administracja elektroniczna przepisy

Marek Okniński

Wykonawca może przedkładać zaświadczenie wydane przez e-Urząd Skarbowy

Wykonawca może przedkładać zaświadczenie wydane przez e-Urząd Skarbowy

Dokument elektroniczny wydany w e-Urzędzie Skarbowym jest równoznaczny z dokumentem wydanym przez właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

Będzie można wyłączyć Messengera w Polsce? Rząd już szykuje do tego ustawę

Prawo i Sprawiedliwość szykuje ustawę, która pozwoli służbom na uzyskanie dostępu do tego, co Polacy przesyłają sobie w Messengerze, WhatsAppie i innych komunikatorach. Nowa ustawa pozwoli także na podglądanie treści maili, a także wiadomości przesyłanych przez jakąkolwiek usługę w internecie.

Przez Polskę jadą specjalnie zaplombowane i monitorowane transporty zboża. "To działanie szkodliwe i pod publiczkę"

Transporty zboża z Ukrainy przejeżdżające przez Polskę będą konwojowane i monitorowane przez System Elektronicznego Nadzoru Transportu. Zdaniem Marka Tarczyńskiego, prezesa Polskiej Izby Spedycji i Logistyki takie działanie są niepotrzebne i szkodliwe, wywołują chaos i problemy.

Komunikacja w przetargu ogłoszonym po 1 stycznia 2021r.

Komunikacja w przetargu ogłoszonym po 1 stycznia 2021r.

obywatela w systemach elektronicznej administracji. Profil zaufany działa jak odręczny podpis. Profil zaufany potwierdza tożsamość obywatela  — podpis potwierdzony profilem zaufanym, podobnie jak kwalifikowany podpis elektroniczny, skutecznie zastępuje w kontaktach z podmiotami publicznymi podpis

Sejm skierował projekt ustawy o doręczeniach elektronicznych do prac w Komisji

do doręczeń (zarówno w przypadku obywateli, firm, jak i organizacji), na który podmioty administracji będą kierować korespondencję. Adresem tym nie będzie jednak adres poczty elektronicznej. Wprowadzone w ustawie rozwiązanie opiera się na przepisach rozporządzenia

Podpis zaufany nie zastępuje podpisu elektronicznego

Podpis zaufany nie zastępuje podpisu elektronicznego

elektronicznego, w uzupełnieniu do unijnego rozporządzenia, są regulowane przepisami ustawy z 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 162). Zatem profil zaufany ePUAP jest niczym innym jak nowym sposobem potwierdzania tożsamości w systemach administracji

Rewolucja w dowodach osobistych. Prawie wszyscy pójdą do urzędu

Rewolucja w dowodach osobistych. Prawie wszyscy pójdą do urzędu

składania elektronicznych wniosków o dowód osobisty! Jak informuje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, wszystkie skanery do pobierania odcisków palców dostarczono już do gmin. W sumie to 7450 urządzeń do 2479 lokalizacji. Urzędnicy dostali co najmniej kilka tygodni na nauczenie się obsługi

Czy faktura może być definiowana jako umowa w rozumieniu przepisów o rejestrze umów?

Czy faktura może być definiowana jako umowa w rozumieniu przepisów o rejestrze umów?

obowiązkiem rejestracji objęte są przypadki, w których potwierdzeniem zawarcia umowy jest faktura, rachunek, paragon, opiewający na kwotę przekraczającą 500 zł. Opierając się na orzecznictwie zarówno Sądów jak i administracji skarbowej stwierdzić należy, że faktura nie jest umową w rozumieniu przepisów ustawy

Nadchodzą narodowe skrzynki e-mail. Kto i kiedy będzie musiał ją mieć?

Nadchodzą narodowe skrzynki e-mail. Kto i kiedy będzie musiał ją mieć?

wielkości zmiany, choć zaczyna się ona właściwie za moment.   W praktyce na naszych oczach umrze papierowy list polecony, dziś podtrzymywany jeszcze przy życiu przez administrację oraz sądy. Zamiast tego docelowo każdy będzie miał swoją skrzynkę e-mail, na którą ma przychodzić wszelka

Prezydent podpisał nowelizację, wprowadzającą nowy system poboru opłat drogowych

Kancelaria Prezydenta. "Celem ustawy jest zmiana dotychczasowego systemu poboru opłaty elektronicznej za przejazd po drogach krajowych. Szef Krajowej Administracji Skarbowej przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego kompetencję do poboru opłaty elektronicznej za

Rząd przyjął nowelę ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej

Warszawa, 26.04.2018 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej, która wprowadza przepisy znacząco ułatwiające obywatelom potwierdzanie swojej tożsamości w publicznych usługach online, podało Centrum

Od 1 lipca bez opłat na państwowych autostradach. Przed wyborami rząd spełnia "potrzeby społeczne"

Od 1 lipca bez opłat na państwowych autostradach. Przed wyborami rząd spełnia "potrzeby społeczne"

inne lekkie pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony.  Projekt ten został przyjęty przez rząd premiera Mateusza Morawieckiego. Ze względu na założony w projekcie termin zniesienia poboru opłat przez Krajową Administrację Skarbową, Sejm może zająć się i uchwalić te przepisy już na

Nadchodzi wielka inwigilacja. PiS jak Wielki Brat - sprawdza nasze konta bankowe, recepty, a zaraz transakcje w sieci i faktury

Nadchodzi wielka inwigilacja. PiS jak Wielki Brat - sprawdza nasze konta bankowe, recepty, a zaraz transakcje w sieci i faktury

uzasadnionego podejrzenia popełnienia czynu zabronionego i co ważne, po formalnym wszczęciu postępowania przygotowawczego. Zatem przepis art. 48 ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej nie może być stosowany bez uzasadnionej przyczyny i bez powiązania z popełnionymi czynami, które są przedmiotem prowadzonego

MF: M. Rzeczkowska 3 III obejmie funkcję szefa Krajowej Administracji Skarbowej

Warszawa, 03.03.2020 (ISBnews) - Premier Mateusz Morawiecki przyjął rezygnację Piotra Walczaka z funkcji szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) i na wniosek ministra finansów, powołał na to stanowisko Magdalenę Rzeczkowską, podał resort finansów

PiS będzie miał kontrolę nad wszystkimi fakturami firm. Powstanie marzenie skarbówki: jeden wielki rejestr

PiS będzie miał kontrolę nad wszystkimi fakturami firm. Powstanie marzenie skarbówki: jeden wielki rejestr

Nowy superrejestr zostanie uruchomiony na pełną skalę w przyszłym roku. Zgodnie z ustawą zostanie wprowadzone obligatoryjne fakturowanie w Krajowym Systemie e-Faktur, czyli KSeF.   Co to w ogóle znaczy?  Teraz przedsiębiorcy wystawiają faktury na papierze bądź elektroniczne. Za

Świadectwo energetyczne - bez niego nie sprzedasz i nie wynajmiesz mieszkania? 14 pytań i odpowiedzi

Świadectwo energetyczne - bez niego nie sprzedasz i nie wynajmiesz mieszkania? 14 pytań i odpowiedzi

przepisów kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. Co do zasady grzywnę powinien wymierzyć sąd na podstawie wniosku o ukaranie złożonego przez policję. Organom administracji rządowej i samorządowej, organom kontroli państwowej i kontroli samorządu terytorialnego oraz strażom gminnym (miejskim

Zmiany w dowodach osobistych. Jak złożyć wniosek? Czy warto mieć też e-dowód?

Zmiany w dowodach osobistych. Jak złożyć wniosek? Czy warto mieć też e-dowód?

. Takie dokumenty wydawane są w Polsce od 4 marca 2019 roku. Warstwa elektroniczna e-dowodu to wbudowany, bezstykowy chip. To środek identyfikacji w świecie rzeczywistym i w internecie. Dzięki warstwie elektronicznej właściciel dokumentu może komunikować się online z administracją publiczną. E-dowód

Wykonawca ma prawo do składania faktur elektronicznych.

Wykonawca ma prawo do składania faktur elektronicznych.

Z dniem 18 kwietnia 2019 roku wchodzi w życie ustawa o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych , koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno – prywatnym[1]. Wyżej wskazana ustawa wprowadza do polskiego porządku prawnego przepisy dyrektywy Parlamentu

Rzeczkowska z MF: Wdrożenie nowego poboru opłat drogowych na początku 2020 r.

w lipcu 2021 roku. Dzisiaj - zgodnie z nowelą ustawy o drogach - szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejął od Głównego Inspektora Transportu Drogowego (GITD) pobór opłaty za przejazd pojazdem ciężkim powyżej 3,5 tony po płatnych odcinkach autostrady A2 (Konin

Sejm opowiedział się za dostosowaniem ustaw podatkowych do Klasyfikacji Wyrobów

wstrzymało się od głosów. Jednocześnie posłowie odrzucili poprawkę Koalicji Obywatelskiej i Lewicy, dotyczącą doręczenia pism podatkowych wydanych w formie dokumentu elektronicznego z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego Krajowej Administracji Skarbowej (KAS

Zmiany w wywozie towarów z Polski w systemie Tax Free. Kasy fiskalne online będą obowiązkowe

Zmiany w wywozie towarów z Polski w systemie Tax Free. Kasy fiskalne online będą obowiązkowe

dokumentów wejdą w życie w styczniu 2022 r. Przedsiębiorcy będą jednak mogli się rejestrować na PUESC (platforma usług elektronicznych skarbowo-celnych) od 1 lipca tego roku, by dostosować biznes do nowych przepisów. Obowiązkowe kasy online Przedsiębiorca będzie musiał założyć konto na platformie, a

Od dziś wchodzą w życie nowe przepisy. Pakiet e-commerce i nowa odsłona systemu TAX FREE

Od dziś wchodzą w życie nowe przepisy. Pakiet e-commerce i nowa odsłona systemu TAX FREE

elektronicznej. Wnioski egzekucyjne i tytuły wykonawcze w formie elektronicznej Od 1 lipca 2021 r. wnioski egzekucyjne i tytuły wykonawcze są przekazywane do urzędu skarbowego drogą elektroniczną. Dla wierzycieli oznacza to przyspieszenie wysyłki tych dokumentów do Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) i

Sejm odrzucił senackie veto do nowelizacji ustawy o drogach

KAS. Wpływy do Krajowego Funduszu Drogowego z opłat elektronicznych za przejazd autostradami w roku 2019 wyniosły blisko 2 mld zł. Termin wejścia w życie nowych przepisów został określony w nowelizacji na 1 lipca 2020 roku. Uruchomienie nowych rozwiązań opartych o GPS i

Senat odrzucił nowelizację ws. użycia technologii do poboru opłat drogowych

). Nowelizacja zakłada powierzenie poboru opłat szefowi KAS. Wpływy do Krajowego Funduszu Drogowego z opłat elektronicznych za przejazd autostradami w roku 2019 wyniosły blisko 2 mld zł. Termin wejścia w życie nowych przepisów został określony w nowelizacji na 1 lipca 2020 roku

To miał być ostatni dzień, aby wystąpić o nadpłatę składki zdrowotnej. Ale ZUS zmienił zdanie

zdanie. - Termin na złożenie wniosku o zwrot nadpłaty wynikającej z rocznego rozliczenia (RZS-R) został wydłużony do 5 czerwca 2023  - stwierdził Zakład.  Wysyła się go elektronicznie. Gdzie go szukać?   Wniosek o zwrot nadpłaty, która wynika z rocznego rozliczenia, tworzy się

Satelitarny e-Toll fiskusa daje mniej pieniędzy niż viaToll. Będzie mniej na budowę dróg

eksploatowany od połowy 2011 r.  W połowie zeszłego roku władze PiS niespodziewanie postanowiły, że nowy satelitarny system elektronicznych opłat drogowych przygotuje Ministerstwo Finansów, przejmując też nadzór nad e-mytem od Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego nadzorowanego przez Ministerstwo

Prezydent podpisał ustawę o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej

elektronicznym oraz usunięcie istniejących w krajowych przepisach odwołań do ustawy o podpisie elektronicznym, a także dostosowanie terminologii oraz wprowadzenie niezbędnych odwołań do rozporządzenia eIDAS, w tym stworzenie warunków dla zapewnienia zgodności usługodawców z wymaganiami określonymi przez

Koniec z dorabianiem przy pogrzebach? Nowa ustawa ograniczy szarą strefę

przepisów będzie znaczne podwyższenie jakości usług funeralnych – zauważa Robert Czyżak, prezes Polskiej Izby Branży Pogrzebowej. Obsługa z przypadku Branża funeralna od lat domaga się zmiany obowiązującego w Polsce prawa pogrzebowego. Ustawa, na której obecnie opiera się jej działalność, ma ponad 100

Emilewicz: E-faktury w zamówieniach publicznych zaczną obowiązywać od 18 IV

Warszawa, 12.04.2019 (ISBnews) - Ustawa o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym wchodzi w życie 18 kwietnia br. i implementuje do polskiego prawa przepisy unijne, poinformowała

Rząd przyjął nowelizację ws. monitorowania obrotu olejem opałowym

. Po zmianach przepisów powstanie elektroniczny obieg dokumentacji w obszarze obrotu olejem opałowym. Będzie to elementem wdrażania e-administracji. Projekt ma związek z exposé premiera Mateusza Morawieckiego, w którym mówił o wykorzystaniu narzędzi informatycznych do uszczelnienia systemu

Dowód osobisty do wymiany. Jak to zrobić? Kiedy? Gdzie?

będzie miał warstwę elektroniczną. Takie dokumenty wydawane są w Polsce od 4 marca 2019 roku. Warstwa elektroniczna e-dowodu to wbudowany, bezstykowy chip. Dzięki niej właściciel dokumentu może komunikować się elektronicznie z administracją publiczną. E-dowód umożliwia m.in. elektroniczne podpisywanie

System viaToll pożyje dłużej. Poślizgi we wprowadzaniu satelitarnego e-myta

Administracji Skarbowej (KAS) nadzór nad elektronicznym systemem poboru opłat drogowych, sprawowany do tego czasu przez Główny Inspektorat Transportu Drogowego (GITD), a wcześniej przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA). Jednocześnie w tej ustawie zdecydowano, że KAS wprowadzi system

Rząd przyjął nowelę dot. m.in. postępowania egzekucyjnego w administracji

Warszawa, 23.07.2019 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra finansów, który przewiduje uproszczenie administracyjnego postępowania egzekucyjnego

Bez mandatu za brak prawa jazdy i stare tablice po zmianie właściciela auta

Sejm uchwalił w piątek nowelizację prawa o ruchu drogowym, która według założeń rządu ma uprościć życie kierowcom i odciążyć administrację samorządową. Ustawa wprowadza liczne zmiany przede wszystkim w przepisach o rejestracji samochodów. Ułatwi także życie kierowcom, którzy zapomnieli wziąć ze

Rząd przyjął projekt ustawy Ordynacja podatkowa, która wejdzie w życie w 2021 r.

. Zwiększeniu efektywności i skuteczności poboru podatków służyć będą przepisy dotyczące m.in.: wprowadzenia efektywnego modelu postępowania podatkowego, nowego postępowania uproszczonego, wprowadzenia zasady ugodowego załatwiania spraw, upowszechnienia stosowania komunikacji elektronicznej czy uporządkowania

Już w tym roku część formalności budowlanych załatwimy przez internet. Przynajmniej teoretycznie

Rząd stara się uwolnić inwestorów od mitręgi biurokratycznej związanej z koniecznością osobistego składania papierowej dokumentacji w organach administracji architektoniczno-budowlanej. Od 3 sierpnia 2020 r. w serwisie e-Budownictwo.gunb.gov.pl dostępnych jest 10 formularzy dotyczących procesu

MR: Ustawa o płatnościach bezgotówkowych w konsultacjach publicznych

dokonywania płatności za pomocą elektronicznych instrumentów płatniczych. Przepis będzie dotyczył firm, które posiadają kasę fiskalną. Przedsiębiorcy będą musieli przyjmować przynajmniej jeden z powszechnie dostępnych instrumentów elektronicznych np. przelewy, płatności kartą płatniczą lub telefonem. Aby

Rząd przyjął projekty przyspieszających załatwianie spraw urzędowych

zapewni bezpośredni kontakt administracji z obywatelem: - W rejestrze - na zasadzie dobrowolności - gromadzone będą dane kontaktowe obywateli (imię i nazwisko, numer PESEL, adres e-mail lub numer telefonu komórkowego, a w przyszłości elektroniczny adres do doręczeń

MIB: Inspekcja Transportu Drogowego zajmie się poborem opłat od XI 2018 r.

administrację państwową ułatwione będzie ewentualne dokonywanie szybkich zmian w systemie. "Nowe przepisy zapewnią również odpowiednią ochronę danych osobowych gromadzonych w ramach KSPO i wyższą standaryzację rozwiązań, w tym możliwości rozwoju KSPO i jego integracji z innymi

Rząd przyjął nowelę dot. przeniesienia poboru opłat za przejazd samochodami

Warszawa, 21.11.2017 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw. podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). Projekt zakłada przeniesienie zadań związanych z poborem opłaty elektronicznej za przejazd

Rząd przyjął założenia do ustawy o elektronicznej fakturze w zamówieniach publ.

Warszawa, 05.09.2016 (ISBnews) - Rząd przyjął założenia do ustawy o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, przedłożone przez ministra rozwoju. Ustawa wdroży przepisy dyrektywy 2014/55/UE w sprawie fakturowania elektronicznego w zamówieniach publicznych, która

Przesyłki z AliExpress zdrożeją? Nowe przepisy zwiastują wyższe ceny i zatory w dostarczaniu towarów z Chin

Zmiany w ulgach vatowskich dla rynku e-handlu są elementem całego pakietu rozwiązań prawnych przyjętych przez Unię Europejską dla uszczelnienia podatku VAT. Mają one także ułatwiać handel elektroniczny przedsiębiorcom w UE. Zmiany są bardzo obszerne. Polska zaczęła je wdrażać, a jesienią ubiegłego

Prezydent podpisał ustawę powołującą Krajową Administrację Skarbową

Warszawa, 28.02.2017 (ISBnews) - Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawę - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej i ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, podała Kancelaria Prezydenta. "Celem ustawy jest

Trump zakazuje Amerykanom inwestować w chińskie spółki. Trudny spadek dla Bidena

Departament Obrony USA. Na liście są wielkie chińskie koncerny elektroniczne, stoczniowe, budowlane i chemiczne, takie jak np. China Telecom Corp., China Mobile, Huawei Electronics, Aviation Corporation Industry of China, China State Shipbuilding, China Railway Construction Corp.  Na mocy tego dekretu

Coraz bliżej satelitarne e-myto. Rozpoczynają się rejestracje w systemie

- Dziś udostępniamy internetowe konta klientów w systemie e-TOLL - ogłosiła we wtorek na wideokonferencji prasowej Magdalena Rzeczkowska, wiceminister finansów, szefowa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS). Dodała, że uruchamiana jest też infolinia dla użytkowników e-TOLL.  e-TOLL to nowy

MR: Projekt utawy o płatnościach bezgotówkowych w konsultacjach publicznych

i co za tym idzie obowiązku zapewnienia przez przedsiębiorców, dokonujących sprzedaży w lokalu, możliwości dokonywania płatności za pomocą elektronicznych instrumentów płatniczych. Przepis będzie dotyczył firm, które posiadają kasę fiskalną. Przedsiębiorcy będą musieli przyjmować przynajmniej jeden

Oto kolejna absurdalna kara skarbówki. Trwa uszczelnianie systemu VAT - przedsiębiorcy traktowani jak przestępcy

numeru, dostał go, ma to potwierdzone w papierowych dokumentach urzędowych. Jedynie w systemie elektronicznym nie naniósł poprawki. - Ten brak aktualizacji w systemie elektronicznym nie miał na nic wpływu. Nie utrudniał kontroli oraz w żaden sposób nie powodował uszczuplenia należnych państwu danin

Sejm za użyciem nowoczesnych technologii do poboru opłat drogowych

samodzielnie zaprojektowany i wdrożony przez Krajową Administrację Skarbową (KAS). Nowelizacja zakłada powierzenie poboru opłat szefowi Krajowej Administracji Skarbowej. Wpływy do Krajowego Funduszu Drogowego z opłat elektronicznych za przejazd autostradami w roku 2019 wyniosły blisko 2 mld zł

Czym będzie "tarcza prawna"? Łatwiejsze zezwolenia, licencje, bardziej przejrzyste prawo podatkowe

jest poczucie braku pewności prawa. Chodzi o to, że niektóre zmiany legislacyjne, w tym podatkowe, pojawiają się w ciągu roku, w trakcie rozpoczętych inwestycji. Przedsiębiorcy nie nadążają za tymi zmianami, czy też trudno im dostosować nowe przepisy do trwających już inwestycji. Dlatego

Fiskus przejmie system opłat drogowych viaToll. Zdumiewający projekt posłów PiS

elektronicznych opłat drogowych ma odpowiadać szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS), czyli wiceminister finansów, przejmując te zadania od Głównego Inspektora Transportu Drogowego. Tak przewiduje zdumiewający projekt zgłoszony przez grupę posłów PiS. Minister finansów przejmie też majątek systemu viaToll

Renta, emerytura, zasiłek. Jak ponaglić ZUS, gdy zwleka z wypłatą pieniędzy?

załatwiona, a świadczenie wypłacone? Co można zrobić, gdy pieniędzy wciąż nie ma na koncie? Trzeba pisać ponaglenia i skargi. To długa, pełna pułapek i niełatwa droga, wymagająca znajomości przepisów. Warto ją jednak przejść, bo nasze działanie sprawi, że ZUS sprawą się po prostu wreszcie zajmie, może

Miały być setki milionów VAT z tanich przesyłek AliExpress, Shopee, JD.com i Shopify. Jest niewypał

pracuje Poczta Polska razem z Krajową Administracją Skarbową. Resort finansów upublicznia pierwsze dane podsumowujące skutki tego uszczelnienia.   - Wygląda to żenująco - mówi nasz rozmówca z branży logistycznej.   Konfederacja pyta, dlaczego Ministerstwo Finansów dopuszcza

Nowe dowody osobiste - z odciskami palców. Wiemy, kiedy pojawią się w obiegu

W połowie lutego tego roku rząd przyjął projekt zmian w ustawie dotyczący dowodów osobistych. Jak tłumaczyło wówczas Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, zmiany były konieczne, by dostosować przepisy do wymagań unijnych. Chodzi o poprawę bezpieczeństwa wydawania dowodów osobistych i ich

Układ drogowy w rządzie PiS. Jaka firma skorzysta na zerwaniu przetargu na zarządzanie systemem opłat drogowych viaToll?

GITD nie prowadzi kontroli przewoźników nocą i w czasie świąt, co sprzyja omijaniu przepisów przez nieuczciwych przedsiębiorców. To miał być jeden z powodów uzasadniających likwidację GITD, zapowiadaną na początku zeszłego roku przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Szykowane przez rząd

Rząd przykręci śrubę przewoźnikom drogowym. Nowy katalog kar, które będą obowiązywać w całej Unii

przepisów Unia podzieliła na najpoważniejsze, bardzo poważne i poważne. W razie odnotowania wykroczenia najpoważniejszego lub kilku bardzo poważnych albo poważnych, administracja drogowa jest zobowiązana wszcząć procedurę utraty dobrej reputacji. A w razie orzeczenia utraty dobrej reputacji przewoźnikom

Czym Rafał Trzaskowski może skusić przedsiębiorców? "Może chociaż ułatwi nam życie"

być dobrowolne, bo też według niego każdy jest kowalem własnego losu i może zdecydować, czy inwestować w oszczędności samodzielne, czy też w urzędzie. Oszczędności chce też szukać w administracji państwowej i biurokracji, czyli w elektronicznych doręczeniach w sądzie, anulowaniu subwencji na TVP czy

Nowe dowody osobiste. Kto i kiedy musi wymienić dokumenty?

Rząd przyjął projekt zmian w ustawie dotyczący dowodów osobistych. To oznacza, że od sierpnia 2021 roku będą już wydawane nowe dokumenty. Jak tłumaczy Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, zmiany były konieczne, by dostosować przepisy do wymagań unijnych. Chodzi o poprawę bezpieczeństwa

ME: Rozporządzenie ws. rejestru zapasów interwencyjnych wejdzie w życie 21 XI

, których brzmienie częściowo pokrywa się z przepisami rozporządzenia ministra gospodarki z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie rejestru systemu zapasów interwencyjnych); ? uaktualnieniu nazewnictwa w związku z ustanowieniem Krajowej Administracji Skarbowej i wejściem w życie 1 lipca

MF: Rusza usługa 'e-Przewóz' w ramach systemu monitorowania przewozów drogowych

udostępni wersję "produkcyjną" usługi "e-Przewóz" na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC). Równolegle nadal będzie funkcjonowała strona testowa, udostępniona przez Krajową Administrację Skarbową, która służy do nauki wypełniania i przesyłania zgłoszeń do rejestru

Rząd przyjął projekt noweli ustaw wprowadzających kasy online

nabywcy. "Zgodnie z projektem, dopuszczono stosowanie do prowadzenia ewidencji sprzedaży kasy rejestrujące dotychczas używane przez podatników, tj. kasy z papierowym zapisem kopii oraz kasy z elektronicznym zapisem kopii. Po wejściu w życie nowych przepisów podatnicy nadal

PWPW: Prawie 100 tys. podmiotów zarejestrowało się w ID ISSUER

Warszawa, 20.05.2019 (ISBnews) - W systemie ID ISSUER służącym do elektronicznej rejestracji podmiotów zajmujących się obrotem wyrobów tytoniowych na polskim rynku zarejestrowało się 96 665 podmiotów, poinformowała Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych (PWPW

Rząd chce wglądu w umowy o pracę i zlecenia. Jest projekt ustawy

Nowe przepisy mają zdaniem Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii ułatwić prowadzenie działalności głównie mikroprzedsiębiorcom i rolnikom, by mogli skupić się na "zasadniczej działalności", a nie tracić czas na formalności. Mają także ograniczyć nielegalne zatrudnienie. "Poza

MSWiA planuje likwidację Inspekcji Transportu Drogowego

Warszawa, 14.12.2016 (ISBnews) - Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) planuje likwidację Inspekcji Transportu Drogowego i przekazanie jej zadań pomiędzy inne, funkcjonujące obecnie organy, podał resort, odpowiadając na interpelację poselską

USA wprowadziły narodowy stan nadzwyczajny. Ale Biden znowu zaniechał sankcji wobec Nord Streamu 2

amerykańskie firmy i instytucje państwowe Departament Skarbu USA wpisał na czarną listę 16 obywateli Rosji oraz 16 firm. Większość z nich ma być związana z rosyjskim wywiadem wojskowym GRU, Federalną Służbą Bezpieczeństwa (kontrwywiad, ale także wywiad elektroniczny) oraz agencją  wywiadu cywilnego SVR

To szef KAS zdecyduje o podnoszeniu szlabanów na autostradach. Skąd ta dziwna zmiana?

elektronicznego poboru opłat drogowych viaToll.  Projekt tej ustawy zostały zgłoszony przez posłów PiS i dlatego nie wymagał uzgodnień w ramach rządu i konsultacji społecznych. Nowe przepisy Sejm uchwalił w błyskawicznym tempie przed miesiącem. Senat chciał odrzucenia tak kuriozalnej zmiany, ale senackie

Tarcza finansowa: PFR umarza subwencje, sprawdzając liczbę pracowników. A co, jeśli pracownik zmarł na COVID?

już z końcem kwietnia ubiegłego roku. Czas jest ważny, bo firmy mają na tę procedurę dwa tygodnie. Formularze online z bankowości elektronicznej do wypełnienia deklaracji dostają 14 dni przed upływem terminu składania wniosków. Nie każdy jednak może się o to starać. By uzyskać zwolnienie z długu

Polska gra w ryzykowną grę. "Lex TVN" może uderzyć Polaków po kieszeni

przez lata nie było ograniczeń dotyczących udziału kapitału zagranicznego zarówno w prasie, jak i w mediach elektronicznych. Podmioty zagraniczne podlegały jedynie przepisom antymonopolowym. Dopiero w 2018 r. przepisy dotyczące stosowania German Foreign Trade and Payments Ordinance (AWV) objęły

Rada Ecofin za zrównaniem stawek VAT na publikacje elektroniczne i papierowe

Warszawa, 02.10.2018 (ISBnews) - Rada do spraw gospodarczych i finansowych (Ecofin) przyjęła dziś m.in. dyrektywę o zrównaniu stawek VAT na publikacje elektroniczne i papierowe, poinformowało Ministerstw Finansów. "Rada Ecofin przyjęła dyrektywę

MF będzie wspierać podmioty publiczne, prywatne i uczestników rynku finansowego

zaświadczeń, podano dalej. MF przewiduje także kontrolę wywozu leków, sprzętu medycznego i środków ochrony indywidualnej w celu zabezpieczenia potrzeb krajowych. Usprawnienie prowadzonych przez Krajową Administrację Skarbową kontroli przestrzegania przepisów przez przedsiębiorców w

Rząd przyjął nowelę wprowadzającą zerową stawkę akcyzy na CNG i LNG

wyrobów energetycznych opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na przeznaczenie ? zostanie zastąpiony dokumentem w postaci elektronicznej (e-DD). Elektroniczny obieg dokumentów zwiększy kontrolę administracji nad przemieszczanymi wyrobami, a w dalszej kolejności ograniczy koszty działalności

8 tys. pracowników ZUS może być okradzionych w każdej chwili. Grożą buntem

różnych spółek, stowarzyszeń czy fundacji. Sprawozdania po to, aby dane z naszego KRS zintegrować z jego odpowiednikami w krajach UE, składa się elektronicznie. – Prezes UODO wystąpił również do ministra sprawiedliwości o zmianę przepisów ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, aby nie dochodziło do

Rząd przyjął projekt nowelizacji ws. walki z wyłudzaniem podatku VAT

). "Projekt zakłada dokonywanie przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) analizy ryzyka wykorzystywania działalności banków lub spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych do popełniania przestępstw oraz przestępstw skarbowych. Chodzi o przestępstwa związane z wyłudzeniami VAT, w tym

MF pozytywnie ocenia zapowiedziane działania KE w sprawie zmian w podatku VAT

i warianty zwiększenia swobody państw członkowskich w ustalaniu ich wysokości, - plan uproszczenia przepisów VAT dotyczących handlu elektronicznego w kontekście strategii jednolitego rynku cyfrowego, a także dotyczących kompleksowego pakietu VAT ułatwiającego małym i

JPK, czyli wielka operacja podatkowa Ministerstwa Finansów za nami. Efekt? Jesteśmy lepsi niż Czesi

uczciwej konkurencji jak i dalszego uszczelnienia w zakresie VAT. Możliwy też będzie stały elektroniczny kontakt administracji z przedsiębiorcami – skomentowała wyniki akcji minister finansów prof. Teresa Czerwińska. Małe firmy mają za sobą pierwszą wysyłkę JPK_VAT Jednolity Plik Kontrolny dla

E-zwolnienie to ułatwienie. Czy ZUS-owi zależy na e-zwolnieniach, bo łatwiej je kontrolować?

przekładane, bo właściciele poradni tłumaczyli, że nie są przygotowani. Obecny termin wejścia w życie nowych przepisów to 1 lipca tego roku. Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy, a także właściciele poradni rodzinnych znów zabiegają o jego przełożenie. Ich zdaniem wystawianie elektronicznych zwolnień powinno

NIK: Wykorzystanie e-usług w urzędach przez obywateli jest znikome

umożliwiającego potwierdzanie tożsamości w elektronicznych kontaktach z administracją. Jedną z możliwości jest wykorzystanie podpisu elektronicznego w dowodzie osobistym. Z informacji uzyskanych przez NIK od ministra administracji i cyfryzacji wynika, że w dniu 17 czerwca 2015 r. Komitet Rady Ministrów ds

Sejm przyjął tzw. tarczę 4.0, m.in. chroniącą przed wrogimi przejęciami spółek

. Jednocześnie Sejm wprowadził do ustawy szereg poprawek. Doprecyzował m.in., że dopłaty nie stanowią przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych. Dokonał też zmian w ustawie o fundacjach i ustawie prawo

Rewolucyjny pomysł śląskiego start-upu. Autonomiczne minibusy na ulicach już za rok

organizacja, która wprowadziła wiele standardów używanych w przemyśle samochodowym). - Oznacza to, że pojazd będzie mógł pokonać trasę z punktu A do punktu B bez ingerencji człowieka w normalnych warunkach drogowych i pogodowych. Z przepisów obowiązujących w Polsce wynika, że w pojeździe będzie musiał

Polska na 27. miejscu w Huawei 2017 Global Connectivity Index

wzrost ich udziału w całkowitym budżecie informatycznym w porównaniu do ubiegłego roku" - czytamy w raporcie. Polska jest na czołowej pozycji pod względem usług elektronicznej administracji np. w zakresie deklaracji podatkowych. Jest to m.in. efektem elektronicznego

Rząd przyjął nowelę dot. wykazu podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT

Administracji Skarbowej (KAS) udostępni w postaci elektronicznej ogólnodostępny wykaz podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT od 1 września 2019 r. "1 września 2019 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) udostępni w postaci elektronicznej ogólnodostępny wykaz

Rząd szykuje monopol na wykonawcę nowego e-myta

publicznym (np. Krajowej Administracji Skarbowej). W takim przypadku na przyznanie wyłączności wykonawcy zezwala unijna dyrektywa z 2014 r. – twierdzi Ministerstwo Infrastruktury. Dziwne losy viaToll Obecny system elektronicznych opłat drogowych viaToll zbudowała austriacka firma Kapsch wybrana za

Orzeczenie - II SAB/Ol 15/22 - Wyrok WSA w Olsztynie

przepisami art. 35 lub art. 36 § 1. Przewlekłość zaś występuje, gdy postępowanie jest prowadzone dłużej, niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (pkt 2). W orzecznictwie przyjmuje się, że bezczynność organu administracji publicznej ma miejsce wówczas, gdy w prawnie ustalonym terminie organ

Mikrofirmy w tarapatach. Na jakie ulgi mogą liczyć?

. Wnioski związane ze wsparciem z tarczy można składać wyłącznie elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE). Takie zmiany wprowadziła tarcza antykryzysowa 4.0. Skany, zdjęcia, wypełnione pliki word lub pdf przesłane e-mailem nie są traktowane jak wnioski i nie będą przez ZUS rozpatrywane

ZIPSEE 'Cyfrowa Polska' będzie przekonywać przedsiębiorców do split payment

Warszawa, 02.07.2018 (ISBnews) - Związek Importerów i Producentów Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego Branży RTV i IT (ZIPSEE) "Cyfrowa Polska" ocenia, że mechanizm podzielonej płatności, który wszedł w życie 1 lipca, pozytywnie wpłynie na cały rynek, a w

Orzeczenie - IV SA/Po 1016/21 - Wyrok WSA w Poznaniu

oznacza, że ani organ administracji publicznej, ani sąd, orzekając ponownie w tej samej sprawie, nie mogą nie uwzględnić oceny prawnej i wskazań wyrażonych wcześniej w orzeczeniu sądu, gdyż są nimi związane. Nieprzestrzeganie tego przepisu w istocie podważałoby obowiązującą w demokratycznym państwie

IV SA/Po 1016/21 - Wyrok WSA w Poznaniu

charakter bezwzględnie obowiązujący, co oznacza, że ani organ administracji publicznej, ani sąd, orzekając ponownie w tej samej sprawie, nie mogą nie uwzględnić oceny prawnej i wskazań wyrażonych wcześniej w orzeczeniu sądu, gdyż są nimi związane. Nieprzestrzeganie tego przepisu w istocie podważałoby

Projekt ustawy dot. wyłudzeń skarbowych został skierowany do podkomisji

: a) zakresu danych przekazywanych przez banki i SKOK-i w celu ustalenia przez izbę rozliczeniową wskaźnika ryzyka, b) zasad kontroli wypełniania obowiązków przez banki i SKOK-i oraz izbę rozliczeniową (kontrolę sprawuje szef Krajowej Administracji Skarbowej przez odpowiednie stosowanie przepisów o

Miliony osób zostały za drzwiami nowej rzeczywistości. Seniorzy potrzebują innej instrukcji obsługi

urzędowych i zakupy online drugie. Inaczej mówiąc, nie każdy, kto jeździ rowerem, wsiądzie bez problemu na motocykl. Pandemia pokazała to bezlitośnie. Niby to prawda, ale trzeba przyznać, że nawigowanie po niektórych stronach administracji publicznej jest tak mało intuicyjne, że nawet osoby, które dorastały

Projekt ustawy dot. wyłudzeń skarbowych skierowany został do Sejmu

rozliczeniową (kontrolę sprawuje szef Krajowej Administracji Skarbowej przez odpowiednie stosowanie przepisów o kontroli celno- -skarbowej), c) zasad blokady na żądanie szefa Krajowej Administracji Skarbowej rachunku podmiotu kwalifikowanego m.in. w związku z wynikiem analizy ryzyka, d) terminów przesłania

Czerwińska: MF planuje likwidację deklaracji VAT, obniżkę CIT w 2019 r. 

ujednolicić stawki i chce, aby przedsiębiorcy mogli wystąpić o wiążącą informację stawkową, która da gwarancję, podobnie jak teraz interpretacje indywidualne, prawidłowego rozliczenia. Informacje będzie wydawać administracja skarbowa. W klasyfikacji towarów do celów podatkowych nie będzie już pośredniczył

Rozpoczynają się masowe zwolnienia urzędników. Kto straci pracę i co się zwolnionym należy?

"tarczy antykryzysowej 4.0" znalazł się jednak zapis pozwalający zwalniać też osoby zatrudnione w organach władzy publicznej, w tym administracji rządowej (poszczególne ministerstwa oraz urzędy wojewódzkie), kontroli państwowej i ochrony prawa oraz w sądach i trybunałach, jednostkach

Wielki Brat w kasie fiskalnej. Kolejny pomysł rządu na walkę z szarą strefą

transakcji bezpośrednio do utworzonej przez Krajową Administrację Skarbową centralnej bazy noszącej nazwę Centralne Repozytorium Kas. Od 1 lipca 2019 r. takie nowego typu kasy będą musiały zainstalować firmy świadczące usługi gastronomiczne i budowlane, a od stycznia 2020 r. z takich kas będą musiały

Rząd przyjął projekt ustawy o szczególnych instrument. wsparcia zw. z SARS-CoV-2

ramach świadczenia postojowego (3 miesiące). Dotyczy to przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na podstawie przepisów ustawy - Prawo przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych oraz wykonujących umowę agencyjną, umowę zlecenia, inną umowę o świadczenie usług, do której stosuje się

Trump zrobił miejsce swoim. Początek końca aplikacji TikTok

Reutersa stwierdził: „Podjęliśmy znaczące działania, aby zwalczyć złośliwe gromadzenie przez Chiny danych osobowych obywateli amerykańskich, promując jednocześnie nasze wartości narodowe i demokratyczne normy oraz agresywne egzekwowanie amerykańskich praw i przepisów”. TikTok nadal będzie

KIR: Mandat będzie można opłacić w radiowozie kartą lub BLIKiem od lutego

programu upowszechniania płatności bezgotówkowych w administracji publicznej, realizowanego przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii oraz KIR. KIR przypomniał, że w efekcie nowelizacji Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, która weszła w życie we wrześniu 2017

Kończy się ważność paliwowych rozporządzeń, rynkowi grozi chaos. A Ministerstwo Energii właśnie zlikwidowano

jesteś wśród najbogatszych Zmiana szyldu Co innego wynika z dokumentów. Premier Mateusz Morawiecki w rozporządzeniu w sprawie szczegółowego zakresu działań ministra aktywów państwowych ustalił, że kieruje on działami administracji rządowej "energia" i "gospodarka złożami kopalin". A

Co nas czeka, gdy zamkniemy własną firmę? Poradnik

zobowiązań publicznoprawnych (podatki, opłaty, składki na ubezpieczenia społeczne), jak i prywatnych (w tym pensje pracowników). – W przypadku pozostałych przedsiębiorców zakończenie działalności wiąże się co do zasady z obowiązkiem przeprowadzenia procesu likwidacji, zgodnie z przepisami regulującymi

Rewolucja w kontroli zwolnień lekarskich. Koniec zwolnień na papierze

. Pracownicy ZUS pomagają założyć profil – wystarczy się skontaktować ze swoim oddziałem Zakładu. Aby podpisać e-zwolnienie, lekarz musi mieć także bezpłatny certyfikat ZUS na portalu PUE, podpis elektroniczny na ePUAP (Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej) lub płatny podpis

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o transporcie drogowym ws. przewozu osób

pośrednictwem dostarczonych lub udostępnionych do tych celów środków komunikacji elektronicznej, domen internetowych, aplikacji mobilnych, programów komputerowych, systemów teleinformatycznych lub innych środków przekazu informacji" - czytamy w informacji. Wprowadzono także

Do zakończenia stanu epidemii komornik nie będzie mógł zająć konta firmowego, pensji i emerytury

licytacji – mówi dr Antoni Kolek, ekspert Pracodawców RP. W odpowiedzi na nasze pytania Ministerstwo Finansów precyzuje: "Wstrzymane zostaną postępowania egzekucyjne, w których dochodzone są należności pieniężne określone w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, np. podatki, opłaty