agent emisji

Andrzej Kublik

Rosja wyłącza radio "Głos Ameryki"

Rosja wyłącza radio "Głos Ameryki"

Władze Rosji wstrzymały emisję w Moskwie audycji "Głosu Ameryki". W Sankt Petersburgu ośrodek pomocy ofiarom rasizmu i ksenofobii zamknęła organizacja "Memoriał", napiętnowana jako "obcy agent".

Pekao SA pomoże sprzedać obligacje gminy

Bank Pekao SA złożył najlepszą ofertę w przetargu na agenta emisji obligacji komunalnych Radomia. Na razie pożyczamy 90 mln zł.

Benefit Systems ustanowił program emisji obligacji o wart. do 100 mln zł

agencyjnej Haitong Bank Oddział w Polsce będzie pełnił funkcje organizatora emisji, agenta kalkulacyjnego, agenta obligatariuszy, agenta dokumentacyjnego oraz dealera w związku z organizacją i obsługą programu oraz emisją obligacji w ramach programu. Wszystkie obligacje emitowane w ramach programu będą

Marvipol zdecydował o emisji obligacji serii Y na łączną kwotę do 60 mln zł

kwietniu 2019 r. Marvipol Development ustanowił trzyletni program emisji do 25 tys. obligacji niezabezpieczonych o wartości nominalnej 10 tys. zł każda i łącznej wartości nominalnej do 250 mln zł. Spółka zawarła umowę programową z Bankiem Pekao działającym jako organizator, agent emisji, agent kalkulacyjny

BGK sprzedał obligacje o wartości 253,14 mln zł w ramach sprzedaży dodatkowej

. Obligacje zabezpieczone są gwarancją Skarbu Państwa. Przetarg został zorganizowany przez agenta emisji, którym jest Narodowy Bank Polski (NBP). Podstawą emisji obligacji jest ustawa z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem

BGK sprzedał w ramach sprzedaży dodatkowej obligacje o wartości 1240 mln zł

. Obligacje zabezpieczone są gwarancją Skarbu Państwa. Przetarg został zorganizowany przez agenta emisji, którym jest Narodowy Bank Polski (NBP). Podstawą emisji obligacji jest ustawa z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem

BGK sprzedał w ramach sprzedaży dodatkowej obligacje o wartości 477 mln zł

Ministrów. Obligacje zabezpieczone są gwarancją Skarbu Państwa. Przetarg został zorganizowany przez agenta emisji, którym jest Narodowy Bank Polski (NBP). Podstawą emisji obligacji jest ustawa z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych

Elemental ma umowę z mBankiem ws. programu obligacji do 64 mln zł

Warszawa, 28.06.2019 (ISBnews) - Elemental Holding zawarł z mBankiem umowę emisyjną, agencyjną i depozytową dotyczącą programu emisji obligacji do kwoty 64 mln zł, podała spółka. Celem emisji będzie pozyskanie środków na refinansowanie istniejącego zadłużenia z tytułu

Marvipol ma umowę z Pekao na program emisji obligacji na łącznie max. 250 mln zł

działającym jako organizator, agent emisji, agent kalkulacyjny oraz dealer. "Przedmiotem umowy programowej jest umożliwienie dokonywania przez spółkę wielokrotnych emisji obligacji w ramach programu, zgodnie z następującymi założeniami: 1. Obligacje

Pekabex ma program emisji obligacji do kwoty 80 mln zł

. ?Spółka planuje dokonać emisji pierwszej serii obligacji w ramach programu w drugim kwartale 2018 roku. Wartość emisji nie przekroczy kwoty 40 000 000 zł" ? czytamy dalej. Pekao SA będzie działać jako organizator, agent emisji, agent kalkulacyjny oraz dealer w ramach umowy

mPay liczy, że poprzez obecną emisję akcji pozyska odpowiednich inwestorów

Warszawa, 11.06.2019 (ISBnews) - mPay chciałby jesienią tego roku zakończyć emisję akcji o wartości 2-6 mln zł i pozyskać inwestorów finansowych lub branżowych, poinformował ISBnews prezes Grupy Lew, inwestora strategicznego mPay, Andrzej Basiak

Elemental zawarł z mBankiem umowę na obsługę programu obligacji do 40 mln zł

, a także z emisją obligacji emitowanych w ramach programu, w tym do pełnienia funkcji agenta ds. płatności, depozytariusza, dealera, agenta kalkulacyjnego oraz agenta technicznego, podano także. Elemental Holding jest grupą kapitałową działającą w branży recyklingu i obrotu

BGK sprzedał obligacje za 7,91 mld zł na rzecz Funduszu Przeciwdziałania COVID

Przeciwdziałania COVID-19, którego dysponentem jest prezes Rady Ministrów. Obligacje zabezpieczone są gwarancją Skarbu Państwa. Przetarg został zorganizowany przez agenta emisji, którym jest Narodowy Bank Polski (NBP). Popyt na obligacje wyniósł odpowiednio: 11

BGK sprzedał obligacje za 11,85 mld zł na rzecz Funduszu Przeciwdziałania COVID

Przeciwdziałania COVID-19, którego dysponentem jest prezes Rady Ministrów. Obligacje zabezpieczone są gwarancją Skarbu Państwa. Przetarg został zorganizowany przez agenta emisji, którym jest Narodowy Bank Polski (NBP). Popyt na obligacje wyniósł odpowiednio: 10

BPS przeprowadził emisję obligacji podporządkowanych o wartości 41,87 mln zł

obligacji nastąpi w dniu 21 września 2025 roku. Agentem emisji jest Dom Maklerski Banku BPS" - podano również. Bank Polskiej Spółdzielczości (BPS) działa na polskim rynku od 1992 roku i zrzesza 359 banków spółdzielczych. (ISBnews)

Biomed-Lublin zdecydował o emisji do 6 mln akcji serii R, rozpoczyna ABB

Warszawa, 07.07.2020 (ISBnews) - Biomed-Lublin Wytwórnia Surowic i Szczepionek zdecydowała o podwyższenia kapitału zakładowego do kwoty nie wyższej niż 6 826 041 zł, poprzez emisję nie więcej niż 6 mln nowych akcji serii R, o wartości nominalnej wynoszącej 0,1 zł, podała spółka

BGK sprzedał w ramach sprzedaży dodatkowej obligacje o wartości 46 mln zł

148,453 mln zł. Emisję przeprowadzono na rzecz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, którego dysponentem jest prezes Rady Ministrów. Obligacje zabezpieczone są gwarancją Skarbu Państwa. Przetarg po raz pierwszy został zorganizowany przez agenta emisji, którym jest Narodowy Bank

BGK sprzedał obligacje za 4,15 mld zł na rzecz Funduszu Przeciwdziałania COVID

. Obligacje zabezpieczone są gwarancją Skarbu Państwa. Przetarg po raz pierwszy został zorganizowany przez agenta emisji, którym jest Narodowy Bank Polski (NBP). Popyt na obligacje wyniósł 4 148,453 mln zł, podano w komunikacie

BPS wyemituje obligacje serii BPS1226 o wartości nom. 21,88 mln zł

nastąpi w dniu 1 grudnia 2026 roku. Agentem emisji jest Dom Maklerski BPS S.A" - czytamy w komunikacie. Bank Polskiej Spółdzielczości (BPS) działa na polskim rynku od 1992 roku i zrzesza 359 banków spółdzielczych. (ISBnews)

Sfinks przeprowadzi emisję obligacji serii A2 zamiennych na akcje

obsługi innych zdarzeń dotyczących obligacji, w tym wynagrodzenia agenta emisji" - czytamy także. Oprocentowane obligacji jest zmienne i oparte o stawkę WIBOR 6M powiększoną o marżę w wysokości 8 pkt proc. Dniem wykupu obligacji będzie 31 grudnia 2019 r. chyba, że wcześniej

Inpro ma umowę z DM Michael/Ström na organizację emisji obligacji do 20 mln zł

zobowiązany jest m.in. do przygotowania dokumentacji na potrzeby ww. emisji, oferowania obligacji, pełnienia funkcji autoryzowanego doradcy, pełnienia funkcji agenta kalkulacyjnego, reprezentowania spółki w czynnościach i postępowaniach przed Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych SA związanych z

AmRest wyemituje instrumenty dłużne na łączną kwotę ok. 316 mln zł

. Rola głównego organizatora emisji oraz agenta rozliczeniowego została powierzona Erste Group Bank AG. Współorganizatorem emisji będzie CaixaBank oraz Bank Zachodni WBK. AmRest Holdings SE jest największą niezależną firmą prowadzącą sieci restauracji w Europie Środkowo

CI Games wyemituje do 1,1 mln akcji bez pp na globalny marketing 'Snipera 3'

serii G będą emitowane w ramach oferty prywatnej przeprowadzonej za pośrednictwem Trigon Dom Maklerski [?], występującego w charakterze oferującego oraz agenta emisji akcji serii G" - czytamy w komunikacie. Większa część środków uzyskana z planowanej emisji akcji serii G

J.W. Construction ustanowił program obligacji do 100 mln zł

Warszawa, 29.01.2020 (ISBnews) - J.W. Construction Holding ustanowił program emisji obligacji o maksymalnej wartości nominalnej do 100 mln zł, podała spółka. "Została zawarta umowa programowa z Bankiem Polska Kasa Opieki na podstawie której to

Polska Grupa Odlewnicza uruchomi program emisji obligacji na kwotę do 100 mln zł

PGO poinformowała także o zawarciu z Raiffeisen Bank Polska umów, na podstawie których bank będzie pełnił funkcje organizatora emisji oraz agenta emisji przy programie emisji obligacji. "Zawarte przez emitenta i bank umowy będą obowiązywały do dnia 30 czerwca 2019 r

Bank Pocztowy: Kolejne emisje obligacji uzależnione od wskaźników płynnościowych

Ipopema. Dodatkowo agentem firmy inwestycyjnej jest Expander. W grudniu ub. r. akcjonariusze Banku Pocztowego wyrazili zgodę na ustanowienie programu emisji obligacji własnych, w tym podporządkowanych, o łącznej wartości do 1 mld zł. Bank Pocztowy

DM Navigator:Deweloperzy z Catalyst wyemitowali obligacje na 475 mln zł w I poł.

obowiązek rejestracji papierów wartościowych w KDPW przy pośrednictwie agenta emisji" - czytamy w komunikacie. Łącznie przeprowadzono 7 emisji obligacji, z których największa opiewała na kwotę 100 mln zł. Łączna wartość wykupów obligacji wyniosła 481,1 mln zł, a łączny

Miał być alkomat na koronawirusa. Andrzej Duda napompował akcje prywatnej spółki?

Komisja Nadzoru Finansowego. Następnie do działań miała przystąpić Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Jej funkcjonariusze pojawili się w siedzibie Okręgowej Izby Lekarskiej w Rzeszowie. Jak twierdzi Onet, agenci ABW sprawdzali, czy nie było nacisku na komisję bioetyczną w sprawie urządzenia, które

GPW: Za wcześnie na ocenę Segmentu Prime na Catalyst, to projekt długoterminowy

dodał, że przejściowo "nie pomogły" rynkowi nowe regulacje. "Nie pomogły nowe regulacje, wprowadzono funkcję agenta emisji i nastąpił chwilowy zastój, ale już mamy pierwsze emisje i kształtuje się praktyka rynkowa. I emitenci, i pośrednicy przyzwyczajają się do

BGK zaoferuje w środę koronaobligacje za 4,87 mld zł w formie przetargu NBP

czerwca, podał BGK. "Środowa sprzedaż będzie pierwszą w formie przetargu zorganizowanego przez agenta emisji, którym jest Narodowy Bank Polski. Tym samym obligacje, które emitujemy na rzecz Funduszu, będą oferowane identycznym trybem, jak obligacje skarbowe. Oznacza to m.in

Skarbiec TFI liczy na klientów korporac. szukających alternatywy dla depozytów

. Skarbiec TFI chce także rozwijać ofertę funduszy inwestycyjnych zamkniętych. Nad transparentnością każdej transakcji ma czuwać agent emisji. Skarbiec TFI jest na etapie finalizującym wdrożenie tego projektu, poinformował Norbert Talarczyk. "Będziemy zainteresowani rozwojem oferty funduszy

MF utrzymało w XII oprocentowanie obligacji detalicznych na poziomie z XI

. Agentem emisji papierów skarbowych jest PKO Bank Polski i właśnie w placówkach tego banku oraz punktach obsługi klientów Domu Maklerskiego PKO BP można nabywać obligacje. Możliwy jest też zakup przez telefon i internet. (ISBnews)

PBG porozumiało się z głównymi wierzycielami, rozpoczyna emisję obligacji

podpisaniem stosownych dokumentów, rozpoczęła się procedura emisji obligacji, zgodnie z którą agent emisji skieruje ofertę nabycia obligacji wierzycielom zaspokajanym zgodnie z układem w Grupach 1, 3, 4, 5 i 6" - czytamy dalej w komunikacie. Objęcie obligacji przez

Ustawa antylichwiarska 3.0 będzie ciosem dla branży pożyczkowej. Kto przetrwa?

agenta bądź pośrednika itp.) oraz za sprawą zakazu rolowania długów, czyli zastępowania jednego długu kolejnym, ograniczy możliwość nakładania dodatkowych drastycznych opłat na klientów firm pożyczkowych". Polacy pożyczają coraz więcej W 2022 r. firmy pożyczkowe współpracujące z Biurem Informacji

Zapisy na 180 tys. akcji Kool2Play po 14 zł/szt. rozpoczynają się dzisiaj

Warszawa, 25.06.2020 (ISBnews) - Kool2Play w ramach pierwszej oferty publicznej akcji rozpoczęło zapisy na 180 tys. akcji serii D w cenie emisyjnej 14 zł za sztukę. Zapisy potrwają do 17 lipca br. Środki pozyskane z emisji (tj. ponad 2,5 mln zł brutto) mają zostać przeznaczone

MF zaoferuje ponownie 10-miesięczną premiową obligację oszczędnościową w czerwcu

preferencyjnej marży wynoszącej 1,75% dla obligacji 6-letnich oraz 2,00% dla 12-letnich. Od 28 maja br. można nabywać nową emisję obligacji skarbowych w drodze zamiany. Agentem emisji papierów skarbowych jest PKO Bank Polski i właśnie w placówkach tego banku

Bank Pocztowy rozpoczyna dziś ofertę obligacji na 50 mln zł dla klientów indyw.

. Oferującym jest Ipopema. Dodatkowo agentem firmy inwestycyjnej jest Expander. Program o wartości do 1 mld zł będzie obowiązywał do roku 2020. "Ten program, który rozpoczynamy tą emisją ma unikalny charakter, dlatego, że kierujemy go do klienta

OT Logistics ma umowę dot. restrukturyzacji zadłużenia o wartości 175 mln zł

również w roli agenta kredytu i agenta zabezpieczenia. Umowa wspólnych warunków wejdzie w życie, gdy agent otrzyma wszystkie, standardowe dla tego typu umów, dokumenty, w tym zgody korporacyjne każdej ze stron. Wymagane jest także potwierdzenie zawarcia aneksu do umowy kredytu udzielonego spółce przez

Kredyt Inkaso może przeznaczyć środki z emisji obligacji na akwizycje

Warszawa, 27.11.2017 (ISBnews) - Kredyt Inkaso (KI), które zdecydowało dziś o emisji obligacji na kwotę do 30 mln zł w ramach programu o wartości 300 mln zł, chce przeznaczyć środki na zakup portfeli wierzytelności, ale nie wyklucza sfinansowania nimi akwizycji - w grę wchodzi

MF utrzymało w sierpniu oprocentowanie obligacji detal. na poziomie z lipca

sierpnia br. prowadzona jest sprzedaż nowych emisji skarbowych papierów dłużnych. Agentem emisji papierów skarbowych jest PKO Bank Polski i właśnie w placówkach tego banku oraz punktach obsługi klientów Domu Maklerskiego PKO BP można nabywać obligacje. Możliwy jest też zakup

Bitcoin tąpnął przez Moskwę. Rosja chce wygnać kryptowalutę z systemu finansowego

Właśnie 20 stycznia Bank Centralny Rosji przedstawił projekt przepisów zakazujących wykorzystywania rosyjskiego systemu finansowego dla dowolnych transakcji z kryptowalutą. Konkretnie Bank Centralny Rosji zaproponował zakazać "wydobywania" (mining), emisji, obrotu i wymiany walut z udziałem

MF utrzymało w lutym oprocentowanie obligacji detal. na poziomie ze stycznia

obligacji skarbowych można zakupić w ramach konta IKE Obligacje. Agentem emisji papierów skarbowych jest PKO Bank Polski i właśnie w placówkach tego banku oraz punktach obsługi klientów Domu Maklerskiego PKO BP można nabywać obligacje. Możliwy jest też zakup przez telefon i

Nowe regulacje UE dot. prospektów zwiększą dostępność GPW dla nowych spółek

ma być wzmocnienie nadzoru nad rynkiem finansowym oraz ochrona inwestorów na tym rynku. Ustawa wejdzie w życie 1 stycznia 2019 r. Najważniejszą zmianą wynikającą z tej ustawy jest obligatoryjna dematerializacja obligacji i ich rejestracja w KDPW oraz wprowadzenie instytucji agenta emisji"

MF utrzymało w maju oprocentowanie obligacji detalicznych na poziomie z IV

skarbowych w drodze zamiany. Agentem emisji papierów skarbowych jest PKO Bank Polski i właśnie w placówkach tego banku oraz punktach obsługi klientów Domu Maklerskiego PKO BP można nabywać obligacje. Możliwy jest też zakup przez telefon i internet

PBG zamierza głosować na NWZ Rafako za emisją 42,5 mln akcji serii K

poboru i w konsekwencji na zmniejszenie udziału PGB w akcjonariacie Rafako poniżej 50% udziału, zgodę muszą wyrazić obligatariusze PBG, podano także. "Spółka zwróci się do obligatariuszy za pośrednictwem agenta zabezpieczeń o wydanie wspólnego stanowiska obligatariuszy zgodnie z warunkami emisji

MF utrzymało w kwietniu oprocentowanie obligacji detal. na poziomie z marca

. Od 28 marca br. można nabywać nową emisję obligacji skarbowych w drodze zamiany. Od 1 kwietnia br. do 30 kwietnia br. prowadzona jest sprzedaż nowych emisji skarbowych papierów dłużnych Agentem emisji papierów skarbowych jest PKO Bank Polski i właśnie w placówkach tego

MF utrzymało w kwietniu oprocentowanie obligacji detalicznych na poziomie z III

skarbowych w drodze zamiany. Agentem emisji papierów skarbowych jest PKO Bank Polski i właśnie w placówkach tego banku oraz punktach obsługi klientów Domu Maklerskiego PKO BP można nabywać obligacje. Możliwy jest też zakup przez telefon i internet

MF utrzymało w marcu oprocentowanie obligacji detal. na poziomie z lutego

emisji skarbowych papierów dłużnych Agentem emisji papierów skarbowych jest PKO Bank Polski i właśnie w placówkach tego banku oraz punktach obsługi klientów Domu Maklerskiego PKO BP można nabywać obligacje. Możliwy jest też zakup przez telefon i internet

MF utrzymało w lutym oprocentowanie obligacji detal. na poziomie ze stycznia

. prowadzona jest sprzedaż nowych emisji skarbowych papierów dłużnych. Agentem emisji papierów skarbowych jest PKO Bank Polski i właśnie w placówkach tego banku oraz punktach obsługi klientów Domu Maklerskiego PKO BP można nabywać obligacje. Możliwy jest też zakup przez telefon i

MF utrzymało w marcu oprocentowanie obligacji detalicznych na poziomie z lutego

zamiany. Agentem emisji papierów skarbowych jest PKO Bank Polski i właśnie w placówkach tego banku oraz punktach obsługi klientów Domu Maklerskiego PKO BP można nabywać obligacje. Możliwy jest też zakup przez telefon i internet. (ISBnews)

Developres wyemitował obligacje o wartości nominalnej 40 mln zł

. Organizatorem emisji i oferującym był Dom Maklerski Navigator, natomiast funkcję agenta emisji pełni FM Bank PBP. "Obligacje zostały objęte wyłącznie przez inwestorów instytucjonalnych. Emisja obligacji serii A zakończyła się nadsubskrypcją, natomiast serii B - pełną wartością

MF utrzymało w sierpniu oprocentowanie obligacji detalicznych na poziomie z VII

-letnich. Od 26 lipca br. można nabywać nową emisję obligacji skarbowych w drodze zamiany. Agentem emisji papierów skarbowych jest PKO Bank Polski i właśnie w placówkach tego banku oraz punktach obsługi klientów Domu Maklerskiego PKO BP można nabywać

MF zaoferuje nową 10-miesięczną premiową obligację oszczędnościową w czerwcu

Warszawa, 24.05.2018 (ISBnews) - Ministerstwo Finansów wprowadzi w czerwcu nową 10-miesięczna premiową obligację oszczędnościową (POS), podał resort. "Czerwcowa emisja obligacji premiowych to emisja pilotażowa. Jednorazowo, w czerwcu, oferta

"The New York Times": Antyestablishment, oswajanie z Putinem i teorie spiskowe. Tak się pracowało dla rosyjskiej telewizji propagandowej w USA

przedsięwzięcie był wysoki rudobrody weteran oficjalnych kanałów informacyjnych wspieranych przez państwo rosyjskie – Michaił Sołodownikow, zwany Miszą. Prowadził firmę za pośrednictwem T&R Productions, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, która – w związku z ustawą o działalności agentów

MF utrzymało we wrześniu oprocentowanie obligacji detal. na poziomie z sierpnia

%" - czytamy w komunikacie. Od 26 sierpnia br. można nabywać nową emisję obligacji skarbowych w drodze zamiany. Agentem emisji papierów skarbowych jest PKO Bank Polski i właśnie w placówkach tego banku oraz punktach obsługi klientów Domu

Duon pozyskał 30 mln zł z emisji obligacji, kolejna najwcześniej w 2016 r.

wprowadzić wyemitowane obligacje do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez BondSpot, podano także. Agentem i organizatorem emisji pierwszej serii obligacji o wartości 30 mln zł był dom maklerski Erste Securities Polska, a doradcą prawnym spółki był White & Case

MF utrzymało w sierpniu oprocentowanie obligacji detal. na poziomie z lipca

zamiany Agentem emisji papierów skarbowych jest PKO Bank Polski i w placówkach tego banku oraz punktach obsługi klientów Domu Maklerskiego PKO BP można nabywać obligacje. Możliwy jest też zakup przez telefon i internet. (ISBnews)

Popularność w Polsce najlepszej ligi koszykarskiej na świecie powróci z nową, rodzimą gwiazdą?

serwisem Sport.pl.  Telewizja w euforii Na pewno cieszy się Canal+, który ma prawa do transmisji meczów NBA w Polsce. Stacja w połowie zeszłego roku przedłużyła o dwa lata umowę z ligą. Wartość transakcji nie została ujawniona, ale wiadomo, że stacja ma prawo do emisji z polskim komentarzem ponad 150

OT Logistics rozpoczął spełnianie warunków zawieszających umowy dot. zadłużenia

poprzez zawarcie dokumentów restrukturyzacji pomiędzy spółką, wybranymi spółkami z grupy oraz głównymi wierzycielami finansowymi grupy, tj. BNP Paribas Bank Polska (w tym jako następcą prawnym Raiffeisen Bank Polska), mBankiem oraz Santander Bank Polska jako kredytodawcami oraz mBankiem jako agentem oraz

Hyperion wyemituje obligacje serii E o wartości do 40 mln zł (aktual.)

obligacjach Domowi Maklerskiemu Banku BPS S.A. z siedzibą w Warszawie; 4. powierzyć wykonywanie czynności agenta emisji związanych z emisją obligacji Domowi Maklerskiemu Banku BPS S.A. z siedzibą w Warszawie; 5. zaoferować objęcie wszystkich obligacji

Hyperion wyemituje obligacje serii E o wartości do 40 mln zł na pożyczkę dla MSS

obligacjach na poziomie 16 000 sztuk obligacji; 3. powierzyć prowadzenie ewidencji, o której mowa w art. 8 ustawy o obligacjach Domowi Maklerskiemu Banku BPS S.A. z siedzibą w Warszawie; 4. powierzyć wykonywanie czynności agenta emisji związanych z emisją

MF utrzymało w maju oprocentowanie obligacji detal. na poziomie z kwietnia

; - czytamy także. Od 26 kwietnia br. można nabywać nową emisję obligacji skarbowych w drodze zamiany. Agentem emisji papierów skarbowych jest PKO Bank Polski i właśnie w placówkach tego banku oraz punktach obsługi klientów Domu Maklerskiego PKO BP można

Ghelamco z zatwierdzonym programem obligacji przygotowane do rozwoju

poprzedni prospekt, Pekao Investment Banking. Agentem emisji każdej serii będzie natomiast Bank Pekao. Obligacje wyemitowane w ramach IV Publicznego Programu Emisji Obligacji będą, podobnie jak w przypadku poprzednich obligacji, zabezpieczone poręczeniem udzielonym przez Granbero

MF utrzymało w kwietniu oprocentowanie obligacji detal. na poziomie z marca

także. Od 24 marca br. można nabywać nową emisję obligacji skarbowych w drodze zamiany. Agentem emisji papierów skarbowych jest PKO Bank Polski i właśnie w placówkach tego banku oraz punktach obsługi klientów Domu Maklerskiego PKO BP można nabywać

MCI.EuroVentures wyemitował obligacje na rynku czeskim warte ponad 95 mln zł

.]. Obligacje zostały objęte przez inwestorów instytucjonalnych. Agentem emisji była Ceska sporitelna" - czytamy w komunikacie. To pierwszy taki przypadek pozyskania kapitału na nowe inwestycje przez fundusz MCI.EuroVentures na rynku zagranicznym, podkreślono w informacji

Cyfrowy Polsat spłaci przedterminowo 1 mld zł kredytu pod koniec lipca

Warszawa, 22.07.2015 (ISBnews) ? Cyfrowy Polsat przekazał do agenta umowy kredytowej dyspozycję uruchomienia procedury przedterminowej przedpłaty części kredytu terminowego w wysokości 1 mld zł, podała spółka. Przedpłata planowana jest na 29 lipca

MF utrzymało w marcu oprocentowanie obligacji detal. na poziomie z lutego

zamiany. Agentem emisji papierów skarbowych jest PKO Bank Polski i właśnie w placówkach tego banku oraz punktach obsługi klientów Domu Maklerskiego PKO BP można nabywać obligacje. Możliwy jest też zakup przez telefon i internet. (ISBnews)

Sensacyjna przemiana Link 4! Z wilka w owieczkę

. Doszło do tego, że wściekli agenci skierowali przeciwko Link 4 pozew do sądu. Niedawno sąd apelacyjny oddalił wniosek Polskiej Izby Pośredników Ubezpieczeniowych i Finansowych o zabezpieczenie powództwa i zakazanie emisji przez Link4 "reklam łączących atrakcyjną cenę ubezpieczeń oferowanych przez

Maxcom: Ostatni dzień przyjmowania zapisów inwestorów indywidualnych na akcje

. "Spółka oczekuje, że wpływy netto z emisji akcji wyniosą ok. 45 mln zł, środki te zostaną przeznaczone na realizację strategii rozwoju Maxcom. Za pieniądze pozyskane od inwestorów spółka planuje rozwijać nowe modele klasycznych telefonów oraz smartfonów, w tym innowacyjnego smartfona dla seniorów

MF utrzymało w lutym oprocentowanie obligacji detalicznych na poziomie ze I

obligacji 6-letnich oraz 2,00% dla 12-letnich. Od 26 stycznia br. można nabywać nową emisję obligacji skarbowych w drodze zamiany. Agentem emisji papierów skarbowych jest PKO Bank Polski i właśnie w placówkach tego banku oraz punktach obsługi klientów

MF utrzymało w X oprocentowanie obligacji detalicznych na poziomie z IX

na podstawie sumy wskaźnika inflacji z ostatnich 12 miesięcy oraz preferencyjnej marży wynoszącej 1,75% dla obligacji 6-letnich oraz 2% dla 12-letnich. Od 25 września br. można nabywać nową emisję obligacji skarbowych w drodze zamiany. Agentem

CM International rozpoczyna współpracę z nigeryjskim dystrybutorem

Bliskim Wschodzie m.in. w Iranie. Jednak ekspansja na tym rynku zależy od rozwoju sytuacji politycznej. W tym roku chcemy też wejść na rynek australijski i nowozelandzki. Na tych obszarach posiadamy bazę klientów i wstępnie zainteresowane firmy. Jednak przede wszystkim działa tam nasz agent który

MF utrzymało we wrześniu oprocentowanie obligacji detal. na poziomie z sierpnia

. Od 28 sierpnia br. można nabywać nową emisję obligacji skarbowych w drodze zamiany. Od 1 września br. do 30 września br. prowadzona jest sprzedaż nowych emisji skarbowych papierów dłużnych. Agentem emisji papierów skarbowych jest PKO Bank Polski i właśnie w placówkach tego

MF utrzymało w IX oprocentowanie obligacji detalicznych na poziomie z VIII

podstawie sumy wskaźnika inflacji z ostatnich 12 miesięcy oraz preferencyjnej marży wynoszącej 1,75% dla obligacji 6-letnich oraz 2% dla 12-letnich. Od 28 sierpnia br. można nabywać nową emisję obligacji skarbowych w drodze zamiany. Agentem emisji

Lokum Deweloper może zadebiutować na głównym rynku GPW w II poł. 2015 r.

dziś na rynku Catalyst. Organizatorem emisji i oferującym był Dom Maklerski Navigator, natomiast funkcję agenta emisji pełni FM Bank PBP. Lokum Deweloper to deweloper mieszkaniowy z Wrocławia. (ISBnews)

MF utrzymało w lipcu oprocentowanie obligacji detal. na poziomie z czerwca

wyższa jest jednak wysokość marży, która wynosi 1,50%" - czytamy także. Od 27 czerwca br. można nabywać nową emisję obligacji skarbowych w drodze zamiany Agentem emisji papierów skarbowych jest PKO Bank Polski i właśnie w placówkach tego banku

MF utrzymało w lipcu oprocentowanie obligacji detal. na poziomie z czerwca

31 lipca br. prowadzona jest sprzedaż nowych emisji skarbowych papierów dłużnych . Agentem emisji papierów skarbowych jest PKO Bank Polski i właśnie w placówkach tego banku oraz punktach obsługi klientów Domu Maklerskiego PKO BP można nabywać obligacje. Możliwy jest też

MF utrzymało oprocentowanie detal. obligacji na niezmienionym poziomie w X

nową emisję obligacji skarbowych w drodze zamiany. Od lutego 2013 roku wszystkie rodzaje obligacji skarbowych można zakupić w ramach konta IKE Obligacje. Agentem emisji papierów skarbowych jest PKO Bank Polski i właśnie w placówkach tego banku oraz

MF utrzymało w lipcu oprocentowanie obligacji detalicznych na poziomie z VI

1,75% dla obligacji 6-letnich oraz 2% dla 12-letnich. Od 26 czerwca br. można nabywać nową emisję obligacji skarbowych w drodze zamiany. Agentem emisji papierów skarbowych jest PKO Bank Polski i właśnie w placówkach tego banku oraz punktach obsługi

MF utrzymało w czerwcu oprocentowanie obligacji detal. na poziomie z maja

najdłuższym horyzoncie czasowym wyższa jest jednak wysokość marży, która wynosi 1,50%" - czytamy także. Od 25 maja br. można nabywać nową emisję obligacji skarbowych w drodze zamiany Agentem emisji papierów skarbowych jest PKO Bank Polski i właśnie w

MF utrzymało w czerwcu oprocentowanie obligacji detal. na poziomie z maja

. Agentem emisji papierów skarbowych jest PKO Bank Polski i właśnie w placówkach tego banku oraz punktach obsługi klientów Domu Maklerskiego PKO BP można nabywać obligacje. Możliwy jest też zakup przez telefon i internet. (ISBnews)

MF utrzymało oprocentowanie detal. obligacji na niezmienionym poziomie we IX

drodze zamiany. Od lutego 2013 roku wszystkie rodzaje obligacji skarbowych można zakupić w ramach konta IKE Obligacje. Agentem emisji papierów skarbowych jest PKO Bank Polski i właśnie w placówkach tego banku oraz punktach obsługi klientów Domu

MF utrzymało w maju oprocentowanie obligacji detal. na poziomie z kwietnia

. Agentem emisji papierów skarbowych jest PKO Bank Polski i właśnie w placówkach tego banku oraz punktach obsługi klientów Domu Maklerskiego PKO BP można nabywać obligacje. Możliwy jest też zakup przez telefon i internet. (ISBnews)

Orlen już kontroluje Ruch. Za jaką cenę - nie wiadomo

nad spółką Ruch zarządzającą siecią kiosków i saloników prasowych. To efekt decyzji walnego zgromadzenia akcjonariuszy Ruchu, które we wtorek uchwaliło podwyższenie kapitału zakładowego spółki w drodze emisji nowych akcji.  "Jesteśmy poważnym inwestorem, otwieramy kolejny rozdział w historii

Kopex przydzielił obligacje o łącznej wartości nominalnej 185 mln zł

Warszawa, 14.12.2016 (ISBnews) - Kopex przydzielił 1 849 998 zwykłych, imiennych obligacji serii 01/2016 o łącznej wartości nominalnej 184 999 800 zł, podała spółka. "Emisja została przeprowadzona w ramach programu emisji obligacji ustalonego i

PKO BH planuje kolejną emisję listów zastawnych za granicą na ok. 500 mln euro

Warszawa, 06.03.2017 (ISBnews) - PKO Bank Hipoteczny planuje kolejną emisję listów zastawnych na rynku międzynarodowym o wartości 500 mln euro. W ciągu dwóch kwartałów PKO BP chce zaoferować klientom kredyty hipoteczne o stałej stopie procentowej, poinformowali przedstawiciele

Expander: Wolumen sprzedaży kredytów hipotecznych wzrósł o 13% r/r w 2016 r.

. W lutym 2016 r. Expander Advisors uzyskał status agenta firmy inwestycyjnej Ipopema Securities. Pozwoliło to firmie na dołączenie do portfolio takich produktów jak obligacje korporacyjne czy fundusze inwestycyjne zamknięte. Dodatkowo, rozbudowana sieć oddziałów sprzedaży sprawia, że zdecydowanie

MF utrzymało oprocentowanie detal. obligacji na niezmienionym poziomie w lipcu

resort. Od 25 czerwca br. można nabywać nową emisję obligacji skarbowych w drodze zamiany. Od lutego 2013 roku wszystkie rodzaje obligacji skarbowych można zakupić w ramach konta IKE Obligacje. Agentem emisji papierów

MF utrzymało w styczniu oprocentowanie obligacji detalicznych na poziomie z XII

. można nabywać nową emisję obligacji skarbowych w drodze zamiany. Agentem emisji papierów skarbowych jest PKO Bank Polski i właśnie w placówkach tego banku oraz punktach obsługi klientów Domu Maklerskiego PKO BP można nabywać obligacje. Możliwy jest też zakup przez telefon i

Bank Pekao sfinansuje budowę największej lądowej farmy wiatrowej w Polsce

, w tym Pekao oraz Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR). Udział Banku Pekao w finansowaniu projektu przekracza 20%. Bank Pekao będzie pełnił w inwestycji rolę agenta zabezpieczeń i wyłącznego dawcy kredytu VAT oraz będzie odpowiadał za hedging. Prace budowlane już się

Oferta publiczna obligacji Capital Park o wart. 11,1 mln zł ruszy w poniedziałek

marca. Planowany termin wprowadzenia do ASO to kwiecien?. Obligacje emitowane sa? w ramach Programu emisji obligacji do maksymalnej kwoty 100 mln zł. Oferuja?cym, agentem ds. płatności, depozytariuszem (do czasu zarejestrowania obligacji w KDPW) oraz

MF utrzymało w XII oprocentowanie obligacji detalicznych na poziomie z XI

1,75% dla obligacji 6-letnich oraz 2% dla 12-letnich. Od 27 listopada br. można nabywać nową emisję obligacji skarbowych w drodze zamiany (nie dotyczy to obligacji 3-miesięcznych OTS0318), podano także. Agentem emisji papierów skarbowych jest PKO

Arctic Paper spłacił 359 mln zł zadłużenia realizując proces refinansowania

Warszawa, 26.10.2016 (ISBnews) - Spółka zależna Arctic - Arctic Paper Kostrzyn - spłaciła łącznie zadłużenie z tytułu umowy kredytowej na kwotę w wysokości nie wyższej niż odpowiadająca kwocie 359 mln zł z dnia 6 listopada 2012 roku, zawartej pomiędzy Pekao jako agentem

MF utrzymało w XI oprocentowanie obligacji detal. na poziomie z X

drodze zamiany (nie dotyczy to obligacji 3-miesięcznych OTS0218). Agentem emisji papierów skarbowych jest PKO Bank Polski i właśnie w placówkach tego banku oraz punktach obsługi klientów Domu Maklerskiego PKO BP można nabywać obligacje. Możliwy jest też zakup przez telefon i

Londyn zakaże handlu obligacjami Rosji? W Moskwie panika

połowie marca w reakcji na próbę otrucia gazem bojowym "nowiczok" Siergieja Skripala, byłego pułkownika rosyjskiego wywiadu wojskowego GRU, który był również brytyjskim agentem i po wymianie szpiegów z Rosją osiadł w Wielkiej Brytanii. Wtedy Wielka Brytania nakazała wyjazd 23 rosyjskim

JSW nie wykupiła obligacji pomimo żądania ING BSK, rozmawia z wierzycielami

. "Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. (JSW) informuje, iż w związku z trwającymi intensywnie rozmowami z obligatariuszami, o których mowa poniżej, spółka nie wykupiła w dniu 22 września 2015 roku (który został wskazany przez Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. działającą jako agent

Przegląd informacji ze spółek

organizator, agent emisji, agent kalkulacyjny oraz dealer. Cyfrowy Polsat podjął uchwałę w sprawie emisji nie więcej niż 1 mln niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1 tys. zł każda i łącznej wartości nominalnej nie większej niż 1 mld zł, podała

Prezydent podpisał nowelę ustaw dot. wzmocnienia nadzoru nad rynkiem finansowym

; - wprowadzają agenta emisji (art. 7a ustawy o obrocie instrumentami finansowymi), co powinno ułatwić emitentom przeprowadzenie procesu rejestracji dłużnych papierów wartościowych w depozycie i przyczynić się do skrócenia czasu trwania tego procesu; - wprowadzają zmiany w ustawie o

CBA zatrzymało 7 podejrzanych w nowym wątku śledztwa ws. GetBack

. Dalej w materiale Biuro przypomina o dotychczasowych aresztowaniach i zarzutach: 16 czerwca br. zostali zatrzymani przez agentów z warszawskiej Delegatury CBA na lotnisku Chopina, Konrad K. - były prezes zarządu GetBack, a w swoim domu na warszawskim Ursynowie Piotr B