absencja pracowników

sprawdź też:

pracownik

Burza w sieci po decyzji Wedla. Firma umożliwiła pracownikom udział w Strajku Kobiet

W związku ze środowymi protestami w ramach Strajku Kobiet prezes Wedla poinformował swoich pracowników, że firma rozumie ich potrzebę zamanifestowania poglądów. Podobnie jak w przypadku mBanku prawa strona wzywa teraz do bojkotu produktów Wedla.

Pandemiczne ucieczki na zwolnienie lekarskie. Teleporady rajem dla symulantów

W ubiegłym roku lekarze wystawili 24,2 mln zwolnień. COVID-19 był szóstą w kolejności chorobą, która powodowała niezdolność do pracy. Ale wielu pracowników wykorzystywało pandemię, by uciec na lewe zwolnienie.

Solaris chce zwolnić chorych pracowników, Poczta Polska ostrzega przed braniem L4

Solaris chce zwolnić chorych pracowników, Poczta Polska ostrzega przed braniem L4

rozesłane w lutym br. Otrzymały je osoby wytypowane podczas "analizy absencji chorobowych" za lata 2018-2020. – Brakuje mi słów. Jasne jest, że po otrzymaniu takiego pisma wielu pracowników będzie obawiało się iść na zwolnienie. Jeśli przyjdą do pracy z objawami infekcji – a

Dwucyfrowy wzrost przeciętnego wynagrodzenia. Są dane GUS-u za maj

Dwucyfrowy wzrost przeciętnego wynagrodzenia. Są dane GUS-u za maj

także mniejszej absencji w związku z pobieraniem przez pracowników zasiłków opiekuńczych i chorobowych – co w zależności od ogólnej długości ich trwania mogło także zaważyć na sposobie ujmowania tych osób w przeciętnym zatrudnieniu i zarazem w wynagrodzeniach. Analitycy Pekao podkreślają, że

Państwowe Porty tną nagrody za branie urlopu macierzyńskiego, zwolnienie lekarskie, opiekę nad chorymi. "To jawna dyskryminacja i kara za założenie rodziny"

Państwowe Porty tną nagrody za branie urlopu macierzyńskiego, zwolnienie lekarskie, opiekę nad chorymi. "To jawna dyskryminacja i kara za założenie rodziny"

pracy (poza urlopem wypoczynkowym). Lepiej dla wszystkich  „Z uwagi na fakt, iż absencje pracowników wiążą się z szeregiem problemów zarówno po stronie Pracodawcy, zmuszając go do ponoszenia dodatkowych kosztów (związanych chociażby z koniecznością nadgodzin czy zatrudniania dodatkowych

Rząd zabezpiecza się, aby zwalniani pracownicy budżetówki nie uciekali na zwolnienia

Rząd zabezpiecza się, aby zwalniani pracownicy budżetówki nie uciekali na zwolnienia

liczy się z potencjalnie "większą absencją pracowników w urzędach" w ostatnich dniach września. Kontrole u chorego? - Na pewno rozłożenie zwolnień w czasie zwiększa ich skuteczność. Z drugiej strony jeśli za wcześnie nastąpi wręczanie wypowiedzeń, może to wywołać wśród pracowników popłoch i

Biedronka: 46 tys. pracowników otrzyma nagrodę roczną w wys. 2300 zł brutto

Warszawa, 07.04.2020 (ISBnews) - 46 tysięcy pracowników sieci Biedronka otrzyma specjalną nagrodę roczną w wysokości 2300 zł brutto, tj. o 200 zł więcej niż w ubiegłym roku, podał właściciel sieci Jeronimo Martins. To bonus za wkład w osiągnięcie celów rocznych firmy w 2019

Szef Fakro: Coraz trudniej znaleźć kierowców, którzy pojechaliby z towarem do Europy Zachodniej. Proponujemy podwyżki, prywatną kwarantannę po powrocie

Szef Fakro: Coraz trudniej znaleźć kierowców, którzy pojechaliby z towarem do Europy Zachodniej. Proponujemy podwyżki, prywatną kwarantannę po powrocie

Leszek Kostrzewski: Jak radzi sobie pana firma? Ryszard Florek, prezes Fakro: Absencja wśród załogi to 25 proc. Zamknięto szkoły, przedszkola, to nasi pracownicy wzięli opiekę nad dziećmi. Część osób jest na chorobowym, część na kwarantannie, bo ktoś w domu wrócił z zagranicy i nie przychodzą do

Poczta Polska wdrożyła rozwiązania ograniczające ryzyko koronawirusa

prasowa Poczty Polskiej Justyna Siwek, cytowana w komunikacie. Z uwagi na podwyższoną absencję pracowników Poczta skróciła godziny pracy placówek pocztowych. Zmianie uległy także możliwości nadawania przesyłek zagranicznych. Wobec braku możliwości transportu lotniczego Poczta

Dobre informacje z rynku pracy. Rosną wynagrodzenia i zatrudnienie

Dobre informacje z rynku pracy. Rosną wynagrodzenia i zatrudnienie

;efekt m.in. przejęć w jednostkach, zwiększania wymiaru etatów zatrudnionych pracowników do poziomu sprzed pandemii, a także mniejszej absencji w związku z przebywaniem na urlopach bezpłatnych i pobieraniem zasiłków chorobowych – co, w zależności od ogólnej długości ich trwania, mogło także zaważyć

Grupa Azoty nie zanotowała istotnego spadku sprzedaży z powodu koronawirusa

. "Jesteśmy przygotowani na możliwość wzmożonej absencji pracowników i uzgodniliśmy ze związkami zawodowymi możliwość zmiany systemu pracy w przypadku, gdyby konieczne było prowadzenie produkcji przy zmniejszonej obsadzie osobowej. Rozumiejąc trudną sytuację rodziców w związku z zamknięciem placówek

Bumech: Wydobycie wzrosło o 15 r/r w I kw., spółka wdraża plan na czas pandemii

otrzymał od dwóch swoich krajowych klientów - Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) i Polskiej Grupy Górniczej (PGG) - informację o zaistnieniu siły wyższej. "Istnieje ryzyko zmiany przychodów, w przypadku zwiększenia zewnętrznych ograniczeń lub postępującej absencji

Stalprofil rekomenduje niewypłacanie dywidendy za 2019 r.

epidemii zdestabilizuje oba te rynki. Epidemia COVID-19 może spowodować między innymi: spadek sprzedaży, pogorszenie spływu należności, braki w zaopatrzeniu, wysoką absencję pracowników, znaczne osłabienie kursu waluty polskiej, fluktuację cen wyrobów hutniczych, co w konsekwencji może mieć negatywny wpływ

Tej branży kryzys się nie ima. Duże rekrutacje i coraz wyższe zarobki

Tej branży kryzys się nie ima. Duże rekrutacje i coraz wyższe zarobki

tej sytuacji pomóc mogliby pracownicy ze Wschodu, ale sprawę komplikują procedury związane z epidemią. –  COVID-19 zresztą powoduje także zwiększoną absencję wśród pracowników, która szczególnie dotkliwa jest właśnie dla firm produkcyjnych. Nieobecności związane są z sytuacją zdrowotną, ale

Biedronka wprowadziła zmiany w systemie wynagrodzeń pracowników 

brak nieplanowanych nieobecności i uznaniową premię powiązaną z wynikami sklepu. Chcemy, aby nasi pracownicy mieli większą szansę na uzyskanie tej nagrody, i co za tym idzie dodatkowe środki finansowe, nawet mimo sporadycznych krótkotrwałych absencji. Z drugiej strony istotne jest dla nas to, by w

Program gosp. FPP i CALPE ma przynieść +4,6 mld zł rocznie finansom publicznym

finansowania przez FUS całości kosztów związanych z absencją chorobową pracowników (6,5 mld zł), podano także. FPP opracowała trzy główne działania dla uporządkowania ubezpieczeń społecznych: 1. wprowadzenie składek proporcjonalnych do dochodu

JSW wdrożyła plan awaryjny obejmujący działania zapewniające ciągłość operacyjną

ograniczenia kontaktów pracowników pracujących na różnych zmianach" - czytamy w komunikacie. Zmiana organizacji pracy, jak również duży poziom absencji sięgający powyżej 30% miały wpływ na poziom produkcji węgla, który w ujęciu tydzień do tygodnia spadł o około 40%. W ocenie

Stalprofil czasowo zawiesił pracę składu handlowego w Katowicach

należności, braki w zaopatrzeniu, absencję pracowników, osłabienie kursu waluty polskiej, fluktuację cen towarów i surowców do produkcji hutniczej, co w konsekwencji może mieć negatywny wpływ na wyniki grupy kapitałowej Stalprofil w roku 2020. Na chwilę obecną nie jest możliwe przedstawienie precyzyjnych

Grupa Selena widzi spadek popytu na materiały budowlane w zw. z pandemią

doszło do poważnych zakłóceń dostaw surowców i materiałów produkcyjnych ani do zagrożeń związanych z absencją pracowników. Jednocześnie w związku z zaistniałą sytuacją Grupa Selena zintensyfikowała swoje działania w obszarze sprzedaży zdalnej, a także rozpoczęła na niewielką, na tę chwilę, skalę

Wielton od 27 IV stopniowo wznowi produkcję w Wielkiej Brytanii

była troską o zdrowie pracowników spółki, a także postępującą absencją w zakładzie produkcyjnym (spowodowaną w szczególności licznymi obowiązkowymi kwarantanny), co przekładało się na zakłócenie w łańcuchu dostaw, przypomniano. 20 kwietnia Wielton poinformował o stopniowym

ZUS o swoim systemie informatycznym: "Krytyczny poziom wykorzystania". Co z wypłatą emerytur?

ZUS o swoim systemie informatycznym: "Krytyczny poziom wykorzystania". Co z wypłatą emerytur?

, w tym także z organizacjami związkowymi, w sprawie różnych rozwiązań organizacyjnych, które w okresie wzmożonego natężenia zadań i dużej absencji pracowników zapewnią terminową realizację zadań. Wypłata świadczeń realizowanych przez Zakład nie jest zagrożona.

Bank Pocztowy: Wakacjami kredytowymi zainteresowany co 20. klient z call center

się bank. Od kilku tygodni, w związku z rozprzestrzeniająca się pandemią koronawirusa, znacząca cześć zespołu contact centre pracuje zdalnie. "Umożliwienie konsultantom telefonicznym obsługę klienta z domu miało pozytywny wpływ na zmniejszenie absencji pracowników

PIU: Polacy wydali na dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne 586 mln zł w I-III kw.

M. Fal, cytowana w komunikacie. Podkreśliła, że pracodawcy dążą także do ograniczenia absencji chorobowych swoich pracowników, które stanowią realny koszt dla firm. Według danych ZUS, w 2017 r. przedsiębiorcy wydali z własnej kieszeni 6,3 mld zł, finansując pierwszy

Mężczyźni częściej kombinują z fałszywymi zwolnieniami lekarskimi. A kobiety biorą "bigosowe"

oszustwie, tylko zapobieganie nieuzasadnionej absencji lub uchylaniu się od pracy. Firma, która z nami współpracuje, wykupuje abonament na usługi kontrolingowe, a jej pracownicy są szczegółowo powiadomieni o tym, że w razie zwolnienia lekarskiego, a teraz również pracy zdalnej, mogą zostać sprawdzeni przez

PiS tnie L4. Będziemy pracować podczas choroby

projekt przysporzy pracownikom ogrom cierpienia i niesprawiedliwości. W 2019 roku, kiedy mamy już elektroniczne zwolnienia, błyskawicznie można sprawdzić, kto i ile choruje, i w razie wątpliwości go skontrolować - zamiast karać wszystkich. Propozycja wygląda na wyciągniętą z czasów, w których nie istniały

Czy pracodawca może wypowiedzieć umowę w czasie przestoju?

na przestojowy charakter absencji (symbolizowana np. przez literę „P”). Z tego też względu należy jednoznacznie stwierdzić, że na gruncie kodeksu pracy czas przestoju nie stanowi okresu ochronnego. Oznacza to, że w przypadku nieświadczenia pracy przez pracowników, czyli ich

EuroRating zmienił perspektywę ratingu kredytowego JSW na negatywną

w bieżącym kwartale wyniki spółki ulegną dalszemu pogorszeniu. Istotny wpływ na to ma epidemia COVID-19, która uderzyła w JSW podwójnie, poprzez silny spadek popytu na stal i redukcję zużycia węgla koksującego i energetycznego, a także wysoką absencję pracowników spowodowaną zakażeniami wirusem oraz

Stalprodukt przewiduje spadek jedn. przychodów za marzec-kwiecień na 20% r/r

segmentach Stalproduktu (tj. Blach Elektrotechnicznych i Profili) odbywa się cały czas w sposób ciągły. Problemem jest natomiast zwiększona absencja, związana z opieką nad dziećmi i zwolnieniami chorobowymi pracowników. Zarząd na bieżąco monitoruje sytuację w tym zakresie i dąży do zapewnienia niezbędnych

Kogo nie można zwolnić z pracy? Nietykalność gwarantuje im kodeks pracy

mandatu radnego. Nie zawsze się to ich pracodawcom podoba, bo taki pracownik jest bardzo zajęty sprawami samorządowymi, co koliduje z wykonywaniem obowiązków służbowych. Ma wiele absencji. Jeśli jednak pracodawca chciały zwolnić radnego zypracy, musi uzyskać zgodę np. rady gminy czy powiatu. A z tym jest

FPP: Środki na walkę z COVID-19 powinny trafiać też do podwykonawców szpitali

zarówno zabezpieczeń i wynagrodzeń pracowników, absencji z powodu epidemii, jak również lawinowego zwiększenia poziomu dezynfekcji wykonywanej w szpitalach. Dostawy środków czystości i dezynfekcji wzrosły o kilkaset procent. Jednak szpitale nadal płacą za usługi według wcześniej zawartych, wieloletnich

Benefit Systems: Wydatki firm na pakiety motywac. wzrosły do 12,2 mld zł w 2018

zajmuje wysokie miejsce na liście wartości zarówno w opinii pracowników, jak i pracodawców" - dodał Radzki. Benefit Systems wskazał, że inwestując w benefity pozapłacowe wspierające zdrowie pracowników, pracodawcy ograniczają koszty wynikające z absencji chorobowych

JSW: Szkoda zw. z brakiem realizacji planu po 23 III wyniosła 1,23 mln ton

na trudną sytuację kadrową związaną z absencją pracowników, JSW nie realizowała także kluczowych mierników operacyjnych związanych z robotami udostępniającymi. W konsekwencji zaistniałej sytuacji, JSW nie zrealizowała w okresie od 23 marca 2020 roku do 30 czerwca 2020 roku planu robót korytarzowych w

Koronawirus. Jak bezpiecznie odbierać paczki? Duże zmiany na poczcie i u kurierów

Justyna Siwek, rzecznik prasowy Poczty Polskiej. Poczta boi się, że od poniedziałku część pracowników (matki mające małe dzieci) nie zjawi się w pracy. W sytuacji wzrostu absencji pracowników zmianie mogą ulec godziny pracy placówek pocztowych – ostrzega Siwek i radzi, aby informacji na temat godzin

Badacze: Pracownicy, którzy nie czują sensu swojej pracy, częściej uciekają na zwolnienia. W Polsce to co siódma osoba

W ubiegłym roku Niemcy spędzili na zwolnieniu lekarskim przeciętnie 12,1 dnia. Ale czas absencji chorobowej znacznie różnił się w zależności od poczucia sensu pracy - wynika z "Raportu o absencjach", badania  na reprezentatywnej próbie ponad 2 tys. pracowników. Badanie co roku

Chorzy na epidemię. Zwolnienia lekarskie można bez trudu kupić w sieci

tygodni powstały firmy, które postanowiły zarobić na zwolnieniach lekarskich. To biznes skalkulowany na szybki zysk. W ich ofercie przodują dwie usługi - sprzedaż kilkudniowych zwolnień i wystawienie e-recepty - mówi Mikołaj Zając, prezes firmy Conperio, która zajmuje się problematyką absencji chorobowej

Global Cosmed miał 3,35 mln zł zysku netto, 8,6 mln zł zysku EBIT w 2019 r.

wyzwania związane z utrzymaniem wydajności produkcyjnej oraz realizacji dostaw z uwagi na absencje pracowników oraz ograniczenia w transporcie. Grupa dokłada wszelkich starań, aby zapewnić pełną dostępność oraz wysoką jakość swoich produktów w warunkach ponadstandardowego popytu. Krótkoterminowo, istotnie

Zamęt na warszawskim parkiecie. Mogą zawiesić giełdę

usług dla klientów GPW z powodu absencji naszych pracowników". Jednocześnie prezes Dietl uprzedził: "Nie możemy jednak wykluczyć, iż w sytuacji globalnego kryzysu, a w konsekwencji czasowego zaprzestania działalności przez członków giełdy, konieczne będzie również zawieszanie notowań"

Cała budżetówka bez premii i nagród? Jest wyjątek - znów policja. Ujawniamy stanowisko MSWiA

pomoc przedsiębiorcom. Przeciwko odbieraniu nagród zaprotestowała cała budżetówka Ostro uderzyła w rząd skarbówka (której szeregowi pracownicy nie dostaną kilkusetzłotowych dodatków za ponadnormatywną pracę), sprzeciw ogłosili pracownicy sądownictwa i prokuratury. Ale na razie rząd zamierza ulec tylko

Pracownicy ZUS grożą strajkiem. "Dłużej tak pracować się nie da"

zadań do realizacji proporcjonalnie do obowiązującego pracownika czasu pracy z uwzględnieniem dni m.in. na szkolenia, urlopy, absencję chorobową”. Kolejny punkt to „ustanowienie 24 października (dzień pracownika ZUS) dniem wolnym od pracy”. Związkowcy dają czas pani prezes do 7 maja

'Pracodawca godny zaufania': Rynek pracownika będzie zjawiskiem długofalowym

Warszawa, 27.09.2018 (ISBnews) - Dzisiejszy rynek pracy często jest określany jako rynek pracownika i będzie to w Polsce zjawisko długofalowe, uznali eksperci uczestniczący w debacie na temat zmian zachodzących na rynku pracy i nowego pokolenia pracowników, zorganizowanej w

Jak szukać pracy w dobie koronawirusa

pracowników obawia się zmniejszenia pensji, 25 proc. zwolnienia, a 16 proc. likwidacji firmy. Czarny scenariusz już się, niestety, ziszcza. Zatrudnienie tracą pracownicy branży hotelarskiej, turystycznej, gastronomicznej, a także eventowej. Nastroje nie są najlepsze. Z badania Randstad wynika, że wśród

Praca w nadgodzinach. Na jakich zasadach i z jakim wynagrodzeniem?

wszelkiego rodzaju awarie maszyn czy urządzeń). Pracodawca może też zlecić nadgodziny, jeśli będzie miał „szczególne potrzeby”. Mogą one wynikać np. z absencji chorobowej pracowników czy konieczności pilnego, terminowego wykonania określonej pracy. Zobacz także: Praca w niedzielę. Jakie prawa

PZPB: Wydajność dużych firm budowlanych spadła o 5-20% w czasie pandemii

efektywności przyczyniły się m.in.: problemy kadrowe firm podwykonawczych (z powodu masowego odpływu pracowników z Ukrainy i Białorusi), umiarkowane kłopoty z dostawami materiałów i produktów pochodzących z importu (gł. w segmencie budownictwa kubaturowego) oraz wydłużające się procedury administracyjne w

B+R Studio: Obroty branży meblarskiej przez pandemię spadną o 35% r/r w 2020 r.

ufności konsumenckiej. Odcięcie popytu było najistotniejszym problemem dla wszystkich ankietowanych. Drugim w hierarchii ważności problemem są zatory płatnicze - jako bardzo istotny problem oraz istotny problem to zagadnienie wskazało odpowiednio 20% i 47% firm. Nie są problemem w tym momencie absencje

Niemal 45 tys. pracowników Biedronki otrzyma nagrodę roczną wys. 2100 zł brutto

Warszawa, 18.04.2019 (ISBnews) - Prawie 45 tysięcy pracowników sieci Biedronka otrzyma specjalną nagrodę roczną w wysokości 2100 zł brutto, o 100 zł więcej niż w ubiegłym roku, podał właściciel sieci Jeronimo Martins. To bonus za wkład w osiągnięcie celów rocznych firmy w 2018

Marzec na L4. Polscy lekarze jeszcze nigdy nie wystawili tylu zwolnień z pracy

, która stanęła w kolejce po L4, byli rodzice starszych dzieci, którzy musieli się nimi opiekować. Trzecią - pracownicy bojący się utraty pracy, chcący skorzystać ze zwolnienia w celach ochronnych. - Dwa ostatnie zjawiska są oczywiście sprzeczne z przepisami ubezpieczeniowymi, natomiast te mechanizmy

Gobarto: Przedłużająca się pandemia może wpłynąć na wyniki i opóźnić inwestycje

; - wskazał prezes. Do największych zagrożeń związanych z przedłużającą się pandemią zarząd zalicza: możliwe opóźnienia w łańcuchu dostaw, potencjalną absencję pracowników lub kontrahentów, ewentualne straty wynikające z pogorszenia się płynności finansowej przez kontrahentów czy

W Poczcie Polskiej szerzy się epidemia grypy gołębi pocztowych

Akcję rozpoczęto w poniedziałek. W 20 miastach - m.in. w Częstochowie, Brzegu, Opolu, Wadowicach - absencje zdaniem organizatorów przekraczają 40 proc. W Lewinie Brzeskim w pracy miał nie stawić się nikt. Z kolei zdaniem Poczty Polskiej liczba absencji nie odbiega od zimowej normy. - Nie

ZP PPS: Niższa sprzedaż w branży spirytusowej może potrwać 2-3 kwartały

uda się w dłuższym terminie utrzymać" - dodał prezes. Włodarczyk podkreślił, że obecnie zakłady zrzeszone w organizacji pracują bez większych problemów. "Nie mamy sygnałów, aby był jakiś większy problem z absencją pracowników, czy

Sezon grypowy w rozkwicie - Ile to kosztuje i dlaczego tak drogo?

ostatnich latach), 181 mln zł w scenariuszu dla roku o przeciętnej zachorowalności, aż do 400-700 mln zł, gdy liczba zachorowań przekracza średnią i jest epidemią. Do tego trzeba jednak doliczyć koszty pośrednie, czyli absencji w pracy, obniżonej wydajności pracowników

JSW: Strajkuje 18% załogi, na urlopach i zwolnieniach lekarskich - 53,5%

Warszawa, 11.02.2015 (ISBnews) - Zgodnie z informacjami zebranym z kopalń, w Jastrzębskiej Spółce Węglowej (JSW) strajkuje obecne 4.776 osób spośród 26.296 zatrudnionych, czyli około 18% załogi, podała spółka. Jednocześnie absencja w firmie, wynikająca z urlopów i zwolnień

PIU: Składka w ubezpieczeniach zdrowotnych wzrosła o 21% r/r w III kw. 2017 r.

dla pracodawców. Jak wynika z raportu PIU "Jak ubezpieczenia zmieniają Polskę i Polaków", opublikowanego w listopadzie ubiegłego roku, dostęp do opieki medycznej jest w stanie skutecznie ograniczać nawet o 70% absencję chorobową pracowników. To w dużej mierze wpływa na fakt, że obserwuje się

Grupa Azoty zidentyfikowała ryzyka dot. pandemii, na razie działa bez ograniczeń

i zakłóceń w łańcuchu dostaw surowców, materiałów i usług, jak również zwiększonej absencji chorobowej pracowników, uniemożliwiającej zapewnienie ciągłości produkcji" - zastrzeżono. Spółka podkreśliła, że przywiązuje szczególną wagę do identyfikacji ryzyk związanych z

Koszty pośrednie firm w związku z grypą sięgają do 4,3 mld zł rocznie

jest odpowiedzialny aż za 12% wszystkich absencji chorobowych na świecie. W krótkim czasie może dojść do zarażenia nawet do 20% współpracowników. Do tego dochodzi osłabienie pochorobowe, które wpływa na obniżenie produktywności"- wskazuje ekspert w dziedzinie farmakoekonomiki prof. dr hab. med

PSL wraca z "Godziną dla rodziny", czyli bój o krótszy czas pracy dla rodziców. Czy PiS znowu odrzuci prorodzinny projekt?

innych badań: w miarę upływu godzin efektywność pracownika spada, a elastyczny czas pracy podnosi jakość pracy i zmniejsza absencję. --- Czekamy na Wasze opinie. Piszcie: listy@wyborcza.pl

Puk, puk, kontrola chorobowa. Pracodawcy wynajmują firmy do kontroli pracowników na L4

Porozumienia Związków Zawodowych ds. zdrowia i warunków pracy. - Jeśli pracodawca ma problem z absencją swoich podwładnych, powinien się zastanowić nad przyczynami: warunkami pracy, przepisami bhp, a nie wynajmowaniem zewnętrznej firmy do kontroli pracowników - uważa Renata Górna i przyznaje, że zapewne w

PIE: Polska branża sportowa jest warta blisko 10 mld zł

raka piersi" - dodał Kutwa. Według PIE, koszty opieki zdrowotnej spadłyby w skali roku o 440 mln zł, a koszt absencji pracowniczych zmalałby o 3 mld zł. "Mimo spadającej liczby aktywnie uprawiających sport, w ostatnich latach można

Grupa Azoty miała 372,86 mln zł zysku netto, 1,4 mld zł EBITDA w 2019 r.

śledzimy sytuację i analizujemy jej wpływ na naszą działalność. Dotychczas nie zaobserwowaliśmy istotnego obniżenia sprzedaży i dużych zakłóceń w łańcuchu dostaw surowców, materiałów i usług. Nie dotknęła nas również większa absencja chorobowa pracowników, skutkująca np. zaburzeniem ciągłości produkcji

Famur: Potencjalna skala spadku przychodów może obniżyć o 16% przychody w 2020r.

wszelkie niezbędne zamówienia są składane z odpowiednim wyprzedzeniem w celu zapewnienia ciągłości i stabilności dostaw niezbędnych do utrzymania produkcji. Nie zanotowano również istotnych przypadków przerwania czy opóźnienia w pracach zleconych kooperantom emitenta. Stan absencji wśród wszystkich

Biedronka zwiększyła zatrudnienie o ponad 2 tys. osób w 2018 r.

zasady wypłacania uznaniowej premii za wyniki - jest ona obecnie wypłacana co miesiąc, a nie jak dotychczas co kwartał. Sieć uelastyczniła też zasady otrzymywania nagrody za brak nieplanowanych nieobecności tak, by nawet w przypadku jednego lub dwóch dni nieplanowanej, ale usprawiedliwionej absencji w

Dla kogo wyższa pensja w 2020 r.? Emeryci też dostaną więcej

osób, czyli ok. 13 proc. ogółu liczby pracowników zarabiających najniższą krajową. Od nowego roku do pensji minimalnej nie będzie już wliczany dodatek stażowy. Na ten przepis od lat skarżyli się związkowcy. Dlaczego? - Bo jest zwyczajnie niesprawiedliwy dla osób z dłuższym stażem - tłumaczyli. Na czym

MR przygotuje projekt specustawy ws. pakietu osłonowego dla przedsiębiorców

trudności w prowadzeniu działalności gospodarczej na kilka sposobów. Przedsiębiorcy, których dotykają opóźnienia lub brak realizacji dostaw, zatory płatnicze, absencja pracowników związane ze wzrostem zachorowalności lub czynnościami mającymi na celu zagwarantowanie bezpieczeństwa

JSW: Mamy postanowienie sądowe potwierdzające nielegalność strajku

. Postanowienie to zostało wysłane pocztą na adres spółki i zostanie doręczone dzisiaj lub jutro" - podano także. Pracownicy JSW podjęli 28 stycznia br. bezterminowy strajk. Wcześniej w kopalniach JSW trwało dwudniowe referendum zorganizowane przez związki zawodowe. Pracownicy

Kowalczyk: Negocjacje w JSW mają być dziś wznowione

Zagórowskiego, Kowalczyk powiedział, że stanowisko Skarbu Państwa jest niezmienne. "Uważamy, że jest to temat zastępczy, najważniejsze jest dobro spółki. Liczymy na wyrozumiałość strony związkowej" - powiedział. Pracownicy JSW podjęli 28 stycznia

Uwaga! Wypalenie zawodowe. Z rozstrojem żołądka chodzisz do pracy? Zmień coś

zdrowia i zmusić nas do wizyty u lekarza. Nie będzie można wziąć z powodu wypalenia zawodowego zwolnienia lekarskiego, co jednak nie oznacza, że nie jest ono powodem absencji w pracy, bo stan ten może np. wpływać na zaostrzenie przebiegu niektórych chorób, obniżenie odporności czy pojawienie się depresji

Strajk na żądanie? Jak wziąć wolny dzień by protestować w czarny poniedziałek

żądanie, a więc dzień wolny planuje. Czy to oznacza, że pracodawca może sięgnąć po screeny z Facebooka i odmówić nam wolnego, twierdząc, że powody naszej absencji nie noszą znamion losowości? - Pracownik nie musi podawać przyczyn, dla których bierze urlop na żądanie. Jeżeli

JSW straciła już 130 mln zł przychodów w wyniku strajku

. "Ta kwota co najwyżej neutralizuje skutki strajku do marca" - powiedział Kozłowski. Spośród całej załogi spółki,strajkuje 9,400 osób, poinformował Zagórowski. Jednocześnie absencja wynosi około 38% w porównaniu z obserwowanym zwykle poziomem 20%, co oznacza, że część

Ewa pracowała na umowę o dzieło w TVP. Sąd Najwyższy: Ewa musi zwrócić TVP 70 tys. zł składek na ubezpieczenie społeczne

- Muszę zwrócić TVP 70 tys. zł, choć nigdy nie widziałam tych pieniędzy na oczy. Nie opłaca się chodzić do sądu po sprawiedliwość - mówi Ewa, której historię po raz pierwszy opisywałyśmy w styczniu 2017 roku.  Zapadł kolejny niezwykle istotny z punktu widzenia pracowników i pracownic

Czy rozpijamy się w izolacji? "Małpek schodzi prawie tyle samo, piwa pijemy mniej"

wynikających z absencji pracowników, między innymi z powodu zamknięcia przedszkoli, szkół itp.”- pisze w przesłanej nam wiadomości.  Jak dodaje, Kompania chce pomóc branży z tzw. kanału horeca, czyli produkujących dla gastronomii. “Z dnia na dzień musieli zamknąć swoje biznesy, co oznacza w

Strajk w kopalniach był klapą? Połowa górników poszła na L-4

W całodobowym strajku, do którego doszło w piątek, 19 października spośród 22 tys. 768 zatrudnionych wzięło udział 5 tys. 465 pracowników, czyli 24 procent załogi - poinformowała w poniedziałek JSW. Z danych zebranych przez poszczególne kopalnie wynika, że absencja wyniosła w

Jak urządzić biuro, aby pracowało się w nim lepiej

technicznych. Okazuje się, że czyste powietrze oraz odpowiednia wentylacja mogą zwiększyć produktywność pracowników nawet o 8-11 proc. Nie mniej ważne są temperatura pomiędzy 21-23 st. C i nasłonecznienie pomieszczeń. Dostęp do naturalnego światła może zredukować absencję chorobową pracowników o prawie trzy

Lidl podnosi pensje. Kasjer sprzedawca dostanie 2,4 tys. zł

. Sklepy podnoszą pensje W handlu nadeszła fala podwyżek, bo dużym sieciom coraz trudniej jest rekrutować pracowników, zwłaszcza w dużych miastach. A praca w handlu ze względu na zazwyczaj zbyt małą obsadę personelu w sklepach (sieci zatrudniają za mało ludzi w stosunku do

Dużo więcej niż "Grzybobranie". Pandemia i cena - to tajemnice boomu na gry i puzzle

było to, że cały czas produkowaliśmy i nie mieliśmy żadnych zakażeń czy nawet kwarantanny wśród pracowników. Dużo czasu poświęciliśmy tłumaczeniu zasad profilaktyki, pracownicy bardzo dobrze na to reagowali i dostosowywali się. Teraz widzimy, co dzieje się w kraju, to przekłada się także na naszą firmę

Ile można zaoszczędzić... dzięki uprawianiu sportu?

zaobserwowano mniejszą absencję w pracy o 20 dni w ciągu czterech lat (w porównaniu z osobami, które deklarowały, że nie uprawiają sportu). To oznacza, że przeciętny usportowiony pracownik przebywa rocznie o tydzień krócej na zwolnieniu lekarskim. Ile to kosztuje? Nie licząc kosztów pracodawcy wynikających z

Urlop menstruacyjny w kolejnych polskich firmach. Dyskryminacja mężczyzn?

próbie 33 tys. kobiet w 2017 roku w Holandii - i opublikowano w "The British Medical Journal".  14 proc. kobiet czasami nie chodzi do pracy w trakcie miesiączki, ponad 3 proc. - co cykl. Średnia długość absencji: 1,3 dnia miesięcznie. Wyliczono, że przez okres przeciętnie kobieta

Przegląd prasy

Warszawa, 02.04.2020 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy. Rzeczpospolita --Przedsiębiorstwa budujące drogi wciąż wykorzystują 70-90% potencjału, ale obawiają się absencji pracowników

PIU: Ponad 2 mln Polaków miało dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne na koniec I kw.

strony korzyści dla pracowników, którzy mają ułatwiony dostęp do świadczeń medycznych, z drugiej dla pracodawców - poprzez zmniejszenie absencji personelu. Liczba polis indywidualnych również rośnie (wzrost o 59% r/r) i sięgnęła 453 tys. osób na koniec marca br

Work Service: 76% firm nie ma programów rozwojowych dla osób w wieku 50+

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych - za mężczyzn, którzy ukończyli 60 lat i za kobiety w wieku powyżej 55 lat. Zatrudnianie seniorów to także niższe koszty absencji chorobowych, gdyż za zwolnienie lekarskie pracowników 50+ pracodawca płaci tylko przez 14 dni. Przy osobach młodszych ZUS

Przegląd prasy

--E-sklepy sprzedające żywność i chemię notują wzrost o setki procent, ale na dostawy trzeba długo czekać --PZPB i OIGD ostrzegają, że rosnąca absencja pracowników ograniczy zdolności produkcyjne branży budowlanej --Hardt z RPP: Zakres działań

Przegląd prasy

--Kilkadziesiąt spółek podała już informacje o negatywnym wpływie koronawirusa na wyniki, a takich informacji będzie przybywać Dziennik Gazeta Prawna --Najwięcej państwo mogą kosztować dopłaty do pensji dla pracowników firm, które z powodu epidemii musiały

Rok na macierzyńskim nie pomoże kobietom

Polki nie rodzą dzieci, bo nie mają pracy i nie stać je na potomstwo. Pracodawcy wolą zatrudniać mężczyzn, bo kobieta oznacza dla nich absencje w pracy. Widząc kobietę, mają od razu przed oczami jej urlopy macierzyńskie, wychowawcze i chorobowe na dziecko. Wiem, że tak nie

Pracodawcy RP: Trzeba zwiększyć wydatki publ. na zdrowie do 6% PKB z 4,8%

zacznie się w naszych kieszeniach. Można też próbować wskazać pewne alternatywy. Jedną z prób podjęła firma EY w opracowaniu 'Metodyka pomiaru kosztów pośrednich w polskim systemie ochrony zdrowia'. Otóż jeśli uniknięcie przez pracownika absencji chorobowej daje 100 umownych jednostek korzyści, to 40 z

Dbaj o zdrowie. Także w pracy

także w pracy. Bo inaczej generowane będą dodatkowe koszty opieki zdrowotnej, a z drugiej strony zabraknie pracowników, co uderzy w przychody budżetu. Ci ludzie będą przecież wymagali opieki. I istnieje ryzyko, że młodzi nie będą w stanie ani swoimi podatkami zarobić na ich

Szpital wypłacił załodze kwartalną premię za obecność w pracy

co druga pielęgniarka ze szpitala na Kapuściskach przebywała zawsze na zwolnieniu. Biły rekordy w tej placówce. Za nimi w rankingu L4 znajdowały się salowe i pracownicy techniczni. W tych grupach absencja sięgała 20 proc. Lewandowska: - Chorują tylko pielęgniarki na etacie

Grypa zbiera żniwo i kosztuje miliardy złotych. Ten sezon może być rekordowy

pracownicy najczęściej biorą zwolnienia lekarskie. Średnio co czwarte L4 związane jest z tymi przypadłościami. Miliony na leczenie, miliardy na powikłania Jak policzyła firma doradcza EY, bezpośrednie koszty grypy dla polskiej gospodarki to minimum 43,5

Krynica 2015. Nowe obciążenie dla pracodawców. Firmy zrzucą się na prywatną służbę zdrowia?

będzie chorować. Zwiększy się klin dla pracodawców, ale zrekompensuje to spadek absencji pracowników, i nastąpi wzrost efektywności produkcji - powiedziała Dorota Fal. Co na to rząd? - Dwoma rękami się pod tym projektem podpisuję. To rozszerzy ofertę

Kolejki na wschodniej granicy powoli maleją

stanowiska odpraw granicznych pracują w pełnym składzie. - Jeśli zachodzi taka potrzeba, do odpraw przesuwani są pracownicy z innych stanowisk - mówi. W czwartek od rana do południa w Korczowej wjechało do Polski 30 tirów, wyjechało 100. Czas oczekiwania w obu kierunkach skrócił się do pięciu godzin. W tym

EY: Prawie 2/3 firm uważa składkę wypadkową na ZUS za zbyt wysoką

Polski!" - czytamy dalej. "Z punktu widzenia przedsiębiorcy, wypadki przy pracy nie tylko wpływają na wzrost wysokości składki ZUS na ubezpieczenie wypadkowe, koszty materialne i wstrzymanie produkcji. Zwiększają również absencję chorobową oraz powodują konieczność

Alkohol, depresja, samobójstwa. Wolni strzelcy na skraju załamania nerwowego

. Nikt nie szukał wtedy pracowników, raczej zwalniano. Jego siostrze zamknęli start-up. Kłopoty miał też brat Jacka. - Gwiazdy w mojej branży żartowały, że przejadają emerytury. My, niżej w łańcuchu pokarmowym, byliśmy w dużo gorszej sytuacji. Późną wiosną udało mi się zatrudnić na recepcji w ośrodku

Jabłko zwiększa wydajność? Czy firmy będą kupowały jabłka dla pracowników?

poprawy wydajności w pracy". Chodzi m.in. o większą motywację do pracy czy niższą absencję chorobową. Tak więc, choć "zakup jabłka bezpośrednio nie zwiększa przychodów firmy, to pośrednio może do tego prowadzić, bo pracownicy są bardziej efektywni i wydajni"

Biedronka a sprawa 500 zł na dziecko. To złe dla kobiet na rynku pracy?

Jeronimo Martins Polska Adriana Rozwadowska: Po wczorajszej informacji o podwyżkach na forach internetowych zawrzało. Wielu pracowników Biedronki pisze, że to nieprawda. PIOTR ADAMCZAK: Przede wszystkim to dobry PR. Tak naprawdę podwyżka dla kasjera

PKP Cargo wygrywa sądową potyczkę ze związkowcem. Finał sprawy Józefa Wilka

jest sytuacja, w której pracownicy, których interesy Wilk miał reprezentować, obawiali się go i w konsekwencji pomagali tuszować sprawę. Zarząd Cargo dowiedział się o nadużyciach Wilka dzięki anonimowemu informatorowi, który w liście do przewoźnika opisał praktyki związkowca

Pomysły PiS wyrugują kobiety z rynku pracy

i pozostanie w domach z zamachem na ich męskość. Ale aby sytuacja na rynku pracy była w miarę sprawiedliwa, to dla pracodawcy dziecko w rodzinie pracownika musi oznaczać absencję zarówno mężczyzny, jak i kobiety. Niestety, nie mogliśmy się ze

Smog nasz najdroższy. Polska traci 26 mld euro rocznie przez palenie węglem i brudne powietrze

związku z absencją pracowników w pracy i zwolnieniami lekarskimi oraz koszty leczenia chorób i pobytów w szpitalach spowodowane właśnie zanieczyszczeniem powietrza. Z analizy Komisji wynika, że z powodu chorób wywołanych smogiem Polacy opuszczają w sumie 19 milionów dni roboczych w ciągu roku. Związane z

Sprawa rolnika spod Mławy i zajęcia ciągnika. Komornik wyrzucony z zawodu za szybką sprzedaż pojazdów przez asesorów

. Jak to możliwe? Kluczkowski i jego pracownicy powoływali się na taką interpretację przepisów egzekucyjnych, która dopuszcza zajęcie rzeczy należącej do kogoś innego niż zadłużony. Można to zrobić, jeśli komornik uzna, że była „we władaniu dłużnika”, czyli po prostu z niej korzystał. W

Ekonomiści: strefa euro pogrąży się w recesji

pracowników niepojawiających się w pracy. - Mamy chroniczny problem z wysokim poziomem nieobecności, a obecne prawo chroni pracowników przed konsekwencjami absencji - tłumaczy Reutersowi Massimo Bravin, prezes firmy Olsa produkującej reflektory samochodowe. - W styczniu i lutym

Ojciec Polak dziękuje za taki urlop rodzicielski

warszawskiej SGH. - Zgodnie z prawem nie mogą odmówić pracownikom skorzystania z urlopu rodzicielskiego. Korzystają więc z innych - mniej formalnych - metod. Dają odczuć pracownikowi, że wzięcie takiego urlopu będzie źle widziane w firmie i odbije się na jego karierze. Rozwiązanie

Przegląd prasy

. dla firm o małych przychodach - od 1 I 2018 --Samar: Liczba rejestracji nowych aut o DMC do 3,5 t wzrosła o 24,6% r/r w marcu --ISSA Europe: Czyste biura pozwalają obniżyć absencje chorobowe pracowników --RPP utrzymała

Potrzebujemy jeszcze więcej polityki rodzinnej!

pracodawcy zrozumieją, że dziecko ma dwoje rodziców i że jak w rodzinie pojawia się niemowlak, to musi to oznaczać okresową absencję w pracy zarówno mężczyzny, jak i kobiety. Najnowsze zmiany zaproponował prezydent Bronisław Komorowski. Przygotowana przez niego ustawa rodzinna