spółce Węglowej (JSW) wyniosła 3,47 mln ton w IV kw. 2017 r. wobec 4,15 mln ton rok wcześniej (z wyłączeniem KWK Krupiński i Ruchu Jas-Mos - odpowiednio: 3,47 mln ton wobec 3,56 mln ton

Przegląd prasy

w Jastrzębskiej Spółce Węglowej (JSW) wyniosła 3,54 mln ton w III kw. 2017 r. wobec 4,1 mln ton rok wcześniej (z wyłączeniem KWK Krupiński i Ruchu Jas-Mos - odpowiednio: 3,54 mln ton wobec 3,36 mln ton), podała spółka. --Libet oczekuje, że sprzedaż w tym roku będzie na

Przegląd informacji ze spółek

wyklucza on także, że obok skupu akcji Libet będzie wypłacać dywidendę. Produkcja węgla w Jastrzębskiej Spółce Węglowej (JSW) wyniosła 3,54 mln ton w III kw. 2017 r. wobec 4,1 mln ton rok wcześniej (z wyłączeniem KWK Krupiński i Ruchu Jas-Mos - odpowiednio: 3,54 mln ton wobec

Przegląd prasy

Krupiński i ruch Jas-Mos wg gazety Dziennik Gazeta Prawna --Gdyby w kasie państwa zabrakło wpływów z dywidend , utrzymanie deficytu poniżej 3% PKB w 2017 r. byłoby przynajmniej trudne wg gazety --Przybywa kobiet rodzących

Porozumienie z bankami i nowa strategia JSW ucieszyła inwestorów. Akcje ostro w górę

Porozumienie z bankami i nowa strategia JSW ucieszyła inwestorów. Akcje ostro w górę

ich części) do Spółki Restrukturyzacji Kopalń, która m.in. zajmuje się likwidacją nierentownych zakładów. Chodzi o Ruch Jas-Mos i i kopalnię Krupiński. . Ta pierwsza ma trafić do SRK w czwartym kwartale tego roku, Krupiński ma zaś zostać oddany w pierwszym kwartale

Przegląd informacji ze spółek

przekazanie Ruchu "Jas-Mos" kopalni " Borynia - Zofiówka - Jastrzębie" do Spółki Restrukturyzacji Kopalń (SRK), wynika z uchwał podjętych na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu. Energa uruchomiła pierwszy w Polsce magazyn energii o mocy 0,75 MW i 1,5 MWh pojemności

Przegląd prasy

--DM PKO BP podniósł rekomendację dla akcji Orange do 'trzymaj', a wycenę do 6 zł --JSW i SRK podpiszą jutro umowę w sprawie przekazania ruchu Jas-Mos --Rafako dostarczy instalacje dla Enea Wytwarzanie za 355,7 mln zł brutto

Przegląd prasy

--Orbis: AccorHotels wprowadza nową markę w segmencie ekonomicznym JO&JOE --TNS Polska: Co czwarta firma w Polsce ma internet o prędkości min. 100 Mb/s --Akcjonariusze JSW zgodzili się na przekazanie Ruchu 'Jas-Mos' do SRK

Rząd wreszcie zamyka nierentowne kopalnie

Rząd wreszcie zamyka nierentowne kopalnie

SRK trafią więc dwie kopalnie z JSW - Jas-Mos i Krupiński. Polska Grupa Górnicza Wieści z PGG budzą mieszane uczucia. Do zamykanych kopalń nie dołączy na razie Sośnica, mimo kiepskich perspektyw finansowych. Zarząd i rząd zdecydowali się ustąpić i

Przegląd informacji ze spółek

zgromadzenie wspólników Spółki Restrukturyzacji Kopalń (SRK) wyraziło zgodę na nieodpłatne nabycie od Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) ruchu Jas-Mos kopalni Borynia-Zofiówka-Jastrzębie. Zawarcie umowy notarialnej zaplanowano na 1 października br., podała spółka. Rafako podpisało

Przegląd prasy

mln zł w I poł. 2016 r. wobec zysku rok wcześniej --JSW przekazała Ruch 'Jas'-Mos' nieodpłatnie na rzecz SRK --Prezydent podpisał ustawę zwiększającą limit wydatków na górnictwo do 7 mld zł (ISBnews)

Przegląd informacji ze spółek

oznaczonej części Kopalni Węgla Kamiennego "Borynia-Zofiówka-Jastrzębie" Ruch "Jas-Mos" na rzecz SRK, podała JSW.

Przegląd informacji ze spółek

Krzysztof Mysiak. Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) liczy na dodatkowe oszczędności rzędu 100 mln zł w 2016 r. dzięki przejściu pracowników części zakładu Jas-Mos do Spółki Restrukturyzacji Kopalń (SRK), poinformował p.o. wiceprezesa ds. ekonomicznych Robert Ostrowski

WIG20 7,27 proc. w dół. Euro po 4,52 zł

odnalezieniu złoża węglowodorów ich kurs spadł z ponad 6 zł, do 3,9 zł. A JSW rozkręca produkcję. W pierwszej połowie września w należącej do Jastrzębskiej Spółki Węglowej kopalni Jas-Mos została wznowiona eksploatacja jednej ze ścian, która w związku zagrożeniem pożarowym została