absorpcją funduszy

Projekt ustawy o obligacjach, dot. zwiększenia kapitału Tier I - w konsultacjach

Warszawa, 13.07.2020 (ISBnews) - Projekt nowelizacji o obligacjach, zakładający możliwość emisji przez banki, zakłady ubezpieczeń oraz domy maklerskie instrumentów kapitałowych wyposażonych w mechanizm absorpcji strat, został przekazany do konsultacji społecznych, wynika z

Koniec pustych biznesów. Czy grozi nam wielkie pęknięcie drugiej bańki internetowej?

Koniec pustych biznesów. Czy grozi nam wielkie pęknięcie drugiej bańki internetowej?

nie wskazuje też, żeby miało się coś poprawić. Niemal każda większa firma technologiczna straciła na wartości. Z rynku wycofują się inwestorzy; fundusze VC, do tej pory hojne, zakręcają kurek z gotówką. Czytaj też: " Nie czytam prasy, telewizji nie oglądam, radio to ja mam w samochodzie"

Projekcja NBP: Wzrost PKB spowolni do 3% w 2016, przyspieszy do 3,6% w 2017 r.

inwestycji spowodowanym zmniejszaniem się funduszy unijnych wraz z absorpcji zakończeniem perspektywy finansowej UE 2007-2013" - czytamy w raporcie. Wzrostowi spożycia indywidualnego w całym horyzoncie projekcji będzie sprzyjała dalsza poprawa sytuacji na rynku pracy, która

Fitch podniósł prognozy wzrostu PKB Polski - do 5,1% w 2018 r. i 3,8% w 2019 r.

we wrześniu). "Fitch spodziewa się, że pewne poluzowanie fiskalne - przede wszystkim pod postacią zwiększonych wydatków socjalnych - co będzie wspierało wzrost. Jednak prognozuje, że wzrost spowolni na przestrzeni lat 2019 i 2020 wraz ze zmniejszeniem tempa absorpcji

Prezes Idea Banku: Mamy zdolność do pełnej absorpcji obniżek stóp proc. 

Warszawa, 21.05.2020 (ISBnews) - Idea Bank ma pełną zdolność do 100-proc. absorpcji obniżek stóp procentowych dzięki potencjałowi do dalszej redukcji oprocentowania depozytów, poinformował prezes Jerzy Pruski. Idea Bank ma stać się bankiem pierwszego wyboru dla

Projekcja NBP: Wzrost PKB spowolni do 4,5% w 2019 r. i 4% w 2020 r.

inwestycji publicznych wpłynie założona w projekcji ścieżka absorpcji funduszy unijnych finansujących te wydatki, których wykorzystanie w 2019 r. wzrośnie już tylko w niewielkim stopniu, a w kolejnych latach zacznie się obniżać" - czytamy dalej. Do pogorszenia perspektyw

S&P: Niższe fundusze z UE po 2021 r. mogą wpłynąć na ratingi krajów CEE

drugi największy płatnik netto, fundusze dostępne w nowej perspektywie od 2021 roku "niemal na pewno będą zmniejszone". "Oczekujemy przyspieszenia wzrostu gospodarczego we wszystkich krajach CEE w tym roku z uwagi na wzrost absorpcji funduszy UE. Ponadto wzmocni

Nowela ustawy o obligacjach pozwoli na uzyskanie dodatk. kapitału regulacyjnego

doprecyzować obecnie istniejące rozwiązania prawne, a także określić emitentów uprawnionych do emisji instrumentów, które mogą być zaliczane do ich funduszy własnych albo środków własnych. "Przyjęte w projekcie rozwiązania tworzą zatem podstawy prawne do emitowania przez banki

NBP wypracował 7,83 mld zł zysku w 2019 r., z tego 7,44 mld zł trafi do budżetu

Warszawa, 17.04.2020 (ISBnews) - Narodowy Bank Polski (NBP) wypracował zysk w kwocie 7 828,5 mln zł w 2019 roku. Zgodnie z ustawą o NBP, tegoroczny zysk banku centralnego podlega podziałowi na wpłatę do budżetu państwa w wysokości 7 437,1 mln zł oraz odpis na fundusz rezerwowy

Trzecińska z NBP: Wzrost PKB spowolni do ok. 4% w tym roku

powodu niższej dynamiki absorpcji funduszy unijnych finansujących nakłady na środki trwałe" - powiedziała Trzecińska podczas XVII edycji Banking Forum. Dodała, że ma nadzieję, iż ostatnie zapowiedzi rządu w obszarze polityki fiskalnej będą łagodzić obniżenie tempa wzrostu

Projekcja NBP: Wzrost PKB spowolni do 4,3% w 2019 r. i 3,6% w 2020 r.

głównych parterów handlowych Polski. W tym samym kierunku będzie oddziaływać wolniejszy wzrost absorpcji funduszy europejskich w końcowej fazie perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020" - czytamy w "Raporcie o inflacji". "Skalę spowolnienia dynamiki popytu

Rząd planuje znowelizować ustawę o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym w III kw.

Warszawa, 25.02.2020 (ISBnews) - Rząd planuje znowelizować ustawę o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (BFG), systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, by wzmocnić zdolności banków do pokrycia strat i rekapitalizacji w procesach restrukturyzacji, wynika z

NCBR dofinansuje 56 projektów na Mazowszu na kwotę ok. 500 mln zł

rodzinnych firmach, w szczególności z sektora MŚP, leży ogromny potencjał, który odpowiednio stymulowany przyniesie wymierne korzyści dla polskiej gospodarki" - powiedział wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego Wojciech Maksymowicz, cytowany w komunikacie. Mimo absorpcji

Operator Chmury Krajowej będzie miał 100 mln zł kapitałów na koniec br. 

, poinformował ISBnews wiceprezes PKO Banku Polskiego Adam Marciniak. "Dalsze inwestycje to efekt postępujących prac. Dofinansowanie Operatora Chmury Krajowej przez PKO Bank Polski oraz Polski Fundusz Rozwoju pozwoli na realizację kolejnych faz projektu. Obecnie spółka zasilona

C&W: Poza Warszawą ma powstać blisko 1 mln m2 powierzchni biurowej

, Katowicach, Poznaniu, Łodzi, Szczecinie i Lublinie) wyniosły ponad 4,637 mln m2. Analitycy międzynarodowej firmy doradczej Cushman & Wakefield wskazują na wysoki poziom absorpcji, spowodowany wzmożoną aktywnością najemców w 2017 r. i zabezpieczeniem umowami przednajmu powierzchni biurowej oddawanej do użytku

EBOiR obniżył prognozę PKB Polski w 2012 i 2013

z uwagi na słabszą absorpcję funduszy unijnych. Inwestycje prywatne prawdopodobnie także spadną z poziomów na początku roku - dodano w raporcie. Analitycy banku podali jednak, że zagrożenia związane z zewnętrznym finansowaniem są małe z uwagi na sprzyjające warunki na

Fitch: Dodatkowe zabezpieczenia kapitałowe pozytywne dla ratingów banków

zdolności banków do absorpcji strat, uważa Fitch Ratings. Ponadto dodatkowe wymogi kapitałowe mogą mieć skutek w postaci podniesienia kapitału oraz niższego wzrostu kredytów w przypadku niektórych banków. "Niższa akcja kredytowa jest obecnie prawdopodobna, ponieważ nowe

Projekcja NBP: Wzrost PKB spowolni do 4% w 2019 r. i 3,7% w 2020 r.

wzroście absorpcji funduszy unijnych, finansujących nakłady na środki trwałe, w kolejnych latach - obejmujących końcową fazę perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020 - ich dynamika będzie się obniżać. Uwarunkowania te będą negatywnie wpływać na tempo wzrostu inwestycji, które zgodnie ze scenariuszem

APK: Wydatki na inwestycje rządowe i samorząd. wyniosą śr. 4,5% PKB w 2019-2022

konwergencji. Aktualizacja 2019". "Przewiduje się, że po dwóch latach silnego wzrostu dynamika inwestycji sektora instytucji rządowych i samorządowych ulegnie w latach 2019-22 osłabieniu w związku ze ścieżką absorbcji funduszy z UE. Pomimo tego relacja wydatków

NBP: Inwestycje w II kw. planuje 23,6% firm - 1,5 pkt proc. więcej niż rok temu

w II kw. br." - czytamy w raporcie "Szybki Monitoring NBP - analiza sektora przedsiębiorstw". Bank centralny zaznaczył, że wyższe inwestycje w 2018 r. mogą być częściowo związane z poprawiającą się absorpcją funduszy unijnych. Wskazuje na to wyraźne

Minutes' RPP: Wzrost PKB w 2017 r. powinien przyspieszyć

, opublikowanych przez Narodowy Bank Polski (NBP). "W opinii członków Rady, będzie temu sprzyjać dalszy wzrost dynamiki konsumpcji oraz odbudowa inwestycji w warunkach stopniowego zwiększania stopnia absorpcji funduszy unijnych." - czytamy w "minutes"

NBP: Wyzwaniem może być niska rentowność zwłaszcza mniejszych banków

długim okresie szczególnie ważne w kontekście konkurencji ze strony podmiotów fintech, w tym działających transgranicznie. Rentowności kapitału są szczególnie niskie w średnich i mniejszych bankach, co zwiększa ich podatność na szoki i ogranicza zdolności do absorpcji strat oraz odbudowy kapitału w

NBP: Wynik finansowy za 2018 rok wyniósł zero złotych

. nie nastąpi wpłata do budżetu państwa ani nie zostanie dokonany odpis na fundusz rezerwowy NBP" - czytamy w "Sprawozdaniu finansowym Narodowego Banku Polskiego na dzień 31 grudnia 2018 roku". Zgodnie z art. 62 i 69 ustawy o NBP zysk NBP podlega podziałowi (w

RPP utrzymała stopy bez zmian, oczekuje szybszego wzrostu PKB i CPI w 2017 r.

zdolności produkcyjnych oraz stopniowe zwiększanie stopnia absorpcji funduszy unijnych" - czytamy w komunikacie. RPP oczekuje, że wzrost PKB w IV kw. 2016 r. ukształtuje się na obniżonym poziomie, podobnie jak w III kw. br. "Spowolnienie

Projekcja NBP: Wzrost PKB przyspieszy do 4,2% w 2017, spowolni do 3,6% w 2018 r.

absorpcji funduszy strukturalnych UE w kolejnych latach perspektywy dla wzrostu popytu inwestycyjnego pozostaną korzystne. Rosnący fundusz płac będzie sprzyjał poprawie sytuacji finansowej gospodarstw domowych, lecz wpływ transferów z programu "Rodzina 500+" na dynamikę konsumpcji będzie stopniowo

ZUT NOT: Wydatki na B+R w Polsce to 1% PKB, średnia unijna to ponad 2%

;Ten 1% w mojej ocenie wynika przede wszystkim z absorpcji funduszy unijnych. A co będzie w kolejnych latach, kiedy te środki się skończą? W naszym kraju panuje ogromna dysproporcja pomiędzy nakładami państwa a przemysłem. W krajach zachodnich jest to mniej więcej 50 na 50. Musimy mieć również jakiś

Projekcja NBP: Wzrost PKB wyniesie 4,6% w 2018 r. i 3,8% w 2019 r.

potencjału produkcyjnego polskiej gospodarki oraz rosnącą absorpcją funduszy strukturalnych UE z bieżącej perspektywy finansowej 2014-2020 podał także NBP. "Korzystnie na popyt krajowy oddziaływać będzie niski poziom stóp procentowych i związane z nim niskie koszty kredytu

Navigator/Fordata: Liczba transakcji M&A wzrosła o 15 r/r do 63 w II kw. 2019 r.

, przedsiębiorstwa oferujące wyspecjalizowane rozwiązania technologiczne, szczególnie w zakresie nowych technologii, są w kręgu zainteresowania nie tylko inwestorów strategicznych, ale również finansowych. To zainteresowanie jest odzwierciedlone w ostatnich transakcjach funduszy private equity. Inwestorzy finansowi

NBP wpłacił ponad 7,4 mld zł z wypracowanego zysku do budżetu państwa

7 828,5 mln zł. Zgodnie z ustawą o NBP, ubiegłoroczny zysk banku centralnego podlega podziałowi na wpłatę do budżetu państwa w wysokości 7 437,1 mln zł oraz odpis na fundusz rezerwowy NBP (5% zysku) w kwocie 391,4 mln zł, wskazano w komunikacie. "Wpłata tak znacznej

Apel ekonomistów o przejrzystość finansów państwa

finansowe oparte na Polskim Funduszu Rozwoju i Banku Gospodarstwa Krajowego. Instytucje te zadłużają się w celu finansowania programów rządowych z pominięciem budżetu państwa i krajowej definicji państwowego długu publicznego. Jednocześnie nie rozpoczęto prac nad nowelizacją budżetu państwa, który w wersji

Prezes ZBP: W pomoc kredytobiorcom w CHF powinno zaangażować się państwo

. Do 2020 roku banki będą musiały bowiem udźwignąć wielomiliardowe koszty związane m.in. ze stworzeniem buforów kapitałowych, kapitalizowaniem Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG), restrukturyzacją SKOK-ów oraz podniesieniem funduszy własnych. Prezes ZBP wskazał, że sektor

Bank Światowy: polska gospodarka przejściowo spowolni

wzrost konsumpcji prywatnej podtrzymywany przez dobrą sytuację na rynku pracy, tani kredyt czy program "Rodzina 500 plus" napędzają wzrost gospodarczy w Polsce - mówi Leszek Kąsek, starszy ekonomista w warszawskim biurze Banku Światowego. - Z kolei niższa absorpcja funduszy z Unii Europejskiej

Deloitte: Co drugi samochód w 2040 r. będzie miał napęd elektryczny

regulacyjne. Również rozwój mobilności przyspiesza absorpcję pojazdów elektrycznych. Takie zjawiska, jak carsharing i rosnąca świadomość ekologiczna konsumentów wpływają pozytywnie na dynamizację rynku aut elektrycznych" - zaznaczył ekspert w Zespole ds. Elektromobilności Deloitte Karol Wierzbicki

Przegląd prasy

obejmą akcje Grupy Azoty Polyolefins za 334,97 mln zł --BGK sprzedał obligacje za 8,95 mld zł na rzecz Funduszu Przeciwdziałania COViD --MF sprzedało w ramach sprzedaży dodatkowej obligacje o wartości 413 mln zł --Liczba

Projekcja NBP: Wzrost PKB wyniesie 4,8% w 2018 r. i 3,6% w 2019 r.

spożycie gospodarstw domowych pozostanie głównym źródłem wzrostu gospodarczego. "Relatywnie wysokiej konsumpcji będzie sprzyjać korzystny z punktu widzenia pracowników rozwój sytuacji na rynku pracy skutkujący utrzymaniem dynamiki funduszu płac na wysokim poziomie. Sytuacja

PKO BP: Bank podtrzymał prognozę wzrostu PKB w 3,9% r/r w br. i 4,1% w 2018 r.

. Bank zakłada, że w 2017 r. największy wkład w inwestycje będzie miał sektor prywatny. "Jeśli chodzi o wzrost gospodarczy, to czynniki ryzyka dla tempa wzrostu gospodarki jakie dostrzegamy to tempo absorpcji funduszy UE, które mogą rozłożyć się w czasie, co ewentualnie

NBP: Podatek bankowy spowoduje, że do 22% banków może wykazać stratę

wewnętrznych oraz zewnętrznych poprzez emisję kapitału akcyjnego (inwestorzy oczekują bowiem określonego zwrotu na kapitale własnym). Zmniejszy to zdolność banków do absorpcji strat. Ograniczona możliwość zwiększenia funduszy własnych powodowałaby również, że część banków byłaby zmuszona do zmniejszenia akcji

Deutsche Bank prognozuje wzrost PKB Polski na poziomie 2,8% w 2016 r.

pieniężnej wiążą spadek inwestycji z niskim poziomem absorpcji funduszy unijnych, który ma się poprawić w 2017 r., i oczekują, że inflacja zbliży się do dolnej granicy szerokiego celu w połowie 2017 r., dlatego podtrzymujemy nasze zdanie, że stopy procentowe pozostaną w 2017 r. na poziomie 1,5%"

Bruksela pomoże unijnym słabeuszom korzystać z funduszy UE

- To wyjątkowa odpowiedź na wyjątkowe okoliczności - powiedział w poniedziałek José Manuel Barroso, nazywając pomysł KE "planem Marshalla" mającym ożywić gospodarkę. Mechanizm jest prosty - UE chce zwiększyć poziom absorpcji funduszy unijnych przez znajdujące

Sura z RPP: Wzrost PKB przekroczy 4,5% w 2018 r., później będzie się osłabiać

względu na rosnącą absorpcję funduszy unijnych" - wskazał członek RPP. Do kontynuacji ożywienia inwestycji w tym sektorze przyczyniły się w największym stopniu nakłady jednostek samorządu terytorialnego, które nominalnie wzrosły o 83,1% r/r (w ujęciu kasowym), dodał

Savills: Transakcje inwestycyjne w nieruchomościach sięgnęły 2 mld euro w I kw.

inwestycyjnym. "Przejęcie portfela centrów handlowych M1, Auchan, Power Park, Bi1 oraz Praktiker o łącznej wartości około 1 mld euro przez grupę Chariot Top, za którą stoją fundusze PIMCO, Oaktree i Redefine oraz pierwsza transza odsprzedaży części tego portfela (cztery centra M1

NBP: Polska wśród 4 najszybciej rozwijających się krajów w regionie w 2015 r.

związane z przejściowym, silnym zwiększeniem się absorpcji środków z funduszy UE. "W Rumunii ważnym czynnikiem podwyższającym dynamikę PKB w 2015 r. były dodatkowo obniżki podatków oraz zwiększone wydatki na świadczenia socjalne i wynagrodzenia w sektorze usług publicznych, sprzyjające utrzymaniu

Fundusze strukturalne płyną szerokim strumieniem

Unijna komisarz ds. polityki regionalnej Danuta Hübner, która przedstawiła we wtorek w Brukseli stopień wykorzystania funduszy, chwaliła wszystkie nowe kraje. - Absorpcja środków wzrosła niesamowicie. W 2007 r. kraje te otrzymały tyle samo pieniędzy, co w latach 2004-06 w

Oceniamy rząd Beaty Szydło. Przyspieszenie tylko na papierze, główna bolączka: brak inwestycji

bieżącym - nie tylko publicznych, ale też prywatnych – to największa porażka polityki gospodarczej ekipy PiS. Częściowym wytłumaczeniem może być mniejsza absorpcja funduszy unijnych wynikająca zarówno ze zmian w administracji państwowej, jak i z cykliczności pozyskiwania funduszy. Inwestycje

PKO BP: Wzrost PKB w 2017 r. sięgnie 3,9%, przyspieszy do 4,1% w następnym roku

; - powiedział główny ekonomista PKO Banku Polskiego Piotr Bujak podczas śniadania prasowego. Dodał, że choć już w tym roku poziom absorpcji środków z UE będzie rósł, to prawdziwy szczyt wykorzystania funduszy nastąpi dopiero w 2018 i 2019 roku. Ten zastrzyk wraz z rosnącą aktywnością

Jak pozbyć się gazów

z pierwszych powstanie właśnie w Polsce, w elektrowni Bełchatów należącej do koncernu PGE. Dostała ona 180 mln euro z unijnych funduszy na wdrożenie pilotażowego projektu. Już dziś wiadomo, że inwestycja będzie skomplikowana - tak jak sam proces wychwytywania CO2. W

Przegląd prasy

--Dane za I wskazują na wyraźne ożywienie w gospodarce w 2017 r. wg analityków --Moody's: Inwestycje samorządów w CEE będą zależne od absorpcji funduszy UE --FAMMU/FAPA: Eksport cukru wzrósł o 8,9% ilościowo i o 21,4% wartościowo w I-XI

Polskie lotniska bez ładu i składu. Ale czy rządowa strategia coś zmieni?

, gdy jakiś samorząd będzie chciał tworzyć je samodzielnie - dodał. Nie wszyscy się z tym zgodzili. - Poprzedni plan rozbudowy lotnisk powstał tylko w celu absorpcji funduszy UE. Teraz, gdy lotniska są pobudowane i każde ma swoją strategię, nie widzę sensu tworzenia nowej

Rząd przyjął uchwałę ws. planu finansowego państwa na lata 2017-2020

% w 2018 r. i po 6% w latach 2019-2020, podano także. "Według danych za 2016 r., stopa absorpcji funduszy strukturalnych (relacja wypłaconych środków do dostępnego budżetu) w ramach perspektywy finansowej 2007-2013 wyniosła 95%. Oznacza to, że płatności dla Polski

Czerwcowe dane wskazują na niższą dynamikę PKB w II kw. wg analityków

większe ożywienie powinno być widoczne w inwestycjach (za sprawą przyspieszającej absorpcji funduszy unijnych)" - główny ekonomista Banku Pocztowego Monika Kurtek. "Wyłączając zmienność danych z tytułu efektów sezonowych, dane czerwcowe wskazują na utrzymanie solidnego

Ich talerze z otrąb to polski hit eksportowy. Firma Biotrem produkuje jadalne i ekologiczne naczynia

oczekiwaliśmy. Wzięliśmy wcześniej kredyt z banku, który trzeba było spłacać. Przeceniliśmy zdolność absorpcji nowego produktu na rynku, a to wymaga dużo czasu – przyznają. Warszawiacy jako pierwsi poznali talerze Biotremu. Pojawiły się w popularnej wegańskiej burgerowni Krowarzywa. – To nam dało

Będzie łatwiej o unijne euro?

strony formalnej inwestycji o całkowitej wartości ok. 10 mln zł. - We Włoszech powstanie takiego funduszu spowodowało nagły wzrost absorpcji środków unijnych - powiedziała minister Herbst. Jej zdaniem kredyty na koszty przygotowań będą szczególnie przydatne dla małych

Dane za 2017 pozwalają liczyć na ponad 4% wzrostu PKB w 2018 r. wg analityków

, że odbudowie kapitału w ubiegłym roku sprzyjała zwiększona absorpcja środków unijnych wykorzystywanych do współfinansowania m.in. projektów o charakterze inwestycyjnym, a także prawdopodobne ożywienie inwestycji prywatnych. Ekonomiści są podzieleni w opiniach, na ile

Wzrost PKB w 2017 r. może ukształtować się powyżej 3% wg analityków

miesiące powinny przynieść natomiast widoczne odbicie dla tej kategorii, wspieranej między innymi przez lepszą absorpcję funduszy unijnych (na co wskazują nadwyżki na rachunku kapitałowym), co wraz z dalej umacniającą się konsumpcją przyniesie przyspieszenie dynamiki PKB w 2017 r. do powyżej 3%"

Dostaniemy w skórę ekonomicznie, finansowo i wizerunkowo

chcą rozpadu Unii. - Owszem, są. To skutek kryzysu i efekt rozszerzenia w 2004 r. Absorpcja nowych państw członkowskich, nasze rosnące aspiracje i wydatki z tym związane - to wszystko powodowało napięcia w społeczeństwach zachodnich. Z uchodźcami jest podobnie: ludzie

PKB za I kw. sugeruje wzrost ponad 4,5% w całym 2019 r. wg analityków

publicznych (szczyt absorpcji środków z UE), a także kontynuację wdrażania nowego programu fiskalnego, który będzie stymulować konsumpcję. Nie zapominamy jednak o czynnikach zewnętrznych (twardy brexit, wojna handlowa UE-USA), których materializacja pozostaje głównym źródłem negatywnego ryzyka dla polskiego

Dynamika PKB w IV kw. poniżej 5%, w tym roku spadnie poniżej 4% wg analityków

od naszych oczekiwań (4,5%). Strukturę wzrostu PKB w IV kw. można jednak uznać za rozczarowującą. Po pierwsze, wyraźnie spowolnił wzrost konsumpcji (do 3,9% wobec 4,5% w III kw.), co jest niespodzianką w świetle danych o dynamice funduszu płac i sprzedaży detalicznej w IV kw. ub.r. Wyraźne

Rosnący popyt krajowy i zagr. wesprze prod. przemysłową w kolejnych miesiącach

miesiąc wcześniej, przy prognozach zakładających wzrost o 7,2 proc. rdr. Wyniki te pasują do wysokich poziomów wskaźników koniunktury gospodarstw domowych. Jednocześnie też dobrze korespondują z wczorajszymi odczytami z krajowego rynku pracy ? silny wzrost realnego funduszu płac napędza wydatki

Lipcowe dane przemawiają za wzrostem PKB powyżej 4% w III kw. wg analityków

strumieniem fundusze unijne z perspektywy 2014-2020 z całą pewnością odciskają na niej największe piętno. Wzrost produkcji budowlanej o 19.8%r/r jest wzrostem najwyższym nie tylko w tym roku, ale ogólnie najwyższym od stycznia 2012 r., i wskazuje na silne przyspieszenie inwestycji. Podsumowując ? dane lipcowe

Tempo wzrostu PKB może sięgnąć 4,3% w 2017 r. wg analityków

dzieci funduszami w ramach programu Rodzina 500+, ale także poprawiająca się z punktu widzenia pracownika sytuacja na rynku pracy mocno zachęca do większych wydatków. Dynamika konsumpcji przekroczyła w trzecim kwartale br. zapewne 5.0%r/r, gdzie ostatnio tak wysokie tempo jej wzrostu notowane było w

Dane za II wskazują na nieco mniejszy optymizm dot. perspektyw gospodarki w 2017

. "Na przestrzeni kolejnych miesięcy spodziewamy się mimo wszystko przyspieszenia produkcji przemysłowej i budowlanej, m.in. za sprawą poprawy koniunktury w strefie euro i napływowi funduszy unijnych natomiast w przypadku sprzedaży detalicznej należy raczej oczekiwać stabilizacji dynamiki

Tempo wzrostu PKB może wynieść 4,3-4,5% w całym 2017 r. wg analityków

gospodarstw domowych wspierana jest od zeszłego roku wypłacanymi rodzinom posiadającym dzieci funduszami w ramach programu Rodzina 500+ (w tym roku wypłaconych ma zostać 23 mld zł wobec 17 mld w 2016 r.), ale także poprawiającą się z punktu widzenia pracownika sytuacją na rynku pracy. Do konsumpcji dołączyły

Wrześniowe dane wskazują na wzrost PKB rzędu 4,5-4,7% w III kw. wg analityków

potwierdzają wyraźne odbicie w zakresie inwestycji w 3Q17 ? wiele wskazuje jednak, że ożywienie na obecnym etapie dotyczy głównie publicznych inwestycji infrastrukturalnych współfinansowanych z funduszy unijnych wobec braku wyraźnej poprawy nastrojów inwestycyjnych w sektorze prywatnym. Sprzedaż detaliczna

Kontynuacja dobrej koniunktury sugeruje 4% wzrostu PKB w II kw. wg analityków

odniesienia z roku ubiegłego. Aczkolwiek pogorszenie nie powinno być znaczące w związku z utrzymywaniem się wysokiego realnego funduszu płac" - główny ekonomista BPS TFI Krzysztof Wołowicz "Produkcja przemysłowa wzrosła w maju o 9,1% r/r, wobec oczekiwanego przez rynek

Tempo wzrostu gospodarczego w I kw. 2017 r. może zbliżyć się do 4% wg analityków

miesiąc wcześniej. Dane dobrze korespondują zarówno z wczorajszymi danymi z rynku pracy, pokazującymi szybki wzrost realnego funduszu płac, jak i dzisiejszymi o poprawie nastrojów gospodarstw domowych. Ponadto kolejny miesiąc z rzędu wzrósł roczny indeks PPI, do poziomu 4,7 proc. z 4,5 proc. w lutym (po

Bank to nie supermarket

? - Umiejętność absorpcji funduszy to nie jest kwestia świadomości, tylko sprawnie działającej maszyny biurokratycznej. Oczywiście, mamy do tego specjalny departament, jak również możemy finansować pomostowo pod przyszłe transfery z Brukseli. - Proszę wyjaśnić więc, dlaczego banki nie