akcje hawe

tm, ISB

Fundusze Pionieera obejmą nowe akcje Hawe. A Hawe może przejmować

Fundusze Pionieera obejmą nowe akcje Hawe. A Hawe może przejmować

Fundusze z grupy Pionieer obejmą akcje nowej emisji spółki Hawe, jeśli akcjonariusze spółki we wtorek zgodzą się na walnym zgromadzeniu na jej przeprowadzenie, poinformował prezes Robert Kwiatkowski w poniedziałek.

KNF żąda zawieszenia obrotu akcjami Hawe

Spółka nie przekazała inwestorom raportu za pierwszy kwartał 2016 r. Wcześniej nie pokazała raportu za ubiegły rok.

Marek Falenta sprzedał wszystkie posiadane akcje Hawe

Warszawa, 13.07.2015 (ISBnews) - Marek Falenta zbył wszystkie posiadane bezpośrednio i pośrednio akcje Hawe, podała spółka. "Zawiadamiam, że w wyniku transakcji opisanej w niniejszym zawiadomieniu zbyłem bezpośrednio 1 214 285 akcji spółki Hawe

GPW zawiesiła obrót akcjami Hawe do 1 stycznia 2017 r.

Warszawa, 02.12.2016 (ISBnews) - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) na żądanie zgłoszone przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) podjęła uchwałę o zawieszeniu obrotu akcjami Hawe od 1 grudnia 2016 r. do końca dnia 1 stycznia 2017 r., podało Hawe

Giełda zawiesiła obrót akcjami Hawe, Topmedical, Interbud Lublin i B3System

Warszawa, 05.10.2016 (ISBnews) - Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zawiesił obrót akcjami Hawe, Topmedical, Interbud Lublin i B3System do 4 listopada, w związku z żądaniem Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), podała giełda. Według

GPW zawiesiła obrót akcjami Hawe do 6 lipca

Warszawa, 06.06.2016 (ISBnews) - Zarząd Giełdy zawiesza obrót akcjami spółki Hawe w restrukturyzacji do końca 6 lipca w związku z żądaniem zgłoszonym przez KNF, podała GPW. W połowie maja Hawe podało, że nie dotrzyma terminu publikacji skróconego

KNF zażądała zawieszenia obrotu akcjami Hawe do 6 lipca

Warszawa, 06.06.2016 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) skierowała do Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) żądanie zawieszenia obrotu akcjami spółki Hawe do 6 lipca 2016 r. włącznie, z powodu nieprzekazania przez spółkę do publicznej wiadomości raportu kwartalnego za

Mniejszościowi akcjonariusze Hawe chcą by KNF zbadał plan emisji akcji Mediatela

Akcjonariuszy Mniejszościowych Hawe S.A., podało Porozumieni. "Akcjonariusze spółki Hawe S.A. zrzeszeni w Porozumieniu Akcjonariuszy Mniejszościowych Hawe S.A. posiadający 9,15% akcji tej spółki i będący największym akcjonariuszem ujawnionym spółki pragną zwrócić się do Komisji

GPW zawiesiła obrót akcjami Mediatela, Petrolinvestu i Hawe

Warszawa, 22.03.2016 (ISBnews) - Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zdecydował o zawieszeniu obrotu akcjami spółek Mediatel, Petrolinvest i Hawe, podała Giełda. "W związku z żądaniem zgłoszonym przez Komisję Nadzoru

Whitestone Capital rezygnuje z gotowości objęcia akcji nowej emisji Hawe

Warszawa, 29.05.2015 (ISBnews) - Whitestone Capital poinformował, że rezygnuje z gotowości objęcia akcji nowej emisji Hawe o łącznej wartości emisyjnej do 30 mln zł w związku z brakiem ziszczenia do dnia 15 maja 2015 r. warunków wskazanych w "Deklaracji intencji objęcia

KNF wnioskuje o zawieszenie obrotu akcjami Hawe, Hyperion i Topmedical

KNF wnioskuje o zawieszenie obrotu akcjami Hawe, Hyperion i Topmedical

, bo mogłyby nakreślić inwestorom, jakie mogą być dalsze losy spółki. Komisja Nadzoru Finansowego żąda, by GPW zawiesiła obrót akcjami Hawe, Hyperion i Topmedical do 5 czerwca. - Raporty okresowe, w tym właśnie raporty roczne, są jednym z kluczowych

Hawe ma porozumienie ws. wykupu menedżerskiego 17,6% akcji

Warszawa, 20.04.2015 (ISBnews) - Zarząd Hawe zawarł z Whitestone Capital i swoim akcjonariuszem - Trinitybay Investments Limited, porozumienie, obejmujące zestawienie wstępnych warunków transakcji pośredniego nabycia pakietu 17,58% akcji Hawe, podała spółka

Hawe sprzedało łącznie 30% akcji Mediatela na rzecz dwóch podmiotów

Warszawa, 20.03.2015 (ISBnews) - Hawe zawarło z Carlson Ventures International Limited oraz Rainbow Central and Eastern Europe Investments Ltd umowe sprzedaży łącznie 30% akcji Mediatela, wynika z dwóch odrębnych komunikatów spółki. Według komunikatów

Giełda zawiesiła obrót akcjami Petrolinvestu, Hawe i Mediatela

Giełda zawiesiła obrót akcjami Petrolinvestu, Hawe i Mediatela

, są znacznie bardziej dokładne od raportów kwartalnych i zawierają opinię biegłego rewidenta - tłumaczył "Wyborczej" Piotr Cieślak, wiceprezes Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Obrót akcjami Mediatela zawieszono do 15 kwietnia 2016 r. włącznie

Tele-Polska Holding nabył pośrednio 14,37% akcji Hawe

Warszawa, 13.07.2015 (ISBnews) - Tele-Polska Holding nabył od Presto 100% udziałów w cypryjskiej spółce Trinitybay Investments Limited (TB), co oznacza pośrednie nabycie 14,37% akcji Hawe, podała spółka. "Przedmiotem podpisanej umowy jest zakup

KNF żąda zawieszenia obrotu akcjami B3System, Hawe i Topmedical do 1.01.2017 r.

Warszawa, 01.12.2016 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) skierowała do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) żądanie zawieszenia obrotu akcjami spółek B3System, Hawe i Topmedical od 1 grudnia br. do 1 stycznia 2017 r. włącznie, podała Komisja

GPW zawiesiła obrót akcjami Topmedical, Hyperiona i Hawe do 5 czerwca

Warszawa, 05.05.2016 (ISBnews) - Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych zawiesił obrót na głównym rynku GPW akcjami spółek Topmedical, Hyperion i Hawe w restrukturyzacji do 5 czerwca w związku z żądaniem zgłoszonym przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF), podała giełda w

KNF chce zawieszenia obrotu na GPW akcjami Mediatel, Petrolinvest i Hawe

Warszawa, 22.03.2016 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) skierowaa do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) żądanie zawieszenia obrotu akcjami spółek Mediatel, Petrolinvest i Hawe, podała Komisja. Powodem wniosku jest "

Ewentualna emisja akcji Hawe może być trudna do uplasowania wg analityków

Warszawa, 08.09.2015 (ISBnews) - Ewentualna emisja akcji Hawe może być trudna do uplasowania, po tym jak branżowy inwestor - Tele Polska Holding w lipcu wycofał się ze spółki. Upadłość Hawe wydaje się bardzo prawdopodobnym rozwiązaniem, inną opcją jest układ z wierzycielami

Hawe: Po restrukturyzacji finansowej przyjdzie czas na strategię i emisję akcji

Warszawa, 12.10.2015 (ISBnews) - Hawe liczy na finalizację restrukturyzacji zadłużenia do końca roku i następnie planuje skupić się na przejściu do działań operacyjnych. Strategia miałaby zostać zaprezentowana w I kwartale, czemu ma towarzyszyć emisja akcji z prawem poboru

KNF żąda od GPW zawieszenia obrotu akcjami Hyperionu, Hawe i Topmedical do 5VI

Warszawa, 05.05.2016 (ISBnews) - Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) skierowano do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) żądanie zawieszenia obrotu akcjami spółek: Hyperion, Hawe, Topmedical począwszy od 5 maja do 5 czerwca br. włącznie z powodu

Akcjonariusze Hawe zdecydują o emisji do 1,5 mld akcji serii I bez p.p. 2 X

Warszawa, 07.09.2015 (ISBnews) - Akcjonariusze Hawe zdecydują o podwyższeniu kapitału w drodze emisji do 1,5 mld akcji serii I bez prawa poboru, wynika z projektów uchwał na walne, zaplanowane na 2 października. Walne zdecyduje także o obniżeniu wartości nominalnej wszystkich

Whitestone Capital zadeklarowało objęcie nowych akcji Hawe wartych do 30 mln zł

Warszawa, 27.04.2015 (ISBnews) - Hawe otrzymało od Whitestone Capital deklarację intencji objęcia akcji nowej emisji o łącznej wartości emisyjnej do 30 mln zł, podała spółka. "Stosownie do oświadczenia Whitestone zawartego w deklaracji

Akcjonariusze Hawe nie głosowali w sprawie emisji akcji wz. z brakiem kworum

Warszawa, 02.10.2015 (ISBnews) - Akcjonariusze Hawe nie głosowali w sprawie emisji akcji w związku z brakiem kworum, wynika z komunikatu po walnym. "Wobec braku przewidzianego przepisami Kodeksu spółek handlowych kworum wymaganego do podjęcia

Akcjonariusze Hawe zagłosują 4 VIII ws. emisji do 50 mln akcji serii I z PP

Warszawa, 08.07.2015 (ISBnews) - Akcjonariusze Hawe będą głosować na walnym zgromadzeniu zwołanym na 4 sierpnia nad propozycję podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji od 1 do 50 mln akcji serii I o wartości nominalnej 1 zł każda, podała spółka w projektach

PTI zakończyło negocjacje ws. zakupu akcji Hawe, do transakcji nie dojdzie

Warszawa, 01.04.2015 (ISBnews) - Powszechne Towarzystwo Inwestycyjne zakończyło negocjacje dotyczące nabycia pakietu akcji Hawe ze względu na brak porozumienia dotyczącego warunków transakcji, poinformowało PTI. "Zarząd Powszechnego Towarzystwa

Hawe liczy na finalizację sprzedaży do 30% akcji Mediatela w II połowie roku

Warszawa, 14.04.2015 (ISBnews) - Hawe liczy na finalizację sprzedaży do 30% akcji spółki Mediatel funduszom Carlson Ventures International Limited oraz Rainbow Central and Eastern Europe Investments Ltd po dopuszczeniu akcji Mediatela do obrotu giełdowego, poinformowali

Akcjonariusze Hawe zdecydowali o emisji do 160,86 mln akcji serii I

Warszawa, 05.08.2015 (ISBnews) ? Akcjonariusze Hawe zdecydowali o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki poprzez emisję do 160,86 mln akcji serii I z prawem poboru, wynika z uchwał nadzwyczajnego walnego zgromadzenia. "Podwyższa się kapitał

Trinitybay Inv. i Falenta będą rozmawiać z PTI nt. sprzedaży akcji Hawe

Warszawa, 19.12.2014 (ISBnews) - Trinitybay Investment Ltd oraz Marek Falenta zawarli z Powszechnym Towarzystwem Inwestycyjnym (PTI) listy intencyjne na temat rozpoczęcia negocjacji dotyczących sprzedaży wszystkich akcji Hawe na rzecz PTI, podało Hawe. Strony uzgodniły wstępnie

EVR rozpoczął rekomendowanie akcji Hawe od 'kupuj' i wyceny 3,9 zł

Warszawa, 21.05.2015 (ISBnews) - East Value Research rozpoczął rekomendowanie Hawe od "kupuj" z 12-miesięczną ceną docelową na poziomie 3,9 zł za akcję, wynika z raportu instytucji. Rekomendację sporządzono przy cenie za akcję wynoszącej

Wierzyciele Hawe uważają postępowanie sanacyjne za zasadne, zmienili zarządcę

zarządców. Ich zadaniem było m.in. przygotowanie w ciągu trzech miesięcy rzeczywistego planu restrukturyzacyjnego. Wcześniej zarząd GPW zawiesił obrót akcjami spółki Hawe w restrukturyzacji do końca 6 lipca. Grupa kapitałowa Hawe świadczy kompleksowe

Wierzyciele Hawe zmienili zarządcę Hawe na PMR Restrukturyzacje (aktual.)

zarządców. Ich zadaniem było m.in. przygotowanie w ciągu trzech miesięcy rzeczywistego planu restrukturyzacyjnego. Wcześniej zarząd GPW zawiesił obrót akcjami spółki Hawe w restrukturyzacji do końca 6 lipca. Grupa kapitałowa Hawe świadczy kompleksowe

Prezes Hawe: Decyzja sądu oznacza upadłość Hawe, ale likwidacja potrwa kilka lat

odzyskają swoich środków. Bazując na obecnym postanowieniu sądu, szansę na wykupienie zobowiązań ze strony spółki stracili także inwestorzy, którzy objęli emisję akcji serii L01 i L02 emitowanych przez Hawe SA" - skomentował Paluchowski, cytowany w oświadczeniu. Dodał, że w

GPW podejmie działania w celu wykluczenia Hawe z obrotu w ciągu 6 mies. od 6 II

wycofania akcji Hawe z obrotu na rynku regulowanym, podało Hawe. "Zarząd Hawe spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, przekazuje do wiadomości publicznej, że w dniu 6 kwietnia 2018 r. otrzymał od Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, informację, iż GPW z upływem 6

Porozumienie Akcjonariuszy Hawe liczy, że syndyk skupi się na odzyskaniu majątku

Warszawa, 14.06.2017 (ISBnews) - Akcjonariusze spółki Hawe zrzeszeni w Porozumieniu Akcjonariuszy Mniejszościowych, posiadający powyżej 9% akcji tej spółki i będący największym ujawnionym jej akcjonariuszem, liczą, że wyznaczony przez sąd syndyk jako priorytet przyjmie

Sąd postanowił o umorzeniu postępowania sanacyjnego Hawe

będzie wymagał szczegółowej analizy i oceny niezależnego audytora. Wcześniej zarząd GPW zawiesił obrót akcjami spółki Hawe w restrukturyzacji do końca 6 lipca. W połowie maja Hawe podało, że nie dotrzyma terminu publikacji skróconego skonsolidowanego

Hawe Telekom zdecydowało o utworzeniu 29,4 mln zł odpisów, 26,5 mln zł rezerw

Warszawa, 24.04.2017 (ISBnews) - Zarząd Hawe Telekom w restrukturyzacji w związku prowadzonymi pracami nad sprawozdaniem finansowym za 2016 r. zdecydował o utworzeniu 29,4 mln zł odpisów oraz 26,5 mln zł rezerw, podał Mediatel. Odpis aktualizujący w

ARP: Jedyny sposób ochrony interesów wierzycieli to ogłoszenie upadłości Hawe

będzie wymagał szczegółowej analizy i oceny niezależnego audytora. Wcześniej zarząd GPW zawiesił obrót akcjami spółki Hawe w restrukturyzacji do końca 6 lipca. W połowie maja Hawe podało, że nie dotrzyma terminu publikacji skróconego skonsolidowanego

Porozumienie Akcjonariuszy Hawe chce współpracy z ARP ws. działań naprawczych

; ? podsumowano w informacji. Porozumieniu Akcjonariuszy Mniejszościowych posiada obecnie prawie 10% akcji Hawe. Mediatel podał w środę wieczorem, że odnotował 65,33 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r

DNB Bank Polska wypowiedział kredyt Hawe Telekom

restrukturyzacji zadłużenia Hawe oraz Hawe Telekom. W środę przed południem akcje Hawe, czyli spółki matki, traciły 2,3 proc, we wtorek potaniały o 4,4 proc., a w poniedziałek 6,1 proc. Od początku roku ceny akcji spadły o prawie 80 proc.

NWZ Mediatela ma zdecydować 8 V o emisji akcji, ARP skieruje sprawę do KNF

następnie drugiej uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji serii D podyktowana jest kilkoma krytycznie ważnymi powodami i celami: celem zarządu spółki jest obrona grupy kapitałowej Hawe, w tym w szczególności jej aktywów w postaci przedsiębiorstwa Hawe Telekom sp. z

Zarząd Hawe zawarł przedwstępną umowę wykupu menedżerskiego

Warszawa, 14.05.2015 (ISBnews) - Prezes Hawe Paweł Sobków i wiceprezes Paweł Paluchowski zawarli z Trinitybay Investments Limited warunkową umowę przedwstępną nabycia nie mniej niż 14,45% akcji Hawe w ramach procesu wykupu menedżerskiego, podała spółka

Hawe odwoła się od wniosku ARP ws. zarządy do wykonywania praw korporacyjnych

Warszawa, 31.03.2016 (ISBnews) - Zarząd Hawe w ciągu najbliższych dni odwoła się od wniosku Agencji Rozwoju Przemysłu (ARP) o ustanowienie zarządcy do wykonywania praw korporacyjnych, podało biuro prasowe Mediatela. W opinii zarządu spółki, wniosek jest nieskuteczny, ponieważ w

Sąd ogłosił upadłość likwidacyjną Hawe

głównie mniejszościowych wierzycieli, a przede wszystkim akcjonariusze spółki, którzy nie będą w stanie odzyskać zainwestowanych środków w akcje. Zgodnie z prawem, po uprawomocnieniu się wyroku zostaną one wycofane z obrotu giełdowego" - powiedział prezes Hawe Paweł Paluchowski, cytowany w

Mediatel odwołał walne ws. emisji warrantów i akcji, planowane na 4 stycznia

) oraz Hawe Telekom" - czytamy w komunikacie. Akcjonariusze Mediatela mieli decydować o emisji warrantów subskrypcyjnych oraz warunkowej emisji akcji bez prawa poboru. Grupa Mediatel jest podmiotem działającym na rynku telekomunikacyjnym. Należy

Giełda zawiesiła obrót akcjami Mediatela do 14 czerwca

Warszawa, 02.06.2016 (ISBnews) - Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych postanowił zawiesić obrót akcjami spółki Mediatel do końca 14 czerwca, w związku z żądaniem zgłoszonym przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF), podała giełda. Wcześniej Mediatel

KNF zażądała zawieszenia obrotu akcjami Mediatela do 14 czerwca

Warszawa, 02.06.2016 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) skierowała do Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) żądanie zawieszenia obrotu akcjami spółki Mediatel do 14 czerwca 2016 r. włącznie, z powodu nieprzekazania przez spółkę do publicznej wiadomości raportu

Kolejne aktywa grupy Hawe będą trafiać do sprzedaży - media

aktywach Hawe zabezpieczono osobiste kredyty Marka Falenty, to niepokój wierzycieli jest bardziej niż uzasadniony" - czytamy także. Dziś Hawe ogłosiło wczoraj walne zgromadzenie, które ma zdecydować o podwyższeniu kapitału w drodze emisji do 1,5 mld akcji serii I bez prawa

Giełda zawiesiła obrót akcjami Mediatela do końca 31 maja

Warszawa, 04.05.2016 (ISBnews) - Zarząd Giełdy zawiesił obrót akcjami spółki Mediatel do końca 31 maja, podała GPW. Wcześniej dziś Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) skierowała do Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) żądanie zawieszenia obrotu akcjami

KNF zdecydowała o ostatecznym wykluczeniu Hawe z obrotu na GPW - 2 VI

Warszawa, 22.05.2018 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) w związku z nie otrzymaniem od Hawe środka odwoławczego na decyzję o wykluczeniu z obrotu, uznała decyzję z 27 marca 2018 r. jako decyzją ostateczną, poinformował regulator. Wykluczenie akcji z obrotu na rynku

Hawe złożyło w sądzie zażalenie na decyzję o upadłości spółki

Warszawa, 24.07.2017 (ISBnews) - Pełnomocnik Hawe złożył zażalenie na postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie o ogłoszeniu upadłości spółki. Prezes Hawe liczy na to, że akcjonariusze skorzystają z oferty obrotu akcjami w postaci opcji konwertowalnych na

Wierzyciele złożyli w sądzie wniosek o egzekucję z dochodów Hawe Telekom

pozostałymi wierzycielami" - powiedział Meller, cytowany przez "Puls Biznesu". Według Vestor DM, szanse na zdobycie przez Hawe pieniędzy na spłatę zadłużenia w drodze emisji akcji są obecnie nieduże, podkreśla gazeta. W ramach egzekucji z

Mediatel ma opublikować wyniki za I kwartał do końca maja

raportu rocznego (R_2015) oraz skonsolidowanego raportu rocznego (RS_2015) emitenta za 2015 rok, które emitent [?] zamierza opublikować nie później niż w dniu 31 maja 2016 r., a także trwające postępowania restrukturyzacyjne Hawe, będącą spółką dominującą wobec emitenta i Hawe Telekom będącą spółką

Zarządca Hawe uważał sanację za nierealną, stąd wniosek o jej zamknięcie

restrukturyzacyjny spółki, który będzie wymagał szczegółowej analizy i oceny niezależnego audytora. Wcześniej zarząd GPW zawiesił obrót akcjami spółki Hawe w restrukturyzacji do końca 6 lipca. W połowie maja Hawe podało, że nie dotrzyma terminu publikacji

Hawe zwołało NWZ na żądanie akcjonariusza celem wyboru rady nadzorczej

zgromadzenia na 12 października br. Walton Spencer nabył 16 września br. w ramach transakcji giełdowych 71 913 akcji Hawe, w wyniku czego posiada w sumie 5 421 913 akcji spółki, stanowiących 5,06% głosów na walnym zgromadzeniu. Grupa kapitałowa Hawe

Meditel opublikuje raporty roczne za 2015 r. do 30 kwietnia

wydanych przez zarządców ustanowionych w otwartych postępowaniach sanacyjnych Hawe oraz Hawe Telekom" - czytamy w komunikacie. Pod koniec GPW postanowiła zawiesić obrót akcjami Mediatela od 22 marca do końca dnia 15 kwietnia 2016 r., na wniosek Komisji Nadzoru Finansowego

ARP złożyła wniosek o ustanowienie w Hawe zarządcy do wykonywania praw korpo.

ze stanowiskiem ARP wskazanym we wniosku i podzielanym przez Hawe, samo zajęcie praw udziałowych w postępowaniu egzekucyjnym nie powoduje uzyskania przez ARP uprawnień korporacyjnych w stosunku do zajętych udziałów lub akcji należących do spółki. "Mając powyższe na

DM BZ WBK rozpoczął rekomendowanie Hawe od 'kupuj' wycena 4,4 zł

Warszawa, 13.11.2014 (ISBnews) ? Dom Maklerski BZ WBK rozpoczął rekomendowanie akcji Hawe od zalecenia "kupuj" z ceną docelową 4,4 zł, wynika z raportu datowanego na 12 listopada. W dniu wydania rekomendacji kurs wynosił 2,51 zł. W czwartek

GPW zawiesiła obrót akcjami 7 spółek do 5 czerwca i Mediatela do 29 maja

Warszawa, 05.05.2017 (ISBnews) - Giełda Papierów Wartościowych zawiesiła obrót na głównym rynku GPW akcjami spółek MNI, Lark.pl, Hawe, Graviton Capital, Budopol-Wrocław, B3System i B.A.C.D. do 5 czerwca oraz Mediatel do 29 maja, podała giełda w odrębnych komunikatach

Mediatel opóźnił publikację raportu rocznego do maksymalnie 31 maja

zaistniałego opóźnienia w publikacji ww. raportów okresowych są trwające postępowania restrukturyzacyjne Hawe, będącą spółką dominującą i HaweTelekom będącą spółką zależną, oraz konieczność aktywnego uczestnictwa w ww. procesach przez zarząd oraz księgowość Mediatela polegająca w szczególności na wykonywaniu

KNF chce zawieszenia obrotu akcjami Mediatela do 31 maja

oraz Hawe Telekom. Wcześniej GPW, na żądanie zgłoszone przez KNF, podjęła uchwałę o zawieszeniu obrotu akcjami Mediatela do 30 kwietnia włącznie. Wcześniej obrót akcjami spółki był zawieszony od 22 marca do 15 kwietnia. W połowie kwietnia Mediatel podał, że opublikuje

Hawe nie dotrzyma terminu publikacji wyników za I kwartał

niniejszego raportu bieżącego, określenie terminu, w którym nastąpi publikacja skróconego skonsolidowanego raportu kwartalnego grupy kapitałowej za I kwartał 2016 roku, podano w informacji. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych zawiesił obrót na głównym rynku GPW akcjami Hawe w

GPW zawiesiła obrót akcjami Mediatela do 7 czerwca br.

informowała o zawieszeniu obrotu akcjami Mediatelu do 29 maja br. Grupa Mediatel jest podmiotem działającym na rynku telekomunikacyjnym. Należy do grupy Hawe. (ISBnews)

Akcjonariusze Mediatela zdecydują 4 stycznia o emisji warrantów i akcji bez pp

. "Objęcie akcji w wyniku wykonania uprawnień wynikających z warrantów subskrypcyjnych nastąpi w terminie do dnia 4 stycznia 2017 roku" ? czytamy w projekcie uchwały. Grupa Mediatel jest podmiotem działającym na rynku telekomunikacyjnym. Należy do grupy Hawe

KNF żąda zawieszenia obrotu Topmedical, B3System, Hawe, Interbud i Budopol

Warszawa, 04.10.2016 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) skierowała do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) żądanie zawieszenia obrotu akcjami spółek Topmedical, B3System, Hawe, Interbud Lublin i Budopol Wrocław do 4 listopada, podał urząd

KNF nałożyła na Hawe 250 tys. zł kary w związku z nieprzekazaniem informacji

Warszawa, 05.07.2016 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie nałożyła na spółkę Hawe karę pieniężną w wysokości 250 tys. zł, wobec naruszenia obowiązków informacyjnych, podała Komisja. "Spółka ta dopuściła się naruszenia

GPW: Alumetal i Stalprodukt zastąpią Hawe i PCM w mWIG40 po sesji 16 IX

zostaną ograniczone do 10%. Spółki Alumetal i Stalprodukt zastąpią Hawe i PCM w indeksie mWIG40, a Braster i PCM zastąpią Alumetal i Stalprodukt w indeksie sWIG80, podała Giełda Papierów Wartościowych (GPW). W indeksie mWIG40 będą miały miejsce następujące zmiany

KNF zdecydowała o bezterminowym wykluczeniu Hawe z obrotu na GPW

Warszawa, 28.03.2018 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie nałożyła na Hawe S.A. karę pieniężną w wysokości 700 tys. zł oraz bezterminowo wykluczyła akcje spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA

Giełda zawiesi notowania Topmedical, B3System, Hawe i Budopolu Wrocław

Notowane na warszawskim parkiecie firmy muszą się regularnie dzielić informacjami z posiadaczami ich akcji. - Raporty okresowe są dla inwestorów kluczowym źródłem informacji finansowych o spółkach notowanych na rynku regulowanym - uzasadniła swoją decyzję Komisja Nadzoru

KNF żąda zawieszenia notowań Hawe, Budopolu-Wrocław i B3System od 6 VI

. "Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) skierowano do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) żądanie zawieszenia obrotu akcjami spółek: Hawe S.A. od dnia 6 czerwca 2017 r. Budopol-Wrocław S.A. od dnia 6 czerwca 2017 r

Hawe nie odwoła się od decyzji KNF o karze i wykluczeniu z obrotu na GPW

Warszawa, 04.05.2018 (ISBnews) - Hawe postanowiła nie wnosić odwołania od decyzji Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), na podstawie której Komisja postanowiła o ukaraniu spółki karą pieniężną w wysokości 700 tys. zł oraz karą bezterminowego wykluczenia akcji z obrotu na rynku

Przegląd informacji ze spółek

to, że akcjonariusze skorzystają z oferty obrotu akcjami w postaci opcji konwertowalnych na Novej Giełdzie, wynika z oświadczenia zarządu Hawe. Tymczasem Nova Giełda została w ub. tygodniu wpisana przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) na listę ostrzeżeń publicznych

KNF żąda zawieszenia notowań Mediatela od 9 czerwca

. "Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego skierowano do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) żądanie zawieszenia obrotu akcjami spółki Mediatel S.A. od dnia 9 czerwca 2017 r. z powodu nieprzekazania do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 r. w terminie

GPW zakwalifikowała akcje 34 spółek do Listy Alertów

zakwalifikowane zostały akcje 34 emitentów" - czytamy w komunikacie. Spółki, których akcje zostały zakwalifikowane do segmentu Lista Alertów: Magna Polonia, Alma Market, Ampli, Budopol, Bumech, Calatrava Capital, Clean&Carbon Energy, CFI Holding, Cube.ITG, Elkop, FMG, Fon, Hawe

GPW zawiesi notowania Mediatela od 27 kwietnia do 11 maja na wniosek spółki

Warszawa, 22.04.2015 (ISBnews) - GWP na wniosek Mediatela zawiesiła notowania akcji tej spółki od 27 kwietnia do 11 maja br. w związku ze zmianą ich wartości nominalnej, podała giełda. Mediatel poinformował w osobnym komunikacie, że złożył wniosek do

GPW zawiesiła obrót akcjami Mediatela do 30 kwietnia

Warszawa, 19.04.2016 (ISBnews) - Giełda Papierów Wartościowych (GPW) na żądanie zgłoszone przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF), podjęła uchwałę o zawieszeniu obrotu akcjami Mediatela do 30 kwietnia włącznie, podała spółka. "Żądanie zawieszenia

Przegląd informacji ze spółek

zł za akcję, podała firma. Właściciel spółki, grupa Integer.pl, sprzeda papiery o maksymalnej wartości 190 mln zł. Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP) liczy, że propozycje ze strony Hawe będą "na tyle konstruktywne i atrakcyjne biznesowo", iż wierzyciele przystąpią do

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

-Banking : 52% respondentów pozytywnie ocenia doświadczenia z e-bankowością, czyli bankowością w wydaniu internetowym i mobilnym. Taki sam odsetek deklaruje zaufanie do tego rodzaju usług. Źródło: Citi Handlowy BIZNES I FINANSE: SPÓŁKI Hawe Telekom : Open Finance Obligacji

Przegląd informacji ze spółek

maksymalna akcji w ofercie publicznej spółki Morizon została ustalona na 2,05 zł, podała spółka. Robyg rozpocznie dziś prywatną ofertę nie więcej niż 26 309 199 akcji zwykłych serii H, stanowiących nie więcej niż 10% akcji spółki dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym, podał

Przegląd informacji ze spółek

nabycia akcji został ustalony na 30 czerwca. Decyzja Sądu Rejonowego w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2017 r. o oddaleniu zażalenia zarządu Hawe na postanowienie sądu z 4 lipca 2016 r. o umorzeniu postępowania sanacyjnego Hawe otwiera drogę do upadłości spółki, uważa zarząd spółki

Przegląd informacji ze spółek

Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, poinformowała spółka. Popyt na akcje British Automotive Holding (BAH) w przeprowadzonej transakcji ABB potwierdza atrakcyjność inwestycyjną spółki i jej wzrostowy charakter, poinformował ISBnews prezes Mariusz Książek, komentując niedawną

Przegląd informacji ze spółek

. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) poinformowała Hawe, że z upływem 6 miesięcy od uprawomocnienia się postanowienia sądu z 6 lutego o oddaleniu wniosków wierzycieli spółki o ogłoszenie jej upadłości, podejmie czynności w celu wycofania akcji Hawe z obrotu na rynku regulowanym, podało Hawe

Przegląd informacji ze spółek

2016 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości tj. 0,03 USD na akcję, poinformowała spółka. Akcjonariusze spółki Hawe zrzeszeni w Porozumieniu Akcjonariuszy Mniejszościowych, posiadający powyżej 9% akcji tej spółki i będący największym ujawnionym jej akcjonariuszem

Jak Marek Falenta zarabiał na długach szpitali

węglowych. Prokuratura odmawia Markowi Falencie statusu poszkodowanego i nie zezwala na dostęp do akt sprawy. Giełdowy odprysk podsłuchów Mocno spadają akcje Hawe - spółki telekomunikacyjnej kontrolowanej przez Marka Falentę, w

Kim jest i jakie biznesy prowadzi Marek Falenta, zatrzymany ws. afery podsłuchowej?

rozpoczynała w 1991 r. w jednej z kopalń KGHM. Spółka produkuje gumowe elementy wykorzystywane m.in. w specjalistycznych maszynach górniczych. Dostarcza je do wielu polskich kopalń. Wczoraj akcje ZWG spadły o 16 proc., do 4 zł, a Hawe o 5,5 proc., do 2,92 zł. Nie wiadomo, do kogo

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

dynamiczny rozwój kluczowych spółek z grupy m.in. podwojenie skali działalności Nextbike Polska, dwucyfrowy wzrost przychodów i EBITDA Synergic oraz dwucyfrowy przyrost liczby klientów Brand24, poinformował członek zarządu Mikołaj Chruszczewski. Źródło: ISBnews Hawe : Złożyło

Przegląd informacji ze spółek

Giełdy Papierów Wartościowych wniosek o wykluczenie z obrotu na GPW 14 689 975 zwykłych akcji na okaziciela serii B, poinformowała spółka. Projprzem Budownictwo, spółka zależna Projprzem, zawarła z CDI Konsultanci Budowlani umowę na pakiet robót budowlanych dla inwestycji o

Przegląd informacji ze spółek

wypłaci dywidendę, rekomendując kwotę 12,5 gr. na akcję. Hawe złożyło wniosek o zmianę zarządcy sanacyjnego i powołania do tej funkcji kancelarii PMR Restrukturyzacje, która pełni już rolę zarządcy sanacyjnego w Hawe Telekom, wynika z komunikatu spółki. Zdaniem zarządu Hawe

Przegląd informacji ze spółek

; (PPL) oraz Przedsiębiorstwu Handlu Zagranicznego "Baltona" o unieważnienie 14 umów najmu zawartych pomiędzy Baltoną a PPL, podała Baltona. Wartość przedmiotu sporu została określona przez LTR na kwotę 78,9 mln zł. Hawe Telekom w restrukturyzacji, spółka zależna

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

: Orange Polska BIZNES I FINANSE: SPÓŁKI Hawe : Sąd ustanowił spółkę SG Legal Sierota Gugała sp. j. (SG Legal) kuratorem dla obligatariuszy Hawe w trwającym postępowaniu sanacyjnym, podała spółka. Źródło: ISBnews Hawe : Hawe

Przegląd informacji ze spółek

zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Primetech, ogłoszonym 14 czerwca 2019 r. przez Famur, 25 lipca br. zawarto transakcje, których przedmiotem było 31 781 akcji Primetechu, podało Santander Biuro Maklerskie, jako podmiot pośredniczący w wezwaniu. Orange Polska zakłada duże

Przegląd informacji ze spółek

, TP Teltech z grupy Orange oraz byłych członków zarządu Hawe, poinformowało Hawe. OPTeam podpisał warunkową przedwstępną umowę nabycia 50% akcji Centrum Rozliczeń Elektronicznych Polskie ePłatności (PeP) od Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych (PWPW) za 70 mln zł. Po

Przegląd informacji ze spółek

planowanych na najbliższe pół roku. Hawe postanowiła nie wnosić odwołania od decyzji Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), na podstawie której Komisja postanowiła o ukaraniu spółki karą pieniężną w wysokości 700 tys. zł oraz karą bezterminowego wykluczenia akcji z obrotu na rynku

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

Mediatel : Odwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zaplanowane w dniu 4 stycznia 2016 roku, które miało decydować o emisji warrantów i akcji, wynika z komunikatu Mediatela. Źródło: ISBnews Hawe Telekom : Spółka zależna Mediatela otrzymała od DNB Bank Polska

KNF chce zawieszenia notowań 8 spółek za brak publikacji raportów fin. za 2016

upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) skierowano do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) żądanie zawieszenia obrotu akcjami spółek: MNI S.A. od dnia 5 maja 2017 r. do dnia 5 czerwca 2017 r. włącznie, B.A.C.D. S.A. w upadłości układowej

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

Piotr Babieno. Źródło: ISBnews Bloober Team : Jako jedyny wspólnik spółki iFun4all podjął decyzję w sprawie jej przekształcenia w spółkę akcyjną oraz przeprowadzenia procesu zmierzającego do dopuszczenia akcji do obrotu na rynku NewConnect, podał Bloober Team. Źródło: ISBnews

Przegląd informacji ze spółek

Selvita dokonała przydziału 2,2 mln akcji nowej emisji serii H we wtórnej ofercie publicznej, poinformowała spółka. W związku z faktem, że akcjonariusze Tarczyńskiego tj. trzy OFE - Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny, Aviva Otwarty

Przegląd informacji ze spółek

uzgodniły parytet wymiany akcji na 0,185 akcji Idea Banku za 1 akcję Getin Noble Banku, podał GNB. Fuzja prawna obu banków planowana jest na III kwartał 2019 roku, a jej warunkiem koniecznym jest m.in. zezwolenie KNF. Awbud zawarł umowę, na mocy której Murapol Westini Sp. z o.o

KNF nałożyła na Mediatel kary finansowe w łącznej wysokości 1 mln zł

kowenantów umowy); - brak ustalenia (oszacowania) lub brak właściwego ustalenia (oszacowania) wartości odzyskiwalnej zbycia aktywów należących do ośrodka wypracowującego środki pieniężne (przedsiębiorstwo spółki Hawe Telekom), w związku z możliwą utratą wartości przez te aktywa