administracji elektronicznej

Dominika Maciejasz

Urzędy skarbowe przejdą lifting. Powstanie superurząd dla największych firm

Urzędy skarbowe przejdą lifting. Powstanie superurząd dla największych firm

Resort finansów szykuje reformę administracji skarbowej. Mają na niej skorzystać duże firmy, ale też drobni przedsiębiorcy. Docelowo wszystkie kwestie podatkowe mamy załatwiać elektronicznie.

Fiskus z satelity naliczy ciężarówkom opłatę drogową

Od 1 lipca nadzór nad systemem elektronicznych opłat drogowych przejmuje Krajowa Administracja Skarbowa. I w ciągu roku ma wprowadzić nowy, satelitarny system e-myta.

Kolejna awaria ePUAP. Streżyńska: System do zaorania

Trwa kolejna awaria systemu elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej, który pozwala załatwić niektóre sprawy urzędowe przez internet. Minister cyfryzacji Anna Streżyńska nie zostawia suchej nitki na wartym 150 mln zł systemie

Jakie są największe problemy naszej e-administracji?

Jakie są największe problemy naszej e-administracji?

elektronicznego dokumentu tożsamości to najistotniejszy problem polskiej e-administracji. Jeszcze w 2008 r. powstał projekt stworzenia dowodu elektronicznego, nowego dokumentu tożsamości wyposażonego w mikroprocesor, którym można by się posługiwać także w sieci. Zdaniem wielu specjalistów to dobre rozwiązanie

Jak przez internet można załatwić sprawę w urzędzie

Jak przez internet można załatwić sprawę w urzędzie

Cyfryzacji, 35 proc. polskich internautów podjęło w ubiegłym roku próbę elektronicznego załatwienia sprawy w urzędzie. 53 proc. tych prób zakończyło się sukcesem lub umiarkowanym sukcesem. Jak przekonuje nas minister administracji i cyfryzacji Rafał Trzaskowski, tych załatwionych spraw będzie przybywać, bo

Umowa sprzedaży samochodu przez internet. E-podpisy bliżej wdrożenia

Prace nad projektem nowelizacji trwały w resorcie gospodarki od 2008 r. Ustawa ma usprawnić kontakty obywateli i firm z raczkującą polską e-administracją. Obecnie w prawie funkcjonują dwa rodzaje podpisów elektronicznych - zwykły i bezpieczny. Ten

Polska e-administracją nie stoi

go złożyć wraz z wnioskiem. Często jednak to nie technologia leży u podstaw problemów polskiej administracji. - Mam wrażenie, że rozwój elektronicznej administracji nie znajduje się wysoko w hierarchii ważności poszczególnych ministrów

Cyfrowa Polska 2011?

Tomasz Kulisiewicz, analityk z firmy badawczej Audytel. Takich absurdów w administracji jest mnóstwo. - Jeśli e-administracja ma u nas kiedyś działać, to trzeba zacząć od tego, że urzędnik nie będzie żądał danych, które już ma - podkreśla Kulisiewicz

Fiskus ma wreszcie polubić e-Podatki

Finansów uważa, że lepsze zinformatyzowanie podatków zwiększy efektywność administracji skarbowej i poprawi ściągalność podatków. Resort chce upowszechnić możliwość składania deklaracji podatkowych przez internet. Wszystko wskazuje na to, że na przełomie marca i kwietnia zniknie

Anna Streżyńska odchodzi ze stanowiska prezesa UKE

Swoje stanowisko Streżyńska opuści formalnie pod koniec stycznia - wtedy na posiedzeniu Sejmu powołany zostanie oficjalnie nowy prezes UKE. Z naszych informacji wynika, że może nim zostać obecna wiceminister administracji i cyfryzacji Magdalena Gaj, jednak podobno kandydatura

Hasło i login z urzędu zamiast e-podpisu

Od 1 maja br. można składać do urzędów podania w formie elektronicznej. Problem w tym, że trzeba je podpisać tzw. bezpiecznym podpisem elektronicznym. A ten nie cieszy się specjalnym zainteresowaniem (ma go zaledwie kilkadziesiąt tysięcy osób), a cały zestaw do składania e

PIIiT: Odwołania nie opóźniły elektronicznych dowodów

. Przypomniała, że w kwietniu resort tłumaczył zmianę terminów także doświadczeniem Niemiec, które pokazało, że sprawa wprowadzenia takich dowodów jest bardzo skomplikowana. Tam przygotowania do wprowadzenia elektronicznego dowodu osobistego zajęły niemal sześć lat. W końcu się to udało w listopadzie 2009

E-urzędy: grozi nam chaos?

usług publicznych drogą elektroniczną - SEKAP-em, Wrotami Małopolski, czy własnymi rozwiązaniami gmin - tłumaczy Kacprzak. To jego zdaniem oznacza, że osoby, które będą chciały korzystać z e-administracji, muszą się liczyć z trzema poważnymi utrudnieniami

Wykonawca może przedkładać zaświadczenie wydane przez e-Urząd Skarbowy

. Przytoczone powyżej przepisy nie odnoszą się do możliwości posługiwania się zaświadczeniem wydanym z wykorzystaniem konta w e-Urzędzie Skarbowym. Tymczasem zgodnie z ustawą z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację

Rząd przyjął projekt ustawy o doręczeniach elektronicznych

Warszawa, 04.02.2020 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o doręczeniach elektronicznych, przedłożony przez ministra cyfryzacji. Celem ustawy jest umożliwienie podmiotom publicznym jak najszerszego świadczenia usług elektronicznych wewnątrz administracji oraz

"Dz": PIT-y wyślemy e-mailem?

Gazeta wyjaśnia, że największa zmiana, w porównaniu z obecnymi przepisami, to zniesienie obowiązku dołączania podpisu elektronicznego do zeznania podatkowego. Taki podpis miał wykluczyć fałszerstwa. Jednak w praktyce okazało się, że skomplikowana procedura jego uzyskania oraz

Komunikacja w przetargu ogłoszonym po 1 stycznia 2021r.

Komunikacja w przetargu ogłoszonym po 1 stycznia 2021r.

obywatela w systemach elektronicznej administracji. Profil zaufany działa jak odręczny podpis. Profil zaufany potwierdza tożsamość obywatela  — podpis potwierdzony profilem zaufanym, podobnie jak kwalifikowany podpis elektroniczny, skutecznie zastępuje w kontaktach z podmiotami publicznymi podpis

Rząd przyjął projekt ustawy o doręczeniach elektronicznych

; - czytamy w komunikacie. Celem ustawy jest umożliwienie podmiotom publicznym jak najszerszego świadczenia usług elektronicznych wewnątrz administracji oraz wprowadzenie rozwiązań zapewniających obywatelowi czy też przedsiębiorcy załatwienie danej sprawy urzędowej na odległość

Przez Polskę jadą specjalnie zaplombowane i monitorowane transporty zboża. "To działanie szkodliwe i pod publiczkę"

Przez Polskę jadą specjalnie zaplombowane i monitorowane transporty zboża. "To działanie szkodliwe i pod publiczkę"

, które nie zdążą z regulacjami – podkreśla.  Czym jest system SENT? SENT (System Elektronicznego Nadzoru Transportu), czyli teleinformatyczny system monitorowania przewozu towarów wrażliwych, został wdrożony przez Krajową Administrację Skarbową w 2017 roku. Działa na podstawie mechanizmów

Podpis zaufany nie zastępuje podpisu elektronicznego

Podpis zaufany nie zastępuje podpisu elektronicznego

elektronicznego, w uzupełnieniu do unijnego rozporządzenia, są regulowane przepisami ustawy z 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 162). Zatem profil zaufany ePUAP jest niczym innym jak nowym sposobem potwierdzania tożsamości w systemach administracji

Nadchodzą narodowe skrzynki e-mail. Kto i kiedy będzie musiał ją mieć?

Nadchodzą narodowe skrzynki e-mail. Kto i kiedy będzie musiał ją mieć?

wielkości zmiany, choć zaczyna się ona właściwie za moment.   W praktyce na naszych oczach umrze papierowy list polecony, dziś podtrzymywany jeszcze przy życiu przez administrację oraz sądy. Zamiast tego docelowo każdy będzie miał swoją skrzynkę e-mail, na którą ma przychodzić wszelka

Sejm skierował projekt ustawy o doręczeniach elektronicznych do prac w Komisji

do doręczeń (zarówno w przypadku obywateli, firm, jak i organizacji), na który podmioty administracji będą kierować korespondencję. Adresem tym nie będzie jednak adres poczty elektronicznej. Wprowadzone w ustawie rozwiązanie opiera się na przepisach rozporządzenia

Dziennik budowy po nowemu. Co i kiedy się zmienia?

Dziennik budowy po nowemu. Co i kiedy się zmienia?

prawidłowości wykonywania tych robót. Prowadzony jest odrębnie dla każdego obiektu budowlanego wymagającego pozwolenia na budowę, pozwolenia na rozbiórkę albo zgłoszenia – przypomina Piotr Jarzyński, prawnik z Kancelarii Prawnej Jarzyński & Wspólnicy. Czas na elektroniczny dziennik budowy Dziennik budowy

E-Polacy w cyfrowym urzędzie. Jak daleko nam do E-stonii?

. Nietrudno się zorientować, że dane dostępne na IKP należą do bardzo wrażliwych i ewentualny wyciek mógłby być katastrofą dla wielu ludzi. ePUAP To powstała w 2005 r. (ciekawostka: Facebook założony został rok wcześniej) elektroniczna platforma usług administracji publicznej, za pomocą której można wysyłać i

Prezydent podpisał nowelizację, wprowadzającą nowy system poboru opłat drogowych

Kancelaria Prezydenta. "Celem ustawy jest zmiana dotychczasowego systemu poboru opłaty elektronicznej za przejazd po drogach krajowych. Szef Krajowej Administracji Skarbowej przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego kompetencję do poboru opłaty elektronicznej za

Będzie można wyłączyć Messengera w Polsce? Rząd już szykuje do tego ustawę

prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE) taka firma będzie mogła być odcięta od polskiego internetu. Całość uzasadniana jest dbałością o bezpieczeństwo państwa, a opisane punkty ustawy zostały dodane na żądanie ministra obrony narodowej oraz ministra spraw wewnętrznych i administracji. Polska już

GUS: 96,6% jednostek administracji publicznej udostępniało e-usługi w 2018 r.

odpowiednie urządzenia. W 2018 r. 80,5% jednostek administracji publicznej zapewniało swoim pracownikom urządzenia przenośne pozwalające na mobilne łączenie się z Internetem w celach służbowych. Badane jednostki w urządzenia takie wyposażały 20,5% pracowników. Wykorzystanie systemu Elektronicznego Zarządzania

Rewolucja w dowodach osobistych. Prawie wszyscy pójdą do urzędu

składania elektronicznych wniosków o dowód osobisty! Jak informuje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, wszystkie skanery do pobierania odcisków palców dostarczono już do gmin. W sumie to 7450 urządzeń do 2479 lokalizacji. Urzędnicy dostali co najmniej kilka tygodni na nauczenie się obsługi

Rząd przyjął nowelę ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej

umożliwią korzystanie z usług publicznych z wykorzystaniem różnych środków identyfikacji elektronicznej, dostarczanych przez podmioty publiczne i komercyjne na zasadach otwartości i równorzędności. Stworzy to dobrą podstawę do upowszechnienia usług e-administracji, co jest kluczowe dla rozwoju społeczno

PiS będzie miał kontrolę nad wszystkimi fakturami firm. Powstanie marzenie skarbówki: jeden wielki rejestr

Nowy superrejestr zostanie uruchomiony na pełną skalę w przyszłym roku. Zgodnie z ustawą zostanie wprowadzone obligatoryjne fakturowanie w Krajowym Systemie e-Faktur, czyli KSeF.   Co to w ogóle znaczy?  Teraz przedsiębiorcy wystawiają faktury na papierze bądź elektroniczne. Za

"Jak za komuny". Odbiera tylko TVP, prywatne telewizje straciły już 150 mln zł

, zmniejszającego straty po stronie telewizji komercyjnych.  – Wniosek Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz decyzja Urzędu Komunikacji Elektronicznej z 24 marca 2022 r. były ogromnym zaskoczeniem dla nadawców komercyjnych. A biorąc pod uwagę dwuletni proces wcześniejszych uzgodnień w

Pełnomocnictwo i zobowiązanie podmiotu trzeciego w formie kopii poświadczonej elektronicznym podpisem wykonawcy?

Pytanie: Czy pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy może zostać przedłożone w postaci skanu potwierdzonego za zgodność z oryginałem za pomocą podpisu kwalifikowanego wykonawcy , czy musi zostać złożone jako oryginał w formie dokumentu elektronicznego bądź kopia potwierdzona za zgodność z

NIK: Przez 7 lat administracji nie udało się opracować optymalnego poboru e-myta

Warszawa, 24.07.2019 (ISBnews) - Przez siedem lat nie udało się administracji rządowej opracować optymalnej koncepcji poboru opłaty elektronicznej, tzw. e-myta, wynika z ustaleń Najwyższej Izby Kontroli (NIK). "System viaTOLL, miał w listopadzie

Asseco wdrożyło platformę do e-podpisu w BFF Banking Group w Polsce

Warszawa, 05.08.2020 (ISBnews) - Asseco Data Systems i BFF Banking Group podpisały porozumienie dotyczące wdrożenia platformy do elektronicznego podpisywania dokumentów dla pracowników BFF w Polsce, podała spółka. "BFF Banking Group w Polsce to

MF: M. Rzeczkowska 3 III obejmie funkcję szefa Krajowej Administracji Skarbowej

Warszawa, 03.03.2020 (ISBnews) - Premier Mateusz Morawiecki przyjął rezygnację Piotra Walczaka z funkcji szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) i na wniosek ministra finansów, powołał na to stanowisko Magdalenę Rzeczkowską, podał resort finansów

iPhony na celowniku bezpieki Rosji

elektroniczny] i potwierdza, że deklarowana polityka zapewnienia poufności danych osobowych użytkowników urządzeń Apple nie odpowiada rzeczywistości" - napisano w oświadczeniu rosyjskiej bezpieki.  Apple, według FSB, "udostępnia amerykańskim służbom specjalnym szerokie spectrum możliwość

Od 1 lipca bez opłat na państwowych autostradach. Przed wyborami rząd spełnia "potrzeby społeczne"

inne lekkie pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony.  Projekt ten został przyjęty przez rząd premiera Mateusza Morawieckiego. Ze względu na założony w projekcie termin zniesienia poboru opłat przez Krajową Administrację Skarbową, Sejm może zająć się i uchwalić te przepisy już na

MC: Nowe e-dowody osobiste wydawane będą od 4 marca 2019 r.

-dowodu będzie mógł na przykład komunikować się elektronicznie z administracją publiczną. "E-dowód będzie umożliwiał zalogowanie się do m.in. ePUAP, elektroniczne podpisywanie dokumentów oraz korzystanie z automatycznych bramek granicznych na lotniskach. Jedną z głównych

Myjnia bezdotykowa musi wystawić ci paragon. Ale nie musi go drukować

klienta - informuje w komunikacie KAS Małgorzata Brzoza, rzeczniczka prasowa Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie. Paragon przez 30 sekund na ekranie To oznacza, że każda myjnia, także samoobsługowa, musi wystawiać paragony fiskalne. Nie musi jednak drukować paragonu. Wystarczy, że wyświetli go przez

KIR wprowadza kwalifikowany podpis elektroniczny mSzafir dostępny zdalnie

potwierdzania tożsamości dostępna w PKO Banku Polskim otwiera drzwi do wielu rozwiązań e-administracji czy usług komercyjnych. Jest konieczna do ich rozwoju i rozpowszechniania wśród obywateli. Możliwość korzystania z podpisu elektronicznego w chmurze to kolejna usługa po mojeID, która wykorzystuje

Zasady składania JEDZ przed i po 18 października 2018 r.

Pytanie: Proszę o wskazanie, czy dokument JEDZ złożony w postępowaniu (w naszym przypadku według stanu prawnego przed 18.10.2018 r.) w formie skanu tj. podpisanego odręcznie dokumentu, a opatrzonego następnie przez tę samą osobę elektronicznym kwalifikowanym podpisem można uznać za prawidłowe

Usługa Twój e-Pit już dostępna. Są problemy z logowaniem, strona przeciążona

bankowość elektroniczną. Jak poinformowała administracja skarbowa, do usługi można się też zalogować danymi podatkowymi, podając: - PESEL (lub NIP i datę urodzenia); - kwotę przychodu z rozliczenia za 2020 rok, - kwotę przychodu z jednej z informacji od płatników za 2021 roku (np. z PIT-11 od pracodawcy

Asseco uruchomiło pierwszą w pełni elektroniczną rekrutację do szkół

Warszawa, 12.08.2019 (ISBnews) - Asseco uruchomiło pierwszą w pełni elektroniczną rekrutację do szkół zintegrowaną z Profilem Zaufanym. Jako pierwszy na wdrożenie tego rozwiązania zdecydował się Urząd Miejski w Mielcu, podała spółka. "Mielec jako

Zakaz TikToka w Polsce? Jest rekomendacja

takich obszarach jak integracja cyfrowa, ochrona prywatności w sieci, likwidacja barier rozwoju gospodarki elektronicznej czy reforma prawa własności intelektualnej w sieci. Zobacz też: Nowy Bing głupieje zapytany o prześladowanie Ujgurów w Chinach W rekomendacjach, które Rada ds. Cyfryzacji przyjęła

Narodowe skrzynki e-mail już od 1 lipca. Kto i kiedy będzie musiał mieć taką skrzynkę? I dlaczego listonosze rozniosą drukowane maile?

(i z tym można się zgodzić). Owszem, Polacy coraz chętniej korzystają z administracji cyfrowej, w czym mocno nas podszkoliła pandemia. W "Polskim ładzie" Zjednoczona Prawica dumnie zresztą wybijała liczby: Blisko 20 mln elektronicznych deklaracji PIT, w tym ok. 10 mln za pomocą e-PIT w 2021

Rząd przyjął projekt nowelizacji ws. poboru opłat drogowych

elektronicznych, podało Centrum Informacyjne Rządu. 3 listopada 2018 r. Główny Inspektor Transportu Drogowego (GITD) przejął obecny system poboru opłaty elektronicznej pobieranej za przejazd pojazdów samochodowych po drogach krajowych. Obecnie funkcjonujący system poboru opłaty

Centrum Obsługi Administracji Rządowej ponownie wybrało ofertę T-Mobile

rzecz 222 jednostek administracji państwowej, w tym m.in. Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Kancelarii Prezydenta RP, Ministerstwa Cyfryzacji, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Finansów, Urzędu Komunikacji Elektronicznej

Bank Pekao ma kwalifikowany podpis elektroniczny od Asseco Data Systems

Warszawa, 22.06.2020 (ISBnews) - Pracownicy Banku Pekao mogą zdalnie podpisywać dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym od Asseco Data Systems. Dzięki utworzeniu Biznesowego Punktu Potwierdzania Tożsamości proces wydawania e-podpisu odbywa się w banku, podał Pekao

MR realizuje projekt odbierania i wysyłania faktur elektronicznych do urzędów

Warszawa, 08.11.2016 (ISBnews) - Ministerstwo Rozwoju rozpoczęło realizację projektu "Platforma pośrednicząca elektronicznego fakturowania dla sfery finansów publicznych", którego celem jest wprowadzenie faktur elektronicznych w relacjach z administracją publiczną

Bank Pekao jako pierwszy wdrożył obsługę e-dowodu w oddziałach

do administracji publicznej, świadczeń zdrowotnych, sądów, urzędów skarbowych czy stanu cywilnego. Dowód elektroniczny może być wykorzystywany także w usługach komercyjnych, dla których wymagany jest zwiększony stopień bezpieczeństwa, np. w bankowości. Dowód elektroniczny

MC: Klienci 125 kolejnych banków spółdzielczych mają dostęp do e-administracji

Warszawa, 25.08.2020 (ISBnews) - Klienci kolejnych 125 banków spółdzielczych mogą już nie tylko szybko założyć profil zaufany, ale i korzystać z serwisów e-administracji, gdyż banki te dołączyły do węzła krajowego, poinformowało Ministerstwo Cyfryzacji (MC

Nadchodzi wielka inwigilacja. PiS jak Wielki Brat - sprawdza nasze konta bankowe, recepty, a zaraz transakcje w sieci i faktury

. 48 ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej „nie dotyczy kontroli kont bankowych".  A czego dotyczy? „Daje uprawnienie organom Krajowej Administracji Skarbowej w uzasadnionych przypadkach do występowania do banków o przekazanie informacji objętych tajemnicą bankową"

Asseco wdrożyło e-podpis w Volvo Financial Services Polska

Warszawa, 29.06.2020 (ISBnews) - Pracownicy Volvo Financial Services - Usługi Finansowe Polska mogą zdalnie podpisywać dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym wydanym przez Asseco Data Systems, podano w komunikacie. "W związku z

UZP

Urząd Zamówień Publicznych jest jednostką budżetową powołaną do obsługi Prezesa Urzędu, który jest centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach zamówień publicznych, w zakresie określonym ustawą Prawo zamówień publicznych. Misją UZP jest dbanie o przejrzystość procesu udzielania

Zostało tylko TVP. Zmiana standardu nadawania uderza w inne stacje

? Wnioskował o to minister spraw wewnętrznych i administracji, który zwrócił się do Urzędu Komunikacji Elektronicznej o opóźnienie przejścia MUX-3, w którego skład wchodzą m.in. TVP1 HD, TVP2 HD, TVP Info HD, TVP Sport HD, TVP3, TVP Historia i Sprawdzam TV. Tłumaczył to... wojną w Ukrainie i

Zmiany w dowodach osobistych. Jak złożyć wniosek? Czy warto mieć też e-dowód?

. Takie dokumenty wydawane są w Polsce od 4 marca 2019 roku. Warstwa elektroniczna e-dowodu to wbudowany, bezstykowy chip. To środek identyfikacji w świecie rzeczywistym i w internecie. Dzięki warstwie elektronicznej właściciel dokumentu może komunikować się online z administracją publiczną. E-dowód

Zmiany w wywozie towarów z Polski w systemie Tax Free. Kasy fiskalne online będą obowiązkowe

granicy czy turystów. Z danych administracji skarbowej wynika, że korzystają z niego najczęściej Ukraińcy i Białorusini - kupują w Polsce m.in. elektronikę. Tylko w bagażu osobistym Żeby uzyskać zwrot VAT-u, towar muszą wywieźć w bagażu osobistym z terytorium Unii nie później niż w ostatnim dniu trzeciego

Alior Bank udostępnił możliwość utworzenia Profilu Zaufanego do ePUAP

Warszawa, 06.12.2018 (ISBnews) - Alior Bank umożliwił w nowej bankowości internetowej zakładanie Profilu Zaufanego umożliwiającego logowanie m.in. do Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (e-PUAP) i załatwianie spraw urzędowych online, podał bank. Alior

MF: Polacy złożyli do dziś 12,7 mln rocznych PIT-ów przez internet

Warszawa, 11.04.2019 (ISBnews) - Polacy złożyli już 12,7 mln rocznych PIT-ów przez internet według stanu na 11 kwietnia wobec 11,3 mln elektronicznych deklaracji złożonych (wg ostatecznego podsumowania) w 2018 r., podało Ministerstwo Finansów. "

Rzeczkowska z MF: Wdrożenie nowego poboru opłat drogowych na początku 2020 r.

w lipcu 2021 roku. Dzisiaj - zgodnie z nowelą ustawy o drogach - szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejął od Głównego Inspektora Transportu Drogowego (GITD) pobór opłaty za przejazd pojazdem ciężkim powyżej 3,5 tony po płatnych odcinkach autostrady A2 (Konin

Wykonawca ma prawo do składania faktur elektronicznych.

fakturowania elektronicznego oraz braku ich interoperacyjności. Cel ten ma zostać osiągnięty przez zobowiązanie organów administracji publicznej wszystkich szczebli do akceptowania ustrukturyzowanych faktur w postaci elektronicznej zgodnych z normą europejską EN 16931-1:2017, które są wystawiane przez

Prezydent podpisał ustawę o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej

usług elektronicznych, zdefiniowane w ustawie, ma szansę znacząco wpłynąć na łatwość korzystania z usług administracji publicznej, a przede wszystkim upowszechnić je wśród obywateli" - czytamy dalej. Nowym rozwiązaniom towarzyszą obecnie prace Ministerstwa Cyfryzacji nad

Bon turystyczny: od lipca wnioski tylko pocztą. Usługi elektroniczne zawiodły

"W związku z niezależnymi od Polskiej Organizacji Turystycznej i powtarzającymi się problemami z funkcjonowaniem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej, wydział zamiejscowy ds. Polskiego Bonu Turystycznego informuje, że od 1 lipca 2021 roku wszelkie wnioski dotyczące ustalenia

Rusza aukcja na 5G. Już ma ponad 2 lata poślizgu

Elektronicznej, który jest odpowiedzialny za nadzorowanie tego procesu, to dwuletnie opóźnienie jest nieznaczne z punktu widzenia biznesu, bo do tej pory sieć 5G w Europie nie spowodowała rozwoju nowych gałęzi gospodarki ani usług, a jest jedynie rozszerzeniem możliwości sieci poprzedniej generacji – LTE

Sejm odrzucił senackie veto do nowelizacji ustawy o drogach

Warszawa, 05.06.2020 (ISBnews) - Sejm odrzucił senackie veto do nowelizacji ustawy o drogach, zakładającej opracowanie nowego systemu do poboru opłaty elektronicznej i opłaty za autostrady z wykorzystaniem technologii pozycjonowania satelitarnego i transmisji danych. Za

Senat odrzucił nowelizację ws. użycia technologii do poboru opłat drogowych

Warszawa, 04.06.2020 (ISBnews) - Senat odrzucił nowelizację ustawy o drogach, zakładającą opracowanie nowego systemu do poboru opłaty elektronicznej i opłaty za autostrady z wykorzystaniem technologii pozycjonowania satelitarnego i transmisji danych. Za wnioskiem senackiej

Czy faktura może być definiowana jako umowa w rozumieniu przepisów o rejestrze umów?

Zgodnie z art. 34a ust. 5 ustawy o finansach publicznych w rejestrze umów zamieszcza się informacje o umowach zawartych w formie pisemnej, dokumentowej, elektronicznej albo innej formie szczególnej, których wartość przedmiotu przekracza 500 zł. W świetle powyższego powstaje wątpliwość czy

Asseco Data Systems wdraża e-podpis w branży HR we współpracy z firmą Unit4

sprawdza. Firmy, które zainwestowały w nią już wcześniej, mają przewagę w czasach pracy zdalnej. Elektroniczne teczki pracownicze ułatwiają wiele procesów HR-owych. Integracja platformy Teta z e-podpisem SimplySign pozwala stworzyć w pełni cyfrowy obieg dokumentów HR, zarówno pod kątem realizowania

Czerwińska: Jutro udostępnimy zeznania roczne ponad 20 mln podatników w e-PIT

tego roku skrócony został czas termin zwrotu nadpłaconego podatku do maksymalnie 45 dni" - powiedziała minister Czerwińska podczas konferencji prasowej. Podatnik samodzielnie wybierze, czy chce skorzystać z Twojego e-PIT-a sporządzonego przez administrację skarbową, czy

Świadectwo energetyczne - bez niego nie sprzedasz i nie wynajmiesz mieszkania? 14 pytań i odpowiedzi

energetycznej budynku? Świadectwo charakterystyki energetycznej będzie można otrzymać w formie: papierowej – opatrzone numerem nadanym w centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków oraz podpisem osobistym osoby uprawnionej lub elektronicznej – opatrzone numerem nadanym w centralnym

Warto Bezgotówkowo: 19% Polaków w ogóle nie nosi przy sobie gotówki

Warszawa, 18.09.2018 (ISBnews) - Niemal 20% Polaków (19%) w ogóle nie nosi przy sobie gotówki, 33% osób przez 26. rokiem życia przyznaje, że korzysta tylko z elektronicznych form rozliczania, wynika z badania przeprowadzonego przez Instytut IBRIS dla Polskiego Standardu

Satelitarny e-Toll fiskusa daje mniej pieniędzy niż viaToll. Będzie mniej na budowę dróg

eksploatowany od połowy 2011 r.  W połowie zeszłego roku władze PiS niespodziewanie postanowiły, że nowy satelitarny system elektronicznych opłat drogowych przygotuje Ministerstwo Finansów, przejmując też nadzór nad e-mytem od Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego nadzorowanego przez Ministerstwo

Poczta Polska wdrożyła aktywację profilu zaufanego (eGO)

tysiąca placówek pocztowych, poinformowały Poczta Polska i resort infrastruktury. "Jesteśmy gotowi do kompleksowego wsparcia administracji publicznej w procesie wdrażania e-usług. Transformacja cyfrowa administracji dzięki platformie Envelo to nie tylko zmiana

Od dziś wchodzą w życie nowe przepisy. Pakiet e-commerce i nowa odsłona systemu TAX FREE

elektronicznej. Wnioski egzekucyjne i tytuły wykonawcze w formie elektronicznej Od 1 lipca 2021 r. wnioski egzekucyjne i tytuły wykonawcze są przekazywane do urzędu skarbowego drogą elektroniczną. Dla wierzycieli oznacza to przyspieszenie wysyłki tych dokumentów do Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) i

To miał być ostatni dzień, aby wystąpić o nadpłatę składki zdrowotnej. Ale ZUS zmienił zdanie

zdanie. - Termin na złożenie wniosku o zwrot nadpłaty wynikającej z rocznego rozliczenia (RZS-R) został wydłużony do 5 czerwca 2023  - stwierdził Zakład.  Wysyła się go elektronicznie. Gdzie go szukać?   Wniosek o zwrot nadpłaty, która wynika z rocznego rozliczenia, tworzy się

W razie czego bez gotówki nie kupisz nawet bułki. Apel zwolennika cashu

awarii i braku dostępu do własnych pieniędzy nie kupimy nawet bułki. I co wtedy?  Podnoszą się też głosy, że możliwość posiadania gotówki jest istotnym prawem obywatelskim. Bez niej administracja będzie mogła w pełni kontrolować wszystkie transakcje obywateli, bo te elektroniczne za każdym razem

Alior Bank ma porozumienie z PWPW ws. wykorzystania aplikacji eDO App

. Dzięki aplikacji jego klienci potwierdzą e-dowodem swoje dane osobowe i będą mogli swobodnie korzystać z produktów i usług Alior Banku, podały bank i PWPW. Klienci Alior Banku, którzy posiadają e-dowód z aktywną warstwą elektroniczną, przy użyciu aplikacji eDO App będą mogli

Rząd rozpatrzy we wtorek m.in. projekt ustawy budżetowej na rok 2020

postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawy o doręczeniach elektronicznych, uchwały rady ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia programu rozwoju "Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa", uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia ?"Strategii Zrównoważonego Rozwoju

GUS: Dostęp do internetu szerokopasmowego ma 95% firm, stronę internetową 67%

zamówienia elektronicznie. Odsetek przedsiębiorstw, które otrzymywały zamówienia od klientów drogą elektroniczną był znacznie mniejszy i wyniósł niespełna 11,8%. W ub.r. 94,6% przedsiębiorstw kontaktowało się też z administracją publiczną elektronicznie przynajmniej w jednym celu

Sputnik Software i GIAP utworzyły Grupę STGE, planują dynamiczny wzrost w br.

Warszawa, 12.05.2020 (ISBnews) - Sputnik Software i Gospodarczy Instytut Analiz Przestrzennych (GIAP), dostawcy rozwiązań IT dla administracji publicznej, łączą siły i tworzą grupę kapitałową, podała spółka. Powstała w ten sposób Grupa STGE oczekuje co najmniej

Nie wychodź z domu. Nawet sprawy w urzędzie załatwisz przez internet i telefon

Profil zaufany – metoda potwierdzenia tożsamości w systemach administracji elektronicznej – działa jak odręczny podpis. Umożliwia załatwianie spraw administracyjnych i wysyłanie przez internet różnych dokumentów. Można go założyć za darmo. Jak założyć profil zaufany W niektórych

MF: Blisko 7 mln rocznych PIT-ów za 2018 złożono dzięki nowej usłudze Twój e-PIT

Warszawa, 31.05.2019 (ISBnews) - Spośród rekordowych 16 mln elektronicznych PIT-ów za 2018 r., blisko 7 mln zostało złożonych dzięki nowej usłudze Twój e-PIT przez osoby rozliczające się na formularzach PIT-37 i PIT-38, podało Ministerstwo Finansów

Praca zdalna w urzędach. Petenci rozgoryczeni

W piątek 30 października premier poinformował, że od poniedziałku wszyscy pracownicy administracji publicznej muszą przejść na pracę zdalną. Z opublikowanego w sobotę komunikatu rządu i strony samorządowej KWRiST wynika jednak, że urzędnicy pracę rozpoczną od wtorku 3 listopada. „W wyniku

Starcie w wymiarze nano. Tak Zachód blokuje Chiny na cywilizacyjnym polu bitwy

postanowił pozbawić Chiny takich komponentów elektronicznych, a co najmniej opóźnić Pekinowi ich wykorzystanie na szerszą skalę.  Rozpoznanie bojem Huawei W połowie zeszłej dekady Komunistyczna Partia Chin zatwierdziła strategię przemysłową "Made in China 2025". Założono w niej, że do 2025 r

Znowu blamaż resortu finansów. Ponad 3 mln podatników ciągle nie może rozliczyć PIT przez internet

elektronicznymi formularzami problem był przed rokiem. Też pojawiły się z opóźnieniem. Przedsiębiorcy również już tradycyjnie wściekają się pod postami Ministerstwa Finansów na Twitterze. Magdalena Rzeczkowska, szef Krajowej Administracji Skarbowej, pisze dumnie: "Najwięcej osób rozlicza się na formularzu

Asseco Data Systems: Rynek e-podpisu będzie rósł kilkanaście procent rocznie

, podano także. "Od początku 2015 r. do początku 2019 r. przybyło ok. 200 tys. nowych użytkowników e-podpisu. Skąd ten wzrost zainteresowania środkami identyfikacji elektronicznej? W 2016 r. weszło w życie rozporządzenie UE eIDAS, które ujednoliciło europejski rynek podpisu

Emilewicz: E-faktury w zamówieniach publicznych zaczną obowiązywać od 18 IV

Warszawa, 12.04.2019 (ISBnews) - Ustawa o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym wchodzi w życie 18 kwietnia br. i implementuje do polskiego prawa przepisy unijne, poinformowała

Rząd kusi rabatami do satelitarnego e-myta, czyli systemu e-TOLL. Na koszt podatników

Od 1 października do końca roku do 70 proc. zostaną obniżone stawki elektronicznych opłat za przejazdy ciężarówkami i autobusami po drogach krajowych, głównie ekspresowych i autostradach zarządzanych przez państwową GDDKiA.   Taką ulgę przewiduje przygotowany przez Ministerstwo Finansów

Poczta Polska dostanie z budżetu 3,75 plus VAT za dostarczenie jednego e-maila. 0,5 mld rocznie

rozporządzenia jest długa i skomplikowana (w sprawie „metodologii ustalania opłat za przekazywanie korespondencji przy użyciu publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego oraz publicznej usługi hybrydowej"), ale chodzi o to, że za moment każdy będzie miał swoją skrzynkę e-mail, na którą

Furia pracowników skarbówki. Wyszło na jaw, że kapelani w KAS zarabiają więcej od nich

Sejm RP, dotyczącą zatrudniania kapelanów w Krajowej Administracji Skarbowej. Wynika z niej, że to, iż kapelani w KAS w ogóle są, to jedno. Szczególne oburzenie pracowników tyczy się jednak fragmentu o ich zarobkach. I tak np. w styczniu 2019 r. kapelan dostawał 5 730,14 brutto. Rok później już 6

Marek Zagórski i Adam Andruszkiewicz sekretarzami stanu w kancelarii premiera

;przejściowo”, do czasu nowelizacji ustawy o działach administracji rządowych. - W tej chwili włączamy Ministerstwo Cyfryzacji jako urząd do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, czyli Ministerstwo Cyfryzacji jako osobny urząd, tak jak kilka innych jeszcze przestanie istnieć - mówił rzecznik na antenie TV

Opłata na autostradach. Elektronicznie znaczy szybciej

ręcznie przy autostradowej bramce. Od 1 grudnia na tych autostrad znikną szlabany, a opłata będzie naliczana za pomocą satelitarnego systemu e-Toll, zarządzanego przez Krajową Administrację Skarbową, czyli Ministerstwo Finansów. Kto nie będzie chciał korzystać z elektronicznej rejestracji w tym systemie

Przedsiębiorco, nie radzisz sobie sam? W czym pomoże pełnomocnik w twoim przedsiębiorstwie

oddziałowej – wyjaśnia mec. Hałuszczak. Spośród pełnomocnictw wyróżnia się również pełnomocnictwo procesowe, które uprawnia do reprezentacji w postępowaniu przed sądami czy organami administracji. 3. Prokura Prokura jest rodzajem pełnomocnictwa udzielanego przez podmiot prowadzący działalność

BankMail: System jest gotowy, oczekuje na wdrożenie w bankach

Warszawa, 23.10.2017 (ISBnews) - Polski fintech BankMail jest gotów do uruchomienia usługi zdalnego wysyłania i odbierania uwierzytelnionej poczty przez bankowość elektroniczną, poinformowała firma. System oczekuje na wdrożenia w bankach. "

Asseco ma umowę z ZUS na rozwój i utrzymanie PUE za 23,2 mln zł

rozwojowy jest dużo większy. W mojej ocenie rozwój tego typu usług elektronicznych jest dziś koniecznością oraz stanowi ważny element w realizacji strategii e-państwa. Administracja państwowa coraz mocniej stawia na nowoczesne kanały elektroniczne do bezpośredniego kontaktu z obywatelami. Cieszę się, że

Asseco Data Systems dostarczyło Krukowi kwalifikowany podpis elektroniczny

Warszawa, 18.09.2019 (ISBnews) - Asseco Data Systems dostarczyło Krukowi rozwiązanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podała spółka. "Kruk to pierwsza w Polsce firma obsługująca wierzytelności, która w swoich procesach wewnętrznych

Zamiast stania w kolejce w urzędzie połączenie wideo. Rząd zapowiedział platformę pracy i nauki zdalnej

żadnego raportu z działania administracji w trakcie pandemii i spisu realnych potrzeb z uzasadnieniem, dlaczego nie da się ich zaspokoić istniejącymi rozwiązaniami – mówi Anna Streżyńska, była prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, później minister cyfryzacji w rządzie Beaty Szydło, a

Już w tym roku część formalności budowlanych załatwimy przez internet. Przynajmniej teoretycznie

Rząd stara się uwolnić inwestorów od mitręgi biurokratycznej związanej z koniecznością osobistego składania papierowej dokumentacji w organach administracji architektoniczno-budowlanej. Od 3 sierpnia 2020 r. w serwisie e-Budownictwo.gunb.gov.pl dostępnych jest 10 formularzy dotyczących procesu

Bez konta w banku i Internetu nie dostaniesz 500 plus. Rząd zapomina o wykluczonych?

zwyczajnie nie będą mogły otrzymać świadczenia. Tym bardziej że w Polsce nie ma prawnego obowiązku posiadania konta bankowego. 500 plus. Złożenie wniosku tylko drogą elektroniczną Kolejną kontrowersyjną kwestią jest ograniczenie możliwości składania wniosków o świadczenie jedynie do drogi elektronicznej. Do

Rząd przyjął założenia do ustawy o elektronicznej fakturze w zamówieniach publ.

zamówieniach publicznych będzie podstawowym celem ustawy, która zostanie opracowana na podstawie założeń. "W praktyce oznacza to, że zamawiający zamówienia publicznego (administracja publiczna), zostanie zobowiązany do przyjmowania faktur elektronicznych (od daty transpozycji