akcje i obligacje

Infoscan wyemitował dwie transze obligacji zamiennych na akcje

Warszawa, 14.05.2020 (ISBnews) - Infoscan wyemitował kolejne dwie transze obligacji zamiennych na akcje w ramach umowy inwestycyjnej z funduszem European High Growth Opportunities Securitization Fund, podała spółka. W ramach transakcji spółka przydzieliła inwestorowi obligacje

Sfinks przeprowadzi emisję obligacji serii A2 zamiennych na akcje

. "Zdecydowaliśmy się skorzystać z alternatywnego rozwiązania w stosunku do realizowanej wcześniej emisji akcji serii P i rozpocząć emisję obligacji zamiennych na akcje. W ocenie zarządu, mogą one stanowić alternatywę dla inwestorów ze względu na specyfikę tego rodzaju instrumentów finansowych, jak

Komputronik podejmie działania w celu emisji akcji lub obligacji zamiennych

Warszawa, 23.08.2019 (ISBnews) - Zarząd Komputronika zdecydował o podjęciu działań formalnych, które będą zmierzać do umożliwienia ewentualnego przeprowadzenia podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego poprzez emisję nowych akcji lub emisję obligacji

Infoscan wyemitował I transzę obligacji zamiennych na akcje

Warszawa, 05.11.2019 (ISBnews) - Infoscan wyemitował pierwszą transzę obligacji zamiennych na akcje w ramach umowy inwestycyjnej z funduszem European High Growth Opportunities Securitization Fund, podała spółka. W ramach transakcji spółka przydzieliła Inwestorowi obligacje o

Trakcja PRKiI wyemituje obligacje zamienne na akcje o wart. 27,65 mln zł

Warszawa, 30.04.2020 (ISBnews) - Zarząd Trakcji PRKiI, po uzyskaniu uprzedniej akceptacji przez radę nadzorczą, podpisał warunki emisji obligacji serii F i serii G zamiennych na akcje serii D o łącznej wartości nominalnej 27 647 487 zł, które uprzednio zostały zatwierdzone

Immofinanz pozyskał ok. 356 mln euro z emisji akcji i obligacji zamiennych

oraz na ogólne cele korporacyjne" - czytamy w komunikacie. W połowie czerwca br. Immofinanz zdecydował o rozpoczęciu przygotowań do potencjalnej oferty akcji spółki i ewentualnej emisji obligacji zamiennych na akcje, które łącznie (jeśli zostaną użyte oba środki) miały

LPP nie planuje emisji akcji ani obligacji, obsługuje zadłużenie na bieżąco

Warszawa, 15.04.2020 (ISBnews) - LPP nie planuje emisji akcji, ani obligacji i przewiduje, że w przypadku obligacji wyemitowanych w ub.r. odsetki będą wypłacone zgodnie z harmonogramem, poinformował wiceprezes Przemysław Lutkiewicz. LPP podkreśla, że na bieżąco obsługuje swoje

Akcjonariusze Bumechu zdecydowali o emisji obligacji zamiennych na akcje

Warszawa, 28.05.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze Bumechu zdecydowali o emisji do 4,5 mln obligacji serii C1 zamiennych na akcje serii I, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, wynika z uchwał walnego zgromadzenia. "Spółka

Inwestowanie w czasie epidemii. Jak ochronić swój kapitał? Kupować akcje, waluty, obligacje czy złoto?

Inwestowanie w czasie epidemii. Jak ochronić swój kapitał? Kupować akcje, waluty, obligacje czy złoto?

zawieszenia wypłaty dywidendy, a ich zyski mogą się łatwo zamienić w straty.   Obligacje na trudne czasy  Podczas kryzysu na rynku finansowym tracą zazwyczaj wszystkie kategorie instrumentów finansowych. Akcje różnią się od obligacji potencjałem ryzyka i – jak zauważa Michał Kwasek z

TXM pozyska z emisji akcji i obligacji 31,9 mln zł

Warszawa, 14.08.2018 (ISBnews) - TXM sfinalizował dokapitalizowanie spółki poprzez emisję akcji i obligacji o łącznej wartości 31,9 mln zł, podała spółka. Zarząd poinformował także o podpisaniu z bankami finansującymi umów zmieniających, które gwarantują spółce utrzymanie linii

Akcjonariusze Work Service nie podjęli uchwał ws. emisji akcji i obligacji

Warszawa, 12.11.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze Work Service nie podjęli uchwał dotyczących emisji obligacji zamiennych na akcje, podwyższenia kapitału zakładowego i oferty publicznej akcji, podała spółka. Akcjonariusze nie podjęli uchwał w sprawie

Akcjonariusze Sygnity zdecydowali o programie emisji obligacji i emisji akcji

Warszawa, 25.06.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze Sygnity zdecydowali o przeprowadzeniu programu emisji obligacji o wartości do 100 mln zł, a także w sprawie emisji do 10 mln akcji serii Z z wyłączeniem prawa poboru, emisji akcji serii AA o wartości do 17,25 mln zł i emisji do 30

NWZ Work Service odstąpiło od rozpatrzenia uchwał dot. emisji akcji i obligacji

Warszawa, 18.10.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze Work Service odstąpili od rozpatrzenia uchwał dotyczących emisji obligacji zamiennych na akcje, podwyższenia kapitału zakładowego i oferty publicznej akcji, podała spółka. "Nadzwyczajne walne

Bumech przydzielił obligacje serii C1 wart. 17,28 mln zł zamienne na akcje

Warszawa, 11.06.2019 (ISBnews) - Bumech dokonał przydziału 4 320 069 obligacji zamiennych serii C1, które są obligacjami niezabezpieczonymi, zamiennymi na akcje serii I, podała spółka. Wartość nominalna jednej obligacji jest równa jej cenie emisyjnej i wynosi 4 zł. Łączna

Quercus TFI: Nie posiadamy już obligacji, ani akcji GetBack 

Warszawa, 20.04.2018 (ISBnews) - Quercus Ochrony Kapitału i Quercus Multistrategy FIZ nie posiadają już obligacji GetBack. Żaden fundusz Quercusa nie posiada również akcji tej spółki, poinformował Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych. "W

Trakcja pracuje nad emisją obligacji zamiennych na akcje dla ARP na 20 mln zł

Warszawa, 23.10.2019 (ISBnews) - Trakcja ocenia, że restrukturyzacja finansowa zakończyła się sukcesem i pozwoliła na pozyskanie łącznie ok. 1,2 mld zł finansowania w różnych instrumentach. Obecnie spółka pracuje jeszcze nad ewentualną emisją obligacji zamiennych na akcje

Polimex-Mostostal wyemitował obligacje serii C zamienne na akcje

Warszawa, 27.09.2017 (ISBnews) - Polimex-Mostostal skierował do Bankowego Towarzystwa Kapitałowego (BTK) oraz Towarzystwa Finansowego Silesia (TFS) propozycje nabycia obligacji serii C zamiennych na akcje na okaziciela serii U, poinformowała spółka. Propozycja nabycia obligacji

Stupnicki ze Skarbiec TFI: Hossa na rynkach obligacji i akcji także w II półr.

Warszawa, 05.07.2019 (ISBnews) - Hossa na rynkach akcji i obligacji utrzyma się jeszcze przynajmniej przez II półrocze tego roku, przy czym zyski na rynkach globalnych powinny być wciąż wyższe niż na rynku krajowym i na rynkach wschodzących, uważa Krzysztof Stupnicki, członek

Walne TXM zdecydowało o emisji akcji i obligacji zamiennych na akcje

Warszawa, 10.07.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze TXM zdecydowali o podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii G w subskrypcji prywatnej i emisji obligacji serii A zamiennych na akcje na okaziciela serii H, podała spółka. Cena emisyjna nowych akcji, jak i

GPW zawiesiła obrót akcjami i obligacjami GetBack do końca dnia

Warszawa, 16.04.2018 (ISBnews) - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zawiesiła obrót akcjami i obligacjami GetBack dziś do godz. 17:30 "ze względu na interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu", podała GPW. GPW zdecydowała o

NWZ Biomedu-Lublin zdecyduje 6 XII o emisji akcji lub obligacji zamiennych

. "Spółka wyemituje obligacje zamienne serii C uprawniające do objęcia nie mniej niż 1 000 000 i nie więcej niż 11 000 000 akcji zwykłych spółki, na okaziciela serii Q, o wartości nominalnej 0,1 zł każda. Obligacje zostaną wyemitowane do dnia 20 grudnia 2018 roku. Na podstawie art. 33 pkt 2 Ustawy o

Akcjonariusze Bumechu zdecydują 25 V o emisji obligacji zamiennych na akcje

Warszawa, 30.04.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze Bumechu zdecydują o emisji do 4,5 mln obligacji serii C1 zamiennych na akcje serii I, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenia zwołane na 25 maja

Getin Noble Bank upada. Co z lokatami, a co z kredytami? Trzeba je spłacać?

korzystać jak do tej pory, ale mogą też po prostu zamknąć konto i przenieść się do innego banku, tak jak jest to możliwe w przypadku każdego innego banku. Miałem akcje/obligacje Getin Noble Banku? Czy mogę odzyskać jakoś pieniądze? Właściciele akcji i obligacji GNB zostają z niczym. Akcje Getin Noble Bank

Redan obejmie akcje TXM za 7,9 mln zł, Concordia - obligacje zam. za 20 mln zł

Warszawa, 13.08.2018 (ISBnews) - Redan i 21 Concordia 1 s.a.r.l. zawarli umowę jako akcjonariusze TXM w konsekwencji zaplanowanego dokapitalizowania przez nie TXM, podał Redan. Redan obejmie akcje TXM za 7,9 mln zł, Concordia - obligacje zamienne na akcje za 20 mln zł

Obligatariusz Miraculum dokonał zamiany 2,7 tys obligacji na akcje

finansowych obligacji oraz, ze WSP nie wyklucza zamiany części obligacji na akcje. Działalność Miraculum koncentruje się na opracowywaniu i sprzedaży nowoczesnych preparatów do pielęgnacji skóry, depilacji, a także wyrobów perfumeryjnych i kosmetyków do makijażu. W portfolio spółki

Dirlango: Możliwe emisje akcji i obligacji własnych lub spółek portfelowych

;Obecnie jest dużo możliwości rozwoju projektów technologicznych w Polsce. Aby stworzyć produkty skalowalne, potrzebny jest kapitał i jedną z dróg jest giełda. Emisje akcji czy obligacji - bo mógłby być mix - uwzględniamy zarówno w przypadku Dirlango, jak i poszczególnych spółek holdingowych. Jest to

GPW bezterminowo zawiesiła obrót akcjami i obligacjami GetBack na żądanie KNF

Warszawa, 17.04.2018 (ISBnews) - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zawiesiła obrót akcjami i obligacjami GetBack bezterminowo na żądanie Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), podała GPW. Wczoraj GPW zawiesiła notowania akcji i obligacji

Łon z RPP: NBP mógłby być aktywny na rynkach obligacji korporacyjnych i akcji

Warszawa, 10.10.2017 (ISBnews) - Doświadczenia innych banków centralnych wskazują, że warto rozważyć zaangażowanie Narodowego Banku Polskiego (NBP) zarówno na rynku obligacji korporacyjnych, jak i na rynku akcji, uważa członek Rady Polityki Pieniężnej (RPP) Eryk Łon

CCC rozważa emisję obligacji zamiennych na akcje na 150 mln euro oraz buy-back

zależną, spółka udzieli bezwarunkowej i nieodwołalnej gwarancji terminowego spełnienia przez spółkę zależną wszystkich świadczeń pieniężnych wynikających z obligacji oraz obowiązku wydania akcji posiadaczom obligacji w przypadku wykonania przez nich prawa zamiany obligacji. W takim wypadku cześć wpływów

IPO 3D pozyskała 3,94 mln zł z emisji obligacji na wykup akcji Zortax

Warszawa, 18.10.2016 (ISBnews) - IPO 3D zakończyła publiczną ofertę obligacji, podczas której sprzedała 788 obligacji o łącznej wartości emisyjnej 3,94 mln zł, poinformowała spółka. Za środki zgromadzone podczas emisji IPO 3D zamierza skupić akcje Zortrax

Immofinanz zaoferuje obligacje zamienne na akcje o wartości 200-300 mln euro

Warszawa, 13.01.2017 (ISBnews) - Immofinanz zaprosił posiadaczy obligacji zamiennych na akcje o łącznej wartości 515,1 mln euro do ich konwersji na akcje zwykłe Immofinanz i Buwog lub rozliczenia w gotówce za akcje Buwog, podała spółka. Oferta trwa w dniach 12-19 stycznia br

Zapisy na obligacji IPO 3D na wykup akcji Zortax - od dziś do 13 X (aktual.)

- IPO 3D podjęła uchwałę w sprawie emisji od 600 do 2 145 sztuk obligacji zwykłych na okaziciela serii ZTRX-A o wartości nominalnej 4 500 zł każda i o łącznej wartości nominalnej od 2 700 000 zł do 9 652 500 zł, poinformowała spółka. Celem emisji jest wykup akcji Zortrax od zainteresowanych

Zapisy na obligacji IPO DK na wykup akcji Zortax potrwają od dziś do 13 X

500 zł, poinformowała spółka. Celem emisji jest wykup akcji Zortrax od zainteresowanych akcjonariuszy, a zapisy startują 29 września i potrwają do 13 października, podano także. "Będzie to pierwsza publiczna oferta tego rodzaju obligacji na polskim rynku kapitałowym

Buwog zdecydował o emisji obligacji zamiennych na akcje o wartości 300 mln euro

. Obligacje będą zamienne na akcje na okaziciela i będą oferowane z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy Buwog. "W transakcji tej Buwog poszukuje dywersyfikacji swoich źródeł finansowania. Wpływy netto z emisji obligacji będą użyte głównie na programy

Buwog uplasował obligacje zamienne na akcje o wartości 300 mln euro

spółka podała, że zarząd Buwog w porozumieniu z radą nadzorczą zdecydował o uruchomieniu oferty obligacji niezabezpieczonych zamiennych na akcje o łącznej wartości nominalnej 300 mln euro, zapadających w 2021 r. Obligacje będą zamienne na akcje na okaziciela i będą oferowane z wyłączeniem prawa poboru

PFR kupi obligacje zamienne na akcje spółki H.Cegielski-Poznań za 40 mln zł

Warszawa, 28.04.2017 (ISBnews) - Polski Fundusz Rozwoju (PFR) zainwestuje w H. Cegielski-Poznań (HCP) w Poznaniu 40 mln zł w formie obligacji zamiennych na akcje, podał fundusz. "Poprzez zaangażowanie kapitałowe Polskiego Funduszu Rozwoju w

Giełdowa szarża Tesli. Podwyżka kapitałów o 2,7 mld dol.

W środę firma Tesla ogłosiła, że zamknęła transakcję sprzedaży nowych akcji za 860 mln dol. i obligacji zamiennych na akcje o wartości 1,84 mld dol. Łącznie producent elektrycznych aut zebrał 2,7 mld dol. w tej największej podwyżce kapitałów w swojej historii. Tesla po głębokich stratach Ofertę

Polbrand nie wyklucza wejścia na rynek akcji i kolejnych emisji obligacji

obligacyjny. Cały czas analizujemy różne scenariusze i wejście na rynek akcji nie jest wykluczone. Zrobimy to w odpowiednim momencie rozwoju naszej spółki" - powiedział ISBnews Ziembicki. Spółka finansuje swoją działalność zarówno kredytami, jak i obligacjami, korzysta także z

Misselling, czyli naciąganie. Jak się nie dać oszukać instytucjom finansowym

wiedzy na temat kupowanych obligacji, akcji, robionych lokat czy branych pożyczek. Po piąte: umowy na zakup powinny być napisane językiem zrozumiałym dla laika. I trzeba je dokładnie czytać przed podpisaniem. Tu też nie można klienta popędzać. Pewnie to truizm, ale tak naprawdę przeczytanie i

Auxilia planuje debiut na NC w styczniu, nie wyklucza emisji akcji lub obligacji

Warszawa, 15.12.2015 (ISBnews) - Auxilia oczekuje debiutu na NewConnect w styczniu przyszłego roku. Spółka chce zwiększać przychody o 25-30% średniorocznie i w najbliższych 2-3 latach może sięgnąć po dodatkowy kapitał, pochodzący z emisji akcji lub obligacji, poinformował

W co inwestować? Jak nie akcje, to obligacje?

Jedna trzecia funduszy obligacji uzyskała zwrot z kapitału zbliżony do bankowych depozytów. Słabe wyniki - mniej niż 3,5 proc. zysku - miały dwa. Stracił tylko jeden. Dla porównania: w ciągu ostatnich 12 miesięcy potaniały jednostki uczestnictwa wszystkich funduszy akcji. I to

Bank bez lokat? "A ja i tak nie wyjmę pieniędzy z konta"

giełda. A jeśli ktoś nie czuje się na siłach, by samodzielnie wybierać spółki i kupować ich akcje? Z pomocą przychodzą też oferty towarzystw funduszy inwestycyjnych, które również inwestują w obligacje, akcje lub np. rynek pieniężny. Wtedy jednak jest dodatkowa prowizja dla TFI, choć w przypadku

Z czego wycisnąć procenty? Oszczędzanie w roku wielkich zmian

takie ulokowanie oszczędności, by nie były wystawione tylko na jeden rodzaj ryzyka. Akcje: Odcinać kupony z dywidendy Skoro niskie stopy procentowe i coraz wyższa inflacja mogą nadgryzać pieniądze zdeponowane na lokacie w banku, to być może nadchodzi

W co inwestować w dobie koronawirusa? Poradnik dla firm, fundacji i osób prywatnych na iWealth Summit 2020

. Obligacje, akcje, złoto, nieruchomości czy wierzytelności? Podczas konferencji zaprezentowane zostaną najbardziej przydatne dla firm i organizacji pozarządowych, ale też osób fizycznych - charakteryzujących się słabą skłonnością do ryzyka - konkretne przykłady i narzędzia tworzenia korzystnych alternatyw

EBC napompował banki trzyletnimi pożyczkami

załamaniu kredytowemu w strefie euro. Otwarte pozostaje pytanie, co banki zrobią z taką górą świeżej gotówki? Część z pożyczek EBC może zostać przeznaczona na zakup obligacji rządowych, podnosząc ich ceny i obniżając koszty finansowania długu. W ten sposób banki zarobią na różnicy

Nowy podatek od transakcji finansowych. Ograniczy obroty?

akcji i obligacji wynosiłby 0,1 proc. wartości transakcji, a od instrumentów pochodnych - 0,01 proc. To jednak tylko stawki minimalne. - Państwa będą mogły je podwyższyć - tłumaczył w czwartek podczas prezentacji zasad nowego podatku w Warszawie Manfred Bergmann, dyrektor w

Czy warto być łowcą okazji? Jak amator numizmatyki chciał szybko dojść z nędzy do pieniędzy

Niewysoki, pulchny Tadek, szef działu finansowego w naszej firmie, opowiedział mi pewną historię: – Kiedyś w marketingu pracował Staszek. Obrotny, pracowity gość, twardy, z jakieś niewielkiej miejscowości na Podkarpaciu. Oczywiście były akcje, jakaś ziemia po przodkach niedaleko Mińska

Bombą atomową w fundusze inwestycyjne? [ANALIZA SAMCIKA]

zagraniczne aktywa, nie będą obciążone one podatkiem. Abstrahując od tego, że oznaczać to będzie mniejsze od planowanych wpływy z nowego podatku do budżetu, trzeba brać pod uwagę, że spadnie zainteresowanie polskimi akcjami i obligacjami (bo one również bywają składnikiem funduszy zamkniętych). A to

Ile to kosztuje: polisa inwestycyjna

miesięcznie, będziesz miał za 30 lat dodatkowy kapitał na emeryturę sięgający 280-290 tys. zł. Oczywiście wszystko przy założeniu dość agresywnej tzw. alokacji składek, czyli przeznaczaniu prawie wszystkich pieniędzy na inwestycję w akcje, a tylko niewielkiej części w obligacje, i to wcale nie w te

Finanse dla koneserów. Złoto, wino, dzieła sztuki - ile można zarobić?

niego coś, co pozwala zarabiać nawet wtedy, kiedy na giełdzie jest czerwono, a ceny akcji spadają jak kamień w wodę. Eksperci twierdzą, że w inwestycje alternatywne, niezależne od rynku akcji i obligacji, powinno się ulokować nie więcej niż 20 proc. kapitału. Na rozwiniętych

EBC pożyczył europejskim bankom 530 mld euro

wypłacalność i mogą zaoferować więcej pożyczek przedsiębiorcom, co pomaga w rozkręceniu zagrożonej recesją europejskiej gospodarce. Ale EBC pod wodzą nowego szefa Mario Draghi liczy przede wszystkim na to, że banki będą kupować obligacje państw strefy euro, w ten sposób doprowadzając do spadku ich rentowności

Rating funduszy inwestycyjnych - styczeń 2009

zarządzane przez licencjonowane przez Komisję Nadzoru Finansowego towarzystwa funduszy inwestycyjnych (TFI). Oceniamy fundusze w pięciu podstawowych kategoriach (akcji, mieszane, stabilnego wzrostu, obligacji i rynku pieniężnego), w zależności od deklarowanych strategii inwestycyjnych. Wszystkie dotyczą

Giełdy i złoty mozolnie odrabiały straty

- 4,17 zł. 16.20 Zmiany w akcjonariacie Alchemii. Pioneer Pekao Investment Management sprzedał akcje Alchemii i ma poniżej 5 proc. głosów na walnym. Poprzednio miał 5,04 proc., a po 27 lutego zaangażowanie spadło do 4,98 proc

Niemiecki rząd nie pomoże Deutsche Bankowi? Akcje ostro w dół

Deutsche Bank zapewnił w oświadczeniu, że pomocy rządowej nie potrzebuje i sam poradzi sobie ze spłatą zobowiązań. Po negocjacjach amerykańskiej i niemieckiej strony udało się podobno wynegocjować mniejszą kwotę niż wspomniane 14 mld euro. Niemiecki bank nie podaje jednak, ile

Zaginione skrzynie z majątkiem II RP

państwowy majątek - w lutym tego roku ABW zatrzymała kilka osób, które reaktywowały przedwojenną śląską spółkę Giesche SA. Jej wszystkie akcje też były w amerykańskich skrzyniach. Zaginione, skradzione? Wysłane do Polski akcje i obligacje IIRP należały

Darmowy lunch polskich polityków

środki na "dźwignię"? W Polsce będzie ich za mało, tak jak było za Gierka. Trzeba będzie się udać na międzynarodowe rynki finansowe, by tam sprzedawać polskie obligacje. PiS programowo nie znosi rynków, a zwłaszcza finansowych i międzynarodowych. Tymczasem chce, by za fundowany przez nie lunch

Morawiecki zagrał va banque, czyli czego lepiej nie uczyć się od premiera o obligacjach

Zjednoczona Prawica dwoi się i troi, odpowiadając na pytania dziennikarzy o rekordową inwestycję premiera Mateusza Morawieckiego w obligacje skarbowe. W ubiegłym tygodniu opisaliśmy fakty dotyczące majątku premiera, a za materiał źródłowy posłużyło nam oświadczenie majątkowe czwartej osoby w

Atal rozważa emisję obligacji w ciągu trzech miesięcy

Warszawa, 06.08.2020 (ISBnews) - Atal rozważa przeprowadzenie emisji obligacji w ramach Programu Emisji Obligacji w trakcie kolejnych trzech miesięcy, podała spółka. "Ostateczna decyzja w sprawie emisji obligacji oraz jej szczegółowych warunków

Miraculum zdecydowało o emisji obligacji zamiennych o wartości do 3 mln zł

) oraz na kapitał obrotowy w celu rozwijania działalności spółki lub w celu realizacji bieżących zobowiązań powstających w związku z kontraktami, podano także. Cena emisyjna obligacji serii S2 i akcji serii P równa będzie 3 zł, co oznacza, że posiadacz obligacji będzie

Bank Millennium nie planuje emisji obligacji w tym roku

odroczone, więc nie mamy żadnej presji w tym roku, żeby emitować obligacje. Wymagania będą niższe i mogą być wypełnione później. Nie mamy planów, jeśli chodzi o natychmiastową emisję" - dodał wiceprezes. Rada nadzorcza Banku Millennium na początku maja br. zatwierdziła

Cyfrowy Polsat utworzył program obligacji na 1 mld zł, celuje w emisję w I kw.

obligacji do 1 mld zł. Jak wówczas informowano, intencją spółki jest pozyskanie finansowania do końca I kwartału 2020 r. Cyfrowy Polsat i Polkomtel tworzą zintegrowaną grupę medialno-telekomunikacyjną kontrolowaną przez Zygmunta Solorza-Żaka. Akcje Cyfrowego Polsatu są notowane na

Miraculum wyemituje obligacje o łącznej wartości 4,5 mln zł

inwestorów" ? czytamy w komunikacie. Obligacje zostaną wykupione po upływie 24 miesięcy od dnia przydziału chyba, że posiadacz wykona prawo do zamiany obligacji na akcje serii P. Cena emisyjna obligacji serii S1 i akcji serii P równa będzie 3,00 zł, co oznacza, że posiadacz

PCC Exol przydzielił obligacje serii C2 za 25 mln zł, średnia redukcja: 61%

. PCC Exol jest największym producentem środków powierzchniowo czynnych (surfaktantów) w Polsce i regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Jest jedynym producentem surfaktantów anionowych i niejonowych w Polsce. Od 2012 r. akcje spółki są notowane na rynku podstawowym warszawskiej giełdy. Jej skonsolidowane

PCC Exol wyemituje obligacje serii C2 o wartości nominalnej 25 mln zł

Obligacje serii C2 w terminie 5 lat i 3 miesięcy od dnia ich przydziału. Obligacje serii C2 będą emitowane jako obligacje niezabezpieczone. Emitent będzie miał prawo wcześniejszego wykupu obligacji serii C2" - czytamy w komunikacie. PCC Exol jest największym producentem

Atal ustalił warunki emisji obligacji serii AU do maks. kwoty 100 mln zł

Warszawa, 18.09.2019 (ISBnews) - Zarząd Atalu podjął uchwałę w sprawie ustalenia warunków emisji obligacji serii AU oraz w sprawie wzoru propozycji nabycia obligacji, podała spółka. Zgodnie z powyższą uchwałą w ramach programu emisji obligacji wyemitowane zostaną obligacje 2

Brazylia wprowadziła podatek od kapitału zagranicznego

prezydent Lula da Silva w piątek. Analitycy uważają, że tego rodzaju działanie podkopuje zaufanie inwestorów i może niekorzystnie wpłynąć na dobry wizerunek, który kraj zyskał w ich oczach w ostatnich latach. Podatek dla zagranicznych inwestorów może

PCC Exol przydzielił obligacje serii C1 o łącznej wartości 20 mln zł

. PCC Exol jest największym producentem środków powierzchniowo czynnych (surfaktantów) w Polsce i regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Jest jedynym producentem surfaktantów anionowych i niejonowych w Polsce. Od 2012 r. akcje spółki są notowane na rynku podstawowym warszawskiej giełdy. Skonsolidowane

Obligacje serii C Cyfrowego Polsatu zadebiutują na Catalyst w poniedziałek

dokonał przydziału 1 000 000 obligacji serii C, o wartości nominalnej 1 000 zł każda i łącznej wartości nominalnej 1 mld zł. Obligacje serii C zostały przydzielone łącznie 69 inwestorom. Środki z emisji obligacji zostaną przeznaczone na refinansowanie wydatków poniesionych m.in. na modernizację i

Pekao Bank Hipoteczny wyemituje obligacje o wartości nominalnej 300 mln zł 

Papierów Wartościowych S.A, podano także. Pekao Bank Hipoteczny zdecydował 10 sierpnia br. o ustanowieniu programu powtarzających się emisji obligacji na okaziciela o łącznej wartości nominalnej do 1 000 000 000 zł i o jednostkowej wartości nominalnej 1 000 zł każda lub

Atal wyemituje obligacje o wartości nominalnej do 100 mln zł 

Warszawa, 11.04.2019 (ISBnews) - Zarząd Atalu podjął uchwałę w sprawie emisji dwuletnich obligacji serii AP o wartości nominalnej do 100 mln zł, podała spółka. "Zarząd spółki podjął uchwałę w sprawie ustalenia warunków emisji obligacji serii AP

Polnordu wyemituje 5-letnie obligacje o łącznej wartości nom. do 150 mln zł

obligacji, jeżeli spółka dokona emisji akcji serii T, przy czym wykup obligacji dokonywany będzie proporcjonalnie do wielkości emisji akcji serii T. Ponadto obligatariusz: (i) w 2022 r. nie później niż 30 listopada 2022 r. oraz (ii) w 2023 r. nie później niż 30 listopada 2023 r., ma prawo złożyć spółce

PKO BP wykupi obligacje o wart. 250 mln euro i 194,41 mln USD

, obligacji o łącznej wartości nominalnej 1 000 000 000 USD o oprocentowaniu 4,63%, o terminie wykupu przypadającym w 2022 r. PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Aktywa razem banku wyniosły 348,04 mld zł na koniec 2019 r. Akcje banku od listopada 2004 r

Akcjonariusze Komputronika 19 września zdecydują o emisji obligacji zamiennych

późniejszych, zmian statutu spółki oraz opcjonalnego wyłączenia prawa poboru obligacji i akcji - jest potrzeba pozyskania środków finansowych na dalszy rozwój spółki w najbardziej optymalny sposób. Pozyskanie kapitału w ten sposób może być jednym z najefektywniejszych sposobów dokapitalizowania spółki. Zarząd

Redan wydłużył termin spłaty obligacji serii F i zmienił harmonogram spłat

Warszawa, 18.07.2019 (ISBnews) - Redan zawarł z właścicielem wszystkich obligacji serii F spółki porozumienie w sprawie wydłużenia terminu spłaty do 10 sierpnia 2021 r. i zmiany harmonogramu wykupu częściowego, wynika z komunikatu spółki. "Zawarł

Atal przyjął program emisji obligacji o wartości do 150 mln zł

Warszawa, 20.02.2020 (ISBnews) - Atal przyjął program emisji obligacji, który zakłada emisję jednej lub więcej serii obligacji do maksymalnej kwoty 150 mln zł, podała spółka. Propozycje nabycia obligacji zostaną skierowane wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych. Obligacje

Idea Bank otrzymał 101,27 mln zł od spółki Idea Money

. Pod koniec czerwca Idea Bank zawarł z Fundacją Jolanty i Leszka Czarneckich (Fundacją JLC) oraz Idea Getin Leasing (IGL) porozumienie o niewiążącym charakterze (term sheet), dotyczące uzgodnienia podstawowych warunków transakcji sprzedaży 7 009 055, tj. 65%, akcji spółki zależnej Idea Money. Wówczas

A co, jeśli inflacja sięgnie 17 proc., a wojna w Ukrainie się przedłuży? Szukamy opcji ochrony wartości dla naszych pieniędzy

inwestycyjne zarządzane aktywnie, czyli decyzje, które akcje włożyć do portfela, podejmują ludzie i fundusze zarządzane pasywnie - czyli algorytm tak dobierze akcje i obligacje do naszych portfeli, żeby odwzorować cały rynek, np. konkretny indeks. Zaleta? Tzw. zarządzanie pasywne jest dużo tańsze. W tym

Atal wyemitował obligacje serii AU na kwotę 100 mln zł

000 zł, podano również. Obligacje będą przedmiotem obrotu w alternatywnym systemie obrotu Catalyst prowadzonym przez GPW i BondSpot. Atal to firma deweloperska specjalizująca się w budownictwie kompleksów mieszkaniowych, zlokalizowanych w obrębie

Dekpol przydzielił obligacje serii F4 o łącznej wartości nominalnej 13 mln zł

Warszawa, 30.10.2018 (ISBnews) - Dekpol podjął uchwałę o dokonaniu przydziału 13 000 sztuk obligacji serii F4 o wartości nominalnej 1 000 zł każda i o łącznej wartości nominalnej 13 mln zł na rzecz Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty oraz Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja

BOŚ zamierza wykupić przedterminowo obligacje o wartości 120 mln zł

ustalenia prawa do świadczeń z obligacji 2 maja 2018 r. 4. Dzień wcześniejszego wykupu 3 maja 2018 roku" - czytamy w komunikacie. Obligacje zostały wyemitowane w 3 listopada 2009 r. Akcje Banku Ochrony Środowiska od 1997

Cyfrowy Polsat wyemituje obligacje serii C do łącznej wartości nom. 1 mld zł

r. Rolę współoferujących obligacje serii C w ramach oferty pełnią Trigon Dom Maklerski, Erste Securities Polska oraz Erste Group Bank AG. Cyfrowy Polsat i Polkomtel tworzą zintegrowaną grupę medialno-telekomunikacyjną kontrolowaną przez Zygmunta Solorza-Żaka. Akcje

Wierzyciele Lehmana mogą już zgłaszać roszczenia

międzynarodowe agencje ratingowe przypisywały papierom banku Lehman Brothers bardzo wysokie oceny: na dzień przed bankructwem Fitch miał dla jego obligacji rating A+, a Moody's - A2. Potem drastycznie obniżyły ratingi - odpowiednio do CCC i B3. Kilka miesięcy przed swoim bankructwem bank został uhonorowany

Miraculum przydzieliło 1 mln obligacji zamiennych o łącznej wartości 3 mln zł

inwestycyjnego z Bankiem BZ WBK (obecnie Santander Bank Polska) oraz na kapitał obrotowy w celu rozwijania działalności spółki lub w celu realizacji bieżących zobowiązań powstających w związku z kontraktami. Cena emisyjna obligacji serii S2 i akcji serii P równa będzie 3 zł, co oznacza

Pekao Bank Hipoteczny ustanowił program emisji obligacji do kwoty 1 mld zł 

Warszawa, 10.08.2018 (ISBnews) - Pekao Bank Hipoteczny zdecydował o ustanowieniu programu powtarzających się emisji obligacji na okaziciela o łącznej wartości nominalnej do 1 000 000 000 zł i o jednostkowej wartości nominalnej 1 000 zł każda lub wielokrotności tej kwoty, podał

Atal zwiększył wartość programu emisji obligacji o 100 mln zł

. Obligacje nowych emisji spółka planuje włączyć do obrotu w alternatywnym systemie obrotu Catalyst lub BondSpot. "Jesteśmy rozpoznawalnym, wiarygodnym i sprawdzonym graczem na rynku kapitałowym. Nasz model finansowania działalności opiera się na dywersyfikacji źródeł kapitału

Bank Millennium wyemituje obligacje podporządkowane o wartości do 830 mln zł

Warszawa, 17.01.2019 (ISBnews) - Zarząd Banku Millennium podjął uchwałę w sprawie wyemitowania do 1 660 obligacji podporządkowanych serii W o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 830 mln zł, podał bank. Wartość nominalna jednej obligacji wyniesie 500 tys. zł, cena

Remedis wyemitował obligacje serii FM1 o łącznej wartości 1,15 mln zł

odsetkowym o zmiennym oprocentowaniu. Wielkość emisji: 1 150 000,00 zł. Termin wykupu obligacji: 31 marca 2017 r. Obligacje nie są obligacjami zamiennymi na akcje ani obligacjami z prawem pierwszeństwa" - podano w komunikacie. Remedis specjalizuje się w restrukturyzacji

Zarząd Pekao wyraził zgodę na emisję obligacji podporządkowanych do 1,5 mld zł

Finansowego, obligacje zostaną zakwalifikowane jako instrumenty w Tier II. Bank Pekao jest jednym z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej. Od 1998 roku akcje Pekao są notowane na warszawskiej giełdzie. (ISBnews)

GetBack przydzielił obligacje serii II, BAA i BAB o wartości 32,89 mln zł

Warszawa, 14.04.2017 (ISBnews) - GetBack przydzielił obligacje serii II, BAA i BAB o łącznej wartości nominalnej 32,89 mln zł, a emisja doszła do skutku, podała spółka. "Obligacje zostały wyemitowane na podstawie stosownych uchwał zarządu oraz

BOŚ Bank wykupił obligacje serii A o łącznej wartości nomin. 120 mln zł

Warszawa, 04.05.2018 (ISBnews) - Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) przeprowadził wykup wszystkich obligacji podporządkowanych serii A, o łącznej wartości nominalnej 120 mln zł, podał bank. ?Wcześniejszy wykup obligacji nastąpił poprzez zapłatę za każdą

Baltona nie spłaciła 5,96 mln zł odsetek od obligacji objętych przez PPL

ogłosiło wezwanie na 11 256 577 akcji PHZ Baltona, stanowiących 100% kapitału zakładowego i głosów na walnym zgromadzeniu. "Na moment sporządzenia niniejszego komunikatu emitent oczekuje na stanowisko PPL odnośnie powyższej kwestii" - podsumowano

GPW przydzieliła obligacje serii D o łącznej wartości 60 mln zł

alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Rozwija także Catalyst - rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych oraz rynki towarowe. Od listopada 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na prowadzonym przez siebie parkiecie. (ISBnews)

Bank Millennium wyemitował obligacje podporządkowane na kwotę 830 mln zł

Warszawa, 30.01.2019 (ISBnews) - Bank Millennium wyemitował 1 660 obligacji podporządkowanych serii W na łączną kwotę 830 mln zł. Wszystkie obligacje tej serii zostały objęte przez obligatariuszy, podał bank. Oprocentowanie obligacji jest zmienne

Poranny komentarz rynkowy – Chiny zainteresowane europejskim długiem

Chiny a sprawa europejska   Emisja przez EFSF obligacji przeznaczonych na ratowanie Portugalii zaplanowana jest na połowę czerwca. Zainteresowanie nią Chin nie jest niczym nadzwyczajnym. Już wcześniej Pekin nie tylko składał

OT Logistics: Decyzja GPW dot. obligacji serii H nie oznacza konieczności wykupu

GPW, przesłanki zawartej w § 5 ust. 2 pkt. 2) lit. c) Regulaminu ASO". "GPW zastrzegła, że na możliwość zmiany tej decyzji wpływ mogą mieć: (i) odbycie zgromadzenia obligatariuszy obligacji zwołanego na dzień 28 października 2019 r. oraz (ii) zrealizowanie

Atal ustanowił program emisji obligacji do maks. kwoty 100 mln zł

Warszawa, 04.09.2019 (ISBnews) - Zarząd Atalu podjął uchwałę w sprawie utworzenia Programu Emisji Obligacji do łącznej kwoty 100 mln zł, podała spółka. "Podstawowe założenia Programu emisji przewidują m.in.: - emisję