absorpcji transferów

Projekcja NBP: Wzrost PKB przyspieszy do 4,2% w 2017, spowolni do 3,6% w 2018 r.

absorpcji funduszy strukturalnych UE w kolejnych latach perspektywy dla wzrostu popytu inwestycyjnego pozostaną korzystne. Rosnący fundusz płac będzie sprzyjał poprawie sytuacji finansowej gospodarstw domowych, lecz wpływ transferów z programu "Rodzina 500+" na dynamikę konsumpcji będzie stopniowo

Deutsche Bank prognozuje wzrost PKB Polski na poziomie 2,8% w 2016 r.

pozostać głównym motorem wzrostu. Oczekiwane jest przyspieszenie wzrostu płac w środowisku rekordowo niskiego bezrobocia, podczas gdy transfery fiskalne do gospodarstw domowych i niskie stopy procentowe będą także wspierać popyt krajowy. Jednocześnie inwestycje prawdopodobnie odbiją zaczynając od początku

Oceniamy rząd Beaty Szydło. Przyspieszenie tylko na papierze, główna bolączka: brak inwestycji

Oceniamy rząd Beaty Szydło. Przyspieszenie tylko na papierze, główna bolączka: brak inwestycji

bieżącym - nie tylko publicznych, ale też prywatnych – to największa porażka polityki gospodarczej ekipy PiS. Częściowym wytłumaczeniem może być mniejsza absorpcja funduszy unijnych wynikająca zarówno ze zmian w administracji państwowej, jak i z cykliczności pozyskiwania funduszy. Inwestycje

PKB za I kw. sugeruje wzrost ponad 4,5% w całym 2019 r. wg analityków

publicznych (szczyt absorpcji środków z UE), a także kontynuację wdrażania nowego programu fiskalnego, który będzie stymulować konsumpcję. Nie zapominamy jednak o czynnikach zewnętrznych (twardy brexit, wojna handlowa UE-USA), których materializacja pozostaje głównym źródłem negatywnego ryzyka dla polskiego

Dane za 2017 pozwalają liczyć na ponad 4% wzrostu PKB w 2018 r. wg analityków

, że odbudowie kapitału w ubiegłym roku sprzyjała zwiększona absorpcja środków unijnych wykorzystywanych do współfinansowania m.in. projektów o charakterze inwestycyjnym, a także prawdopodobne ożywienie inwestycji prywatnych. Ekonomiści są podzieleni w opiniach, na ile

Dane za cały 2016 wskazują na wzrost PKB za IV kw. w wys. 2,4-2,7% wg analityków

kwalifikujące się do programu Rodzina 500+ otrzymają w tym roku ponad PLN23mld transferów (wobec około PLN17.0mld w 2016 r.), wzrosła od 1 stycznia płaca minimalna, wzrośnie minimalna emerytura, a jednocześnie coraz niższe jest bezrobocie. Z drugiej strony w szybkim tempie rośnie kontraktacja środków unijnych w

Dynamika PKB w IV kw. poniżej 5%, w tym roku spadnie poniżej 4% wg analityków

wzrostu w całym 2019 r. w okolicach 4.0%. Prym nadal będzie wiodła konsumpcja gospodarstw domowych, wspierana stabilizacją na rynku pracy i kontynuowanymi transferami socjalnymi, a także inwestycje współfinansowane środkami unijnymi" - główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek

Dane za II wskazują na nieco mniejszy optymizm dot. perspektyw gospodarki w 2017

motorem PKB w tym roku, również dzięki transferom z programu 500+. Jednakże hamulcem poprawy konsumpcji będzie silny wzrost inflacji CPI, ograniczający realną siłę nabywczą dochodów gospodarstw domowych. Analitycy podkreślają, że odsezonowane dane makroekonomiczne od początku

Moody's: Inwestycje samorządów w CEE będą zależne od absorpcji funduszy UE

. Moody's szacuje, że około 45-55% inwestycji samorządów w Europie Środkowej i Wschodniej będzie finansowane z transferów kapitałowych pochodzących z perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020. W związku z tym łączne wydatki zależne będą od stopnia wykorzystania tej puli. Inne

Wrześniowe dane wskazują na wzrost PKB rzędu 4,5-4,7% w III kw. wg analityków

się, że dynamika sprzedaży detalicznej w ujęciu realnym będzie się stopniowo obniżać wraz z wygasaniem pozytywnego efektu transferów fiskalnych (Rodzina 500+), natomiast wsparciem będzie pozostawać solidny wzrost realnego funduszu płac. Uwzględniając komplet danych z gospodarki realnej za ostatnie 3

Kontynuacja dobrej koniunktury sugeruje 4% wzrostu PKB w II kw. wg analityków

z punktu widzenia pracowania sytuację na rynku pracy, i transfery socjalne w ramach programu Rodzina 500+, i wreszcie najlepsze od 9 lat nastroje konsumentów, można spodziewać się w kolejnych miesiącach br., i prawdopodobnie w także w przyszłym roku, równie dobrych wyników sprzedaży detalicznej

Bank to nie supermarket

? - Umiejętność absorpcji funduszy to nie jest kwestia świadomości, tylko sprawnie działającej maszyny biurokratycznej. Oczywiście, mamy do tego specjalny departament, jak również możemy finansować pomostowo pod przyszłe transfery z Brukseli. - Proszę wyjaśnić więc, dlaczego banki nie