abc prawa zamówień publicznych

Marzena Kopacka-Biculewicz

Odrzucenie oferty wykonawcy z powodu niezgodności danych platforma zakupowa a CEiDG

Odrzucenie oferty wykonawcy z powodu niezgodności danych platforma zakupowa a CEiDG

Wykonawca ma obowiązek złożyć ofertę, zgodnie z przepisami ustawy Pzp.

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości w sprawie zasad wykluczenia z przetargu

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej został wydany w związku z zapytaniem Krajowej Izby Odwoławczej o sposób interpretacji przepisów art. 45 ust. 2 pkt d) dyrektywy 2004/18/WE.

Zamiast do Biedronek i Lidlów na niedzielne zakupy mamy pójść do Żabek albo na targ

Taki plan na handel nad Wisłą ma PiS, "Solidarność" oraz Kukiz'15. Na razie, czyli do stycznia, nic się jednak nie zmieni.

Przegląd prasy

--Niedużak z MPiT: Nowe Prawo zamówień publicznych parlament przyjmie do sierpnia --Niedużak z MPiT: Rząd przyjmie ustawę o zatorach płatniczych w kwietniu --Niedużak z MPiT: Do projektu dot. prostej spółki akcyjnej powstanie podkomisja

Wykluczenie wykonawcy z przetargu

Wykluczenie wykonawcy z przetargu

poważnym wykroczeniem". Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego kraju Podstawa prawna art. 24 ust. 2a ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).

Przegląd prasy

ze spółką Bumechu ma umowę na prace dla JSW za 16 mln zł netto --ZUE miało wstępnie 1,1 mln zł zysku netto w I poł. 2019 r. --Nowela Prawa zamówień publicznych ma trafić do spec komisji ds. deregulacji --ZM Ropczyce

BCC: Stracona szansa na potrzebne zmiany w Prawie zamówień publicznych

BCC: Stracona szansa na potrzebne zmiany w Prawie zamówień publicznych

celem nowelizacji, niespodziewanie stało się zaostrzenie sankcji wobec nierzetelnych wykonawców. Dotychczas odpowiedni zapis Prawa zamówień publicznych wykluczał z przetargów wykonawców, wobec których w ciągu ostatnich trzech lat zapadła prawomocna decyzja o zerwaniu kontraktu z winy wykonawcy, przy

Przegląd informacji ze spółek

w II kwartale 2019 r. Pure Biologics przyjął uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez emisję do 481 590 akcji serii D w drodze podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, podała

Przegląd informacji ze spółek

: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Kobylarnia (lider) oraz Mirbud (partner) z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Projekt i budowa drogi ekspresowej S14 Zachodniej Obwodnicy Łodzi. Zad. A ? Odcinek I węzeł Łódź Lublinek ? węzeł Łódź Teofilów Zad. B ? Odcinek II węzeł Łódź Teofilów (bez

Przegląd informacji ze spółek

kapitału zakładowego poprzez emisję do 23 076 924 zwykłych akcji na okaziciela serii K o wartości nominalnej 0,1 zł każda, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, wynika z projektów uchwał na nadzwyczajne walne zgromadzenie, zaplanowane na 26 listopada. Oferta

Przegląd informacji ze spółek

zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. LC Corp zawarł w formie aktu notarialnego umowę sprzedaży, na podstawie której nabyła od podmiotu niepowiązanego prawo własności nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Rokokowej, o powierzchni 0,8564 ha za cenę netto

Przegląd informacji ze spółek

wypłatę dywidendy, podała spółka. Netia rozpoczęła sprzedaż usług na łączach zmodernizowanych do standardu światłowodowego (oferta do 900 Mb/s), podał operator. Prime Minerals zamierza utworzyć spółkę prawa handlowego lub zakupić udziały w spółce prawa

Przegląd informacji ze spółek

(KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny ZPC Otmuchów, sporządzony w związku z ofertą publiczną akcji serii E oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii E, praw do akcji serii E oraz praw poboru akcji serii E, podała Komisja. Spółka poinformowała, że planuje

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

biznesu tworzone są ściśle wg. preferencji danego klienta. Kreując ofertę dla danego hotelu, można wybierać spośród 70 kanałów, na które Netia pozyskała prawa do emisji w pokojach hotelowych, lobby hotelowym, restauracji oraz na recepcji. Kanały telewizyjne są dostarczane w technologii IPTV, dlatego

Przegląd informacji ze spółek

. Oferta konsorcjum Torpolu (lider) i Zakładów Automatyki Kombud została wybrana jako najkorzystniejsza w zorganizowanym przez Elektrownię Ostrołęka postępowaniu o udzielenie sektorowego zamówienia publicznego w trybie dialogu konkurencyjnego na przebudowę układu infrastruktury kolejowej dla obsługi

Przegląd prasy

Krajowych i Autostrad (GDDKiA) w sprawie wykluczenia konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Kobylarnia (lider) oraz Mirbud (partner) z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Projekt i budowa drogi ekspresowej S14 Zachodniej Obwodnicy Łodzi. Zad. A ? Odcinek I węzeł Łódź

Przegląd prasy

--BIK wynajął 14,8 tys. m2 powierzchni w I półroczu br. --Doniesienia z RPP i Fed nie zmieniły obrazu rynku walutowego --Rząd przyjął nowelizację Prawa o ruchu drogowym, która przyspieszy wejście CEP --Leroy Merlin otwiera

Przegląd prasy

kwietniu zrealizował pierwsze dostawy środków chwastobójczych do Kanady Parkiet --ABC Data podtrzymuje politykę dywidendy, ale zarząd jeszcze nie wydał rekomendacji Dziennik Gazeta Prawna --PLL LOT

Tygodniowy przegląd informacji ISBnews z sektora TMT

postępowania UOKiK, w którym ITI Neovision zobowiązała się do rekompensaty publicznej. Dotyczy to konsumentów, wobec których spółka stosowała nieuczciwe praktyki rynkowe przy zawieraniu lub przedłużaniu umów na odległość. Uprawnione do rekompensaty będą osoby, którym przedsiębiorca nie uznał prawa do

Przegląd prasy

--Poza systemem zamówień publicznych na bezpieczeństwo wydaliśmy w ub. roku ponad 4 mld zł --Poprawę wyniku odnotowało prawie 60% giełdowych firm, które dotychczas podały wyniki za II kw.; wzrost przychodów ma na koncie niemal 3/4 z nich Puls Biznesu

Przegląd prasy

przejście na emeryturę w obniżonym wieku --To było udane lato, zwłaszcza dla biur podróży- wyjazdy sprzedały się szybciej niż kiedykolwiek --Według danych Eurostatu w ubiegłym roku prawie co piąty Polak w wieku 20-34 lata (wśród kobiet prawie co czwarta

Nowelizacja ustawy Pzp z 29 sierpnia 2014 r.

Nowelizacja ustawy Pzp z 29 sierpnia 2014 r.

często cena - choćby np. na usługi bankowe czy ubezpieczeniowe. Zobacz: Jednolity tekst znowelizowanej ustawy Prawa zamówień publicznych [POBIERZ] Zakres zamówień, które będą mogły być udzielane z wykorzystaniem wyłącznie najniższej

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

zanotował w kwietniu najlepsze wyniki sprzedaży w historii firmy w Polsce, osiągając prawie 36% udziału w rynku smartfonów pod względem liczby sprzedanych telefonów i prawie 34% pod względem ich wartości, poinformował country manager Huawei CBG Polska Jefferson Zhang. W obu przypadkach oznacza to wzrost o

Cena biletu na pociąg z czerwonymi dolarami. Ekspert: umowa inwestycyjna Unii z Chinami oznacza pozostanie w grze między mocarstwami

sprzątania na ich własnym podwórku. Skoro nawet Ivanka Trump ma u nich fabryki, gdzie łamane są prawa pracownicze (dowiodły to śledztwa Chińczyków mieszkających w Stanach – ABC – American Born Chinese, którzy zatrudnili się tam pod fikcyjnymi tożsamościami), to przykład odwracania wzroku idzie

Przegląd prasy

. --Zysk netto Asseco Poland spadł r/r do 77,6 mln zł w I kw. 2015 r. --Zawirowania na rynku obligacji osłabiają złotego --Rafako planuje emisję do 15,33 mln akcji serii J bez prawa poboru --PGNiG skierował do Gazpromu

Tygodniowy przegląd informacji ISBnews z sektora TMT

do transakcji nabycia przez Sare aktywów Gadu?Gadu, tj. m. in. sprzętu serwerowego, komunikatora Gadu-Gadu, domeny internetowej gg.pl oraz gadu-gadu.pl, prawa własności do znaków towarowych Gadu-Gadu oraz prawa własności do logotypów Gadu-Gadu, podała spółka. Przejęcie byłoby realizacją założonych w

Tygodniowy przegląd informacji ISBnews z sektora TMT

zysków zatrzymanych, co oznacza wypłatę 0,22 zł dywidendy na akcję, podała spółka. Źródło: ISBnews Stoppoint (dawniej Produkty Klasztorne) : Rozpocznie w poniedziałek emisję akcji serii H z zachowaniem prawa poboru dla akcjonariuszy z ceną emisyjną 0,12 zł za sztukę na

Przegląd informacji ze spółek

. CM International podjął decyzję o zamiarze przeprowadzenia publicznej emisji akcji, podała spółka. Idea Bank usunął awarię, która spowodowała podwójne księgowania części transakcji płatniczych, podał bank. Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) podjął

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

: ISBnews Legislacja : Decyzja Parlamentu Europejskiego w sprawie reformy prawa autorskiego jest odległa od wcześniejszych kompromisowych ustaleń, dlatego nie znajduje ona akceptacji Ministerstwa Cyfryzacji, podał resort. Decyzja Parlamentu Europejskiego w sprawie reformy prawa

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

;, zrealizowanego przez Centrum Badań Marketingowych Indicator na rzecz Edisona. ?Obowiązek stosowania elektronicznego fakturowania w zamówieniach publicznych niewątpliwie przełoży się na wzrost wykorzystania e-faktur w obrocie gospodarczym. Standaryzacja e-fakturowania i procesów rozliczania zamówień publicznych

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

kolejne postępy demonopolizacji dokonują się w Krajowej Izbie Odwoławczej i sądach. Z praktyki widać, że potrzeba nowelizacji prawa pocztowego i powiązanych ustaw. Przepisy nie są doskonałe, pełne wątpliwości i niejasności" - powiedział prezes Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Niepublicznych

Przegląd prasy

korporacyjne wg gazety --Prezes ABC Daty: Szacujemy, że dzięki przejęciu S4E przychody grupy w obszarze wartości dodanej w 2018 r. sięgną nawet 1,5 mld zł Parkiet --MLP Group w najbliższym czasie chce rozpocząć budowę magazynów na

Tygodniowy przegląd najważniejszych informacji ISBtech z sektora TMT

wdrożenie części medycznej oraz administracyjno-zarządczej to prawie 2,4 mln zł brutto. W najbliższym czasie Simple spodziewa się finalizacji kolejnych przetargów. Źródło: spółka Mytaxi : Już 30% zamówień współdzielonego przejazdu w Warszawie za pomocą usługi mytaxi match kończy

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

BoomBit : Prawa do akcji (PDA) spółki zadebiutowały dzisiaj na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW). Na otwarciu kurs PDA wzrósł wobec ceny odniesienia o 19,45% i wyniósł 22,6950 zł.Źródło: ISBnews Asseco Business Solutions (Asseco BS) : Akcjonariusze

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBtech z sektora TMT

: Wydatki na GovTech, czyli nowoczesne rozwiązania informatyczne i technologiczne przeznaczone dla administracji publicznej w Europie wynoszą ok. 25 mld dolarów i ich szacunkowa wartość wzrośnie trzykrotnie do 2025 r., wynika z raportu pt. "GovTech czyli nowe technologie w sektorze publicznym"

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

, w której skomplikowane przepisy i brak wzorców, na których firmy mogłyby oprzeć swoje działania, utrudniają polskim przedsiębiorstwom wykorzystanie analityki. W ramach współpracy SAS chce promować na polskim rynku innowacyjność analityki oraz aktywnie uczestniczyć w kształtowaniu prawa pozwalającego

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

UOKiK : Trzy spółki informatyczne Infomex, Nabino i ncNETcom zawarły zmowę przetargową i wspólnie usiłowały wpłynąć na wynik trzech postępowań o zamówienia publiczne na hosting i kolokację serwerów, poinformował Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK). Łączne kary nałożone przez UOKiK to blisko

Przegląd informacji ze spółek

Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny Alior Banku sporządzony w związku z ofertą publiczną nie więcej niż 220 mln akcji zwykłych na okaziciela serii I oraz ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym (rynku podstawowym

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

. ?Pozwoliło to nam wspólnie z dużymi klientami biznesowymi rozpocząć projekty, w których wdrożeniu pomogą moje umiejętności i doświadczenie. Jako prawniczka korporacyjna widzę, jak blockchain pomaga chronić i egzekwować prawa uczestników cyfrowej gospodarki, zwłaszcza przy wymianie wartości, zarządzaniu

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

rozporządzeniu oraz publicznych cenników opłat za doręczanie pojedynczych paczek.Źródło: ISBnews Informatyka : Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy

Tygodniowy przegląd informacji ISBnews z sektora TMT

nadchodzących Black Friday i Cyber Monday RTB House ocenia, że zamówień w sklepie internetowym podczas Black Friday może być nawet o 70% więcej, a ruch na stronie kilkukrotnie wyższy niż przeciętnie. Źródło: spółka Cyfryzacja : Raport GFT Digital Banking Expert Survey, poświęcony

Tygodniowy przegląd informacji ISBnews z sektora TMT

: Akcjonariusze zdecydowali o podwyższeniu kapitału zakładowego o kwotę do 776 421 zł poprzez emisję do 776 421 akcji zwykłych na okaziciela serii M z pozbawieniem prawa poboru, wynika z uchwał nadzwyczajnego walnego zgromadzenia. Źródło: ISBnews TelforceOne : Zarząd GPW zdecydował o

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

Bitcoin, dowodzi, że handel kryptowalutami nie podlega takim restrykcjom. Prawnicy dodatkowo stwierdzają, że cyfrowaluty nie są objęte prawem majątkowym, więc zostają wyłączone z proponowanych regulacji. Ponadto, nie spełniają one kryteriów pieniądza elektronicznego, zatem nie mogą być również tak

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

. Efektem tego są realne straty firm, którym zależy na dotarciu do jak najszerszej grupy klientów, a nie mają takiej możliwości. Źródło: ISBnews Legislacja : Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelę ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw, podała Kancelaria

Tygodniowy przegląd informacji ISBnews z sektora TMT

zmian legislacyjnych dotyczących poboru abonamentu za niezgodną z zasadą konstytucyjnej równości obywateli wobec prawa, a ujawnienie chronionych danych osobowych klientów płatnej telewizji za naruszającą ich prawa konsumenckie i osobiste, podał operator. Źródło: ISBnews

Przegląd informacji ze spółek

oraz zarządzaniu i kompleksowej eksploatacji systemu Warszawski Rower Publiczny (WRP), podał Larq. Umowa, zawarta na okres do 15 grudnia 2020 r. ma wartość nie większą niż 44,8 mln zł brutto. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) zakończyło rozbudowę podziemnego

Tygodniowy przegląd informacji ISBnews z sektora TMT

65,5 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Skonsolidowany portfel zamówień Asseco Poland na bieżący rok wynosi aktualnie ok. 6,18 mld zł, co oznacza wzrost o 10% r/r, podał zarząd. Źródło: ISBnews CD Projekt : Odnotował 45,26 mln zł skonsolidowanego zysku

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

zadanie m.in. zbudowanie pierwszego oddziału firmy w Stanach Zjednoczonych. Źródło: spółka GIEŁDA, EMISJE, M&A Cherrypick Games : Akcjonariusze zdecydują o emisji 88 tys. akcji serii D bez prawa poboru po cenie emisyjnej 59 zł, wynika z projektów

Przegląd informacji ze spółek

kapitału zakładowego poprzez emisję do 11 mln akcji zwykłych z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, podała spółka. Esotiq & Henderson chce otworzyć do 20 sklepów w Polsce oraz 3-7 sklepów w Niemczech w tym roku, poinformował prezes Adam Skrzypek. Planowane

Tygodniowy przegląd informacji ISBnews z sektora TMT

. Asseco Poland ocenia, że ubiegłoroczne zamrożenie przetargów IT w sektorze publicznym wyłoni nową sytuację na tym rynku. Spółka chce "być potrzebna państwu", uczestniczyć i zarabiać na projektach, "które mają dla niego sens i przyniosą korzyści dla obywateli", poinformował prezes Adam

Tygodniowy przegląd informacji ISBnews z sektora TMT

z własnymi produktami software i potencjałem dywidendowym, poinformował prezes Adam Góral. Asseco Poland założyło spółkę prawa słowackiego Asseco International (AI), do której planuje wnieść aktywa międzynarodowe, podała spółka. Grupa Asseco prowadzi rozmowy o potencjalnych transakcjach w krajach

Tygodniowy przegląd informacji ISBnews z sektora TMT

uwzględnieniu wpływu powołania spółki Sonka do końca września, podała spółka. Źródło: ISBnews Pyszne.pl : Serwis zanotował wzrost obrotów na swojej platformie o 110% r/r do ok. 150 mln zł w I półroczu 2017, podała spółka. Liczba zamówień w tym okresie wzrosła dwukrotnie do prawie 3,5

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

Warszawa, 30.01.2015 (ISBnews) - Rynek zamówień jedzenia online z dużą dynamiką, Marketplanet z apetytem na przejęcia, LiveChat może podnieść prognozy, spekulacje na temat Netii, aukcja LTE może ruszyć w najbliższym czasie, Asseco bliżej przejęcia Unizeto, a Polskie Nagrania

Przegląd informacji ze spółek

jednostki dominującej w I kw. 2015 r. wobec 96,6 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Rafako podjęło uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego w drodze emisji nie więcej niż 15,33 mln akcji serii J z wyłączeniem prawa poboru

Tygodniowy przegląd informacji ISBnews z sektora TMT

pozycję największego dostawcy rozwiązań i usług IT na całym rynku, jak również dla poszczególnych sektorów: administracji publicznej, opieki zdrowotnej oraz dużych firm i korporacji. Asseco jest także liderem wśród dostawców oprogramowania na zamówienie oraz usług serwisowych i integracyjnych. Spółka

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

opłatach abonamentowych, którego celem jest m.in. doprecyzowanie definicji misji publicznej jednostek publicznej radiofonii i telewizji oraz katalogu zadań misyjnych oraz uregulowanie zasad skutecznego nadzoru nad jakością realizacji misji publicznej, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). Źródło

Przegląd informacji ze spółek

wysokości 8,70 zł na akcję, wynika z projektów uchwał. Spółka zależna Unibepu - Unidevelopment (sprzedający) wraz z UNIDE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych i Wola House zawarły z Murapol Projekt sp. z o.o. PP sp. k., jako kupującym, umowę sprzedaży wszystkich