abc giełdy papierów wartościowych

Warunek minimalnej liczby akcji w wezwaniu na ABC Data został spełniony

Investments - podmiot zależny ALSO Holding - podniosły cenę w wezwaniu do 1,44 zł za akcję. ABC Data jest dystrybutorem sprzętu IT i elektroniki użytkowej w regionie CEE. Działa bezpośrednio w ośmiu państwach Europy Środkowo-Wschodniej. Od 2010 r. spółka jest notowana na Giełdzie

ABC Data: Cena w wezwaniu jest godziwa dla akcjonariuszy

. Od 2010 r. spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. (ISBnews)

Vicis New Investment: GPW wykluczyła wszystkie akcje spółki z obrotu giełdowego

Warszawa, 02.12.2019 (ISBnews) - Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zdecydował o wykluczeniu, na wniosek Vicis New Investments, 125 266 899 akcji wszystkich serii spółki z obrotu giełdowego na głównym rynku GPW z dniem 6 grudnia 2019 r., podała spółka

Termin zapisów w wezwaniu na ABC Data został wydłużony do 17 kwietnia

1,44 zł za akcję. ABC Data jest dystrybutorem sprzętu IT i elektroniki użytkowej w regionie CEE. Działa bezpośrednio w ośmiu państwach Europy Środkowo-Wschodniej. Od 2010 r. spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

ABC Data szacuje 69,5 mln zł skons. straty netto w 2018 r. po weryfikacji odpisu

regionie CEE. Działa bezpośrednio w ośmiu państwach Europy Środkowo-Wschodniej. Od 2010 r. spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. (ISBnews)

MCI i ALSO przedłużyli zapisy w wezwaniu na akcje ABC Data do 13 maja

. Działa bezpośrednio w ośmiu państwach Europy Środkowo-Wschodniej. Od 2010 r. spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. (ISBnews)

Grupa ALSO Holding i MCI wezwały do sprzedaży 37,1% akcji ABC Data po 1,3 zł/szt

dopasowanych pakietach. Grupa działa w 15 krajach w Europie. ABC Data jest dystrybutorem sprzętu IT i elektroniki użytkowej w regionie CEE. Działa bezpośrednio w ośmiu państwach Europy Środkowo-Wschodniej. Od 2010 r. spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

EuroRating wycofał ratingi Energi i Eurocash z powodu wykluczenia spółek z WIG20

jest z wykluczeniem tej spółki po sesji z dnia 15 marca 2019 r. przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie z listy spółek wchodzących w skład indeksu giełdowego WIG20" - czytamy w komunikacie. "Zakończenie prowadzenia oceny ratingowej Energa S.A. związane jest

MCI liczy na równie dobry rok pod względem wyjść z inwestycji jak 2018

także w Europie Zachodniej i Skandynawii. MCI Capital SA jest notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2001 r. Sebastian Gawłowski (ISBnews)

ABC Data szacuje 78,9 mln zł skonsolid. straty netto w 2018 w wyniku odpisów

. ABC Data jest dystrybutorem sprzętu IT i elektroniki użytkowej w regionie CEE. Działa bezpośrednio w ośmiu państwach Europy Środkowo-Wschodniej. Od 2010 r. spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. (ISBnews)

Grupa Eurocash nabyła pozostałe 56% akcji Frisco za 132,5 mln zł.

Zachodniej i Skandynawii. MCI Capital SA jest notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2001 r. Grupa Eurocash to największa polska firma zajmująca się hurtową dystrybucją szybko zbywalnych produktów spożywczych, chemii gospodarczej, alkoholi i wyrobów tytoniowych

Kalendarium ISBnews

CZWARTEK, 31 sierpnia --08:30: Uroczystość z okazji 25 lat Banku Millennium na Giełdzie Papierów Wartościowych --09:30: Konferencja prasowa Boryszewa nt. wyników --09:30: Konferencja prasowa ABC

MCI Capital miało 174,53 mln zł zysku netto, 183,89 mln zł zysku EBIT w 2018 r.

Papierów Wartościowych w Warszawie od 2001 r. (ISBnews)

Schrony w Polsce? Czas spojrzeć prawdzie w oczy. Rząd nie wie, ile ich jest i gdzie

Schrony w Polsce? Czas spojrzeć prawdzie w oczy. Rząd nie wie, ile ich jest i gdzie

Sejm, Giełda Papierów Wartościowych, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, to też ma się gdzie schować. Mają się też gdzie schować wojskowi, o ile ich jednostka ma sprawny schron, bo nie wszystkie mają. Przeciętny Kowalski nie ma gdzie się schować? Robert Bursiewicz: – Definitywnie nie. Choć trzeba

W tym roku nie będzie prezentów? Mania kryptowalut się skończyła

W tym roku nie będzie prezentów? Mania kryptowalut się skończyła

funkcję papierów wartościowych. A spółki emitujące papiery wartościowe muszą ujawniać regulatorom szereg informacji - w tym o swojej kondycji finansowej. - ICO to najbardziej rozpowszechnione, jawne i notoryczne naruszenie federalnych przepisów dotyczących papierów wartościowych od czasu kodeksu

Przegląd informacji ze spółek

sprawie sprzedaży centrum handlowo-rozrywkowego Toruń Plaza, podała spółka. Cena sprzedaży to ok. 70 mln euro plus dodatkowe płatności. Giełda Papierów Wartościowych (GPW) oczekuje, że w tym roku przebije łączną liczbę 900 emitentów na rynku głównym i NewConnect, poinformował

Eurocash nabędzie 55,59% akcji Frisco.pl od funduszy MCI za łącznie 128,6 mln zł

także w Europie Zachodniej i Skandynawii. MCI Capital SA jest notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2001 r. Grupa Eurocash to największa polska firma zajmująca się hurtową dystrybucją szybko zbywalnych produktów spożywczych, chemii gospodarczej, alkoholi i

Przegląd prasy

rynku mocy w 2023 r. na ok. 79,82 mln zł, wynika z komunikatu spółki. Spółki Grupy Tauron zawarły umowy mocowe na 1 rok z obowiązkiem mocowym na poziomie 393,23 MW. --Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) wykreśliła akcje Getin Noble Bank, Gino Rossi, Harper, Open

Przegląd informacji ze spółek

metodą półsuchą NID kotłów CKTI nr 1, 2 i 3 w Elektrociepłowni Janikowo", podał Mostostal Warszawa. Wartość umowy to 15,89 mln zł netto. Akcjonariusze Konsorcjum Stali zdecydowali o wycofaniu akcji z obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

Przegląd informacji ze spółek

. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) postanowił wykluczyć akcje Próchnika w upadłości z obrotu giełdowego z dniem 18 stycznia, podała spółka. Udział importu gazu z Rosji w imporcie ogółem Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) spadł do niecałych

Przegląd informacji ze spółek

. AmRest Holdings SE złożył wniosek do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) o zawieszenie notowań akcji AmRest w terminie od 4 do 8 października 2018 roku włącznie w związku ze zmianą kodu ISIN, podała spółka. Gino Rossi odnotowało 18,64 mln zł skonsolidowanej straty

Przegląd informacji ze spółek

. Vicis New Investments (dawniej ABC Data) wystąpił do zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) z wnioskiem o wykluczenie z obrotu giełdowego wszystkich akcji, podała spółka. Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police (ZCh Police) szacuje łączne skutki finansowe

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

DataWalk : Rozpoczął publikacją prospektu ofertę publiczną do 1,35 mln nowych akcji z zamiarem przejścia na rynek główny Giełdy Papierów Wartościowych (GPW). Wpływy netto z emisji wyniosą do 57,6 mln zł, podała spółka w prospekcie. Źródło: ISBnews P4 : Operator sieci Play

Przegląd informacji ze spółek

Catalytic Crac, FCC), do której doszło w maju tego roku, podała grupa. Petrolinvest uzgodnił z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych oraz Giełdą Papierów Wartościowych harmonogram scalenia akcji według którego do resplitu w stosunku 16:1 dojdzie 25 października, podała spółka

Przegląd informacji ze spółek

, podała spółka. Akcjonariusze Arena.pl wyrazili zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii H z wyłączeniem prawa poboru oraz notowanie tych akcji na NewConnect lub regulowanym rynku Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) w Warszawie, podała spółka

Przegląd informacji ze spółek

Polimex-Mostostal. Wartość umowy to 982,28 mln zł i 111,94 mln euro brutto. Maxcom zadebiutuje na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w piątek, 30 czerwca, podała spółka. Energa powołała Centrum Badawczo-Rozwojowe im. M. Faradaya (CBRF) i

Przeglad informacji ze spółek

, będących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, wynika z uchwał walnego zgromadzenia. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny Ferrum w zamiarem wprowadzenia do obrotu giełdowego akcji serii F

Przegląd informacji ze spółek

2019 r. obejmują m.in. dalszy stopniowy wzrost marży odsetkowej wynikający ze zmieniającej się struktury portfela kredytowego, podał bank. Spółka zależna Arctic Paper - Rottneros AB, notowany na szwedzkiej giełdzie papierów wartościowych w Sztokholmie NASDAQ, osiągnęło 92 mln

Przegląd informacji ze spółek

jest upublicznienie spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, poinformował wiceprezes Maciej Drozd. ABC Data zrezygnowała na razie z opublikowania prognozy finansowej na ten rok i pracuje już nad nową strategią spółki, wynika z wypowiedzi prezes Ilony Weiss

Przegląd informacji ze spółek

. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) planuje wprowadzenie do obrotu nowych instrumentów pochodnych dostosowanych do potrzeb uczestników rynku, podała giełda. Celem inicjatywy strategicznej - rozwój instrumentów pochodnych - jest zainteresowanie nowych inwestorów rynkiem terminowym. GPW we

Przegląd informacji ze spółek

. Mak Dom wyemitowała 13 100 szt. zabezpieczonych obligacji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1 tys. zł każda i łącznej wartości nominalnej 13,1 mln zł, podała spółka. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie zamierza podjąć działania zmierzające do nabycia

Przegląd prasy

289 mln zł, zysk z działalności operacyjnej 4 mln zł, a EBITDA 11 mln zł. --AmRest Holdings SE złożył wniosek do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) o zawieszenie notowań akcji AmRest w terminie od 4 do 8 października 2018 roku włącznie w związku ze zmianą kodu

Przegląd informacji ze spółek

. Akcje Gekoplastu zgodnie z uchwałą Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) zostaną wykluczone z obrotu giełdowego na rynku głównym z dniem 24 kwietnia br., poinformowała spółka. ABC Data skoncentruje się w bieżącym roku na rozwoju takich obszarów jak rozwiązania mobilne i chmura

Tygodniowy przegląd informacji ISBnews z sektora TMT

rozpocząć proces przygotowań do wejścia na rynek główny Giełdy Papierów Wartościowych. Źródło: ISBnews Qumak : Akcjonariusze na nadzwyczajnym walnym zwołanym na 10 sierpnia br. podejmą uchwałę w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję do 30 mln akcji zwykłych

Przegląd informacji ze spółek

przemysłowej spółki Atrem S.A., która nastąpiła w wyniku transakcji nabycia akcji uprawniających do 66% głosów na walnym zgromadzeniu Atremu, podała spółka. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) wznowi obrót akcjami Invisty i Korporacji Budowlanej Dom (KB Dom) od 10 maja br

Przegląd informacji ze spółek

kwocie 14,54 mln zł z zysku osiągniętego w roku obrotowym 2018, podała spółka. Oznacza to wypłatę w wysokości 0,35 zł na akcję, łącznie z zaliczkami w wysokości 0,26 zł na akcję, które spółka już wypłaciła akcjonariuszom. Akcjonariusze Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

Przegląd prasy

wyłączeniem prawa poboru oraz notowanie tych akcji na NewConnect lub regulowanym rynku Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) w Warszawie, podała spółka. --ATT Polymers GmbH, spółka należąca do Grupy Azoty, otworzyła nowe centrum logistyczne w niemieckim Guben, podały Azoty. Capex

Przegląd informacji ze spółek

Heart of Poland nabył w celu umorzenia obligacje o łącznej wartości 99 mln zł, podała spółka. Do sądu rejonowego we Wrocławiu został złożony wniosek o upadłość PCZ z możliwością zawarcia układu, podała spółka. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w

Przegląd informacji ze spółek

przy ul. Kąty Grodziskie w Warszawie, poinformowała spółka. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) postanowił wykluczyć z obrotu giełdowego akcje spółki Kerdos Group w upadłości od czwartku 19 kwietnia, podała GPW. Groclin

Przegląd informacji ze spółek

Śląskiego wzrósł o 18% w skali roku i o 4% w ujęciu kwartalnym do 108,45 mld zł na koniec I kw. 2019 r. Udział kredytów nieregularnych (w etapie 3) wyniósł 2,8% w I kw. br. wobec 3% rok wcześniej, podał bank w prezentacji wynikowej. Giełda Papierów Wartościowych (GPW) zawiesiła

Przegląd prasy

zdecydowali o podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez emisję do 184 tys. akcji serii F w ramach subskrypcji prywatnej, z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, podała spółka. --Akcje Gekoplastu zgodnie z uchwałą Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) zostaną

Przegląd informacji ze spółek

stanowisko wiceprezesa ds. finansowych, poinformowała spółka. Zarząd XTPL podjął uchwałę w sprawie rozpoczęcia prac zmierzających do zmiany rynku notowań akcji spółki z rynku NewConnect - na rynek regulowany Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, poinformowała spółka

Przegląd informacji ze spółek

etapie przeglądu zarząd będzie rozważał różne opcje, w szczególności poszukiwanie inwestora strategicznego, zawarcie aliansu strategicznego, jak również dokonanie innej transakcji. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) podjęła decyzję o rozpoczęciu procesu negocjacji

Przegląd informacji ze spółek

za 2017 r., poinformował prezes Adam Piotrowski. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych postanowił wyznaczyć piątek, 9 lutego br., jako dzień pierwszego notowania obligacji serii E spółki Lokum Deweloper, poinformowała Giełda. Projekty magazynowe

Przegląd informacji ze spółek

bank. Firma Oponiarska Dębica odnotowała 55,21 mln zł jednostkowego zysku netto w I kw. 2018 r. wobec 44,71 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), przychylając się do wniosku spółki

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

skupu akcji po zamknięciu roku finansowego i rozmowach z akcjonariuszami, poinformował ISBnews prezes Andrzej Przybyło. Źródło: ISBnews Hawe : Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) postanowił wykluczyć akcje z obrotu giełdowego z dniem 2 czerwca, podała giełda

Przegląd informacji ze spółek

Finansowego (KNF) o zatwierdzenie prospektu emisyjnego sporządzonego w związku z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) 1 695 220 akcji, poinformowała spółka. Zamiar ubiegania się o zmianę rynku notowań nie

Prezes Goldmana po grillowaniu: "Nie podam się do dymisji"

, czy bank w 2007 r. oszukiwał inwestorów, oferując im papiery oparte na rynku kredytów hipotecznych. Tak twierdzi amerykańska komisja papierów wartościowych (SEC), która w połowie kwietnia złożyła przeciwko Goldmanowi pozew w sądzie. Przesłuchanie Blankfeina było

Przegląd informacji ze spółek

. Ostatnie transakcje sprzedaży akcji Kruka przez prezesa Piotra Krupę oraz członka zarządu Michała Zasępę wynikały z ich prywatnych potrzeb, poinformowała spółka. BoomBit zadebiutuje na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) we wtorek, 14 maja 2019 r

Przegląd informacji ze spółek

zniesieniu dematerializacji wszystkich akcji spółki, to jest 37 789 941 akcji , oraz o wycofaniu ich z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, wynika z uchwał nadzwyczajnego walnego zgromadzenia. Celon Pharma uzyskał europejski

Przegląd informacji ze spółek

pierwszej połowie 2017 roku w Galerii Mińsk Mall zostanie otwarty pierwszy salon Reserved na Białorusi, podała spółka. W ciągu 2 lat w Mińsku mogą powstać łącznie trzy sklepy tej marki. Giełda Papierów Wartościowych (GPW), w związku ze zbliżającym się terminem wykupu obligacji

Przegląd informacji ze spółek

br., podała Grupa Lotos. Braster sprzedał wszystkie 2,6 mln oferowanych walorów w pierwotnej ofercie publicznej, pozyskując od inwestorów 39 mln zł brutto, podała spółka. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie wykluczyła Bipromet z obrotu

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

, wynika z wypowiedzi prezesa Bolesława Zająca dla ISBnews. Obecnie zarząd pracuje nad aktualizacją strategii i dokładna rekomendacja w sprawie podziału zysku będzie zależeć od jej założeń. Źródło: ISBnews Mediatel : Giełda Papierów Wartościowych (GPW) na żądanie zgłoszone przez

Mieszkańcy Hongkongu chcą demokracji

indeksy najważniejszych giełd w Europie. Tracił DAX we Frankfurcie, taniały akcje w Paryżu i Londynie. Sprzedawano również papiery wartościowe w Warszawie - kurs WIG20 spadał. Czy to oznacza, że Hongkong może rozpocząć dłuższą bessę na giełdach całego świata? Niekoniecznie

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

: Odnotowała 46,84 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 33,28 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews Unified Factory : Giełda Papierów Wartościowych (GPW) wyznaczyła pierwszy dzień

Przegląd informacji ze spółek

. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) postanowił wykluczyć akcje Robyga z obrotu giełdowego z dniem 29 maja, podała giełda. ES-System spodziewa się utrzymania trendu wzrostowego r/r sprzedaży krajowej w II kw. 2018 r. oraz liczy na poprawę wartości eksportu w

Przegląd informacji ze spółek

. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zdecydował o wykluczeniu akcji Banku BPH z obrotu giełdowego na rynku głównym z dniem 20 grudnia br., podała GPW. Akcjonariusze Private Equity Managers zdecydują na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu zwołanym na 9 stycznia

Przegląd informacji ze spółek

spopularyzować markę i produkt, podała spółka. Akcje spółki iFun4all zadebiutują na rynku NewConnect w piątek, 23 września, wynika z uchwały zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW). CitySpace (d. Compass Offices) - należące do Echo Investment

Przegląd informacji ze spółek

Wojas odnotował 1 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2016 r. wobec 1,97 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych we Frankfurcie (Frankfurter B

Przegląd prasy

. --Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych postanowił wyznaczyć piątek, 9 lutego br., jako dzień pierwszego notowania obligacji serii E spółki Lokum Deweloper, poinformowała Giełda. --Projekty magazynowe, które Marvipol Development chce rozpocząć w tym roku będą liczyły ok. 115 tys

Przegląd informacji ze spółek

Polskiej Grupy Energetycznej osiągnęło poziom 20%, podała spółka. Mostostal Warszawa rozpoczął montaż konstrukcji stalowej kotła bloku nr 5. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) postanowił zawiesić obrót akcjami Uboat-Line na NewConnect i obligacjami na Catalyst, w związku

Przegląd informacji ze spółek

150 000 obligacji na okaziciela serii O1 o wartości nominalnej 100 zł każda i o łącznej wartości nominalnej 15 mln zł, podał Vantage. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) porozumiała się z Polskim Funduszem Rozwoju (PFR) i Biurem Informacji Kapitałowych (BIK) ws

Przegląd informacji ze spółek

uchwał na ZWZ. Zgodnie z decyzją Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), 28 czerwca 2017 r. powinien być ostatnim dniem obrotu akcjami Petrolinvest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), podał regulator. Wykluczenie akcji z obrotu na rynku regulowanym nastąpi z dniem

Przegląd prasy

sporządzonego w związku z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) 1 695 220 akcji, poinformowała spółka. Zamiar ubiegania się o zmianę rynku notowań nie jest połączony z emisją nowych akcji

Przegląd informacji ze spółek

., natomiast w uzasadnionych przypadkach być może przekroczy ten poziom, poinformował wiceprezes ds. finansowych Grzegorz Dzik. Ponad 20% spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) nie wypełniło obowiązku informacyjnego w zakresie poinformowania o

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

Sescom : Przeniósł notowania na rynek główny Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) z NewConnect, podała spółka. Źródło: ISBnews Grupa WP.pl : Zamierza kontynuować akwizycje, szczególnie w segmencie e-commerce i zainteresowana jest raczej dużymi podmiotami, wynika z

Przegląd informacji ze spółek

3,72 pkt proc., podał bank. Dodatkowo KNF zalecił bankowi zwiększenie funduszy własnych poprzez zatrzymanie całości zysku wypracowanego przez bank w 2015 roku. Spółka Pani Teresa Medica złożyła wniosek o wykluczenie akcji z obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

kwietnia 2020 r., jest "bardzo trafiona", a preordery "idą bardzo dobrze", poinformował prezes CD Projektu Adam Kiciński. Źródło: ISBnews Giełda Papierów Wartościowych : Zdecydowała o rozpoczęciu projektu mającego na celu przeprowadzenie prac badawczo

Przegląd informacji ze spółek

. CDRL planuje w tym roku otworzyć 47 sklepów Coccodrillo, w tym 15 w Polsce, 12 w Europie oraz 7 poza UE, a łącznie na inwestycje wyda 12,8 mln zł, poinformowali przedstawiciele spółki. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zdecydowała o wykluczeniu od 12 kwietnia z

Przegląd informacji ze spółek

. Rada nadzorcza Robyga zatwierdziła propozycję zarządu dotyczącą rekomendowania akcjonariuszom podjęcia uchwały w sprawie wypłaty dywidendy za 2014 roku w wysokości 0,11 zł na jedną akcję, podała spółka. Bank Zachodni WBK zamierza wyemitować bankowe papiery wartościowe w

Tygodniowy przegląd najważniejszych informacji ISBtech z sektora TMT

GPW : W ramach projektów technologicznych Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie rozważa różne przedsięwzięcia, również nie wyklucza zastosowania sztucznej inteligencji, powiedział w rozmowie z ISBnews prezes Marek Dietl. Źródło: ISBnews Cyfrowy Polsat : Ogłosił wezwanie

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

zdecydowali o przeniesieniu notowań spółki z NewConnect na rynek główny Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) w Warszawie, wynika z uchwał nadzwyczajnego walnego. Źródło: ISBnews INEA : Zamknęła proces refinansowania. Finansowanie na łączną kwotę 930 mln zł zostało udzielone przez

Przegląd informacji ze spółek

Rada nadzorcza Grupy Lotos odwołała ze składu zarządu prezesa Marcina Jastrzębskiego, poinformowała spółka. Pełnienie obowiązków prezesa powierzono Mateuszowi Bonca, dodano. Akcje Novaturas zadebiutują równolegle na Giełdzie Papierów Wartościowych w

Tygodniowy przegląd informacji ISBnews z sektora TMT

Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) na wdrożenie i uruchomienie systemu Promak TS do obsługi handlu instrumentami finansowymi, który spełnia wymogi dyrektywy unijnej MIFID II, podała spółka. System zostanie uruchomiony w pierwszym dniu sesyjnym 2018 roku. Źródło: ISBnews

Tygodniowy przegląd informacji ISBnews z sektora TMT

Arteria: Akcjonariusze zdecydowali o wypłacie 0,98 mln zł dywidendy z zysku za 2016 rok, co oznacza wypłatę 0,23 zł dywidendy na akcję, podała spółka. Źródło: ISBnews Maxcom: Zadebiutował na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w piątek, 30 czerwca, podała spółka. Źródło

Przegląd informacji ze spółek

straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zamierza zarekomendować przeznaczenie na dywidendę 90,24 mln zł, tj. 70,7% skonsolidowanego zysku netto za 2016 r. przypadającego akcjonariuszom GPW i skorygowanego o udział w

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

akcję, podano w komunikacie. Dzień wykupu ustalono na 28 września. Źródło: ISBnews TVN : Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie zawiesiła obrót akcjami TVN od 23 września br. w związku z przekazanym zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu akcji spółki

Przegląd informacji ze spółek

. Rada nadzorcza DTP odwołała ze składu zarządu prezesa Mariusza Kloskę, podała spółka. Master Pharm zadebiutuje 28 kwietnia na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), podała spółka. Orange Polska szacuje, że ewentualny "

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBtech z sektora TMT

akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 9,15 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews GPW : Ocenia, że private market może ruszyć nawet w I kw. 2020 r., poinformował prezes Marek Dietl. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) w ciągu

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

, narzędzie do marketingu online, które łączy dane o aktywności klienta na wszystkich urządzeniach online i w świecie stacjonarnym, poinformował fundusz. Źródło:ISBnews Vicis New Investments : Dawna ABC Data wystąpiła do zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) z

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

INC wesprze spółkę swoim doświadczeniem w obszarze współpracy z firmami technologicznymi, gamingowymi oraz life science. Źródło: spółka GIEŁDA, EMISJE, M&A PL Group : Planuje przejść na rynek główny Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) z

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

akcji na NewConnect lub regulowanym rynku Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) w Warszawie, podała spółka. Źródło: ISBnews GPW: Na rynku giełdowym zadebiutowały certyfikaty strukturyzowane ING Turbo na akcje CD Projektu. Źródło: spółka Royals App: Do

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

: Rekomenduje przeznaczyć na dywidendę za 2015 r. kwotę 48,85 mln zł, co będzie oznaczało wypłatę w wysokości 0,39 zł na akcję, podała spółka. Źródło: ISBnews Infovide-Matrix : Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zdecydowała o wykluczeniu od 12 kwietnia z obrotu giełdowego

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

BoomBit : Prawa do akcji (PDA) spółki zadebiutowały dzisiaj na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW). Na otwarciu kurs PDA wzrósł wobec ceny odniesienia o 19,45% i wyniósł 22,6950 zł.Źródło: ISBnews Asseco Business Solutions (Asseco BS) : Akcjonariusze

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

XTPL : Spółka złożyła wniosek w Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) o zatwierdzenie prospektu emisyjnego sporządzonego w związku z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) 1 695 220 akcji, poinformowała

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

Communications : Zarząd podjął uchwałę o wypłaceniu akcjonariuszom okresowej dywidendy w wysokości 2,57 zł za akcję, podała spółka. Źródło: ISBnews The Dust : Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych postanowił określić poniedziałek 16 kwietnia jako dzień pierwszego notowania w

Przegląd informacji ze spółek

Kofola rozważa przeniesienie siedziby rejestrowej głównej spółki holdingowej grupy do Czech oraz notowanie akcji zarówno na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, jak i na Praskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, a także przeprowadzenie wtórnej oferty publicznej akcji

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) do końca roku, poinformował wiceprezes Wiesław Żywicki. TelForceOne przygotowuje złożenie wniosku do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) o dematerializację akcji. Źródło: ISBnews PlayWay : W ramach pierwotnej oferty publicznej

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

notowanych na ponad 30 giełdach na całym świecie. Firma potwierdziła już, że zaoferuje m.in. bezprowizyjny dostęp do amerykańskiego rynku papierów wartościowych. Aplikacja Evarvest wejdzie na rynek w drugiej połowie 2019 r. W pierwszej kolejności będą mogli skorzystać z niej mieszkańcy Wielkiej Brytanii

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

plany związane z przeprowadzeniem oferty publicznej i debiutem na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW). Zortrax będzie pierwszym przedstawicielem branży druku 3D notowanym na GPW. Źródło: ISBnews Asseco South Eastern Europe : Tegoroczny portfel zamówień Asseco SEE

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

(UOKiK) wniosek ws. przejęcia kontroli nad Wonga.pl oraz pośrednio w spółce Wonga Collections, podał Urząd. Źródło: ISBnews Indata w upadłości : Giełda Papierów Wartościowych (GPW) wykluczyła akcje z obrotu z dniem 27 marca, podała giełda. Źródło: ISBnews

Tygodniowy przegląd informacji ISBnews z sektora TMT

: Złożyła prospekt emisyjny w Komisji Nadzoru Finansowego. W najbliższych miesiącach planuje przeprowadzić pierwszą publiczną ofertę akcji i zadebiutować na Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW), podała spółka. Źródło: ISBnews CI Games : Poziom sprzedaży "Sniper Ghost Warrior

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

serii S w ich maksymalnej liczbie, tj. 78 tys. szt. Papiery były obejmowane po cenie emisyjnej 130 zł za walor. Wartość przeprowadzonej subskrypcji, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej, wyniosła 10,14 mln zł. Źródło:ISBnews

Przegląd informacji ze spółek

Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) w związku z planowaną emisją długoterminowych obligacji na doradców nowej emisji obligacji wybrała konsorcjum złożone z Banku Pekao oraz Banku Handlowego, poinformowała giełda. Emisja ma na celu zrefinansowanie wykupu wyemitowanych przez GPW obligacji o

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

. Doradcami Zortrax przy ofercie są dom maklerski Ventus Asset Management jako oferujący, IPO Doradztwo Kapitałowe jako doradca finansowy i MSL Group jakodoradca PR i IR. W 2016 r. Zortrax planuje zadebiutować na Giełdzie Papierów Wartościowych. Premiera Zortax Inventure miała

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

spółka. W ten sposób zdobywa środki na kolejne akwizycje, głównie w e-commerce. Źródło: ISBnews XTPL : Zarząd podjął uchwałę w sprawie rozpoczęcia prac zmierzających do zmiany rynku notowań akcji spółki z rynku NewConnect - na rynek regulowany Giełdy Papierów Wartościowych w

Tygodniowy przegląd informacji ISBnews z sektora TMT

skonsolidowane przychody ze sprzedaży grupy kapitałowej w grudniu 2016 roku wyniosły 535 mln zł, podała spółka. Źródło: ISBnews Fachowcy.pl Ventures : Zakłada, że przejście na główny rynek Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) możliwe będzie w IV kw. tego roku, poinformował