agencje pośredniczące

Nowa wersja "tarczy branżowej" przegłosowana. Więcej przedsiębiorców otrzyma wsparcie

Już drugi raz Sejm głosował nad ustawą potocznie zwaną "tarczą branżową". Posłowie zdecydowali, że pieniądze dostaną też m.in. firmy kateringowe, przewoźnicy autokarowi i sprzedawcy obuwia.

Kiedy zadbać o zaliczki w umowie nawet, gdy jej wartość nie przekracza 30.000 euro?

Kiedy zadbać o zaliczki w umowie nawet, gdy jej wartość nie przekracza 30.000 euro?

Pytanie: Zamawiający chce promować poza granicami kraju wyprodukowany przez swojego pracownika film, aby ten został zakwalifikowany do nominacji w prestiżowym festiwalu w USA. Umowa zostanie zawarta z polską firmą pośredniczącą w realizacji kampanii promocyjnej, która będzie wykonywała zamówienie

"Tarcza branżowa" będzie rozszerzona. Wiemy, jakie sektory mają szansę na wsparcie

"Tarcza branżowa" będzie rozszerzona. Wiemy, jakie sektory mają szansę na wsparcie

innymi branża cateringowa, przewozowa (w tym taksówkarze), księgarnie, agencje reklamowe, firmy pośredniczące w wynajmie nieruchomości czy małe sklepiki z żywnością. W pierwotnej wersji projekt zakładał wsparcie gastronomii, fitnessu, branży targowej, estradowej, filmowej, rozrywkowej, rekreacyjnej

Porozumienie Nova Group ogłosiło wezwanie na 4,4% akcji 4fun Media po 6 zł

sztuka, podał pośredniczący DM BOŚ. W wyniku wezwania wzywający zamierzają osiągnąć nie więcej niż w przybliżeniu 66% (65,99%) akcji spółki, czemu odpowiada 2 718 786 akcji. Zapisy na sprzedaż akcji w wezwaniu przyjmowane będą od 25 września 2017 r

Przegląd informacji ze spółek

Świnoujścia z unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, podało Ministerstwo Aktywów Państwowych. Infoscan podpisał z Polską Agencją Inwestycji i Handlu (PAIH) umowę, w ramach której weźmie udział w programie "Polskie Mosty Technologiczne", podała spółka

Warta sprzedała biurowiec w stolicy w ramach 'sale&leaseback'

Warszawa, 24.10.2019 (ISBnews) - Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta sfinalizowało projekt sprzedaży budynku biurowego w centrum Warszawy przy Alejach Jerozolimskich 133a, podał pośredniczący w transakcji CBRE. "Warta, w ramach

Sejm uchwalił przepisy dot. systemu monitorowania drogowego przewozu towarów

suszem tytoniowym, bez odprowadzania do budżetu państwa należnych podatków, dokonujących wyłudzeń niezapłaconych podatków, jak również dokonujących obrotu bez stosowania warunków przewidzianych w przepisach prawa (działania jako skład podatkowy, zarejestrowany odbiorca, pośredniczący podmiot tytoniowy

XX Konferencja IDM w Bukowinie 5-8 III o kapitale dla infrastruktury i innowacji

Warszawa, 26.02.2020 (ISBnews) - Rozwój potrzebuje kapitału - rynek kapitałowy dla infrastruktury i innowacji - to temat przewodni tegorocznej jubileuszowej XX Konferencji Izby Domów Maklerskich, która odbędzie się w Bukowinie Tatrzańskiej 5-8 marca br. Agencja ISBnews jest

Przegląd informacji ze spółek

Fitch Ratings potwierdził rating A dla listów zastawnych Pekao Banku Hipotecznego o wartości 1,26 mld zł i usunął je z listy papierów oczekujących na decyzję ratingową, podała agencja. Perspektywa ratingu jest stabilna. Polcolorit złożył do zarządu

Cameron zapowiada walkę z praniem brudnych pieniędzy

Cameron zapowiada walkę z praniem brudnych pieniędzy

informowania służb o podejrzanych operacjach. Tymczasem jak wykazało dziennikarskie śledztwo Channel 4, agencje pośredniczące nie tylko nie raportują naruszeń, ale wręcz pomagają oszustom. Rosyjski aktywista Roman Borisowicz i ukraińska dziennikarka śledcza Natalia Sedlecka, udając

Przegląd informacji ze spółek

komunikacyjnych (są dostępne w ofercie od września 2018 r.) podał bank. W ciągu dwóch lat bank planuje wzrost liczby sprzedanych polis do 500 tys. Agencja S&P Global Ratings potwierdziła oceny ratingowe mBanku na dotychczasowym poziomie, w tym rating IDR na poziomie BBB i zmieniła

Przegląd informacji ze spółek

terminem premiery gry "Cyberpunk 2077", poinformował prezes Adam Kiciński. CD Projekt wysłał grę "Cyberpunk 2077" do agencji ratingowych i spodziewa się wydania oceny w ciągu miesiąca, poinformował prezes Adam Kiciński. Solar Company

Przegląd informacji ze spółek

, operatora platformy Blinkee.city, podała spółka. Łączne zaangażowanie Unimotu nie przekroczy ok. 9,5 mln zł. Rada nadzorcza P.A. Nova powołała Tomasza Janika na stanowisko prezesa, podała spółka. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR

Przegląd informacji ze spółek

(IDR) dla długu w walutach obcych PKN Orlen na poziomie BBB- z perspektywą stabilną, podała agencja. Darley Energy Poland (DEP) złożyła w Komisji Europejskiej (KE) skargę na Polskę w sprawie przyznania KGHM koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż soli potasowo

Przegląd informacji ze spółek

ogłoszonym na akcje Baltony przez Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze przedmiotem transakcji nabycia przez wzywającego, w dniu 2 marca 2020 r., na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie było 10 543 286 akcji spółki, podał pośredniczące w wezwaniu Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego

Przegląd informacji ze spółek

przejęcie GO Steel Frydek Mistek, poinformowała spółka. Tym samym spełniony został warunek zawieszający wejście w życie umowy, dodano. Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił oba wnioski wierzycieli Agencji Rozwoju Przemysłu (ARP) w Warszawie oraz Olesińscy i Wspólnicy s.k. w Warszawie o

Przegląd informacji ze spółek

kredytowego spółek Energa i Eurocash w związku z wykluczeniem akcji spółek z indeksu WIG20, poinformowała agencja. Agencja wycofała nadany spółce Eurocash niezamówiony publiczny rating kredytowy dla emitenta (ostatnio na poziomie B+z perspektywą negatywną) oraz wycofała nadany spółce Energa niezamówiony

Jutronauci w Krakowie. Sabre dla milionów podróżnych

Jutronauci w Krakowie. Sabre dla milionów podróżnych

. Krakowski oddział to jedno z największych biur Sabre nie tylko w Europie, ale i na świecie. Obecnie zatrudnia już 1,5 tys. osób zajmujących się modernizacją platformy technologicznej firmy (np. tworzeniem systemu do wyszukiwania ofert lotniczych) i odpowiedzialnych za główne produkty dla branży agencji

Przegląd informacji ze spółek

zgromadzeniu po cenie w wysokości 2,07 zł za akcję na okaziciela oraz 3,95 zł za akcję imienną. podała spółka. Pośredniczącym jest Santander Biuro Maklerskie. Fitch Ratings obniżył perspektywę ratingu hipotecznych listów zastawnych mBanku Hipotecznego do stabilnej z pozytywnej, podał

Wszystko co musisz wiedzieć, by pozyskać fundusze unijne dla swojej firmy

Wszystko co musisz wiedzieć, by pozyskać fundusze unijne dla swojej firmy

dotację dla samozatrudnionych. Jeszcze innym rodzajem instrumentu bezzwrotnego, który cieszy się dużym zainteresowaniem jest dotacja z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości dla firm, które myślą o wyjściu na rynek zagraniczny – Internacjonalizacja MŚP – dla przedsiębiorców prowadzących

Przegląd informacji ze spółek

Mabion otrzymał pismo od Europejskiej Agencji Leków (EMA) o zatwierdzeniu procesów wytwórczych spółki, zgodnych z zasadami i wytycznymi Dobrej Praktyki Wytwarzania GMP (Good Manufacturing Practice), podała spółka. Cherrypick Games uzyskało sądowe

Porozumienie Nova Group skorygowało liczbę akcji i cenę w wezwaniu na 4fun Media

pośredniczący DM BOŚ. 4 września ci sami akcjonariusze wezwali do sprzedaży 182,9 tys. akcji 4fun Media, stanowiących 4,44% kapitału, po 6 zł sztuka. "W wyniku wezwania wzywający 1, jako podmiot nabywający zamierza uzyskać około 10,93 % głosów na walnym

Przegląd informacji ze spółek

6,2 zł. Podmiotem pośredniczącym w wezwaniu jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska. Trakcja PRKiI (jako lider konsorcjum w składzie: Trakcja, Schweerbau GmbH & Co. KG Bauunternehmen oraz SBM Sp. z o.o. spółka komandytowa) podpisała z PKP Polskie Linie Kolejowe (PKP PLK

LOT ukarany przez Amerykanów za wprowadzanie klientów w błąd

internetowych. Amerykańskie prawo dotyczy zarówno linii lotniczych z USA, jak i latających do Ameryki zagranicznych przewoźników, a nawet agencji pośredniczących w sprzedaży biletów. W komunikacie czytamy, że LOT łamał amerykańskie prawo jesienią ubiegłego roku. W reklamach

Przegląd informacji ze spółek

. Ruszyła produkcja płynu do dezynfekcji rąk w zakładzie produkcyjnym w Jedliczu spółki Orlen Oil z grupy kapitałowej Orlen, podał koncern. Pierwsza partia produktu, w związku z dużym zapotrzebowaniem na rynku, zostanie wysłana do Agencji Rezerw Materiałowych. Natomiast w przyszłym tygodniu dostawy będą

Sezon festiwali i imprez nadchodzi. Jeden bilet to kilkaset złotych. Jak bezpiecznie je kupować, jak odzyskać pieniądze?

stronę organizatora na Facebooku i w internecie, zobaczyć, jak długo on działa i jak wiele imprez urządził – doradza mecenas Kaniecka. Nie zaszkodzi też popytać znajomych o inne imprezy zorganizowane np. przez daną agencję. Pewnym sposobem jest także wstrzymanie się z kupnem biletu do ostatniej

Przegląd prasy

. Termin planowanego przekazania gotowych lokali to IV kwartał 2019 roku. --Agencja ratingowa EuroRating obniżyła rating kredytowy nadany spółce Energa z poziomu BBB do BBB-. Perspektywa ratingu została zmieniona z negatywnej na stabilną, podała agencja

Przegląd informacji ze spółek

, zlokalizowanego na Białołęce, podała spółka. Termin planowanego przekazania gotowych lokali to IV kwartał 2019 roku. Agencja ratingowa EuroRating obniżyła rating kredytowy nadany spółce Energa z poziomu BBB do BBB-. Perspektywa ratingu została zmieniona z negatywnej na stabilną, podała

Przegląd informacji ze spółek

. Fitch Ratings potwierdził długoterminowy rating IDR w walucie obcej Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) na poziomie BBB+, podała agencja. Perspektywa ratingu jest stabilna. Rafako podpisało z Operatorem Gazociągów Przesyłowych Gaz-System umowę na wykonanie Tłoczni Gazu

Prezes Pyszne.pl: Już niedługo w krajach UE pewne formy zatrudnienia będą niedozwolone

dodzwonieniem występują w godzinach szczytu i zgadzam się, że to trwa za długo. Przejdźmy do najbardziej drażliwej kwestii w food techu. Kurierzy konkurencyjnych platform jeżdżą bez umów, na umowach o dzieło albo najmu roweru, które na dodatek platformy zawierają przez pośredniczące firmy słupy

Zwolnienie z ZUS, postojowe 2080 zł, dopłata do pensji 2 tys. zł. Oto szczegóły nowej tarczy branżowej

dodatkowo będą mogli korzystać m.in. branża cateringowa, przewozowa (w tym taksówkarze), księgarnie, agencje reklamowe, firmy pośredniczące w wynajmie nieruchomości czy małe sklepiki z żywnością. Krzysztof Mróz, senator PiS, zapewnił jednak, że poprawki nie mają poparcia rządowego i będą przez Sejm (gdzie

Przegląd informacji ze spółek

. CCC wezwało do sprzedaży 50 333 095 akcji zwykłych na okaziciela Gino Rossi uprawniających do 100% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu po cenie w wysokości 0,55 zł za każdą akcję, podała spółka. Pośredniczącym jest Dom Maklerski PKO BP. Komisja Nadzoru Finansowego

Dobry podcast? Kluczowe charyzmatyczna osobowość i pierwsze dwie, trzy minuty

pierwsze dwie, trzy minuty” - Twórców, których można efektywnie zmonetyzować, jest 15-20 w naszym kraju - mówi Marta Niemira, założycielka agencji marketingu podcastów Słucham reprezentującej m.in. Joannę Okuniewską (“Tu Okuniewska” i “Ja i moje przyjaciółki idiotki”) oraz

Przegląd informacji ze spółek

1.0, ogłosił wezwanie na 6,817 mln akcji ATM, stanowiących 18,76% liczby głosów po cenie 10,37 zł sztuka, podał pośredniczący w wezwaniu Millennium DM. Akcjonariusze Polenergii zdecydowali o przeznaczeniu 22,72 mln zł z kapitału rezerwowego utworzonego z zysku osiągniętego

Przegląd informacji ze spółek

, tj. 29 084 435 zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela wyemitowanych przez spółkę i uprawniających po zaokrągleniu, do 99,05% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki, podał Stelmet. Cena za jedną akcję w wezwaniu została ustalona na 7,74 zł. Podmiotem pośredniczącym w wezwaniu

Praca u Niemca do wzięcia. Kogo szukają za Odrą?

specjaliści prognozują, że wielkiego exodusu bydgoszczan za Odrę nie będzie, w agencjach pracy pośredniczących między niemieckimi pracodawcami a polskimi kandydatami zrobił się już duży ferment. - W kwietniu, tuż przed otwarciem niemieckiego rynku pracy, mieliśmy 200 proc. więcej

Koncert gwiazdy? Miasto musi rozpisać na to przetarg

kontraktu bez zaliczki, a nawet bez gwarantowanego wynagrodzenia z góry - mówi "DGP" Aleksandra Kobiela, zastępca dyrektora ds. finansowych ECS. Będąc pod ścianą, ECS poprosiło agencję pośredniczącą w zaproszeniu Caribou o wyłożenie pieniędzy. - Zwrócimy im po koncercie

Lisala wzywa do sprzedaży 24,45% akcji Echo po cenie 6,75 zł/ szt.

Warszawa, 24.06.2015 (ISBnews) - Lisala Sp z o.o. wezwała do sprzedaży 100 897 904 akcji Echo Investment, stanowiących 24,45% kapitału spółki, po cenie 6,75 zł za sztukę, podał pośredniczący w transakcji Dom Maklerski PKO Banku Polskiego. Zapisy przyjmowane będą od 14 do 29

Syn wiceministra sportu został aresztowany. Był członkiem grupy przestępczej?

Nazwisko Roberta Sz. pojawiło się w prowadzonym przez Prokuraturę Okręgową w Gliwicach śledztwie dotyczącym oszustw na szkodę kilku największych działających na polskim rynku firm ubezpieczeniowych. Śledczy ustalili, że pośredniczący w zawieraniu długoterminowych polis, a także

Przegląd informacji ze spółek

terminu przyjmowania zapisów w wezwaniu na akcję ABC Data do 14 czerwca 2019 r. (z 13 czerwca), podało pośredniczące w wezwaniu Santander Biuro Maklerskie. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wydał zgodę na przejęcie przez Orange Polska kontroli nad BlueSoft

Kto nam da pieniądze z Unii? Sami sobie

. Jak wszędzie pomorski sejmik wybrał "instytucje pośredniczące" do rozdzielania i kontrolowania tych środków. Nad dotacjami dla małych i średnich firm czuwa Agencja Rozwoju Pomorza - instytucja, której samorząd jest głównym właścicielem. Agencja ogłasza konkursy

Spółka słynnego domu aukcyjnego Sotheby's otwiera biuro w Warszawie

Sieć Sotheby's International Realty powstała w 1976 r. jako platforma marketingowa dla agencji pośredniczących w handlu luksusowymi nieruchomościami. Afiliowane podmioty korzystają z prestiżu związanego z renomą londyńskiego domu aukcyjnego Sotheby's założonego w 1744 r. Teraz

Przegląd informacji ze spółek

na sprzedaż akcji spółki Griffin Premium RE.., ogłoszonym przez Globalworth Asset Managers (GAM), zawarto w dniu 1 grudnia 2017 r. transakcje, których przedmiotem było 106 014 429 akcji spółki, podał Dom Maklerski BZ WBK jako podmiot pośredniczący w wezwaniu. Gobarto

Przegląd prasy

-- Rzecznik finansowy chce utrudnić towarzystwom zaniżanie odszkodowań wypłacanych z komunikacyjnych polis OC -- ile w VAT uszczelnianie systemu idzie znakomicie, o tyle w akcyzie dosyć mizernie -- Nasz kraj walczy o siedzibę Europejskiej Agencji ds. Leków

Przegląd informacji ze spółek

Hernika jako prezesa zarządu oraz Kamila Jedynaka jako wiceprezesa na okres wspólnej, trzyletniej kadencji, podała spółka. KMW Investment Sp. z o.o. nabył w wezwaniu 841 224 akcji Mostostalu Zabrze, podał podmiot pośredniczący Dom Maklerski BDM . J.W

Legalna praca?Nein, danke

- Na 200 tys. pracujących w Niemczech polskich opiekunek zaledwie 3,5 tys. zarabia legalnie - alarmuje Ewa Cichacka, koordynatorka Sekcji Agencji Opieki w Stowarzyszeniu Agencji Zatrudnienia. Organizacja razem z niemieckim Federalnym Związkiem Agencji Pośredniczących przy

Do Szczecina po piękne zęby i młodszą twarz. Turyści medyczni nas polubili

. Jak szczecińskie firmy medyczne zdobywają klientów cudzoziemców? - Jeździmy na targi medyczne. Byliśmy w Berlinie, Londynie. Współpracujemy też z agencjami pośredniczącymi między pacjentami zagranicznymi a klinikami w Polsce - mówi Magdalena Bodył-Płatek. - Mamy więcej

Przegląd informacji ze spółek

, podała spółka. ML System otrzymał 16,9 mln zł dofinansowania od Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) w związku z wdrożeniem do produkcji innowacyjnej szyby zespolonej z powłoką selektywną, podała spółka. Tauron Polska Energia podjął

Fundusze strukturalne: ruszają szkolenia dla przedsiębiorców

strukturalnymi dla przedsiębiorców będą zarządzać lokalnie (tj. PARP, Ministerstwo Nauki i Informatyzacji, Agencja Rozwoju Przemysłu, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej). Szkolenia dla instytucji wdrażających i pośredniczących będą organizowane przez firmę BBJ Polska.

Przegląd informacji ze spółek

recyklingiem, produkcją oraz przetwórstwem stali, podało PGNiG. Luma Holding ogłosiła wezwanie do sprzedaży 6,296 mln akcji Protektora, stanowiących 33,1% głosów po 4,20 zł za akcję, podał pośredniczący DM mBanku. Przychody TIM wzrosły o 9,7% r/r do 64,35

Przegląd informacji ze spółek

początku roku 505. Jednocześnie spółka podtrzymuje plan sprzedaży ok. 800 lokali w tym roku, poinformował wiceprezes, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu Andrzej Gutowski. Agencja EuroRating utrzymała rating kredytowy nadany Idea Bankowi na niezmienionym poziomie CC z perspektywą

Putin jak Midas. Fortuny najbliższego kręgu prezydenta Rosji

eksportu skroplonego gazu na Syberii) i firmę Sibur, jeden z największych rosyjskich koncernów petrochemicznych. Według agencji Reuters w 2014 r. Timczenko sprzedał 17 proc. akcji firmy Sibur. Kupił je Kiriłł Szamałow, mąż młodszej córki Putina. Wartość tych akcji szacuje się teraz na 1,3 mld dol. Kiriłł

10 najpiękniejszych polskich miast według Poland Sotheby's International Realty

Sotheby's International Realty powstała w 1976 r. jako platforma marketingowa dla agencji pośredniczących w handlu luksusowymi nieruchomościami. W naszym kraju biznesowym partnerem tej spółki jest Noble Bank. Oto 10 polskich miast, które w opinii

Przegląd prasy

Wiesława Protasewicza. Koncern nie planuje obecnie inwestycji w energetykę jądrową. --Agencja ratingowa Standard & Poor's przyznała Cognor Holding rating B- z perspektywą stabilną, podała spółka. Poprzedni rating spółki był na poziomie CCC+ z perspektywą stabilną

Przegląd informacji ze spółek

do 2022 r., to rozpocznie budowę farm wiatrowych na Bałtyku po 2023 r., wynika z wypowiedzi wiceprezesa Wiesława Protasewicza. Koncern nie planuje obecnie inwestycji w energetykę jądrową. Agencja ratingowa Standard & Poor's przyznała Cognor Holding rating B- z perspektywą

Rynek umarł, rynku już nie ma. Agent: Wrócimy na końcu, jak już wszystkie branże zostaną odmrożone

się do kas odzyskiwać pieniądze, tylko cierpliwie czekają na nowy termin koncertu. Nie stracą też firmy pośredniczące w sprzedaży biletów, które biorą prowizję 4-8 proc. od wartości pojedynczej wejściówki. Laskowski przełożył 90 proc. zaplanowanych koncertów. Nie dopuszcza do siebie myśli, że jesienią

Przegląd informacji ze spółek

. Sieć Helios, należąca do Agory, otworzy swoje najnowsze, 36. kino w Galerii Jurowiecka w Białymstoku w sobotę, 24 października, podała Agora. Deloitte Digital - agencja interaktywno-konsultingowa należąca do firmy doradczej Deloitte - rozpoczyna działalność na rynku

Przegląd informacji ze spółek

Service podniósł rating PKN Orlen do Baa2 z Baa3 i ocenę indywidualną (Baseline Credit Assessment - BCA) do baa3 z ba1, jednocześnie podnosząc rating emisji obligacji spółki Orlen Capital AB o wartości 500 mln euro i 750 mln euro do Baa2 z Baa3, podała agencja. Perspektywa ratingów pozostaje stabilna

Przegląd informacji ze spółek

sporządzeniu wniosku o upadłość obejmującej likwidację majątku, podano w odrębnym komunikacie. Europejskie Centrum Odszkodowań (EuCO) przyjęło program emisji obligacji o wartości nominalnej do 100 mln zł, podała spółka. Agencja Rozwoju Miasta (spółka gminy

Przegląd informacji ze spółek

South Stream po stronie rosyjskiej, dlatego jeśli - zgodnie z zapowiedziami prezydenta Rosji - miałoby dojść do wstrzymania realizacji tego projektu, nie będzie to miało dużego wpływu na przychody spółki w 2014 roku, poinformował agencję ISBnews dyrektor ds. strategii i rozwoju w APS Energia Dominik

Jak tragedia "Costy Concordii" wpłynie na branżę luksusowych rejsów?

się na kondycji branży. - To będzie miało wpływ na cały sektor. - Jeśli widzisz zatopiony statek, słyszysz o panice na pokładzie, to nie ma siły - wiele osób na pewno zrezygnuje z wycieczki - powiedział agencji Reuters Levin Stein, prezes CruiseCompete, serwisu

Kto nabywa nieruchomości w Polsce? Deweloperzy przyznają: Wśród cudzoziemców jest coraz więcej Ukraińców, kupują więcej od Niemców

Polsce zdecydował, że chce tu zostać na stałe. Stąd pomysł, aby kupić mieszkanie. – Za wynajem pokoju płaciłem 300 zł miesięcznie, a po konsultacji z agencją nieruchomości okazało się, że rata za małe, 40-metrowe mieszkanie będzie niedużo większa. Zaciągnąłem kredyt i kupiłem mieszkanie warte

Przegląd informacji ze spółek

wcześniej, podała spółka w raporcie. PSC BidCo Limited zdecydowało o nienabywaniu akcji Prime Car Management (PCM) w wezwaniu ogłoszonym 20 lutego w związku z nieosiągnięciem minimalnej liczby zapisów, podał podmiot pośredniczący. Anwil - spółka zależna

Menedżerowie zarabiali po 70 tys. zł, ale w czasie pandemii idą na bruk

, negocjuje się warunki finansowe. I robi się to z myślą o pewnej perspektywie czasowej. Na podsumowanie roczne musimy jeszcze poczekać. Od kilku miesięcy trwa epidemia. Przybywa bezrobotnych, wiele firm zniknęło z rynku, w tym giganci. Czy agencja, którą pan kieruje w Polsce, pośrednicząca w rekrutacji na

Przegląd informacji ze spółek

pożyczki, na kwotę 9 mln zł dla firmy GRC Technologie na produkcję ekologicznych materiałów budowlanych, podała Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP). W 2015 r. ARP dokapitalizuje ARP Venturę kwotą 70 mln zł. Planująca w tym roku przeniesienie na rynek główny z NewConnect spółka

Przegląd informacji ze spółek

Europy Północnej i Zachodniej, poinformowali członkowie zarządu. Mediona ogłosiła przymusowy wykup 125 625 akcji Magellana, stanowiących 1,8694% liczby głosów w spółce, po 68 zł za akcję, podał pośredniczący w wykupie Trigon Dom Maklerski. Dzień wykupu to 30 czerwca br

Przegląd informacji ze spółek

. Grupa BNP Paribas podjęła decyzję o powierzeniu funkcji prezesa zarządu BGŻ BNP Paribas Przemysławowi Gdańskiemu, który do 25 października br. pozostaje wiceprezesem mBanku ds. bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej, dowiedziała się agencja ISBnews. ZUE podpisało z PKP

Rekiny i płotki Airbnb. Zobacz, kto rządzi krótkoterminowym najmem w Polsce

sprzedażą i marketingiem, w tym dyrektora zarządzającego, który jest “przedsiębiorcą, konsultantem, coachem i trenerem biznesu”. Olaf Dzierżykray-Rogalski tłumaczy mi jednak, że nie jest właścicielem wszystkich nieruchomości, jego firma jest agencją pośredniczącą. Zarządza wieloma mieszkaniami w

Przegląd informacji ze spółek

na 340 lokali. Cena nabycia nieruchomości to ok. 14,30 mln zł netto. Vindexus kontynuuje systematyczne zakupy bezpiecznych pakietów wierzytelności i spodziewa się po raz kolejny poprawić wyniki rok do roku, poinformował agencję ISBnews prezes Jerzy Kulesza. Według niego

Jak najlepiej motywować pracowników linii Ryanair? Według prezesa O'Leary'ego - strachem. Przecież ludzie to największy koszt

pilot może latać zaledwie 18 godzin tygodniowo. Jego piloci są samozatrudnieni i leasingowani przez pośredniczącą agencję pracy. Sami płacą sobie za umundurowanie, noclegi, przepustki i organizują transfery na lotniska i z nich. Stewardessom płaci się tylko za godziny spędzone w powietrzu. Za czas

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

, wynika z raportu No Fluff Jobs "Pierwsze kroki w IT. Oczekiwania młodych programistów". Źródło: ISBnews Reklama : Wartość wydatków reklamowych wzrosła o 2,9% r/r do 6,9 mld zł po dziewięciu miesiącach 2019 r., wynika z raportu agencji mediowej Starcom. Dynamika

Przegląd informacji ze spółek

pośredniczące BM Alior Banku. CD Projekt wprowadzi do sprzedaży pierwszy dodatek do "Wiedźmina 3: Dziki Gon" - "Serca z Kamienia" 13 października, podała spółka. W odpowiedzi na trudny okres dla całej branży górniczej w Polsce, Famur

Przegląd informacji ze spółek

Przychody Grupy Orbis wzrosły o 9,2% w skali roku do 396,4 mln zł w III kwartale 2016 r., podała spółka, prezentując wstępne dane. Agencja S&P Global Ratings podtrzymała ratingi banku Pekao potwierdzając oceny BBB+ (ocena długookresowa) /A-2 (ocena

Przegląd informacji ze spółek

listów zastawnych, w związku z planowaną emisją przez PKO Bank Hipoteczny, podała agencja. Spółka zależna IPO Doradztwo Kapitałowe - IPO 3D podjęła uchwałę w sprawie emisji od 600 do 2.145 sztuk obligacji zwykłych na okaziciela serii ZTRX-A o wartości nominalnej 4.500 zł każda

Przegląd informacji ze spółek

) rating kredytowy na poziomie B, podała agencja. Perspektywa ratingu została określona jako stabilna. Energa Operator - spółka zależna Energi - może pozyskać ponad 3,2 mld zł z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) na rozbudowę i modernizację sieci dystrybucyjnej, podało

Przegląd informacji ze spółek

17,416 mln akcji, podał podmiot pośredniczący Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt Dino Polska w związku z publiczną ofertą do 48 040 000 akcji, podała spółka. Publikacja prospektu zaplanowana jest na 20 marca br

Przetarg na rytmikę za pieniądze rodziców

Burza wybuchła przed rokiem, gdy kontrola ratusza w jednym z przedszkoli na Ursynowie wykazała, że niemal 5 tys. zł miesięcznie z pieniędzy zbieranych od rodziców na zajęcia dodatkowe trafia do kieszeni dyrektorki. Był to rodzaj haraczu od firmy pośredniczącej w organizacji

Rosję po wejściu do WTO czeka szybki wzrost gospodarki

nie chciał uznać żądań Tbilisi i w październiku negocjacje znalazły się w martwym punkcie. Wyjście z impasu znalazła Szwajcaria pośrednicząca w rozmowach Rosji z Gruzją, które od trzech lat nie utrzymują stosunków dyplomatycznych. Szwajcarzy zaproponowali, by kontrolę nad przepływem towarów przez

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

Warszawskiego Instytutu Bankowości i opublikowanego przy okazji kolejnej edycji kampanii informacyjnej "Warto Bezgotówkowo". Źródło: ISBnews Rolnictwo : Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) podpisały list

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

inwestycji w mniejszych ośrodkach interesuje się coraz większe grono inwestorów zagranicznych, przy czym najbardziej skłonne do tego rodzaju inwestycji są podmioty z branży IT, poinformował dyrektor Obszaru Inwestycji Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (PAIH) Jan Kamoji-Czapiński. Źródło: ISBnews

Tygodniowy przegląd informacji ISBnews z sektora TMT

wymierzonymi w Internet rzeczy (IoT). Ostatnio do listy zagrożeń dołączyła również cyberpropaganda. Źródło: spółka Media : Twórcy działający na YouTube zarabiają średnio 9 181 zł, wynika z raportu agencji GetHero i portalu APYnews. Dla gamingowców średnią jest 6 625 zł, dla kanałów

Przegląd informacji ze spółek

EBITDA w 2016 r. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) przedłużył o cztery miesiące termin zakończenia postępowania w sprawie koncentracji polegającej na przejęciu przez Agencję Rozwoju Przemysłu (ARP) kontroli nad Przewozami Regionalnymi, podał Urząd. Przedłużenie

Etyczny biznes - większe zyski. CSR robi swoje

wynająć mieszkanie osobie ciemnoskórej, pośredniczący w wynajmie serwis Airbnb zaczął stosować w umowach klauzule antydyskryminacyjne. Firma odpowiedzialna społecznie nie kieruje się wyłącznie maksymalizacją zysku. Rozumie, że aby osiągnąć długotrwały sukces, zyski może

Przegląd informacji ze spółek

Ratings potwierdził rating długoterminowy w walucie krajowej na poziomie BBB- dla pierwszej i drugiej serii zabezpieczonych obligacji przychodowych o wartości 220 mln zł i 310 mln zł wyemitowanych przez Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy (MWiK). Perspektywa ratingu jest stabilna, podała agencja

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

LifeTube - założył własną agencję. W zespole w ciągu kilku miesięcy pojawi się około 15 osób, spółka będzie też inwestować we własne treści i już istniejące projekty. Źródło: spółka Answear.com : Już ponad 50% przychodu spółki jest generowanych poza Polską, a w 2017 roku spółka

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

wyniosła 8 614. Najwięcej wniosków - ponad 5,6 tys. - wpłynęło w kwietniu. Źródło: ISBnews IT : Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) ogłosiło III konkurs w ramach programu CyberSecIdent - Cyberbezpieczeństwo i e-Tożsamość, podało NCBR. Agencja wykonawcza ministra nauki i

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

inteligencję jako humanoidalnego robota znanego z filmów science-fiction, wynika z badania "Sztuczna inteligencja w życiu Polaków" zrealizowanego przez agencję badawczą Maison & Partners na zlecenie Huawei. Źródło: ISBnews AI : Aż 36,4% przedstawicieli szybko rosnących

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

projektu nowelizacji przez Radę Ministrów planowane jest na II kwartał 2020 r. Źródło: ISBnews Innowacje: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ogłosiła II edycję programu doradczo-szkoleniowego dla firm "Akademia Menadżera Innowacji", podała Agencja. W

Polski luksus w "Panama papers": jachty, samoloty i apartamenty

pośredniczącej w zakupie. Zakup nieruchomości poprzez podmiot mający osobowość prawną był ze względów formalnych prostszy. Za rejestracją spółki na Brytyjskich Wyspach Dziewiczych przemawiały koszty jej utworzenia i późniejszego utrzymania - stwierdził Sonik. Kilka lat temu powstał

Przegląd informacji ze spółek

najpóźniej do 30 czerwca 2016 r. W wezwaniu Fortum Holdings na 100% akcji Grupy Duon złożono zapisy na co najmniej 51% akcji, co oznacza, że spełniły się już wszystkie warunki zawarte w wezwaniu, podali wzywający i pośredniczący w wezwaniu. Zarząd mBanku

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, po osiągnięciu bezpośrednio i przez podmioty zależne 97,97% udziału w kapitale zakładowym ATM, zażądał przymusowego wykupu pozostałych 2,03% akcji po cenie 12 zł za akcję, podał podmiot pośredniczący Trigon Dom Maklerski. W związku z tym Giełda Papierów Wartościowych w

Tygodniowy przegląd informacji ISBnews z sektora TMT

przyznaje się do utraty pamięci USB z ważnymi danymi ? takie wnioski płyną z badania ?Pamięci USB w użyciu firmowym" opracowanego przez firmę Kingston, niezależnego światowego lidera na rynku pamięci, we współpracy z agencją badawczą IPSOS. Źródło: spółka Media : Konsumpcja

Kredyt na mieszkanie. Kto może go dostać? [Pieniądze Ekstra]

27-letni Marcin pracuje w dużej warszawskiej agencji marketingowej. Mimo że pracuje osiem godzin dziennie, zatrudniony jest na jedną trzecią etatu. Z tego tytułu zarabia jedną trzecią pensji minimalnej, czyli 560 zł brutto. Ale za cały miesiąc dostaje 3,5 tys. zł na rękę

Przegląd informacji ze spółek

44,44 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Orbis liczy, że sfinalizuje transakcję przejęcia portfela hoteli w regionie Środkowej Europy od Accor w I kw. 2015 roku, poinformował agencję ISBnews prezes Gilles Clavie. Orbis uważa, że

Tygodniowy przegląd informacji ISBnews z sektora TMT

kolejnych 12 miesięcy, podała spółka. Unified Factory podpisał umowę dotyczącą rozwiązań platformy Customer Service Automation z firmą z siedzibą w Rumunii, pośredniczącą w sprzedaży oprogramowania, podała spółka. Źródło: ISBnews LiveChat Software : Baza klientów spółki wzrosła o

Koniec ekspertów od samooceny?

wszystkich innych dokumentów w konkursach. Będą to potwierdzać w podpisanej przez siebie deklaracji. Dotyczyć to będzie nie tylko konsultantów firm, ale też np. pracowników uczelni, którzy piszą wnioski na zlecenie - mówi Barbara Kaśnikowska, dyrektor Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej (instytucja

Zatrudnienie i płace będą rosły w kolejnych miesiącach wg analityków

lipca (o 5,4 tys. osób) jest najwyższy od 2007 roku, który był okresem bardzo dobrej koniunktury na rynku pracy. Widać, że firmy nie boją się zatrudniać, najwyraźniej dostrzegając potrzebę wyraźnego zwiększenia mocy wytwórczych. Kolejne badania publikowane przez agencje pośredniczące na rynku pracy

Tygodniowy przegląd informacji ISBnews z sektora TMT

przejmują odpowiedzialność za IT, by zwiększać swoją szybkość działania. Jednocześnie decentralizacja IT przynosi wymierne korzyści biznesowe, wynika z badania agencji Vanson Bourne na zlecenie VMware. Źródło : ISBnews P2P : Zgodnie z najnowszym raportem Ipsos/PayPal, w ciągu