akcje gpw katowice

Atal uzna 607 lokali w przychodach za I kw. 2019 r.

. Jej akcje notowane są na GPW od 2015 r. (ISBnews)

Atal uzna 313 lokali w przychodach za II kw. 2019 r.

, zlokalizowanych w obrębie największych miast w Polsce. Jej akcje notowane są na GPW od 2015 r. (ISBnews)

Atal zakontraktował 3 196 lokali w całym 2019 roku

. Atal to firma deweloperska specjalizująca się w budownictwie kompleksów mieszkaniowych, zlokalizowanych w obrębie największych miast w Polsce. Jej akcje notowane są na GPW od 2015 r. W 2018 r. sprzedała 2 416 lokali. (ISBnews)

Elektrobudowa: Zarmen złożył ofertę dzierżawy ZCP spółki

procesie dokapitalizowania w drodze emisji akcji serii F i pozyskania inwestora dla Elektrobudowy. Na początku sierpnia 2019 r. Zarmen złożył wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w sprawie przejęcia kontroli nad Elektrobudową. 24 marca br. Sąd Rejonowy

Kopex złożył do GPW wniosek o zawieszenie obrotu akcjami do 29 maja br.

Warszawa, 16.05.2018 (ISBnews) - Kopex złożył do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) wniosek o zawieszenie obrotu akcjami Kopexu na okres od 17 maja 2018 r. do 29 maja 2018 r., poinformowała spółka. "Złożenie wniosku o zawieszenie

KNF zatwierdziła memorandum informacyjne Famuru wz. z ofertą akcji serii F

informacyjne: Famur SA z siedzibą w Katowicach sporządzone w związku z ofertą publiczną oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii F" - czytamy w komunikacie. Oferującym jest Mercurius Dom Maklerski. Famur

GPW zawiesiła obrót akcjami Kopeksu 17-29 maja na wniosek spółki

Warszawa, 16.05.2018 (ISBnews) - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zawiesiła obrót akcjami Kopeksu - na wniosek spółki - w okresie od 17 maja do 29 maja 2018 r. (włącznie), podała giełda. "Po rozpatrzeniu wniosku spółki Kopex S.A. o

Jujubee wyemituje 150 tys. akcji bez pp dla menedżerów

wszelkie niezbędne czynności faktyczne i prawne, które będą zmierzały do wprowadzenia akcji serii I do obrotu w ASO na rynku NewConnect, albo które będą zmierzały do dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii I do obrotu na rynku regulowanym GPW" - czytamy dalej. Zgodnie z

COIG z grupy Wasko złożył pozew przeciwko Katowicom o zapłatę 18,18 mln zł

rozszerzeniu systemu o obsługę dodatkowych funkcjonalności" - czytamy także. Wasko - spółka z branży IT - świadczy kompleksowe usługi informatyczne i integracyjne oraz serwisowe. Akcje spółki zadebiutowały na GPW w 2001 r. Skonsolidowane przychody wyniosły 319,3 mln zł w 2018 r

Syndyk Elektrobudowy dopuścił Zarmen do badania sytuacji spółki

informacjami dotyczącymi przedsiębiorstwa emitenta" - czytamy w komunikacie. We wrześniu 2019 r. Zarmen odstąpił od dalszego udziału w procesie dokapitalizowania w drodze emisji akcji serii F i pozyskania inwestora dla Elektrobudowy. Na początku sierpnia 2019 r. Zarmen złożył

Atal uznał w przychodach łącznie 2308 lokali w 2017 r., wzrost o 64% r/r

(744), Warszawie (589) oraz Wrocławiu (447), a następnie w Katowicach (305) i Łodzi (223)" ? czytamy w komunikacie. Atal to firma deweloperska specjalizująca się w budownictwie kompleksów mieszkaniowych, zlokalizowanych w obrębie największych miast w Polsce. Jej akcje

Akcjonariusze PHN zdecydują 23 grudnia o emisji 4,19 mln akcji bez prawa poboru

Chemobudowa Kraków oraz uprawniające do wykonywania 98,11% głosów na walnym zgromadzeniu Chemobudowa Kraków oraz (b) 187 000 akcji w spółce Centrum Biurowe Plac Grunwaldzki z siedzibą w Katowicach (CBPG) będących akcjami zwykłymi imiennymi serii A o wartości nominalnej 10 zł każda

KNF zatwierdziła prospekt Enter Air w zw. z dopuszczeniem do obrotu akcji A i B

. Akcje imienne z chwilą dematerializacji zostaną zamienione na akcje na okaziciela i dopuszczone, na podstawie prospektu, do obrotu na GPW. Operacja nie spowoduje żadnych zmian w strukturze właścicielskiej, wyjaśniono także. Akcjonariusze założyciele posiadający łącznie około

BOŚ Bank sfinansuje projekt realizowany przez DL Invest Group

Warszawa, 06.05.2019 (ISBnews) - Bank Ochrony Środowiska (BOŚ Bank) podpisał z DL Invest Group umowy dotyczące sfinansowania najnowszej inwestycji grupy - budynku typu mixed-use, o powierzchni całkowitej ok. 22 000 m2 - DL Center Point Katowice II Wrocławska, podał bank

Enter Air sfinalizował umowę objęcia 49% akcji Germania Flug

. Enter Air jest notowany na GPW od 2015 roku. Przewoźnik posiada pięć stałych baz operacyjnych w Warszawie, Katowicach, Poznaniu, Wrocławiu i Paryżu oraz kilka baz sezonowych, m.in. w Londynie, Madrycie, Pradze i Tel Awiwie. (ISBnews)

ING Inv. Hold. ma zgodę KNF na przekroczenie 1/3 kapitału NN Investment TFI

względem wartości aktywów. TFI zarządza 36 funduszami otwartymi oraz zamkniętymi o różnych klasach ryzyka (akcji, absolutnego zwrotu, mieszane, obligacyjne oraz pieniężne), podano także w materiale. ING Bank Śląski jest notowany na GPW od 1994 r. Jego głównym akcjonariuszem jest

Atal wprowadził do oferty 272 lokale w ramach II etapu Apartamentów Karolinki

usytuowany w samym centrum stolicy Śląska, przy ulicy Sokolskiej, podsumowano. Atal to firma deweloperska specjalizująca się w budownictwie kompleksów mieszkaniowych, zlokalizowanych w obrębie największych miast w Polsce. Jej akcje notowane są na GPW od 2015 r

Atal przekazał 174 lokale mieszkalne i usługowe w III kw. 2019 r.

wyniesie ok. 3 tys., dodano. Atal to firma deweloperska specjalizująca się w budownictwie kompleksów mieszkaniowych, zlokalizowanych w obrębie największych miast w Polsce. Jej akcje notowane są na GPW od 2015 r. (ISBnews)

Jujubee zamierza wyemitować 150 tys. akcji bez pp dla menedżerów

Alternatywnym Systemie Obrotu (NewConnect) lub dopuszczenia i wprowadzenia akcji, które zostaną wyemitowane w ramach kapitału docelowego do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW. Jujubee to studio deweloperskie zajmujące się tworzeniem gier wideo. Spółka została założona w

Oferta COIG z grupy Wasko za 130,82 mln zł najkorzystniejsza w przetargu PGG

. Wasko - spółka z branży IT - świadczy kompleksowe usługi informatyczne i integracyjne oraz serwisowe. Akcje spółki zadebiutowały na GPW w 2001 r. Skonsolidowane przychody wyniosły 415 mln zł w 2019 r. (ISBnews)

Akcjonariusze Enter Air zdecydowali o wypłacie 0,7 zł dywidendy na akcję 

mln zł zysku rok wcześniej. Enter Air jest notowany na GPW od 2015 roku. Przewoźnik posiada pięć stałych baz operacyjnych w Warszawie, Katowicach, Poznaniu, Wrocławiu i Paryżu oraz kilka baz sezonowych, m.in. w Londynie, Madrycie, Pradze i Tel Awiwie

Atal przekazał 473 lokale mieszkalne i usługowe w I kw. 2020 r.

; - czytamy także. Atal to firma deweloperska specjalizująca się w budownictwie kompleksów mieszkaniowych, zlokalizowanych w obrębie największych miast w Polsce. Jej akcje notowane są na GPW od 2015 r. (ISBnews)

Akcjonariusze Enter Air zdecydują 24 VI o 0,7 zł dywidendy na akcję za 2018 r.

19,67 mln zł wobec 10,85 mln zł zysku rok wcześniej. Enter Air jest notowany na GPW od 2015 roku. Przewoźnik posiada pięć stałych baz operacyjnych w Warszawie, Katowicach, Poznaniu, Wrocławiu i Paryżu oraz kilka baz sezonowych, m.in. w Londynie, Madrycie, Pradze i Tel Awiwie

Atal uzna w przychodach za III kw 605 przekazanych lokali wg ostatecznych danych

specjalizująca się w budownictwie kompleksów mieszkaniowych, zlokalizowanych w obrębie największych miast w Polsce. Jej akcje notowane są na GPW od 2015 r. W całym 2017 r. Atal sprzedał 2 787 mieszkań. (ISBnews)

JSW ma zgodę UOKiK na przejęcie kontroli nad PBSz

zawarcia przez spółkę w dniu 21 grudnia 2018 r. jako kupującej oraz PBSZ 1 Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach i Primetech S.A. z siedzibą w Katowicach jako sprzedających warunkowej umowy zobowiązującej sprzedaży 4 430 476 akcji PBSz stanowiących 95,01% udziału w kapitale zakładowym PBSz" - czytamy w

Atal uzna w przychodach za III kw. 530 przekazanych lokali

największych miast w Polsce. Jej akcje notowane są na GPW od 2015 r. W całym 2017 r. Atal sprzedał 2 787 mieszkań. (ISBnews)

Gobarto zmienia strategię, chce sprzedać ZM Silesia na rzecz Cedrobu

zmiany strategii emitent informuje o podjęciu czynności prowadzących do zbycia przez emitenta należących do niego akcji w Zakładach Mięsnych Silesia S.A. z siedzibą w Katowicach, w tym w szczególności o rozpoczęciu rozmów z Cedrob S.A. z siedzibą w Ujazdówku, jako potencjalnym nabywcą przedmiotowych

Porozumienie akcjonariuszy Elektrobudowy chce zmiany upadłości spółki na sanację

akcjonariuszy firmy" - powiedział Cezary Kubacki, cytowany w komunikacie. Zarząd Elektrobudowy 19 marca 2020 r. złożył wniosek o ogłoszenie upadłości spółki w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach. 24 marca 2020 roku sąd wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Akcjonariusze Enter Air zdecydowali o wypłacie 0,55 zł dywidendy na akcję

. Przewoźnik posiada pięć stałych baz operacyjnych w Warszawie, Katowicach, Poznaniu, Wrocławiu i Paryżu oraz kilka baz sezonowych, m.in. w Londynie i Tel Awiwie. Spółka jest notowana na GPW od 2015 r. (ISBnews)

Atal sprzedał 1 064 lokale w okresie I-IV 2019 r., wzrost o 18% r/r

miast, w których działamy" - powiedział prezes Zbigniew Juroszek, cytowany w komunikacie. Najwięcej lokali zakontraktowano w Warszawie (250), następnie Wrocławiu (176), Krakowie (168), Łodzi (158), Katowicach (147), Poznaniu (110) oraz Trójmieście (55), podano także

Wasko miało 1,13 mln zł zysku netto, 1,16 mln zł zysku EBIT w IV kw. 2019 r.

- świadczy kompleksowe usługi informatyczne i integracyjne oraz serwisowe. Akcje spółki zadebiutowały na GPW w 2001 r. (ISBnews)

PHN ma list intencyjny ze Skarbem Państwa dot. możliwości objęcia akcji spółki

należących do Skarbu Państwa akcji spółek Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego 'Chemobudowa Kraków' S.A. z siedzibą w Krakowie i Centrum Biurowe Plac Grunwaldzki S.A. z siedzibą w Katowicach. Powyższe działanie ma na celu maksymalizację wartości spółek i wykorzystanie efektu synergii" - czytamy w

Atal przekazał 1 769 lokali w 2019 r.

wprowadził do sprzedaży w sumie 20 projektów z 2 794 lokalami. Atal to firma deweloperska specjalizująca się w budownictwie kompleksów mieszkaniowych, zlokalizowanych w obrębie największych miast w Polsce. Jej akcje notowane są na GPW od 2015 r. (ISBnews)

Atal zakontraktował 717 lokali w I kw. 2019 r.

budownictwie kompleksów mieszkaniowych, zlokalizowanych w obrębie największych miast w Polsce. Jej akcje notowane są na GPW od 2015 r. (ISBnews)

FIPP FIZAN ogłosił wezwanie na 16,28% akcji Ferrum po 4,39 zł za szt.

4,39 zł za akcję, podał pośredniczący w wezwaniu Dom Maklerski PKO Banku Polskiego. "Przedmiotem wezwania jest 9 425 151 sztuk akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 3,09 zł każda akcja spółki Ferrum spółka akcyjna z siedzibą w Katowicach [?] łącznie

Enter Air rekomenduje 0,7 zł na akcję dywidendy za 2018 r.

wcześniej. Enter Air jest notowany na GPW od 2015 roku. Przewoźnik posiada pięć stałych baz operacyjnych w Warszawie, Katowicach, Poznaniu, Wrocławiu i Paryżu oraz kilka baz sezonowych, m.in. w Londynie, Madrycie, Pradze i Tel Awiwie. (ISBnews)

Przegląd informacji ze spółek

. Akcjonariusze zdecydowali o wycofaniu akcji z obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), wynika z uchwał podjętych na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu. Wiceprzewodniczący rady nadzorczej Marcus Preston został oddelegowany do wykonywania obowiązków członka zarządu

Przegląd informacji ze spółek

markom prezentację swoich produktów w stylu showroomów oraz zmianę asortymentu w 8-tygodniowych interwałach tematycznych. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zawiesił obrót akcjami Pfleiderer Group z dniem 16 września, w związku z ogłoszeniem przymusowego

Atal sprzedał 2 305 lokali w I-III kw. 2019 r., wzrost o ok. 28% r/r

firma deweloperska specjalizująca się w budownictwie kompleksów mieszkaniowych, zlokalizowanych w obrębie największych miast w Polsce. Jej akcje notowane są na GPW od 2015 r. (ISBnews)

Atal przekazał 767 lokali mieszkalnych i usługowych w II kw. 2020 r.

największych miast w Polsce. Jej akcje notowane są na GPW od 2015 r. (ISBnews)

Enter Air: Germania Flug AG będzie działać jako Chair Airlines od 1 lipca

49% akcji tej linii, dzięki czemu uzyskał dostęp do szwajcarskiego rynku turystycznego. Umowa zawiera też opcję call uprawniającą Enter Air do objęcia dodatkowych akcji linii dających łącznie udział do 80% akcji, przypomniano także. Enter Air jest notowany na GPW od 2015

Enter Air rekomenduje wypłatę 0,55 zł dywidendy na akcję za 2017 r. 

czołowych polskich i zagranicznych biur podróży latając w ponad 30 krajach. Przewoźnik posiada pięć stałych baz operacyjnych w Warszawie, Katowicach, Poznaniu, Wrocławiu i Paryżu oraz kilka baz sezonowych, m.in. w Londynie i Tel Awiwie. Spółka jest notowana na GPW od 2015 r

Konsorcjum spółki Wasko ma umowę na system ERP dla Katowic za maks. 25,3 mln zł

. Wasko - spółka z branży IT - świadczy kompleksowe usługi informatyczne i integracyjne oraz serwisowe. Akcje spółki zadebiutowały na GPW w 2001 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki sięgnęły 209 mln zł w 2016 r. (ISBnews)

Atal sprzedał 1 616 mieszkań w I poł. 2019 r.

. Atal to firma deweloperska specjalizująca się w budownictwie kompleksów mieszkaniowych, zlokalizowanych w obrębie największych miast w Polsce. Jej akcje notowane są na GPW od 2015 r. W 2018 r. sprzedała 2 416 lokali, a jej skonsolidowane przychody sięgnęły 1 055 mln zł

Akcjonariusze Wasko zdecydują 26 IX o sprzedaży części przedsiębiorstwa

sprzedaż ZCP na rzecz Coig-Software z siedzibą w Katowicach, spółki zależnej Wasko, za cenę sprzedaży nie niższą niż 200 000 zł" - czytamy w projekcie uchwały. Wasko - spółka z branży IT - świadczy kompleksowe usługi informatyczne i integracyjne oraz serwisowe. Akcje spółki

Sprzedaż Atalu wzrosła o 16% do 2 041 lokali w I-III kw., cel roczny podtrzymany

spośród największych firm z branży notowanych na GPW" - powiedział wiceprezes Mateusz Juroszek, cytowany w komunikacie. Najwięcej umów deweloperskich podpisano w Krakowie (507), następnie w Warszawie (434), Wrocławiu (412), Łodzi (259), Katowicach (232), Trójmieście (144) i

Wasko: Katowice odstąpiły od umowy z konsorcjum COIG wartej 19,5 mln zł netto

której Wasko posiada 93,98 % udziału w kapitale zakładowym oraz tyle samo głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. Wasko - spółka z branży IT - świadczy kompleksowe usługi informatyczne i integracyjne oraz serwisowe. Akcje spółki zadebiutowały na GPW w 2001 r

Enter Air obejmie akcje szwajcarskiej linii lotniczej warte ok. 7,7 mln zł

osób wraz z załogami lotniczymi. Operuje na rynkach europejskich oraz popularnych kierunkach wakacyjnych w Afryce i na Bliskim Wschodzie. Enter Air jest notowany na GPW od 2015 roku. Przewoźnik posiada pięć stałych baz operacyjnych w Warszawie, Katowicach, Poznaniu, Wrocławiu

Grupa Atal planuje oddać do użytkowania 25 projektów z 3 804 mieszkań w 2020 r.

na ponad. 1 046 tys. PUM, podano także. Atal to firma deweloperska specjalizująca się w budownictwie kompleksów mieszkaniowych, zlokalizowanych w obrębie największych miast w Polsce. Jej akcje notowane są na GPW od 2015 r. (ISBnews)

Atal miał 45,29 mln zł zysku netto, 59,35 mln zł zysku EBIT w I kw. 2019 r.

, zlokalizowanych w obrębie największych miast w Polsce. Jej akcje notowane są na GPW od 2015 r. (ISBnews)

BOŚ: Nowela dot. OZE umożliwi stopniowy powrót do finansowania nowych projektów

Warszawa, 18.05.2018 (ISBnews/ ISBnews.tv) - Wyczekiwana przez rynek nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE) stworzy przestrzeń do finansowania nowych projektów OZE, uważa dyrektor Centrum Korporacyjnego Banku Ochrony Środowiska (BOŚ) w Katowicach Barbara

Przegląd informacji ze spółek

Warszawie (GPW) zdecydowali o przeznaczeniu na dywidendę kwoty 100 732 800 zł z zysku za 2019 r., co oznacza wypłatę w wysokości 2,4 zł na akcję, podała spółka. Akcjonariusze Huckleberry Games na najbliższym walnym zgromadzaniu mają podjąć decyzję o zmianie nazwy spółki oraz

Atal przekazał 830 lokali o 66% więcej r/r w I kw. br.

(589) oraz Wrocławiu (447), następnie w Katowicach (305) i Łodzi (223). Atal to firma deweloperska specjalizująca się w budownictwie kompleksów mieszkaniowych, zlokalizowanych w obrębie największych miast w Polsce. Jej akcje notowane są na GPW od 2015 r. W całym 2017 r. Atal

Famur: Formalno-prawne połączenie z Kopeksem najpóźniej w I poł. 2018 r.

Katowice, 30.08.2017 (ISBnews) - Famur zakłada, że połączenie z Kopeksem od strony operacyjnej zakończy do końca 2017 r., a od strony formalnej - najpóźniej w I połowie 2018 r., poinformował prezes Mirosław Bendzera. "Zakładamy, że operacyjne

Enter Air ma umowę z DVB Bank na finansowanie 2 Boeingów, zawiesza plany SPO

sfinansowanie części lub całości wkładu własnego na zakup dwóch nowych Boeingów 737-8 MAX. Enter Air jest notowany na GPW od grudnia 2015 roku. Przewoźnik posiada pięć stałych baz operacyjnych w Warszawie, Katowicach, Poznaniu, Wrocławiu i Paryżu oraz kilka baz sezonowych, m.in. w

PHN oczekuje porozumienia ws. objęcia akcji przez Skarb Państwa za kilka tygodni

Państwa akcji spółek Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Chemobudowa Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie i Centrum Biurowe Plac Grunwaldzki S.A. z siedzibą w Katowicach. W ramach podjętej współpracy strony miały dążyć do wypracowania modelu i harmonogramu działania oraz

Atal wprowadził do sprzedaży 350 mieszkań w katowickiej inwestycji Nowy Brynów

. Planowany termin oddania do użytkowania I etapu inwestycji Nowy Brynów to I kwartał 2020 r. Atal to firma deweloperska specjalizująca się w budownictwie kompleksów mieszkaniowych, zlokalizowanych w obrębie największych miast w Polsce. Jej akcje notowane są na GPW od 2015 r. W

Atal wprowadził do sprzedaży 142 lokale w II etapie os. Nowy Brynów w Katowicach

usytuowany w sąsiedztwie Doliny Trzech Stawów oraz Katowickiego Parku Leśnego. Atal to firma deweloperska specjalizująca się w budownictwie kompleksów mieszkaniowych, zlokalizowanych w obrębie największych miast w Polsce. Jej akcje notowane są na GPW od 2015 r. W całym 2017 r. Atal

Akcjonariusze Kopeksu zdecydowali o przeniesieniu części majątku na Famur

handlowych wyraża się zgodę na uzgodniony przez spółkę dzieloną i spółkę przejmującą, w dniu 29 czerwca 2017 r., plan podziału Kopex S.A. z siedzibą w Katowicach poprzez przeniesienie części majątku spółki dzielonej na Famur Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, [?] oraz na zmiany statutu spółki dzielonej

KNF zatwierdziła prospekt emisyjny Atalu, publikacja dokumentu jutro

Warszawa, 21.05.2015 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny sporządzony przez Atal w związku z ofertą publiczną akcji serii E oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na GPW akcji serii B, C, D i E oraz praw do akcji serii E

Atal wprowadził do sprzedaży 280 mieszkań w ramach Sokolska 30 Towers

. "Sokolska 30 Towers to unikatowy na skalę całych Katowic projekt. Powstaje w jednej z najbardziej prestiżowych lokalizacji - w samym sercu miasta, z wygodnym dostępem do rozbudowanej infrastruktury miejskiej oraz w pobliżu atrakcji kulturalnych. Kompleks został zaprojektowany z myślą o wymagających

Oferta konsorcjum spółki zal. Wasko najkorzystniejsza na centrum usług Katowic

umowa z zamawiającym na wykonanie przedmiotu zadania określonego w ofercie" ? czytamy dalej. Wasko - spółka z branży IT - świadczy kompleksowe usługi informatyczne i integracyjne oraz serwisowe. Akcje spółki zadebiutowały na GPW w 2001 r. Skonsolidowane przychody ze

Enter Air złożył do KNF prospekt ws. publicznej emisji do 2,3 mln akcji

obrotu istniejących akcji serii A i B spółki. Akcjonariusze założyciele zobowiążą się do niesprzedawania akcji przez 12 miesięcy, podawał Enter Air. Jednocześnie spółka podtrzymała wtedy plan emisji do 2,3 mln nowych akcji. Enter Air jest notowany na GPW od grudnia 2015 roku

Enter Air ma porozumienie z Boeingiem dot. odszkodowania i dostawy samolotów

częściowo w zniżkach na zakupy usług, części zamiennych i samolotów, zastrzeżono. Enter Air jest notowany na GPW od 2015 roku. Przewoźnik posiada pięć stałych baz operacyjnych w Warszawie, Katowicach, Poznaniu, Wrocławiu i Paryżu oraz kilka baz sezonowych, m.in. w Londynie

MAP obejmie nadzór właścicielski nad 210 spółkami z udziałem Skarbu Państwa

Warszawa, 06.12.2019 (ISBnews) - Minister Aktywów Państwowych (MAP) obejmie nadzór właścicielski nad 210 spółkami z udziałem Skarbu Państwa m.in. z sektora energetycznego, surowcowego, zbrojeniowego, a także nad takimi spółkami, jak PZU, GPW, czy PKO BP, podało Rządowe Centrum

Atal zakontraktował 1799 lokali w I-III kw. 2018 r.

mieszkaniowych, zlokalizowanych w obrębie największych miast w Polsce. Jej akcje notowane są na GPW od 2015 r. W całym 2017 r. Atal sprzedał 2 787 mieszkań. (ISBnews)

Watchet ogłosił wezwanie na 19,79 mln akcji Ferrum po cenie 4,39 zł/szt.

czerwca, a zakończenie - na 13 lipca 2018 r. Przewidywany dzień transakcji nabycia akcji zdematerializowanych na GPW oraz dzień transakcji nabycia akcji niezdematerializowanych to 18 lipca, zaś przewidywany dzień rozliczenia transakcji nabycia akcji to 23 lipca 2018 r

Famur chce usamodzielnić segment usługowy, nie wyklucza dezinwestycji

Katowice, 30.08.2017 (ISBnews) - Famur skupia się na przygotowaniu segmentu usługowego, do którego należy Przedsiębiorstwo Budowy Szybów (PBSz) do funkcjonowania jako samodzielny podmiot, ale nie wyklucza pozyskania dla niej inwestora, poinformował prezes Mirosław Bendzera

Atal przekazał 869 lokali w II kw. 2018 r., wzrost o 50% r/r

. Atal to firma deweloperska specjalizująca się w budownictwie kompleksów mieszkaniowych, zlokalizowanych w obrębie największych miast w Polsce. Jej akcje notowane są na GPW od 2015 r. W całym 2017 r. Atal sprzedał 2 787 mieszkań. (ISBnews)

MSP nadal liczy na wypłatę dywidendy przez PKO BP

banku. PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW. Aktywa razem banku wyniosły 248,7 mld zł na koniec 2014 r. (ISBnews)

Enter Air obniży koszt finans. samolotów o kilka pkt proc. dzięki emisji akcji

debiutu na GPW nasze akcje podrożały o prawie 100%, dlatego zakładamy, że planowana emisja spotka się z dobrym przyjęciem i zainteresowaniem ze strony akcjonariuszy. Większość inwestorów, którzy nam zaufali przy IPO, które przeprowadziliśmy ponad dwa lata temu, cały czas jest w naszym akcjonariacie. To

Przegląd prasy

zł netto --Jujubee: Łączna sprzedaż gry 'Realpolitiks' przekroczyła 100 tys. sztuk --Akcjonariusze GPW zdecydowali o wypłacie 3,18 zł dywidendy na akcję za 2018 r. --PGNiG spodziewa się odnowienia koncesji na złoże

ING BSK liczy na zgodę na działalność operacyjną banku hipotecznego w IV kw.

wydanie zezwolenia na utworzenie banku hipotecznego pod nazwą "ING Bank Hipoteczny S.A." z siedzibą w Katowicach. Kapitał zakładowy ING Banku Hipotecznego będzie wynosić 50 mln zł i zostanie w całości objęty przez ING Bank Śląski. Prezes poinformował dziś, że sprzedaż

Akcjonariusze Enter Air zgodzili się na publiczną emisję do 2,3 mln akcji bez pp

połączenia dla czołowych polskich i zagranicznych biur podróży latając w ponad 30 krajach. Przewoźnik posiada pięć stałych baz operacyjnych w Warszawie, Katowicach, Poznaniu, Wrocławiu i Paryżu oraz kilka baz sezonowych, m.in. w Londynie i Tel Awiwie. Spółka jest notowana na GPW od 2015 r

Przegląd prasy

przejdzie we wtorek na rynek główny GPW z NewConnect --Toyota rozpocznie w Wałbrzychu produkcję kolejnej przekładni e-silników w 2021 --Akcjonariusze Cognoru zdecydowali o wypłacie 0,29 zł dywidendy na akcję za 2018

PHN złożył wniosek do UOKiK ws. przejęcia Chemobudowy i CBPG

zakresie wynajmu i zarządzania nieruchomością biurową w Katowicach. CBPG jest spółką kontrolowaną przez Skarb Państwa. W kwietniu 2019 r. PHN podpisał porozumienie ze Skarbem Państwa w sprawie uzgodnienia zasad współpracy w celu rozpoznania możliwości objęcia przez Skarb Państwa

Atal zawarł 714 umów deweloperskich w I kw. 2018 r. o 6% więcej r/r

poziomie 2 700 - 3 000 lokali, przypomniano także. Atal to firma deweloperska specjalizująca się w budownictwie kompleksów mieszkaniowych, zlokalizowanych w obrębie największych miast w Polsce. Jej akcje notowane są na GPW od 2015 r. W całym 2017 r. Atal sprzedał 2 787 mieszkań

Atal pracuje nad kolejnymi 41 inwestycjami na blisko 10000 lokali

PUM tych gruntów to niemal 320 tys. m2. Oznacza to, że koszt zakupu 1 mkw. PUM to 727 zł. Atal to firma deweloperska specjalizująca się w budownictwie kompleksów mieszkaniowych, zlokalizowanych w obrębie największych miast w Polsce. Jej akcje notowane są na GPW od 2015 r. W

GPP Business Park ma 35 mln euro pożyczki od BOŚ na energooszczędną inwestycję

wcześniej udzielonych przez bank kredytów oraz realizację przez spółkę kolejnych inwestycji" - podsumowano w materiale. Akcje Banku Ochrony Środowiska od 1997 roku są notowane na rynku podstawowym GPW. W skład grupy wchodzi również Dom Maklerski BOŚ S.A

Przegląd informacji ze spółek

. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Wittchena wyniosły 103,9 mln zł w IV kw. 2019 r. i były wyższe o 25% w skali roku, poinformowała spółka. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) wyznaczyła pierwszy dzień notowań akcji Drageus Games na rynku NewConnect na 17 stycznia 2020

Przegląd prasy

--Dyrektor biura PGE w Brukseli: Mówimy o wycofaniu całej floty węgla kamiennego i brunatnego za 20-25 lat --Czajkowski z SoDA: Straty software house'ów związane w pandemią mogły wynieść 0,5 mld zł Parkiet --GPW zaproponowała

BOŚ uruchamia preferencyjne kredyty we współpracy z WFOŚiGW w Katowicach

kanalizacyjnej, gdyż wiele śląskich miast je rozbudowuje, umożliwiając mieszkańcom przyłączanie się do sieci, podkreślił wiceprezes. Akcje Banku Ochrony Środowiska od 1997 roku są notowane na rynku podstawowym GPW. W skład grupy wchodzi również Dom Maklerski BOŚ S.A

Jak Chińczycy kupili Bumech, czyli oszustwo i manipulacja kursem akcji na GPW

tuneli w kopalniach. Środa, 22 marca, Katowice, ul. Krakowska 191. W siedzibie spółki Bumech pracownicy działu prawnego otwierają kopertę i stają jak wryci. Czytają: „China Coal Energy Company zawiadamia, że w wyniku transakcji nabycia 3.900.000 akcji stanowiących 5,54 proc. w kapitale zakładowym

Atal zwiększył sprzedaż mieszkań o 14 % r/r do 2 787 w 2017 r. 

portfolio we wszystkich miastach, w których prowadzimy działalność" ? podkreślił Juroszek. Atal to firma deweloperska specjalizująca się w budownictwie kompleksów mieszkaniowych, zlokalizowanych w obrębie największych miast w Polsce. Jej akcje notowane są na GPW od 2015 r

Atal miał 57,01 mln zł zysku netto, 74,03 mln zł EBIT w I kw. 2018 r.

kw. 2018 r. wyniósł 46,58 mln zł wobec 31 mln zł zysku rok wcześniej. Atal to firma deweloperska specjalizująca się w budownictwie kompleksów mieszkaniowych, zlokalizowanych w obrębie największych miast w Polsce. Jej akcje notowane są na GPW od 2015 r. W całym 2017 r. Atal

Morawiecki: Budżet państwa nie potrzebuje dywidendy z zysku PKO BP za 2016 r.

mld zł mld zł na koniec 2016 r. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW. (ISBnews)

Przegląd prasy

zrezygnował ze stanowiska wiceprezesa Dom Development --Gi Group ma kontrolny pakiet Work Service, ogłosi wezwanie na min. 66% akcji --W USA rekordy, na GPW wyczekiwanie kolejnej fali wzrostów --Polyslash zadebiutuje na rynku

Przegląd prasy

. --Przedsiębiorcy apelują do KE o notyfikację tarczy finansowej PFR --Inpro rekomenduje wypłatę 0,15 zł dywidendy z zysku za 2019 r. --Akcjonariusze Baltony zdecydowali o wycofaniu akcji z obrotu na GPW --Work Service: M. Preston

Przegląd prasy

--Zwołane na listopad nadzwyczajne walne zgromadzenie Elektrimu zajmie się uchwałą w sprawie powrotu spółki na GPW ISBnews --Indeks WIG20 spadł o 0,53% na zamknięciu we czwartek --Akcjonariusze OT Logistics zdecydowali o emisji

Prezes BOŚ: Gdy rząd stworzy plany walki ze smogiem, banki przygotują oferty

, że wkrótce podobne rozwiązania zostaną zaproponowane w kolejnych województwach. Akcje Banku Ochrony Środowiska od 1997 roku są notowane na rynku podstawowym GPW. W skład grupy wchodzi również Dom Maklerski BOŚ S.A. (ISBnews)

Akcjonariusze Famuru zdecydowali o podziale Kopeksu i emisji akcji serii F

Warszawa, 13.04.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze Famuru wyrazili zgodę na plan podziału Kopeksu i przeniesienie części majątku spółki na Famur oraz podwyższenie kapitału zakładowego spółki o kwotę 153 227,12 zł w drodze emisji 15 322 712 akcji zwykłych na okaziciela serii F, o

Famur nie planuje wykupu akcji części usługowo-handlowej Kopeksu

Katowice, 09.05.2017 (ISBnews) - Famur nie planuje wykupu akcjonariuszy mniejszościowych części usługowo-handlowej Kopeksu po podziale spółki, poinformował prezes Mirosław Bendzera. "Na dziś nie plan wykupu pozostały akcji części uslugowo

Echo widzi bardzo dobre perspektywy na II poł. 2017 r.

Katowicach, budynków Sagittarius i West Link we Wrocławiu oraz Galerii Młociny w Warszawie - oczekuje dywidendy z EPP - oczekuje zysku z tytułu prac w sprzedanych projektach Szczecin Galaxy i Outlet Park III, które zostaną oddane do użytku w II połowie

Enter Air planuje publiczną emisję do 2,3 mln akcji

Warszawa, 23.03.2018 (ISBnews) - Enter Air, największa polska czarterowa linia lotnicza, planuje publiczną emisję do 2,3 mln akcji, podała spółka. Środki z tej emisji mają być przeznaczone na wkład własny do sfinansowania dwóch nowych Boeingów 737 - 8 MAX, które pojawią się we

Famur: Za 7-10 lat większość przychodów połączonej grupy z eksportu

Katowice, 09.05.2017 (ISBnews) - Famur zakłada, że w ciągu 7-10 lat większość przychodów połączonej grupy kapitałowej Famuru i Kopeksu będzie pochodziła z eksportu, poinformował prezes Mirosław Bendzera. "Obecnie większa część przychodów pochodzi

Tobiszowki z ME: Skala inwestycji w Elektrowni Rybnik będzie znana w czerwcu

Katowice, 12.05.2017 (ISBnews) - Ministerstwo Energii chce, by skala inwestycji potrzebnych w Elektrowni Rybnik została określona w czerwcu, poinformował wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski. "W czerwcu chcemy wiedzieć, jaka skala inwestycji

JSW analizuje różne opcje związane z restrukturyzacją

Katowice, 20.05.2016 (ISBnews) - Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) analizuje różne opcje związane z dalszą restrukturyzacją po sprzedaży aktywów, poinformował prezes Tomasz Gawlik. "Jesteśmy w procesie restrukturyzacji, analizujemy różne opcje