adekwatności kapitałowej

woj

KNF cofnęła zezwolenie na działalność maklerską dla Aforti Securities

KNF cofnęła zezwolenie na działalność maklerską dla Aforti Securities

Komisja Nadzoru Finansowego cofnęła w całości zezwolenie na prowadzenie działalności maklerskiej przez Aforti Securities SA. Powód? Długotrwałe naruszanie przepisów prawa adekwatności kapitałowej - uzasadnia KNF.

Getin Noble Bank sygnalizuje brak możliwości uzyskania dodatnich wyników w 2019

kapitałowych wymagają wydłużenia horyzontu Planu Ochrony Kapitału. Ponadto kluczowym elementem realizowanego procesu poprawy adekwatności kapitałowej banku zmierzającym do realizacji celów wyznaczonych w POK, który umożliwi pozyskanie dodatkowego kapitału jest trwałe odzyskanie rentowności" - czytamy w

Strata netto Getin Noble Banku zwiększyła się r/r do 574,94 mln zł w 2017 r.

: dla banku: ? wskaźnik adekwatności kapitałowej dla Tier1 (T1): 8,79%, ? łączny wskaźnik adekwatności kapitałowej (TCR): 11,22%. dla grupy: ? wskaźnik adekwatności kapitałowej dla Tier1 (CET 1

PKO BP zakłada stabilne realizowanie wypłat dywidendy w długim terminie 

kapitałowej Tier 1 wysokości 14,62%, podał bank. Zarząd PKO BP przyjął w nowym brzmieniu "Zasady zarządzania adekwatnością kapitałową i kapitałem własnym w PKO Banku Polskim oraz w grupie kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A.", które obejmują swym zakresem między innymi

KNF zaleca, by dywidenda domów maklerskich nie była wyższa niż 100% zysku 

: I. dla podmiotów podlegających normom adekwatności kapitałowej zgodnie z rozporządzeniem 575/2013, które na dzień 31 grudnia poprzedniego roku posiadały: - współczynnik kapitału podstawowego Tier I wynoszący co najmniej 6% - współczynnik kapitału

KNF zaleciła PKO BP tymczasowe zatrzymanie całego zysku za 2014 r.

;Zasady zarządzania adekwatnością kapitałową i kapitałem własnym w PKO Banku Polskim oraz w grupie kapitałowej PKO Banku Polskiego", które obejmują swym zakresem między innymi kwestie polityki dywidendowej. "Ogólnym założeniem polityki dywidendowej banku jest stabilne

BGK: Decyzje RPP obniżą wynik odsetkowy o ok. 50-70 mln zł kwartalnie

na 50-70 mln zł kwartalnie, podał bank. "Wskazujemy, iż wysoka adekwatność kapitałowa i płynność zapewnia stabilne zarządzanie bankiem" - dodano w komunikacie. BGK to państwowy bank rozwoju, który inicjuje i realizuje programy służące

mBank: Wpływ zastosowania MSSF 9 na współczynniki kapitałowe wynosi maks. 5 pb

5 punktów bazowych, podał bank w raporcie. "Bank zdecydował, że na potrzeby rachunku adekwatności kapitałowej, w tym kalkulacji funduszy własnych (...) nie będzie stosował okresu przejściowego, który pozwala złagodzić wpływ na kapitał związany z wprowadzeniem MSSF 9

Wpływ decyzji RPP na wynik odsetkowy BGK wynosi 25-40 mln zł kwartalnie

kwartalnie, podał bank. "Wskazujemy, iż wysoka adekwatność kapitałowa i płynność zapewnia stabilne zarządzanie bankiem" - czytamy w komunikacie. BGK to państwowy bank rozwoju, który inicjuje i realizuje programy służące wzrostowi ekonomicznemu

KNF zaleca, by dywidenda domów maklerskich nie przekroczyła 100% zysku za br.

dywidendę w 2018 roku wypłaciły wyłącznie domy maklerskie, które spełniają łącznie poniższe kryteria: A. Dywidendę w kwocie nie wyższej niż 75% zysku netto za 2017 r.: I. dla podmiotów podlegających normom adekwatności kapitałowej zgodnie z

KNF cofnęła Aforti Securities zezwolenie na prowadzenie działalności maklerskiej

Securities przepisów prawa zawierających normy adekwatności kapitałowej, podał urząd. "Przepisy nakładające na dom maklerski określone wymogi adekwatności kapitałowej stanowią kluczową sferę regulowania działalności domu maklerskiego. Dla zapewnienia prawidłowego

KNF: Domy maklerskie będą mogły przeznaczyć na dywidendy do 100% zysku za 2016r.

wyłącznie domy maklerskie, które spełniają łącznie poniższe kryteria: A. Dywidendę w kwocie nie wyższej niż 75% zysku netto za 2016 r.: I. dla podmiotów podlegających normom adekwatności kapitałowej zgodnie z rozporządzeniem 575/2013 na dzień 31 grudnia

KNF: Zysk netto sektora bankowego wzrósł o 2,9% r/r do 11,86 mld zł w I-IX 2019

o 2,3% r/r do 26,75 mld zł w styczniu-wrześniu 2019 r. W pozycji "utrata wartości lub odwrócenie utraty wartości" (tj. odpisy) odnotowano wynik w wysokości 7,1 mld zł (wzrost o 13,5% r/r). Wskaźniki adekwatności kapitałowej sektora

ING BSK zarekomenduje przeznaczenie ok. 30% jedn. zysku za 2019 r. na dywidendę

współczynnik kapitałowy > 13,955% ? Adekwatność kapitałowa ING BSK na koniec 2019 roku (Tier 1 oraz łączny współczynnik kapitałowy): - dane jednostkowe, odpowiednio 15,69% i 18,36% - dane skonsolidowane, odpowiednio 14,47% i

PKO BP przyjął nowe zasady polityki dywidendowej

Warszawa, 22.03.2016 (ISBnews) - Zarząd PKO Banku Polskiego przyjął nowe zasady polityki dywidendowej. Wskaźniki adekwatności kapitałowej określające kryteria dywidendowe wynoszą: łączny współczynnik kapitałowy powyżej 14,01% oraz współczynnik kapitału podstawowego Tier 1

X-Trade: Spełniamy przesłanki umożliwiające w ocenie KNF wypłatę dywidendy

. dla podmiotów podlegających normom adekwatności kapitałowej zgodnie z rozporządzeniem 575/2013, które na dzień 31 grudnia poprzedniego roku posiadały: - współczynnik kapitału podstawowego Tier I wynoszący co najmniej 6%; - współczynnik kapitału

BOŚ Bank: Decyzje RPP z III i IV obniżą zysk netto grupy o 35-50 mln zł w 2020r.

nie odnotowuje znaczącego wpływu epidemii koronawirusa na płynność i adekwatność kapitałową. "BOŚ S.A. zachowuje pełną ciągłość operacyjną. Bank wprowadził szereg rozwiązań mających na celu zachowanie ciągłości działania, jak i ograniczenie ryzyka epidemicznego, zarówno

PZU zakłada przeprowadzenie emisji długu podporządkowanego w I kw. 2017 r.

., poinformował ISBnews prezes Michał Krupiński. "Emisję długu podporządkowanego zakładamy w I kwartale, aby jak najszybciej uzupełnić wskaźniki adekwatności kapitałowej" - powiedział ISBnews Krupiński. Według jego słów, wciąż rozważane są "

EuroRating obniżył rating kredytowy Idea Banku do CCC, perspektywa negatywna

mld zł przed rokiem)" - czytamy w komunikacie. Agencja zaznacza, że ogromny spadek wartości kapitału banku spowodował obniżenie się wskaźników adekwatności kapitałowej do krytycznie niskich poziomów. Na poziomie jednostkowym łączny współczynnik kapitałowy TCR obniżył

X-Trade: Nie spełniamy przesłanek umożliwiających w ocenie KNF wypłatę dywidendy

. Komisja zaleca, aby dywidendę w 2018 roku wypłaciły wyłącznie domy maklerskie, które spełniają łącznie poniższe kryteria: A. dywidendę w kwocie nie wyższej niż 75% zysku netto za 2017 r.: (i). dla podmiotów podlegających normom adekwatności kapitałowej

KNF: Banki wypłaciły 37,6% zysku, tj. 5,5 mld zł, w formie dywidendy za 2018 r.

kredyty walutowe nałożone są również dodatkowe wymogi w zakresie adekwatności kapitałowej" - czytamy dalej. "W świetle powyższych informacji zasadnym jest utrzymywanie odpowiednich kapitałów, a w przypadku niektórych banków - dalsze ich zwiększanie. Dodatkowo należy

KNF cofnęła Graviton Capital zezwolenie na prowadzenie działalności maklerskiej

adekwatności kapitałowej, podał urząd. "Przywołane powyżej przepisy nakładające na dom maklerski określone wymogi adekwatności kapitałowej stanowią niezwykle ważną sferę regulowania działalności domu maklerskiego. Dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania rynku kapitałowego, w

ING Bank Śląski zaktualizował politykę dywidendową w zw. ze stanowiskiem KNF

dywidendowa zakłada możliwość realizowania wypłat dywidendy z nadwyżki kapitału powyżej minimalnych współczynników adekwatności kapitałowej oraz powyżej określonego przez KNF dla celów wypłaty dywidendy przez bank: a. minimalnego poziomu współczynnika kapitału podstawowego Tier 1

Piotr Kochanek powołany na wiceprezesa PKO Banku HIpotecznego

Hipotecznym, gdzie jako dyrektor biura odpowiadał m.in. za stworzenie kompleksowego systemu zarządzania ryzykiem oraz adekwatnością kapitałową banku, rozwój systemu informacji zarządczej w obszarze ryzyka oraz projekt transferu wierzytelności z PKO Banku Polskiego do PKO Banku Hipotecznego

Prezes GNB: Spełnimy wymogi kapitałowe na koniec VI bez sięgania po kapitał

%. W kwietniu br. GNB sprzedał prawie 30-proc. pakiet udziałów w Noble Fund TFI trzem spółkom, kontrolowanym przez Leszka Czarneckiego - i jak poinformował prezes - wynik tych transakcji powinien wzmocnić wskaźnik adekwatności kapitałowej na koniec kwietnia. Getin Noble Bank

KNF: Dywidendy PTE powinny uwzględniać potrzeby wz. z reformą systemu emeryt.

zarządzanego przez towarzystwo; V towarzystwo otrzymało ocenę cząstkową BION za 2018 r. w obszarze ?adekwatność kapitałowa" 1 (dobra) lub 2 (zadowalająca). Wypłata dywidendy nie może także powodować zmniejszenia wartości kapitału własnego i odpowiednio

KNF: Trzy banki zaangażowane w kredyty CHF bez dywidendy za 2014 i 2015

wysokości do 50% zysku, zaś pozostałe trzy muszą odbudować swoje kapitały, poinformował przewodniczący KNF Andrzej Jakubiak. "Wszystkie banki spełniają wymogi adekwatności kapitałowej. Sześć banków z 14 badanych może wypłacić dywidendę w maksymalnej wysokości 100%, pięć

S&P podtrzymał rating PZU na poziomie A-, perspektywa stabilna

utrzyma bardzo silną pozycję konkurencyjną i będzie wykorzystywać możliwości wzrostu w sektorach ubezpieczeń, zarządzania aktywami i bankowości, utrzymując jednocześnie poziom adekwatności kapitałowej powyżej poziomu AAA w latach 2018-2020, podano w komunikacie. Agencja

Pozycja kapitałowa Pekao pozwala na wypłatę ok. 100% dywidendy za 2017 i 2018 r.

2020 roku, a także kontynuowanie zarządzania adekwatnością kapitałową w sposób umożliwiający wypłatę ok. 100% dywidendy za lata 2017 i 2018. Współczynnik wypłacalności (Bazylea III) wyniósł 16,5% na koniec III kw. wobec 17,6% rok wcześniej. Bank

Bank Handlowy nie widzi zagrożenia dla wypłaty dywidendy z zysku za 2017 r. 

zmuszały do zmiany deklaracji długoterminowej polityki dywidendowej" - powiedział prezes Sławomir Sikora podczas konferencji prasowej. "Ten poziom adekwatności kapitałowej i plany wzięcia ryzyka sprawiają, że z pozycji zarządu nie widzimy zagrożenia wypłaty dywidendy

GNB liczy na dalszą poprawę dochodów powtarzalnych, chce mieć zysk  w 2017 r. 

roku stratę w wysokości 41,5 mln zł. "Naszą ambicją jest, aby grupa powróciła do zyskowności na poziomie zysku netto w 2017 roku" - powiedział Rosiński. Grupa na koniec września 2016 roku uzyskała wskaźniki adekwatności kapitałowej powyżej

X-Trade Brokers rekomenduje wypłatę 0,24 zł dywidendy na akcję za 2019 r.

% jednostkowego zysku netto spółki za dany rok obrotowy przy uwzględnieniu czynników takich, jak wyniki finansowe i możliwości finansowe spółki, jak również mając na uwadze zapewnienie odpowiedniego poziomu współczynników adekwatności kapitałowej spółki, a także kapitału niezbędnego do rozwoju Grupy XTB

KNF: Dywidendy PTE z zysków 2018 powinny uwzględniać potrzeby dot. tworzenia PPK

1,25% wartości aktywów netto otwartego funduszu emerytalnego zarządzanego przez towarzystwo; - kryterium V towarzystwo otrzymało ocenę cząstkową BION za 2017 r. w obszarze 'adekwatność kapitałowa' 1 (dobrą) lub 2 (zadowalającą)" - czytamy w komunikacie

UKNF proponuje rozwiązania zmniejszające obciążenia podmiotów rynku kapitałowego

działania poza sprawozdawcze (np. badania, pozyskiwanie informacji) w przypadku naruszeń norm adekwatności kapitałowej, w tym limitów dużych ekspozycji, przy podejmowaniu odpowiednich działań nadzorczych UKNF weźmie pod uwagę wpływ czynników związanych z obecną sytuacją epidemiczną, podano także

X-Trade Brokers rekomenduje niewypłacanie dywidendy za 2017 r.

mając na uwadze zapewnienie odpowiedniego poziomu współczynników adekwatności kapitałowej spółki, a także kapitału niezbędnego do rozwoju grupy kapitałowej XTB" - czytamy dalej w komunikacie. Dokonanie przez spółkę wypłaty dywidendy podlega jednak różnego rodzaju

PKO BP dokona przeglądu strategii w 2019 roku 

adekwatnością kapitałową, tak by poziomy wskaźników TCR i Tier1 kształtowały się powyżej wymogów regulacyjnych i nadzorczych oraz jednocześnie umożliwiały wypłatę dywidendy" - czytamy w sprawozdaniu zarządu. Bank podał także, że adresuje wyzwania do 2020 roku w głównych celach

Obrót obligacjami BOŚ Banku zostanie zawieszony 7 listopada 

dokonania wcześniejszego wykupu obligacji jest obniżenie kosztów odsetkowych oraz wykup instrumentów finansowych, które obecnie w sposób nieefektywny wpływają na poprawę wskaźników adekwatności kapitałowej. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) wyraziła 23 sierpnia 2018 r. zgodę na

Akcjonariusze PKO BP zdecydują 6 maja o 1,33 zł dywidendy na akcję za 2018 r.

deklarowaną przez zarząd i radę nadzorczą polityką dywidendy, która zakłada stabilne realizowanie wypłat dywidend w długim terminie z zachowaniem zasady ostrożnego zarządzania bankiem i grupą kapitałową banku oraz możliwość realizowania wypłat z nadwyżki kapitału powyżej minimalnych wskaźników adekwatności

KNF: Banki komercyjne przeznaczają na dywidendę 23% zysku za 2016 r.

. "W świetle powyższych informacji zasadnym jest utrzymywanie odpowiednich kapitałów, a w przypadku niektórych banków - dalsze ich zwiększanie. Dodatkowo należy zaznaczyć, że pomimo rosnącej bazy kapitałowej współczynniki adekwatności pozostają na niższych poziomach od poziomów w większości krajów UE

PKO BP: Rekomendowana dywidenda z zysku za 2018 r. wyniesie 1,33 zł na akcję

oraz indywidualnym zaleceniem regulatora, a jednocześnie pozwala na dalszy dynamiczny rozwój PKO Banku Polskiego przy zachowaniu bardzo bezpiecznych poziomów miar adekwatności kapitałowej. Po zaopiniowaniu propozycji zarządu przez radę nadzorczą ostateczną decyzję w sprawie podziału zysku za 2018 rok

Idea Bank: Nie ma fundamentalnych przesłanek dla znacznych wahań kursu na GPW

na koniec roku współczynnik adekwatności kapitałowej wynosił 14,04%, a współczynnik Tier 1 - 12,6%" - czytamy we wtorkowym komunikacie banku. Sprawozdanie za I kwartał 2018 roku zostanie opublikowane 15 maja br. "Zarząd banku zwraca

KNF zaleca, by dywidenda PTE nie przekraczała 100% zysku za dany rok

ocenę cząstkową BION w obszarze ?adekwatność kapitałowa" 1 (dobrą) lub 2 (zadowalającą)" - czytamy w komunikacie. "Powszechne towarzystwo emerytalne spełniające powyższe kryteria powinno ograniczyć wartość dywidendy wypłacanej w danym roku z zysku pochodzącego z

KNF: Zysk netto sektora bankowego wzrósł o 11,7% r/r do 10,43 mld zł w I-VIII

MSR 39 nowym standardem rachunkowym MSSF 9; 9. wycena w kapitałach części należności ? wg wartości godziwej przez inne dochody całkowite; 10. zmiana funduszy własnych banków ? pomniejszenie funduszy własnych na potrzeby adekwatności kapitałowej o

Moody's: Zmiany regulacyjne to największa niepewność dla banków z regionu CEE

z sondażu Moody's Investors Service. "Planowane nowe europejskie przepisy dotyczące adekwatności kapitałowej, zdolność absorpcji strat i sprawozdawczość finansowa mogą mieć znaczący wpływ na strukturę kapitałową banków Europy Środkowej i Wschodniej oraz powstanie

Wolumen kredytów Grupy PKO BP przekroczył wartość 200 mld zł w listopadzie

podejścia do alokacji kapitału. Celem podjętych działań była redukcja RWA (aktywa ważone ryzykiem) o blisko 10 mld zł oraz poprawa miar adekwatności kapitałowej, podano także. PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Aktywa razem banku wyniosły 266,94 mld zł na

Bank Pekao chce przeznaczyć na dywidendę min. 90% zysku za 2018 r.

wypłat z zysków, a także gdy nastąpi istotne pogorszenie sytuacji makroekonomicznej lub sytuacji na rynkach finansowych, wprowadzenie nowych regulacji mających wpływ na adekwatność kapitałową banku, nałożone zostaną na bank nowe bufory kapitałowe lub wystąpią istotne zmiany tempa wzrostu aktywów ważonych

Torpol odpisał 11,36 mln zł w związku z aktywami w Norwegii

, - odpis dotyczący podatku odroczonego z tytułu straty podatkowej w oddziale Torpol Norge NUF o wartości 3,44 mln zł, podano. "Decyzja odnośnie utworzenia ww. odpisów została podjęta pomimo wykazania adekwatności wartości bilansowych udziałów i pozostałych aktywów w ramach

KNF zaleca, by dywidenda od PTE nie była wyższa niż 100% zysku za 2017 r. 

ocenę cząstkową BION za 2016 r. w obszarze 'adekwatność kapitałowa' 1 (dobrą) lub 2 (zadowalającą)" - czytamy w komunikacie. Komisja podała, że PTE spełniające powyższe kryteria powinno ograniczyć wartość dywidendy wypłacanej w 2018 r. z zysku pochodzącego z 2017 r. lub z

Dlaczego BFG wziął się do restrukturyzacji Idea Banku? Ubytek kapitałów na prawie pół miliarda złotych

da się uratować. Podmiot przejmujący wskazuje KNF. Podobne rozwiązania są stosowane w innych krajach UE. Samo przejęcie banku jest uzależnione od spełnienia kilku przesłanek. Najważniejsza z nich to niespełnienie norm w zakresie adekwatności kapitałowej, a więc spadek poniżej wymaganego poziomu

BOŚ planuje wcześniejszy wykup wszystkich obligacji serii D 18 listopada

wskaźników adekwatności kapitałowej. Powyższe działanie jest zgodne z realizowanym przez Bank Programem Postępowania Naprawczego" - czytamy dalej. BOŚ podkreślił, że Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) wyraziła 23 sierpnia 2018 r. zgodę na zrealizowanie przez bank

Grupa Idea Bank zwiększy CAR o 1,6 pkt proc. dzięki transakcjom spółek leasing.

Warszawa, 29.09.2017 (ISBnews) - W wyniku dwóch transakcji, których przedmiotem są akcje spółek leasingowych, Grupa Idea Banku poprawi współczynnik adekwatności kapitałowe CAR o 1,6 pkt proc. na poziomie skonsolidowanym, podał Idea Bank. Finansowanie leasingu stanowi obecnie 40

Złe wyniki banków Leszka Czarneckiego. Czy mogą zostać przejęte?

według KNF nie da się uratować. Podmiot przejmujący wskazuje KNF. Samo przejęcie banku jest uzależnione od spełnienia kilku przesłanek. Najważniejsza z nich to niespełnienie norm w zakresie adekwatności kapitałowej, a więc spadek poniżej wymaganego poziomu funduszy własnych (ale uwaga, wystarczy, że

Getback zainwestował 2 mld zł w tym roku i zakłada podobną kwotę w 2018 r.

np. konieczności zachowania adekwatności kapitałowej, podatku bankowego, czy wejścia w życie chociażby zasad IFRS 9. Pozostałą część rynku stanowią standardowe transakcje zbywania przeterminowanych portfeli wierzytelności wynikających ze standardowej polityki zarządzania

KNF: PTE mogą przeznaczyć na dywidendy do 150% zysku za 2016 i lata ubiegłe

ocenę cząstkową BION za 2015 r. w obszarze "adekwatność kapitałowa" 1 (dobrą) lub 2 (zadowalającą). "Powszechne towarzystwo emerytalne spełniające powyższe kryteria powinno ograniczyć wartość dywidendy wypłacanej z zysku pochodzącego z 2016 r. i z lat ubiegłych

Wynik netto Banku Pekao za 2020 r. będzie niższy o ok. 200-250 mln zł 

adekwatność kapitałową, podkreślono. Bank Pekao utrzymuje wysoką bazę kapitałową oraz solidny profil płynnościowy ? łączny współczynnik kapitałowy (TCR) na poziomie Grupy na koniec zeszłego roku wyniósł 17,1%, a współczynnik kapitału podstawowego Tier 1 znalazł się na poziomie 15

X-Trade Brokers rekomenduje 0,32 zł na akcję dywidendy za 2016 r.

na uwadze zapewnienie odpowiedniego poziomu współczynników adekwatności kapitałowej spółki, a także kapitału niezbędnego do rozwoju grupy, podano również. X-Trade Brokers odnotowało 77,71 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej

Strategia PKO BP na 2020-2022 zakłada większe wykorzystanie nowych technologii

perspektywie 2022 roku PKO BP zamierza osiągnąć rentowność kapitału własnego na poziomie 12%, obniżyć wskaźnik kosztów do dochodów do 41%, utrzymać koszty ryzyka w przedziale 0,6-0,75% oraz osiągnąć roczny zysk netto powyżej 5 mld zł. Celem jest także efektywne zarzadzanie adekwatnością kapitałową, tak aby

UKNF: Sytuacja banków w I półr. stabilna dzięki wzrostowi PKB i niskim stopom

). "W I półroczu br. odnotowano dalsze wzmocnienie bazy kapitałowej (fundusze własne wzrosły z 159,1 mld zł na koniec ub.r. do 170,4 mld zł na koniec czerwca br., tj. o 3,2%; współczynnik kapitału Tier I wzrósł z 15% do 15,8%, a łączny współczynnik kapitałowy z 16,3% do 17,4%), co wynikało m.in. z

KNF: Zysk netto sektora bankowego wzrósł o 2,2% r/r do 14,5 mld zł w I-XI 2019

. wyniósł 6,42% (-0,2 pkt proc. m/m, -0,1,19 pkt proc. r/r), a ROA sięgnął 0,69% (-0,01 pkt proc. m/m, -0,04 pkt proc. r/r), podano też w prezentacji. Wskaźniki adekwatności kapitałowej sektora ukształtowały się we wrześniu br. na poziomie 18,9% (TCR) i 17% (T1). "4 banki

KNF: Zysk netto sektora bankowego spadł o 47,4% r/r do 3,96 mld zł w I-VI 2020

. wyniósł 4,9% (-0,58 pkt proc. m/m, -1,53 pkt proc. r/r), a ROA sięgnął 0,5% (-0,06 pkt proc. m/m, -0,19 pkt proc. r/r), podano też w prezentacji. Wskaźniki adekwatności kapitałowej sektora ukształtowały się w marcu 2020 r. na poziomie 18,34% (TCR) i 16,33% (T1). "Według

Nowa strategia mBanku zakłada ok. 10,5% ROE, wskaźnik C/I poniżej 40% w 2023 r.

adekwatność misji i wartości Grupy mBanku także w horyzoncie nowego planu" - czytamy w komunikacie Bank podał, że działania Grupy w latach 2020-2023 będą ukierunkowane na osiągnięcie następujących celów finansowych: - Marża odsetkowa (NIM): wzrost do

Rada nadzorcza ING Banku Śląskiego zatwierdziła politykę dywidendową

w długiej perspektywie z zachowaniem zasady ostrożnego zarządzania oraz wszelkich wymogów regulacyjnych, do których zachowania bank jest zobowiązany, - możliwość realizowania wypłat dywidendy z nadwyżki kapitału powyżej minimalnych współczynników adekwatności kapitałowej

KNF: Zysk netto sektora bankowego spadł o 43,8% r/r do 2,39 mld zł w I-V 2020

r. wyniósł 5,94% (-0,26 pkt proc. m/m, -0,2 pkt proc. r/r), a ROA sięgnął 0,61% (-0,03 pkt proc. m/m, -0,05 pkt proc. r/r), podano też w prezentacji. Wskaźniki adekwatności kapitałowej sektora ukształtowały się w grudniu 2019 r. na poziomie 19,1% (TCR) i 17,1% (T1). "

Stress-testy pokazały współczynnik CET1 UniCredit na poziomach 11,57% i 7,12%

edycji stress-testów) był Allied Irish Bank ze współczynnikiem 4,3%. Ogólnie wynik stress testów dla całego europejskiego systemu był lepszy niż w 2014 r., średnio współczynnik adekwatności kapitałowej wyniósł 9,2%. Stress testy nie obejmowały banków greckich i portugalskich

KNF: Zysk netto sektora bankowego wzrósł o 58,8% r/r do 1,78 mld zł w I-II 2020

, +0,88 pkt proc. r/r), a ROA sięgnął 0,75% (+0,01 pkt proc. m/m, +0,1 pkt proc. r/r), podano też w prezentacji. Wskaźniki adekwatności kapitałowej sektora ukształtowały się w grudniu 2019 r. na poziomie 19,1% (TCR) i 17,1% (T1). "Według stanu na koniec grudnia 2019 r. 2

KNF zaleca do 50% zysku na dywidendę bankom z TCR od 12,5% do 15,5%

pomniejszenia uzupełnienia funduszy z innych źródeł. Ponadto ze względu na charakter obecnych i przyszłych powiązań wewnątrz zrzeszeń funkcjonujących w bankowym sektorze spółdzielczym, w przypadku zrzeszonych banków spółdzielczych należy także uwzględnić adekwatność kapitałową banków

 PKO BP: Zastosujemy się do zalecenia KNF ws. dywidendy w wys. max. 50% zysku

zapewnienie odpowiedniego zabezpieczenia kapitałowego, biorąc pod uwagę także potencjalne sytuacje skrajne, w tym możliwość niekorzystnych zmian kursu walutowego i wpływ na adekwatność kapitałową" - czytamy w komunikacie. Bank posiada aktualną politykę dywidendową, uchwaloną

Nasze emerytury coraz gorzej oceniane. Polska w trzeciej dziesiątce państw europejskich

pkt. Całkowita wartość indeksu jest średnią ważoną trzech kryteriów: adekwatności, wypłacalności w długim terminie i bezpieczeństwa prawnego systemu. Emerytury będą niskie Słaba pozycja w rankingu to skutek obniżenia wieku emerytalnego, ubytku z rynku pracy osób starszych, niskich minimalnych emerytur

KNF: Zysk netto sektora bankowego wzrósł o 12,5% r/r do 14,7 mld zł w 2019 r.

. odpisy) odnotowano wynik w wysokości 9,02 mld zł (spadek o 4,4% r/r). Wskaźniki adekwatności kapitałowej sektora na poziomie 18,9% (TCR) i 17,0% (T1). "Według stanu na koniec września 2019 r. 4 banki komercyjne nie spełniały minimalnych wymogów regulacyjnych"

Jacek Babiński został powołany na wiceprezesa zarządu Pekao TFI

. Swoją karierę zawodową rozpoczął po stronie regulatora, w latach 2005-2006 był zatrudniony w Urzędzie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd na stanowisku specjalisty, gdzie odpowiadał za nadzór nad systemami giełdowymi i rozliczeniowymi oraz implementację przepisów adekwatności kapitałowej instytucji

KNF: Zysk netto sektora bankowego wzrósł o 3,6% r/r do 13,15 mld zł w I-X 2019

. wyniósł 6,61% (+0,03 pkt proc. m/m, -0,51 pkt proc. r/r), a ROA sięgnął 0,69% (0,0 pkt proc. m/m, -0,11 pkt proc. r/r), podano też w prezentacji. Wskaźniki adekwatności kapitałowej sektora ukształtowały się we wrześniu br. na poziomie 18,9% (TCR) i 17% (T1). "4 banki

BOŚ: Współczynniki kapitałowe poprawiły się dzięki restrukturyzacji bilansu

Warszawa, 16.05.2018 (ISBnews) - Współczynniki adekwatności kapitałowej Banku Ochrony Środowiska (BOŚ) uległy poprawie w stosunku do wartości z I kwartału 2017 r. dzięki realizowanej restrukturyzacji bilansu, natomiast przejściowe obniżenie sumy bilansowej jest konieczne do

Raiffeisen Bank Polska miał 63,6 mln zł zysku netto,48,6 mld zł aktywów w I półr

%, co oznacza, że Grupa spełniała wymogi regulacyjne w zakresie adekwatności kapitałowej. Raiffeisen Bank Polska S.A. - działający pod nazwą Raiffeisen Polbank - został założony w 1991 roku i jest jednym z najdłużej obecnych na polskim rynku banków z udziałem kapitału

Bank Millennium miał 192,67 mln zł zysku netto, 72,67 mld zł aktywów w II kw.

półrocza 2018 roku, adekwatność kapitałowa mierzona wskaźnikiem kapitału podstawowego Tier 1 i łącznym wskaźnikiem kapitałowym, poprawiła się w perspektywie rocznej zarówno dla Banku jak i Grupy. Wskaźnik TCR wzrósł o 5,32 p.p. do 23,37% (Grupa) i do 23,14% (Bank), natomiast wskaźnik kapitału podstawowego

KNF: Zysk netto sektora bankowego wzrósł o 2,1% r/r do 10,6 mld zł w I-VIII 2019

6,48% (-0,02 pkt proc. m/m, -0,7 pkt proc. r/r), a ROA sięgnął 0,7% (0,0 pkt proc. m/m, -0,12 pkt proc. r/r), podano też w prezentacji. Wskaźniki adekwatności kapitałowej sektora ukształtowały się w czerwcu br. na poziomie 18,9% (TCR) i 16,9% (T1). "5 banków komercyjnych

Getin zarobił 98 proc. mniej niż rok wcześniej

nadzór poziomów adekwatności kapitałowej Grupy" - napisano w raporcie. Wyniku banku nie poprawiło cięcie kosztów o 10 proc. - w drugim kwartale wyniosły one 214,5 mln zł. Tak samo prognozowali analitycy. Getin Bank podwyższył bufory

Raiffeisen Bank Polska miał 93,6 mln zł zysku netto, 47,1 mld zł aktywów w I kw.

koniec marca, co oznacza, że grupa spełniała wymogi regulacyjne w zakresie adekwatności kapitałowej. W marcu br. nastąpiło zaliczenie całego zysku netto za 2017 r. do kapitałów banku. Raiffeisen Bank Polska S.A. - działający pod nazwą Raiffeisen Polbank - został założony w 1991

KNF: Zysk netto sektora bankowego wzrósł o 2,1% r/r do 9,06 mld zł w I-VII 2019

% (+0,09 pkt proc. m/m, -0,62 pkt proc. r/r), a ROA sięgnął 0,7% (+0,01 pkt proc. m/m, -0,12 pkt proc. r/r), podano też w prezentacji. Wskaźniki adekwatności kapitałowej sektora ukształtowały się w czerwcu br. na poziomie 18,9% (TCR) i 16,9% (T1). "5 banków komercyjnych nie

KNF: Zysk netto sektora bankowego wzrósł o 0,6% r/r do 7,58 mld zł w I-VI 2019

6,44% (+0,27 pkt proc. m/m, -0,69 pkt proc. r/r), a ROA sięgnął 0,69% (+0,03 pkt proc. m/m, -0,12 pkt proc. r/r), podano też w prezentacji. Wskaźniki adekwatności kapitałowej sektora ukształtowały się w czerwcu br. na poziomie 18,9% (TCR) i 16,9% (T1

KNF: Zysk netto sektora bankowego wzrósł o 1,6% r/r do 4,04 mld zł w I-III

(adekwatność kapitałowa wg CRD/CRDIV) wyniósł 14,71% na koniec grudnia 2014 r. wobec 14,93% na koniec września ub.r. Współczynnik kapitału podstawowego Tier I wyniósł 13,45% na koniec grudnia wobec 13,72% na koniec września 2014 r. (ISBnews)

KNF: Zysk netto sektora bankowego spadł o 4,8% r/r do 2,49 mld zł w lutym

roku do 4,77 mld zł na koniec lutego. Wartość odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek wyniosła 1,04 mld zł na koniec lutego br., co oznacza spadek o 2,7% w skali roku. Współczynnik wypłacalności (adekwatność kapitałowa

KNF: Zysk netto sektora bankowego spadł o 7,0% r/r do 1,23 mld zł w styczniu

o 16,9% w skali roku do 2,62 mld zł. Wartość odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek wyniosła 604,52 mln zł na koniec stycznia br., co oznacza wzrost o 9,8% w skali roku. Współczynnik wypłacalności (adekwatność

KNF: Zysk netto sektora bankowego wzrósł o 7,0% r/r do 15,36 mld zł w 2014 r.

wypłacalności (adekwatność kapitałowa wg CRD/CRDIV) wyniósł 14,93% na koniec września wobec 14,79% na koniec czerwca 2014 r. Współczynnik kapitału podstawowego Tier I wyniósł 13,65% na koniec września wobec 13,51% na koniec czerwca 2014 r. (ISBnews)

KNF: Zysk netto sektora bankowego wzrósł o 8,8% r/r do 15,36 mld zł w I-XI

wypłacalności (adekwatność kapitałowa wg CRD/CRDIV) wyniósł 14,93% na koniec września wobec 14,79% na koniec czerwca 2014 r. Współczynnik kapitału podstawowego Tier I wyniósł 13,72% na koniec września wobec 13,60% na koniec czerwca 2014 r. (ISBnews)

Zysk netto Idea Banku wzrósł r/r do 130,39 mln zł w III kw. 2017 r.

koniec września br. "Bank utrzymuje wskaźniki adekwatności kapitałowej (CAR i Tier 1) na poziomie zgodnym z wymogami regulacyjnymi. W dniu 12 października bank uzyskał zgodę KNF na zaliczenie wyniku pierwszego półrocza do kapitałów własnych, co znacząco wpłynie na

Akcjonariusze PKO BP zdecydują 30 VI o 1 zł warunkowej dywidendy na akcję

poziomu wskaźników adekwatności kapitałowej ujętych w sprawozdaniu finansowym PKO Banku Polskiego S.A. za 3. kwartał 2016 r. - spowodowałoby brak możliwości wypłaty dywidendy w zgodzie z wymaganiami regulacyjnymi i zaleceniami nadzorczymi (spełnienie się obu warunków łącznie dalej jako 'spełnienie

KNF: Zysk netto sektora bankowego wzrósł o 10,34% r/r do 14,38 mld zł w I-X

. Współczynnik wypłacalności (adekwatność kapitałowa wg CRD/CRDIV) wyniósł 14,93% na koniec września wobec 14,79% na koniec czerwca 2014 r. Współczynnik kapitału podstawowego Tier I wyniósł 13,73% na koniec września wobec 13,61% na koniec czerwca 2014 r

Wyniki stress-testów: PKO BP zdał, Hypo Real Estate oblał

wstrząsów wpływających na wzrost ryzyka kredytowego i rynkowego. Po ogłoszeniu wyników zadowolenia nie krył szef PKO BP. - Chociaż było to ćwiczenie czysto teoretyczne, bardzo cieszy nas świetny wynik PKO Banku Polskiego, którego współczynnik adekwatności kapitałowej znacznie

PKO BP: Stress-testy pokazały, że bank jest jednym z najbezpieczniejszych w UE

podstawowym opartym na najbardziej prawdopodobnych czynnikach makroekonomicznych, oraz w scenariuszu skrajnie negatywnym opartym na teoretycznych i mało prawdopodobnych czynnikach makroekonomicznych. Podstawowym wskaźnikiem adekwatności kapitałowej testowanym przez EBA jest zmiana

Zysk netto PKO BP spadł r/r do 525 mln zł w I kw. 2017 r.

Banku Polskiego SA utrzymywała bezpieczną bazę kapitałową, a wartości miar adekwatności kapitałowej kształtowały się na bezpiecznym poziomie powyżej limitów nadzorczych" - podano także. PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Aktywa razem banku wyniosły

KNF: Poza systemem IPS działało 61 banków spółdzielczych na koniec czerwca

adekwatności kapitałowej" - czytamy w raporcie. Wartość depozytu obowiązkowego banków IPS zrzeszonych w BPS SA wynosiła na koniec czerwca 2018 r. 5,2 mld zł. Środki zgromadzone w funduszu pomocowym IPS BPS na koniec II kw. 2018 r. wynosiły 454,7 mln zł

KNF: Dodatkowe kryteria ws. dywidendy dla banków zaangażowanych w kredyty FX

;Istotne ryzyko związane z potencjalnym, ustawowym rozwiązaniem problemu kredytów walutowych zabezpieczonych hipotecznie, w przypadku implementacji ustawy obciąży wyniki banków, a co za tym idzie wpłynie negatywnie na ich kapitały i adekwatność. W ramach polityki dywidendowej wobec banków zaangażowanych w

Akcjonariusze BOŚ Banku zdecydowali o emisji do 40 mln akcji bez pp

- przy założonym wzroście skali jego działalności - umożliwi przestrzeganie norm ostrożnościowych, w tym limitów koncentracji, oraz utrzymanie współczynnika adekwatności kapitałowej na poziomie zgodnym z normami ostrożnościowymi zalecanymi przez nadzór bankowy. "Realizacja

Idea Bank - pokiereszowany przez afery, ale mimo wszystko z zyskiem

;Trudna sytuacja finansowa banku w ostatnim czasie wpłynęła negatywnie na jego adekwatność kapitałową. Bank ten wykazuje niedobór funduszy własnych w stosunku do poziomu wymaganego - jego uzupełnienie jest dla niego aktualnie kluczową kwestią” – pisze w odpowiedzi na pytania „Wyborczej

KNF: Banki komercyjne przeznaczyły 39,7% zysku za 2015 r. na dywidendy

finansowego - zarówno jako całości, jak i poszczególnych instytucji. "Z danych przekazanych przez banki wynika, że poziom adekwatności kapitałowej banków komercyjnych jest nadal zadowalający. Od początku roku zauważalny jest stopniowy wzrost współczynnika kapitału podstawowego

PKO BP miał 1217 mln zł zysku netto, 328,99 mld zł aktywów w II kw. 2019 r.

, ? efektywnie i racjonalnie zarządzała adekwatnością kapitałową, tak by poziomy wskaźników TCR i Tier1 kształtowały się powyżej wymogów regulacyjnych i nadzorczych i jednocześnie umożliwiały wypłatę dywidendy" - podkreślono także w raporcie. W ujęciu jednostkowym zysk netto w I

Idea Bank ujmie rezerwy i odpisy wpływające na wynik finansowy za II kw. 2018 r.

oferowania obligacji GetBack S.A. w wysokości około 14 mln zł, 3) rezerwą związaną ze zwrotem prowizji od produktów inwestycyjnych z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym w wysokości około 42 mln zł, 4) rezerwą związaną ze zwrotem prowizji od produktów

BOŚ Bank przekazał do KNF program naprawczy, strategię przedstawi przed 27 IV

. Zarząd zapowiedział w uzasadnieniu uchwał, że podwyższenie funduszy własnych banku - przy założonym wzroście skali jego działalności - umożliwi przestrzeganie norm ostrożnościowych, w tym limitów koncentracji, oraz utrzymanie współczynnika adekwatności kapitałowej na poziomie zgodnym z normami