absolwent technikum

Agata Kinasiewicz

Zawodowi emigranci. Jak ich zatrzymać?

Zawodowi emigranci. Jak ich zatrzymać?

Absolwenci szkół zawodowych i techników gotowi są podjąć pracę za 2,5 tys. zł brutto. Jeśli jej nie znajdą - wyjadą.

Zmierzch liceów? Już 55 proc. uczniów wybrało zawodówki i technika, a MEN szykuje nowe zawody

Jeszcze dziesięć lat temu technika i szkoły zawodowe wybierało 47,5 proc. absolwentów gimnazjów i ten stan utrzymywał się przez lata. Ten rok szkolny jest dopiero trzecim z kolei, gdy licea wybrała mniej niż połowa uczniów.

Dobry wujek Brudziński (dla znajomych Jojo), co kumpli nie zapomina

Kolega z akademika został nieformalnym szefem portu. Były polityk, fan samochodów - trafił do stoczni. Informatyk - do zakładów chemicznych. Znalazło się też coś dla kumpla z technikum i kuzynki z południa kraju. Co ich łączy? Joachim Brudziński. Zachodniopomorski baron PiS.

KGHM: Nowo wprowadzone zawody górnicze to przełom w kształceniu kadr dla grupy

, podała spółka. Ministerstwo Edukacji Narodowej rozszerzyło listę zawodów górniczych o "górnika podziemnej eksploatacji kopalin innych niż węgiel kamienny" oraz "technika podziemnej eksploatacji kopalin innych niż węgiel kamienny". Zmiany wprowadzone przez

Jak zdobyć stypendium. Zaczęły się nabory!

Jak zdobyć stypendium. Zaczęły się nabory!

programy stypendialne warto jeszcze zwrócić uwagę? Stypendium dla ucznia 1. Program Stypendialny Horyzonty Fundacji EFC, realizowany wspólnie z Fundacją Rodziny Staraków, oferuje wsparcie uczniom z małych miejscowości, którzy chcą zdobywać wiedzę w liceach i technikach w dużych miastach. Program zapewnia

Młodzi wolą komputery niż pracę w kopalniach. Szkoły zamykają klasy górnicze, bo nie ma chętnych

Młodzi wolą komputery niż pracę w kopalniach. Szkoły zamykają klasy górnicze, bo nie ma chętnych

zaczęły proponować szkołom umowy, na podstawie których oferowały absolwentom gwarancję zatrudnienia. Młodzi ludzie odbierali świadectwa i na pniu dostawali angaż w kopalni. W latach 2004-14 sama tylko Kompania Węglowa udzieliła 8416 gwarancji zatrudnienia dla uczniów zawodówek i techników. Świeżo

ARP i KRePUZ mają poruzmienie ws. kształcenia kadr na potrzeby grupy ARP

pracodawców i, co za tym idzie, zwiększenie szans absolwentów na rynku pracy. To jeden z priorytetów działań podejmowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Uważam, że inicjatywy takie jak ta, które za główny cel stawiają sobie zapewnienie przedsiębiorcom wykwalifikowanej kadry i ułatwienie

PGE podpisała porozumienia o współpracy ze szkołami w Bełchatowie i Kleszczowie

rokiem ilość absolwentów z wykształceniem w zawodzie technik mechanik spadła z prawie 12,5 tys. do niecałych 3 tys. a techników elektryków z 3 tys. do 1,2 tys. rocznie. Dlatego, by zmienić te niepokojące statystyki, należy jak najszybciej wdrażać projekty, wpływające na wizerunek szkół branżowych, tak

W Opolu powstanie zupełnie nowy zawód

W Opolu powstanie zupełnie nowy zawód

Starania trwają już od blisko roku. Utworzenie zupełnie nowego, nieumieszczonego na liście Ministerstwa Edukacji Narodowej zawodu w technikum wiąże się z załatwieniem wielu formalności. Trzeba m.in. przedstawić dokładny program nauczania, wykazać się

Sejm przyjął reformę edukacji, przywracającą m.in. 8-letnią szkołę podstawową

regulację ustanawiają nowy ustrój szkolny oraz modyfikują organizację szkół i placówek oświatowych. Wprowadzanie zmian rozpocznie się od roku szkolnego 2017/2018. Nowy system, oprócz 8-letniej szkoły podstawowej i 4-letniego liceum, obejmie też: 5-letnie technikum, 3-letnią branżową szkołę I stopnia, 3

Majster cenniejszy od magistra. Płacą mu dwa razy więcej

Majster cenniejszy od magistra. Płacą mu dwa razy więcej

teraz ludzi z zawodem. - Pracodawcy potrzebują ponad 400 tys. absolwentów zawodówek i techników - szacuje Łukasz Kozłowski, analityk z organizacji Pracodawcy RP. Tyle jest nieobsadzonych miejsc pracy (według GUS 50 tys.) powiększonych o deklaracje pracodawców z rządowego

1,2 tys. zł dla najlepszych uczniów, którzy chcą zostać górnikami

specjalne nagrody dla najlepszych uczniów techników górniczych. Każdy, kto otrzyma świadectwo z wyróżnieniem i będzie miał średnią powyżej 4,75, dostanie od Kompanii Węglowej 1,2 tys. zł specjalnej nagrody. - Chcemy promować najlepszych uczniów, bo to oni w przyszłości będą

Wyślij córkę do technikum. Będzie zarabiać więcej niż po studiach [LISTA NAJBARDZIEJ POŻĄDANYCH ZAWODÓW]

Wyślij córkę do technikum. Będzie zarabiać więcej niż po studiach [LISTA NAJBARDZIEJ POŻĄDANYCH ZAWODÓW]

lekarz czy nauczyciel, ale deklaracje to jedno, a praktyka - drugie: przez lata zawody te były nisko opłacane, a technikum było postrzegane jako coś znacznie gorszego niż liceum. Polacy na potęgę - i często na siłę - kształcili się na uczelniach wyższych. Rezultat? - Coraz bardziej widoczne staje się

Inżynier idzie do zawodówki. Łatwiej dostać pracę?

Wychowania Fizycznego w Katowicach, którzy zdobywają uprawnienia techników masażystów. - Na studiach jest zbyt mało zajęć z masażu, żeby absolwent mógł zdobyć uprawnienia. W szkole policealnej z masażu jest aż dziewięć godzin tygodniowo - wyjaśnia Julia Dziurska, dyrektorka Medycznej Policealnej Szkoły

Piotr Litwa został nowym członkiem zarządu spółki Kopex – PBSz

dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Bytomiu oraz w Gliwicach, wiceprezesa i prezesa Wyższego Urzędu Górniczego, a także od 12 marca 2014 roku do 8 grudnia 2015 roku wojewody śląskiego" - czytamy w komunikacie. Piotr Litwa jest absolwentem Wydziału Górniczego na

Przełomowa decyzja. Doradztwo zawodowe już w gimnazjach

Przełomowa decyzja. Doradztwo zawodowe już w gimnazjach

To przełomowa decyzja, bo dotychczas na pomoc doradców mogli liczyć uczniowie, którzy już wybrali szkołę ponadgimnazjalną. W efekcie firmy poszukujące absolwentów szkół zawodowych lub techników nie mają w kim wybierać. Natomiast te, które gotowe są zatrudniać humanistów

Marne wyniki w zawodówkach i technikach. Czy zabraknie nam ślusarzy?

Marne wyniki w zawodówkach i technikach. Czy zabraknie nam ślusarzy?

dla absolwentów, ale trudno im się było zmotywować. Tytuł technika jest za mało doceniany, a przecież tak trudno go zdobyć. - Materiałów trzeba szukać na własną rękę, nie można liczyć na podręczniki - mówi Arkadiusz, technik informatyk z Gorzowa Wlkp. - Brakuje zajęć

MEN zapowiada reformę zawodówek

MEN zapowiada reformę zawodówek

zawodowego oraz pomysły na zmianę. Ogłosiła, że na rozwój szkolnictwa zawodowego resort zarezerwował 120 mln euro. MEN chce m.in. wiedzieć, dlaczego zaledwie połowa uczniów zdaje egzamin zawodowy. Powiedziała też, że nie ma narzędzi, by monitorować, co się dzieje z absolwentami

Minimalnie 12 zł za godzinę, lepsze kształcenie zawodowe [PO EXPOSÉ]

Minimalnie 12 zł za godzinę, lepsze kształcenie zawodowe [PO EXPOSÉ]

. Lepsze dopasowanie absolwentów Odniosła się jednak do innego, być może najważniejszego problemu środowiska pracy, czyli niedopasowania kompetencyjnego. Premier zapowiedziała zmiany w szkolnictwie zawodowym, które nie nadąża za rynkiem pracy. Absolwenci Zasadniczych Szkół

Gdzie ci roszczeniowi pracownicy? Większość nie chce zmniejszenia godzin pracy do 35 tygodniowo. Zaskakująca postawa pracodawców

Gdzie ci roszczeniowi pracownicy? Większość nie chce zmniejszenia godzin pracy do 35 tygodniowo. Zaskakująca postawa pracodawców

wykształcenia wydawał się decydować o poparciu dla skrócenia tygodnia pracy.  Prawie 48 proc. badanych z wykształceniem podstawowym poparło ten pomysł (jednocześnie aż 22 proc. z nich nie umiało zająć stanowiska), wśród osób z wykształceniem zawodowym - 37 proc. Absolwenci liceów i techników na tak są w 36

100 tys. miejsc pracy w ekologicznej energii

100 tys. miejsc pracy w ekologicznej energii

Społecznego w ramach programu operacyjnego "Kapitał ludzki". Na jakie zarobki mogą liczyć absolwenci technikum? Według danych Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w dużym mieście młody technik może zarobić ok. 2 tys. zł na rękę, a fachowiec z

Klęska egzaminacyjna w zawodówkach. Czy zabraknie specjalistów?

Klęska egzaminacyjna w zawodówkach. Czy zabraknie specjalistów?

Egzaminów w zawodówkach nie zdało 20,4 proc. uczniów (polegli na teorii), a w technikach i szkołach policealnych - niemal aż 35 proc. (przerósł ich egzamin praktyczny). Umiejętności murarskie potwierdziła tylko połowa z nieco ponad 600 uczniów szkół

Prezydent podpisał ustawy przywracające m.in. 8-letnią szkołę podstawową

organizację szkół i placówek oświatowych. Wprowadzanie zmian rozpocznie się od roku szkolnego 2017/2018. Nowy system, oprócz 8-letniej szkoły podstawowej i 4-letniego liceum, obejmie też: 5-letnie technikum, 3-letnią branżową szkołę I stopnia, 3-letnią szkołę specjalną przysposabiającą do pracy, 2-letnią

MR: Likwidacja gimnazjów nie oznacza automatycznej utraty ich dotacji z UE

obszarze szkolnictwa powszechnego jest wyposażenie przyszłych absolwentów szkół w kompetencje umożliwiające sprawne ich funkcjonowanie na rynku pracy. Cel ten może zostać zrealizowany w różnej strukturze poziomów kształcenia i różnych placówkach edukacyjnych, podkreślił resort. Inwestycje w infrastrukturę

W energetyce czeka praca bez napięć

szczebla pracujący w elektrociepłowni 8-15 tys. zł, inżynier elektryk niskich napięć 6 tys. zł (wszystkie stawki brutto). Do zawodu garnie się już młodzież W sektorze praca jest nie tylko dla magistrów, ale też dla absolwentów techników. O tych drugich

W Polsce zabraknie górników, bo młodzi nie chcą pracować w kopalniach. "Sytuacja jest dramatyczna"

ministra energii na Kongresie Nowego Przemysłu. Nie ma klasy, bo nie było chętnych Według danych Ministerstwa Edukacji Narodowej z 21 szkół z klasami górniczymi (z wyłączeniem zagłębia miedziowego) w ub.r. szkolnym trzech nie ukończył żaden absolwent. W sumie było ich ponad 300. A jak pisał katowicki

Pokłóćmy się o przyszłość dzieci

szkolnym po raz pierwszy w klasach pierwszych w szkołach zawodowych i technikach jest więcej uczniów niż w liceach. Licea wybrało już tylko 45 proc. uczniów (przed rokiem - 51 proc.), technika - 37 proc., a szkoły zawodowe - 17 proc. absolwentów gimnazjum". To znak, że

Jak poprawić edukację? Więcej praktyki, więcej fachowców

Jak uczyć, żeby absolwenci pasowali do rynku pracy? Dyskutowaliśmy o tym w ramach projektu "Pracownia miast" zorganizowanego przez "Wyborczą" w Warszawie. Zanim eksperci rozpoczęli wyliczanie pomysłów na poprawę edukacji, głos oddano młodym warszawiakom. Co

Eksperci Lewiatana: Brakuje dobrych specjalistów

badania prowadziło Rządowe Centrum Studiów Strategicznych, ale zostało zlikwidowane, a resort pracy nie podjął tych zadań - mówi Sztanderska. Na dodatek kwalifikacje absolwentów firmy oceniają źle. Z badań Pracodawców RP (dawniej Konfederacja Pracodawców Polskich) wynika, że

ZNP krytykuje MEN za film o szkolnictwie zawodowym. Bo kobietom proponuje gorzej płatne zawody

. Bo dziś tylko co piąty absolwent gimnazjum decyduje się na zasadniczą szkołę zawodową, a 37 proc. wybiera technikum. Cykl "Zawód w cenie" znajdziecie tutaj. Komu potrzebna florystka? - MEN nie ma pomysłu na

Wielka polska inwestycja w... uczelnię w Angoli. Uczą gospodarki morskiej

W trakcie planowanego na 25 czerwca zjazdu absolwentów z okazji 70-lecia Sopockiego Ośrodka Nauk Ekonomicznych przewidziany jest panel absolwentów, który będzie okazją do prezentacji ciekawych sylwetek i osiągnięć ludzi biznesu, nauki, emigracji i polityki, którzy studiowali na

Statystyczny bezrobotny to wcale nie magister

młodych ludzi. Niemal połowa klientów pośredniaka przy ul. Toruńskiej nie ma jeszcze 34 lat. Ale okazuje się, że większość z nich skończyła najwyżej zawodówkę. Sporo jest też absolwentów szkół policealnych i techników (20 proc.). Najmniej wśród bydgoskich bezrobotnych - co może dziwić - osób, które

Uczniowie napisali poradnik dla nauczycieli informatyki

Rafał Mazgaj, Rafał Oparowski i Krzysztof Nadolski obecnie już studiują, ale pracę nad swoją książką rozpoczęli podczas nauki w piekarskim technikum. Postanowili opisać platformę Moodle, za pomocą której nauczyciel lub osoba prowadzącą szkolenie może

Nie szukaj pracy w urzędzie pracy

: absolwenci studiów humanistycznych, pedagodzy, politolodzy i filolodzy. Dużo też jest techników żywności, gastronomii, agrobiznesu, ochrony środowiska. Ocena pracodawców jest bezlitosna: - Takie wykształcenie często mają osoby, które po prostu chciały mieć jakiś zawód, więc poszły do techników. Tylko że

ARP: Współpraca z samorządami pomoże firmom z SSE znaleźć pracowników

przez ARP Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Euro-Park Wisłosan powstał Klaster Edukacji Zawodowej. "Liczymy, że już za kilka lat firmy inwestujące w rozwój Klastra będą mieć dostęp do absolwentów przygotowanych do pracy na konkretnych stanowiskach. Chcemy

Praca jest, ale absolwenci nie mają potrzebnych kwalifikacji

Pesa chce zatrudnić 300 ludzi. Szukają m.in. spawaczy, ślusarzy, mechaników, elektryków, lakierników. Absolwentów zawodówek. Z rekrutacją Pesa ruszyła latem. Bez pracy w Bydgoszczy i powiecie jest ponad 17 tys. ludzi. Na brak zajęcia narzeka wielu młodych. Dlatego problemy Pesy

Służba zdrowia na proteście. "Starsi lekarze mówią nam: Uciekajcie"

obecnością ostrzegali: Dziś jeszcze jesteśmy w Polsce, ale jeśli nic się nie zmieni, wyjedziemy. Naczelna Izba Lekarska szacuje, że za granicą pracuje ok. 30 tys. polskich lekarzy, a emigrować chce co czwarty absolwent medycyny. Razem z lekarzami maszerowali m.in. ratownicy

Na fachowców czeka praca i płacą im więcej

kilkuletnie przesunięcie problemu bezrobocia, które w końcu dopada niemal każdego absolwenta. Pięć najczęściej wybieranych przez uczniów kierunków kształcenia w kieleckich technikach w ostatnich latach to: fryzjer, technik usług gastronomicznych, technik budownictwa, technik

Harvard to nie Księżyc. Jest w zasięgu ręki

- powiedział Krzysztof Daniewski, prezydent klubu polskich absolwentów Uniwersytetu Harvarda, wręczając nagrody. Aleksandra Tylewicz jest uczennicą Gimnazjum nr 1 w Zielonej Górze. Przyszłość wiąże z medycyną i biotechnologią. Harvard College to dla niej tylko wstęp, a cel to pomoc

Rusza wiosenny nabór na stypendia dla uczniów, studentów i doktorantów. Znajdź program dla siebie

. Programy dla uczniów * Program Stypendialny Horyzonty (dawniej Marzenie o Nauce) Fundacji EFC umożliwia naukę w najciekawszych liceach i technikach w kraju. Stypendium pokrywa koszty związane m.in. z mieszkaniem w bursie, wyżywieniem, opłatami szkolnymi, zakupem podręczników czy nauką języka. Mogą się o

Kocham mój kraj, mój dom i moje koty, ale wyjadę [LISTY MŁODYCH 2 TYS. BRUTTO]

Większość absolwentów wyższych uczelni w pierwszej pracy dostanie około 1,6 tys. zł na rękę, o ile w ogóle znajdzie zatrudnienie - napisaliśmy w "Wyborczej" w tekście o "pokoleniu 2 tys. brutto"

Szukasz pracy? Headhunterzy już na ciebie polują. Jak szukać pracy online? Jak stworzyć dobry profil w serwisach

pracy. Czytaj też:  Wyślij córkę do technikum. Będzie zarabiać więcej niż po studiach [LISTA NAJBARDZIEJ POŻĄDANYCH ZAWODÓW] Rekrutacja online LinkedIn, serwis Golden Line, Facebook, Twitter, Nasza Klasa, YouTube, blogi – to kopalnia kandydatów dla headhunterów i firm, które szukają

Nadal jestem czynny zawodowo mając 74 lata

studiów, Prawo Budowlane przyznaje możliwość ubiegania się o uprawnienia do wykonywania zawodu w zakresie dużo niższym niż do niedawna posiadali absolwenci techników budowlanych (6 + 5 = 11 lat). Oznacza to, że tacy inżynierowie będą krócej o 4 lata pracowali, pomijając już ich niższe kwalifikacje. To są

Jak nie będzie kadr, to nie będzie centrów usług i inwestycji. Prof. Hausner i Hitachi chcą to zmienić

; niemal nie używa się języka polskiego. Centra szukają przede wszystkim absolwentów kierunków językowych, biznesu i administracji, technologii teleinformatycznych i inżynieryjnych. Kim jest przeciętny pracownik polskiego centrum nowoczesnych usług dla biznesu? Z danych ABSL wynika, że ma średnio 31 lat i

Stracone pokolenie: Bezrobotni z dyplomami

siedmiu tysięcy absolwentów, którzy co roku opuszczają lubuskie uczelnie. Ponad 55 proc. kończy studia z tytułem licencjata, co czwarty ma magistra. Tytuł inżyniera ma nieco ponad 8 proc. absolwentów. Dominują kobiety (66 proc. ogółu absolwentów). Ponad połowa z nich ukończyła pedagogikę, ekonomię i

Dary Natury polskimi ziołami podbijają świat

, bo zawsze wypytywałem o rośliny. Kiedy byłem w technikum rolniczym, zioła zbierałem już zarobkowo, za to kupowałem książki i dalej się uczyłem. Suszyłem je na poddaszu internatu. I ta znajomość ziół ukształtowała moje dalsze życie, bo wygrałem ogólnopolską olimpiadę rolniczą i dostałem indeks Szkoły

Jacek Męcina: Bezrobocie radykalizuje młodych

. Pogorszenie ich sytuacji zaczęło się w 2009 r. W latach 2012-13 dało o sobie znać spowolnienie gospodarcze, ofert było mało, więc setki tysięcy absolwentów zostały bez zajęcia. Na początku 2014 r. w urzędach pracy zarejestrowanych było 400 tys. młodych. Ale w ciągu dziesięciu miesięcy z rejestrów odpłynęła

Inżynierowie bez problemu w przyszłości znajdą pracę

jesteśmy i nie będziemy krajem cyborgów i techników! Osoby z miękkimi umiejętnościami też będą nam potrzebne. Musimy jednak wprowadzać do programów nauczania na kierunkach humanistycznych przedmioty, które poszerzą kwalifikacje absolwentów, np. na lingwistyce przedmioty z zakresu studiów ekonomicznych.

Gra zamiast podręcznika ekonomii, czyli kurs biznesu w klimacie noir

prowadzenia negocjacji. Przestańmy mówić, że gry marnują czas Gra jest wspólnym dziełem Jakuba Ryfy i dr. hab. Szymona Truskolaskiego, czyli: absolwenta Uniwersytetu Ekonomicznego i jego promotora. 30-letni Ryfa należy do pokolenia, dla którego od dzieciństwa gry były codziennością. Na własnej skórze

Afera Cambridge Analytica. Facebook wybrał Amerykanom prezydenta. Czy nam też wybierze? I jeszcze na tym zarobi

brytyjskiego absolwenta prestiżowych szkół, był do wtorku szefem firmy, która przez ostatnie dwa lata błyszczała jako najskuteczniejsza w wykorzystywaniu tzw. psychometrii i analizy big data do celów politycznych. Trzydziestokilkuletni dr „Alex” Kogan, Mołdawianin wychowany w Moskwie, od siódmego

Klucz do wyższej pensji? Nauka i zmiana pracy

według GUS zarabiają średnio 7 tys. zł. Na drugim biegunie w tej grupie znajdują się np. pielęgniarki (3,4 tys. zł). Jeszcze większe dysproporcje są w grupie "techników i średniego personelu". Tam zdecydowanym liderem są pracownicy transportu morskiego, żeglugi

Dopiero gdy umrą rodzice, będzie renta dla syna

szkoły zawodowej. Następnie skończył technikum, czyli maturę zdał dopiero w wieku 21 lat. Studia trwały pięć lat, więc pod sam ich koniec, gdy poraził go piorun, miał już ponad 26 lat. - Rzecz nie w tym, że to Jacek nie spełnia ustawowych kryteriów, tylko twórcy ustawy nie

Niż bije w nauczycieli

rachunkowości w technikum. Karta nauczyciela pozwala zwolnić pracownika szkoły z powodów organizacyjnych, ale tylko jeśli do końca maja otrzyma on wypowiedzenie umowy. Ruch kadrowy teoretycznie więc właśnie się zakończył. Można od tego momentu zatrudniać - ale pracy nie ma zbyt wiele

Niemcy szukają pracowników w łódzkich szkołach za euro

Od 1 maja Polacy mogą pracować w Niemczech bez dodatkowych formalności. W Łodzi pojawiła się pierwsza oferta zaadresowana do uczniów - do tych, którzy w tym roku kończą zawodówki i technika. Profil? Bez znaczenia. Pracę oferuje duża międzynarodowa

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

Revolution in Finance - IE University Scholarships) absolwentom i studentom ostatnich dwóch lat na kierunkach obejmujących nauki ścisłe m.in. technologię, inżynierię i matematykę, poinformował Santander Bank Polska. Wnioski o stypendia można składać do 23 września br. Źródło: ISBnews

Firmy bezskutecznie poszukują wykwalifikowanych pracowników

tych kierunków i zachęt ze strony państwa ciągle liczba absolwentów uczelni technicznych nie zaspokaja potrzeb rynku pracy - mówi Paweł Lisowski z Experis Engineering, agencji specjalizującej się w rekrutacji inżynierów. Poszukiwani są wykwalifikowani pracownicy fizyczni

Wideoświat równoległy. Jak YouTube zrewolucjonizował media i rozrywkę

. Na razie stoją za nimi pieniądze rodziców, ale reklamodawcy zdają sobie sprawę, że klientów trzeba wychować. Cała rodzina kręci Absolwentem youtube'owej "akademii" i uczestnikiem warsztatów jest 32-letni AdBuster, czyli Marek Hoffmann z

Chińczycy chcą budować Polskę

garną się do zawodów budowlanych. Szef sekcji szkół budowlanych przy Polskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej Bogdan Dyjuk poinformował, że w minionym roku szkolnym mury wszystkich zawodówek w Polsce opuściło tylko dziewięciu cieśli, 16 dekarzy i 45 betoniarzy-zbrojarzy. Z kolei uprawnienia technika

Czego się w Polsce uczyć, żeby mieć pracę

absolwenci, czy poradzą sobie na rynku pracy, niedostatek kształcenia praktycznego i małą dbałość firm o rozwój pracowników. Apelują o stworzenie systemu, który umożliwiłby zmianę zawodu, zwłaszcza osobom dziś mało aktywnym (bo dziś doszkalają się głównie ci, którzy i tak mają

Kreml przykręca śrubę nafciarzom z BP

połowy akcji rosyjskiej spółki. Następnego dnia Federalna Służba Bezpieczeństwa oskarżyła o szpiegostwo przemysłowe Ilyę Zasławskiego, pracownika brytyjskiej części TNK-BP, oraz jego brata Aleksandra prowadzącego klub rosyjskich absolwentów brytyjskich uczelni działający pod patronatem British Council

Pracodawcy: Uczelnie są oderwane od biznesu

- Szkoły wyższe nie odpowiadają na nasze potrzeby - rozkłada ręce Jeremi Mordasewicz z PKPP Lewiatan, organizacji zrzeszającej pracodawców. Typowy absolwent polskiej uczelni? Kiepsko wykształcony humanista. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego

Tauron zaciska pasa. Już nie chce prowadzić szkół

. Technikum kształcące elektryków i elektroników dotąd nigdy nie miało problemu z naborem, podobnie jak uruchomiona w tym roku klasa dla informatyków. Nic dziwnego. - Uczniowie dostają u nas solidne przygotowanie do zawodu, bo wiele zajęć mają z pracownikami elektrowni, a prowadzone są one w dobrze

Cuda z potłuczonych płytek, czyli biznes dla artysty

pracochłonną techniką - mówi. Dyplom zrobiła z malarstwa sztalugowego i projektowania malarstwa w architekturze i urbanistyce. W czasie studiów wyszła za mąż za Przemka, absolwenta astronomii. Mąż służbowo wyjechał do znanego ośrodka naukowego DESY w Hamburgu, ona za nim i tam

"Młodzi humaniści sami nie wiedzą, w czym mogą być użyteczni. (...) ważne, żeby im to uświadomić"

. Polska dziś stawia na kształcenie inżynierów, zapominając, że w produkcie coraz istotniejsze są emocje, a to otwiera szanse dla humanistów, co jednak nie znaczy, że da się produkować zaprojektowane na nowo wyroby bez techników. Warto natomiast pamiętać, że architekt, który rozumie emocjonalne potrzeby

Poszukiwany: budowlaniec i lekarz

cztery na dziesięć firm szukało wykwalifikowanych robotników. 28 proc. firm potrzebowało specjalistów, tj. finansistów, lekarzy, pielęgniarek i farmaceutów, fizyków, matematyków, techników, a także informatyków, nauczycieli, zwłaszcza lektorów angielskiego i wychowawców przedszkolnych

Wyznania przyszłych emerytów

życie na takiej emeryturze. Wyjechałem do Holandii, więc emerytura będzie wyższa Piotr Górski, 30 lat, mieszka w Tilburg, w Holandii. W Polsce skończył technikum elektryczne, później Policealną Szkołę Detektywów i Pracowników Ochrony oraz studia

Co dalej z kopalniami? Krzysztof Domarecki: Kupię i naprawię

przygotowują absolwentów do pracy w firmie. - A ja zachęcałbym państwo, by wróciło do modelu kształcenia ogólnokształcącego, łącznie z takim, jaki był w technikach 30 lat temu. On by się dalej sprawdzał w XXI wieku. Zlikwidowaliśmy wiele zajęć

Jeszcze niedawno Wyspy Brytyjskie były zarobkowym eldorado dla wielu Polaków. Jak jest dziś?

stanowiskach kierowniczych, np. w bankowości. Ta ciągle jest zarezerwowana dla obywateli państw zachodnich. Oprócz bariery językowej decyduje brak zaufania do polskich uczelni wyższych, ich absolwenci nie są traktowani na równi z absolwentami szkół zachodnich. Popularnością cieszy

Sposób na kryzys: własna firma

. Etat stracił na początku roku. Był jednym z najdłużej zatrudnionych w firmie komputerowej Optimus. Gdy dostał wypowiedzenie, natychmiast zarejestrował się jako bezrobotny i wystąpił o urzędową dotację. Jako absolwent zarządzania i marketingu nie miał problemów z wypełnieniem wniosku. Dostał ponad 18

Kompania ma kłopoty, bo jej węgiel skażony jest państwowym DNA

na półrocznym stażu, ale nie mógł znaleźć roboty. - Pracuje fizycznie przy montażu wiązek elektrycznych w Wapienicy - mówi. - Chciał pracować w Silesii, złożył do nas podanie, ale powiedzieli, że z takim wykształceniem nie potrzebują. Skończył więc zawodówkę górniczą, teraz zaocznie robi technikum

Umorzone przez internet

technikami poszukiwawczymi w internecie, wiedza na temat ujawniania oraz zabezpieczania śladów i elektronicznych dowodów przestępstw. Ilu jest w polskiej prokuraturze wykwalifikowanych specjalistów od internetu? - Niewielu. Około 30 prokuratorów to

Polacy mają tysiące pomysłów na biznes

większości ludzie młodzi, absolwenci politechnik, uniwersytetów czy szkół pomaturalnych. Ponad połowa uczestników konkursu to były kobiety. Swoje biznesplany zgłaszały też panie po pięćdziesiątce, wychodząc z założenia, że chcą robić w życiu coś nowego, bo emerytura ich jeszcze nie interesuje