abc ustawy o zamówieniach publicznych

Marzena Kopacka-Biculewicz

Odrzucenie oferty wykonawcy z powodu niezgodności danych platforma zakupowa a CEiDG

Odrzucenie oferty wykonawcy z powodu niezgodności danych platforma zakupowa a CEiDG

Wykonawca ma obowiązek złożyć ofertę, zgodnie z przepisami ustawy Pzp.

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości w sprawie zasad wykluczenia z przetargu

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej został wydany w związku z zapytaniem Krajowej Izby Odwoławczej o sposób interpretacji przepisów art. 45 ust. 2 pkt d) dyrektywy 2004/18/WE.

Zamiast do Biedronek i Lidlów na niedzielne zakupy mamy pójść do Żabek albo na targ

Taki plan na handel nad Wisłą ma PiS, "Solidarność" oraz Kukiz'15. Na razie, czyli do stycznia, nic się jednak nie zmieni.

Wykluczenie wykonawcy z przetargu

Wykluczenie wykonawcy z przetargu

poważnym wykroczeniem". Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego kraju Podstawa prawna art. 24 ust. 2a ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).

Przegląd prasy

netto grupy w 2017 r., chce poprawić marżę --GUS: Wynik netto przedsięb. niefinan. wzrósł o 21,3% r/r do 111,1 mld zł w 2016 --ABC Data może w ciągu kilku tygodni uruchomić platformę Cloud --ABC Data zakłada poprawę wyników

BCC: Stracona szansa na potrzebne zmiany w Prawie zamówień publicznych

BCC: Stracona szansa na potrzebne zmiany w Prawie zamówień publicznych

celem nowelizacji, niespodziewanie stało się zaostrzenie sankcji wobec nierzetelnych wykonawców. Dotychczas odpowiedni zapis Prawa zamówień publicznych wykluczał z przetargów wykonawców, wobec których w ciągu ostatnich trzech lat zapadła prawomocna decyzja o zerwaniu kontraktu z winy wykonawcy, przy

Przegląd prasy

o OZE m.in. dot. aukcji w 2019 r. --PGE Energia Ciepła ma umowę z GE Power na modernizację turbiny w Gorzowie Wlkp. --ME: Sejm przyjął projekt nowelizacji ustawy o zapasach ropy naftowej --Konsorcjum Budimeksu ma umowę

Przegląd prasy

--Rząd przyjął projekt ustawy uchylający specjalny podatek węglowodorowy --Rząd przyjął projekt noweli ustawy o ofercie publicznej dot. m.in. prospektów --JLL: W Warszawie oddano do użytku 80 500 m2 biur w I poł. 2019 r

Przegląd informacji ze spółek

spółka. Łącznie chodzi o nie więcej niż 4 560 387 akcji spółki. Termin zakończenia zapisów w wezwaniu na sprzedaż akcji ABC Data został wydłużony do 17 kwietnia z 18 marca, podało Santander BM jako podmiot pośredniczący GetBack w restrukturyzacji

Przegląd prasy

komercyjnego zamówienia --Eurocash: Sieć sklepów partnerskich 'abc' wzrosła do 8 985 na koniec 2019 r. --BIEC: WPI spadł o 0,1 pkt m/m w III, epidemia koronawirusa ograniczy inflację --Agora: Zamknięcie kin na 2 tygodnie nie

Przegląd prasy

--Niedużak z MPiT: Nowe Prawo zamówień publicznych parlament przyjmie do sierpnia --Niedużak z MPiT: Rząd przyjmie ustawę o zatorach płatniczych w kwietniu --Niedużak z MPiT: Do projektu dot. prostej spółki akcyjnej powstanie podkomisja

Nowelizacja ustawy Pzp z 29 sierpnia 2014 r.

Nowelizacja ustawy Pzp z 29 sierpnia 2014 r.

nimi tutaj wszelkich zamówień, a nie tylko usług i dostaw). Na gruncie art. 70 ustawy Pzp (a także jego poprzednika z ustawy o zamówieniach publicznych) pojęcia te doczekały się już dość jednolitej interpretacji obecnej zarówno w orzecznictwie, jak i piśmiennictwie, zgodnie z którą powszechna

Przegląd prasy

sektora usług USA wzrósł do 54,4 pkt w IV wg wst. danych --Wskaźnik PMI dla przemysłu USA wzrósł do 56,5 pkt w IV wg wst. danych --BCG: 20% polskich studentów z ScienciesPo myśli o pracy w sektorze publicznym --Paris Polish

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

projekt ustawy o prostej spółce akcyjnej (PSA), podało Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii (MPiT). Plany zakładają wejście w życie ustawy w I kw. 2020 roku. Celem ustawy jest m.in. wzmocnienie rozwoju startupów w Polsce, zwiększenie ich konkurencyjności oraz zahamowanie "eksportowania"

Przegląd prasy

Krajowych i Autostrad (GDDKiA) w sprawie wykluczenia konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Kobylarnia (lider) oraz Mirbud (partner) z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Projekt i budowa drogi ekspresowej S14 Zachodniej Obwodnicy Łodzi. Zad. A ? Odcinek I węzeł Łódź

Przegląd prasy

pomiędzy gazoportami Świnoujście i Krk --Sieć Grupy Dino powiększyła się o 49 sklepów w I półr. wobec 46 rok wcześniej --Innogy nie będzie rozwijać publicznej sieci ładowania aut, czeka na ustawę --Adam Wojtkowski obejmuje

Przegląd prasy

Elektrotimu podpisał umowy o wartości 12 mln zł z MON --Na rynku walutowym wzmożona nerwowość przed wyborami w USA --Samar: Liczba rejestracji nowych aut o DMC do 3,5 t wzrosła o 8,42% r/r w X --Projekt noweli ustawy o obrocie

Przegląd prasy

odpisu na dzieci w PIT, 8-9 mld zł - świadczenia rodzinne plus 17 mld zł Rodzina 500+) --MIB przygotował projekt ustawy, wg której zadania z zakresu budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg publicznych mogą być finansowane lub dofinansowywane z budżetów jednostek

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

rozporządzeniu oraz publicznych cenników opłat za doręczanie pojedynczych paczek.Źródło: ISBnews Informatyka : Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy

Przegląd prasy

. --Zysk netto Wittchena spadł r/r do 6,67 mln zł w I półr. 2016 r. --Indeks WIG20 spadł o 0,26% na zamknięciu w czwartek --Nextbike Polska z grupy Larq ma umowę na Warszawski Rower Publiczny --Szałamacha: Są środki na

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBtech z sektora TMT

347 mln zł, podała spółka. Źródło: ISBnews ATM Grupa : Otrzymała wynik kontroli celno-skarbowej wszczętej 14 sierpnia 2018 r. w zakresie przestrzegania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (ustawa o CIT) w zakresie dochodów osiągniętych w 2013 i 2014 roku

Przegląd prasy

; drugi filar - to powinien być rynek kapitałowy, ale instrumentów dłużnych --Gowin: Druga ustawa o innowacyjności ma charakter przełomowy, rewolucyjny: za każdą złotówkę wydaną na innowacje będzie można odpisać od podatku 2 zł Gazeta Wyborcza

Przegląd prasy

Parkiet --Przyszłoroczne dywidendy bankowe raczej będą słabe --Projekt nowelizacji ustawy o biokomponentach dodawanych do paliw jest pozytywnie oceniany przez Orlen i GrupęLotos Puls Biznesu -- Dwie

Tygodniowy przegląd informacji ISBnews z sektora TMT

w Polsce przegląda na nich portale społecznościowe, a 40% osób używa tego sprzętu do gier lub oglądania filmów, podał Huawei. Źródło: ISBnews Legislacja : Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy Prawo prasowe, w którym zmienił przepisy dotyczące autoryzacji

Tygodniowy przegląd informacji ISBnews z sektora TMT

Maxcom : Oferta publiczna łącznie 864 tys. akcji spółki o max. wartości ok. 62 mln zł, rozpoczęła się w poniedziałek. Cena maksymalna ustalona została na 72 zł na walor, podała spółka w prospekcie. Oferta obejmuje do 660 tys. nowo emitowanych akcji, z których spółka chce pozyskać ok. 45 mln zł na

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

. Efektem tego są realne straty firm, którym zależy na dotarciu do jak najszerszej grupy klientów, a nie mają takiej możliwości. Źródło: ISBnews Legislacja : Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelę ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw, podała Kancelaria

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz o zmianie niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra cyfryzacji, podało CIR. Źródło: ISBnews Marketing : Aż 75% polskich małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) zleca działania online specjalistom e

Przegląd informacji ze spółek

Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny Alior Banku sporządzony w związku z ofertą publiczną nie więcej niż 220 mln akcji zwykłych na okaziciela serii I oraz ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym (rynku podstawowym

Tygodniowy przegląd informacji ISBnews z sektora TMT

nadchodzących Black Friday i Cyber Monday RTB House ocenia, że zamówień w sklepie internetowym podczas Black Friday może być nawet o 70% więcej, a ruch na stronie kilkukrotnie wyższy niż przeciętnie. Źródło: spółka Cyfryzacja : Raport GFT Digital Banking Expert Survey, poświęcony

Tygodniowy przegląd informacji ISBnews z sektora TMT

projekt nowelizacji ustawy o opłatach abonamentowych oraz ustawy o radiofonii i telewizji, przewidujący włączenie dostawców usług płatnej telewizji do procesów rejestracji odbiorników oraz identyfikacji podmiotów, które muszą płacić abonament, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). Źródło: ISBnews

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

częściowego otwarcia rynku minęło już trochę czasu i można robić pewne podsumowania. Przez 2 lata funkcjonowania ustawy wydarzyło się wiele dobrego, ale to nie efekt legislacji, lecz aktywności operatorów, którzy chcą czynić rynek lepszym. O ile liberalizacja oddolnie idzie 'do przodu', to martwi mnie, że

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

wzrost obrotów online w niehandlowe niedziele może wynieść 7% w tym roku, uważa prezes QuarticoON Paweł Wyborski. Źródło: ISBnews E-commerce : Polscy użytkownicy eBay zakupili na platformie o 30% więcej sprzętów elektronicznych, niż przed rokiem w I kw. br., wynika z badania

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

zamierzamy zdynamizować akcje inwestycyjną, wydając na nowe projekty inwestycyjne ok 0,5 mld zł. Szacujemy, że nasze aktywa netto na jedną akcję powinny wzrosnąć o 15-20%. W zakresie celów taktycznych głównym zadaniem pozostaje stabilizacja kursu ABC Data S.A. oraz sprzedaż czeskiej spółki Invia"

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

: ISBnews ABC Data : Szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży wypracowane przez grupę kapitałową wyniosły 484 mln w grudniu i były niższe o 18% w skali roku. W całym 2018 r. szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły 4,6 mld zł i były niższe o 1% r/r, podała

Tygodniowy przegląd informacji ISBnews z sektora TMT

Warszawa, 10.03.2017 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora telekomunikacja-media-technologie z okresu 6-10 marca br. BIZNES I FINANSE: RYNEK Legislacja : Projekt nowelizacji ustawy o

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

Wartościowych w Warszawie (GPW) liczy, że innowacyjne firmy z globalnymi produktami docelowo zdominują indeks WIG20, poinformował ISBnews.tv prezes Marek Dietl. Źródło: ISBnews Legislacja : Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy o

Przegląd informacji ze spółek

odnotowało 5 tys. zł jednostkowego zysku netto w I kw. 2016 r. wobec 39 tys. zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Polenergia ma projekty o łącznej mocy 258 MW przygotowane do udziału w pierwszej aukcji na podstawie znowelizowanej ustawy o odnawialnych źródłach energii