absorpcja

PKO BP podniosło prognozę wzrostu PKB na 2019 r. o 0,4 pkt do 4,6%

: zarówno inwestycjach, jak i konsumpcji prywatnej. Przewidujemy, że po przejściowym dołku w II kw. 2019, ścieżka wzrostu PKB powróci do wzrostowej tendencji. Kolejne kwartały przyniosą apogeum poziomu inwestycji publicznych (szczyt absorpcji środków z UE do Polski z perspektywy 2014-2020 dopiero przed nami

MŚ proponuje sprzedaż uprawnień CO2 po 2020 r. w celu modernizacji energetyki

zapewnienia ciągłej i stabilnej absorpcji środków z Funduszu Modernizacyjnego podczas całego okresu jego funkcjonowania" - zaznaczono. Rekomendacje uwzględniają konieczność przeprowadzenia w 2023 r. przeglądu funkcjonowania mechanizmów i absorpcji środków, w szczególności pod

Projekt ustawy o obligacjach, dot. zwiększenia kapitału Tier I - w konsultacjach

Warszawa, 13.07.2020 (ISBnews) - Projekt nowelizacji o obligacjach, zakładający możliwość emisji przez banki, zakłady ubezpieczeń oraz domy maklerskie instrumentów kapitałowych wyposażonych w mechanizm absorpcji strat, został przekazany do konsultacji społecznych, wynika z

Pawlak z PFR: Do tej pory banki sprzedały 1/3 obligacji, które wyemitował PFR

duża była absorpcja środków" - powiedział. Dodał, że emisje obligacji będą też zasilały program dla dużych firm, który ma ruszyć końcem sierpnia. Zdaniem wiceprezesa PFR, pozostawienie 2/3 obligacji na księgach banków oznacza, że banki uważają

PKO BP: PKB spadnie o 3,9% w 2020 roku, po czym wzrośnie o 4,1% w 2021 r.

; - czytamy dalej. Głównymi źródłami niepewności są: dalszy rozwój pandemii; zmiany stopy oszczędności gospodarstw domowych; napięcia geopolityczne (wojna handlowa, "twardy Brexit"); stopień absorpcji środków z UE, w tym w ramach inwestycji samorządowych, podano także

Projekcja NBP: Wzrost PKB spowolni do 3% w 2016, przyspieszy do 3,6% w 2017 r.

inwestycji spowodowanym zmniejszaniem się funduszy unijnych wraz z absorpcji zakończeniem perspektywy finansowej UE 2007-2013" - czytamy w raporcie. Wzrostowi spożycia indywidualnego w całym horyzoncie projekcji będzie sprzyjała dalsza poprawa sytuacji na rynku pracy, która

Fitch podtrzymał rating IDR Banku Pekao na poziomie BBB+, perspektywa negatywna

detalicznej i korporacyjnej, dobrze zdywersyfikowany portfel kredytowy, solidną kapitalizację oraz silną bazę depozytową oraz płynnościową. Znaczny bufor kapitałowy CET1 powyżej zrewidowanych minimalnych wymogów regulacyjnych zapewnia dużą zdolność do absorpcji ewentualnych strat, na poziomie około 7

Bank Światowy: Wzrost PKB w Polsce bez innowacji będzie trudny do utrzymania

elastycznością rynku pracy, a wydatki socjalne kierować do najsłabszych grup społecznych; bank uważa, że polski system podatkowy mógłby być bardziej progresywny. "O ile Polska wciąż może czerpać korzyści z absorpcji zaawansowanych technologii, by zwiększyć TFP (total factor

Prezydent: Nie wiadomo jak długo potrwa stan, z którym się borykamy

. "To, że znajdujemy ścieżki do realizacji pewnych funkcji publicznych: społecznych i gospodarczych, które są bezpieczne, które podtrzymują kwarantannę jest niezwykle ważne, korzystne, [?] dobrze świadczące o absorpcji tych zmian" ? powiedział premier. Dodał, że na

Glapiński: Poziom inwestycji jest daleko wyższy niż pokazują to statystyki

inwestycji publicznych od III kw. ub.r. dołączyły inwestycje w sektorze przedsiębiorstw, zwłaszcza średnich i dużych firm. Wzrostowi inwestycji sprzyja rosnąca absorpcja środków unijnych oraz wysokie wykorzystanie zdolności produkcyjnych" - czytamy w raporcie banku centralnego

B. Millennium: CPI wzrośnie, ale RPP pozostawi stopy proc. bez zmian w 2020 r.

wygasaniem absorpcji środków unijnych będzie to wpływać także na niższą dynamikę inwestycji infrastrukturalnych" - dodał Maliszewski. (ISBnews)

NBP: Odporność krajowego systemu finansowego na materializację ryzyk wysoka

kapitału, spełnienie wymogu MREL a także finansowanie własnego rozwoju. Rentowności kapitału są szczególnie niskie w średnich i mniejszych bankach, co zwiększa ich podatność na szoki i ogranicza zdolności do absorpcji strat oraz odbudowy kapitału w przyszłości" - napisano także w raporcie

Fitch: Deficyt 'general government' Polski wzrośnie do 1,7% PKB w 2019 r.

będzie odzwierciedlało słabszy wzrost w strefie euro, stopniowo zacieśnianie polityki pieniężnej oraz spowolnienie tempa absorpcji środków unijnych. Jednakże roczne stopy wzrostu będą nadal zawierać się w zakresie 2,7-4.2%, gdyż zacieśniający się rynek pracy i zasadniczo akomodacyjne uwarunkowania

Fitch podniósł prognozy wzrostu PKB Polski - do 5,1% w 2018 r. i 3,8% w 2019 r.

we wrześniu). "Fitch spodziewa się, że pewne poluzowanie fiskalne - przede wszystkim pod postacią zwiększonych wydatków socjalnych - co będzie wspierało wzrost. Jednak prognozuje, że wzrost spowolni na przestrzeni lat 2019 i 2020 wraz ze zmniejszeniem tempa absorpcji

Słabe punkty polskiej gospodarki? Sektor bankowy przestaje być atutem

Słabe punkty polskiej gospodarki? Sektor bankowy przestaje być atutem

do PKB. Jest ono niskie na tle unijnych standardów czy gospodarek naszego regionu. To oznacza, że jesteśmy relatywnie dobrze przygotowani zarówno na wysokie stopy procentowe, jak i absorpcję innych negatywnych szoków. Dzięki mocnemu wzrostowi produktywności oraz niedowartościowanemu złotemu ciągle

Selena FM dostarczyła powłokę COOL-R na dach lotniska Porto Alegre w Brazylii

Kłusek, cytowany w komunikacie. Hydroizolacyjna powłoka dachowa COOL-R chroni dachy dużych budynków użytkowych, centrów logistycznych czy zakładów produkcyjnych przed nadmierną absorpcją ciepła pochodzącego z promieniowania słonecznego. COOL-R jest produktem certyfikowanym

Projekcja NBP: Wzrost PKB spowolni do 4,5% w 2019 r. i 4% w 2020 r.

koniunktury u głównych parterów handlowych Polski. Jednocześnie po ubiegłorocznym szybkim wzroście absorpcji środków z budżetu UE, finansujących publiczne i w mniejszym stopniu prywatne nakłady inwestycyjne, w kolejnych latach - obejmujących końcową fazę perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020 - dynamika

Koniec pustych biznesów. Czy grozi nam wielkie pęknięcie drugiej bańki internetowej?

Koniec pustych biznesów. Czy grozi nam wielkie pęknięcie drugiej bańki internetowej?

Krzemowej, a firmy te stawały się coraz bardziej skłonne do absorpcji strat w krótkim okresie w pogoni za szybkim wzrostem i długoterminowymi zyskami. Tak puchły wyceny znanych dziś potentatów rynku cyfrowego. Były to jednak puste pieniądze.  Czytaj też: Portret jelenia. Co mówi się o kryptowalutach w

Bolesne braki w edukacji, za mało inwestycji, lekceważenie pieniędzy unijnych - Bank Światowy punktuje błędy rządu Morawieckiego

Bolesne braki w edukacji, za mało inwestycji, lekceważenie pieniędzy unijnych - Bank Światowy punktuje błędy rządu Morawieckiego

. aż do 2050 roku. Pomogłaby też sprawna absorpcja dodatkowych pieniędzy unijnych. Czytaj także: Miliardy w unijnej zamrażarce. Lekceważenie praworządności wybije naszej gospodarce zęby Odnosi się pani do Krajowego Planu Odbudowy, do którego Polska nie ma dostępu z powodu sporu o praworządność? Coraz

Grupa Robyg zakontraktowała 1516 lokali netto w I półroczu

perspektywy rozwoju, dzięki znaczącym potrzebom mieszkaniowym - które zapewniają ciągłą absorpcję, a także niskim stopom procentowym, jakie prawdopodobnie utrzymają się na obecnym poziomie do końca roku" - powiedział przewodniczący rady nadzorczej Robyg Oscar Kazanelson, cytowany w komunikacie

ML System ma umowę dofinansowania z NCBiR na kwotę 25,76 mln zł

niskowymiarowych dla poszerzenia spektrum absorpcji i zwiększenia wydajności krzemowych ogniw w architekturze IBC lub BIFACIAL". ?Zgodnie z umową wartość projektu określono na kwotę 34 590 625 zł, wartość kosztów kwalifikowalnych na kwotę 34 590 625 zł, a wartość dofinansowania

NBP wypracował 7,83 mld zł zysku w 2019 r., z tego 7,44 mld zł trafi do budżetu

rynkowej papierów wartościowych poniżej ich ceny zakupu (tzw. koszty niezrealizowane z ich wyceny). Z kolei na koszty prowadzonej polityki pieniężnej składają się przede wszystkim koszty dyskonta bonów pieniężnych, wykorzystywanych do absorpcji nadpłynności oraz koszty odsetek od rezerwy obowiązkowej

Trzecińska z NBP: Wzrost PKB spowolni do ok. 4% w tym roku

powodu niższej dynamiki absorpcji funduszy unijnych finansujących nakłady na środki trwałe" - powiedziała Trzecińska podczas XVII edycji Banking Forum. Dodała, że ma nadzieję, iż ostatnie zapowiedzi rządu w obszarze polityki fiskalnej będą łagodzić obniżenie tempa wzrostu

C&W: Podaż nowych biur w Warszawie to 233 tys. m2 w 2018, w br. będzie podobnie

absorpcji, która w całym 2018 roku wyniosła 345 tys. m2 i była nieznacznie niższa od wartości z rekordowego 2017 r. Utrzymujący się niski wskaźnik powierzchni niewynajętej nie wpłynął w IV kwartale 2018 roku na zmianę stawek czynszów nominalnych, które utrzymały się na poziomie

'Minutes' RPP: Dynamika inwestycji firm wzrośnie w kolejnych kwartałach

, na co wskazuje rosnąca absorpcja środków unijnych. Część członków Rady oceniała, że w kolejnych kwartałach - wobec konieczności zwiększenia zdolności wytwórczych firm w warunkach utrzymującego się wysokiego popytu - wzrośnie także dynamika inwestycji przedsiębiorstw " - czytamy w "minutes

NCBR dofinansuje 56 projektów na Mazowszu na kwotę ok. 500 mln zł

rodzinnych firmach, w szczególności z sektora MŚP, leży ogromny potencjał, który odpowiednio stymulowany przyniesie wymierne korzyści dla polskiej gospodarki" - powiedział wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego Wojciech Maksymowicz, cytowany w komunikacie. Mimo absorpcji

C&W: Poza Warszawą ma powstać blisko 1 mln m2 powierzchni biurowej

, Katowicach, Poznaniu, Łodzi, Szczecinie i Lublinie) wyniosły ponad 4,637 mln m2. Analitycy międzynarodowej firmy doradczej Cushman & Wakefield wskazują na wysoki poziom absorpcji, spowodowany wzmożoną aktywnością najemców w 2017 r. i zabezpieczeniem umowami przednajmu powierzchni biurowej oddawanej do użytku

Velis Real Estate Tech wchodzi na amerykański rynek nieruchomości

. Rozwiązania Velis wdrożyli działający globalnie odbiorcy, tacy jak: Panattoni, Hines, JLL, Savills, Logicor, Cushman & Wakefield. Obecnie firma skupia się na rozwoju sieci partnerów i klientów w Stanach Zjednoczonych. Amerykański rynek ma - według niej - olbrzymi potencjał do absorpcji rozwiązań PropTech

Projekcja NBP: Wzrost PKB spowolni do 4,3% w 2019 r. i 3,6% w 2020 r.

głównych parterów handlowych Polski. W tym samym kierunku będzie oddziaływać wolniejszy wzrost absorpcji funduszy europejskich w końcowej fazie perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020" - czytamy w "Raporcie o inflacji". "Skalę spowolnienia dynamiki popytu

Moody's: Zmiany regulacyjne to największa niepewność dla banków z regionu CEE

z sondażu Moody's Investors Service. "Planowane nowe europejskie przepisy dotyczące adekwatności kapitałowej, zdolność absorpcji strat i sprawozdawczość finansowa mogą mieć znaczący wpływ na strukturę kapitałową banków Europy Środkowej i Wschodniej oraz powstanie

JLL: Popyt na powierzchnie biurowe w Polsce może sięgnąć 5 mln m2 do 2019 r.

Warszawa, 11.05.2017 (ISBnews) - Popyt na powierzchnie biurowe w Polsce może sięgnąć 5 mln m2 w latach 2017-2019, szacuje firma doradcza JLL. "Popyt oraz absorpcja netto w latach 2014-2016 pokazują bardzo dobry poziom chłonności rynku. Na

Backlog Sygnity miał wartość 205 mln zł na koniec stycznia

i oszczędności", a jednocześnie pracuje nad dywersyfikacją i rozszerzeniem portfolio produktów i usług. "Chcemy być również gotowi do absorpcji ewentualnego wzrostu zamówień w sektorze public i utilities" - zadeklarował Maciejewicz

Colliers: Przychody z e-handlu w CEE-6 będą rosły o ok. 9% rocznie do 2022 r.

stolicach krajów CEE-6 za II kwartał 2018 roku z ich PKB per capita w roku 2015 wskazuje, na możliwość absorpcji większego wolumenu sprzedaży" - czytamy w materiale. W raporcie wskazano, że zjawisko "showroomingu" może pomóc sektorowi w przetrwaniu i rozpowszechnia

Nowela ustawy o obligacjach pozwoli na uzyskanie dodatk. kapitału regulacyjnego

, zakłady ubezpieczeń, zakłady reasekuracji oraz domy maklerskie instrumentów kapitałowych wyposażonych w mechanizm absorpcji strat i pozwolą tym podmiotom rynku finansowego na pozyskanie dodatkowego kapitału regulacyjnego, zgodnie z wymogami prawa UE" ? napisano w uzasadnieniu

Wolumen kredytów Grupy PKO BP przekroczył wartość 200 mld zł w listopadzie

kredytowego PKO BP sprzyjało wdrożenie w 2015 roku programu optymalizacji kapitału, podkreśla instytucja. Podjęte działania objęły m.in. zwiększenie wagi absorpcji kapitału w systemach motywacyjnych, poprawę jakości danych, koncentrację na segmentach o niższym wymogu kapitałowym czy wdrożenie zaawansowanego

"The New York Times": Zimna wojna - reaktywacja? Europa wraca do budowy schronów

. Nieliczne, które nadal działały, służyły urzędnikom państwowym. Nagły popyt na jod Oprócz bunkrów innymi poszukiwanymi sposobami ochrony są tabletki jodowe, które, jeśli są przyjmowane prawidłowo, mogą pomóc w absorpcji promieniowania przez tarczycę i zmniejszyć ryzyko zachorowania na raka. Belgia

Operator Chmury Krajowej będzie miał 100 mln zł kapitałów na koniec br. 

instytucje, w tym także klienci banku" - powiedział. Wskazał również, że próbując zobrazować wpływ wykorzystania rozwiązań chmurowych na innowacyjność danego kraju, wystarczy spojrzeć na indeksy innowacyjności UE. Zestawienia te wprost wskazują, że im mniejsza jest absorpcja

S&P: Niższe fundusze z UE po 2021 r. mogą wpłynąć na ratingi krajów CEE

drugi największy płatnik netto, fundusze dostępne w nowej perspektywie od 2021 roku "niemal na pewno będą zmniejszone". "Oczekujemy przyspieszenia wzrostu gospodarczego we wszystkich krajach CEE w tym roku z uwagi na wzrost absorpcji funduszy UE. Ponadto wzmocni

PKO BP: Rynek nieruchomości inwest. czeka spadek w II kw. 2020 i głębokie zmiany

, że wiele transakcji zostanie zastopowanych zanim potencjał przyszłej absorpcji nie zostanie przetestowany oraz większa liczba umów najmu nie zostanie zawarta, co umożliwi ocenę wartości czynszowych, czytamy również w raporcie. Zdecydowanie najmniej dotknięty przez COVID-19

Idea Bank miał 1,65 mln zł zysku netto, 16,7 mld zł aktywów w I kw. 2020 r.

, wewnętrznie dobrze skalibrowaną i odporną na wstrząsy zewnętrzne. Elastycznie reagujemy na zmiany koniunktury. Co istotne, w przeciwieństwie do wielu innych banków, mamy wciąż przestrzeń do absorpcji obniżek stóp procentowych przez RPP. Nie mogę powiedzieć, że przyszłość makroekonomiczna rysuje się w

PKO BP: Pakiet PiS to stymulacja, po uwzględnieniu podatków, na 0,9-1,6% PKB

ściągalności podatków, (3) stan cyklicznego komponentu dochodów, (4) ograniczenia podażowe absorpcji środków z UE. (ISBnews)

Photon Energy nawiązał partnerstwo z RayGen Resources ws. energii odnawialnej

energii fotowoltaicznej z absorpcją i magazynowaniem ciepła, osiąga najwyższą gęstość energii spośród wszystkich dostępnych obecnie technologii solarnych. Technologia RayGen stanowi ogromny krok naprzód, zapewniając efektywny koszt podstawowy, inercję i moc. [?] Z dużą nadzieją patrzymy na współpracę nad

S&P obniżył rating mBanku do BBB z BBB+, perspektywa stabilna

długoterminowego Commerzbanku i w konsekwencji mBanku przez agencję S&P wynika z weryfikacji oceny potencjalnej możliwości uzyskania wsparcia dla Commerzbanku ze strony władz niemieckich (w związku z implementacją dyrektywy BRRD) oraz z implementacji kryteriów określających dodatkową zdolność do absorpcji strat

"Polski ład". CyberPoland czy CyberMarzenia? Rząd chce popatrzeć z kosmosu i mieć superkomputery

superkomputerów są bardzo interesujące. To istotne obszary dla Unii Europejskiej i na pewno Wspólnota będzie w nich bardzo aktywna. Kluczowe jest więc szybkie zbudowanie w Polsce lokalnych możliwości absorpcji takich dofinansowań. To samo dotyczy technologii komputerów kwantowych, które są melodią przyszłości

Rząd planuje znowelizować ustawę o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym w III kw.

absorpcji strat (TLAC), który nie wymaga wdrażania do prawa krajowego, gdyż został wprowadzony rozporządzeniem, obowiązującym bezpośrednio wszystkie państwa członkowskie. Zgodnie z założeniem, celem TLAC i MREL jest zapewnienie, by instytucje i podmioty mające siedzibę w Unii

PKO BP obniżył prognozę wzrostu PKB na 2020 rok o 0,2 pkt do 3,5%

postępująca w 2019 rozbudowa oszczędności w sektorze gospodarstw domowych. Głównymi źródłami niepewności są: (1) stan globalnej koniunktury (COVID-19, "wojny handlowe", "twardy" Brexit), (2) ryzyko szoków podażowych podbijających ceny, (3) skala absorpcji środków

EBOiR obniżył prognozę PKB Polski w 2012 i 2013

z uwagi na słabszą absorpcję funduszy unijnych. Inwestycje prywatne prawdopodobnie także spadną z poziomów na początku roku - dodano w raporcie. Analitycy banku podali jednak, że zagrożenia związane z zewnętrznym finansowaniem są małe z uwagi na sprzyjające warunki na

Spowolnienie chwilowe? Ekonomista: Oby, bo nie mamy już pola manewru

banku to zrozumiałe i jest związane z siedmioletnim cyklem budżetowym Unii Europejskiej, który właśnie dobiega końca – bo też od absorpcji tych środków w dużej mierze zależy poziom inwestycji publicznych. Na razie przedsiębiorcy inwestują mimo spadku marż. Wzięły się one nie tyle z presji cenowej

Minutes' RPP: Wzrost PKB w 2017 r. powinien przyspieszyć

, opublikowanych przez Narodowy Bank Polski (NBP). "W opinii członków Rady, będzie temu sprzyjać dalszy wzrost dynamiki konsumpcji oraz odbudowa inwestycji w warunkach stopniowego zwiększania stopnia absorpcji funduszy unijnych." - czytamy w "minutes"

Smartfluid z Grupy Ciech ma dofinansowanie z NCBR na rozwój technologii STF

rozproszeniu energii płyn natychmiast powraca do stanu ciekłego i gotowy jest na rozproszenie energii pochodzącej z kolejnego uderzenia, wyjaśniono w materiale. Produkty oparte na STF znajdują zastosowanie w wielu segmentach rynku, w których absorpcja energii jest kluczowa, a

Glapiński: Wzrost PKB w IV kw. niższy niż w III kw., odbicie ok. II kw. 2017 r.

II kw. przyszłego roku, kiedy absorpcja środków unijnych na dobre się rozkręci. Podobną sytuację obserwujemy w innych krajach naszego regionu" - powiedział Glapiński podczas konferencji prasowej po posiedzeniu RPP. Gdy przyspieszą inwestycje współfinansowane ze środków

Projekcja NBP: Wzrost PKB spowolni do 4% w 2019 r. i 3,7% w 2020 r.

wzroście absorpcji funduszy unijnych, finansujących nakłady na środki trwałe, w kolejnych latach - obejmujących końcową fazę perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020 - ich dynamika będzie się obniżać. Uwarunkowania te będą negatywnie wpływać na tempo wzrostu inwestycji, które zgodnie ze scenariuszem

S&P zmienił perspektywę ratingu mBanku na stabilną z negatywnej

stabilnej do negatywnej". W opinii S&P, zdolność sektora bankowego w Polsce do absorpcji strat i odporność banków na wstrząsy może ulec pogorszeniu w ciągu najbliższych dwóch lat w związku z wprowadzeniem podatku bankowego, wzrostem kosztów regulacyjnych i kosztami związanymi

S&P zmienił pespektywę ratingu mBanku na negatywną

; - czytamy w komunikacie. W opinii S&P, zdolność sektora bankowego w Polsce do absorpcji strat i odporność banków na wstrząsy może ulec pogorszeniu w ciągu najbliższych dwóch lat w związku z wprowadzeniem podatku bankowego, wzrostem kosztów regulacyjnych i kosztami związanymi z

Projekcja NBP: Wzrost PKB przyspieszy do 3,7% w 2017, spowolni do 3,3% w 2018 r.

z zakończenia perspektywy finansowej 2007-2013 i obniżenia absorpcji środków unijnych. W kolejnych latach, wraz ze zwiększeniem wykorzystania środków UE z nowej perspektywy, dynamika PKB przyspieszy, a głównym motorem wzrostu, podobnie jak w 2014 i 2015 r., będzie konsumpcja oraz nakłady brutto na

Miasta gonią stolicę

Analitycy rynku biurowego z firmy Knight Frank podliczają, że w 2015 r. w Warszawie podpisano umowy najmu 813 tys. m kw. biur - aż o 30 proc. więcej niż w 2014 r. Przy czym rekordowa była tzw. absorpcja netto, czyli współczynnik określający, ile faktycznie powierzchni biurowej

Fitch: Dodatkowe zabezpieczenia kapitałowe pozytywne dla ratingów banków

zdolności banków do absorpcji strat, uważa Fitch Ratings. Ponadto dodatkowe wymogi kapitałowe mogą mieć skutek w postaci podniesienia kapitału oraz niższego wzrostu kredytów w przypadku niektórych banków. "Niższa akcja kredytowa jest obecnie prawdopodobna, ponieważ nowe

Pekao: Produkcja moto. wzrośnie do 245 mld zł w 2030 r. wg bazowego scenariusza

do absorpcji nowych inwestycji, a więc zachęcenie dotychczasowych i zupełnie nowych inwestorów do rozwoju krajowej motoryzacji w kierunku zgodnym ze światowymi trendami. Jednocześnie, proaktywnie w te nowe łańcuchy wartości muszą włączać się również krajowe przedsiębiorstwa

KNF: Banki wypłaciły 37,6% zysku, tj. 5,5 mld zł, w formie dywidendy za 2018 r.

utrzymania stabilnej sytuacji finansowej i gospodarczej kraju. Dodatkowo silna baza kapitałowa oznacza zdolność do absorpcji potencjalnych strat" - czytamy w opracowaniu pn. "Syntetyczna informacja o kierunkach podziału za 2018 rok krajowych banków komercyjnych"

C&W: Transakcje na rynku biurowym w stolicy warte 1,14 mld euro w I-III kw.

w Warszawie jest spowodowana wzmożoną aktywnością najemców, odzwierciedloną we wskaźniku absorpcji netto. W trzecim kwartale 2018 roku, warszawski rynek biurowy zaabsorbował 69 500 m2, a od początku roku łącznie 237 500 m2, co jest wartością nieznacznie mniejszą (2%) od rekordowego wskaźnika

NBP: Inwestycje w II kw. planuje 23,6% firm - 1,5 pkt proc. więcej niż rok temu

w II kw. br." - czytamy w raporcie "Szybki Monitoring NBP - analiza sektora przedsiębiorstw". Bank centralny zaznaczył, że wyższe inwestycje w 2018 r. mogą być częściowo związane z poprawiającą się absorpcją funduszy unijnych. Wskazuje na to wyraźne

JLL: W Warszawie przybyło 23,7 tys. m2 biur w I kw., w budowie jest 770 tys. m2

. "W budowie znajduje się obecnie 770 tys. m2 biur, z czego znaczna część zostanie ukończona w 2020 roku. Warto jednak podkreślić, że duża aktywność budowlana nie zawsze oznacza nadpodaż. Wręcz przeciwnie - Warszawa z roku na rok udowadnia, że dynamicznie rosnący popyt i duża absorpcja nowej

Unijna kroplówka musi się zwrócić. Jak nie przepalić pieniędzy na odbudowę gospodarki?

sektorze rolnym tempo absorpcji technologii cyfrowych jest obecnie niższe niż to, co dzieje się w innych głównych gałęziach przemysłu ze względu na ograniczenia marż na sprzęt rolniczy i względny brak możliwości inwestycyjnych. Jeśli rolnicy, firmy technologiczne, uniwersytety i inne podmioty będą

PKO BP: PKB wzrośnie do 4,6% w tym roku i do 3,7% w 2020 r.

prognozy wzrostu PKB w Polsce są: stan globalnej koniunktury (?wojny handlowe", ?twardy" brexit), skala i tempo absorpcji środków UE, ryzyko szoków podażowych (ceny energii, paliw, żywności, ekstremalna pogoda i zmiany klimatyczne). Zdaniem Piotra Bujaka wzrost cen

RPP utrzymała stopy bez zmian, oczekuje szybszego wzrostu PKB i CPI w 2017 r.

zdolności produkcyjnych oraz stopniowe zwiększanie stopnia absorpcji funduszy unijnych" - czytamy w komunikacie. RPP oczekuje, że wzrost PKB w IV kw. 2016 r. ukształtuje się na obniżonym poziomie, podobnie jak w III kw. br. "Spowolnienie

MR: Tempo wzrostu PKB powinno nieznacznie przyśpieszyć w IV kw. 2016 r.

ostatnim kwartale 2016 roku powinno nieznacznie przyśpieszyć, głównie na skutek przyśpieszenia tempa spożycia prywatnego. Stopniowo będą odradzać się także inwestycje, których tempo spadku powinno wyhamować w ostatnim kwartale 2016 roku, także na skutek spodziewanej zwiększonej absorpcji środków z nowej

Minutes' RPP: Wzrost PKB w IV kw. utrzyma się na obniżonym poziomie

. Przyśpieszenie wzrostu PKB w przyszłym roku będzie wspierane także przez oczekiwane zwiększenie się inwestycji, związane z wyższym stopniem absorpcji środków unijnych" - czytamy w "minutes". Według centralnej ścieżki listopadowej projekcji NBP, wzrost PKB spowolni do 3

Projekcja NBP: Wzrost PKB wyniesie 4,6% w 2018 r. i 3,8% w 2019 r.

potencjału produkcyjnego polskiej gospodarki oraz rosnącą absorpcją funduszy strukturalnych UE z bieżącej perspektywy finansowej 2014-2020 podał także NBP. "Korzystnie na popyt krajowy oddziaływać będzie niski poziom stóp procentowych i związane z nim niskie koszty kredytu

Knight Frank: W Warszawie nie przybędzie biurowych pustostanów w 2018 r.

pkt proc. Warto zauważyć, że tak niskiego współczynnika pustostanów nie zarejestrowano w Warszawie od 2013 r. Do jego obniżenia przyczyniła się wysoka absorpcja netto, która po czterech kwartałach wyniosła niemal 380 tys. m2 i była najwyższa w historii warszawskiego rynku biurowego. Pomimo dużego

KE podwyższyła prognozę wzrostu PKB Polski o 0,5 pkt do 3,3% w 2015 r.

perspektywy finansowej na lata 2014-2020 spowoduje przejściowe spowolnienie absorpcji środków, co ograniczy wzrost inwestycji zarówno prywatnych, jak i publicznych w 2016 r. KE oczekuje też, że napędzany przez popyt krajowy import będzie rósł szybciej niż eksport

NBP: Wyzwaniem może być niska rentowność zwłaszcza mniejszych banków

długim okresie szczególnie ważne w kontekście konkurencji ze strony podmiotów fintech, w tym działających transgranicznie. Rentowności kapitału są szczególnie niskie w średnich i mniejszych bankach, co zwiększa ich podatność na szoki i ogranicza zdolności do absorpcji strat oraz odbudowy kapitału w

'Minutes' RPP: W kolejnych kwartałach utrzyma się dobra koniunktura w gospodarce

. Wzrost gospodarczy będzie nadal wspierany przez stabilną dynamikę konsumpcji, przy dalszym wzroście dynamiki inwestycji. Jak podkreślali niektórzy członkowie Rady, wskazuje na to rosnąca absorpcja środków unijnych, przy czym zaznaczali oni, że jest ona jak dotąd skoncentrowana głównie w sektorze

NBP: Wynik finansowy za 2018 rok wyniósł zero złotych

przede wszystkim koszty dyskonta bonów pieniężnych, wykorzystywanych do absorpcji nadpłynności oraz koszty odsetek od rezerwy obowiązkowej banków, wyjaśnił NBP. "Asymetria walutowa bilansu NBP (prawie całość aktywów stanowią waluty obce, podczas gdy po stronie pasywów

APK: Wydatki na inwestycje rządowe i samorząd. wyniosą śr. 4,5% PKB w 2019-2022

sektora, a ich dynamika ulegnie spowolnieniu, co będzie wynikiem słabszej dynamiki absorpcji środków unijnych. Ze względu na ograniczone możliwości finansowe jednostek samorządu terytorialnego wsparciem dla inwestycji w rozwój lokalnej infrastruktury drogowej będzie nowy mechanizm ich finansowania w

MG: Wartość eksportu mebli wyniosła 8 mld euro w 2014 r.

Brytania" ? czytamy dalej. Według MG w branży 80% udział w wartości sprzedaży, stanowią firmy duże i średnie, które mają wysoką zdolność absorpcji nowych technologii i technik wytwarzania. Firmy mikro i małe dysponują dużą skalą elastyczności wobec gustów klientów, wykonując

Colliers: Rynek biurowy w Katowicach przekroczył 500 tys. m2

następuje obniżenie aktywności deweloperów pozwalające na absorpcję istniejącej powierzchni biurowej. Obecnie w Katowicach w budowie jest rekordowa ilość powierzchni biurowej. Apetyty deweloperów nie maleją. Kolejni lokalni i międzynarodowi gracze, jak Cavatina, DL Invest, Ghelamco, GTC, Opal Maksimum

PGE GiEK wdrożyła program zapobiegania osadom twardym w Elektrowni Bełchatów

trudnych do usunięcia osadów twardych, przyczyniających się do szybszej degradacji instalacji. Dodatkowo spadek zawartości chlorków spowodował lepszą absorpcję SO2, a spadek zawartości fluorków oraz tlenków Na2O, K2O, MgO przełożył się na lepszą jakość gipsu uzyskanego w procesie odsiarczania spalin

PRRF: Zasoby nowoczesnej powierzchni handlow. to 11,2 mln m2 GLA po I półroczu

). Sukcesywna absorpcja powierzchni zwalnianej przez sklepy sieci Alma przez innych najemców spożywczych ograniczyła poziom potencjalnego wzrostu wskaźnika" - wskazano także. Wśród ośmiu największych aglomeracji najwyższy poziom wskaźnika pustostanów odnotowano w Katowicach (5,9

IEO: Moc instalacji PV w Polsce może sięgnąć 2,5 GW w 2020 r. i 7,8 GW w 2025 r.

fotowoltaika nie korzystała, w tym przyspieszenie wdrożenia dyrektyw i przygotowanie do szybkiej absorpcji nowych środków UE. Dodatkowe działania powinny prowadzić do ugruntowania pozycji branży na rynku energii, rozwoju innowacji i do eksportu urządzeń produkowanych w Polsce. "

JLL: W stolicy przybyło 131 tys. m2 biur w I półr., w drugim dojdzie 155 tys. m2

względu na wysoki popyt, systematyczną absorpcję istniejących zasobów biurowych, jak również umiarkowany poziom podaży planowanej do oddania do użytku w tym czasie" - dodał Polkowski. Najwyższe czynsze transakcyjne utrzymywały się na stabilnym poziomie. Miesięczne stawki

ZUT NOT: Wydatki na B+R w Polsce to 1% PKB, średnia unijna to ponad 2%

;Ten 1% w mojej ocenie wynika przede wszystkim z absorpcji funduszy unijnych. A co będzie w kolejnych latach, kiedy te środki się skończą? W naszym kraju panuje ogromna dysproporcja pomiędzy nakładami państwa a przemysłem. W krajach zachodnich jest to mniej więcej 50 na 50. Musimy mieć również jakiś

NBP wpłacił ponad 7,4 mld zł z wypracowanego zysku do budżetu państwa

na koszty prowadzonej polityki pieniężnej składają się przede wszystkim koszty dyskonta bonów pieniężnych, wykorzystywanych do absorpcji nadpłynności oraz koszty odsetek od rezerwy obowiązkowej banków, podano także w materiale. "Asymetria walutowa bilansu NBP (na

NBP: Depozyty ogółem wzrosły o 9,2% r/r, kredyty - o 7% w listopadzie

pieniądza na zwiększenie M3 największy wpływ miała akcja kredytowa prowadzona przez banki dla przedsiębiorstw oraz gospodarstw domowych. Natomiast w kierunku absorpcji pieniądza oddziaływał spadek zadłużenia netto rządowych instytucji szczebla centralnego" - czytamy dalej

Ministerstwo Spraw Zagranicznych mami świat, że Polska jest liderem walki z emisją CO2

nazywa omijaniem głównego problemu. – Transport odpowiada za 13 proc. emisji, a absorpcja dwutlenku węgla w lasach spada – wskazuje. Punktuje też flagową inicjatywę rządu promującą leśne gospodarstwa węglowe. – To ponury żart – one w ciągu 30 lat nie są nawet w stanie pochłonąć

Projekcja NBP: Wzrost PKB przyspieszy do 4,2% w 2017, spowolni do 3,6% w 2018 r.

absorpcji funduszy strukturalnych UE w kolejnych latach perspektywy dla wzrostu popytu inwestycyjnego pozostaną korzystne. Rosnący fundusz płac będzie sprzyjał poprawie sytuacji finansowej gospodarstw domowych, lecz wpływ transferów z programu "Rodzina 500+" na dynamikę konsumpcji będzie stopniowo

Colliers: W Trójmieście może zostać oddane jeszcze ok. 100 tys. m2 biur w 2017r.

2016 r. popyt brutto na powierzchnię biurową w Trójmieście wyniósł 93 tys. m2 i był zbliżony do rekordowego poziomu z 2015 r. Absorpcja powierzchni biurowej utrzymuje się na relatywnie wysokim poziomie (44 tys. m2), pomimo spadku o 15% r/r. Największym zainteresowaniem ze strony najemców cieszył się

Comarch: Przejmowanie utrzymania KSI ZUS realizowane zgodnie z planem (aktual.)

dokonał poprawy napotkanych błędów blokujących przetwarzanie wypłat świadczeń dla klientów ZUS" ? wskazano także. "Dekompozycja usług realizowana przez Comarch oraz absorpcja wiedzy o procesach biznesowych w obszarze KSI ZUS przynosi pozytywne i spodziewane efekty w

Comarch: Przejmowanie utrzymania KSI ZUS realizowane zgodnie z planem

zakończyła się pełnym sukcesem potwierdzając praktyczną gotowość Comarch do przejmowania wsparcia dla ZUS w dodatkowych obszarach" ? wskazano także. "Dekompozycja usług realizowana przez Comarch oraz absorpcja wiedzy o procesach biznesowych w obszarze KSI ZUS przynosi

mBank wprowadził nową aplikację mobilną

absorpcji tych rozwiązań" - powiedział prezes mBanku Cezary Stypułkowski, podczas konferencji. Według danych banku już prawie 20% wszystkich przelewów w mBanku dokonywana jest wprost z aplikacji mobilnej. Z kolei sprzedaż ubezpieczeń turystycznych w 30% realizowana jest w

Linie 400 razy cieńsze od ludzkiego włosa. Mogą być z tego miliony

zwiększa absorpcję energii słonecznej. Z kolei w smartfonach dzięki liniom XTPL można byłoby uzyskać tę samą jasność wyświetlacza przy zużyciu mniejszej ilości energii. A to wpłynęłoby na żywotność baterii. – Mamy jeszcze kilka innych pomysłów i będziemy zgłaszać kolejne patenty – deklaruje

Tajemnice księgowych cudów Poczty Polskiej. Społeczna funkcja listonosza za 431,6 mln zł

powyższe, m.in. występujący u operatora wyznaczonego bardzo wysoki udział kosztów stałych utrzymania sieci, spadek wolumenów powoduje zwiększoną jednostkową absorpcję kosztów stałych, a przy niższych przychodach przekłada się to na zmiany w wynikach z poszczególnych rodzajów działalności. I &bdquo

PKO BP: Wzrost PKB spowolni do 2,9% w 2016 r., przyspieszy do 3,2% w 2017 r.

tym roku kontynuowane. W 2016 r. deficyt fiskalny wyniesie według jego szacunków 2,2% PKB, a w 2017 r. - 2,6% PKB w związku z zakładanym przez bank absorpcją środków z UE. PKO BP oczekuje, że na koniec 2016 r. rentowności obligacji skarbowych 2-letnich wyniosą 1,80%, 5

Knight Frank: Wskaźnik pustostanów na warszawskim rynku biurowym wzrósł do 15,6%

przez Knight Frank. ?Pomimo podpisania umów najmu aż 611.000 m2 powierzchni biurowej, absorpcja netto oscylowała wokół 140.000 m2 biur. Niższe niż w 2013 roku (o ok. 25%), tempo wchłaniania nowych zasobów, przy znaczącej skali nowo oddanej podaży, przyczyniło się do wzrostu wskaźnika pustostanów do

Europa coraz głośniej mówi o credit crunchu. Dlaczego banki są znów w opałach?

operacyjnego. Nie dziwi zatem wstrzymanie wypłat dywidendy do 2021 r. EBC, który wydał taką rekomendację, słusznie argumentuje, że banki powinny zaangażować wolne zasoby kapitałowe do walki z kryzysem, przeznaczając je na udzielanie kredytów i absorpcję strat. Niektóre banki odraczają wypłatę dywidendy w

C&W: Podaż nowej powierzchni biurowej w Warszawie osiągnie 450 tys. m2 w 2016 r.

, 7,35 tys. m2 w projekcie przy ul. Skierniewickiej 16-20 (przednajem). Wskaźnik absorpcji netto wyniósł 133 tys. m2, podczas gdy w całym 2015 roku był na poziomie 284 tys. m2, podano również. Średnia stopa pustostanów w Warszawie na koniec I połowy 2016 osiągnęła wartość 15,4

Przegląd prasy

absorpcji obniżek stóp proc. --Poczta Polska: Popularność opcji 'Odbiór w Punkcie' wzrosła o ok. 50% r/r --Asseco pracuje nad umowami w segmencie chmury, nie wyklucza docelowo przejęć --Fitch obniżył rating Taurona do BBB

Apel ekonomistów o przejrzystość finansów państwa

oprocentowanie długu, tym gwałtowniejszy może być wzrost kosztów obsługi długu wywołany nawet umiarkowanymi podwyżkami stóp procentowych w przyszłości czy zmianą sentymentu rynków finansowych. Finanse publiczne muszą być przygotowane do absorpcji takiego szoku. Doświadczenia kryzysów finansowych na świecie

absorpcja

Absorpcja (od łac. absorptio - pochłanianie) - termin stosowany w wielu dziedzinach oznaczający pochłanianie, wchłanianie.

więcej o absorpcja na pl.wikipedia.org