absorpcja niepewności

Słabe punkty polskiej gospodarki? Sektor bankowy przestaje być atutem

Słabe punkty polskiej gospodarki? Sektor bankowy przestaje być atutem

firm rosną koszty produkcji, a jeśli chodzi o konsumentów, to większe są koszty utrzymania. Do tego dochodzą koszty obsługi zadłużenia zarówno dla sektora prywatnego, jak i publicznego. Cały czas jest ogromna niepewność, która także oddziałuje na decyzje podejmowane w gospodarce. Firmy ograniczają

Bolesne braki w edukacji, za mało inwestycji, lekceważenie pieniędzy unijnych - Bank Światowy punktuje błędy rządu Morawieckiego

Bolesne braki w edukacji, za mało inwestycji, lekceważenie pieniędzy unijnych - Bank Światowy punktuje błędy rządu Morawieckiego

kwalifikacji pracowników do realnych potrzeb gospodarki, w niektórych sektorach brakuje pracowników. To wszystko zwiększa niepewność wśród inwestorów. Gdyby inwestycje prywatne były w Polsce na średnim poziomie w Unii, czyli około 20 procent PKB, to wzrost PKB mógłby przeciętnie zwiększać się o 0,5 pkt proc

Moody's: Zmiany regulacyjne to największa niepewność dla banków z regionu CEE

Warszawa, 01.03.2017 (ISBnews) - Dyrektorzy finansowi banków w Europie Środkowo-Wschodniej są optymistyczni w ocenie środowiska operacyjnego w 2017 roku i w kolejnych latach, jednak nadchodzące zmiany regulacyjne, według nich, wprowadzają niepewność do tej działalności, wynika

PKO BP: Pakiet PiS to stymulacja, po uwzględnieniu podatków, na 0,9-1,6% PKB

pogorszeniu się sytuacji w otoczeniu zewnętrznym mogłoby oznaczać potrzebę szukania dodatkowych dochodów lub ograniczenia wydatków, zaznaczyli analitycy. Główne źródła niepewności dla prognozy banku to: (1) presja na wzrost kosztów pracy w sektorze publicznym, (2) skala poprawy

PKO BP: PKB wzrośnie do 4,6% w tym roku i do 3,7% w 2020 r.

światowej gospodarki. Oprócz już znanego sporu handlowego między USA a Chinami doszedł spór na linii Japonia - Korea Południowa. Dochodzi jeszcze Brexit i perspektywa twardego wyjścia. To z kolei generuje niepewności w biznesie nie tylko w Wielkiej Brytanii, ale także w innych krajach" - dodał Bujak

PKO BP obniżył prognozę wzrostu PKB na 2020 rok o 0,2 pkt do 3,5%

postępująca w 2019 rozbudowa oszczędności w sektorze gospodarstw domowych. Głównymi źródłami niepewności są: (1) stan globalnej koniunktury (COVID-19, "wojny handlowe", "twardy" Brexit), (2) ryzyko szoków podażowych podbijających ceny, (3) skala absorpcji środków

RPP utrzymała stopy bez zmian, oczekuje szybszego wzrostu PKB i CPI w 2017 r.

zdolności produkcyjnych oraz stopniowe zwiększanie stopnia absorpcji funduszy unijnych" - czytamy w komunikacie. RPP oczekuje, że wzrost PKB w IV kw. 2016 r. ukształtuje się na obniżonym poziomie, podobnie jak w III kw. br. "Spowolnienie

Minutes' RPP: Wzrost PKB w IV kw. utrzyma się na obniżonym poziomie

. Przyśpieszenie wzrostu PKB w przyszłym roku będzie wspierane także przez oczekiwane zwiększenie się inwestycji, związane z wyższym stopniem absorpcji środków unijnych" - czytamy w "minutes". Według centralnej ścieżki listopadowej projekcji NBP, wzrost PKB spowolni do 3

Europa coraz głośniej mówi o credit crunchu. Dlaczego banki są znów w opałach?

Europa coraz głośniej mówi o credit crunchu. Dlaczego banki są znów w opałach?

operacyjnego. Nie dziwi zatem wstrzymanie wypłat dywidendy do 2021 r. EBC, który wydał taką rekomendację, słusznie argumentuje, że banki powinny zaangażować wolne zasoby kapitałowe do walki z kryzysem, przeznaczając je na udzielanie kredytów i absorpcję strat. Niektóre banki odraczają wypłatę dywidendy w

Bank Światowy: polska gospodarka przejściowo spowolni

Bank Światowy: polska gospodarka przejściowo spowolni

przemawiają też gorsze perspektywy w UE i na świecie. W czerwcu Bank Światowy Bank Światowy obniżył prognozę wzrostu gospodarki światowej do 2,4 proc., z 2,9 proc. oczekiwanych w styczniu. A zdaniem Banku "od tamtego czasu, za sprawą osłabienia w światowym handlu, słabego tempa inwestycji i niepewności

PKO BP: Polska gospodarka spowolni umiarkowanie co uchroni ją przed przegrzaniem

. Do kolejnych argumentów za tym, iż wpływ oczekiwanego spowolnienia gospodarczego na świecie nie wpłynie negatywnie na polską gospodarkę Bujak zaliczył rosnącą absorpcję środków UE, w pełni płynny kurs złotego i umiarkowane osłabienie złotego w kolejnych kwartach. "

PKB Polski wzrósł w 2016 r. o 2,8 proc. Wzrost gospodarczy był najsłabszy od trzech lat, ale nieco lepszy, niż się spodziewano

PKB Polski wzrósł w 2016 r. o 2,8 proc. Wzrost gospodarczy był najsłabszy od trzech lat, ale nieco lepszy, niż się spodziewano

lepszy – zarówno dla inwestycji (państwa i przedsiębiorstw), jak i portfeli Polaków. – Inwestycje będą rosły, przede wszystkim wydatki samorządowe. Startujemy w 2017 roku z bardzo niskiej bazy, a koniunktura wskazuje na to, że klimat inwestycyjny uległ poprawie. Widzimy gwałtowną absorpcję

Sura z RPP: Wzrost PKB przekroczy 4,5% w 2018 r., później będzie się osłabiać

względu na rosnącą absorpcję funduszy unijnych" - wskazał członek RPP. Do kontynuacji ożywienia inwestycji w tym sektorze przyczyniły się w największym stopniu nakłady jednostek samorządu terytorialnego, które nominalnie wzrosły o 83,1% r/r (w ujęciu kasowym), dodał

Świetny wzrost, niepewna przyszłość. Ekonomiści mówią, co może podkopać naszą gospodarkę

Świetny wzrost, niepewna przyszłość. Ekonomiści mówią, co może podkopać naszą gospodarkę

inwestorów po prostu przestraszyć. Dodatkowo zwraca uwagę na nasze napięte relacje z Unią Europejską. Potwierdza to też nasz bank centralny. Z najnowszych badań Narodowego Banku Polskiego wynika, że firmy przed inwestycjami powstrzymuje brak pracowników i niepewność legislacyjna . I to właśnie dlatego drugi

Oceniamy rząd Beaty Szydło. Przyspieszenie tylko na papierze, główna bolączka: brak inwestycji

Oceniamy rząd Beaty Szydło. Przyspieszenie tylko na papierze, główna bolączka: brak inwestycji

bieżącym - nie tylko publicznych, ale też prywatnych – to największa porażka polityki gospodarczej ekipy PiS. Częściowym wytłumaczeniem może być mniejsza absorpcja funduszy unijnych wynikająca zarówno ze zmian w administracji państwowej, jak i z cykliczności pozyskiwania funduszy. Inwestycje

Rząd przyjął uchwałę ws. planu finansowego państwa na lata 2017-2020

% w 2018 r. i po 6% w latach 2019-2020, podano także. "Według danych za 2016 r., stopa absorpcji funduszy strukturalnych (relacja wypłaconych środków do dostępnego budżetu) w ramach perspektywy finansowej 2007-2013 wyniosła 95%. Oznacza to, że płatności dla Polski

Dane za cały 2016 wskazują na wzrost PKB za IV kw. w wys. 2,4-2,7% wg analityków

gospodarki jest utrzymująca się niepewność dotycząca ożywienia inwestycji. Poniżej przedstawiamy najciekawsze komentarze analityków: "Dane sugerują solidne wyniki w IV kw., prawdopodobnie powyżej 2,5% r/r wzrostu obserwowanego w III kw

Dane za 2017 pozwalają liczyć na ponad 4% wzrostu PKB w 2018 r. wg analityków

, że odbudowie kapitału w ubiegłym roku sprzyjała zwiększona absorpcja środków unijnych wykorzystywanych do współfinansowania m.in. projektów o charakterze inwestycyjnym, a także prawdopodobne ożywienie inwestycji prywatnych. Ekonomiści są podzieleni w opiniach, na ile

Dynamika PKB w IV kw. poniżej 5%, w tym roku spadnie poniżej 4% wg analityków

zewnętrznego, ograniczenie wzrostu inwestycji sektora finansów publicznych po jesiennych wyborach samorządowych oraz hamowanie dynamiki konsumpcji prywatnej. Biorąc pod uwagę nasze założenie, że skala spowolnienia gospodarki globalnej pozostanie umiarkowana i wraz z oddalaniem się niepewności dynamika wzrostu

Wzrost PKB w 2017 r. może ukształtować się powyżej 3% wg analityków

miesiące powinny przynieść natomiast widoczne odbicie dla tej kategorii, wspieranej między innymi przez lepszą absorpcję funduszy unijnych (na co wskazują nadwyżki na rachunku kapitałowym), co wraz z dalej umacniającą się konsumpcją przyniesie przyspieszenie dynamiki PKB w 2017 r. do powyżej 3%"

Tempo wzrostu PKB może wynieść 4,3-4,5% w całym 2017 r. wg analityków

, że inwestycje będą stopniowo przyspieszały z uwagi na rosnące inwestycje publiczne, współfinansowane ze środków UE, zaś inwestycje firm prywatnych ze względu na utrzymującą się niepewność, w tym także prawa podatkowego, będą odbudowywały się w wolniejszym tempie. Ekonomiści

Rosnący popyt krajowy i zagr. wesprze prod. przemysłową w kolejnych miesiącach

niepewności przy konstrukcji prognoz i tym też tłumaczymy odchylenie dzisiejszego wyniku od mediany prognoz (1,9 proc. rdr). Kolejny miesiąc przyniesie zapewne ponowne przyspieszenie tempa wzrostu produkcji. Trzeba podkreślić, że wskaźniki wyprzedzające koniunktury (GUS-owski SI, czy PMI) zgodnie sygnalizują

Dane za marzec wskazują na solidny wzrost PKB w I kw. bliski 5% wg analityków

pogorszenie koniunktury w europejskich gospodarkach, które dokonało się w ubiegłym kwartale. Obawy o stan popytu zewnętrznego pozostaną głównym czynnikiem niepewności w następnych miesiącach - w naszej ocenie spadek produkcji przemysłowej w strefie euro miał jednak charakter przejściowy. Osłabienie zanotowały

Tempo wzrostu PKB może sięgnąć 4,3% w 2017 r. wg analityków

na to połączenie silnego krajowego popytu konsumpcyjnego, ożywienia zagranicą, zwłaszcza w strefie euro, oraz cykl inwestycyjny związany z większą absorpcją środków UE. Tym samym cały bieżący rok gospodarka zapewne zakończy z dynamiką PKB na wysokim poziomie (blisko 4,3 proc.). Oddziaływanie

Tempo wzrostu gospodarczego w I kw. 2017 r. może zbliżyć się do 4% wg analityków

podwyżek rozpocznie się wkrótce po zakończeniu roku i w całym 2018 r. stopy wzrosną o 100 pb" - główny ekonomista Banku Citi Handlowy Piotr Kalisz. "Choć cały czas jest sporo niepewności co do skali odbicia inwestycji przedsiębiorstw na początku 2017 r., to coraz