adam pietkiewicz

Andrzej Kublik

Gospodarka Polski się rozwija, a motoryzacja w kryzysie

Gospodarka Polski się rozwija, a motoryzacja w kryzysie

Załamanie sprzedaży nowych aut będzie w tym roku kosztować budżet kilkaset milionów złotych - oceniali eksperci na konferencji Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego.

Wielki bój o mały ruch graniczny z Rosją

Przedsiębiorcy z Warmii i Mazur liczą straty po zawieszeniu małego ruchu granicznego z Rosją i zbierają podpisy za jego przywróceniem. A rząd się broni, że Polacy w Rosji wydawali więcej niż Rosjanie w Polsce.

Skutki rekomendacji "T": Polacy bez dostępu do kredytów w bankach

- 3 mln Polaków straci dostęp do kredytów w bankach - takie zdaniem ekspertów firmy Deloitte będą skutki rekomendacji ?T?

Przegląd prasy

skali, uważa prof. dr hab. Adam Mariański --Po sezonie rocznych rozliczeń podatkowych PIT za rok 2017 urzędy skarbowe wzywają pracodawców do wyjaśnienia sytuacji podatkowej ich pracowników --W Polsce zaczyna panować coraz większa moda na patenty

Solidarność do eksmisji? Związkowcy: To hańba!

skarbu państwa, które były rekompensatą za utracony w stanie wojennym majątek. Związek zdecydował się kupić za te papiery połowę budynku, w którym od siedmiu lat miał już swoją siedzibę. W 2001 r. ówczesny wojewoda mazowiecki Antoni Pietkiewicz za 444 tys. zł (taka była wartość tych obligacji) sprzedał