abc

Grupa Eurocash robi konkurencję Dino i Żabce

Grupa Eurocash robi konkurencję Dino i Żabce

Ponad rok temu Grupa Eurocash, hurtowy dystrybutor produktów pierwszej potrzeby, zdecydowała się połączyć spółki odpowiadające za sklepy ABC, Groszek i Euro Sklep i stworzyła jednostkę o nazwie Eurocash Sieci Partnerskie. Na jej czele stanął Pedro Martinho, członek zarządu Grupy Eurocash

Wzywający nabędą akcje ABC Data pomimo niespełnienia części warunków wezwania

Warszawa, 14.06.2019 (ISBnews) - ALSO Holding i Grupa MCI nabędą akcje ABC Data w wezwaniu pomimo niespełnienia się części warunków, podali wzywający. "Wzywający oraz Santander Bank Polska S.A. - Santander Biuro Maklerskie niniejszym informują

ABC Data: Zapisy na akcje zostały wydłużone do 20 maja

Warszawa, 13.05.2019 (ISBnews) - Zapisy w wezwaniu na akcje ABC Data zostały ponownie przedłużone, tym razem do 20 maja, podał pośredniczący Santander Bank Polska S.A.- Santander Biuro Maklerskie. "Termin zakończenia przyjmowania zapisów na Akcje

ABC Data ma wiążącą ofertę na sprzedaż czeskiej spółki zależnej

Warszawa, 13.02.2019 (ISBnews) - Zarząd ABC Data otrzymał od Investment Gear 2 z siedzibą w Warszawie wiążącą ofertę zakupu 100% udziałów w spółce zależnej ABC Data s.r.o. z siedzibą w Pradze, wraz z projektem umowy zobowiązującej do sprzedaży akcji, podała spółka

ABC Data pracuje nad nową strategią

Warszawa, 29.05.2018 (ISBnews) - ABC Data zrezygnowała na razie z opublikowania prognozy finansowej na ten rok i pracuje już nad nową strategią spółki, wynika z wypowiedzi prezes Ilony Weiss. "Rzeczywiście zakładaliśmy, że prognozę na ten rok

Sąd zarejestrował zmianę nazwy ABC Data na Vicis New Investments

Warszawa, 19.07.2019 (ISBnews) - Sąd rejonowy zarejestrował zmiany statutu ABC Daty, które przewidują zmianę firmy spółki na Vicis New Investments oraz zmianę przedmiotu działalności spółki, podała spółka. Zgodnie z nowym statutem przedmiotem

ABC Data ma umowę na sprzedaż czeskiej spółki zależnej

Warszawa, 08.03.2019 (ISBnews) - Zarząd ABC Data zawarł z Investment Gear 2 z siedzibą w Warszawie umowę zakupu 100% udziałów w spółce zależnej ABC Data s.r.o. z siedzibą w Pradze, podała spółka. "Zarząd ABC Data S.A. informuje, że w dniu 7 marca

ABC Data: Cena w wezwaniu jest godziwa dla akcjonariuszy

Warszawa, 13.02.2019 (ISBnews) - Zarząd ABC Data, po uzyskaniu opinii przez zewnętrznego biegłego, firmę mCorporate Finance, przedstawił stanowisko, z którego wynika, że cena 1,3 zł za akcję spółki, ogłoszona w wezwaniu Grupy ALSO Holding oraz Grupy MCI, jest godziwa dla

ABC Data uruchamia platformę usług w chmurze

Warszawa, 21.06.2017 (ISBnews) - ABC Data uruchamia platformę chmurową business to business ABC Data Cloud, poinformowała prezes Ilona Weiss. Grupa udostępnia również nową mobilną wersję platformy Interlink oraz nową odsłonę Reseller Web. "

Michał Litwinowicz powołany na wiceprezesa ds. finansowych ABC Data

Warszawa, 01.10.2018 (ISBnews) - Rada nadzorcza ABC Data podjęła uchwałę w sprawie powołania z dniem 1 stycznia 2019 r. Michała Litwinowicza do pełnienia funkcji wiceprezesa zarząduds. finansowych (CFO) na okres bieżącej kadencji. "Pan Michał

ABC Data zdecydowało się na opcję pozyskania inwestora strategicznego

Warszawa, 21.12.2018 (ISBnews) - ABC Data dokonało 9 sierpnia 2017 r. wyboru opcji strategicznej w postaci skoncentrowania się na opcji pozyskania inwestora strategicznego (inwestora zewnętrznego), podała spółka, ujawniając opóźnioną informację poufną

ABC Data: Czwarty kwartał zdecyduje o całokształcie tegorocznych wyników

Warszawa, 01.10.2018 (ISBnews) - ABC Data spodziewa się płaskiego III kwartału, a także wzrostowego oraz decydującego dla całokształtu tegorocznych wyników finansowych IV kwartału, poinformowała prezes Ilona Weiss. ?IV kwartał zdecyduje o tegorocznych

ABC Data pracuje nad strategią rozwoju na kolejny okres

Warszawa, 01.10.2018 (ISBnews) - ABC Data pracuje nad strategią rozwoju na kolejny okres i nadal jest w trakcie przeglądu opcji strategicznych, poinformowała prezes Ilona Weiss. ?Pracujemy nad strategią, nie podajemy timingu jej publikacji. Przegląd

ABC Data: iSource otrzymała 2 postanowienia Naczelnika Drugiego Mazowieckiego US

Warszawa, 05.12.2018 (ISBnews) - iSource, spółka zależna od ABC Data, otrzymała od pełnomocnika dwa postanowienia Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego dotyczące zabezpieczenia należności oraz odsetek za zwłokę, podało ABC Data. "

ABC Data: Nie żyje wiceprezes Arkadiusz Lew-Kiedrowski

Warszawa, 01.06.2018 (ISBnews) - Zarząd ABC Data powziął informację o tragicznej śmierci wiceprezesa Arkadiusza Lew-Kiedrowskiego, podała spółka. "Jednocześnie zarząd spółki informuje, że działa w przewidzianym przez przepisy prawa oraz statut

NTT, ABC Data oraz TelForceOne kolejnymi dystrybutorami Oppo w Polsce

Warszawa, 21.12.2018 (ISBnews) - Polski oddział marki Oppo podpisał umowy dystrybucyjne z firmami NTT, ABC Data oraz TelForceOne, podała spółka. "Powyżsi partnerzy zapewnią szeroką dostępność produktów Oppo w Polsce razem z głównym dystrybutorem

Alibaba Cloud i ABC Data nawiązały współpracę dot. transformacji cyfrowej

Warszawa, 21.08.2018 (ISBnews) - Alibaba Cloud, część Alibaba Group oferująca rozwiązania chmurowe, nawiązała strategiczną współpracę z ABC Data, podały spółki. Celem współpracy jest dostarczanie produktów i usług cloudowych na rynki Europy Środkowo-Wschodniej, co ma pomóc

ABC Data przejęła pakiet kontrolny S4E

Warszawa, 15.11.2016 (ISBnews) - ABC Data nabyła 100% udziałów w spółce celowej SPV Sail, posiadającej pakiet kontrolny w kapitale zakładowym spółki S4E w łącznej liczbie 1.412.423 akcji, stanowiący 81,3% akcji S4E, podała ABC Data. ?W dniu

Maciej Kowalski zrezygnował ze stanowiska wiceprezesa ABC Data

Warszawa, 12.12.2017 (ISBnews) - Maciej Kowalski złożył rezygnację z funkcji wiceprezesa ABC Data, podała spółka. "Pan Maciej Kowalski nie podał powodu rezygnacji" - czytamy w komunikacie. ABC Data jest

MCI Venture Projects ogłosił przymusowy wykup dawnego ABC Data po 1,44 zł/akcja

Warszawa, 23.07.2019 (ISBnews) - MCI Venture Projects ogłosił przymusowy wykup pozostałych ok. 9,41% akcji Vicis New Investments (wcześniej ABC Data) po 1,44 zł za akcję, podał pośredniczący Santander Biuro Maklerskie. Pozostali akcjonariusze Vicis

ABC Data sprzedała grupie ALSO swoje przedsiębiorstwo za łącznie 182,6 mln zł

Warszawa, 02.07.2019 (ISBnews) - ABC Data zawarła z MCI.PrivateVentures Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym działającym na rzecz Subfunduszu MCI.EuroVentures 1.0, reprezentowanym przez MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (MCI), ALSO Holding AG (inwestor) oraz

Eurocash: Sieć sklepów partnerskich 'abc' wzrosła do 8 985 na koniec 2019 r.

Warszawa, 13.03.2020 (ISBnews) - Sieć handlu hurtowego Grupy Eurocash obejmowała na koniec ub.r. 180 Hurtowni Cash & Carry (tyle samo co na koniec 2018 r.), w ramach której organizowana jest sieć sklepów partnerskich "abc", do której należało 8 985 lokalnych sklepów

ALSO Holding i MCI nabyli 34,74 mln akcji ABC Data w wezwaniu

Warszawa, 19.06.2019 (ISBnews) - W wezwaniu na akcje ABC Data zawarto transakcje zbycia wszystkich 34,74 mln akcji, które były jego przedmiotem, podali wzywający. "W wyniku wezwania zawarto w dniu 19 czerwca 2019 r. transakcje, których

ABC Data: Spełnił się kolejny z warunków wezwania na sprzedaż akcji

Warszawa, 12.06.2019 (ISBnews) - Roseville Investments - podmiot zależny ALSO Holding - wzywający do sprzedaży akcji ABC Data uzyskał bezwarunkową zgodę Komisji Europejskiej, podało Santander Biuro Maklerskie. "Tym samym warunek prawny określony

PTE PZU cofnęło pozew przeciwko ABC Data ws. uchylenia uchwały o sprzedaży firmy

Warszawa, 12.03.2019 (ISBnews) - Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU S.A., reprezentujące Otwarty Fundusz Emerytalny PZU "Złota Jesień", cofnęło pozew złożony przeciwko ABC Data w przedmiocie uchylenia uchwały nr 1 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia z dnia 6 lutego

Zapisy na akcje w wezwaniu ABC Data zostały przedłużone do 14 czerwca

Warszawa, 11.06.2019 (ISBnews) - MCI Venture Projects oraz Roseville Investments - łącznie wzywający zdecydowali o wydłużeniu terminu przyjmowania zapisów w wezwaniu na akcję ABC Data do 14 czerwca 2019 r. (z 13 czerwca), podało pośredniczące w wezwaniu Santander Biuro

Juliusz Niemotko złożył rezygnację z funkcji wiceprezesa ABC Data

Warszawa, 22.05.2017 (ISBnews) - Juliusz Niemotko złożył rezygnację z funkcji wiceprezesa zarządu ABC Data ze skutkiem natychmiastowym, podała spółka. "Juliusz Niemotko nie podał powodu rezygnacji" ? czytamy w komunikacie

ABC Data: Zapisy na akcje zostały wydłużone do 13 czerwca br.

Warszawa, 20.05.2019 (ISBnews) - Zapisy w wezwaniu na akcje ABC Data zostały ponownie przedłużone, tym razem do 13 czerwca, podał pośredniczący Santander Bank Polska S.A.- Santander Biuro Maklerskie. "Termin zakończenia przyjmowania zapisów na

Szacunkowe przychody grupy ABC Data wzrosły r/r do 334 mln zł w lutym

Warszawa, 08.03.2019 (ISBnews) - Szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży wypracowane przez grupę kapitałową ABC Data wyniosły 334 mln w styczniu br., podała spółka. Wcześniej spółka informowała, że szacunkowe przychody grupy w lutym 2018 r

Arkadiusz Lew-Kiedrowski powołany na wiceprezesa ABC Data

Warszawa, 20.02.2018 (ISBnews) - Rada nadzorcza ABC Data podjęła uchwałę w sprawie powołania z dniem 1 marca 2018 r. Arkadiusza Lew-Kiedrowskiego do pełnienia funkcji wiceprezesa spółki na okres obecnej kadencji, poinformowała spółka. "Pan

ABC Data: Sąd oddalił skargę na decyzję dot. spółki zależnej iSource

Warszawa, 19.06.2019 (ISBnews) - Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (WSA) oddalił skargę złożoną przez iSource - spółkę zależną ABC Data - od decyzji dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie, która utrzymała w mocy decyzję organu pierwszej instancji, podało

Szacunkowe przychody grupy ABC Data wzrosły r/r do 314 mln zł w maju

Warszawa, 10.06.2019 (ISBnews) - Szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży grupy kapitałowej ABC Data w maju 2019 roku wyniosły 314 mln zł, a za okres styczeń-maj 2019 wyniosły 1 648 mln zł, podała spółka. "W związku z implementacją

Szacunkowe przychody grupy ABC Data spadły r/r do 344 mln zł w styczniu

Warszawa, 08.02.2019 (ISBnews) - Szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży wypracowane przez grupę kapitałową ABC Data wyniosły 344 mln w styczniu br., podała spółka. Wcześniej spółka informowała, że szacunkowe przychody grupy w styczniu 2018 r

Szacunkowe przychody grupy ABC Data wzrosły r/r do 316 mln zł w kwietniu

Warszawa, 10.05.2019 (ISBnews) - Szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży grupy kapitałowej ABC Data w kwietniu 2019 roku wyniosły 316 mln zł, a za okres styczeń - kwiecień 2019 wyniosły 1 347 mln zł, podała spółka. "W związku z

ABC Data ma umowę ramową z inwestorem, będzie wezwanie na 100% akcji

Warszawa, 21.12.2018 (ISBnews) - ABC Data uzgodniło warunki transakcji z inwestorem strategicznym - ALSO Holding AG (podmiotem prawa szwajcarskiego), podała spółka. Zawarta umowa ramowa przewiduje m.in. ogłoszenie wezwania do zapisywania się na sprzedaż 100% akcji ABC Data

ABC Data: Spełnił się kolejny z warunków wezwania na sprzedaż akcji

Warszawa, 08.05.2019 (ISBnews) - Roseville Investments - podmiot zależny ALSO Holding - wzywający do sprzedaży akcji ABC Data uzyskał bezwarunkową zgodę organu antymonopolowego na Ukrainie, podały Roseville Investments oraz Santander Biuro Maklerskie

ABC Data: Spełnił się jeden z warunków wezwania na sprzedaż akcji

Warszawa, 29.04.2019 (ISBnews) - Roseville Investments - podmiot zależny ALSO Holding - wzywający do sprzedaży akcji ABC Data uzyskał bezwarunkową zgodę organu antymonopolowego w Serbii, podały MCI Venture Projects VI, Roseville Investments oraz Santander Biuro Maklerskie

ABC Data stawia na ekspansję w regionie, szczególnie w Rumunii

Warszawa, 19.03.2018 (ISBnews) - ABC Data stawia na ekspansję w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, szczególnie w Rumunii, poinformował ISBnews.tv wiceprezes Andrzej Kuźniak. "Kolejnym etapem naszego rozwoju jest ekspansja w regionie. Polska

ABC Data rozmawia o dalszym rozszerzaniu współpracy z Xiaomi

Warszawa, 31.08.2017 (ISBnews) - ABC Data rozmawia o dalszym rozszerzaniu współpracy z chińskim producentem Xiaomi, w tym na kolejne rynki, poinformowała prezes ABC Data Ilona Weiss. "Prowadzimy rozmowy o dalszym rozszerzaniu współpracy z Xiaomi

Szacunkowe przychody grupy ABC Data wzrosły r/r do 353 mln zł w marcu

Warszawa, 09.04.2019 (ISBnews) - Szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży wypracowane przez grupę kapitałową ABC Data wyniosły 353 mln w marcu br., podała spółka. W okresie styczeń-marzec 2019 wyniosły 1 031 mln zł. "W związku z

ABC Data: Wszczęto kontrolę podatkową w stosunku do czeskiej spółki zależnej

Warszawa, 07.02.2019 (ISBnews) - Spółka zależna ABC Data - ABC Data s.r.o. z siedzibą w Czechach - otrzymała od pełnomocnika pismo o wszczęciu kontroli podatkowej dotyczącej podatku od towarów i usług za styczeń i luty 2016 r., podało ABC Data. "

ABC Data podtrzymuje prognozy wyników na 2017 r.

Warszawa, 09.11.2017 (ISBnews) - ABC Data jest na "dobrej ścieżce" do realizacji prognozy rocznej i podtrzymuje ją, poinformowała prezes Ilona Weiss. W maju spółka prognozowała 4,47 mld zł skonsolidowanych przychodów, 50,55 mln zł EBITDA i 27,69 mln zł zysku netto

Warunek minimalnej liczby akcji w wezwaniu na ABC Data został spełniony

Warszawa, 14.03.2019 (ISBnews) - Warunek wezwania na sprzedaż akcji ABC Data, dotyczący złożenia w ramach zapisów na sprzedaż minimalnej liczby akcji ziścił się, podali wzywający. "W związku z wezwaniem ogłoszonym w dniu 21 grudnia 2018 r. przez

MCI i ALSO Holding podniosły cenę w wezwaniu na ABC Data do 1,44 zł za akcję

Warszawa, 06.03.2019 (ISBnews) - MCI Venture Projects i Roseville Investments - podmiot zależny ALSO Holding- podniosły cenę w wezwaniu na 37,1% akcji ABC Data do 1,44 zł za akcję z 1,3 zł poprzednio, podali wzywający. "Wzywający oraz Santander

ABC Data osiągnęła szacunkowo 444 mln zł przychodów we wrześniu

Warszawa, 10.10.2016 (ISBnews) - Grupa kapitałowa ABC Data osiągnęła szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży na poziomie 444 mln zł we wrześniu br., podała spółka. "Zarząd ABC Data S.A. informuje, że szacunkowe skonsolidowane przychody

ABC Data pracuje nad kolejnym partnerstwem strategicznym z firmą z Chin

Warszawa, 01.10.2018 (ISBnews) - ABC Data spodziewa się pozyskania nowego znaczącego partnerstwa strategicznego z firmą z Chin jeszcze w tym roku, poinformowała prezes Ilona Weiss. ?Staliśmy się partnerem pierwszego wyboru dla chińskich producentów

Termin zapisów w wezwaniu na ABC Data został wydłużony do 17 kwietnia

Warszawa, 18.03.2019 (ISBnews) - Termin zakończenia zapisów w wezwaniu na sprzedaż akcji ABC Data został wydłużony do 17 kwietnia z 18 marca, podało Santander BM jako podmiot pośredniczący "Termin zakończenia przyjmowania zapisów na akcje: 17

ABC Data nadal liczy na kolejne partnerstwo z firmą z Chin do końca roku

Warszawa, 14.11.2018 (ISBnews) - ABC Data nadal liczy na podpisanie umowy strategicznego partnerstwa z trzecim chińskim partnerem do końca roku, poinformowała prezes Ilona Weiss. "Rozmowy trwają, mamy zamiar podpisać do końca roku"

Szacunkowe przychody Grupy ABC Data spadły r/r do 353 mln zł w sierpniu

Warszawa, 10.09.2018 (ISBnews) - Szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży grupy kapitałowej ABC Data w sierpniu 2018 roku wyniosły 353 mln zł, podała spółka. Wcześniej spółka podawała, że w sierpniu 2017 r. jej skonsolidowane przychody

ABC Data miało 68,57 mln zł straty netto, 38,09 mln zł straty EBIT w 2018 r.

Warszawa, 29.04.2019 (ISBnews) - ABC Data odnotowało 68,57 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 25,98 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Skonsolidowana strata netto

ABC Data szacuje 69,5 mln zł skons. straty netto w 2018 r. po weryfikacji odpisu

Warszawa, 26.04.2019 (ISBnews) - Na skutek weryfikacji skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej oraz jednostkowego sprawozdania finansowego ABC Data, zmianie uległa wartość odpisu z tytułu przeszacowania aktywów netto przeznaczonych do zbycia, podała spółka

MCI i ALSO przedłużyli zapisy w wezwaniu na akcje ABC Data do 13 maja

Warszawa, 17.04.2019 (ISBnews) - MCI Venture Projects sp. z o.o. VI S.K.A. oraz Roseville Investments - podmiot zależny ALSO Holding - przedłużyli termin przyjmowania zapisów w wezwaniu na akcje ABC Data do 13 maja z przewidywanego wcześniej terminu 17 kwietnia, podało

Christiane Amanpour odchodzi z CNN do ABC Walta Disneya

"This Week" w ABC należącej do koncernu Walt Disney Co. David Westin, szef redakcji informacyjnej stacji, powiedział, że nowy pracodawca dziennikarki chce wykorzystać jej międzynarodowe doświadczenie i nadać bardziej globalny wydźwięk programowi "This Week", który obecnie funkcjonuje

ABC Data osiągnęła szacunkowo 315 mln zł przychodów w lipcu

Warszawa, 08.08.2016 (ISBnews) - Grupa kapitałowa ABC Data osiągnęła szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży na poziomie 315 mln zł w lipcu br., podała spółka. "Zarząd ABC Data informuje, że szacunkowe skonsolidowane przychody ze

ABC Data jest 'na trajektorii' realizacji całorocznej prognozy

Warszawa, 31.08.2017 (ISBnews) - ABC Data jest "na trajektorii" realizacji całorocznej prognozy finansowej, a "zniknięcie branży z grupy podwyższonego ryzyka w urzędach skarbowych" zwiększy docelowo potencjał rozwojowy grupy, wynika ze słów prezes Ilony

ABC Data przystąpiło do negocjacji z ALSO Holding jako inwestorem strategicznym

Warszawa, 21.12.2018 (ISBnews) - ABC Data przystąpiło 12 grudnia 2018 r. do negocjacji z wybranym inwestorem strategicznym, tj. z ALSO Holding AG (podmiot prawa szwajcarskiego) w sprawie transakcji zbycia przedsiębiorstwa spółki, podało ABC Data

ABC Data zaprezentuje nową strategię w czerwcu

Warszawa, 14.05.2015 (ISBnews) - ABC Data zaprezentuje strategię rozwoju w czerwcu, poinformowała prezes Ilona Weiss. "Strategia będzie opublikowana w czerwcu, nie zdecydowaliśmy jeszcze, czy jednocześnie opublikujemy prognozy na bieżący rok"

ABC Data oczekuje narastających efektów optymalizacyjnych w kolejnych kwartałach

Warszawa, 17.05.2017 (ISBnews) - ABC Data spodziewa się coraz większych efektów działań optymalizacyjnych w kolejnych kwartałach, poinformowała prezes Ilona Weiss. "Na skonsolidowane wyniki finansowe grupy w I kwartale 2017 roku miały wpływ

ABC Data szacuje 78,9 mln zł skonsolid. straty netto w 2018 w wyniku odpisów

Warszawa, 23.04.2019 (ISBnews) - ABC Data szacuje 78,9 mln zł skonsolidowanej straty netto grupy w 2018 r., podała spółka. Skonsolidowany zysk netto skorygowany o zdarzenia jednorazowe wyniósł 9,75 mln zł. "Szacowane jednostkowe wyniki za 2018

Przychody grupy ABC Data spadły o 18% r/r do 484 mln zł w grudniu

Warszawa, 09.01.2019 (ISBnews) - Szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży wypracowane przez grupę kapitałową ABC Data wyniosły 484 mln w grudniu i były niższe o 18% w skali roku. W całym 2018 r. szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły 4,6 mld zł i były

ABC Data zakłada rosnące przychody i stabilny poziom EBITDA w 2019 r.

Warszawa, 01.10.2018 (ISBnews) - ABC Data zakłada stabilny wzrost przychodów i stabilny wynik EBITDA w 2019 roku, poinformowała prezes Ilona Weiss. ?Rok 2019 widzimy jako rok stabilnego wzrostu przychodów i stabilnej EBITDA przy pogłębionej

ABC Data zdecydował o rozpoczęciu przeglądu różnych opcji strategicznych rozwoju

Warszawa, 06.02.2017 (ISBnews) - ABC Data podjął decyzję o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych we wszystkich obszarach działalności biznesowej, podała spółka. Przegląd ten ma na celu wybór optymalnego wariantu dalszego rozwoju spółki i realizacji strategii rozwoju na

ABC Data może w ciągu kilku tygodni uruchomić platformę Cloud

Warszawa, 21.03.2017 (ISBnews) - ABC Data może w ciągu kilku tygodni uruchomić platformę business-to-business (B2B) usług sprzedaży usług chmurowych (Cloud), poinformowała prezes Ilona Weiss. "Pracujemy nad platformą usług chmurowych Cloud

ABC Data: Drugi US w Warszawie umorzył postępowanie podatkowe

Warszawa, 14.12.2016 (ISBnews) - Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie umorzył postępowanie podatkowe, w całości uznając za prawidłowe rozliczenia podatkowe ABC Data w badanym okresie września 2012 roku, podała spółka. "

Grupa ABC Data miała szacunkowo 374 mln zł przychodów w styczniu

Warszawa, 08.02.2018 (ISBnews) - Szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży grupy kapitałowej ABC Data w styczniu 2018 roku wyniosły 374 mln zł, podała spółka. ABC Data jest dystrybutorem sprzętu IT. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r

ABC Data zakłada poprawę wyników r/r w tym roku

Warszawa, 21.03.2017 (ISBnews) - ABC Data zakłada, że bieżący rok będzie wynikowo lepszy niż ubiegły, poinformowała prezes Ilona Weiss. "Mocny standing spółki, o który zadbaliśmy w ubiegłym roku, pokazuje jaki mamy potencjał w 2017. Zakładamy, że

ABC Data miała wstępnie 4,9 mln zł zysku netto w III kw. 2018 r.

Warszawa, 29.10.2018 (ISBnews) - ABC Data odnotowała 4,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2018 r. według wstępnych danych, podała spółka. Zysk z działalności operacyjnej wyniósł 9,6 mln zł, wynik EBITDA to 11,1 mln zł, podano w

Grupa ALSO Holding i MCI wezwały do sprzedaży 37,1% akcji ABC Data po 1,3 zł/szt

Warszawa, 21.12.2018 (ISBnews) - Grupa ALSO Holding oraz Grupa MCI wezwały do sprzedaży akcji ABC Data, stanowiących 37,1% głosów na walnym zgromadzeniu po 1,3 zł za sztukę, podało MCI. Zapisy na akcje będą przyjmowane od 15 lutego do 18 marca 2019 roku

Wiceprezes ABC Data ds. finansowych Paweł Szymański złożył rezygnację

Warszawa, 07.06.2016 (ISBnews) - Wiceprezes ABC Data ds. finansowych Paweł Szymański złożył rezygnację z członkostwa w składzie zarządu ze skutkiem natychmiastowym, podała spółka. "Zarząd ABC Data S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym pan Paweł

Szacunkowe przychody Grupy ABC Data wzrosły r/r do 357 mln zł w marcu

Warszawa, 10.04.2018 (ISBnews) - Szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży grupy kapitałowej ABC Data wyniosły 357 mln zł w marcu 2018 r., podała spółka. Wcześniej spółka informowała, że szacunkowe przychody grupy w marcu 2017 r. wyniosły 335

ABC Data została pierwszym oficjalnym partnerem Xiaomi w Unii Europejskiej

Warszawa, 22.09.2016 (ISBnews) - ABC Data została pierwszym oficjalnym partnerem chińskiego producenta Xiaomi w Unii Europejskiej, poinformowała prezes dystrybutora Ilona Weiss. Sprzedaż rozpocznie się w Polsce, ale będzie sukcesywnie rozwijana także w regionie

ABC Data oczekuje, że IV kw. będzie 'zgodny z trendami historycznymi'

Warszawa, 14.11.2018 (ISBnews) - ABC Data oczekuje, że IV kwartał - tradycyjnie kluczowy dla branży - będzie zgodny z trendami historycznymi, poinformowała prezes Ilona Weiss. "Wygenerowaliśmy wysokie przepływy operacyjne w III kw. Widać, że

ABC Data ma zgodę UOKiK na przejęcie kontroli nad S4E

Warszawa, 11.10.2016 (ISBnews) - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) udzielił ABC Data zgody na przejęcie kontroli nad S4E, podał urząd. S4E zajmuje się dystrybucją sprzętu i oprogramowania komputerowego z wartością dodaną, na którą składa

ABC Data: Kontrola w zakresie VAT za II kw. 2014 r. zakończona pozytywnie

Warszawa, 23.07.2018 (ISBnews) - ABC Data powzięła informację, że kontrola Naczelnika Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie w zakresie rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowości obliczania i wpłacania podatku od towarów i usług za II kw. 2014

Grupa Eurocash ma już 8 tys. sklepów w sieci abc

Warszawa, 25.08.2016 (ISBnews) - Grupa Eurocash otwiera sklep w sieci abc, osiągając liczbę 8 tys. placówek pod tym szyldem, poinformowała spółka. Będzie to zarazem pierwszy sklep w nowym formacie "city", dedykowanym dla centrów dużych miast, podano również

ABC Medicover Holdings wnioskuje do UOKiK ws. przejęcia kontroli nad Neomedic

Warszawa, 26.02.2019 (ISBnews) - ABC Medicover Holdings B.V. złożył do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wniosek ws. przejęcia kontroli nad Neomedic oraz jej spółkami zależnymi , podał Urząd. Wniosek wpłynął 22 lutego br, sprawa jest w

ABC Data przejmuje notowaną na NewConnect spółkę S4E

Warszawa, 22.08.2016 (ISBnews) - ABC Data ma umowę inwestycyjną w sprawie nabycia pakietu kontrolnego ponad 80% akcji notowanej na rynku NewConnect spółki S4E, podała spółka. Łączna kwota transakcji wyniesie od 19 do 25 mln zł. Zamknięcie transakcji ma nastąpić najpóźniej 31

ABC Data: IAS podtrzymał decyzję ws. zobowiązania iSource w wys. 15,2 mln zł

Warszawa, 19.11.2018 (ISBnews) - Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie (IAS) utrzymał w mocy decyzję organu pierwszej instancji wydaną w przedmiocie określenia zobowiązania iSource, spółki zależnej ABC Data, w podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące od

Grupa ABC Data miała szacunkowo 417 mln zł przychodów we wrześniu

Warszawa, 09.10.2017 (ISBnews) - Szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży grupy kapitałowej ABC Data we wrześniu 2017 roku wyniosły 417 mln zł, podała spółka. W poprzednim miesiącu spółka raportowała 363 mln zł szacunkowych przychodów

ABC Data miała wstępnie 2,3 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2018

Warszawa, 24.05.2018 (ISBnews) - ABC Data odnotowała 2,3 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2018 r. przy 1 046 mln zł przychodów, podała spółka, przedstawiając wstępne dane. Zysk brutto ze sprzedaży wyniósł 60,2 mln zł, EBITDA: 7,9 mln zł, a

ABC Data miała wstępnie 11 mln zł skonsolidowanego zysku netto w IV kw. 2017

Warszawa, 13.04.2018 (ISBnews) - ABC Data odnotowała 11 mln zł skonsolidowanego zysku netto w IV kw. 2017 r. przy 1 604 mln zł przychodów, podała spółka, przedstawiając wstępne dane. Zysk brutto ze sprzedaży wyniósł 97 mln zł, EBITDA: 28 mln zł, a

Zarząd ABC Data powołany w tym samym składzie na kolejną kadencję

Warszawa, 23.10.2017 (ISBnews) - Rada nadzorcza ABC Data podjęła uchwały o powołaniu dotychczasowych członków zarządu na okres kolejnej wspólnej 3-letniej kadencji, poinformowała spółka. Ilona Weiss ponownie została wybrana na stanowisko prezesa, Andrzej Kuźniak na wiceprezesa

Akcjonariusze ABC Data zdecydowali o wypłacie 0,31 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 12.06.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze ABC Data zdecydowali o wypłacie dywidendy w wysokości 0,31 zł na akcję, wynika z podjętych uchwał. Po wcześniejszej wypłacie zaliczki, do wypłaty zostało 28,81 mln zł, czyli 0,23 zł na akcję. "

ABC Data miała 5,07 mln zł zysku netto w III kw. 2018 r.

Warszawa, 14.11.2018 (ISBnews) - ABC Data odnotowała 5,07 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 9,31 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk brutto na

Zysk netto ABC Daty wzrósł r/r do 25,98 mln zł w 2017 r.

Warszawa, 19.04.2018 (ISBnews) - ABC Data odnotowało 25,98 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 17,14 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 52,8

ZWZ ABC Data zdecyduje 11 VI o łącznie 0,31 zł dywidendy na akcję (aktualizacja)

Warszawa, 16.05.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze ABC Data zdecydują 11 czerwca br. o przeznaczeniu na dywidendę 38,83 mln zł tj. łącznie 0,31 zł na akcję z zysku za 2017 r., wynika z uchwał na walne zgromadzenie opublikowanych przez spółkę. "

ZWZ ABC Data zdecyduje 11 VI o wypłacie łącznie 0,31 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 16.05.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze ABC Data zdecydują 11 czerwca br. o przeznaczeniu na dywidendę 7,63 mln zł tj. 0,2 zł na akcję z zysku za 2017 r., wynika z uchwał na walne zgromadzenie opublikowanych przez spółkę. "Zwyczajne walne

ABC Data skupi się m.in. na rozwiązaniach mobilnych i chmurze danych w br.

Warszawa, 20.04.2018 (ISBnews) - ABC Data skoncentruje się w bieżącym roku na rozwoju takich obszarów jak rozwiązania mobilne i chmura danych, poinformowała prezes Ilona Weiss. Spółka rozważy publikację prognozy na 2018 r. w maju. ABC Data obserwuje

ABC Data wprowadziła do oferty rozwiązania do obsługi cloud computing

Warszawa, 30.12.2015 (ISBnews) - ABC Data wprowadziła do oferty rozwiązania zapewniające płynną obsługę oraz bezpieczeństwo gromadzonych w chmurze plików, podała spółka. "Listę nowości w ofercie ABC Data otwierają magazyny danych w chmurze

ABC Data: przychody spadły, ale nie zysk. W tym roku na giełdę

Jak mówi Marek Sadowski, prezes ABC Data, przychody za zeszły rok będą niższe niż rekordowe ponad 2,7 mld zł, które spółka zanotowała w 2008 r. To pierwszy rok w historii, kiedy ABC Data nie poprawiła wyniku sprzedaży. Dystrybutor zanotował za to zarówno wzrost zysku netto

ABC Data proponuje łącznie 0,31 zł dywidendy na akcję,do wypłaty zostało 0,23 zł

Warszawa, 09.05.2018 (ISBnews) - ABC Data rekomenduje przeznaczenie wypłatę dywidendy łącznie 38,83 mln zł, czyli 0,31 zł na akcję. Po wcześniejszej wypłacie zaliczki do wypłaty zostałoby 28,81 mln zł, czyli 0,23 zł na akcję, podała spółka. ?Zarząd

S4E ma 'szczególnie pozytywnie' kontrybuować do wyników ABC Data w II półroczu

Warszawa, 17.05.2017 (ISBnews) - ABC Data spodziewa się, że wyniki S4E będą "szczególnie pozytywnie" kontrybuować do wyników grupy w II połowie roku, poinformowała prezes Ilona Weiss. "Za nami pierwszy pełen kwartał, w którym

Grupa ABC Data miała szacunkowo 535 mln zł przychodów w grudniu

Warszawa, 09.01.2017 (ISBnews) - Szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży grupy kapitałowej ABC Data w grudniu 2016 roku wyniosły 535 mln zł, podała spółka. "Zarząd ABC Data S.A. informuje, że szacunkowe skonsolidowane przychody ze

ABC Data: Prawdopodobieństwo wypłaty dywidendy zal. do końca br. 'bardzo duże'

Warszawa, 09.11.2017 (ISBnews) - ABC Data widzi bardzo duże prawdopodobieństwo wypłaty dywidendy zaliczkowej za 2017 r. do końca bieżącego roku, poinformowała prezes Ilona Weiss. "Prawdopodobieństwo tego, że tę dywidendę do końca roku wypłacimy

ABC Data: Dywidenda za bieżący rok powinna być 'bardzo dobra'

Warszawa, 12.11.2015 (ISBnews) - ABC Data spodziewa się, że dywidenda za 2015 rok będzie "bardzo dobra", poinformowała prezes Ilona Weiss. Spółki zagraniczne grupy, w ujęciu łącznym, zaczęły kontrybuować do wyniku grupy. "To był kolejny

Grupa ABC Data miała szacunkowo 578 mln zł przychodów w listopadzie

Warszawa, 08.12.2016 (ISBnews) - Szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży grupy kapitałowej ABC Data w listopadzie 2016 roku wyniosły 578 mln zł, podała spółka. "Zarząd ABC Data S.A. informuje, że szacunkowe skonsolidowane przychody ze

Grupa ABC Data miała szacunkowo 365 mln zł przychodów w styczniu

Warszawa, 08.02.2017 (ISBnews) - Szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży grupy kapitałowej ABC Data w styczniu 2017 roku wyniosły 365 mln zł, podała spółka. ABC Data jest dystrybutorem sprzętu IT. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r

abc

ABC - album The Jackson Five
ABC - singel The Jackson Five z albumu ABC
ABC - klient Bittorrent
ABC - sieć sklepów
ABC - zestaw do nurkowania
ABC - algorytm w pierwszej pomocy
ABC - polski szybowiec
ABC - metoda klasyfikacji zasobów
ABC - metoda handlowa
ABC - broń masowego rażenia
ABC - polska grupa muzyczna
ABC - szwajcarski periodyk architektoniczny
ABC - brytyjska grupa muzyki pop
ABC -

więcej o abc na pl.wikipedia.org