accor

Accor utworzył fundusz z ok. 70 mln euro na wsparcie pracowników i hoteli

Warszawa, 06.04.2020 (ISBnews) - Accor wdraża kolejne globalne działania, w celu ograniczenia negatywnego wpływu pandemii COVID-19 na funkcjonowanie grupy w nadchodzących miesiącach, podała spółka. Z myślą o wsparciu pracowników i właścicieli hoteli w trudnym czasie grupa m.in

Accor uzgodnił warunki przejęcia działalności serwisowej Orbisu za 286 mln euro

Warszawa, 13.06.2019 (ISBnews) - Accor uzgodnił warunki przejęcia działalności serwisowej Orbisu za 286 mln euro i rozpoczął pozbywanie się operacji związanych z nieruchomościami, których wartość brutto (nie licząc wyniosła 1,18 mld euro na koniec 2018 roku, podał Accor

Orbis sprzedał Accor całą działalność serwisową za 1 218,4 mln zł

Warszawa, 17.09.2019 (ISBnews) - Orbis i jego wybrane spółki zależne zawarły z Accor oraz wybranymi spółkami zależnymi Accor umowę sprzedaży całej hotelowej działalności serwisowej (tzw. light asset business) prowadzonej bezpośrednio przez Orbis w Polsce (tzw. Departament Usług

Orbis zdecydował o rozpoczęciu rozmów z Accor nt. zbycia 'asset light'

Warszawa, 29.05.2019 (ISBnews) - Zarząd Orbisu podjął decyzje dotyczące potencjalnego zbycia działalności serwisowej (umów franczyzy i zarządzania) świadczonej przez emitenta i spółki należące do jego grupy kapitałowej (tzw. asset light) oraz o rozpoczęciu z Accor negocjacji

Orbis ma przedwstępną umowę przejęcia 46 hoteli od Accor za 142,3 mln euro

Warszawa, 28.11.2014 (ISBnews) - Orbis zawarł ze spółkami Accor, Accor Polska, Holpa i Accor Hotels Belgium umowę przedwstępną, w której strony zobowiązały się do zawarcia umów przenoszących na Orbis udziały spółkach na Węgrzech, w Czechach, Rumunii oraz w Polsce. Wartość umowy

RN Orbis zgodziła się na przejęcie hoteli Accor w Europie Śr. za 142,3 mln euro

Warszawa, 14.11.2014 (ISBnews) - Rada nadzorcza Orbisu wyraziła zgodę na zakup udziałów w spółkach należących do Accor, działających w Europie Środkowej oraz upoważniła zarząd do negocjacji treści umowy kupna-sprzedaży udziałów, poinformowała spółka. Wartość transakcji to

Orbis ma kredyt do kwoty 480 mln zł na przejęcie portfela 46 hoteli od Accor

hoteli w regionie Środkowej Europy od Accor, podał Orbis. ?Umowa kredytu przewiduje, iż kredyt zostanie przeznaczony na: (i) sfinansowanie 80% ceny należnej za udziały w spółkach, nabywane przez Orbis w ramach transakcji

Orbis chce sfinalizować przejęcie 46 hoteli w regionie od Accor w I kw. 2015 r.

Warszawa, 14.11.2014 (ISBnews) - Orbis liczy, że sfinalizuje transakcję przejęcia portfela hoteli w regionie Środkowej Europy od Accor w I kw. 2015 roku, poinformował agencję ISBnews prezes Gilles Clavie. "Liczymy, że zamknięcie transakcji

Accor - właściciel Orbisu - ma umowę nabycia grupy Gekko

Warszawa, 04.10.2017 (ISBnews) - AccorHotels, właściciel Orbisu, podpisał umowę nabycia Gekko - grupy specjalizującej się w rozwiązaniach w zakresie dystrybucji hoteli na potrzeby osób podróżujących służbowo, podała spółka. Transakcja, w ramach której wartość Gekko została wycen

Accor ogłasza wezwanie na 100% Orbisu, chce go wycofać z GPW

Warszawa, 27.11.2018 (ISBnews) - Grupa AccorHotels złożyła do Komisji Nadzoru Finansowego (NKF) zawiadomienie o zamiarze ogłoszenia wezwania na nabycie za gotówkę 21 800 593 akcji Orbisu, których obecnie jeszcze nie posiada, stanowiących 47,31% kapitału zakładowego, podała spółk

Orbis przeanalizuje rozdzielenie biznesów asset heavy i asset light

i doświadczenie zdobyte przez Accor S.A. przy implementacji modelu asset light w grupie Accor w ostatnich kilku latach, emitent w dniu dzisiejszym zawarł umowę o współpracy z Accor S.A. na podstawie, której Accor S.A. będzie doradzał emitentowi w zakresie ww. analiz na bazie informacji uzyskanych od

AccorInvest ma 98,6% akcji Orbisu, został nowym inwestorem strategicznym

; - powiedział dyrektor generalny AccorInvest John Ozinga, cytowany w komunikacie. Transakcja jest ostatnim elementem procesu transformacji Orbisu po nabyciu przez Accor za cenę 286 mln euro części przedsiębiorstwa obejmującej działalność hotelarską prowadzoną na podstawie umów

W wezwaniu na akcje Orbisu zawarto transakcje na 45,41 mln akcji

. Wcześniej Orbis podał, że Accor zawarł wiążącą umowę sprzedaży 85,8% akcji Orbisu na rzecz AccorInvest Group po cenie 115 zł za walor oraz że AccorInvest ogłosi wezwanie na wszystkie akcje Orbisu. Wzywający zamierzał nabyć akcje wyłącznie, jeżeli na koniec okresu przyjmowania zapisów złożone zapisy

Zapisami na akcje Orbisu objęto 39,55 mln walorów, stanowiących ok. 86% kapitału

kontroli nad Orbisem przez AccorInvest. Wcześniej Orbis podał, że Accor zawarł wiążącą umowę sprzedaży 85,8% akcji Orbisu na rzecz AccorInvest Group po cenie 115 zł za walor oraz że AccorInvest ogłosi wezwanie na wszystkie akcje Orbisu. Wzywający zamierzał nabyć akcje wyłącznie

AccorInvest ma zgodę KE na przejęcie kontroli nad Orbisem

. Wcześniej Orbis podał, że Accor zawarł wiążącą umowę sprzedaży 85,8% akcji Orbisu na rzecz AccorInvest Group po cenie 115 zł za walor oraz że AccorInvest ogłosi wezwanie na wszystkie akcje Orbisu. AccorInvest jest inwestorem, właścicielem i operatorem hotelowym, obecnym w 26

Orbis: Wzywający 'z powodzeniem' wesprze rozwój spółki; cena jest godziwa

Warszawa, 27.01.2020 (ISBnews) - Zarząd Orbisu ocenia, że Accor, po sukcesie wezwania na sprzedaż 100% akcji Orbisu, będzie miał możliwość i niezbędne zasoby, by z powodzeniem wspierać rozwój spółki, podał Orbis. Cena w wezwaniu, wynosząca 115 zł/szt., jest - według zarządu

Echo Investment kupiło hotel w Warszawie i wyburzy go na biuro

Na miejscu położonego u zbiegu alei Jana Pawła II i ulicy Grzybowskiej hotelu ma powstać budynek o powierzchni około 45 tys. metrów kwadratowych wraz z podziemnym parkingiem. Ostateczna umowa sprzedaży ma zostać zawarta najpóźniej do końca 2012 roku po

Orbis ma list intencyjny ws. sprzedaży hotelu w Budapeszcie za 76 mln euro

Warszawa, 12.04.2017 (ISBnews) - Accor-Pannonia Hotels - spółka zależna Orbisu - podpisała list intencyjny z inwestorem zewnętrznym zainteresowanym nabyciem hotelu Sofitel Budapest Chain Bridge w Budapeszcie za 76 mln euro, podał Orbis. "List

Orbis ma zgodę KNF na wycofanie akcji z obrotu na GPW 26 czerwca

. AccorInvest jest inwestorem, właścicielem i operatorem hotelowym, obecnym w 26 krajach z 857 hotelami zarządzanymi przez Accor. Grupa inwestuje w konsolidację swojego portfela nieruchomości poprzez modernizacje i nowe projekty rozwojowe w Europie. Orbis to największa w Polsce i w

Orbis złożył wniosek do KNF w sprawie wycofania akcji z obrotu na GPW

przez nich akcji po cenie 115 zł za sztukę. Dzień wykupu został ustalony na 15 kwietnia 2020 r. AccorInvest jest inwestorem, właścicielem i operatorem hotelowym, obecnym w 26 krajach z 857 hotelami zarządzanymi przez Accor. Grupa inwestuje w konsolidację swojego portfela

Orbis kupił nieruchomość w Krakowie wartą 9,2 mln zł netto, wybuduje tam hotel

największa w Polsce i w Europie Wschodniej grupa inwestująca w nieruchomości hotelowe. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r. Strategicznym inwestorem Orbisu jest Accor SA. (ISBnews)

AccorInvest ogłosił przymusowy wykup pozostałych akcji Orbisu po 115 zł/szt.

końca proces sprzedaży akcji Orbisu z zamiarem nabycia 100% akcji spółki, podał wtedy Orbis. Transakcja jest ostatnim elementem procesu transformacji Orbisu po nabyciu przez Accor za cenę 286 mln euro części przedsiębiorstwa obejmującej działalność hotelarską prowadzoną na

AccorInvest Group ogłosiła wezwanie na 100% akcji Orbisu po 115 zł/szt.

Accor zawarł wiążącą umowę sprzedaży 85,8% akcji Orbisu na rzecz AccorInvest Group po cenie 115 zł za walor oraz że AccorInvest ogłosi wezwanie na wszystkie akcje Orbisu. W związku z planowanym ogłoszeniem wezwania, zarząd Orbisu podjął decyzję o wstrzymaniu analiz dotyczących

Orbis sfinalizował sale management back hotelu w Budapeszcie za 75 mln euro

Warszawa, 01.06.2018 (ISBnews) - Accor-Pannonia Hotels Zrt, spółka zależna Orbisu (sprzedający) i dwie spółki zależne Starwood Capital Group (kupujący) sfinalizowały transakcję sprzedaży hotelu Sofitel Budapest Chain Bridge z jego zwrotnym przejęciem w zarządzanie (tzw. sale

Spółka Orbisu ma przyrzeczoną umowę zakupu 2 hoteli na Węgrzech za 27,5 mln euro

Warszawa, 17.02.2015 (ISBnews) - Accor-Pannonia Hotels Zrt. - spółka zależna, w której Orbis posiada 99,92% akcji - podpisała przyrzeczoną umowę zakupu dwóch hoteli w Budapeszcie od Flums Korlátolt Felelősségű Társaság, podał Orbis. Łączna cena netto

Spółka Orbisu wykupi hotel w Budapeszcie za maks. 44 mln euro

Warszawa, 30.01.2017 (ISBnews) - Accor, posiadający 52,7% akcji Orbisu, skorzystał z przysługującego mu prawa opcji wykupu hotelu Sofitel Budapest Chain Bridge (z datą realizacji wykupu 31 maja 2017 r.), które zostanie wykonane przez spółkę w 99,92% zależną od Orbisu - Accor

Spółka Orbisu dokonała nabycia zwrotnego hoteli w Budapeszcie za 64,1 mln euro

Warszawa, 23.12.2016 (ISBnews) - Accor-Pannonia Hotels Zrt - spółka zależna Orbisu - zrealizowała transakcję nabycia zwrotnego (buy back) hoteli, które są obecnie prowadzone pod markami Accor na podstawie umów leasingowych: "Mercure Budapest Korona", "Ibis Styles

Przychody Orbisu wzrosły o 9,2% r/r do 396,4 mln zł w III kwartale

Ekonomiczne S.A., UAB Hekon, Katerinska Hotel s.r.o., Accor Pannonia Hotels Zrt., Accor Pannonia Slovakia, Accor Hotels Romania S.R.L., podano także. Hotele grupy Orbis działają pod działają pod markami Sofitel, Pullman, MGallery, Novotel, Mercure, ibis, ibis Styles i ibis budget

Orbis ma umowę kupna hotelu Mercure Unirii w Bukareszcie za ok. 11,35 mln euro

Warszawa, 02.07.2018 (ISBnews) - Accor Hotels Romania, spółka zależna Orbisu podpisała umowę kupna hotelu Mercure Unirii w Bukareszcie za ok. 11,35 mln euro, podał Orbis. "Zarząd 'Orbis' Spółka Akcyjna informuje, że w dniu 2 lipca 2018 r., jej w

Orbis przesunął finalizację sale management back hotelu w Budapeszcie do 1 VI

Warszawa, 23.03.2018 (ISBnews) - Accor-Pannonia Hotels Zrt, spółka zależna Orbisu, uzgodniła przedłużenie terminu finalizacji zbycia (ze zwrotnym oddaniem hotelu w zarządzanie, tzw. sale management back) na rzecz Starwood Capital Group hotelu "Sofitel Budapest Chain Bridge

Przychody Orbisu wzrosły o 7,9% r/r do 247,2 mln zł w I kwartale

pokój (RevPAR) o 6,7% r/r do 112,8 zł. Dane te uwzględniają wyniki hoteli własnych spółek: Orbis S.A., Hekon - Hotele Ekonomiczne S.A., UAB Hekon, Katerinska Hotel s.r.o., Accor Pannonia Hotels Zrt., Accor Pannonia Slovakia, Accor Hotels Romania S.R.L., podano także

Spółka Orbisu kupi dwa hotele w Budapeszcie za 27,5 mln euro

Warszawa, 24.09.2015 (ISBnews) - Accor-Pannonia Hotels Zrt. - spółka zależna, w której Orbis posiada 99,92% akcji - podpisała przedwstępną umowę zakupu dwóch hoteli w Budapeszcie od Flums Korlátolt Felelősségű Társaság, podał Orbis. Łączna cena netto

Akcjonariusze Orbisu zdecydowali o wycofaniu akcji z obrotu na GPW

. AccorInvest jest inwestorem, właścicielem i operatorem hotelowym, obecnym w 26 krajach z 857 hotelami zarządzanymi przez Accor. Grupa inwestuje w konsolidację swojego portfela nieruchomości poprzez modernizacje i nowe projekty rozwojowe w Europie. Orbis to największa w Polsce i w

GPW zawiesiła obrót akcjami Orbisu od 9 kwietnia br.

Accor. Grupa inwestuje w konsolidację swojego portfela nieruchomości poprzez modernizacje i nowe projekty rozwojowe w Europie. Orbis to największa w Polsce i w Europie Wschodniej grupa inwestująca w nieruchomości hotelowe. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r

Orbis: Należy nam się możliwość ekspansji regionalnej i dalszej budowy wartości

dotychczasowych rynkach jesteśmy nasyceni, trwalibyśmy tak z ok. 200 mln zł EBITDA bez kreowania dalszej wartości. Oferta Accor otworzyła nową możliwość ekspansji i budowania wartości. Jesteśmy przekonani, że to się Orbisowi należy. Pójdziemy 46 hoteli wyżej. Będziemy hubem Accor na Środkową Europę i w jego

Orbis utrzyma dotychczasową politykę dywidendową

, nasza rada nadzorcza spotyka się pod koniec kwietnia. To powinien być właściwy moment na wydanie naszej rekomendacji" - powiedział Clavie na konferencji prasowej. Dodał, że transakcji przejęcia hoteli od Accor, sfinalizowana w styczniu, nie zmienia polityki dywidendowej

Hotel ibis Ryga dołączy do Grupy Hotelowej Orbis pod koniec 2016 r.

biznesmenów, jak i turystów. Wierzymy, że w ramach międzynarodowej sieci nasz hotel będzie korzystać z kanałów rezerwacji, programu lojalnościowego, narzędzi sprzedaży i marketingu oraz ze wsparcia udzielonego przez Accor i Orbis. Myślę, że jesteśmy na dobrej drodze, drodze do sukcesu"- powiedział Oleg

Orbis sfinalizował sprzedaż hotelowej działalności serwisowej za ok. 1,22 mld zł

Warszawa, 31.10.2019 (ISBnews) - Orbis sfinalizował dziś sprzedaż całej hotelowej działalności serwisowej (tzw. light asset business) i wybrane spółki zależne na rzecz spółek zależnych od Accor S.A. za łączną kwotę 1 218 360 000 mln zł netto, z czego 579 624 000 zł netto

Orbis ma umowę franczyzy na hotel ibis budget w Gdańsku

pokoi rozpocznie działalność w drugiej połowie 2017 roku i tym samym znajdzie się w globalnych systemach rezerwacji, dystrybucji i sprzedaży grupy Accor i Orbis. ?Ibis budget Gdańsk będzie kolejnym hotelem marki Accor i tym samym poszerzy ofertę grupy hotelowej Orbis w tym

Grupa Orbisu przeprowadzi nabycie zwrotne hoteli w Budapeszcie za 64,3 mln euro

Warszawa, 28.11.2016 (ISBnews) - Accor-Pannonia Hotels Zrt, spółka zależna Orbisu, uzgodniła z Erste Group Immorent Holding GmbH warunki nabycia zwrotnego (buy back) hoteli, które są obecnie prowadzone pod markami Accor na podstawie umów leasingowych: "Mercure Budapest

Orbis rekomenduje niewypłacanie dywidendy z zysku za 2019 r

. Dodatkowo, zarząd wskazuje, iż w 2019 roku spółka przeprowadziła restrukturyzację swojej działalności, polegającą na wydzieleniu i sprzedaży całej hotelowej działalności serwisowej (tzw. light asset business) na rzecz spółek zależnych od Accor S.A. W wyniku powyższego Orbis S.A. skoncentrowała swoją

Orbis prognozuje EBITDA grupy na poziomie 520-550 mln zł w 2019 r.

franczyzy zawarte z podmiotami trzecimi (zewnętrznymi) oraz (ii) wartość wewnętrznej alokacji zysków przypisanych do części serwisowej, które staną się przedmiotem długoterminowych umów zarządzania, na podstawie których spółki zależne od Accor, po nabyciu od emitenta działalności serwisowej, będą zarządzać

Orbis ma zgodę Urzędu ds. Konkurencji na przejęcie Sofitelu w Budapeszcie

Warszawa, 14.06.2017 (ISBnews) - Węgierski Urząd ds. Konkurencji wydał pozytywną decyzję połączeniową, która pozwoliła na przejęcie przez Accor-Pannonia Hotels Zrt., spółkę zależną Orbisu, kontroli nad HVB Leasing Maestoso Ingatlanhasznosító Korlátolt Felelőss

AccorHotels: W wezwaniu na akcje Orbisu złożono zapisy na ok. 33,1% akcji

Warszawa, 21.01.2019 (ISBnews) - W wezwaniu AccorHotels na akcje Orbisu inwestorzy złożyli zapisy na ok. 15,3 mln akcji, stanowiących ok. 33,1% w kapitale zakładowym spółki, podał Accor. "Zgodnie ze wstępnymi wynikami wezwania, inwestorzy złożyli

Kalendarium ISBnews

ds. Energetyki Jądrowej --15:00: Konferencja z okazji 20-lecia debiutu giełdowego Orbisu CZWARTEK, 14 grudnia Planowane posiedzenie Sejmu --10:00: Konferencja Accor nt. przedsięwzięć

Jak duże klocki Lego. Z gotowych modułów można postawić dom jednorodzinny, można i ogromny hotel

spółkę Polcom Modular. To przedsiębiorstwo specjalizujące się w prefabrykatach oraz meblarstwie. VBC dzięki zakupowi Polcomu rozszerzył swój biznes o zakłady w Topolach pod Chojnicami i w Gdyni. Firma celuje m.in. w branżę HoReCa. Jego klienci to Marriott, Hilton, Accor, CitizenM czy InterContinental

Akcjonariusze Orbis zdecydują 18X o 850 mln zł na dywidendę zaliczkową

Warszawa, 27.09.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze Orbisu zdecydują o utworzeniu kapitału rezerwowego przeznaczonego na sfinansowanie wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy w kwocie 850 mln zł, a także sprzedaży Departamentu Usług na rzecz Accor, wynika z projektów

Orbis rozważa emisję obligacji, aby częściowo zrefinansować transakcję z Accorem

Warszawa, 08.01.2015 (ISBnews) - Orbis rozważa emisję obligacji w celu częściowego zrefinansowania kredytu zaciągniętego na przejęcie sieci 46 hoteli w Europie Środkowej od Accor. Prace nad taką emisją mogą rozpocząć się pod koniec I kwartału br., poinformował agencję ISBnews

Orbis rozpoczął emisję obligacji o łącznej wartości do 300 mln zł

do skutku. Na początku bieżącego roku dyrektor finansowy Orbisu Marcin Szewczykowski poinformował agencję ISBnews, że spółka rozważa emisję obligacji w celu częściowego zrefinansowania kredytu zaciągniętego na przejęcie sieci 46 hoteli w Europie Środkowej od Accor. Orbis

ibis Styles Wilno dołączy do Grupy Hotelowej Orbis w lipcu

będzie mógł skorzystać z kanałów rezerwacji, programu lojalnościowego, narzędzi sprzedaży i marketingu oraz ze wsparcia udzielonego przez Accor i Orbis. Jestem przekonany, że nasza współpraca będzie sukcesem dla obu stron" ? powiedział prezes Grupy Modus, która jest właścicielem hotelu Jonas Jokstys

Orbis zdecydował o rozdzieleniu biznesów, skoncentruje się na asset heavy

wypracowanie optymalnego rozwiązania dla przyszłości części serwisowej po jej wydzieleniu. Będą one uwzględniały dyskusje z Accor S.A., będącego właścicielem marek, pod którymi działają wszystkie hotele w sieci emitenta" - czytamy w komunikacie. Celem powyższego procesu jest

Franczyza odbija się po lekkim spowolnieniu. Niektóre sieci w pandemii nawet urosły

parametry planowanego hotelu, czyli lokalizację, koncepcję, finansowanie. To, czego oczekują od sieci, to dobór odpowiedniej marki hotelowej oraz optymalizacja projektu hotelu – mówi Jacek Stasikowski, dyrektor ds. rozwoju Accor w Polsce. Przypomina, że grupa Accor ma w swoim portfolio 41 marek

Orbis szacuje spadek przychodów o 22% r/r do 208 mln zł w I kw. w zw. z pandemią

; - czytamy dalej. Orbis to największa w Polsce i w Europie Wschodniej grupa inwestująca w nieruchomości hotelowe. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r. Strategicznym inwestorem Orbisu jest Grupa Accor. (ISBnews)

Anna Opala zastąpi Ł. Szczepańskiego na stanowisku prezesa Merlin Group

nowej prezes będzie Kamila Barabasz, która objęła stanowisko członka zarządu Grupy i która doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w grupach Accor, CANAL+ Cyfrowy i Gremi Business Communication, pełniąc funkcje kierownicze i zarządzające w obszarach związanych z kreowaniem i realizacją strategii spółek

Zysk netto Orbisu wzrósł r/r do 181,55 mln zł w 2015 r.

707,78 mln zł rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie 2015 r. wyniósł 109,2 mln zł wobec 80,65 mln zł zysku rok wcześniej. Hotele grupy Orbis działają pod markami należącymi do Accor: Sofitel, Novotel, Mercure, ibis, ibis budget i

Orbis sprzedał działkę w Gdańsku za 10,72 mln zł netto

Orbis działają pod markami należącymi do Accor: Sofitel, Novotel, Mercure, ibis, ibis budget i ibis Styles, a także pod polską marką Orbis Hotels, oferując usługi w standardach od pięciu do jednej gwiazdki. W 2013 r. spółka odnotowała 683 mln zł skonsolidowanych przychodów

Kalendarium ISBnews

CZWARTEK, 14 grudnia --09:00: Planowane posiedzenie Sejmu --09:30: Konferencja "Rozwój polskiego rynku elektromobilności. Szanse i bariery wzrostu" --10:00: Konferencja Accor nt

Kalendarium ISBnews

Orbisu CZWARTEK, 14 grudnia --10:00: Konferencja Accor nt. przedsięwzięć technologicznych --11:00: Konferencja MIB "Mieszkanie Plus dziś i jutro" --12:00: Spotkanie Quercus TFI nt

Orbis potwierdza prognozę EBITDA w roku 2015 w przedziale 310-320 mln zł

forma za pierwsze 9 miesięcy roku 2014, podano w raporcie. Hotele grupy Orbis działają pod markami należącymi do Accor: Sofitel, Novotel, Mercure, ibis, ibis budget i ibis Styles, a także pod polską marką Orbis Hotels, oferując usługi w standardach od pięciu do jednej gwiazdki

Orbis prognozuje EBITDA za 2015 r. w przedziale 310-320 mln zł

. W I poł. 2015 r. wynik EBITDA grupy wzrósł do 143,12 mln zł z 116,13 mln zł (pro forma) rok wcześniej. Hotele grupy Orbis działają pod markami należącymi do Accor: Sofitel, Novotel, Mercure, ibis, ibis budget i ibis Styles, a także pod polską marką Orbis Hotels, oferując

Akcjonariusze Orbisu zdecydowali o wypłacie 1,50 zł dywidendy na akcję

akcję w kwocie 1,50 zł, podano także. Akcjonariusze ustalili również, że dniem dywidendy będzie 16 lipca, a dniem wypłaty dywidendy 4 sierpnia 2015 r. Hotele grupy Orbis działają pod markami należącymi do Accor: Sofitel, Novotel, Mercure, ibis, ibis budget i ibis Styles, a

Akcjonariusze Orbisu zdecydują 11 czerwca o 1,50 z zł dywidendy na akcję

. Jednocześnie ZWZ ma ustalić dzień dywidendy na 16 lipca 2015 r. i termin wypłaty dywidendy na 4 sierpnia 2015 r. Hotele grupy Orbis działają pod markami należącymi do Accor: Sofitel, Novotel, Mercure, ibis, ibis budget i ibis Styles, a także pod polską marką Orbis Hotels, oferując

Strata netto Orbisu zwiększyła się r/r do 22,32 mln zł w I kw. 2015 r.

4,09 mln zł straty rok wcześniej. Hotele grupy Orbis działają pod markami należącymi do Accor: Sofitel, Novotel, Mercure, ibis, ibis budget i ibis Styles, a także pod polską marką Orbis Hotels, oferując usługi w standardach od pięciu do jednej gwiazdki. W 2014 r. spółka

Grupa Orbisu nabyła hotel Sofitel w Budapeszcie za 42,25 mln euro

Warszawa, 30.05.2017 (ISBnews) - Accor-Pannonia Hotels Zrt., spółka zależna Orbisu, zawarła z Universale International Realitäten GmbH umowę nabycia udziału reprezentującego 100% kapitału zakładowego HVB Leasing Maestoso Ingatlanhasznosító Korlátolt Felelőss

Zysk netto Orbisu wzrósł r/r do 89,20 mln zł w 2014 r.

zysku rok wcześniej. Hotele grupy Orbis działają pod markami należącymi do Accor: Sofitel, Novotel, Mercure, ibis, ibis budget i ibis Styles, a także pod polską marką Orbis Hotels, oferując usługi w standardach od pięciu do jednej gwiazdki. (ISBnews)

Orbis przejął od Accoru hotele w 5 krajach Europy Środkowej za 142,3 mln euro

Warszawa, 08.01.2015 (ISBnews) - Grupa Orbis podpisała ze swoim partnerem strategicznym Accor i podmiotami z jego grupy kapitałowej umowy dotyczące zakupu sieci 46 hoteli w Europie Środkowej oraz zawarła generalną umowę licencyjną, poinformował prezes Gilles Clavie

Orbis zmodernizuje hotel pod Warszawą, włączy go do grupy w III kw. 2017 r.

komunikacie. Marka ibis Styles obok ibis i ibis budget należy do rodziny mega-marki ibis. Obecnie w 24 krajach działa 320 hoteli tej marki (prawie 30 tys. pokoi). Hotele grupy Orbis działają pod markami należącymi do Accor: Sofitel, Novotel, Mercure, ibis

"Turyści jadą, będą śmieci". To się zmienia. Urlop bez plastikowych kubków i miniaturowych kosmetyków jest możliwy

masełka i margaryny. W krakowskim Novotelu Centrum (200 pokoi) w 2017 roku goście zużyli ich 77,5 tys. sztuk. Zastąpiono je dużymi bryłami. Zarządzająca hotelami grupa Accor już liczy oszczędności. Jej 10 obiektom zlokalizowanym na Pomorzu dzięki rezygnacji z plastikowych kubków i słomek oraz pojedynczych

Hotelowe śniadania to tony wyrzucanego jedzenia. Są pierwsze pomysły, jak to ograniczyć

zjeść. To, ile marnuje się go w niedojedzonych posiłkach, widzi codziennie nasza obsługa. To naprawdę ogromne ilości, które staramy się redukować - dodaje. Accor zaczął ważyć odpadki spożywcze - zarówno odpady z kuchni, jak i niespożyte jedzenie z bufetów i restauracji. Także w Polsce. Okazało się, że

Orbis zakłada dalszy wzrost w 2016 r., ale bez zmiany polityki dywidendowej

umowy z Accor, spółka obecna jest na razie w 9. Podczas rozmowy z dziennikarzami uzupełnił, że wśród 7 potencjalnych rynków Orbis jest najbliżej Serbii. "Mierzymy raczej w Serbię, mamy tam już projekty, nad którymi pracujemy. Cały rejon Bałkanów jest ciekawy, ciągle

Orbis ma przedwstępną umowę na hotel ibis w Wilnie za maks. 8,53 mln euro netto

przez sprzedającego w Wilnie przy ul. Ceikiniu 3, podał Orbis. Łączna cena nabycia to maksymalnie 8,53 mln euro netto. "Hotel 'ibis' będzie miał 164 pokoje, restaurację, bar oraz 2 sale konferencyjne i wybudowany będzie zgodnie ze standardami Accor" ? czytamy w

Spółka Orbisu sprzeda hotel w Budapeszcie ze zwrotnym oddaniem w zarządządzanie

Warszawa, 24.11.2017 (ISBnews) - Spółka zależna, w której Orbis posiada 99,92% akcji - Accor-Pannonia Hotels Zrt., oraz dwie spółki stowarzyszone kontrolowane w ramach grupy kapitałowej Starwood zawarły transakcję sprzedaży hotelu "Sofitel Budapest Chain Bridge" ze

Przegląd informacji ze spółek

. Accor uzgodnił warunki przejęcia działalności serwisowej Orbisu za 286 mln euro i rozpoczął pozbywanie się operacji związanych z nieruchomościami, których wartość brutto (nie licząc wyniosła 1,18 mld euro na koniec 2018 roku, podał Accor. Giełda Praw Majątkowych Vindexus

Orbis sprzedaje hotele Mercure w Lublinie i Zamościu za 21,5 mln zł

zwrotu z zainwestowanego kapitału" - podano również. Hotele grupy Orbis działają pod markami należącymi do Accor: Sofitel, Novotel, Mercure, ibis, ibis budget i ibis Styles, a także pod polską marką Orbis Hotels, oferując usługi w standardach od pięciu do jednej gwiazdki

Orbis ma umowę franczyzy na nowy hotel sieci ibis Styles w Krakowie

). Hotele grupy Orbis działają pod markami należącymi do Accor: Sofitel, Novotel, Mercure, ibis, ibis budget i ibis Styles, a także pod polską marką Orbis Hotels, oferując usługi w standardach od pięciu do jednej gwiazdki. W 2013 r. spółka odnotowała 683 mln zł skonsolidowanych przychodów

Echo: Wing zawarł przyrzeczoną umowę zakupu większościowego pakietu

zarządzaniu, a także spółki wyspecjalizowane w usługach asset management, property & facility management oraz projektowania. Wing zapewnia usługi związane z budynkami dla dużych, międzynarodowych najemców, jak Telekom, Ericsson, Allianz, E.ON, Siemens, Accor, GE Oil and Gas, Philip Morris i inne. Firma

NWZA Orbisu zgodziło się na sprzedaż hotelu w Mrągowie za 20 mln zł netto

nabycia przez Kupującego ZCP Hotelu Mrągowo i która umożliwi kupującemu kontynuowanie działalności hotelowej pod marką "Mercure", podano wtedy. Hotele grupy Orbis działają pod markami należącymi do Accor: Sofitel, Novotel, Mercure, ibis, ibis budget i ibis Styles, a

Wielkanoc tuż tuż. Ile kosztuje jajko i dlaczego tak (nie)drogo?

rezygnują z nich jednak niektóre sieci handlowe, jak Aldi i Lidl. Na całkowitą zmianę dają sobie czas do 2025 roku. Hotele z grupy Accor, do której należą Mercure i Orbis, zamierzają całkowicie zrezygnować z trójek do 2020 r. Tak podobno wolą klienci. – Osoby dbające o to, co mają na talerzu, nie

Orbis uplasował obligacje o łącznej wartości nominalnej 300 mln zł

emisję obligacji w celu częściowego zrefinansowania kredytu zaciągniętego na przejęcie sieci 46 hoteli w Europie Środkowej od Accor. Orbis przejął od Accoru hotele w 5 krajach Europy Środkowej za łącznie 142,3 mln euro. Hotele grupy Orbis działają pod markami należącymi do

Co z biurowcami po pandemii? W niektórych branżach pracować zdalnie może nawet 70 proc. pracowników

już widać. Szwajcarskie koleje stworzyły elastyczne biurowe powierzchnie na dworcach, sieć hoteli Accor otwiera biura w niektórych ze swoich hoteli, z kolei największy operator przestrzeni biurowych typu flex, firma IWG, już zapowiedziała, że poszerzy swoją ofertę z obecnych 3400 lokalizacji do aż

Orbis ma przedwstępną umowę sprzedaży hotelu w Mrągowie za 20 mln zł

sprzedaży ZCP Hotel Mrągowo jest zgodna ze strategią optymalizacji aktywów Orbis S.A." - podała spółka w komunikacie. Hotele grupy Orbis działają pod markami należącymi do Accor: Sofitel, Novotel, Mercure, ibis, ibis budget i ibis Styles, a także pod polską marką Orbis Hotels

Echo: Wing zamierza kontynuować rozwój spółki zgodnie ze strategią wzrostu

Telekom, Ericsson, Allianz, E.ON, Siemens, Accor, GE Oil and Gas, Philip Morris i inne. Firma została założona w 1999 roku, ma projekty w budowie i przygotowaniu o łącznej powierzchni blisko 325 tys. m2 i portfel ukończonych obiektów o łącznej powierzchni 740 tys. m2. Wing działa we wszystkich sektorach

Przegląd informacji ze spółek

rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia wniosek o umorzenie tego postępowania, podała spółka. Accor, posiadający 52,7% akcji Orbisu, skorzystał z przysługującego mu prawa opcji wykupu hotelu Sofitel Budapest Chain Bridge (z datą realizacji wykupu 31 maja 2017 r.), które zostanie

Ibis Styles Aurora Kłajpeda dołączy do grupy hotelowej Orbis w grudniu

państwach. Hotele grupy Orbis działają pod markami należącymi do Accor: Sofitel, Novotel, Mercure, ibis, ibis budget i ibis Styles, a także pod polską marką Orbis Hotels, oferując usługi w standardach od pięciu do jednej gwiazdki. W 2014 r. spółka odnotowała 708 mln zł

Przychody grupy Orbis wzrosły o 7,5% r/r do 362,9 mln zł w III kwartale

danych pro forma). Hotele grupy Orbis działają pod markami należącymi do Accor: Sofitel, Novotel, Mercure, ibis, ibis budget i ibis Styles, a także pod polską marką Orbis Hotels, oferując usługi w standardach od pięciu do jednej gwiazdki. W 2014 r. spółka odnotowała 708 mln zł

Obligacje Orbisu o wartości 300 mln zł zadebiutują dziś na Catalyst

. Wcześniej spółka podała, że środki z emisji zostaną przeznaczone na spłatę części kredytu w Pekao i Société Generale na kwotę 480 mln zł. Hotele grupy Orbis działają pod markami należącymi do Accor: Sofitel, Novotel, Mercure, ibis, ibis budget i ibis Styles, a także

Przegląd informacji ze spółek

Orbis i jego wybrane spółki zależne zawarły z Accor oraz wybranymi spółkami zależnymi Accor umowę sprzedaży całej hotelowej działalności serwisowej (tzw. light asset business) prowadzonej bezpośrednio przez Orbis w Polsce (tzw. Departament Usług) oraz, pośrednio przez jego

Capex Orbisu wyniesie ok.140-150 mln zł w tym roku

jednak perspektywa takich transakcji w roku 2016. Hotele grupy Orbis działają pod markami należącymi do Accor: Sofitel, Novotel, Mercure, ibis, ibis budget i ibis Styles, a także pod polską marką Orbis Hotels, oferując usługi w standardach od pięciu do jednej gwiazdki

Zysk netto Orbisu wzrósł r/r do 53,28 mln zł w I poł. 2015 r.

zł wobec 46,67 mln zł zysku rok wcześniej. Hotele grupy Orbis działają pod markami należącymi do Accor: Sofitel, Novotel, Mercure, ibis, ibis budget i ibis Styles, a także pod polską marką Orbis Hotels, oferując usługi w standardach od pięciu do jednej gwiazdki. W 2014 r

Orbis spłacił przedterminowo 300 mln zł kredytu

. Hotele grupy Orbis działają pod markami należącymi do Accor: Sofitel, Novotel, Mercure, ibis, ibis budget i ibis Styles, a także pod polską marką Orbis Hotels, oferując usługi w standardach od pięciu do jednej gwiazdki. W 2014 r. spółka odnotowała 708 mln zł skonsolidowanych przychodów

Orbis rekomenduje wypłatę 1,50 zł dywidendy na akcję za 2014 r.

. Hotele grupy Orbis działają pod markami należącymi do Accor: Sofitel, Novotel, Mercure, ibis, ibis budget i ibis Styles, a także pod polską marką Orbis Hotels, oferując usługi w standardach od pięciu do jednej gwiazdki. W 2014 r. spółka odnotowała 708 mln zł skonsolidowanych przychodów

Przychody grupy Orbis wzrosły o 12,6% r/r do 229,2 mln zł w I kw. 2015 r.

pod markami należącymi do Accor: Sofitel, Novotel, Mercure, ibis, ibis budget i ibis Styles, a także pod polską marką Orbis Hotels, oferując usługi w standardach od pięciu do jednej gwiazdki. W 2013 r. spółka odnotowała 683 mln zł skonsolidowanych przychodów. (ISBnews)

Orbis zakończy modernizację hotelu we Wrocławiu w 2016 r.

w 2016 roku, w związku z tym, że miasto będzie wtedy pełnić funkcję Europejskiej Stolicy Kultury, a takie wydarzenia pozytywnie wpływają na branżę hotelarską. Hotele grupy Orbis działają pod markami należącymi do Accor: Sofitel, Novotel, Mercure, ibis, ibis budget i ibis

Grupa Orbis otworzy co najmniej po jednym hotelu miesięcznie w 2016 r.

. ewentualne kolejne akwizycje portfeli hoteli w regionie, poinformował członek zarządu ds. finansowych Marcin Szewczykowski. Hotele grupy Orbis działają pod markami należącymi do Accor: Sofitel, Novotel, Mercure, ibis, ibis budget i ibis Styles, a także pod polską marką Orbis Hotels

Przegląd informacji ze spółek

akcjonariuszy. Accor zawarł wiążącą umowę sprzedaży 85,8% akcji Orbisu na rzecz AccorInvest Group po cenie 115 zł za walor, podał Orbis. AccorInvest ogłosi wezwanie na wszystkie akcje Orbisu. (ISBnews)

Przychody grupy Orbis wzrosły o 3,7% r/r do 707,8 mln zł w 2014 r.

%). Hotele grupy Orbis działają pod markami należącymi do Accor: Sofitel, Novotel, Mercure, ibis, ibis budget i ibis Styles, a także pod polską marką Orbis Hotels, oferując usługi w standardach od pięciu do jednej gwiazdki. W 2013 r. spółka odnotowała 683 mln zł skonsolidowanych przychodów

accor

Accor - duże francuskie międzynarodowe konsorcjum, działające na rynku turystycznym (hotele, restauracje, biura podróży).Prowadzi następujące sieci hoteli:
Sofitel,
Novotel,
Mercure,
Ibis,
Orbis,
Etap,
Suitehotel
Coralia Club
Formule 1
Dorint,
Red Roof Inns
Motel 6
Studio 6
Libertel,
Parthenon Apartments
All Seasons
i inne.W Polsce jest znaczącym udziałowcem Orbis SA, który prowadzi hotele w

więcej o accor na pl.wikipedia.org