akcje grupy total

Filip Madejski

Koncerny energetyczne notują słabe wyniki. Zysk BP 70 proc. w dół

Koncerny energetyczne notują słabe wyniki. Zysk BP 70 proc. w dół

Spadek cen ropy oznacza mniejsze zyski dla gigantów branży. BP zarobiło mniej niż się spodziewano, ale inne firmy z branży też mogą jedynie marzyć o zarobkach takich, jak rok temu.

Ciech: Zatwierdzony został trzyletni program motywacyjny dla kadry menadżerskiej

bazowego tj. 2018. Wypracowana wartość zostanie policzona jako różnica wartości Grupy Ciech wypracowanej na koniec 2021 w porównaniu do tejże wartości na koniec 2018 roku. Wartość Grupy Ciech będzie mierzona tzw. wskaźnikiem TSR (Total Shareholder Return) uwzględniającym między innymi: EBITDA

Akcjonariusze Banku Pekao zdecydowali o wypłacie 6,6 zł dywidendy na akcję

, ale w całej Europie, podano także. Bank wskazał także, że biorąc po uwagę całkowity zwrot z inwestycji (TSR - total shareholder return) uwzględniający zarówno zmianę notowań akcji, jak i wpływy z dywidend, w ciągu ostatnich dwóch lat TSR akcji Pekao zachowywał się o blisko

Rozbiory Lotosu to szansa dla Rosji

Rozbiory Lotosu to szansa dla Rosji

Do końca tego tygodnia Orlen ma przedstawić Komisji Europejskiej projekty umów z firmami, które przejęłyby kluczową część majątku Grupy Lotos po fuzji gdańskiego koncernu z Orlenem. Takich rozbiorów Lotosu zażądała w połowie 2020 r. Komisja Europejska w zamian za zgodę na przejęcie przez Orlen

Black Rock przekroczył 5% głosów na walnym zgromadzeniu Banku Pekao

- total shareholder return) uwzględniający zarówno zmianę notowań akcji, jak i wpływy z dywidend, w ciągu ostatnich dwóch lat TSR akcji Pekao zachowywał się o blisko 20% lepiej niż indeks 50 największych banków w Europie i o ponad 5 proc. lepiej niż indeks największych banków rynków wschodzących"

Francuski Total dołączy do budowy Nord Streamu 2? Efekt rozmowy Putina z Macronem

Francuski Total dołączy do budowy Nord Streamu 2? Efekt rozmowy Putina z Macronem

eksportu skroplonego gazu LNG z Rosji. Total ma objąć 10 proc. w spółce, która zajmie się tą inwestycją. Wcześniej Total wykupił 20 proc. akcji w spółce z firmą Novatek, która buduje na Syberii zakład do produkcji skroplonego gazu Jamał LNG. Pod koniec zeszłego roku Putin otworzył w tych zakładach pierwszą

Noobz from Poland chce zadebiutować na NewConnect w I kw. 2019 r.

emisji nowych akcji spółka nie planuje przeprowadzania kolejnych rund finansowania w przewidywalnej przyszłości. Na początku przyszłego roku swój komercyjny debiut ma mieć też pierwsza gra stołecznego studia - 'Total Tank Simulator' (TTS) w wersji PC/Mac. Jest to oparty na fizyce strategiczny symulator

Przegląd informacji ze spółek

rekomendowanie wypłaty dywidendy o wartości co najmniej 50% skonsolidowanego zysku netto grupy kapitałowej spółki za poprzedni rok obrotowy, podano w komunikacie. Grupa Azoty złożyła w firmie inwestycyjnej dyspozycję objęcia 28 551 500 akcji spółki zależnej Grupa Azoty Zakłady

Przegląd informacji ze spółek

porozumienie, na mocy którego karty flotowe Grupy MOL będą akceptowane na stacjach paliw Total we Francji, Belgii, Holandii, Luksemburgu i w Niemczech, a karty Total na stacjach MOL i Slovnaft na Węgrzech, w Rumunii, Słowenii i na Słowacji, podał MOL. ING Bank Śląski szacuje, że

PKN Orlen ma bezwarunkową zgodę Komisji Europejskiej na przejęcie Energi

. "Z zadowoleniem przyjęliśmy pozytywną decyzję Komisji Europejskiej dotyczącą zgody na zakup akcji Grupy Energa. Dzisiaj jesteśmy krok dalej w realizacji strategicznego celu, jakim jest budowa silnego koncernu zdolnego do konkurowania na międzynarodowym rynku i odpornego na zmienne czynniki

Tadeusz Tuora sprzedał większość posiadanych akcji Orphée

Warszawa, 01.07.2015 (ISBnews) - Tadeusz Tuora sprzedał większość posiadanych akcji Orphée, ponieważ - jak argumentuje - przestał wierzyć w możliwość porozumienia w ramach akcjonariatu tej spółki z Total FIZ. "Kontynuując zamiar odejścia

Przegląd informacji ze spółek

. Scope Fluidics podtrzymuje gotowość do komercjalizacji systemu PCR|ONE w połowie 2020 r. Spółka zwołała na 10 grudnia zgromadzenie wspólników, które ma zdecydować o emisji do 231 540 akcji, skierowanej do największego akcjonariusza - Total FIZ. Środki z emisji - 16,2 mln zł - spółka przeznaczy na

PKN Orlen: Rozmowy z KE w sprawie przejęcia Lotosu w finalnej fazie

Warszawa, 07.08.2019 (ISBnews) - Ze względu na złożoność procesu przejęcia Grupy Lotos przez PKN Orlen, Komisja Europejska (KE) uznała dzisiaj, że potrzebuje więcej czasu na jego pełną analizę. Dlatego współpraca z Komisją będzie kontynuowana w tzw. drugiej, finalnej fazie

PZ Cormay ma umowę nabycia do 5 mln akcji Orphee

Warszawa, 18.05.2016 (ISBnews) - PZ Cormay ma umowę nabycia do 5 mln akcji Orphee od TT1, podmiotu zależnego od Total FIZ, podała spółka. "Spółka nabędzie od TTL nie więcej niż 5 000 000 akcji Orphée po cenie 2,00 zł za jedną akcję [?],w

Rosyjska ropa niebezpiecznie okrąża Polskę

Rosyjska ropa niebezpiecznie okrąża Polskę

rafineria Grupy Lotos. Na razie rosyjski gigant ma 37,5 proc. akcji rafinerii za pośrednictwem spółki Ruhr Oel, w której partnerem Rosjan jest brytyjski koncern BP. Już na początku zeszłego roku Rosnieft podpisał z Total umowę na dostawy ropy naftowej do rafinerii w Schwedt. Potem

Przegląd prasy

--NBP: Zysk netto banków wzrósł o 3,3% r/r do 13,12 mld zł w I-X 2019 --Total FIZ rozpoczął proces ABB na akcje Scope Fluidics po maks. 70 zł/szt. --Wydajność pracy w USA spadła o 0,2% kw/kw w III kw. - dane fin

Morawiecki: Przejęcia realizowane przez PKN Orlen powinny dać 20 mld zł EBITDA

wymaganego przez Komisję Europejską zbycia części aktywów Grupy Lotos i liczy na wymianę aktywów w innej części Europy. Umowę w tej sprawie będzie musiała zatwierdzić Komisja Europejska - prezes spodziewa się, że to potrwa około roku i wtedy będzie pierwsze przejęcie akcji Lotosu od Skarbu Państwa

Morawiecki: Przejęcia realizowane przez PKN Orlen dać 20 mld zł EBITDA

wymaganego przez Komisję Europejską zbycia części aktywów Grupy Lotos i liczy na wymianę aktywów w innej części Europy. Umowę w tej sprawie będzie musiała zatwierdzić Komisja Europejska - prezes spodziewa się, że to potrwa około roku i wtedy będzie pierwsze przejęcie akcji Lotosu od Skarbu Państwa

PZ Cormay nabędzie 12,95% akcji Orphee od TTL 1 za 10 mln zł

Warszawa, 09.06.2016 (ISBnews) - PZ Cormay zawarł z TTL 1, podmiotem zależnym Total FIZ, umowę inwestycyjną, na podstawie której nabędzie za pośrednictwem firmy inwestycyjnej 5 mln akcji Orphee, stanowiących 12,95% w kapitale spółki, za łącznie 10 mln zł, podala spółka

Scope Fluidics chce pozyskać 16,2 mln zł z emisji akcji, podtrzymuje harmonogram

Warszawa, 13.11.2019 (ISBnews) - Scope Fluidics podtrzymuje gotowość do komercjalizacji systemu PCR|ONE w połowie 2020 r. Spółka zwołała na 10 grudnia zgromadzenie wspólników, które ma zdecydować o emisji do 231 540 akcji, skierowanej do największego akcjonariusza - Total FIZ

Przegląd informacji ze spółek

. Grupa Robyg miała 36 mln zł zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej w I półroczu 2019, podała spółka. Zysk netto ogółem wyniósł ok. 50 mln zł. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zawiesiła obrót akcjami spółek: Wilbo, SCO-PAK, Redwood

Przegląd informacji ze spółek

. Na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) w Warszawie zadebiutował fundusz Beta ETF na indeks mWIG40TR (total return), który będzie inwestował pieniądze powierzone przez inwestorów w akcje spółek notowanych na GPW, wchodzące w skład indeksu mWIG40TR, podała Giełda. Jest to drugi w historii

Przegląd prasy

objęcia akcji Grupy Azoty Polyolefins przez Lotos na 'kluczowym etapie' --Prezes URE: Możemy mówić o 'boomie' w instalacjach fotowoltaicznych --The Dust zaprezentował grę 'Exterminator Simulator', premiera w 2020 r. --LPP

Przegląd informacji ze spółek

) zatwierdziła prospekt emisyjny T-Bulla sporządzony w związku z ofertą publiczną akcji serii F oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii B, D, E i F oraz praw do akcji serii F, podała Komisja. Akcjonariusz PZ Cormay - Total Fundusz

Przegląd informacji ze spółek

na ok. 1,3 tys. szt. lokali mieszkalnych, podał Archicom. Total FIZ w ramach budowania przyspieszonej książki popytu (ABB) sprzeda 170 772 akcji akcji Scope Fluidics, stanowiących ok. 7,37% kapitału i głosów, po cenie 60 zł za akcję, podała spółka

Przegląd informacji ze spółek

akcji BSC Drukarnia Opakowań w wezwaniu ogłoszonym przez A&R Carton i Colorpack, spółki będące częścią grupy AR Packaging, która zamierza zwiększyć zaangażowanie w akcjonariacie BSC Drukarnia Opakowań do 100% z obecnych 60,82%. Zapisy przyjmowane są przez Santander Biuro Maklerskie i potrwają do 12

Przegląd prasy

--Kolejny cykl gospodarczy przyniesie największą hossę w historii GPW, uważa Grzegorz Witkowski, prezes Insignis TFI --W tym roku ogłoszono już 20 wezwań na akcje spółek, a to może nie być koniec --PKO TFI podpisało już prawie 800 umów o prowadzenie PPK

Przegląd informacji ze spółek

Zarząd Grupy Azoty Police - spółki wchodzącej w skład Grupy Azoty - ustalił cenę emisyjną akcji zwykłych na okaziciela serii C na 10,2 zł za sztukę, podała spółka. Biomed-Lublin ma umowę z Ministerstwem Zdrowia na dostawy szczepionki przeciwgruźliczej

Renault przejął kontrolę nad producentem aut Łada

. Renault zostało strategicznym partnerem producenta ład w 2008 r., kupując za 1 mld dol. jedną czwartą akcji rosyjskiego koncernu. Dwa lata temu Francuzi uzgodnili z Rosjanami pogłębienie sojuszu i teraz to sfinalizowano. Renault i Nissan objęły dwie trzecie udziałów zarejestrowanej w Holandii spółki

Tadeusz Tuora zrezygnował ze stanowiska członka rady dyrektorów Orphée

posiadanych akcji Orphée, ponieważ - jak argumentował wówczas - przestał wierzyć w możliwość porozumienia w ramach akcjonariatu tej spółki z Total FIZ. Wcześniej Tuora - członek rady dyrektorów Orphee oraz założyciel i akcjonariusz PZ Cormay - poinformował ISBnews, że "

Przegląd prasy

. --Prezes Play nie oczekuje dalszej sprzedaży akcji przez głównych akcjonariuszy --Grupa Azoty jest otwarta na współpracę biznesową z Acronem --Santander BP: Eksport opakowań będzie rósł o 6,5-7%, poziom Niemiec - w 2025 r

Przegląd informacji ze spółek

dotyczącą wypłaty dywidendy za 2015 rok w wysokości maksymalnie 7,7 mln zł, co oznacza 23 grosze na akcję, podała spółka. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) podjął uchwałę ws. wykluczenia akcji Grupy Duon z obrotu z dniem 14 czerwca 2016 r. na wniosek spółki

Przegląd informacji ze spółek

mln zł brutto, podała Dyrekcja. Polska Grupa Pocztowa (PGP) podpisała z P4, właścicielem marki Play, umowę na obsługę korespondencji z wykorzystaniem elektronicznego potwierdzenia odbioru (EPO), podała spółka. Total Polska otworzy 100 stacji paliw

Przegląd prasy

Archicom nabyła grunt w Poznaniu za 46 mln zł netto --Total FIZ sprzeda 170 772 akcji Scope Fluidics po 60 zł/szt. w ABB --Reino Capital pozyskał z emisji akcji 5,8 mln zł na projekty deweloperskie --Sąd wyznaczył tymczasowego

Wedel, Okocim, LOT, Biomed... Marcin Piróg, menedżer do zadań specjalnych

. Zaczął też studia MBA we francuskim INSEAD. Po studiach rozpoczął pracę w spółkach z grupy Total, gdzie jako dyrektor odpowiadał za procesy zarządzania produkcją, inwestycje i kontrolę jakości. Karierę chciał kontynuować w USA. Ale zamiast tam trafił do Polski. – Podczas studiów zostałem zaproszony

Przegląd prasy

Parkiet --Borys: Koronawirus i to, co dzieje się na giełdzie, nie powinno mieć negatywnego wpływu na oszczędności gromadzone w PPK --Łapiński z Total FIZ: Na dłuższą metę inwestycja w złoto to lepszy wybór niż obligacje; inwestorzy długoterminowi nie

Przegląd prasy

mógłby dokonać też Alior Bank wg gazety --Gowin: Porozumienie nie zagłosuje za likwidacją 30-krotności dot. składek na ZUS; wg niego, temat zostanie zdjęty z agendy Parkiet --Łapiński z Total FIZ: Jeśli partycypacja w PPK

Przegląd informacji ze spółek

Catalyst. Polska Grupa Energetyczna (PGE) zawarła umowę sprzedaży 100% akcji Exatela na rzecz Skarbu Państwa za cenę 368,5 mln zł, podała spółka. Amica spodziewa się, że przychody uzyskiwane dzięki przeprowadzonym akwizycjom osiągną 20-procentowy udział

Przegląd informacji ze spółek

akcji spadł o 10% do 9 zł. Maalkaf B.V. - z grupy Immofinanz - złożyło wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) o zgodę na przejęcie kontroli nad MBP I sp. z o.o. oraz MBP II sp. z o.o. - właścicieli kompleksu biurowego Empark Mokotów Business Park w

Przegląd informacji ze spółek

Ergis uzyskał od dwóch banków pozytywną decyzję w sprawie możliwego refinansowania obecnego zadłużenia oraz sfinansowania ewentualnego wykupu akcji własnych w celu ich umorzenia, podała spółka. Akcjonariusze Mercator Medical zdecydowali o

IS: Potencjał Orlenu wyjdzie na dobre inwestycjom w infrastrukturę Lotosu

Warszawa, 27.06.2018 (ISBnews) - Połączenie PKN Orlen i Grupy Lotos stworzyłoby silny koncern - już dziś łączna kapitalizacja spółek wynosi ponad 56 mld zł - co oznaczałoby widoczną poprawę pozycji porównaniu z graczami z Europy Środkowo-Wschodniej, uważają eksperci Instytutu

Przegląd informacji ze spółek

zadeklarowanej o wartość 7,72 mln zł plus odsetki, podała Neuca. Spółka planuje złożenie skargi od wydanego wyroku do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Eurohold Bulgaria złożył ofertę nabycia bułgarskich aktywów Grupy CEZ, podała spółka. Oferta konsorcjum

Przegląd informacji ze spółek

na poziomie ok. 70 punktów bazowych w całym roku -tak jak zapowiadał zarząd na początku roku, poinformowała prezes Małgorzata Kołakowska. Total Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (Total FIZ) zamierza objąć co najmniej 7 mln akcji nowej emisji w ramach oferty publicznej PZ

NWZ Orphee powołało nową radę dyrektorów na rok finansowy 2015

br. Tadeusz Tuora, członek rady dyrektorów Orphée oraz założyciel i akcjonariusz PZ Cormay poinformował ISBnews, że "mając na uwadze najlepszy interes spółki" zdecydował o odejściu z rady dyrektorów Orphée. Na początku lipca sprzedał zaś większość posiadanych akcji Orphé

Przegląd informacji ze spółek

12,5% akcji Inno-Gene od Med-Center i Ultra Qam 5, podała spółka. Naftoremont-Naftobudowa, należąca do grupy kapitałowej Polimex-Mostostal, wykona prace w rafineriach Total w Antwerpii i PKN Orlen w Płocku za odpowiednio 16,2 mln zł i 9,8 mln zł, podał Polimex

Przegląd prasy

o wypłacie 0,25 USD dywidendy na akcję --Playway zawarł umowy inwestycji w spółki Total Games oraz Duality --T-Bull pozyskał finansowanie z NCBiR na projekt G-Camp wysokości 4,3 mln zł --BGŻ BNP Paribas ma umowy

Przegląd informacji ze spółek

których elektrownie spalają zmielony węgiel. Sprzedaż miedzi w Grupie KGHM spadła o 12% r/r do 133,4 tys. ton w I kw. 2018 r., podała spółka. W tym czasie sprzedaż srebra spadła o 16% r/r do 212,6 ton, TPM (Total Precious Metals, suma metali szlachetnych: złota, platyny i

Przegląd informacji ze spółek

. sprzedaż grupy Redan wyniosła 439,5 mln zł i wzrosła o 6,8% r./r. Akcjonariusze AB zdecydowali o wypłacie 11,33 mln zł dywidendy, tj. 0,70 zł na akcję z zysku za rok finansowy 2013/2014, poinformowała spółka. Bioton dokonał przedterminowego wykupu 5.346

Przegląd prasy

% Gazeta Wyborcza --Rosnieft ma wykupić od francuskiego koncernu Total udziały w niemieckiej rafinerii Schwedt, przy granicy z Polską pod Szczecinem ISBnews --GPW wznowiła obrót akcjami Point Group po ich scaleniu

Kiepskie wyniki PGNiG. Kurs akcji spada

ogłoszeniu tych wyników kurs akcji PGNiG zaczął spadać i po południu akcje gazowego potentata straciły 6,3 proc. na wartości. Na konferencji prasowej przedstawiciele zarządu PGNiG tłumaczyli to spadkiem przychodów i zysków ze sprzedaży ropy naftowej ze złóż koncernu, głównie

Przegląd prasy

konsolidacji rynku funduszy inwestycyjnych --Hilti chce zwiększyć przychody w Polsce do 380 mln zł w 2020 r. --Grupa Marvipol kupuje 5,3 ha gruntów pod blisko 1 tys. mieszkań na Białołęce --Total zwiększył liczbę stacji paliw do 4

Przegląd prasy

--Grupa Polimeksu ma list intencyjny na prace w rafinerii Total w Antwerpii --Dell zapowiada dalsze umocnienie pozycji, fabryka w Łodzi kluczowa we wzroście --Konsorcjum z Budimeksem wybrane do budowy instalacji w EC Siekierki za 63 mln zł

Przegląd informacji ze spółek

Rafako sprzedaje TDJ pakiet akcji spółki FPM, stanowiący 82,19% głosów, za 48 mln zł, podała spółka. Grupa Lotos podpisała umowę sprzedaży paliw w 2015 r. na rzecz BP Europa SE wartą ok. 913 mln zł netto oraz z Shell Polska, a jej wartość wyniosła ok

Przegląd prasy

chce pozyskać 0,5 mln nowych klientów z grupy wiekowej do 24 lat w ciągu pięciu lat, poinformował wiceprezes instytucji odpowiedzialny za detal Cezary Kocik. Fundusz Venture Inc. kupił 12,5% akcji Inno-Gene od Med-Center i Ultra Qam 5, podała spółka

"Kto ma Niemcy, ten ma Europę". Czym Angela Merkel w cztery kadencje przyspawała Niemcy do Rosji

zdumiewającą karierę. W 1991 r. znalazł się w grupie kilku ekspertów, których skierował ówczesny kanclerz Niemiec Helmut Kohl do pomocy Związkowi Sowieckiemu w uporaniu się z zagranicznym zadłużeniem. Kilka miesięcy później Związek Sowiecki rozpadł się, a Warnig został w Rosji, tworząc tam filię niemieckiego

Felieton: Kilka fajnych pomysłów na "struktury"

strukturyzowane, oparte na funduszach inwestycyjnych właśnie. Citi Handlowy wypuścił niedawno obligacje strukturyzowane, których wynik opiera się na zyskowności funduszu inwestycyjnego Templeton Global Total Return. Jest to fundusz z gatunku umiarkowanie bezpiecznych, należący do grupy funduszy tzw. absolutnej

Tygodniowy przegląd informacji ISBnews z sektora TMT

(właściciela Total Tank Simulator) na rynek NewConnect. Debiut poprzedzi emisja akcji, która zostanie przeprowadzona po światowej premierze gry. Źródło: spółka Bloober Team : Gra "Perception" autorstwa amerykańskiego studia The Deep End Games na konsole Microsoft XboxOne i

Przegląd informacji ze spółek

w wysokości 1,6 zł na akcję, podała spółka. Grupa Recykl zakłada w najbliższych latach rozwój organiczny i poprzez akwizycje - w pierwszej kolejności chce przejąć w ramach integracji pionowej producenta wyrobów gumowych z czystego granulatu gumowego, poinformował ISBnews

Globalne grupy zarządzające aktywami mają 3,5 mld zł naszych pieniędzy

amerykańskiej grupie funduszy dużego udziału w polskim rynku, szacowanym na 110 mld zł, ale świadczy o tym, że Polacy powoli dojrzewają do różnicowania swoich oszczędności. Być może do rosnącego zainteresowania funduszami Franklin Templeton przyczynia się to, że firma oferuje w Polsce

Przegląd informacji ze spółek

. Lubelski Węgiel Bogdanka wypracowała w I poł. 2016 r. skonsolidowane przychody w wysokości 848,95 mln zł, EBITDA 277,38 mln zł i zysk netto na poziomie 74,95 mln zł według wstępnych danych, podała spółka Lotos Norge - spółka zależna Grupy Lotos - oraz Statoil i Total Norge

Przegląd informacji ze spółek

. MCI Management zamierza zainwestować w tym roku 0,5 mld zł w nowe projekty inwestycyjne. Spółka szacuje , że jej aktywa netto na jedną akcję powinny wzrosnąć o 15-20%, podało MCI. Szacunkowa wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży towarów grupę Redan w lutym br

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

produktowych obejmuje: telewizory, produkty audio, smartfony i wybrane urządzenia dla domu. Źródło: spółka Yieldbird : Robert Larsson objął stanowisko Chief Revenue Officer spółki należącej do Grupy Agora. Źródło: ISBnews Bank Pekao : Banki muszą podążać za

Przegląd prasy

ISBnews --Comarch odnotuje ok. 9,7 mln zł dodatniego wpływu na wynik grupy w I kw. --Strata netto Trakcji wyniosła 6,13 mln zł w I kw. wobec zysku rok wcześniej --AmRest sfinalizował zakup Pizza Topco za ok. 12,3 mln euro

Przegląd prasy

--Wartość WIG20, indeksu najbardziej płynnych rodzimych spółek, przeliczona na dolara i skorygowana o dywidendy, spadła w 2014 r. o 14,6% ISBnews --Rafako sprzedaje TDJ pakiet 82,19% akcji spółki FPM za 48 mln zł --Indeks WIG20

Tygodniowy przegląd informacji ISBnews z sektora TMT

skutecznie rozwijać ofertę również bez włączenia do grupy Gadu-Gadu. Źródło: ISBnews Agora : Ogłosiła ofertę zakupu nie więcej niż 1 191 635 własnych akcji, stanowiących łącznie nie więcej niż 2,5% kapitału zakładowego, poinformowała spółka. Oferowana cena zakupu jednej akcji

Tygodniowy przegląd informacji ISBnews z sektora TMT

, uwzględniający zaktualizowaną strategię, podała spółka. QubicGames podjął także decyzję o wstrzymaniu produkcji gry Shadow i przekierowaniu zespołu produkcyjnego do wsparcia produkcji gry Total Tank Simulator. Strategia QubicGames na lata 2017-2018, przewiduje stworzenie grupy kapitałowej oraz wydawanie gier

Marcin Piróg nowym prezesem LOT

pewien, że można to osiągnąć - dodaje. Marcin Piróg ma 51 lat. Ostatnio przez kilka miesięcy był prezesem Ruchu, wcześniej w latach 2000-08 był prezesem Carlsberg Polska. Pracował na kierowniczych stanowiskach w Grupie Leaf w E.Wedel i Total. Skończył studia inżynierskie na

Kredytobiorcy nie chcą się zabezpieczać? Frankowe fundusze mało popularne

; renomowanej grupy Franklin Templeton, zarządzającej funduszami na całym świecie. Klienci mają do wyboru fundusz Global Discovery (inwestujący głównie w akcje), Global Bond (fundusz obligacji) oraz Global Total Return (inwestujący w papiery dłużne emitowane przez rządy i firmy prywatne). Franklin Templeton

Wskaźnik C/I Banku Millennium spadł do 50,2% w 2014 r.

należy traktować jako sukces grupy w sytuacji spadających od III kwartału 2014 r. stóp rynkowych (przed obniżką bazowych stóp procentowych NBP o 50 pb na początku października). W IV kw. 2014 roku wynik z tytułu odsetek obniżył się o 6,1% w stosunku do poziomu z poprzedniego kwartału, na co miała wpływ

Tygodniowy przegląd informacji ISBnews z sektora TMT

wprowadzi na rynek grę Persona 5 w wersji na PlayStation 4. Do polskiej dystrybucji oprócz normalnej wersji trafi limitowana kolekcjonerska edycja. Na rynku zadebiutował Flatout 4: Total Insanity, dostępny na PlayStation 4 oraz Xbox One. Źródło: spółka PiLab : Grupa Warta

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

automatyzacja ich obiegu to jeden z istotnych elementów podnoszenia efektywności funkcjonowania organizacji. Usprawnienie procesów biznesowych przekłada się na jakość obsługi klientów końcowych i relacje z kontrahentami ? mówi Konrad Rochalski, prezes zarządu ArchiDoc z Grupy OEX. Źródło: spółka

Przegląd informacji ze spółek

Comarch odnotował łączny dodatni wpływ operacji związanych z różnicami kursowymi na wynik netto grupy na poziomie ok. 9,7 mln zł za I kwartał 2017 r., podała spółka. Trakcja odnotowała 6,13 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej

Francuzi wspierają Gazociąg Północny

. - GDF Suez chciałoby mniej więcej tyle samo akcji, ile ma Gasunie. Wstępnie ustalono to już dwa lata temu, kiedy GDF przedłużył kontrakt na dostawy rosyjskiego gazu i zamówiło z Nord Streamu 2,5 mld m sześc. gazu rocznie - powiedział nam pragnący zachować anonimowość rozmówca z grupy GDF Suez

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

Grupa IMS : Będzie rekomendować wypłatę 0,2 zł dywidendy na akcję z zysku za 2019 rok, przeznaczając na ten cel kwotę do 6,28 mln zł, wynika z komunikatu spółki. Źródło: ISBnews Spyrosoft : Giełda Papierów Wartościowych (GPW) w Warszawie zatwierdziła dokument informacyjny

Znów głośno o problemach Deutsche Banku. Co z polskim oddziałem?

Na poniedziałkowej sesji akcje Deutsche Banku spadły do najniższego w historii poziomu 10,6 euro za sztukę. Od początku roku bank stracił połowę wartości rynkowej, zaś od czasów największej chwały, czyli początku 2007 r. - wtedy za jedną płacono nawet ponad 100 euro - straty

Tygodniowy przegląd informacji ISBnews z sektora TMT

w zamian za objęcie 13,82 mln akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Merlin Group, podała spółka. Celem transakcji jest przejęcie przez grup Merlin praw do znaku towarowego merlin.pl. Źródło: ISBnews Grupa AB : Wyemitowała 7,5 tys. niezabezpieczonych obligacji kuponowych

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

ramach podpisanego listu intencyjnego studia połączą siły przy opracowaniu i wydaniu minimum siedmiu tytułów dostępnych w swoich portfoliach. Źródło: ISBnews Action w restrukturyzacji : Wstępne, szacunkowe obroty grupy kapitałowej Action za październik br. wynoszą 153 mln zł

Przegląd prasy

upublicznienia akcji Raiffeisena z terminem do końca czerwca 2017 r. wg gazety --Topmall: Co miesiąc notujemy zwyżki sprzedaży Merlin.pl na poziomie 20-30%; liczymy na zysk w 2018 r. Gazeta Wyborcza --Zakończyła się budowa całej

Tygodniowy przegląd informacji ISBnews z sektora TMT

. Pomimo wygaśnięcia lock-up'u, prezes CI Games Marek Tymiński nie planuje żadnej sprzedaży akcji spółki, wynika z jego wypowiedzi dla agencji ISBnews. Jak podkreśla, zdecydowana większość posiadanego przez niego pakietu "pracuje na rzecz spółki" jako zabezpieczanie i kowenant kredytu obrotowego

Przegląd informacji ze spółek

Lublinie, została przyjęta i zaakceptowana, podała spółka. Jej wartość to ryczałtowo 65,61 mln zł netto.33 Eurocent chce wyemitować do 30 tys. obligacji na okaziciela serii F, podała spółka. Wartość emisji może wynieść do 3 mln zł. Total powołał Beno

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

Cube.ITG : Ocenia, że perspektywy na 2016 rok są bardzo dobre, myśli o skupie do 400 tys. akcji od II kwartału. Nie planuje wypłaty dywidendy. Źródło: DM PKO BP PRODUKTY, WDROŻENIA, INNE Software Mind : Należąca do Grupy Kapitałowej Ailleron podpisała

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech

499 111 akcji Rotopino.pl za cenę 2,6 zł za sztukę, zwiększając tym samym swój udział w kapitale spółki do 99,1% z 74,1%, podał TIM. Rozliczenie transakcji nastąpi 20 września br. Źródło: ISBnews XTPL : Grupa Deutsche Balaton AG podjęła decyzję o ponowieniu inwestycji w XTPL

Rosja o plusach i minusach arabskiej rewolucji

będzie atrakcyjna także dla zagranicznych inwestorów. - Podpisana w piątek umowa między francuskim Totalem a rosyjskim Nowatekiem, w której wyniku Total kupił mniejszościowy pakiet akcji Nowateku, to tylko początek - przewiduje w "Wiedomostiach" Walerij Mastierow, analityk banku inwestycyjnego

Tygodniowy przegląd informacji ISBnews z sektora TMT

kierownictwo operatora sieci Play rozważają obecnie potencjalną strukturę kapitałową spółki po pierwszej ofercie publicznej. Część wpływów z ewentualnego IPO może być wykorzystana do wykupienia obligacji Impera Holdings, podała Impera Holdings. Źródło: ISBnews Grupa AB : Ocenia

Chiny próbują trafić do nowej Europy przez Warszawę

. rynku wewnętrznego Michel Barnier rozważają wprowadzenie wzajemnego otwarcia rynków akcji i podpisanie umowy dotyczącej inwestycji. Inicjatywy te już spotkały się z wrogim przyjęciem ze strony rządów kilku państw (Wielkiej Brytanii, Szwecji i Danii) odwołujących się do

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

pierwszy firma baramundi software AG została włączona do grupy 13 najważniejszych dostawców UEM. Źródło: spółka Satelity : Przemysł satelitarny i branża kosmiczna prężnie rosną w siłę. Dane z satelitów są dziś niezbędne do rozwoju wielu technologii oraz stymulują biznes do

Taylor Swift, szef Apple i 18-latek z Hongkongu. Co ich łączy? Oto lista największych światowych liderów

2017 r. pierwsze w historii wybory powszechne, oraz dymisji szefa lokalnej administracji Leung Chun-yinga. Joshua Wong, wtedy 18-letni uczeń United Christian College był twarzą tych protestów. Urodzony w 1996 r. Joshua założył wraz z kolegami-aktywistami z uczelni grupę Scholarism, która odcisnęła

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

. Źródło: ISBnews Grupa AB : Akcjonariusze zdecydowali o wypłacie 11,33 mln zł dywidendy, tj. 0,70 zł na akcję z zysku za rok finansowy 2013/2014, poinformowała spółka. Źródło: ISBnews TVN : Z nieoficjalnych informacji wynika

Jak spłonęło 300 mld euro

, podobnie jak kilkadziesiąt miliardów euro, którymi zarządzały greckie fundusze. Ale po późniejszych perypetiach Grecji widać, że najtaniej byłoby ogłosić niewypłacalność, zamiast urządzać nieudolną akcję ratunkową. Oczywiście nie obeszłoby się bez