adam żurawski

Aplisens opublikuje nową trzyletnią strategię najprawdopodobniej w marcu 2020 r.

Warszawa, 15.11.2019 (ISBnews) - Aplisens planuje opublikować nową strategię na lata 2020-2022 w I kwartale 2020 roku, najprawdopodobniej w marcu, zapowiedział prezes Adam Żurawski. "Po zakończeniu inwestycji w Radomiu nasz potencjał produkcyjny

Aplisens nie przewiduje kolejnych akwizycji w tym i przyszłym roku

Warszawa, 10.09.2018 (ISBnews) - Aplisens skupi się na integracji nowo przejętej spółki Czach-Pomiar, ale w perspektywie po 2019 r. będzie zainteresowany kolejnymi akwizycjami, poinformował prezes Adam Żurawski. "Zakładmy że rozwój powinien być w

Aplisens raczej nie przekroczy 120 mln zł przychodów w 2019 roku

Warszawa, 22.08.2019 (ISBnews) - Aplisens przewiduje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki w 2019 roku prawdopodobnie nie osiągną zakładanego w strategii poziomu ok. 120 mln zł, na pewną będą natomiast wyższe niż rok wcześniej, poinformował prezes spółki Adam

Aplisens: 'Płaska' sprzedaż w Polsce i UE w II półroczu byłaby zadowalająca

Warszawa, 24.08.2020 (ISBnews) - Aplisens ocenia, że najbliższe miesiące będą trudne, w związku z czym utrzymanie stabilnej ("płaskiej") sprzedaży na rynku krajowym i w Unii Europejskiej byłoby dla grupy satysfakcjonujące, wynika z wypowiedzi prezesa Adama Żurawskiego

Aplisens spodziewa się pierwszych przychodów z USA i Kanady w 2021 roku

Warszawa, 15.11.2019 (ISBnews) - Aplisens zakłada, że pierwsze przychody ze sprzedaży na rynki Stanów Zjednoczonych i Kanady mogą pojawić się w 2021 roku, poinformował prezes Adam Żurawski. "Mamy podpisaną umowę na certyfikowanie naszych

Nakłady inwestycyjne Aplisensu wyniosą ok. 9 mln zł w 2019 roku

Warszawa, 22.08.2019 (ISBnews) - Aplisens przewiduje nakłady inwestycyjne na poziomie około 9 mln zł w skali całego 2019 roku, poinformował prezes spółki Adam Żurawski. "Najważniejszą realizowaną przez nas inwestycją jest stanowisko do produkcji

Aplisens liczy na rozpoczęcie wkrótce sprzedaży w USA i Turcji

Warszawa, 10.09.2018 (ISBnews) - Aplisens liczy na rozpoczęcie sprzedaży w Stanach Zjednoczonych w 2019 r., planuje też rozpoczęcie sprzedaży w Turcji, poinformował prezes Adam Żurawski. "Liczymy, że już w 2019 roku, po uzyskaniu odpowiednich

Aplisens nie zamierza modyfikować strategii w związku z pandemią

Warszawa, 15.05.2020 (ISBnews) - Aplisens nie zamierza modyfikować ogłoszonej w marcu strategii w związku z pandemią koronawirusa, poinformował prezes Adam Żurawski. "Na tę chwilę nie widzimy zagrożenia dla założonych przychodów w planowanej

Aplisens: Skup akcji własnych mógłby się odbyć w okresie październik-listopad

Warszawa, 17.05.2019 (ISBnews) - Aplisens planuje skup akcji własnych na cele realizacji programu motywacyjnego, który mógłby się odbyć w październiku-listopadzie tego roku, poinformował prezes Adam Żurawski. "O terminie jeszcze nie rozmawialiśmy

Aplisens chce utrzymać 2-cyfrową dynamikę wzrostu zysku i przychodów w br. 

Warszawa, 17.05.2019 (ISBnews) - Aplisens liczy na utrzymanie dwucyfrowej dynamiki wzrostu zysku i przychodów w 2019 roku, poinformował prezes Adam Żurawski. "W 2019 roku liczymy na dwucyfrową dynamikę wzrostu zarówno pod względem przychodów, jak

Aplisens zakłada kilkuprocentowy wzrost sprzedaży i wyniku w II poł. 2018 r.

Warszawa, 10.09.2018 (ISBnews) - Aplisens zakłada wzrost skonsolidowanych przychodów na poziomie kilku procent w II poł. 2018 r. i wzrost zysku na podobnym poziomie, poinformował prezes Adam Żurawski. Na rynku krajowym grupa odnotowała 0,5% r/r

Aplisens podwoi nakłady inwestycyjne do 20,6 mln zł w 2018 r.

Warszawa, 22.08.2017 (ISBnews) - Nakłady inwestycyjne Aplisens w przyszłym roku ulegną podwojeniu do poziomu 20,6 mln zł w związku z planowaną budową laboratorium do badania przepływomierzy w Radomiu, poinformował prezes Adam Żurawski. "Planujemy

Aplisens powinien zrealizować cel sprzedaży na 2019 r. z aktualnej strategii

Warszawa, 17.05.2019 (ISBnews) - Aplisens powinien zrealizować cel sprzedaży grupy na rok 2019 z obowiązującej strategii, poinformował prezes Adam Żurawski. Nową strategię spółka może zaprezentować w lutym lub marcu 2020 r. "Zgodnie ze strategią

Aplisens liczy na wzrost przychodów w 2019 r., capex zbliżony do ostatnich lat

giełdzie" - powiedział prezes Aplisens Adam Żurawski, cytowany w komunikacie. Inwestycje w 2018 roku wyniosły ponad 22 mln zł. Objęły m.in. zakup maszyn i urządzeń (4,7 mln zł), badania, rozwój i certyfikaty (2,2 mln zł) oraz budowę stanowisk do produkcji innowacyjnych

Aplisens rozważa skup akcji pod koniec roku na potrzeby programu motywacyjnego

Warszawa, 20.03.2018 (ISBnews) - Aplisens zakłada, że może przeprowadzić skup ok. 200 tys. akcji pod koniec roku na potrzeby programu motywacyjnego, poinformował prezes Adam Żurawski. "W firmie funkcjonuje system motywacyjny i na jego realizację

Aplisens zakłada 'powielenie praktyki' przeznaczenia 25% zysku na dywidendę

Warszawa, 20.03.2018 (ISBnews) - Aplisens zakłada, że może wypłacić ok. 25% zysku netto za 2017 r. w formie dywidendy, podobnie jak w latach ubiegłych, poinformował prezes Adam Żurawski. "Nie mamy polityki dywidendowej, ale jest taka praktyka, że

Aplisens planuje 21,6 mln zł nakładów inwestycyjnych w 2018 r.

Warszawa, 20.03.2018 (ISBnews) - Aplisens planuje przeznaczyć 21,6 mln zł na inwestycje w 2018 r., poinformował prezes Adam Żurawski. "Wydatki inwestycyjne w 2018 r. planujemy na 21,6 mln zł" - powiedział Żurawski podczas konferencji

Strategia Aplisens nie wyklucza akwizycji celem poszerzenia asortymentu grupy

. * Dalsza automatyzacja procesów w celu obniżenia kosztów wytworzenia" - czytamy w komunikacie. Prezes Adam Żurawski zapowiedział, że Aplisens planuje kontynuować i rozwijać działania, które realizował w minionych trzech latach. "Jednym z

Aplisens spodziewa się wzrostu przychodów o ok. 2-3% r/r na koniec 2017

Warszawa, 22.08.2017 (ISBnews) - Aplisens spodziewa się wzrostu skonsolidowanych przychodów o ok. 2-3% r/r na koniec 2017 r, przy spadku na rynku krajowym o 6%, poinformował prezes Adam Żurawski. "Liczymy, że na rynku krajowym pozytywnie na

Biznes apartamentowy się popsuł, ale nadal się kalkuluje

Biznes apartamentowy się popsuł, ale nadal się kalkuluje

– Zaciągnięte w pandemii pożyczki będę spłacać przez kolejne lata – mówi Grzegorz Żurawski, operator kilkunastu apartamentów i wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Wynajmu Krótkoterminowego. Pandemia uderzyła w ten biznes wyjątkowo dotkliwie.     Wynajem

Aplisens przewiduje buy-back o wartości do 11 mln zł w IV kwartale 2019

spółki Adam Żurawski na konferencji prasowej. Jak wyjaśnił, kwota do 8 mln zł przeznaczona jest na zakup akcji własnych w celu ich umorzenia, a kolejne 3 mln zł z przeznaczeniem na system motywacyjny. "W tym drugim przypadku, biorąc pod uwagę

Aplisens liczy na ponad 10% wzrostu wyników w tym roku, rozważa przejęcie

Warszawa, 07.05.2015 (ISBnews) - Aplisens oczekuje w tym roku wzrostu przychodów na poziomie nieco ponad 10% i podobnego wzrostu zysku netto, poinformował prezes Adam Żurawski. Spółka rozważa także nabycie podmiotu produkcyjnego w Europie Zachodniej, które umożliwi wejście w

Aplisens ostrożnie ocenia sprzedaż w 2018 r. ze względu na niepewność rynków WNP

Warszawa, 20.03.2018 (ISBnews) - Ze względu na niepewną sytuację na rynkach WNP, przede wszystkim Rosji i Białorusi, Aplisens ostrożnie podchodzi do perspektyw sprzedażowych grupy w 2018 r., poinformował prezes Adam Żurawski. "Jeśli chodzi o

Aplisens liczy na stabilizację marż w kolejnych okresach

Warszawa, 07.11.2016 (ISBnews) - W związku z planowanym zwiększeniem skali eksportu Aplisens spodziewa się stabilizacji marż, poinformował prezes Adam Żurawski. "Jeśli będzie nam rósł eksport w tempie nieco wyższym, to będzie kompensował spadki

Aplisens liczy na dwucyfrową dynamikę sprzedaży w 2018 r.

prezes Adam Żurawski. "W I kwartale 2018 r. najbardziej dynamicznie rósł rynek dawnej WNP. Jednak należy zwrócić uwagę, że to efekt niskiej bazy. II kwartał też będzie dobry, ale obarczony ryzykiem ew. tąpnięcia na rynku ropy. Na pewno jednak nie spodziewamy się 26

Nakłady inwestycyjne Aplisensu w 2019 r. wyniosą ok. 8-10 mln zł

mln zł. "Mieliśmy zaplanowane 11,5 mln zł, Spadek wynika z tego, że w zeszłym roku odnotowaliśmy słabą dynamikę, jeśli chodzi o przyrosty sprzedaży i zeszłoroczne inwestycje na zwiększenie skali są teraz wykorzystywane przy tych wzrostach" - wyjaśnił prezes Adam

Aplisens zakłada utrzymanie marż bez zmian w br. oraz wypłatę dywidendy za ub.r.

Warszawa, 10.03.2017 (ISBnews) - Aplisens spodziewa się utrzymania marż bez zmian r/r w 2017 r., poinformował prezes Adam Żurawski. Za 2016 r. spółka zakłada wypłatę dywidendy. "Marże generuje głównie Aplisens SA. Rok 2016 był dla niego słaby, to

Aplisens przesunie część tegorocznych nakładów inwestycyjnych na 2019 r.

wydatków zostanie poniesiona w przyszłym roku. "Z tych 20 mln zł część się przesunie na przyszły rok, to zależy od tempa prac itd. Trudno z tej perspektywy dokładnie określić, jak duża część" - wskazał prezes Adam Żurawski. W marcu br. prezes

Aplisens miał 14,33 mln zł zysku netto, 17,41 mln zł zysku EBIT w 2018 r.

Adam Żurawski, cytowany w komunikacie. Zysk operacyjny wyniósł 17,41 mln zł wobec 17,09 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 105,71 mln zł w 2018 r. wobec 99,85 mln zł rok wcześniej. Największy wpływ na

Aplisens miał 4,23 mln zł zysku netto, 7,12 mln zł EBITDA w III kw. 2019

mniej dynamiczny, wzrost zysku netto" - powiedział prezes Adam Żurawski, cytowany w komunikacie. W 2019 roku kończy się okres objęty przyjętą w marcu 2017 roku strategią. Na koniec września Aplisens zrealizował jej sztandarowe założenia i zamierza w pierwszym kwartale

Aplisens miał 4,28 mln zł zysku netto, 7,33 mln zł EBITDA w III kw. 2018 r.

historii spółki przekroczymy 100 mln zł rocznych skonsolidowanych przychodów" - powiedział prezes Adam Żurawski, cytowany w komunikacie. W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2018 r. wyniósł 11,14 mln zł wobec 10,28 mln zł zysku rok

Aplisens rekomenduje 0,28 zł dywidendy na akcję za 2017 r.

ww. rekomendacji zarząd wziął pod uwagę obecną wartość aktywów finansowych spółki oraz plany inwestycyjne i rozwojowe przyjęte na rok 2018 w ramach obowiązującej strategii, podano także. Prezes Adam Żurawski informował 20 marca br., że Aplisens zakłada wypłatę ok. 25% zysku

Aplisens miał 3,06 mln zł zysku netto, 3,56 mln zł zysku EBIT w I kw. 2020 r.

obecnej kondycji finansowej spółki oraz występujących ryzyk związanych z pandemią COVID-19, dotyczących działalności spółki" - powiedział prezes Adam Żurawski, cytowany w komunikacie. Zysk operacyjny wyniósł 3,56 mln zł wobec 4,81 mln zł zysku rok wcześniej

Aplisens podtrzymuje całoroczne oczekiwania, zagranica sięgnie 70% przychodów

Warszawa, 10.05.2017 (ISBnews) - Aplisens podtrzymuje po I kwartale swoje całoroczne oczekiwania zawarte w strategii rozwoju do 2019 roku, poinformował prezes Adam Żurawski. Spodziewa się, że sprzedaż zagraniczna sięgnie 70% całkowitych przychodów w tym roku

Aplisens przedstawi nową strategię na początku 2017 r.

Warszawa, 07.11.2016 (ISBnews) - Aplisens przedstawi na początku 2017 r. strategię na kolejne lata, w której planuje postawić na eksport, a jednocześnie zmniejszyć nakłady inwestycyjne. Spółka planuje też uruchomić produkcję dwóch nowych wyrobów, poinformował prezes Adam

Aplisens liczy na poprawę koniunktury i wzrost przychodów w Polsce w 2018 r.

Warszawa, 20.03.2018 (ISBnews) - Aplisens liczy na powrót koniunktury i poprawę inwestycji w 2018 r., co powinno przełożyć się na wzrost przychodów grupy w Polsce, poinformował prezes Adam Żurawski. Spółka liczy na realizację celów sprzedażowych ze strategii

Przegląd informacji ze spółek

wszystkim Rosji i Białorusi, Aplisens ostrożnie podchodzi do perspektyw sprzedażowych grupy w 2018 r., poinformował prezes Adam Żurawski. PKO Bank Polski prowadzi obecnie pół miliona rachunków internetowych dla dzieci poniżej 13. roku życia w ramach PKO Junior i zrewitalizowanego

Aplisens miał 3,94 mln zł zysku netto, 6,69 mln zł EBITDA w I kw. 2019 r.

Adam Żurawski, cytowany w komunikacie. W I kwartale 2019 roku, grupa odnotowała 24,4% wzrost przychodów w segmencie automatyki przemysłowej (wzrost o 2,2 mln zł do poziomu 8,4 mln zł) oraz wzrost w segmencie systemów zabezpieczeń pojazdów przed kradzieżą paliwa, gdzie wzrost

Aplisens jest optymistycznie nastawiony do realizacji strategii w 2017 i 2018 r.

Adam Żurawski. Jest też optymistycznie nastawiony do realizacji zaplanowanych wzrostów w przyszłym roku, choć niewiadomą pozostaje Rosja. "Po trzech kwartałach wszystkie sprzedaże idą zgodnie z naszą strategią, za wyjątkiem 'pozostałych', gdzie sprzedaż jest zdecydowanie

Przegląd informacji ze spółek

2019 r. będzie zainteresowany kolejnymi akwizycjami, poinformował prezes Adam Żurawski. Aplisens może część zaplanowanych na ten rok nakładów inwestycyjnych przesunąć na kolejny rok, poinformowali przedstawiciele spółki. Aplisens zakłada wzrost

Aplisens oczekuje odbicia sprzedaży na Wschodzie i wzrostu przychodów w 2015 r.

Warszawa, 03.11.2015 (ISBnews) - Aplisens spodziewa się, że IV kw. będzie pierwszym wzrostowym pod względem dynamiki sprzedaży w krajach WNP, a w całym roku spółka zanotuje ogółem kilkuprocentowy wzrost przychodów r/r, poinformował prezes Adam Żurawski

Aplisens chce rosnąć o 20% rocznie na rynkach Unii Europejskiej

Warszawa, 13.08.2015 (ISBnews) - Aplisens celuje w średnioroczny wzrost sprzedaży w krajach Unii Europejskiej na poziomie 20%, poinformował prezes Adam Żurawski. "Aktualnie w UE posiadamy 3 spółki zależne zajmujące się dystrybucją produktów

Aplisens podtrzymuje cel wzrostu przychodów r/r w 2015 r.

Warszawa, 13.08.2015 (ISBnews) - Aplisens spodziewa się, że w całym 2015 r. wypracuje wzrost przychodów w ujęciu rocznym, jednak będzie on niższy niż przewidywane kwartał temu nieco ponad 10%, głównie ze względu na słabszą sprzedaż na wschodzie, poinformował prezes Adam

Zysk netto Aplisens wzrósł r/r do 4,18 mln zł w III kw. 2017 r.

sprzedaż po III kw. br. wzrosła o 5% r/r, plasując się na poziomie 12,8 mln zł. Zarząd stawia sobie za cel uzyskiwać tam około 14% średnioroczne wzrosty" - powiedział prezes Aplisens Adam Żurawski, cytowany w komunikacie. W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw

Przegląd informacji ze spółek

. Aplisens zakłada, że pierwsze przychody ze sprzedaży na rynki Stanów Zjednoczonych i Kanady mogą pojawić się w 2021 roku, poinformował prezes Adam Żurawski. Aplisens planuje opublikować nową strategię na lata 2020-2022 w I kwartale 2020 roku, najprawdopodobniej w marcu

Aplisens spodziewa się jednocyfrowego wzrostu przychodów w całym 2016 r.

Warszawa, 18.08.2016 (ISBnews) - Aplisens spodziewa się jednocyfrowego wzrostu przychodów w całym 2016 r. wobec 7,1% wzrostu w I półroczu, poinformował prezes Adam Żurawski. Nie spodziewa się on znaczącej poprawy sprzedaży w Polsce w II półroczu, ale liczy na pozostałe rynki

Aplisens miał 7,46 mln zł zysku netto, 13,2 mln zł EBITDA w I poł. 2019 r.

Unii Europejskiej, krajów WNP oraz USA. Ponadto pracujemy nad nowymi rozwiązaniami w obszarze przetworników temperatury. Liczymy, że drugie półrocze będzie równie dobre jak pierwsze i że bieżący rok zakończymy kolejnym rekordem w zakresie sprzedaży" - powiedział prezes Adam Żurawski, cytowany w

Aplisens: Założone 20-proc. wzrosty sprzedaży na rynkach UE realne w tym roku

ok. 30-proc. wzrostu. Niewiadomą pozostaje Wschód, jednak nawet w pesymistycznym scenariuszu nie powinien odnotować spadku przychodów, poinformował prezes Adam Żurawski. "Pierwszy kwartał wyszedł bardzo dobrze, ale w całym roku tak wysoko może już nie być. W Polsce doskwiera nam zablokowanie

Zysk netto Aplisens wzrósł r/r do 13,71 mln zł w 2015 r.

rok wcześniej. "W 2015 roku sprzedaż na rynkach zagranicznych stanowiła 55,3% wartości sprzedaży Grupy. Zgodnie z założeniami zarządu, udział w sprzedaży na rynkach Unii Europejskiej sukcesywnie rośnie i wynosi obecnie 16% sprzedaży Grupy" - napisał prezes Adam

Aplisens miał 7,35 mln zł zysku netto, 12,2 mln zł EBITDA w I poł. 2018 r.

; - powiedział prezes Adam Żurawski, cytowany w komunikacie. W pierwszej połowie 2018 roku inwestycje wyniosły 7,1 mln zł. Do końca roku spółka zamierza przeznaczyć na ten cel około 20 mln zł. Aplisens angażował środki m.in. w nowe maszyny i urządzenia produkcyjne (4 mln zł) oraz

Zysk netto Aplisens wzrósł r/r do 8,07 mln zł w I poł. 2016 r.

; - powiedział prezes Adam Żurawski, cytowany w komunikacie. W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2016 r. wyniósł 7,55 mln zł wobec 6,65 mln zł zysku rok wcześniej. Aplisens jest producentem i dostawcą rozwiązań w zakresie aparatury kontrolno-pomiarowej

Aplisens miał 3,24 mln zł zysku netto, 5,63 mln zł EBITDA w I kw. 2018 r.

wzrasta. Liczymy, że wzrosty w krajach wspólnoty zawarte w strategii na poziomie 14% zostaną zrealizowane. Sytuacja w kraju też wygląda nie najgorzej. Spodziewamy się od 5% do 9% dynamiki" - powiedział prezes Adam Żurawski, cytowany w komunikacie. W I kwartale 2018 roku

Zysk netto Aplisensu wzrósł r/r do 19,65 mln zł w 2017 r.

netto o 5,2 mln zł" - powiedział prezes Aplisensu Adam Żurawski, cytowany w komunikacie. Największymi odbiorcami grupy w 2017 roku pozostawały rynek krajowy oraz WNP, gdzie przychody ukształtowały się na poziomie odpowiednio 32,5 mln zł (-3,2% r/r) i 36,7 mln zł (-4,5% r

Przegląd informacji ze spółek

prezes spółki Adam Żurawski. Aplisens przewiduje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki w 2019 roku prawdopodobnie nie osiągną zakładanego w strategii poziomu ok. 120 mln zł, na pewną będą natomiast wyższe niż rok wcześniej, poinformował prezes spółki Adam Żurawski

Strategia Aplisensu zakłada wzrost skali i 43,5 mln zł inwestycji w 2017-2019

przemysłowych. Ważna też będzie rozbudowa potencjału fabryki w Radomiu oraz budowa stanowisk do seryjnej produkcji przepływomierzy elektromagnetycznych" - powiedział prezes Adam Żurawski, cytowany w komunikacie. Aplisens planuje w latach 2018 i 2019 uzyskiwać ok. 8-9

Przegląd informacji ze spółek

. Aplisens ocenia, że najbliższe miesiące będą trudne, w związku z czym utrzymanie stabilnej ("płaskiej") sprzedaży na rynku krajowym i w Unii Europejskiej byłoby dla grupy satysfakcjonujące, wynika z wypowiedzi prezesa Adama Żurawskiego. Najtrudniejszej sytuacji zarząd spodziewa się na rynkach

Przegląd informacji ze spółek

20,6 mln zł w związku z planowaną budową laboratorium do badania przepływomierzy w Radomiu, poinformował prezes Adam Żurawski. Aplisens spodziewa się wzrostu skonsolidowanych przychodów o ok. 2-3% r/r na koniec 2017 r, przy spadku na rynku krajowym o 6%, poinformował prezes

Narodowa Rada Rozwoju - doradcy Dudy z prawa i lewa

wymienił nazwiska m.in. byłego szefa MSZ Adama Rotfelda czy Marka Balickiego, lekarza, ministra zdrowia w gabinetach Leszka Millera i Marka Belki. W Radzie jest dziesięcioro ekspertów, którzy zasiadają też w radzie programowej PiS: Grażyna Ancyparowicz (jest w radzie naukowej

Przegląd informacji ze spółek

w br. Aplisens planuje skup akcji własnych na cele realizacji programu motywacyjnego, który mógłby się odbyć w październiku-listopadzie tego roku, poinformował prezes Adam Żurawski. Aplisens powinien zrealizować cel sprzedaży grupy na rok 2019 z

Przegląd prasy

żądanie natychmiastowego wykupu obligacji o wartości 1,64 mln zł --Zwolnienia w Grupie Open Finance obejmą ostatecznie do 340 osób --ZBP: Klienci złożyli blisko 700 tys. wniosków o zawieszenie rat kredytów --Adam Żurawski

Przegląd informacji ze spółek

, podała spółka. Koszt redukcji zatrudnienia szacowane są odpowiednio na: ok. 903 tys. zł i 101 tys. zł. Rada nadzorcza Aplisens podjęła uchwałę o powołaniu Adama Żurawskiego do pełnienia funkcji prezesa zarządu na piątą 3-letnią kadencję i ustaliła, iż zarząd piątej kadencji

Przegląd informacji ze spółek

produktów na rynek USA może się przesunąć, jednak sprzedaż w Ameryce rozpoczęłaby się zgodnie z pierwotnymi założeniami w 2021 r., poinformował prezes Adam Żurawski. Unimot - niezależny importer paliw - rozpoczął realizację dostaw ropy naftowej na rynek Europy Środkowej, podała

Przegląd informacji ze spółek

zwiększenia powierzchni handlowej o co najmniej 3-4 tys. m2 zostanie zrealizowany w górnych założeniach, podała spółka. W związku z planowanym zwiększeniem skali eksportu Aplisens spodziewa się stabilizacji marż, poinformował prezes Adam Żurawski. Aplisens

Przegląd prasy

uszczuplenie wpływów do budżetu --U0KiK przygląda się drogim polisom na życie Parkiet -- Aplisens chce uniezależnić się od rosyjskiego rynku. Spółka patrzy na kraje Ameryki Południowej, Chiny i Wietnam, mówi prezes Adam Żurawski

Przegląd informacji ze spółek

, zatwierdzonego w 2015 r., podał bank. Aplisens spodziewa się, że zrealizuje tegoroczne przychody na poziomie zbliżonym do założonego w strategii na rynkach: krajowym, WNP i UE, a na rynkach określanych jako "pozostałe" znacznie przekroczy założenia, poinformował prezes Adam

Przegląd informacji ze spółek

wzrostowym pod względem dynamiki sprzedaży w krajach WNP, a w całym roku spółka zanotuje ogółem kilkuprocentowy wzrost przychodów r/r, poinformował prezes Adam Żurawski. Modelowa marża rafineryjna grupy PKN Orlen wyniosła w październiku br. 4,9 USD/b w porównaniu do 7,7 USD/b

Przegląd informacji ze spółek

wiceprezes Marek Wadowski. Aplisens spodziewa się jednocyfrowego wzrostu przychodów w całym 2016 r. wobec 7,1% wzrostu w I półroczu, poinformował prezes Adam Żurawski. Nie spodziewa się on znaczącej poprawy sprzedaży w Polsce w II półroczu, ale liczy na pozostałe rynki - WNP i

Przegląd informacji ze spółek

Adam Żurawski. Akcjonariusze ABC Data zdecydują 11 czerwca br. o przeznaczeniu na dywidendę 38,83 mln zł tj. łącznie 0,31 zł na akcję z zysku za 2017 r., wynika z uchwał na walne zgromadzenie opublikowanych przez spółkę. Akcjonariusze Banku

Przegląd informacji ze spółek

wiceprezes ds. finansowych Marek Wadowski. Aplisens podtrzymuje po I kwartale swoje całoroczne oczekiwania zawarte w strategii rozwoju do 2019 roku, poinformował prezes Adam Żurawski. Spodziewa się, że sprzedaż zagraniczna sięgnie 70% całkowitych przychodów w tym roku

Przegląd informacji ze spółek

scenariuszu nie powinien odnotować spadku przychodów, poinformował prezes Adam Żurawski. Bank Pekao, po udanym I kwartale 2016, podtrzymuje plan powtórzenia ubiegłorocznego wyniku netto, a ewentualne odstępstwo będzie jednocyfrowe, poinformował prezes Luigi Lovaglio. Według niego

Przegląd informacji ze spółek

wzrost przychodów w ujęciu rocznym, jednak będzie on niższy niż przewidywane kwartał temu nieco ponad 10%, głównie ze względu na słabszą sprzedaż na wschodzie, poinformował prezes Adam Żurawski. Spółka utrzyma rentowność na poziomie zbliżonym do ubiegłorocznego. Grupa Kęty może

Przegląd informacji ze spółek

podobnego wzrostu zysku netto, poinformował prezes Adam Żurawski. Spółka rozważa także nabycie podmiotu produkcyjnego w Europie Zachodniej, które umożliwi wejście w nowe segmenty rynku. CEZ zrezygnował ze składania wiążącej oferty nabycia 66% pakietu Slovenské elektrá