agnieszka gawrońska

Agnieszka Wiśniewska-Celmer

Zasady przekazywania ogłoszeń o modyfikacjach do Dziennika Urzędowego UE

Zasady przekazywania ogłoszeń o modyfikacjach do Dziennika Urzędowego UE

Czy należy przekazać do Dziennika Urzędowego UE ogłoszenie o modyfikacjach (F 20) w postępowaniu powyżej progów unijnych na dostawy, w przypadku odstąpienia od umowy za porozumieniem stron z uwagi na okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy?

Odstąpienie od umowy unijnej. Czy publikować modyfikacje F20 w przypadku nieprzewidzianych okoliczności?

W ocenie autora, na podstawie przedłożonych informacji nie ma podstaw zamieszczania ogłoszenia o zmianie umowy.

Właściciele kamienic jednak wiedzieli o nękaniu lokatorów w Poznaniu

- Nie wiedziałem o nękaniu lokatorów - jeszcze niedawno zarzekał się w prokuraturze właściciel poznańskiej kamienicy. Teraz w sądzie przyznał, że docierały do niego "doniesienia medialne", ale "czyściciele" go uspokoili, że wszystko jest OK.

Prokuratura nie sprawdziła SMS-ów i telefonów "czyścicieli" kamienic, choć sąd nakazał. Dane przepadły

Prokuratura nie sprawdziła SMS-ów i telefonów "czyścicieli" kamienic, choć sąd nakazał. Dane przepadły

Lechosław Gawroński i Grzegorz Liberkowski. Prokuratura przed sądem postawiła tylko "czyścicieli", którzy w podobny sposób nękali lokatorów jeszcze czterech kamienic. A biznesmeni? "Czyściciele" mieli ich pełnomocnictwa, kontaktowali się z nimi. Prokuratura

Byli prezesi Lider Marketu skazani na wysokie kary więzienia!

był znaczny - uzasadniała wysokość kary sędzia Bożena Gawrońska. Kielecka spółka Lider Market została założona w 1996 roku. W najlepszym okresie miała 26 supermarketów w południowej Polsce i była gospodarczą dumą Kielc i regionu. Niespodziewanie w listopadzie 2002 roku sąd