abc data kiedy sprzedaż akcji

Grupa ALSO Holding i MCI wezwały do sprzedaży 37,1% akcji ABC Data po 1,3 zł/szt

Warszawa, 21.12.2018 (ISBnews) - Grupa ALSO Holding oraz Grupa MCI wezwały do sprzedaży akcji ABC Data, stanowiących 37,1% głosów na walnym zgromadzeniu po 1,3 zł za sztukę, podało MCI. Zapisy na akcje będą przyjmowane od 15 lutego do 18 marca 2019 roku

PTE PZU cofnęło pozew przeciwko ABC Data ws. uchylenia uchwały o sprzedaży firmy

2019 r. (o wyrażeniu zgody na sprzedaż przedsiębiorstwa ABC Data), podało ABC Data. "Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU S.A. reprezentujące Otwarty Fundusz Emerytalny PZU 'Złota Jesień' cofnęło pozew złożony przeciwko ABC Data S.A. w przedmiocie uchylenia uchwały nr 1

ABC Data sprzedała grupie ALSO swoje przedsiębiorstwo za łącznie 182,6 mln zł

komunikacie. W czerwcu w wezwaniu ALSO Holding i MCI na akcje ABC Data zawarto transakcje zbycia 34,74 mln akcji. Pod koniec grudnia 2018 roku Grupa ALSO Holding - poprzez podmiot zależny Roseville Investments - oraz Grupa MCI wezwały do sprzedaży akcji

ABC Data: Zapisy na akcje zostały wydłużone do 13 czerwca br.

- wzywający do sprzedaży akcji ABC Data uzyskał bezwarunkową zgodę organu antymonopolowego na Ukrainie. Pod koniec kwietnia br. poinformowano, że Roseville Investments uzyskał bezwarunkową zgodę organu antymonopolowego w Serbii. 21 grudnia 2018 roku Grupa ALSO Holding oraz Grupa MCI

ABC Data: Zapisy na akcje zostały wydłużone do 20 maja

do sprzedaży akcji ABC Data uzyskał bezwarunkową zgodę organu antymonopolowego na Ukrainie. Pod koniec kwietnia br. poinformowano, że Roseville Investments uzyskał bezwarunkową zgodę organu antymonopolowego w Serbii. 21 grudnia 2018 roku Grupa ALSO Holding oraz Grupa MCI

ALSO Holding i MCI nabyli 34,74 mln akcji ABC Data w wezwaniu

prawa z 30 798 117 akcji, podano także. 21 grudnia 2018 roku Grupa ALSO Holding - poprzez podmiot zależny Roseville Investments - oraz Grupa MCI wezwały do sprzedaży akcji ABC Data, stanowiących 37,1% głosów na walnym zgromadzeniu po 1,3 zł za sztukę

Zapisy na akcje w wezwaniu ABC Data zostały przedłużone do 14 czerwca

ABC Data zostały ponownie przedłużone - do 13 czerwca. Wcześniej Roseville Investments - podmiot zależny ALSO Holding - wzywający do sprzedaży akcji ABC Data uzyskał bezwarunkową zgodę organu antymonopolowego na Ukrainie. Pod koniec kwietnia br. poinformowano, że Roseville

ABC Data ma umowę ramową z inwestorem, będzie wezwanie na 100% akcji

Warszawa, 21.12.2018 (ISBnews) - ABC Data uzgodniło warunki transakcji z inwestorem strategicznym - ALSO Holding AG (podmiotem prawa szwajcarskiego), podała spółka. Zawarta umowa ramowa przewiduje m.in. ogłoszenie wezwania do zapisywania się na sprzedaż 100% akcji ABC Data

Vicis New Investments wystąpiła o zgodę na zniesienie dematerializacji akcji

Warszawa, 09.08.2019 (ISBnews) - Vicis New Investments (dawniej ABC Data) wystąpiła do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na przywrócenie formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) 125 266 899 akcjom spółki, stanowiącym 100% udziału w

MCI Venture Projects ogłosił przymusowy wykup dawnego ABC Data po 1,44 zł/akcja

Warszawa, 23.07.2019 (ISBnews) - MCI Venture Projects ogłosił przymusowy wykup pozostałych ok. 9,41% akcji Vicis New Investments (wcześniej ABC Data) po 1,44 zł za akcję, podał pośredniczący Santander Biuro Maklerskie. Pozostali akcjonariusze Vicis

Wzywający nabędą akcje ABC Data pomimo niespełnienia części warunków wezwania

zgromadzenie ABC Data uchwały powołującej w skład rady nadzorczej jednego członka wskazanego przez wzywającego, uchwał w sprawie zmiany w statucie. 21 grudnia 2018 roku Grupa ALSO Holding oraz Grupa MCI wezwały do sprzedaży akcji ABC Data, stanowiących 37,1% głosów na walnym

ABC Data ma wiążącą ofertę na sprzedaż czeskiej spółki zależnej

Warszawa, 13.02.2019 (ISBnews) - Zarząd ABC Data otrzymał od Investment Gear 2 z siedzibą w Warszawie wiążącą ofertę zakupu 100% udziałów w spółce zależnej ABC Data s.r.o. z siedzibą w Pradze, wraz z projektem umowy zobowiązującej do sprzedaży akcji, podała spółka

Warunek minimalnej liczby akcji w wezwaniu na ABC Data został spełniony

Warszawa, 14.03.2019 (ISBnews) - Warunek wezwania na sprzedaż akcji ABC Data, dotyczący złożenia w ramach zapisów na sprzedaż minimalnej liczby akcji ziścił się, podali wzywający. "W związku z wezwaniem ogłoszonym w dniu 21 grudnia 2018 r. przez

MCI i ALSO Holding podniosły cenę w wezwaniu na ABC Data do 1,44 zł za akcję

Bank Polska S.A. ? Santander Biuro Maklerskie informują, że cena, po której nabywane będą akcje objęte wezwaniem do zapisywania się na sprzedaż akcji ABC Data S.A. ogłoszonym w dniu 21 grudnia 2018 r została w dniu 5 marca 2019 r. zwiększona z 1,30 zł na 1,44 zł za każdą akcję" - czytamy w

ABC Data: Cena w wezwaniu jest godziwa dla akcjonariuszy

oferowanej w wezwaniu ceny" - czytamy w komunikacie. Z opinii mCorporate Finance wynika, że cena jest godziwa dla akcjonariuszy z finansowego punktu widzenia. 21 grudnia 2018 roku Grupa ALSO Holding oraz Grupa MCI wezwały do sprzedaży akcji ABC Data

Termin zapisów w wezwaniu na ABC Data został wydłużony do 17 kwietnia

Warszawa, 18.03.2019 (ISBnews) - Termin zakończenia zapisów w wezwaniu na sprzedaż akcji ABC Data został wydłużony do 17 kwietnia z 18 marca, podało Santander BM jako podmiot pośredniczący "Termin zakończenia przyjmowania zapisów na akcje: 17

Vicis New Investments ma zgodę KNF na zniesienie dematerializacji akcji

Warszawa, 20.11.2019 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie udzieliła zezwolenia na przywrócenie akcjom spółki formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) z dniem 6 grudnia 2019 r. (dematerializacji akcji) Vicis New Investments (dawniej ABC Data

MCI i ALSO przedłużyli zapisy w wezwaniu na akcje ABC Data do 13 maja

na sprzedaż akcji ABC Data został wydłużony do 17 kwietnia z 18 marca. 21 grudnia 2018 roku Grupa ALSO Holding oraz Grupa MCI wezwały do sprzedaży akcji ABC Data, stanowiących 37,1% głosów na walnym zgromadzeniu po 1,3 zł za sztukę. Zapisy na akcje miały być przyjmowane od

Akcjonariusze ABC Data zdecydują 16 VI o wypłacie 0,36 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 21.05.2015 (ISBnews) - Akcjonariusze ABC Data zdecydują podczas walnego zgromadzenia zwołanego na 16 czerwca o przeznaczeniu do 45,1 mln zł na dywidendę, co da wypłatę 0,36 zł na akcję, wynika z projektów uchwał na walne. "1

ABC Data rekomenduje 0,36 zł dywidendy na akcję za 2014 r.

Warszawa, 18.03.2015 (ISBnews) - Zarząd ABC Data S.A. zarekomendował akcjonariuszom wypłatę dywidendy w kwocie nie większej niż 44,32 mln zł, co daje 36 groszy na akcję, podała spółka. "Zarząd sugeruje przeznaczenie kwoty 43.216.223,70 zł z zysku

Vicis New Investments wnioskuje o wykluczenie akcji z obrotu na GPW

Warszawa, 13.08.2019 (ISBnews) - Vicis New Investments (dawniej ABC Data) wystąpił do zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) z wnioskiem o wykluczenie z obrotu giełdowego wszystkich akcji, podała spółka. "Spółka wystąpiła do

Akcjonariusze ABC Data zdecydują 17 V o wypłacie 0,39 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 21.04.2016 (ISBnews) - Akcjonariusze ABC Data zdecydują o przeznaczeniu 48,85 mln z zysku netto za 2015 r. na dywidendę, tj. o wypłacie 0,39 zł na akcję, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie zwołane na 17 maja br. Zdecydują także o przeprowadzeniu programu

ABC Data przejęła pakiet kontrolny S4E

Warszawa, 15.11.2016 (ISBnews) - ABC Data nabyła 100% udziałów w spółce celowej SPV Sail, posiadającej pakiet kontrolny w kapitale zakładowym spółki S4E w łącznej liczbie 1.412.423 akcji, stanowiący 81,3% akcji S4E, podała ABC Data. ?W dniu

ABC Data ma zgodę UOKiK na przejęcie kontroli nad S4E

się m.in. wsparcie partnerów handlowych w procesie sprzedaży poprzez działania marketingowe, przedsprzedaż, kredytowanie, zarządzanie logistyką dostaw oraz świadczenie usług doradztwa. Pod koniec sierpnia ABC Data podała, że ma umowę inwestycyjną w sprawie nabycia pakietu

ABC Data rekomenduje wypłatę 0,39 zł na akcję dywidendy za 2015 rok

Warszawa, 06.04.2016 (ISBnews) - ABC Data rekomenduje przeznaczyć na dywidendę za 2015 r. kwotę 48,85 mln zł, co będzie oznaczało wypłatę w wysokości 0,39 zł na akcję, podała spółka. Pozostała kwota 11,42 mln zł z zysku za ub.r. ma być przeznaczona na

Akcjonariusze ABC Data zdecydowali o wypłacie 0,36 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 17.06.2015 (ISBnews) ? Akcjonariusze ABC Data zdecydowali o wypłacie dywidendy w łącznej kwocie 45,1 mln zł, czyli 0,36 zł na jedną akcję, podała spółka. "Liczba akcji objętych dywidendą: 125 266 899 (liczba akcji objętych dywidendą

ABC Data podtrzymuje rekomendację wypłaty 0,36 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 13.05.2015 (ISBnews) - ABC Data podtrzymuje rekomendację wypłaty dywidendy w wysokości 36 gr na akcję. W efekcie łączna kwota dywidendy wyniesie 45,096 mln zł, podała spółka. "Zarząd sugeruje przeznaczenie kwoty 43 216 223,70 zł z zysku

ABC Data przejmuje notowaną na NewConnect spółkę S4E

Warszawa, 22.08.2016 (ISBnews) - ABC Data ma umowę inwestycyjną w sprawie nabycia pakietu kontrolnego ponad 80% akcji notowanej na rynku NewConnect spółki S4E, podała spółka. Łączna kwota transakcji wyniesie od 19 do 25 mln zł. Zamknięcie transakcji ma nastąpić najpóźniej 31

ABC Data: Dywidenda za bieżący rok powinna być min. na poziomie z ubiegłego roku

odbędzie się na przełomie maja i czerwca. W maju ub.r. akcjonariusze ABC Data zdecydowali o wypłacie dywidendy w łącznej kwocie 45,1 mln zł, czyli 0,36 zł na jedną akcję. Przeprowadzone w ubiegłym roku procesy optymalizacji struktur i procesów w spółce

ABC Data: Nowa strategia bez wpływu na politykę dywidendową

; - powiedziała Weiss podczas konferencji prasowej. W połowie czerwca br. akcjonariusze ABC Data zdecydowali o wypłacie dywidendy w łącznej kwocie 45,1 mln zł, czyli 0,36 zł na jedną akcję. Celem zaprezentowanej dziś strategii spółki jest osiągnięcie pozycji

Akcjonariusze ABC Data zdecydowali o wypłacie 0,39 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 18.05.2016 (ISBnews) - Akcjonariusze ABC Data zdecydują o przeznaczeniu 48,85 mln z zysku netto za 2015 r. na dywidendę, co da wypłatę w wysokości 0,39 zł na akcję, poinformowała spółka. "Łączna wysokość dywidend wynosi 48 854 090,61 zł

Akcjonariusze ABC Data zdecydowali o programie obligacji do 100 mln zł

czerwcu 2011 roku ABC Data rozpoczęła sprzedaż materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów komputerowych pod własną marką Colorovo. (ISBnews)

Przegląd informacji ze spółek

. Rada nadzorcza ABC Data zaakceptowała cenę sprzedaży przedsiębiorstwa ABC Data S.A. w kwocie 147,61 mln zł, podała spółka. Według podpisanej w grudniu ub.r. umowy ramowej między ABC Data ALSO Holding AG oraz Roseville Investments (BidCo), wstępna cena sprzedaży ABC Data wynosiła 141,1 mln zł, a cena

PEM miało 9,83 mln zł zysku netto, 14,76 mln zł zysku EBIT w 2019 r.

. był też niezwykle udanym pod kątem dezinwestycyjnym dla subfunduszu MCI.EuroVentures. W lipcu 2019 roku subfundusz otrzymał środki ze sprzedaży spółki ABC Data, której nabywcą był ALSO Holding. ABC Data pod skrzydłami MCI.EuroVentures przeszła transformację cyfrową - przekształcając model biznesowy

Przegląd prasy

--Grupa ALSO Holding i MCI wezwały do sprzedaży 37,1% akcji ABC Data po 1,3 zł/szt --Indeks WIG20 spadł o 2,03% na zamknięciu w piątek --Rząd chce obniżyć akcyzę i opłatę przejściową, by nie wzrosły ceny energii --ABC Data ma

MCI Management nie weźmie udziału w buy-backu ABC Daty

Warszawa, 08.11.2011 (ISB) - MCI Management, główny akcjonariusz ABC Data, nie planuje sprzedaży swoich akcji w możliwych skupie, który może przeprowadzić ta spółka, wynika z wypowiedzi prezesa Tomasza Czechowicza. "Przy obecnej cenie i biorąc pod uwagę deklaracje zarządu

Przegląd informacji ze spółek

. Andrzej Lis zastąpił Ilonę Weiss na stanowisku prezesa ABC Data, podała spółka. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży CCC (wszystkie kanały sprzedaży) za czerwiec 2019 wyniosły 621 mln zł i wzrosły o 60% r/r, podała spółka. Przychody za okres styczeń-czerwiec (wszystkie kanały

MCI Capital miało 174,53 mln zł zysku netto, 183,89 mln zł zysku EBIT w 2018 r.

funduszu buy-outowym MCI.EuroVentures doszło do sprzedaży udziałów w lifebrain (Włochy) i Dotcard (Polska). Dodatkowo, fFundusz z końcem 2018 r. zawarł umowę ramową sprzedaży spółki ABC Data. Przedmiotem sprzedaży są również udziały i akcje spółek zależnych od ABC Data. Zawarcie umowy sprzedaży jest

Przegląd informacji ze spółek

% udziałów w Centro 2017 Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi - właścicielu (pośrednio) praw do marki Femestage Eva Minge - od Inwest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa , podało Monnari. Grupa ALSO Holding oraz Grupa MCI wezwały do sprzedaży akcji ABC Data

Pandemia uderza w rynek pracy. Sprawdziliśmy, kto, mimo wszystko szuka ludzi

Bydgoszczy przetoczyło się tego miesiąca ponadtrzykrotnie mniej propozycji dla bezrobotnych niż w kwietniu poprzedniego roku. Dziś na stronie PUP wisi ok. 100 ofert. Takich, w których proponowane wynagrodzenie przekracza 4 tys. brutto, jest jednak zaledwie kilka. To propozycja m.in. firmy ABC-System dla

ABC Data zwiększa udziały w rynku i nie wyklucza dalszych akwizycji

podniosły żadnych opłat dla spółki, co mogłoby skutkować podniesieniem kosztów prowadzenia działalności. ABC Data jest dystrybutorem sprzętu IT. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 4,86 mld zł w 2015 r

Przegląd informacji ze spółek

funkcji członka zarządu, podała spółka. W wezwaniu na akcje ABC Data zawarto transakcje zbycia wszystkich 34,74 mln akcji, które były jego przedmiotem, podali wzywający. Rada nadzorcza Vistal Gdynia w restrukturyzacji powołała Ryszarda Matykę na nową

Przegląd informacji ze spółek

% udziałów spółki Trinac Polska i nie doszło do zawarcia umowy sprzedaży przedmiotowych udziałów, podjął decyzję o zakończeniu negocjacji, podała spółka. ABC Data odnotowała 9,48 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2018 r

Przegląd prasy

wartą 650 mln zł Parkiet --Kowalski: MCI jest w stanie wesprzeć ABC Datę, jeśli to zwróci się z taką prośbą do akcjonariuszy Dziennik Gazeta Prawna --MF szacuje, że deficyt sektora rządowego i

Przegląd informacji ze spółek

będzie nadal rósł szybciej niż rynek w 2019 r., podał bank. Zarząd ABC Data, po uzyskaniu opinii przez zewnętrznego biegłego, firmę mCorporate Finance, przedstawił stanowisko, z którego wynika, że cena 1,3 zł za akcję spółki, ogłoszona w wezwaniu Grupy ALSO Holding oraz Grupy

Fundusze MCI zrealizowały w tym roku wyjścia z inwestycji na ok. 400 mln zł

roku funduszowi MCI.EuroVentures ponad 40 mln zł dywidend: ABC Data 30,5 mln zł oraz Indeks 10,55 mln zł, wskazano również. "Dzięki sprzedaży akcji w Wirtualnej Polsce fundusze powiązane z MCI Capital, zarządzane przez PEM, w 2016 roku uzyskały z tytułu sprzedaży

Przegląd prasy

nowych szczytach, GPW pozostaje daleko w tyle --CCC chce uruchomić swój e-sklep na 5 rynkach do końca I kw. 2020 r. --Acciona wzywa do sprzedaży akcji Mostostalu Warszawa po 3,45 zł sztuka --Sentyment do złotego wciąż dobry

Przegląd informacji ze spółek

zależna ABC Data - ABC Data s.r.o. z siedzibą w Czechach - otrzymała od pełnomocnika pismo o wszczęciu kontroli podatkowej dotyczącej podatku od towarów i usług za styczeń i luty 2016 r., podało ABC Data. Ergis miał 776,14 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży w 2018 r

Przegląd prasy

skupić 33% akcji Biotonu, może zwiększyć jego sprzedaż w Chinach Dziennik Gazeta Prawna --Upadek Grecji mógłby zaszkodzić Polsce, o ile silnie osłabiłby złotego --W niektórych miastach nawet co trzecie dziecko urodzone w

Przegląd informacji ze spółek

zgromadzenia z dnia 6 lutego 2019 r. (o wyrażeniu zgody na sprzedaż przedsiębiorstwa ABC Data), podało ABC Data. ZEW Kogeneracja odnotował 11,93 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 131,23 mln zł zysku rok wcześniej

Przegląd prasy

--KGHM ma umowę ramową z EBOR ws. objęcia obligacji o wartości nom. 2 mld zł --Zarząd PZ Cormay na czele z Januszem Płocicą powołany na nową kadencję --ALSO Holding i MCI nabyli 34,74 mln akcji ABC Data w wezwaniu --Ryszard

Przeglad informacji ze spółek

Nintendo of America i Nintendo of Europe o ustaleniu daty wprowadzenia do sprzedaży gry "Wreckin' Ball Adventure" na konsolę Nintendo Switch w Ameryce Północnej, Europie i Australii na 2 sierpnia 2019 roku, podała spółka. Konsorcjum złożone ze spółki zależnej Bumechu

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

otrzymania wynagrodzenia niż zakłada to umowa z pracodawcą. Źródło: spółka GIEŁDA, EMISJE, M&A ABC Data : W wezwaniu na akcje ABC Data zawarto transakcje zbycia wszystkich 34,74 mln akcji, które były jego przedmiotem, podali wzywający. Rada nadzorcza ABC

Przegląd informacji ze spółek

pozostałych ok. 9,41% akcji Vicis New Investments (wcześniej ABC Data) po 1,44 zł za akcję, podał pośredniczący Santander Biuro Maklerskie. Koszty jednorazowe związane z integracją z Santander Bank Polska wydzielonej części Deutsche Bank Polska (DBPL) mogą w tym roku sięgnąć 118 mln

Przegląd prasy

euro wyniósł 4,5% r/r w marcu --BIK: Firmy pożyczkowe udzieliły pożyczek na kwotę 564 mln zł w marcu --PwC: Wynagrodzenie netto w Polsce pozostaje poniżej średniej unijnej --ABC Data: Spełnił się jeden z warunków wezwania

Przegląd informacji ze spółek

International S.a.r.l) umowy sprzedaży wszystkich akcji GetBack S.A.". Idea Money S.A. jest następcą prawnym Idea Investment S.a.r.l. po dokonaniu połączenia transgranicznego obu spółek, podał Idea Bank. Zarząd ABC Data zawarł z Investment Gear 2 z siedzibą w Warszawie umowę

Przegląd prasy

Zabrze miał szacunkowo 3,7 mln zł skons. zysku netto w III kw. --ABC Data oczekuje, że IV kw. będzie 'zgodny z trendami historycznymi' --Tempo wzrostu PKB w IV kw. br. spowolni do poniżej 5% r/r wg analityków --Alumetal

Przegląd prasy

Zabrze:Aktualizacja wyceny kontraktu obniży wynik o 15,8 mln zł w 2016 --Fitch nadał ING Bankowi Śląskiemu rating krajowy na poziomie AAA(pol) --Wawel wnioskuje o wypłatę 20 zł na akcję dywidendy za 2016 r. --Netia rozpoczęła sprzedaż

Przegląd prasy

20 września 2018 r. upłynął terminu ważności oferty nabycia 100% udziałów spółki Trinac Polska i nie doszło do zawarcia umowy sprzedaży przedmiotowych udziałów, podjął decyzję o zakończeniu negocjacji, podała spółka. --ABC Data odnotowała 9,48 mln zł skonsolidowanej straty

Przegląd informacji ze spółek

fińskim dystrybutorem Steripolar. Ultimate Games ustalił datę premiery gry "Chicken Rider" na Nintendo Switch na 17 maja 2019 roku, podała spółka. Roseville Investments - podmiot zależny ALSO Holding - wzywający do sprzedaży akcji ABC Data

Przegląd informacji ze spółek

. Orange Polska zawarł umowę sprzedaży z Tokajami Limited i Wellchosen Investments Limited 100% udziałów w spółce BlueSoft i dokonał płatności w wysokości za 147 mln zł, podał Orange. Roseville Investments - podmiot zależny ALSO Holding - wzywający do sprzedaży akcji ABC Data

Przegląd informacji ze spółek

- Otwock- Dęblin - Lublin, etap I", podało ZUE. Wartość umowy to 30 mln zł netto (36,9 mln zł brutto). iSource, spółka zależna od ABC Data, otrzymała od pełnomocnika dwa postanowienia Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego dotyczące zabezpieczenia należności

Przegląd informacji ze spółek

akcji, podała spółka. Ponadto pracuje nad modelem monetyzacji My Spa Resort, który pojawi się w grze na przełomie II/III kwartału. Szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży wypracowane przez grupę kapitałową ABC Data wyniosły 353 mln w marcu br., podała spółka. W

Przegląd informacji ze spółek

osiągnięcie docelowo około 250 placówek pod koniec tego roku, poinformował p.o. prezesa Bogusz Kruszyński. Na koniec I kw. 2019 r. łączna liczba placówek TXM wynosiła 375, z tego 44 za granicą. Szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży grupy kapitałowej ABC Data w maju 2019

Przegląd informacji ze spółek

zobowiązań w łącznej kwocie około 44 mln zł, podała spółka. Akcjonariusze PKN Orlen zdecydowali na walnym zgromadzeniu o wypłacie 1,5 mld zł dywidendy z zysku za 2018 r., co oznacza 3,5 zł dywidendy na akcję. ALSO Holding i Grupa MCI nabędą akcje ABC Data

Przegląd prasy

zarejestrował zmianę nazwy ABC Data na Vicis New Investments --Sprzedaż detaliczna wzrosła o ok. 4,1% r/r w czerwcu wg analityków --QubicGames: Premiera '#RaceDieRun' na Nintendo Switch 9 sierpnia --Przychody Esotiq & Henderson

Przegląd prasy

Pizza Poland --Idea Bank nie zamierza podejmować rozmów z DNLD L.P. nt. GetBacku --ABC Data ma umowę na sprzedaż czeskiej spółki zależnej --Marvipol ma umowę przedwstępną na działkę 2,3 ha w Kołobrzegu pod inwestycję

Przegląd informacji ze spółek

. ABC Data uruchamia platformę chmurową business to business ABC Data Cloud, poinformowała prezes Ilona Weiss. Grupa udostępnia również nową mobilną wersję platformy Interlink oraz nową odsłonę Reseller Web. Akcjonariusze KGHM Polska Miedź zdecydowali o przeznaczeniu 200 mln

Przegląd informacji ze spółek

spółka. Warunek wezwania na sprzedaż akcji ABC Data, dotyczący złożenia w ramach zapisów na sprzedaż minimalnej liczby akcji ziścił się, podali wzywający. Debiut na giełdzie eobuwie.pl, spółki zależnej CCC - ze względu na pogorszenie koniunktury

MCI liczy na wyjście ze spółki Invia na początku 2016 r.

możliwości wyjścia z inwestycji w Invia: sprzedaż udziałów innemu funduszowi, poprzez IPO, lub sprzedaż akcji inwestorowi strategicznemu. "Dwie pierwsze możliwości wydają się najbardziej prawdopodobne, choć sytuacja na giełdzie w Warszawie nie motywuje nas do zrealizowania IPO - chyba, że nastroje się

Przegląd informacji ze spółek

skonsolidowane przychody ze sprzedaży grupy kapitałowej ABC Data w grudniu 2016 roku wyniosły 535 mln zł, podała spółka.

Przegląd prasy

. --Akcjonariusze Maxcomu zdecydowali o 2 zł dywidendy na akcję z zysku za 2018 r. --TXM zamknie łącznie ponad 120 nierentownych sklepów w Polsce i za granicą --Szacunkowe przychody grupy ABC Data wzrosły r/r do 314 mln zł w maju

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

Grupa MCI wezwały do sprzedaży akcji ABC Data, stanowiących 37,1% głosów na walnym zgromadzeniu po 1,3 zł za sztukę, podało MCI. Zapisy na akcje będą przyjmowane od 15 lutego do 18 marca 2019 roku. Źródło: ISBnews Inwestycje.pl, inwestorzy.tv : Mają połączyć się do końca 2019

Tygodniowy przegląd informacji ISBnews z sektora TMT

pobrań gier spółki wyniosła 8,5 mln w czerwcu br., zaś łączna skumulowana liczba pobrań do 30 czerwca 2017 r. sięgnęła 248,5 mln. Źródło: spółka ABC Data : Szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży grupy kapitałowej ABC Data w czerwcu 2017 roku wyniosły 328 mln zł

Tygodniowy przegląd informacji ISBnews z sektora TMT

2016 r. wobec 5,74 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews ABC Data : Może w ciągu kilku tygodni uruchomić platformę business-to-business (B2B) usług sprzedaży usług chmurowych (Cloud), poinformowała prezes Ilona Weiss. ABC Data zakłada, że

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

w raporcie. Źródło: ISBnews ABC Data : Widzi bardzo duże prawdopodobieństwo wypłaty dywidendy zaliczkowej za 2017 r. do końca bieżącego roku, poinformowała prezes Ilona Weiss. ABC Data jest na "dobrej ścieżce" do realizacji prognozy rocznej i podtrzymuje ją

Przegląd prasy

wrocławskiego windykatora --Also chce zostać liderem rynku dystrybucji IT w Polsce, więc ogłosiło wezwanie do sprzedaży akcji ABC Data ISBnews --Enea szacuje przychody grupy z rynku mocy w 2023 r. na łącznie ok. 879 mln zł, podała

Przegląd prasy

--ABC Data: Spełnił się kolejny z warunków wezwania na sprzedaż akcji --ZPC Otmuchów ma przedwstępną umowę sprzedaży aktywów nieoperacyjnych --UOKiK przedłużył postępowanie antymonopolowe m.in. ws. Benefit Partners

Przegląd prasy

%) --Wart 14 mld zł program rozwoju retencji trafi w przyszłym tygodniu pod obrady rządu Parkiet --Handel Vicis - czyli niedawna ABC Data - wkrótce zniknie z giełdy; analitycy radzą zwrócić uwagę na AB, które powinno zyskać na zmianie sytuacji rynkowej

Przegląd informacji ze spółek

Holding- podniosły cenę w wezwaniu na 37,1% akcji ABC Data do 1,44 zł za akcję z 1,3 zł poprzednio, podali wzywający. (ISBnews)

Przegląd informacji ze spółek

spółka. Łącznie chodzi o nie więcej niż 4 560 387 akcji spółki. Termin zakończenia zapisów w wezwaniu na sprzedaż akcji ABC Data został wydłużony do 17 kwietnia z 18 marca, podało Santander BM jako podmiot pośredniczący GetBack w restrukturyzacji

Przegląd prasy

wyniosła 7 740 na koniec I kw. --Stalexport Autostrada Małopolska zarekomendował 10,91 mln zł na dywidendę --MPiT: Sprzedaż detaliczna wzrośnie o ok. 6% r/r w kwietniu --ATM Grupa rekomenduje wypłatę 0,22 zł dywidendy na akcję

Przegląd informacji ze spółek

odnotował 3,7 mln zł skonsolidowanego zysku netto przy 167,1 mln zł przychodów w III kw. 2018 r., podała spółka, prezentując szacunkowe dane. ABC Data oczekuje, że IV kwartał - tradycyjnie kluczowy dla branży - będzie zgodny z trendami historycznymi, poinformowała prezes Ilona

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

sprzedaży sięgnęły 1,03 mln zł w IV kw. 2018 r. wobec 0,32 mln zł rok wcześniej. Źródło: ISBnews STS : Liczy na zwiększenie obrotów do ok. 3 mld zł w 2019 r. wobec 2,41 mld zł rok wcześniej, poinformował prezes Mateusz Juroszek. Źródło: ISBnews ABC Data

Przegląd prasy

akcję --Wzywający nabędą akcje ABC Data pomimo niespełnienia części warunków wezwania --The Dust ujawni we IX projekt gry na motywach Cyklu Inkwizytorskiego J. Piekary --MIiR: Sejm przyjął poprawki do nowelizacji ustawy o

Przegląd prasy 

--WDX osiągnął szacunkowo 32,2 mln zł przychodów, 4,6 mln zł EBITDA i 1,4 mln zł zysku netto w III kwartale 2017 r., podała spółka. --Rada nadzorcza ABC Data podjęła uchwały o powołaniu dotychczasowych członków zarządu na okres kolejnej wspólnej 3-letniej kadencji

Przegląd prasy

--MCI i ALSO Holding podniosły cenę w wezwaniu na ABC Data do 1,44 zł za akcję (ISBnews)

Przegląd informacji ze spółek

WDX osiągnął szacunkowo 32,2 mln zł przychodów, 4,6 mln zł EBITDA i 1,4 mln zł zysku netto w III kwartale 2017 r., podała spółka. Rada nadzorcza ABC Data podjęła uchwały o powołaniu dotychczasowych członków zarządu na okres kolejnej wspólnej 3-letniej

Przegląd informacji ze spółek

środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia oraz określenie produktywności morskiej farmy wiatrowej. Szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży wypracowane przez grupę kapitałową ABC Data wyniosły 484 mln w grudniu i były niższe o 18% w skali roku. W całym 2018 r. szacunkowe

Przegląd prasy

obronią inwestycje, nie konsumpcja --ABC Data: Zapisy na akcje zostały wydłużone do 20 maja --APS Energia miała wstępnie 2,3 mln zł straty netto w I kw. 2019 r. --PKN Orlen planuje uruchomienie produkcji gazu na Podkarpaciu

Millennium DM: Wzrost sprzedaży detalicznej przyspieszy do 5-6% w 2016 r.

, Vistula - 3,4 zł z 3,6 zł, AB - 38,5 zł z 44,1 zł, ABC Data - 3 zł z 3,5 zł, Action - 29 zł z 31,8 zł oraz Ambra - 9 zł z 11 zł. (ISBnews)

Przegląd prasy

środowisko produkcyjne PSD2 --Asseco SEE i Payten celują w ekspansję geograficzną i wzrost segmentów --Orange Polska sfinalizował przejęcie 100% udziałów BlueSoft --ABC Data: Spełnił się kolejny z warunków wezwania na sprzedaż

Frisco.pl otworzy centrum dystrybucyjne w 2018, rozważa wyjście na nowe regiony

Europie Środkowo-Wschodniej. Obecnie grupa inwestuje w ponad 40 spółek. W Polsce są to m.in.: ABC Data, Answear.com, ATM, eCard/Dotpay, Morele.net czy NaviExpert. W Europie: Gett, iZettle, MarketInvoice, Windeln.de czy KupiVIP. MCI posiada 49,8% akcji Frisco.pl S.A., a Eurocash - 44,03

Przegląd prasy

Biotonu zgodzili się na sprzedaż SciGen --Akcjonariusze ABC Data zdecydowali o wypłacie 0,31 zł dywidendy na akcję --BGŻ BNP Paribas rozpoczyna prywatną emisję do 13,3 mln akcji --Czerwińska: MF planuje likwidację deklaracji

MCI zamierza wydać 0,5 mld zł na nowe projekty inwestycyjne w tym roku

2015 roku zamierzamy zdynamizować akcje inwestycyjną, wydając na nowe projekty inwestycyjne ok 0,5 mld zł. Szacujemy, że nasze aktywa netto na jedną akcję powinny wzrosnąć o 15-20%. W zakresie celów taktycznych głównym zadaniem pozostaje stabilizacja kursu ABC Data S.A. oraz sprzedaż czeskiej spółki

Przegląd informacji ze spółek

montażu pojazdów w Rosji, podała spółka. Maksymalna wartość umowy w okresie do końca 2018 r. to 5 mln euro. ABC Data jest "na trajektorii" realizacji całorocznej prognozy finansowej, a "zniknięcie branży z grupy podwyższonego ryzyka w urzędach skarbowych"

Przegląd informacji ze spółek

ABC Data powzięła informację, że kontrola Naczelnika Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie w zakresie rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowości obliczania i wpłacania podatku od towarów i usług za II kw. 2014 r. została zakończona pozytywnie