ak nova

Bartosz Piłat

Kolejna awantura związana z polityką śmieciową

Kolejna awantura związana z polityką śmieciową

Wszystko przez raport oceniający polskie kompostownie. Jego wykonawca produkuje polecane w raporcie instalacje. Gra idzie o inwestycje warte nawet 0,5 mld zł

Przegląd informacji ze spółek

w ciągu kilku tygodni, poinformował prezes Michał Krupiński. W ocenie prezesa, planowane w strategii do 2020 inwestycje nie muszą ograniczać zdolności PZU do wypłaty wysokiej dywidendy. P.A. Nova zawarła umowę z Polskimi Kolejami Państwowymi na rewitalizację budynku