agent transferowy

Altus Agent Transferowy złożył wniosek do UOKiK ws. przejęcia BPH TFI

Warszawa, 24.04.2017 (ISBnews) - Altus Agent Transferowy złożył do Urzędy Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wniosek w sprawie przejęcia kontroli nad BPH Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych (BPH TFI), podał Urząd. Wniosek wpłynął 12 kwietnia

Altus Agent Transferowy ma zgodę UOKiK na przejęcie kontroli nad BPH TFI

Warszawa, 16.05.2017 (ISBnews) - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) zgodził się na przejęcie przez Altus Agent Transferowy, kontroli nad spółką BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (BPH TFI), podała spółka. "Zgodnie z treścią

ProService AT liczy na szybkie zamknięcie akwizycji od Skarbca, ma szereg innych

Warszawa, 22.12.2015 (ISBnews) - ProService Agent Transferowy liczy na "niezwłoczne" zamknięcie przejęcia od Skarbiec Holding działalności polegającej na prowadzeniu ksiąg rachunkowych na zlecenie. Jest to jedna z szeregu akwizycji, nad którymi spółka obecnie pracuje

Aneta Fiedoruk zastąpi R. Czerwonkę na stanowisku członka zarządu Altus TFI

pełniła funkcję prezesa zarządu spółki Altus Agent Transferowy Sp. z o.o. Altus TFI jest jednym z największych w Polsce niezależnych (tzn. niepowiązanych bezpośrednio z żadną instytucją finansową) towarzystw funduszy inwestycyjnych i jednocześnie jednym z najdynamiczniej

Fundusz Oaktree złożył wniosek do UOKiK ws. przejęcia ProService

Warszawa, 11.03.2016 (ISBnews) - SO SPV 84, należący do grupy funduszy zarządzanych przez Oaktree Capital Group LLC, złożył do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wniosek w sprawie przejęcia kontroli nad ProService Agent Transferowy, podał Urząd

Rockbridge TFI przejął od Altus TFI zarządządzanie funduszem Omega

funduszy" - czytamy także. Altus TFI podał także, że pośrednio (tj. poprzez spółkę Altus Agent Transferowy sp. z o.o., której jest jedynym udziałowcem) posiada 79,51 % akcji w kapitale zakładowym oraz 79,51% głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Rockbridge

Altus zawarł z Rockbridge umowy przeniesienia zarządzania funduszami

niezależny od Altus TFI. Jednak Altus TFI pośrednio (tj. poprzez spółkę Altus Agent Transferowy, której jest jedynym udziałowcem) posiada 79,51% akcji w kapitale zakładowym oraz głosów Rockbridge TFI. "W związku z powyższym, wyniki finansowe Rockbridge TFI z tytułu zarządzania

Altus TFI ma umowę z Rockbridge TFI o przejęcie zarządządzania funduszem Omega

komunikacie. Przeniesienie zarządzania funduszem na rzecz Rockbridge TFI nastąpi nieodpłatnie, podano także. "Altus TFI pośrednio (tj. poprzez spółkę Altus Agent Transferowy sp. z o.o., której jest jedynym udziałowcem) posiada 79,51% akcji w kapitale

Rockbridge TFI przejmie zarządzanie Premium Properties FIZ od Altus TFI do 15 I

funduszem do Rockbridge TFI z Altus TFI, zaplanowanego na 11 grudnia, operacja ta nie doszło do skutku. Altus TFI pośrednio (tj. poprzez spółkę Altus Agent Transferowy sp. z o.o., której jest jedynym udziałowcem) posiada 79,51% akcji w kapitale zakładowym oraz 79,51% głosów w

Rozpoczęły się czynności zw. z przeniesieniem funduszy Altus do Rockbridge TFI

zupełnie niezależny od Altus TFI, podkreślono także. Altus TFI pośrednio (tj. poprzez spółkę Altus Agent Transferowy, której jest jedynym udziałowcem) posiada 79,51% akcji w kapitale zakładowym oraz 79,51% głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Rockbridge TFI. W

Altus TFI ma umowę dot. przejęcia przez Rockbridge TFI zarządzania 3 funduszami

strony internetowej jako miejsca publikacji do ogłoszeń o zmianie statutu funduszu. Altus TFI pośrednio (tj. poprzez spółkę Altud Agent Transferowy sp. z o.o., której jest jedynym udziałowcem) posiada 79,51 % akcji w kapitale zakładowym oraz 79,51 % głosów w ogólnej liczbie

Altus TFI chce przenieść zarządzanie Omega WNSFIZ do Rockbridge TFI

., podano także. "Należy podkreślić, iż Rockbridge TFI w zakresie operacyjnym i inwestycyjnym działa w sposób zupełnie niezależny od Altus TFI" - napisano w komunikacie. Altus TFI pośrednio (tj. poprzez spółkę Altus Agent Transferowy sp. z o.o

Altus TFI rozpoczął przeniesie zarządzanie 6 funduszami do Rockbridge TFI

przeniesienie zarządzania Funduszami powinno nastąpić z dniem 11 grudnia 2018 r. " - czytamy w komunikacie. Jak wcześniej informowała spółka, przeniesienie powinno nastąpić do 4 grudnia br. Altus TFI pośrednio (tj. poprzez spółkę Altus Agent Transferowy

Altus TFI przekazało zarządzanie czterema funduszami do Rockbridge TFI

. poprzez spółkę Altus Agent Transferowy sp. z o.o., której jest jedynym udziałowcem) posiada 79,51 % akcji w kapitale zakładowym oraz 79,51 % głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Rockbridge TFI. W związku z powyższym, wyniki finansowe Rockbridge TFI z tytułu zarządzania Funduszami będą

Altus AT, BPH PBK ZF ustaliły ostateczną cenę 100% akcji BPH TFI na 17,88 mln zł

Warszawa, 16.11.2017 (ISBnews) - Altus Agent Transferowy (spółka zależna Altus TFI) oraz BPH PBK ZF zawarły porozumienie w sprawie rozliczenia ostatecznej ceny sprzedaży 100% akcji BPH Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (BPH TFI) (obecnie działającego pod nazwą Rockbridge

Altus TFI nie przeniesie funduszu Premium Properties FIZ do Rockbridge TFI

Agent Transferowy sp. z o.o., której jest jedynym udziałowcem) posiada 79,51% akcji w kapitale zakładowym oraz 79,51% głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Rockbridge TFI. Altus TFI jest jednym z największych w Polsce niezależnych (tzn. niepowiązanych

Altus TFI nie przeniesie funduszu Waskulit FIZ do Rockbridge TFI

: zgromadzenie inwestorów danego funduszu wyrazi zgodę na przejęcie zarządzania funduszem przez Rockbridge TFI, Altus TFI dokona notarialnej zmiany statutu funduszu oraz ogłoszenia tych zmian zgodnie z przepisami prawa oraz statutem. Altus TFI pośrednio (tj. poprzez spółkę Altus Agent

PKO BP Finat utworzy Centrum Otwartych Usług IT

programistów specjalizujących się w rozwoju aplikacji w językach Python, C++, Java, JavaScript oraz na platformy mobilne iOS i Android" - czytamy dalej. PKO BP Finat - spółka z grupy PKO BP, świadczy kompleksowe usługi firmom z sektora finansowego ? m.in.: usługi agenta

Altus TFI przejął 100% akcji w BPH TFI za cenę równą 20 mln zł

Warszawa, 31.08.2017 (ISBnews) - Altus Agent Transferowy (Altus AT) - spółka zależna Altus TFI - przejął od BPH PBK Zarządzanie Funduszami Sp. z o.o., 100 % akcji spółki BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych za cenę równą 20 mln zł, podało Altus TFI

Altus TFI przekazał zarządzanie sześcioma funduszami do Rockbridge TFI

zarządzania funduszami zawartymi pomiędzy Altus TFI a Rockbridge TFI oraz zaistniał skutek w postaci przejęcia zarządzania funduszami" - czytamy w komunikacie. Altus TFI pośrednio (tj. poprzez spółkę Altus Agent Transferowy sp. z o.o., której jest jedynym udziałowcem) posiada

Altus TFI przekazał zarządzanie pięcioma funduszami do Rockbridge TFI

. "Altus TFI pośrednio (tj. poprzez spółkę Altus Agent Transferowy sp. z o.o., której jest jedynym udziałowcem) posiada 79,51% akcji w kapitale zakładowym oraz 79,51 % głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Rockbridge Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. W związku z powyższym

Altus TFI rozpoczął przenoszenie zarządzania 4 funduszami do Rockbridge TFI

pośrednio (tj. poprzez spółkę Altus Agent Transferowy sp. z o.o., której jest jedynym udziałowcem) posiada 79,51% akcji w kapitale zakładowym oraz 79,51% głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Rockbridge Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych. "W ocenie zarządu

Altus TFI przeniesie zarządzanie kolejnymi 6 funduszami do Rockbridge TFI

" - czytamy w komunikacie. Altus TFI pośrednio (tj. poprzez spółkę Altus Agent Transferowy sp. z o.o., której jest jedynym udziałowcem) posiada 79,51 % akcji w kapitale zakładowym oraz 79,51 % głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Rockbridge TFI. W

Altus TFI przeniesie zarządzanie 6 funduszami do Rockbridge TFI

spółkę Altus Agent Transferowy sp. z o.o., której jest jedynym udziałowcem) posiada 79,51 % akcji w kapitale zakładowym oraz 79,51% głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Rockbridge TFI. W związku z tym, wyniki finansowe Rockbrigdge TFI z tytułu zarządzania funduszami będą uwzględnione w

Altus TFI przekazał zarządzanie sześcioma FIZ-ami do Rockbridge TFI

zostały przesłanki określone w umowach o przejęcie zarządzania funduszami zawartymi pomiędzy Altus TFI a Rockbridge TFI oraz zaistniał skutek w postaci przejęcia zarządzania funduszami" - czytamy w komunikacie. Altus TFI pośrednio (tj. poprzez spółkę Altus Agent Transferowy

Szacunkowy wynik netto Altus TFI wyniósł 6,42 mln zł w I półr. 2019

. "Powyższe informacje o danych finansowych emitenta przełożyły się również na wyniki skonsolidowane Grupy Kapitałowej Altus TFI. Przypomnieć należy, iż Altus TFI pośrednio (tj. poprzez spółkę Altus Agent Transferowy sp. z o.o., której jest jedynym udziałowcem) posiada 79,51 % akcji w kapitale

Połączenie PKO TFI z KBC TFI nastąpi jeszcze w I półroczu

standaryzacja logo" - powiedział prezes PKO TFI Piotr Żochowski podczas konferencji prasowej. Obecnie właścicielem KBC TFI jest PKO Finat (agent transferowy), co wynika z ustawy przewidującej, że TFI nie może mieć innego TFI. Docelowo oba TFI maja być połączone i PKO BP będzie

IZFiA: Saldo wpłat i umorzeń było dodatnie 11. miesiąc z rzędu w listopadzie

towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Izba została powołana 28 października 2004 roku. Członkami Izby jest obecnie 31 działających w Polsce towarzystw funduszy inwestycyjnych oraz 5 agentów transferowych. (ISBnews)

Prawa majątkowe Altus TFI zostały zajęte z wniosku GetBack

powzięła informację od podmiotu zależnego - Altus Agent Transferowy - o zajęciu udziałów należących do spółki w tym podmiocie. Spółka powzięła również informację o zajęciu certyfikatów inwestycyjnych należących do spółki w funduszach inwestycyjnych. Na podstawie publicznie

Altus TFI ma umowy z Rockbridge TFI o przejęcie zarządzania funduszami

. "Altus TFI pośrednio (tj. poprzez spółkę Altus Agent Transferowy sp. z o.o., której jest jedynym udziałowcem) posiada 79,51% akcji w kapitale zakładowym oraz 79,51% głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Rockbridge TFI. W związku z powyższym, wyniki finansowe Rockbridge TFI z tytułu

Altus TFI rozpoczął przenoszenie zarządzania 6 funduszami do Rockbridge TFI

inwestycyjnymi zamkniętymi, niemniej analizowane są różne warianty postępowania z tego obszaru. W przypadku podjęcia decyzji w niniejszym zakresie, zostanie ona niezwłocznie zakomunikowana w formie odrębnego raportu, zaznaczono także. Altus TFI pośrednio (tj. poprzez spółkę Altus Agent

Szacunkowy skons. wynik netto Altus TFI wyniósł 3,95 mln zł w 2019 r.

informacje o danych finansowych emitenta przełożyły się również na wyniki skonsolidowane grupy kapitałowej Altus TFI. Przypomnieć należy, iż Altus TFI pośrednio (tj. poprzez spółkę Altus Agent Transferowy sp. z o.o., której jest jedynym udziałowcem) posiada 79,51% akcji w kapitale zakładowym oraz 79,51

PKO BP Finat połączył się z Inteligo Financial Services

. Główną działalnością PKO BP Finat sp. z o.o. jest świadczenie usług agenta transferowego w zakresie obsługi funduszy inwestycyjnych (TFI), otwartych funduszy emerytalnych (OFE) i ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych (UFK). Spółka oferuje również usługi księgowości funduszy zarówno dla funduszy

IZFiA: Saldo wpłat i umorzeń w TFI wyniosło ponad 2,5 mld zł w styczniu

zasadach dobrowolności, działające w Polsce towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Członkami Izby są obecnie 33 działające w Polsce towarzystw funduszy inwestycyjnych. Do Izby należy również 5 agentów transferowych. (ISBnews)

IZFiA: Saldo wpłat i umorzeń w TFI wyniosło ponad 0,8 mld zł w grudniu

powołana 28 października 2004 roku. Członkami Izby są obecnie 32 działające w Polsce towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Do Izby należy również 5 agentów transferowych. (ISBnews)

Płać podatek tam, gdzie działasz, czyli pomysły OECD na walkę z oszustwami

m.in. zmianę przepisów, dzięki którym firmy, które nie mając siedziby w danym kraju, sprzedają tam swoje towary za pośrednictwem wynajętego agenta. Dziś takie firmy nie płacą tam podatku od dochodów ze sprzedaży, bo nie mają stałej placówki. Agent płaci podatek jedynie od prowizji, którą wypłaca mu

IZFiA: Saldo wpłat i umorzeń TFI wyniosło 583 mln zł w kwietniu

inwestycyjnych. Została powołana 28 października 2004 roku (wcześniej - od 1997 roku środowisko było reprezentowane przez Stowarzyszenie Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych, którego następcą jest Izba). Członkami Izby jest obecnie 29 działających w Polsce TFI. Do Izby należy również 5 agentów transferowych

Altus TFI ma umowę nabycia BPH TFI, cena sprzedaży ustalona na 20 mln zł

Warszawa, 06.04.2017 (ISBnews) - Altus Agent Transferowy (Altus AT) - spółka zależna Altus TFI - zawarła warunkową umowę nabycia 100% akcji spółki BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych od BPH PBK Zarządzanie Funduszami - podmiotu zależnego Banku BPH, podało Altus TFI. Cena

IZFiA: Saldo wpłat i umorzeń TFI wyniosło 1,42 mld zł w lutym

października 2004 roku (wcześniej - od 1997 roku środowisko było reprezentowane przez Stowarzyszenie Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych, którego następcą jest Izba). Członkami Izby jest obecnie 29 działających w Polsce TFI. Do Izby należy również 5 agentów transferowych. (ISBnews)

Przegląd prasy

Agent Transferowy --IMC chce wypłacać do 10% skons. zysku netto na dywidendę od 2017 r. --Nadwyżka w handlu zagranicznym Niemiec wyniosła 22,2 mld euro w maju --Senat przyjął ustawę ws. wynagrodzeń menedżerów spółek SP

Przegląd informacji ze spółek

wyniosła 282 mln zł i była wyższa o 11% niż przed rokiem. Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych przyjęło akt założycielski spółki Altus Agent Transferowy sp. z o.o., której głównym przedmiotem działalności będzie prowadzenie rejestru uczestników funduszy inwestycyjnych, podał

Pekao rozpoczyna strategiczną współpracę z Goldman Sachs Asset Management

), operacyjnej obsługi modelu dystrybucji w Polsce (Pekao Financial Services jest agentem sub-transferowym), jak i obsługi dystrybucyjnej (współpraca ze spółkami dystrybucyjnymi grupy Pekao). Goldman Sachs oferuje klientom bankowości prywatnej Pekao 3 fundusze dłużne, jeden alternatywny i 5 funduszy akcyjnych

Amerykanie zrobili kłopot klientom polskich funduszy. Będziemy mieli zablokowane rachunki?

Pieńkowska. Ilu klientów funduszy inwestycyjnych może dotyczyć zamieszanie z FATCA? Monika Piątkowska z firmy ProService, która jest największym agentem transferowym, czyli firmą pomagającą rozliczać transakcje zawarte przez klientów funduszy, szacuje, że przepisy okresu

Przegląd prasy

--Altus Agent Transferowy złożył wniosek do UOKiK ws. przejęcia BPH TFI --PORR Polska Construction ma umowę na remont linii kol. Poznań-Piła za 485 mln zł --PGE i Energy POOL złożyły wniosek do UOKiK ws. wspólnego przedsiębiorcy

Przegląd informacji ze spółek

. Commvault będzie odpowiedzialny m.in. za zarządzanie 200 TB danych z aplikacji, urządzeń mobilnych i środowiska wirtualnego oraz zarchiwizowanych danych systemu poczty elektronicznej. Altus Agent Transferowy złożył do Urzędy Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wniosek w

Przegląd prasy

publicznych --BGK poszerzy ofertę Funduszu Mieszkań na Wynajem o drugi budynek w Warszawie --Inpro miało wstępnie 210 mln zł przychodów i 25 mln zł zysku netto w 2015 r. --Cornerstone Partners i Oaktree przejmują ProService Agent

Przegląd informacji ze spółek

mln zł, co stanowi wzrost o ok. 210% r/r, podała spółka. Fundusze zarządzane przez Cornerstone Partners oraz fundusze zarządzane przez Oaktree Capital Management L.P (Oaktree) zawarły umowę nabycia 100% udziałów w spółce ProService Agent Transferowy (ProService AT) od

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

Lab. Źródło: DM PKO BP PRODUKTY, WDROŻENIA, INNE ProService Agent Transferowy : Wprowadził do oferty mobilne aplikacje Goniec Light oraz AML dla FIZ-ów. Goniec to aplikacja webowa działająca także na urządzeniach mobilnych, służąca do przyjmowania

Przegląd informacji ze spółek

wcześniej, podała spółka w raporcie. Altus Agent Transferowy (Altus AT) - spółka zależna Altus TFI - zawarła warunkową umowę nabycia 100% akcji spółki BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych od BPH PBK Zarządzanie Funduszami - podmiotu zależnego Banku BPH, podało Altus TFI. Cena

Przegląd informacji ze spółek

. wobec 8,97 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Altus Agent Transferowy (spółka zależna Altus TFI) oraz BPH PBK ZF zawarły porozumienie w sprawie rozliczenia ostatecznej ceny sprzedaży 100% akcji BPH Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (BPH TFI) (obecnie

Przegląd informacji ze spółek

Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wniosek w sprawie przejęcia kontroli nad ProService Agent Transferowy, podał Urząd. Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police (ZCh Police) odnotowały 165,95 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r

Przegląd informacji ze spółek

skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I półr. 2017 r. wobec 22,94 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Altus Agent Transferowy (Altus AT) - spółka zależna Altus TFI - przejął od BPH PBK Zarządzanie Funduszami Sp. z o.o., 100

Przegląd informacji ze spółek

r. i min. 600 mln zł w 2020 roku, powiedział ISBnews prezes Cezary Kozanecki. ProService Agent Transferowy liczy na "niezwłoczne" zamknięcie przejęcia od Skarbiec Holding działalności polegającej na prowadzeniu ksiąg rachunkowych na zlecenie. Jest to jedna z

Przegląd prasy

r/r do 0,78 mln zł w I kw. 2017 r. --Altus Agent Transferowy ma zgodę UOKiK na przejęcie kontroli nad BPH TFI --Zysk netto ZE PAK spadł r/r do 55,31 mln zł w I kw. 2017 r. --Indeks WIG20 może osiągnąć nowe szczyty

Przegląd prasy

netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I półr. 2017 r. wobec 22,94 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. --Altus Agent Transferowy (Altus AT) - spółka zależna Altus TFI - przejął od BPH PBK Zarządzanie Funduszami Sp. z o.o., 100 % akcji

Przegląd informacji ze spółek

. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) zgodził się na przejęcie przez Altus Agent Transferowy, kontroli nad spółką BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (BPH TFI), podała spółka. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin (ZE PAK) odnotował 55,31 mln zł skonsolidowanego

agent transferowy

Agent transferowy (agent rozliczeniowy) - podmiot świadczący outsourcingowe usługi księgowe na rzecz towarzystw funduszy inwestycyjnych (TFI), powszechnych towarzystw emerytalnych i pracowniczych towarzystw emerytalnych (PTE) a także towarzystw ubezpieczeniowych w zakresie obsługi: funduszy inwestycyjnych, otwartych funduszy emerytalnych (OFE). Nie każdy fundusz zleca te usługi do Agenta

więcej o agent transferowy na pl.wikipedia.org