accor polska

Orbis przeanalizuje rozdzielenie biznesów asset heavy i asset light

i doświadczenie zdobyte przez Accor S.A. przy implementacji modelu asset light w grupie Accor w ostatnich kilku latach, emitent w dniu dzisiejszym zawarł umowę o współpracy z Accor S.A. na podstawie, której Accor S.A. będzie doradzał emitentowi w zakresie ww. analiz na bazie informacji uzyskanych od

AccorInvest ma 98,6% akcji Orbisu, został nowym inwestorem strategicznym

857 hotelami zarządzanymi przez Accor. Grupa inwestuje w konsolidację swojego portfela nieruchomości poprzez modernizacje i nowe projekty rozwojowe w Europie. Orbis to największa w Polsce i w Europie Wschodniej grupa inwestująca w nieruchomości hotelowe. Spółka jest notowana

W wezwaniu na akcje Orbisu zawarto transakcje na 45,41 mln akcji

Warszawa, 10.03.2020 (ISBnews) - W wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji Orbisu, ogłoszonym 17 grudnia 2019 r. przez AccorInvest Group, zawarto 10 marca 2020 r. transakcje, których przedmiotem było 45 412 352 akcji, podał pośredniczący w transakcji Santander Bank Polska

Zapisami na akcje Orbisu objęto 39,55 mln walorów, stanowiących ok. 86% kapitału

kontroli nad Orbisem przez AccorInvest. Wcześniej Orbis podał, że Accor zawarł wiążącą umowę sprzedaży 85,8% akcji Orbisu na rzecz AccorInvest Group po cenie 115 zł za walor oraz że AccorInvest ogłosi wezwanie na wszystkie akcje Orbisu. Wzywający zamierzał nabyć akcje wyłącznie

AccorInvest ma zgodę KE na przejęcie kontroli nad Orbisem

krajach z 857 hotelami zarządzanymi przez Accor. Grupa inwestuje w konsolidację swojego portfela nieruchomości poprzez modernizacje i nowe projekty rozwojowe w Europie. Orbis SA to największa w Polsce i w Europie Wschodniej grupa inwestująca w nieruchomości hotelowe. Spółka jest

Echo Investment kupiło hotel w Warszawie i wyburzy go na biuro

Na miejscu położonego u zbiegu alei Jana Pawła II i ulicy Grzybowskiej hotelu ma powstać budynek o powierzchni około 45 tys. metrów kwadratowych wraz z podziemnym parkingiem. Ostateczna umowa sprzedaży ma zostać zawarta najpóźniej do końca 2012 roku po

Orbis zdecydował o rozpoczęciu rozmów z Accor nt. zbycia 'asset light'

Warszawa, 29.05.2019 (ISBnews) - Zarząd Orbisu podjął decyzje dotyczące potencjalnego zbycia działalności serwisowej (umów franczyzy i zarządzania) świadczonej przez emitenta i spółki należące do jego grupy kapitałowej (tzw. asset light) oraz o rozpoczęciu z Accor negocjacji

Orbis: Wzywający 'z powodzeniem' wesprze rozwój spółki; cena jest godziwa

. Orbis SA to największa w Polsce i w Europie Wschodniej grupa inwestująca w nieruchomości hotelowe. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r. Strategicznym inwestorem Orbisu jest Accor SA. (ISBnews)

Orbis sprzedał Accor całą działalność serwisową za 1 218,4 mln zł

Warszawa, 17.09.2019 (ISBnews) - Orbis i jego wybrane spółki zależne zawarły z Accor oraz wybranymi spółkami zależnymi Accor umowę sprzedaży całej hotelowej działalności serwisowej (tzw. light asset business) prowadzonej bezpośrednio przez Orbis w Polsce (tzw. Departament Usług

Orbis ma list intencyjny ws. sprzedaży hotelu w Budapeszcie za 76 mln euro

Warszawa, 12.04.2017 (ISBnews) - Accor-Pannonia Hotels - spółka zależna Orbisu - podpisała list intencyjny z inwestorem zewnętrznym zainteresowanym nabyciem hotelu Sofitel Budapest Chain Bridge w Budapeszcie za 76 mln euro, podał Orbis. "List

Orbis ma przedwstępną umowę przejęcia 46 hoteli od Accor za 142,3 mln euro

Warszawa, 28.11.2014 (ISBnews) - Orbis zawarł ze spółkami Accor, Accor Polska, Holpa i Accor Hotels Belgium umowę przedwstępną, w której strony zobowiązały się do zawarcia umów przenoszących na Orbis udziały spółkach na Węgrzech, w Czechach, Rumunii oraz w Polsce. Wartość umowy

Orbis ma zgodę KNF na wycofanie akcji z obrotu na GPW 26 czerwca

. AccorInvest jest inwestorem, właścicielem i operatorem hotelowym, obecnym w 26 krajach z 857 hotelami zarządzanymi przez Accor. Grupa inwestuje w konsolidację swojego portfela nieruchomości poprzez modernizacje i nowe projekty rozwojowe w Europie. Orbis to największa w Polsce i w

Orbis złożył wniosek do KNF w sprawie wycofania akcji z obrotu na GPW

przez nich akcji po cenie 115 zł za sztukę. Dzień wykupu został ustalony na 15 kwietnia 2020 r. AccorInvest jest inwestorem, właścicielem i operatorem hotelowym, obecnym w 26 krajach z 857 hotelami zarządzanymi przez Accor. Grupa inwestuje w konsolidację swojego portfela

Orbis kupił nieruchomość w Krakowie wartą 9,2 mln zł netto, wybuduje tam hotel

największa w Polsce i w Europie Wschodniej grupa inwestująca w nieruchomości hotelowe. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r. Strategicznym inwestorem Orbisu jest Accor SA. (ISBnews)

AccorInvest ogłosił przymusowy wykup pozostałych akcji Orbisu po 115 zł/szt.

operatorem hotelowym, obecnym w 26 krajach z 857 hotelami zarządzanymi przez Accor. Grupa inwestuje w konsolidację swojego portfela nieruchomości poprzez modernizacje i nowe projekty rozwojowe w Europie. Orbis to największa w Polsce i w Europie Wschodniej grupa inwestująca w

RN Orbis zgodziła się na przejęcie hoteli Accor w Europie Śr. za 142,3 mln euro

, Macedonia, Mołdawia, Polska, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Węgry, na zasadzie wyłączności przez okres minimum 10 lat" - czytamy w komunikacie. Jako wyłączny licencjodawca w regionie Europie Środkowej, Orbis przejmie od Accor 38 istniejących oraz 8 planowanych hoteli

AccorInvest Group ogłosiła wezwanie na 100% akcji Orbisu po 115 zł/szt.

Accor. Grupa inwestuje w konsolidację swojego portfela nieruchomości poprzez modernizacje i nowe projekty rozwojowe w Europie. Orbis SA to największa w Polsce i w Europie Wschodniej grupa inwestująca w nieruchomości hotelowe. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r

Orbis sfinalizował sale management back hotelu w Budapeszcie za 75 mln euro

Warszawa, 01.06.2018 (ISBnews) - Accor-Pannonia Hotels Zrt, spółka zależna Orbisu (sprzedający) i dwie spółki zależne Starwood Capital Group (kupujący) sfinalizowały transakcję sprzedaży hotelu Sofitel Budapest Chain Bridge z jego zwrotnym przejęciem w zarządzanie (tzw. sale

Spółka Orbisu ma przyrzeczoną umowę zakupu 2 hoteli na Węgrzech za 27,5 mln euro

planowanym przez strony terminie do dnia 29 lutego 2016 roku, jednak w każdym przypadku nie później niż do dnia 31 marca 2016 roku. Hotele grupy Orbis działają pod markami należącymi do Accor: Sofitel, Novotel, Mercure, ibis, ibis budget i ibis Styles, a także pod polską marką

Orbis ma kredyt do kwoty 480 mln zł na przejęcie portfela 46 hoteli od Accor

koniec listopada Orbis zawarł ze spółkami Accor, Accor Polska, Holpa i Accor Hotels Belgium umowę przedwstępną, w której strony zobowiązały się do zawarcia umów przenoszących na Orbis udziały spółkach na Węgrzech, w Czechach, Rumunii oraz w Polsce. Wartość umowy wynosi 142,26 mln euro

Spółka Orbisu wykupi hotel w Budapeszcie za maks. 44 mln euro

Warszawa, 30.01.2017 (ISBnews) - Accor, posiadający 52,7% akcji Orbisu, skorzystał z przysługującego mu prawa opcji wykupu hotelu Sofitel Budapest Chain Bridge (z datą realizacji wykupu 31 maja 2017 r.), które zostanie wykonane przez spółkę w 99,92% zależną od Orbisu - Accor

Spółka Orbisu dokonała nabycia zwrotnego hoteli w Budapeszcie za 64,1 mln euro

Warszawa, 23.12.2016 (ISBnews) - Accor-Pannonia Hotels Zrt - spółka zależna Orbisu - zrealizowała transakcję nabycia zwrotnego (buy back) hoteli, które są obecnie prowadzone pod markami Accor na podstawie umów leasingowych: "Mercure Budapest Korona", "Ibis Styles

Przychody Orbisu wzrosły o 9,2% r/r do 396,4 mln zł w III kwartale

. W Polsce frekwencja w hotelach wzrosła r/r o 3,1 pkt proc. do 81,4%, średnia cena za pokój (ARR) - o 10,9% r/r do 233 zł, a przychód na jeden dostępny pokój (RevPAR) o 15,3% r/r do 189,6 zł. Dane te uwzględniają wyniki hoteli własnych spółek: Orbis S.A., Hekon - Hotele

Orbis ma umowę kupna hotelu Mercure Unirii w Bukareszcie za ok. 11,35 mln euro

Warszawa, 02.07.2018 (ISBnews) - Accor Hotels Romania, spółka zależna Orbisu podpisała umowę kupna hotelu Mercure Unirii w Bukareszcie za ok. 11,35 mln euro, podał Orbis. "Zarząd 'Orbis' Spółka Akcyjna informuje, że w dniu 2 lipca 2018 r., jej w

Orbis sprzedał ostatecznie projekt hotelowy w Toruniu za 11 mln zł netto

. koncentrację inwestycji własnych na kluczowych rynkach regionu, optymalizację zwrotu z zainwestowanego kapitału, dodano. Orbis SA to największa w Polsce i w Europie Wschodniej grupa inwestująca w nieruchomości hotelowe. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r. Strategicznym inwestorem

Orbis przesunął finalizację sale management back hotelu w Budapeszcie do 1 VI

Warszawa, 23.03.2018 (ISBnews) - Accor-Pannonia Hotels Zrt, spółka zależna Orbisu, uzgodniła przedłużenie terminu finalizacji zbycia (ze zwrotnym oddaniem hotelu w zarządzanie, tzw. sale management back) na rzecz Starwood Capital Group hotelu "Sofitel Budapest Chain Bridge

Przychody Orbisu wzrosły o 7,9% r/r do 247,2 mln zł w I kwartale

) zwiększyła się o 4,4% r/r do 204,9 zł a przychód na jeden dostępny pokój (RevPAR) - o 8,9% r/r do 114,3 zł, podano w komunikacie. W Polsce frekwencja w hotelach wzrosła r/r o 1,9 pkt proc. do 56,7%, średnia cena za pokój (ARR) - o 3,1% r/r do 198,9 zł, a przychód na jeden dostępny

Spółka Orbisu kupi dwa hotele w Budapeszcie za 27,5 mln euro

szczególności wyeliminowanie kosztów ponoszonych z tytułu leasingu przedmiotowych hoteli" - czytamy także. Hotele grupy Orbis działają pod markami należącymi do Accor: Sofitel, Novotel, Mercure, ibis, ibis budget i ibis Styles, a także pod polską marką Orbis Hotels, oferując

Akcjonariusze Orbisu zdecydowali o wycofaniu akcji z obrotu na GPW

. AccorInvest jest inwestorem, właścicielem i operatorem hotelowym, obecnym w 26 krajach z 857 hotelami zarządzanymi przez Accor. Grupa inwestuje w konsolidację swojego portfela nieruchomości poprzez modernizacje i nowe projekty rozwojowe w Europie. Orbis to największa w Polsce i w

GPW zawiesiła obrót akcjami Orbisu od 9 kwietnia br.

Accor. Grupa inwestuje w konsolidację swojego portfela nieruchomości poprzez modernizacje i nowe projekty rozwojowe w Europie. Orbis to największa w Polsce i w Europie Wschodniej grupa inwestująca w nieruchomości hotelowe. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r

Orbis utrzyma dotychczasową politykę dywidendową

wcześniej 1,40 zł. Hotele grupy Orbis działają pod markami należącymi do Accor: Sofitel, Novotel, Mercure, ibis, ibis budget i ibis Styles, a także pod polską marką Orbis Hotels, oferując usługi w standardach od pięciu do jednej gwiazdki. W 2014 r. spółka odnotowała 708 mln zł

Orbis: Należy nam się możliwość ekspansji regionalnej i dalszej budowy wartości

; - dodał wiceprezes hotelowej grupy. Według jego słów, master licence od Accor jest odzwierciedleniem docenienia za modernizacje sieci w Polsce przeprowadzoną za ?relatywnie niewielkie pieniądze". "Robimy to na tyle dobrze aby eksportować to

Orbis sfinalizował sprzedaż hotelowej działalności serwisowej za ok. 1,22 mld zł

Warszawa, 31.10.2019 (ISBnews) - Orbis sfinalizował dziś sprzedaż całej hotelowej działalności serwisowej (tzw. light asset business) i wybrane spółki zależne na rzecz spółek zależnych od Accor S.A. za łączną kwotę 1 218 360 000 mln zł netto, z czego 579 624 000 zł netto

Orbis rekomenduje niewypłacanie dywidendy z zysku za 2019 r

S.A. zwraca uwagę, iż wybuch w 2020 roku epidemii koronawirusa oraz związany z nią kryzys gospodarczy i wyjątkowe środki podejmowane przez rząd polski i rządy innych krajów, w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się epidemii, spowodował powstanie w Orbis S.A. i spółkach zależnych istotnych strat

Hotel ibis Ryga dołączy do Grupy Hotelowej Orbis pod koniec 2016 r.

marką ibis i zostanie podłączony do Globalnego Systemu Sprzedaży i Dystrybucji Accor, podano również. Hotele grupy Orbis działają pod markami należącymi do Accor: Sofitel, Novotel, Mercure, ibis, ibis budget i ibis Styles, a także pod polską marką Orbis Hotels, oferując usługi

Orbis ma umowę franczyzy na hotel ibis budget w Gdańsku

). Hotele grupy Orbis działają pod markami należącymi do Accor: Sofitel, Novotel, Mercure, ibis, ibis budget i ibis Styles, a także pod polską marką Orbis Hotels, oferując usługi w standardach od pięciu do jednej gwiazdki. W 2013 r. spółka odnotowała 683 mln zł skonsolidowanych przychodów

Grupa Orbisu przeprowadzi nabycie zwrotne hoteli w Budapeszcie za 64,3 mln euro

Warszawa, 28.11.2016 (ISBnews) - Accor-Pannonia Hotels Zrt, spółka zależna Orbisu, uzgodniła z Erste Group Immorent Holding GmbH warunki nabycia zwrotnego (buy back) hoteli, które są obecnie prowadzone pod markami Accor na podstawie umów leasingowych: "Mercure Budapest

Jak duże klocki Lego. Z gotowych modułów można postawić dom jednorodzinny, można i ogromny hotel

spółkę Polcom Modular. To przedsiębiorstwo specjalizujące się w prefabrykatach oraz meblarstwie. VBC dzięki zakupowi Polcomu rozszerzył swój biznes o zakłady w Topolach pod Chojnicami i w Gdyni. Firma celuje m.in. w branżę HoReCa. Jego klienci to Marriott, Hilton, Accor, CitizenM czy InterContinental

Orbis prognozuje EBITDA grupy na poziomie 520-550 mln zł w 2019 r.

franczyzy zawarte z podmiotami trzecimi (zewnętrznymi) oraz (ii) wartość wewnętrznej alokacji zysków przypisanych do części serwisowej, które staną się przedmiotem długoterminowych umów zarządzania, na podstawie których spółki zależne od Accor, po nabyciu od emitenta działalności serwisowej, będą zarządzać

Orbis ma zgodę Urzędu ds. Konkurencji na przejęcie Sofitelu w Budapeszcie

Warszawa, 14.06.2017 (ISBnews) - Węgierski Urząd ds. Konkurencji wydał pozytywną decyzję połączeniową, która pozwoliła na przejęcie przez Accor-Pannonia Hotels Zrt., spółkę zależną Orbisu, kontroli nad HVB Leasing Maestoso Ingatlanhasznosító Korlátolt Felelőss

Orbis chce sfinalizować przejęcie 46 hoteli w regionie od Accor w I kw. 2015 r.

52 własne, 1 w dzierżawie, 3 w zarządzaniu oraz 12 franczyzowych), które zlokalizowane są w 32 dużych miastach i miejscowościach wypoczynkowych w Polsce, na Litwie oraz na Łotwie. Hotele Grupy Orbis działają pod markami należącymi do Accor: Sofitel, Novotel, Mercure, ibis

AccorHotels: W wezwaniu na akcje Orbisu złożono zapisy na ok. 33,1% akcji

Warszawa, 21.01.2019 (ISBnews) - W wezwaniu AccorHotels na akcje Orbisu inwestorzy złożyli zapisy na ok. 15,3 mln akcji, stanowiących ok. 33,1% w kapitale zakładowym spółki, podał Accor. "Zgodnie ze wstępnymi wynikami wezwania, inwestorzy złożyli

Akcjonariusze Orbis zdecydują 18X o 850 mln zł na dywidendę zaliczkową

Warszawa, 27.09.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze Orbisu zdecydują o utworzeniu kapitału rezerwowego przeznaczonego na sfinansowanie wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy w kwocie 850 mln zł, a także sprzedaży Departamentu Usług na rzecz Accor, wynika z projektów

Orbis rozpoczął emisję obligacji o łącznej wartości do 300 mln zł

przejął od Accoru hotele w 5 krajach Europy Środkowej za łącznie 142,3 mln euro. Hotele grupy Orbis działają pod markami należącymi do Accor: Sofitel, Novotel, Mercure, ibis, ibis budget i ibis Styles, a także pod polską marką Orbis Hotels, oferując usługi w standardach od

ibis Styles Wilno dołączy do Grupy Hotelowej Orbis w lipcu

i ibis Styles, a także pod polską marką Orbis Hotels, oferując usługi w standardach od pięciu do jednej gwiazdki. W 2014 r. spółka odnotowała 708 mln zł skonsolidowanych przychodów. (ISBnews)

Orbis szacuje spadek przychodów o 22% r/r do 208 mln zł w I kw. w zw. z pandemią

podkreśla, że jej działalność gospodarcza, ani sytuacja finansowa nie są obecnie zagrożone. "Trwający kryzys i wyjątkowe środki podejmowane przez rząd polski i rządy innych krajów, w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się epidemii (w tym ograniczenie ruchu lotniczego

Orbis rozważa emisję obligacji, aby częściowo zrefinansować transakcję z Accorem

daje grupie Orbis do 2035 r. prawo do prowadzenia działalności hotelowej pod markami należącymi do Accor w 16 krajach: Bośni i Hercegowinie, Bułgarii, Chorwacji, Czarnogórze, Czechach, Estonii, Litwie, Łotwie, Macedonii, Mołdawii, Polsce, Rumunii, Serbii, Słowacji, Słowenii i Węgrzech. Przez minimum 10

Kalendarium ISBnews

CZWARTEK, 14 grudnia --09:00: Planowane posiedzenie Sejmu --09:30: Konferencja "Rozwój polskiego rynku elektromobilności. Szanse i bariery wzrostu" --10:00: Konferencja Accor nt

Franczyza odbija się po lekkim spowolnieniu. Niektóre sieci w pandemii nawet urosły

parametry planowanego hotelu, czyli lokalizację, koncepcję, finansowanie. To, czego oczekują od sieci, to dobór odpowiedniej marki hotelowej oraz optymalizacja projektu hotelu – mówi Jacek Stasikowski, dyrektor ds. rozwoju Accor w Polsce. Przypomina, że grupa Accor ma w swoim portfolio 41 marek

Zysk netto Orbisu wzrósł r/r do 181,55 mln zł w 2015 r.

ibis Styles, a także pod polską marką Orbis Hotels, oferując usługi w standardach od pięciu do jednej gwiazdki. W 2014 r. spółka odnotowała 708 mln zł skonsolidowanych przychodów. (ISBnews)

Orbis zdecydował o rozdzieleniu biznesów, skoncentruje się na asset heavy

wypracowanie optymalnego rozwiązania dla przyszłości części serwisowej po jej wydzieleniu. Będą one uwzględniały dyskusje z Accor S.A., będącego właścicielem marek, pod którymi działają wszystkie hotele w sieci emitenta" - czytamy w komunikacie. Celem powyższego procesu jest

Orbis sprzedał działkę w Gdańsku za 10,72 mln zł netto

Orbis działają pod markami należącymi do Accor: Sofitel, Novotel, Mercure, ibis, ibis budget i ibis Styles, a także pod polską marką Orbis Hotels, oferując usługi w standardach od pięciu do jednej gwiazdki. W 2013 r. spółka odnotowała 683 mln zł skonsolidowanych przychodów

Anna Opala zastąpi Ł. Szczepańskiego na stanowisku prezesa Merlin Group

początku 2011 roku w jednej ze spółek Grupy Naspers. Przechodząc drogę od category managera do dyrektora zakupów, tworzyła strategie handlowe, zarządzała produktem oraz wprowadzała kategorie produktowe w Polsce i Europie" - czytamy w komunikacie. Dodatkowym wsparciem dla

Orbis potwierdza prognozę EBITDA w roku 2015 w przedziale 310-320 mln zł

forma za pierwsze 9 miesięcy roku 2014, podano w raporcie. Hotele grupy Orbis działają pod markami należącymi do Accor: Sofitel, Novotel, Mercure, ibis, ibis budget i ibis Styles, a także pod polską marką Orbis Hotels, oferując usługi w standardach od pięciu do jednej gwiazdki

Orbis prognozuje EBITDA za 2015 r. w przedziale 310-320 mln zł

. W I poł. 2015 r. wynik EBITDA grupy wzrósł do 143,12 mln zł z 116,13 mln zł (pro forma) rok wcześniej. Hotele grupy Orbis działają pod markami należącymi do Accor: Sofitel, Novotel, Mercure, ibis, ibis budget i ibis Styles, a także pod polską marką Orbis Hotels, oferując

Kalendarium ISBnews

Orbisu CZWARTEK, 14 grudnia --10:00: Konferencja Accor nt. przedsięwzięć technologicznych --11:00: Konferencja MIB "Mieszkanie Plus dziś i jutro" --12:00: Spotkanie Quercus TFI nt

Akcjonariusze Orbisu zdecydowali o wypłacie 1,50 zł dywidendy na akcję

także pod polską marką Orbis Hotels, oferując usługi w standardach od pięciu do jednej gwiazdki. W 2014 r. spółka odnotowała 708 mln zł skonsolidowanych przychodów. (ISBnews)

Akcjonariusze Orbisu zdecydują 11 czerwca o 1,50 z zł dywidendy na akcję

. Jednocześnie ZWZ ma ustalić dzień dywidendy na 16 lipca 2015 r. i termin wypłaty dywidendy na 4 sierpnia 2015 r. Hotele grupy Orbis działają pod markami należącymi do Accor: Sofitel, Novotel, Mercure, ibis, ibis budget i ibis Styles, a także pod polską marką Orbis Hotels, oferując

Strata netto Orbisu zwiększyła się r/r do 22,32 mln zł w I kw. 2015 r.

4,09 mln zł straty rok wcześniej. Hotele grupy Orbis działają pod markami należącymi do Accor: Sofitel, Novotel, Mercure, ibis, ibis budget i ibis Styles, a także pod polską marką Orbis Hotels, oferując usługi w standardach od pięciu do jednej gwiazdki. W 2014 r. spółka

Zysk netto Orbisu wzrósł r/r do 89,20 mln zł w 2014 r.

zysku rok wcześniej. Hotele grupy Orbis działają pod markami należącymi do Accor: Sofitel, Novotel, Mercure, ibis, ibis budget i ibis Styles, a także pod polską marką Orbis Hotels, oferując usługi w standardach od pięciu do jednej gwiazdki. (ISBnews)

Grupa Orbisu nabyła hotel Sofitel w Budapeszcie za 42,25 mln euro

Warszawa, 30.05.2017 (ISBnews) - Accor-Pannonia Hotels Zrt., spółka zależna Orbisu, zawarła z Universale International Realitäten GmbH umowę nabycia udziału reprezentującego 100% kapitału zakładowego HVB Leasing Maestoso Ingatlanhasznosító Korlátolt Felelőss

Orbis zmodernizuje hotel pod Warszawą, włączy go do grupy w III kw. 2017 r.

, ibis budget i ibis Styles, a także pod polską marką Orbis Hotels, oferując usługi w standardach od pięciu do jednej gwiazdki. W 2014 r. spółka odnotowała 708 mln zł skonsolidowanych przychodów. (ISBnews)

Przegląd informacji ze spółek

Group i Madison International Realty budynek biurowy Warsaw Spire Tower o łącznej powierzchni ok. 71 600 m2 za uzgodnioną wartość nieruchomości ok. 386 mln euro, podała spółka. Transakcja podlega zatwierdzeniu przez polski organ antymonopolowy. Oczekiwany przychód z najmu to ok. 19,6 mln euro rocznie

Hotelowe śniadania to tony wyrzucanego jedzenia. Są pierwsze pomysły, jak to ograniczyć

zjeść. To, ile marnuje się go w niedojedzonych posiłkach, widzi codziennie nasza obsługa. To naprawdę ogromne ilości, które staramy się redukować - dodaje. Accor zaczął ważyć odpadki spożywcze - zarówno odpady z kuchni, jak i niespożyte jedzenie z bufetów i restauracji. Także w Polsce. Okazało się, że

Orbis przejął od Accoru hotele w 5 krajach Europy Środkowej za 142,3 mln euro

działalności hotelowej pod markami należącymi do Accor w 16 krajach: Bośni i Hercegowinie, Bułgarii, Chorwacji, Czarnogórze, Czechach, Estonii, Litwie, Łotwie, Macedonii, Mołdawii, Polsce, Rumunii, Serbii, Słowacji, Słowenii i Węgrzech. Przez minimum 10 lat prawo to będzie przysługiwało Orbisowi na wyłączność

Echo: Wing zamierza kontynuować rozwój spółki zgodnie ze strategią wzrostu

. 56% jego akcji. "Po naszym sukcesie na Węgrzech, jako długoterminowego, zorientowanego na budowanie wartości i stabilnego finansowo strategicznego inwestora, Wing uznał ekspansję w regionie jako cel strategiczny i zidentyfikował polski rynek jako najbardziej atrakcyjny

Orbis sprzedaje hotele Mercure w Lublinie i Zamościu za 21,5 mln zł

zwrotu z zainwestowanego kapitału" - podano również. Hotele grupy Orbis działają pod markami należącymi do Accor: Sofitel, Novotel, Mercure, ibis, ibis budget i ibis Styles, a także pod polską marką Orbis Hotels, oferując usługi w standardach od pięciu do jednej gwiazdki

Echo: Wing zawarł przyrzeczoną umowę zakupu większościowego pakietu

potężny krok w kierunku naszej ekspansji międzynarodowej. Polski rynek nieruchomości jest największy w Europie Środkowo-Wschodniej, co daje możliwości znacznego wzrostu i rozwoju. Zakup większościowego pakietu akcji Echo Investment, rentownej i renomowanej spółki giełdowej, wzmocni obie firmy oraz otworzy

Przegląd informacji ze spółek

Orbis i jego wybrane spółki zależne zawarły z Accor oraz wybranymi spółkami zależnymi Accor umowę sprzedaży całej hotelowej działalności serwisowej (tzw. light asset business) prowadzonej bezpośrednio przez Orbis w Polsce (tzw. Departament Usług) oraz, pośrednio przez jego

Spółka Orbisu sprzeda hotel w Budapeszcie ze zwrotnym oddaniem w zarządządzanie

Warszawa, 24.11.2017 (ISBnews) - Spółka zależna, w której Orbis posiada 99,92% akcji - Accor-Pannonia Hotels Zrt., oraz dwie spółki stowarzyszone kontrolowane w ramach grupy kapitałowej Starwood zawarły transakcję sprzedaży hotelu "Sofitel Budapest Chain Bridge" ze

"Turyści jadą, będą śmieci". To się zmienia. Urlop bez plastikowych kubków i miniaturowych kosmetyków jest możliwy

"Zdaję sobie sprawę, że nie każdy hotel może wdrożyć wszystkie nasze zalecenia, jednak zachęcam gorąco wszystkich – zacznijmy od pojedynczych działań" – pisze do hotelarzy Ireneusz Węgłowski, prezes Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego. Szef największej branżowej

Orbis zakłada dalszy wzrost w 2016 r., ale bez zmiany polityki dywidendowej

umowy z Accor, spółka obecna jest na razie w 9. Podczas rozmowy z dziennikarzami uzupełnił, że wśród 7 potencjalnych rynków Orbis jest najbliżej Serbii. "Mierzymy raczej w Serbię, mamy tam już projekty, nad którymi pracujemy. Cały rejon Bałkanów jest ciekawy, ciągle

Orbis ma przedwstępną umowę na hotel ibis w Wilnie za maks. 8,53 mln euro netto

przez sprzedającego w Wilnie przy ul. Ceikiniu 3, podał Orbis. Łączna cena nabycia to maksymalnie 8,53 mln euro netto. "Hotel 'ibis' będzie miał 164 pokoje, restaurację, bar oraz 2 sale konferencyjne i wybudowany będzie zgodnie ze standardami Accor" ? czytamy w

Przegląd informacji ze spółek

Oferta konsorcjum firm: Enigma Systemy Ochrony Informacji, Comp, COIG (spółka zależna Wasko) i S&T Services Polska, warta 39,98 mln zł brutto, została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu Resortowego Centrum Zarządzania Sieciami i Usługami Teleinformatycznymi (RCZSiUT) pn

Wolf Theiss/Mergermarket: Wartość transakcji M&A w CEE spadła o 18% r/r w 2018r.

; wśród nich największe ogłoszone przejęcia to nabycie Euro Bank przez Bank Millennium, zakup podstawowej działalności Raiffeisen Bank Polska przez BGŻ BNP Paribas oraz zakup pakietu akcji notowanej na GPW spółki hotelarskiej Orbis przez jej większościowego akcjonariusza, francuską Grupę Accor"

Orbis ma umowę franczyzy na nowy hotel sieci ibis Styles w Krakowie

). Hotele grupy Orbis działają pod markami należącymi do Accor: Sofitel, Novotel, Mercure, ibis, ibis budget i ibis Styles, a także pod polską marką Orbis Hotels, oferując usługi w standardach od pięciu do jednej gwiazdki. W 2013 r. spółka odnotowała 683 mln zł skonsolidowanych przychodów

NWZA Orbisu zgodziło się na sprzedaż hotelu w Mrągowie za 20 mln zł netto

także pod polską marką Orbis Hotels, oferując usługi w standardach od pięciu do jednej gwiazdki. W 2014 r. spółka odnotowała 708 mln zł skonsolidowanych przychodów. (ISBnews)

Wielkanoc tuż tuż. Ile kosztuje jajko i dlaczego tak (nie)drogo?

akceptują jajek z numerem trzy. Chów klatkowy jest po prostu nieetyczny i wzbudza wiele kontrowersji, a drób i nabiał pochodzące z tego typu hodowli są zwyczajnie niskiej wartości – uważa Paweł Anders, menedżer restauracji w hotelach sieci Accor. Trend idzie do Polski z zagranicy. Organizacja Open

Orbis ma przedwstępną umowę sprzedaży hotelu w Mrągowie za 20 mln zł

sprzedaży ZCP Hotel Mrągowo jest zgodna ze strategią optymalizacji aktywów Orbis S.A." - podała spółka w komunikacie. Hotele grupy Orbis działają pod markami należącymi do Accor: Sofitel, Novotel, Mercure, ibis, ibis budget i ibis Styles, a także pod polską marką Orbis Hotels

Razem przeciw COVID-19 - tygodniowy przegląd działań firm i organizacji

pracownikom" - powiedział dyrektor generalny Arval Service Lease Polska Robert Antczak. Accor i AXA zawarły strategiczne partnerstwo, którego celem jest zapewnianie wsparcia medycznego gościom w 5 tysiącach obiektów Accor na całym świecie. W jego ramach znajdą się bezpłatne

Orbis uplasował obligacje o łącznej wartości nominalnej 300 mln zł

Accor: Sofitel, Novotel, Mercure, ibis, ibis budget i ibis Styles, a także pod polską marką Orbis Hotels, oferując usługi w standardach od pięciu do jednej gwiazdki. W 2014 r. spółka odnotowała 708 mln zł skonsolidowanych przychodów. (ISBnews)

Ibis Styles Aurora Kłajpeda dołączy do grupy hotelowej Orbis w grudniu

państwach. Hotele grupy Orbis działają pod markami należącymi do Accor: Sofitel, Novotel, Mercure, ibis, ibis budget i ibis Styles, a także pod polską marką Orbis Hotels, oferując usługi w standardach od pięciu do jednej gwiazdki. W 2014 r. spółka odnotowała 708 mln zł

Przychody grupy Orbis wzrosły o 7,5% r/r do 362,9 mln zł w III kwartale

danych pro forma). Hotele grupy Orbis działają pod markami należącymi do Accor: Sofitel, Novotel, Mercure, ibis, ibis budget i ibis Styles, a także pod polską marką Orbis Hotels, oferując usługi w standardach od pięciu do jednej gwiazdki. W 2014 r. spółka odnotowała 708 mln zł

Obligacje Orbisu o wartości 300 mln zł zadebiutują dziś na Catalyst

pod polską marką Orbis Hotels, oferując usługi w standardach od pięciu do jednej gwiazdki. W 2014 r. spółka odnotowała 708 mln zł skonsolidowanych przychodów. (ISBnews)

Co z biurowcami po pandemii? W niektórych branżach pracować zdalnie może nawet 70 proc. pracowników

już widać. Szwajcarskie koleje stworzyły elastyczne biurowe powierzchnie na dworcach, sieć hoteli Accor otwiera biura w niektórych ze swoich hoteli, z kolei największy operator przestrzeni biurowych typu flex, firma IWG, już zapowiedziała, że poszerzy swoją ofertę z obecnych 3400 lokalizacji do aż

Przegląd informacji ze spółek

Świnoujścia z unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, podało Ministerstwo Aktywów Państwowych. Infoscan podpisał z Polską Agencją Inwestycji i Handlu (PAIH) umowę, w ramach której weźmie udział w programie "Polskie Mosty Technologiczne", podała spółka

Capex Orbisu wyniesie ok.140-150 mln zł w tym roku

jednak perspektywa takich transakcji w roku 2016. Hotele grupy Orbis działają pod markami należącymi do Accor: Sofitel, Novotel, Mercure, ibis, ibis budget i ibis Styles, a także pod polską marką Orbis Hotels, oferując usługi w standardach od pięciu do jednej gwiazdki

Zysk netto Orbisu wzrósł r/r do 53,28 mln zł w I poł. 2015 r.

zł wobec 46,67 mln zł zysku rok wcześniej. Hotele grupy Orbis działają pod markami należącymi do Accor: Sofitel, Novotel, Mercure, ibis, ibis budget i ibis Styles, a także pod polską marką Orbis Hotels, oferując usługi w standardach od pięciu do jednej gwiazdki. W 2014 r

Orbis spłacił przedterminowo 300 mln zł kredytu

. Hotele grupy Orbis działają pod markami należącymi do Accor: Sofitel, Novotel, Mercure, ibis, ibis budget i ibis Styles, a także pod polską marką Orbis Hotels, oferując usługi w standardach od pięciu do jednej gwiazdki. W 2014 r. spółka odnotowała 708 mln zł skonsolidowanych przychodów

Orbis rekomenduje wypłatę 1,50 zł dywidendy na akcję za 2014 r.

. Hotele grupy Orbis działają pod markami należącymi do Accor: Sofitel, Novotel, Mercure, ibis, ibis budget i ibis Styles, a także pod polską marką Orbis Hotels, oferując usługi w standardach od pięciu do jednej gwiazdki. W 2014 r. spółka odnotowała 708 mln zł skonsolidowanych przychodów

Przychody grupy Orbis wzrosły o 12,6% r/r do 229,2 mln zł w I kw. 2015 r.

pod markami należącymi do Accor: Sofitel, Novotel, Mercure, ibis, ibis budget i ibis Styles, a także pod polską marką Orbis Hotels, oferując usługi w standardach od pięciu do jednej gwiazdki. W 2013 r. spółka odnotowała 683 mln zł skonsolidowanych przychodów. (ISBnews)

Przegląd informacji ze spółek

. Tauron Polska Energia podpisał z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi (PSE) umowę, zgodnie z którą przy wzmożonym w Polsce zapotrzebowaniu na energię elektryczną zredukuje o 14 MW pobór mocy w ramach mechanizmu DSR (Demand Side Response). No Gravity Games szacuje przychody z

Grupa Orbis otworzy co najmniej po jednym hotelu miesięcznie w 2016 r.

. ewentualne kolejne akwizycje portfeli hoteli w regionie, poinformował członek zarządu ds. finansowych Marcin Szewczykowski. Hotele grupy Orbis działają pod markami należącymi do Accor: Sofitel, Novotel, Mercure, ibis, ibis budget i ibis Styles, a także pod polską marką Orbis Hotels

Orbis zakończy modernizację hotelu we Wrocławiu w 2016 r.

Styles, a także pod polską marką Orbis Hotels, oferując usługi w standardach od pięciu do jednej gwiazdki. W 2014 r. spółka odnotowała 708 mln zł skonsolidowanych przychodów. (ISBnews)

Przychody grupy Orbis wzrosły o 3,7% r/r do 707,8 mln zł w 2014 r.

%). Hotele grupy Orbis działają pod markami należącymi do Accor: Sofitel, Novotel, Mercure, ibis, ibis budget i ibis Styles, a także pod polską marką Orbis Hotels, oferując usługi w standardach od pięciu do jednej gwiazdki. W 2013 r. spółka odnotowała 683 mln zł skonsolidowanych przychodów

Zolkiewicz & Partners FIZ: Niskie wyceny na GPW będą sprzyjać kolejnym wezwaniom

kolejny, niektórzy przypinają GPW łatkę 'bananowej giełdy'. Chwilowo zamazane zostało dobre wrażenie, jakie powstało po włączeniu Polski przez agencję Russell do grona rozwiniętych rynków. Paradoksalnie, takie spiętrzenie afer stanowi dobrą okazję do gruntownych reform, aby 'oczyścić' klimat wokół

Zysk netto Orbisu wzrósł r/r do 39,88 mln zł w III kw. 2014 r.

mln zł zysku rok wcześniej. Hotele Grupy Orbis działają pod markami należącymi do Accor: Sofitel, Novotel, Mercure, ibis, ibis budget i ibis Styles, a także pod polską marką Orbis Hotels, oferując usługi w standardach od pięciu do jednej gwiazdki. W 2013 r. spółka odnotowała