absencja

Policjanci na chorobowym nadal będą dostawać 100 proc. pensji

MSWiA przyznaje, że w okresie absencji chorobowej "podejmowana jest praca zarobkowa", "odbywają się wyjazdy turystyczne" oraz "sprawowana jest opieka nad osobami małoletnimi". Nikt tego jednak nie może sprawdzić.

Lekarz z przychodni odmówił wystawienia L4 podczas teleporady? Podziękujmy cwaniakom

Co Polacy robią podczas zwolnienia lekarskiego? To zależy od pory roku i okoliczności. Właśnie wchodzimy w okres "bigosowego".

Popołudniowy komentarz do rynku złotego - spokojny poniedziałek złotego

Przegłosowanie w poprzednim tygodniu przez grecki parlament, 5-letniego programu oszczędnościowego o wartości ponad 28 mld EUR, otworzyło drogę do wypłaty Atenom piątej transzy pomocy finansowej (nastąpi to w połowie miesiąca) oraz uruchomienia nowego pakietu pomocowego. To na j

25 mln dni na zwolnieniach lekarskich z powodu problemów psychicznych. Polscy pracownicy nie radzą sobie ze stresem

25 mln dni na zwolnieniach lekarskich z powodu problemów psychicznych. Polscy pracownicy nie radzą sobie ze stresem

nieodpowiedzialną osobą jestem - wspomina Helena. Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania były w ubiegłym roku piątą najczęstszą przyczyną zwolnień lekarskich. Jak podaje Zakład Ubezpieczeń Społecznych, w 2021 roku lekarze wystawili 20,5 mln zaświadczeń lekarskich. Łączna liczba dni absencji w pracy wyniosła

Papierosy szkodzą budżetowi. Koszty społeczne palenia są większe niż wpływy z akcyzy

Papierosy szkodzą budżetowi. Koszty społeczne palenia są większe niż wpływy z akcyzy

;kosztowało" budżet około 18,23 mld zł. To sam koszt leczenia chorób związanych z paleniem papierosów. Dodatkowo szacuje się, że koszty niemedyczne (np. obniżona produktywność czy absencja pracowników) sięgają ok. 15 mld zł rocznie. Łączne koszty palenia papierosów co roku obciążają więc polski budżet

Alkoholik na rencie. Najpierw pił do upadłego, potem pił, żeby żyć. Milion dni na L4 - za chorych płaci państwo

Alkoholik na rencie. Najpierw pił do upadłego, potem pił, żeby żyć. Milion dni na L4 - za chorych płaci państwo

się o rentę, przechodzą długą drogę. Zaczynają zwykle od L4. Nieobecność w pracy związana ze spożywaniem alkoholu jest o wiele kosztowniejszym i poważniejszym pod względem skali problemem niż same renty. – Alkoholizm to nie tylko renta, to również tysiące dni absencji w pracy spowodowane piciem

Rekordowa liczba zwolnień chorobowych na Opolszczyźnie

Rekordowa liczba zwolnień chorobowych na Opolszczyźnie

całej Polsce w marcu tego roku ZUS zarejestrował aż o 46,3 proc. więcej chorobowych niż rok wcześniej. Podobny wzrost widać porównując dni absencji chorobowej. W stosunku do marca 2019 r. ten wzrost wyniósł aż 47,8 proc. Dane te obejmują nie tylko zaświadczenia z tzw. choroby własnej pracownika, ale

Państwowe Porty tną nagrody za branie urlopu macierzyńskiego, zwolnienie lekarskie, opiekę nad chorymi. "To jawna dyskryminacja i kara za założenie rodziny"

Państwowe Porty tną nagrody za branie urlopu macierzyńskiego, zwolnienie lekarskie, opiekę nad chorymi. "To jawna dyskryminacja i kara za założenie rodziny"

pracy (poza urlopem wypoczynkowym). Lepiej dla wszystkich  „Z uwagi na fakt, iż absencje pracowników wiążą się z szeregiem problemów zarówno po stronie Pracodawcy, zmuszając go do ponoszenia dodatkowych kosztów (związanych chociażby z koniecznością nadgodzin czy zatrudniania dodatkowych

Bumech: Wydobycie wzrosło o 15 r/r w I kw., spółka wdraża plan na czas pandemii

otrzymał od dwóch swoich krajowych klientów - Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) i Polskiej Grupy Górniczej (PGG) - informację o zaistnieniu siły wyższej. "Istnieje ryzyko zmiany przychodów, w przypadku zwiększenia zewnętrznych ograniczeń lub postępującej absencji

Pandemiczne ucieczki na zwolnienie lekarskie. Teleporady rajem dla symulantów

Pandemiczne ucieczki na zwolnienie lekarskie. Teleporady rajem dla symulantów

Jak wynika z opublikowanego przez ZUS raportu „Absencja chorobowa w 2020 roku”, Polacy opuścili w 2020 r. z powodu własnej choroby lub opieki nad dzieckiem czy członkiem rodziny łącznie aż 296,9 mln dni pracy. Mogłoby się wydawać, że w związku z pandemią liczba zwolnień dramatycznie

Szef Fakro: Coraz trudniej znaleźć kierowców, którzy pojechaliby z towarem do Europy Zachodniej. Proponujemy podwyżki, prywatną kwarantannę po powrocie

Szef Fakro: Coraz trudniej znaleźć kierowców, którzy pojechaliby z towarem do Europy Zachodniej. Proponujemy podwyżki, prywatną kwarantannę po powrocie

Leszek Kostrzewski: Jak radzi sobie pana firma? Ryszard Florek, prezes Fakro: Absencja wśród załogi to 25 proc. Zamknięto szkoły, przedszkola, to nasi pracownicy wzięli opiekę nad dziećmi. Część osób jest na chorobowym, część na kwarantannie, bo ktoś w domu wrócił z zagranicy i nie przychodzą do

Burza w sieci po decyzji Wedla. Firma umożliwiła pracownikom udział w Strajku Kobiet

Burza w sieci po decyzji Wedla. Firma umożliwiła pracownikom udział w Strajku Kobiet

: "U wielu osób decyzja TK wywołała potrzebę manifestacji opinii. Wedla tworzą ludzie różniący się światopoglądami. To sfera prywatna, jednak ze względu na skalę zainteresowania protestem #Nieidziemydopracy, przypomnieliśmy pracownikom zasady bezpieczeństwa i korzystania z absencji ”. Niestety

Prezes Apatora 'widzi szansę' na realizację celów strategicznych na 2020 rok

powodu absencji chorobowych trzeba było zatrudnić nowych ludzi, co nie pozostanie bez wpływu na wzrost kosztów i w konsekwencji wynik EBITDA. "Mimo to, jeśli nie będzie zdarzeń jednorazowych, jakie miały miejsce w ubiegłym roku, to nie powinno się zdarzyć nic złego i mamy

Stalprofil rekomenduje niewypłacanie dywidendy za 2019 r.

epidemii zdestabilizuje oba te rynki. Epidemia COVID-19 może spowodować między innymi: spadek sprzedaży, pogorszenie spływu należności, braki w zaopatrzeniu, wysoką absencję pracowników, znaczne osłabienie kursu waluty polskiej, fluktuację cen wyrobów hutniczych, co w konsekwencji może mieć negatywny wpływ

Biedronka: 46 tys. pracowników otrzyma nagrodę roczną w wys. 2300 zł brutto

oczekiwaniami, brak dłuższych absencji, trwających powyżej 180 dni łącznie, a także brak nieusprawiedliwionych nieobecności w 2019 roku. Osoby zatrudnione w niepełnym wymiarze, które spełniły warunki przyznania nagrody, otrzymają jej proporcjonalną część adekwatną do wymiaru etatu, podano także

Program gosp. FPP i CALPE ma przynieść +4,6 mld zł rocznie finansom publicznym

ubezpieczenia społecznego (+3,2 mld zł), - ograniczenia szarej strefy w obszarze zakładów wzajemnych (+0,5 mld zł), - efektów poprawy jakości ochrony zdrowia i ograniczenia absencji chorobowych oraz rent z tytułu niezdolności do pracy (+2,2 mld zł), podano w

Dobre informacje z rynku pracy. Rosną wynagrodzenia i zatrudnienie

Dobre informacje z rynku pracy. Rosną wynagrodzenia i zatrudnienie

;efekt m.in. przejęć w jednostkach, zwiększania wymiaru etatów zatrudnionych pracowników do poziomu sprzed pandemii, a także mniejszej absencji w związku z przebywaniem na urlopach bezpłatnych i pobieraniem zasiłków chorobowych – co, w zależności od ogólnej długości ich trwania, mogło także zaważyć

Rząd zabezpiecza się, aby zwalniani pracownicy budżetówki nie uciekali na zwolnienia

Rząd zabezpiecza się, aby zwalniani pracownicy budżetówki nie uciekali na zwolnienia

liczy się z potencjalnie "większą absencją pracowników w urzędach" w ostatnich dniach września. Kontrole u chorego? - Na pewno rozłożenie zwolnień w czasie zwiększa ich skuteczność. Z drugiej strony jeśli za wcześnie nastąpi wręczanie wypowiedzeń, może to wywołać wśród pracowników popłoch i

Dwucyfrowy wzrost przeciętnego wynagrodzenia. Są dane GUS-u za maj

Dwucyfrowy wzrost przeciętnego wynagrodzenia. Są dane GUS-u za maj

także mniejszej absencji w związku z pobieraniem przez pracowników zasiłków opiekuńczych i chorobowych – co w zależności od ogólnej długości ich trwania mogło także zaważyć na sposobie ujmowania tych osób w przeciętnym zatrudnieniu i zarazem w wynagrodzeniach. Analitycy Pekao podkreślają, że

Z powodu koronawirusa gliwicka firma zwiększy produkcję o kilkaset procent. Rośnie zapotrzebowanie na respiratory

Z powodu koronawirusa gliwicka firma zwiększy produkcję o kilkaset procent. Rośnie zapotrzebowanie na respiratory

mają obecnie przerwę w zajęciach czy opiece przedszkolnej. Mimo to zdecydowana większość pracuje z nami dla innych – mówi Marcin Baron, dyrektor operacyjny BMZ Poland. Baron dodaje, że obecny poziom absencji wynosi ok. 18-20 proc., co - jego zdaniem - jest bardzo dobrym wynikiem, zwłaszcza w

Grupa Azoty nie zanotowała istotnego spadku sprzedaży z powodu koronawirusa

OXO, a także zmniejszenia cen i marży, poinformował ISBnews prezes Grupy Azoty Wojciech Wardacki. "Dotychczas nie zaobserwowaliśmy istotnego obniżenia sprzedaży i dużych zakłóceń w łańcuchu dostaw surowców, materiałów i usług. Nie dotknęła nas również większa absencja

Solaris chce zwolnić chorych pracowników, Poczta Polska ostrzega przed braniem L4

Solaris chce zwolnić chorych pracowników, Poczta Polska ostrzega przed braniem L4

z oddychaniem i sercem. Jak pisze KP: "pocovidowe zapalenie rdzenia kręgowego jest prawdopodobną przyczyną 50-proc. niedowładu oraz silnego bólu lewej ręki, (...) co uniemożliwia jego powrót do pracy". Poczta Polska lojalnie uprzedza Z uwagi na fakt, że u Pani/Pana poziom częstej absencji

Wielton od 27 IV stopniowo wznowi produkcję w Wielkiej Brytanii

była troską o zdrowie pracowników spółki, a także postępującą absencją w zakładzie produkcyjnym (spowodowaną w szczególności licznymi obowiązkowymi kwarantanny), co przekładało się na zakłócenie w łańcuchu dostaw, przypomniano. 20 kwietnia Wielton poinformował o stopniowym

Biedronka wprowadziła zmiany w systemie wynagrodzeń pracowników 

sieci Biedronka, centrów dystrybucyjnych i Fabryki Zup będą otrzymywać 100% jej wartości przy braku nieplanowanych nieobecności w danym miesiącu, 75% jej wartości przy jednym dniu nieplanowanej, ale usprawiedliwionej nieobecności i 50% jej wartości przy dwóch takich absencjach. Dzięki temu nagrodę

Bank Pocztowy: Wakacjami kredytowymi zainteresowany co 20. klient z call center

się bank. Od kilku tygodni, w związku z rozprzestrzeniająca się pandemią koronawirusa, znacząca cześć zespołu contact centre pracuje zdalnie. "Umożliwienie konsultantom telefonicznym obsługę klienta z domu miało pozytywny wpływ na zmniejszenie absencji pracowników

JSW wdrożyła plan awaryjny obejmujący działania zapewniające ciągłość operacyjną

ograniczenia kontaktów pracowników pracujących na różnych zmianach" - czytamy w komunikacie. Zmiana organizacji pracy, jak również duży poziom absencji sięgający powyżej 30% miały wpływ na poziom produkcji węgla, który w ujęciu tydzień do tygodnia spadł o około 40%. W ocenie

Poczta Polska wdrożyła rozwiązania ograniczające ryzyko koronawirusa

prasowa Poczty Polskiej Justyna Siwek, cytowana w komunikacie. Z uwagi na podwyższoną absencję pracowników Poczta skróciła godziny pracy placówek pocztowych. Zmianie uległy także możliwości nadawania przesyłek zagranicznych. Wobec braku możliwości transportu lotniczego Poczta

Psychoterapia w smartfonie. Firmy mogą zadbać o dobrostan psychiczny pracowników

praca  O skali problemu świadczą poniższe dane. Tylko w zeszłym roku lekarze wystawili ponad pół miliona zwolnień lekarskich z powodu ciężkiej reakcji na stres. Depresje wśród pracowników przełożyły się na ponad 5 mln dni absencji. Z badań wynika, że pracownicy coraz częściej winą za swoje problemy

Inwestycje w Częstochowie się toczą, choć mogą być opóźnienia. Na której budowie są problemy?

. Problemem jest też absencja części pracowników – tłumaczy magistrat. Urząd miasta nie rozstrzyga, czy spowoduje to opóźnienia w oddaniu do użytku obiektu. Późniejsze zakończenie prac jest za to bardzo prawdopodobne w przypadku budowy sali gimnastycznej i przedszkola przy szkole podstawowej nr 47 przy

Minister Czarnek wysyła kontrole ZUS do chorujących nauczycieli

wysokiej etyce zawodowej i społecznym prestiżu - mówi Wojciechowski i dodaje: - Obecnie jednak przy niskich płacach mogą wystąpić elementy wypalenia zawodowego, które sprzyjają ponadprzeciętnej absencji. Jeśli takie zjawisko występuje, to lepszym rozwiązaniem byłaby naprawa źródła tego problemu. Inaczej

EuroRating zmienił perspektywę ratingu kredytowego JSW na negatywną

w bieżącym kwartale wyniki spółki ulegną dalszemu pogorszeniu. Istotny wpływ na to ma epidemia COVID-19, która uderzyła w JSW podwójnie, poprzez silny spadek popytu na stal i redukcję zużycia węgla koksującego i energetycznego, a także wysoką absencję pracowników spowodowaną zakażeniami wirusem oraz

JSW boleśnie odczuła skutki koronawirusa. Ponad 200 mln zł straty w pierwszym kwartale

, wpływ na to miała zmiana organizacji prac w związku z pandemią koronawirusa (m.in. skrócenie czasu zmian) i duży poziom absencji wśród górników. - Aktualna sytuacja związana z zagrożeniem nie pozwala na realne określenie dalszych strat wydobycia - poinformowała JSW. Górnicza spółka odnotowała też

PIU: Polacy wydali na dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne 586 mln zł w I-III kw.

M. Fal, cytowana w komunikacie. Podkreśliła, że pracodawcy dążą także do ograniczenia absencji chorobowych swoich pracowników, które stanowią realny koszt dla firm. Według danych ZUS, w 2017 r. przedsiębiorcy wydali z własnej kieszeni 6,3 mld zł, finansując pierwszy

JSW miała 208,86 mln zł straty netto, 50,5 mln zł EBITDA w I kw. 2020 r.

. Związana z pandemią koronawirusa prewencyjna zmiana organizacji prac, jak również duży poziom absencji miały wpływ na poziom produkcji węgla. "W porównaniu do prognoz, wydobycie w miesiącu marcu było mniejsze o 37,4 tys. ton, a w miesiącu kwietniu o 339,2 tys. ton węgla

Grupa Selena widzi spadek popytu na materiały budowlane w zw. z pandemią

doszło do poważnych zakłóceń dostaw surowców i materiałów produkcyjnych ani do zagrożeń związanych z absencją pracowników. Jednocześnie w związku z zaistniałą sytuacją Grupa Selena zintensyfikowała swoje działania w obszarze sprzedaży zdalnej, a także rozpoczęła na niewielką, na tę chwilę, skalę

Stalprofil czasowo zawiesił pracę składu handlowego w Katowicach

należności, braki w zaopatrzeniu, absencję pracowników, osłabienie kursu waluty polskiej, fluktuację cen towarów i surowców do produkcji hutniczej, co w konsekwencji może mieć negatywny wpływ na wyniki grupy kapitałowej Stalprofil w roku 2020. Na chwilę obecną nie jest możliwe przedstawienie precyzyjnych

Global Cosmed miał 3,35 mln zł zysku netto, 8,6 mln zł zysku EBIT w 2019 r.

wyzwania związane z utrzymaniem wydajności produkcyjnej oraz realizacji dostaw z uwagi na absencje pracowników oraz ograniczenia w transporcie. Grupa dokłada wszelkich starań, aby zapewnić pełną dostępność oraz wysoką jakość swoich produktów w warunkach ponadstandardowego popytu. Krótkoterminowo, istotnie

Zamęt na warszawskim parkiecie. Mogą zawiesić giełdę

usług dla klientów GPW z powodu absencji naszych pracowników". Jednocześnie prezes Dietl uprzedził: "Nie możemy jednak wykluczyć, iż w sytuacji globalnego kryzysu, a w konsekwencji czasowego zaprzestania działalności przez członków giełdy, konieczne będzie również zawieszanie notowań"

Poradnik. Praca dla emeryta - ile można dorobić?

niepełnym wymiarze godzin. Opłacalne jest zatrudnianie takich emerytów na umowy cywilnoprawne, niegenerujące takiego ryzyka pokrywania kosztów absencji pracownika jak w przypadku umów o pracę - mówi Magdalena Bylinowicz. Ogólnie rzecz biorąc sytuacja emerytów – oczywiście poza formami zatrudnienia

Koszty pośrednie firm w związku z grypą sięgają do 4,3 mld zł rocznie

jest odpowiedzialny aż za 12% wszystkich absencji chorobowych na świecie. W krótkim czasie może dojść do zarażenia nawet do 20% współpracowników. Do tego dochodzi osłabienie pochorobowe, które wpływa na obniżenie produktywności"- wskazuje ekspert w dziedzinie farmakoekonomiki prof. dr hab. med

Wzrost zarobków wysoki, ale już prawie całość zjada inflacja. Ile zarabiamy naprawdę?

o 0,1 proc. niż we wrześniu br., a także o 3,9 tys. etatów więcej niż miesiąc wcześniej. To wzrost niewielki – GUS tłumaczy go przyjęciami, zwiększaniem wymiaru etatów do poziomu sprzed pandemii, czy niższą niż wcześniej absencją pracowników w związku z przebywaniem na urlopach bezpłatnych. Od

Badacze: Pracownicy, którzy nie czują sensu swojej pracy, częściej uciekają na zwolnienia. W Polsce to co siódma osoba

W ubiegłym roku Niemcy spędzili na zwolnieniu lekarskim przeciętnie 12,1 dnia. Ale czas absencji chorobowej znacznie różnił się w zależności od poczucia sensu pracy - wynika z "Raportu o absencjach", badania  na reprezentatywnej próbie ponad 2 tys. pracowników. Badanie co roku

"Owocowe czwartki to nie wellbeing". Jak firmy malują trawę na zielono przed pracownikami?

efekty strategii wellbeingowej w jego firmie. - Jeśli firma ma wdrożoną analitykę HR, to oczywiście takie dane można mieć w zasadzie od ręki. Na pewno w pierwszej kolejności będzie widać wspomnianą absencję chorobową. To są realne, policzalne zyski dla firmy. Można też zmierzyć rotacje. Nowy pracownik z

PiS tnie L4. Będziemy pracować podczas choroby

chorobowych. Zazwyczaj - piszą autorzy raportu - zwraca się bowiem uwagę na finansowy koszt absencji, nie dostrzega się za to kosztów obecności w pracy mimo choroby, np. spadku produktywności. Badania pokazują, że prezenteizm może kosztować znacznie więcej niż nieobecność w pracy. Według analizy Schultza i

JSW: Szkoda zw. z brakiem realizacji planu po 23 III wyniosła 1,23 mln ton

na trudną sytuację kadrową związaną z absencją pracowników, JSW nie realizowała także kluczowych mierników operacyjnych związanych z robotami udostępniającymi. W konsekwencji zaistniałej sytuacji, JSW nie zrealizowała w okresie od 23 marca 2020 roku do 30 czerwca 2020 roku planu robót korytarzowych w

Chorzy na epidemię. Zwolnienia lekarskie można bez trudu kupić w sieci

tygodni powstały firmy, które postanowiły zarobić na zwolnieniach lekarskich. To biznes skalkulowany na szybki zysk. W ich ofercie przodują dwie usługi - sprzedaż kilkudniowych zwolnień i wystawienie e-recepty - mówi Mikołaj Zając, prezes firmy Conperio, która zajmuje się problematyką absencji chorobowej

Nie spełniły się najgorsze scenariusze igrzysk. Teraz pora na wielkie "ufff"

konsultingu sportowego, przewidywał przed startem imprezy, że nie będzie silnych korelacji pomiędzy absencją na trybunach i wielkością widowni telewizyjnej, i nie spodziewał się rekordowych słupków oglądalności. Przekonywał, że sukcesem byłoby choćby utrzymanie wyników z poprzednich letnich igrzysk. Co

Gobarto: Przedłużająca się pandemia może wpłynąć na wyniki i opóźnić inwestycje

; - wskazał prezes. Do największych zagrożeń związanych z przedłużającą się pandemią zarząd zalicza: możliwe opóźnienia w łańcuchu dostaw, potencjalną absencję pracowników lub kontrahentów, ewentualne straty wynikające z pogorszenia się płynności finansowej przez kontrahentów czy

Stalprodukt przewiduje spadek jedn. przychodów za marzec-kwiecień na 20% r/r

segmentach Stalproduktu (tj. Blach Elektrotechnicznych i Profili) odbywa się cały czas w sposób ciągły. Problemem jest natomiast zwiększona absencja, związana z opieką nad dziećmi i zwolnieniami chorobowymi pracowników. Zarząd na bieżąco monitoruje sytuację w tym zakresie i dąży do zapewnienia niezbędnych

Do pracy cztery razy w tygodniu? Pierwsze kamyczki w lawinie zmian już spadły

pokazała, że skrócenie czasu pracy wiąże się z poprawą jakości życia pracowników. Widać to zwłaszcza w niższej absencji chorobowej. W wielu eksperymentach mówi się również o pozytywnym efekcie w postaci większego zaangażowania pracowników w aktywności niezwiązane z pracą: zabawy z dziećmi, hobby

Unified Factory miało 15,97 mln zł straty netto w I-IV kw. 2018 r.

sprawował osobiście prezes zarządu. Absencja prezesa zarządu jako kluczowej osoby w procesach pozyskiwania klientów i sprzedaży, spowodowała ponadto wyraźne zahamowanie w procesie zdobywania nowych kontrahentów oraz brak możliwości zapewnienia kontynuacji znaczącej części procesów biznesowych, zwłaszcza w

ZP PPS: Niższa sprzedaż w branży spirytusowej może potrwać 2-3 kwartały

uda się w dłuższym terminie utrzymać" - dodał prezes. Włodarczyk podkreślił, że obecnie zakłady zrzeszone w organizacji pracują bez większych problemów. "Nie mamy sygnałów, aby był jakiś większy problem z absencją pracowników, czy

FPP: Środki na walkę z COVID-19 powinny trafiać też do podwykonawców szpitali

zarówno zabezpieczeń i wynagrodzeń pracowników, absencji z powodu epidemii, jak również lawinowego zwiększenia poziomu dezynfekcji wykonywanej w szpitalach. Dostawy środków czystości i dezynfekcji wzrosły o kilkaset procent. Jednak szpitale nadal płacą za usługi według wcześniej zawartych, wieloletnich

B+R Studio: Obroty branży meblarskiej przez pandemię spadną o 35% r/r w 2020 r.

ufności konsumenckiej. Odcięcie popytu było najistotniejszym problemem dla wszystkich ankietowanych. Drugim w hierarchii ważności problemem są zatory płatnicze - jako bardzo istotny problem oraz istotny problem to zagadnienie wskazało odpowiednio 20% i 47% firm. Nie są problemem w tym momencie absencje

Tej branży kryzys się nie ima. Duże rekrutacje i coraz wyższe zarobki

tej sytuacji pomóc mogliby pracownicy ze Wschodu, ale sprawę komplikują procedury związane z epidemią. –  COVID-19 zresztą powoduje także zwiększoną absencję wśród pracowników, która szczególnie dotkliwa jest właśnie dla firm produkcyjnych. Nieobecności związane są z sytuacją zdrowotną, ale

Pracownicy ZUS grożą strajkiem. "Dłużej tak pracować się nie da"

zadań do realizacji proporcjonalnie do obowiązującego pracownika czasu pracy z uwzględnieniem dni m.in. na szkolenia, urlopy, absencję chorobową”. Kolejny punkt to „ustanowienie 24 października (dzień pracownika ZUS) dniem wolnym od pracy”. Związkowcy dają czas pani prezes do 7 maja

Unified Factory miało 14,21 mln zł straty netto w I-III kw. 2018 r.

kontrahentami, którą do tej pory sprawował osobiście prezes zarządu. Absencja prezesa zarządu jako kluczowej osoby w procesach pozyskiwania klientów i sprzedaży, spowodowała ponadto wyraźne zahamowanie w procesie zdobywania nowych kontrahentów oraz brak możliwości zapewnienia kontynuacji znaczącej części

2,5 tys. zł dodatku dostaną mundurowi, którzy nie odejdą na emeryturę. Stracą za to sędziowie

rozwiązanie kompromisowe, aby pełnopłatne były tylko pierwsze 30 dni, a za czas choroby powyżej 30 dni będzie wypłacane 80-proc. uposażenie. Nie wiadomo jednak, czy zmiany wejdą w życie. "W odniesieniu do kwestii dotyczącej przywrócenia pełnego uposażenia za czas absencji chorobowej w służbie

Biznes Warmii i Mazur. Rzucili etaty w korporacji i żyją własną firmą

poradziliśmy sobie całkiem dobrze i tylko proces certyfikacji produkcji był zaskakująco długi. Na to jednak nie mieliśmy wpływu. Pandemia wpłynęła w jakiś sposób na produkcję, absencje pracowników, łańcuchy dostaw? - Generalnie nasza ówczesna produkcja na początku spadła, a potem zaczęła się odradzać. Mieliśmy

W Poczcie Polskiej szerzy się epidemia grypy gołębi pocztowych

Akcję rozpoczęto w poniedziałek. W 20 miastach - m.in. w Częstochowie, Brzegu, Opolu, Wadowicach - absencje zdaniem organizatorów przekraczają 40 proc. W Lewinie Brzeskim w pracy miał nie stawić się nikt. Z kolei zdaniem Poczty Polskiej liczba absencji nie odbiega od zimowej normy. - Nie

Nowe restrykcje od soboty: zakaz noszenia przyłbic, kwarantanna po przekroczeniu granicy, Warmia i Mazury w całkowitym lockdownie

konferencji minister zdrowia Adam Niedzielski. Sanepid na zlecenie Ministerstwa Zdrowia zbadał próbki wirusów od tamtejszych pacjentów - spośród przebadanych 24 próbek, mutację brytyjską wykryto w 16 z nich. Na Warmii i Mazurach jest też największy wskaźnik absencji uczniów w szkołach (6.69 procent uczniów z

Mężczyźni częściej kombinują z fałszywymi zwolnieniami lekarskimi. A kobiety biorą "bigosowe"

oszustwie, tylko zapobieganie nieuzasadnionej absencji lub uchylaniu się od pracy. Firma, która z nami współpracuje, wykupuje abonament na usługi kontrolingowe, a jej pracownicy są szczegółowo powiadomieni o tym, że w razie zwolnienia lekarskiego, a teraz również pracy zdalnej, mogą zostać sprawdzeni przez

Sezon grypowy w rozkwicie - Ile to kosztuje i dlaczego tak drogo?

ostatnich latach), 181 mln zł w scenariuszu dla roku o przeciętnej zachorowalności, aż do 400-700 mln zł, gdy liczba zachorowań przekracza średnią i jest epidemią. Do tego trzeba jednak doliczyć koszty pośrednie, czyli absencji w pracy, obniżonej wydajności pracowników

PIE: Polska branża sportowa jest warta blisko 10 mld zł

raka piersi" - dodał Kutwa. Według PIE, koszty opieki zdrowotnej spadłyby w skali roku o 440 mln zł, a koszt absencji pracowniczych zmalałby o 3 mld zł. "Mimo spadającej liczby aktywnie uprawiających sport, w ostatnich latach można

Wydatki ograniczone do "niezbędnych". Grupa Azoty miała dobry rok 2019, ale koronawirus ma na nią wpływ

większa absencja chorobowa pracowników, skutkująca np. zaburzeniem ciągłości produkcji. Zdajemy sobie sprawę, że rozwijająca się pandemia wywrze wpływ na nasze funkcjonowanie, jednak obecnie nie da się przewidzieć ani wszystkich skutków, ani ich skali. „Nie rezygnujemy z flagowych przedsięwzięć

ZUS o swoim systemie informatycznym: "Krytyczny poziom wykorzystania". Co z wypłatą emerytur?

, w tym także z organizacjami związkowymi, w sprawie różnych rozwiązań organizacyjnych, które w okresie wzmożonego natężenia zadań i dużej absencji pracowników zapewnią terminową realizację zadań. Wypłata świadczeń realizowanych przez Zakład nie jest zagrożona.

PIU: Składka w ubezpieczeniach zdrowotnych wzrosła o 21% r/r w III kw. 2017 r.

dla pracodawców. Jak wynika z raportu PIU "Jak ubezpieczenia zmieniają Polskę i Polaków", opublikowanego w listopadzie ubiegłego roku, dostęp do opieki medycznej jest w stanie skutecznie ograniczać nawet o 70% absencję chorobową pracowników. To w dużej mierze wpływa na fakt, że obserwuje się

Koronawirus. Jak mocno kryzys gospodarczy uderzył w Opolszczyznę? Firmy walczą

w związku z wybuchem pandemii ich firma doświadczyła wielu problemów lub trudności. Dotyczyły przede wszystkim: spadku popytu na towary i usługi w kraju (27,8 proc.), opóźnienia w płatnościach od klientów czy kontrahentów (17,1 proc.), absencja pracowników związana z korzystaniem z dodatkowego

Niemal 45 tys. pracowników Biedronki otrzyma nagrodę roczną wys. 2100 zł brutto

najmniej na poziomie zgodnym z oczekiwaniami, brak dłuższych absencji, trwających powyżej 180 dni łącznie, a także brak nieusprawiedliwionych nieobecności w 2018 roku. Osoby zatrudnione w niepełnym wymiarze, które spełniły warunki przyznania nagrody, otrzymają jej proporcjonalną część adekwatną do wymiaru

JSW: Strajkuje 18% załogi, na urlopach i zwolnieniach lekarskich - 53,5%

Warszawa, 11.02.2015 (ISBnews) - Zgodnie z informacjami zebranym z kopalń, w Jastrzębskiej Spółce Węglowej (JSW) strajkuje obecne 4.776 osób spośród 26.296 zatrudnionych, czyli około 18% załogi, podała spółka. Jednocześnie absencja w firmie, wynikająca z urlopów i zwolnień

Rekordowe wyniki PGNiG. Humor psuje kosztowna umowa z Gazpromem

się czkawką. W listopadzie 2014 r. PGNiG zwrócił się do Gazpromu o obniżkę cen surowca. Rosyjski koncern odmówił i w maju 2015 r. PGNiG skierował spór pod osąd Trybunału Arbitrażowego w Sztokholmie. Ale tam postępowanie cały czas się toczy, przewlekane przez absencje arbitra wyznaczonego przez Gazprom

"Zarabiam 2,2 tys. zł na rękę. Koleżanka z pokoju - 6 tys. zł. Tak działają układy polityczne" - mówi pracowniczka ARiMR

najmniej zarabiających pracowników możliwe jest zaostrzenie akcji protestacyjnych. Przerwy w pracy, zwiększona absencja oraz, po pozytywnym referendum, także strajk. - Paraliż ARiMR nie musi zostać spowodowany działaniami związków czy pracowników popierających nasze działania. Jeżeli sytuacja

Biedronka zwiększyła zatrudnienie o ponad 2 tys. osób w 2018 r.

zasady wypłacania uznaniowej premii za wyniki - jest ona obecnie wypłacana co miesiąc, a nie jak dotychczas co kwartał. Sieć uelastyczniła też zasady otrzymywania nagrody za brak nieplanowanych nieobecności tak, by nawet w przypadku jednego lub dwóch dni nieplanowanej, ale usprawiedliwionej absencji w

Lidl podnosi pensje. Kasjer sprzedawca dostanie 2,4 tys. zł

oraz częste zatrudnianie na niepełny etat. Z kolei w przypadku Biedronki podnosili, że tak naprawdę podwyżka dla kasjera wyniesie nie 250 zł, ale 100 zł. Pozostałe 150 zł to premia przyznawana za brak absencji chorobowych.

Benefit Systems: Wydatki firm na pakiety motywac. wzrosły do 12,2 mld zł w 2018

zajmuje wysokie miejsce na liście wartości zarówno w opinii pracowników, jak i pracodawców" - dodał Radzki. Benefit Systems wskazał, że inwestując w benefity pozapłacowe wspierające zdrowie pracowników, pracodawcy ograniczają koszty wynikające z absencji chorobowych

PZPB: Wydajność dużych firm budowlanych spadła o 5-20% w czasie pandemii

normalnych zwolnieniach lekarskich bądź urlopach. Jest to poziom absencji porównywalny z czasami sprzed koronawirusa. Większość budów pracuje normalnie. Mamy kilkanaście kontraktów, czyli mniej niż 5%, gdzie są problemy z łańcuchem dostaw, szczególnie na tych budowach, gdzie dużą część stanowią podzespoły

Czy pracodawca może wypowiedzieć umowę w czasie przestoju?

na przestojowy charakter absencji (symbolizowana np. przez literę „P”). Z tego też względu należy jednoznacznie stwierdzić, że na gruncie kodeksu pracy czas przestoju nie stanowi okresu ochronnego. Oznacza to, że w przypadku nieświadczenia pracy przez pracowników, czyli ich

PIU: Ponad 2 mln Polaków miało dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne na koniec I kw.

strony korzyści dla pracowników, którzy mają ułatwiony dostęp do świadczeń medycznych, z drugiej dla pracodawców - poprzez zmniejszenie absencji personelu. Liczba polis indywidualnych również rośnie (wzrost o 59% r/r) i sięgnęła 453 tys. osób na koniec marca br

PSL wraca z "Godziną dla rodziny", czyli bój o krótszy czas pracy dla rodziców. Czy PiS znowu odrzuci prorodzinny projekt?

projektu. - Badania pokazują, że w ostatniej godzinie pracy i tak spada jej efektywność. Według Instytutu Gallupa efektywność osób zadowolonych z życia rodzinnego jest wyższa o przynajmniej 20 proc., a absencja w pracy - niższa o blisko 40 proc. - przekonuje Kasprzak. Projekt został już skierowany do

Marzec na L4. Polscy lekarze jeszcze nigdy nie wystawili tylu zwolnień z pracy

telemedycyny w żadnym obszarze publicznej służby zdrowia - wyjaśnia. Największą bolączką pracodawców są obecnie absencje związane z przedłużanym przez rząd prawem do dodatku opiekuńczego na dziecko do 8. roku życia (wynikające z zamknięcia żłobków, przedszkoli i szkół). Ale część z nich pewnie też zastanawia

Biznes jak prawdziwy, choć to tylko symulacja. Pierwsza taka pomoc naukowa na świecie

gry decyzyjne w centrum mają różny poziom skomplikowania, dając możliwość udziału użytkownikom o różnym poziomie wiedzy i doświadczeniu. Poza tym, mechanizm losowości powoduje, że rozgrywka nigdy nie jest taka sama. W jej ramach można zasymulować np. absencję pracowników lub awarię maszyny

JSW: Mamy postanowienie sądowe potwierdzające nielegalność strajku

mln zł dziennie. Wczoraj spółka informowała, że - zgodnie z informacjami zebranym z kopalń, strajkuje obecne 4.776 osób spośród 26.296 zatrudnionych, czyli około 18% załogi. Jednocześnie absencja w firmie, wynikająca z urlopów i zwolnień lekarskich, wynosi 53,5

Kowalczyk: Negocjacje w JSW mają być dziś wznowione

, czyli około 18% załogi. Jednocześnie absencja w firmie, wynikająca z urlopów i zwolnień lekarskich, wynosi 53,5%. Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent koksu w Unii Europejskiej. W 2013 r. w kopalniach JSW

Strajk na żądanie? Jak wziąć wolny dzień by protestować w czarny poniedziałek

odmówić - jeśli stwierdzi, że zbyt wysoka liczba równoległych absencji będzie już godziła w dobro firmy - wyjaśnia Paweł Śmigielski, prawnik OPZZ. - Pracodawca może też odwołać nas z urlopu na żądanie, o ile zaistniały nowe okoliczności, o których nie wiedział w momencie udzielania wolnego

Strajk w kopalniach był klapą? Połowa górników poszła na L-4

W całodobowym strajku, do którego doszło w piątek, 19 października spośród 22 tys. 768 zatrudnionych wzięło udział 5 tys. 465 pracowników, czyli 24 procent załogi - poinformowała w poniedziałek JSW. Z danych zebranych przez poszczególne kopalnie wynika, że absencja wyniosła w

Famur: Potencjalna skala spadku przychodów może obniżyć o 16% przychody w 2020r.

wszelkie niezbędne zamówienia są składane z odpowiednim wyprzedzeniem w celu zapewnienia ciągłości i stabilności dostaw niezbędnych do utrzymania produkcji. Nie zanotowano również istotnych przypadków przerwania czy opóźnienia w pracach zleconych kooperantom emitenta. Stan absencji wśród wszystkich

Rok na macierzyńskim nie pomoże kobietom

Polki nie rodzą dzieci, bo nie mają pracy i nie stać je na potomstwo. Pracodawcy wolą zatrudniać mężczyzn, bo kobieta oznacza dla nich absencje w pracy. Widząc kobietę, mają od razu przed oczami jej urlopy macierzyńskie, wychowawcze i chorobowe na dziecko. Wiem, że tak nie

Czy rozpijamy się w izolacji? "Małpek schodzi prawie tyle samo, piwa pijemy mniej"

wynikających z absencji pracowników, między innymi z powodu zamknięcia przedszkoli, szkół itp.”- pisze w przesłanej nam wiadomości.  Jak dodaje, Kompania chce pomóc branży z tzw. kanału horeca, czyli produkujących dla gastronomii. “Z dnia na dzień musieli zamknąć swoje biznesy, co oznacza w

'Pracodawca godny zaufania': Rynek pracownika będzie zjawiskiem długofalowym

zmniejszonej absencji chorobowej. Ale wiele jeszcze jest do zrobienia. Gdyby tylko co druga nieaktywna osoba zaczęła ćwiczyć, to koszty pracodawców zmniejszyłyby się o 3 mld zł w skali roku, a koszty służby zdrowia o 0,5 mld zł" - powiedział dyrektor ds. komunikacji w Benefit Systems Robert Moreń podczas

Grupa Azoty zidentyfikowała ryzyka dot. pandemii, na razie działa bez ograniczeń

i zakłóceń w łańcuchu dostaw surowców, materiałów i usług, jak również zwiększonej absencji chorobowej pracowników, uniemożliwiającej zapewnienie ciągłości produkcji" - zastrzeżono. Spółka podkreśliła, że przywiązuje szczególną wagę do identyfikacji ryzyk związanych z

NBP zdecydował o wykorzystaniu dodatkowych instrumentów w zw. z koronawirusem

możliwość obniżenia wynagrodzenia (nie niżej niż płaca minimalna) na określony okres, przy obowiązku późniejszego wyrównania. Tego typu rozwiązanie jest z pewnością korzystniejsze niż upadłość i bezrobocie. Należałoby także rozważyć kompensowanie przedsiębiorcy przez ZUS kosztów absencji związanej z

Koronawirus. Jak bezpiecznie odbierać paczki? Duże zmiany na poczcie i u kurierów

Justyna Siwek, rzecznik prasowy Poczty Polskiej. Poczta boi się, że od poniedziałku część pracowników (matki mające małe dzieci) nie zjawi się w pracy. W sytuacji wzrostu absencji pracowników zmianie mogą ulec godziny pracy placówek pocztowych – ostrzega Siwek i radzi, aby informacji na temat godzin

MR przygotuje projekt specustawy ws. pakietu osłonowego dla przedsiębiorców

trudności w prowadzeniu działalności gospodarczej na kilka sposobów. Przedsiębiorcy, których dotykają opóźnienia lub brak realizacji dostaw, zatory płatnicze, absencja pracowników związane ze wzrostem zachorowalności lub czynnościami mającymi na celu zagwarantowanie bezpieczeństwa

Cała budżetówka bez premii i nagród? Jest wyjątek - znów policja. Ujawniamy stanowisko MSWiA

pieniędzy na podwyżkę dodatków służbowych i funkcyjnych na czas pandemii. "Obecnie funkcjonariusze służą w warunkach nasilającej się absencji chorobowej, spowodowanej wykonywaniem zadań związanych z epidemią. Na funkcjonariuszy spada coraz większa liczba obowiązków służbowych wynikających z

BOŚ Bank: Fed i seria danych z USA i strefy euro w centrum uwagi w tym tygodniu

z powodu absencji części inwestorów w związku z długim majowym weekendem, podsumowali analitycy BOŚ Banku. (ISBnews)

JSW straciła już 130 mln zł przychodów w wyniku strajku

. "Ta kwota co najwyżej neutralizuje skutki strajku do marca" - powiedział Kozłowski. Spośród całej załogi spółki,strajkuje 9,400 osób, poinformował Zagórowski. Jednocześnie absencja wynosi około 38% w porównaniu z obserwowanym zwykle poziomem 20%, co oznacza, że część

Nie chcą być najlepsi na świecie, ale najlepsi dla świata. Jak działają i czym są B Corpy?

sobie, ale ma też bardzo pragmatyczny wymiar – jeśli dzięki temu wspieramy retencję i efektywność pracowników, obniżamy liczbę i długość absencji z powodów zwolnień lekarskich, to nasz biznes działa lepiej, a koszty są niższe. Każdy zadowolony pracownik to zarazem ambasador naszej firmy, co na

Gazociąg Nord Stream 2 obejmie unijne prawo antymonopolowe? Przełomowa decyzja komisji europarlamentu

przemysłu europarlamentu Jerzy Buzek (PO), gdy w środę komisja przyjęła wyraźną większością projekt nowelizacji dyrektywy gazowej. Głosowało za tym 41 członków komisji, przy 13 głosach przeciwnych i absencji 9 europosłów. Cugle dla monopolistów Projekt nowelizacji w listopadzie zeszłego roku ogłosiła

Praca w nadgodzinach. Na jakich zasadach i z jakim wynagrodzeniem?

wszelkiego rodzaju awarie maszyn czy urządzeń). Pracodawca może też zlecić nadgodziny, jeśli będzie miał „szczególne potrzeby”. Mogą one wynikać np. z absencji chorobowej pracowników czy konieczności pilnego, terminowego wykonania określonej pracy. Zobacz także: Praca w niedzielę. Jakie prawa