abb przetargi

Przegląd prasy

% na zamknięciu we wtorek --Biomed-Lublin zdecydował o emisji do 6 mln akcji serii R, rozpoczyna ABB --Członkowie zarządu Creepy Jar sprzedają w ABB 7,06% akcji po 950 zł za sztukę --Akcjonariusze Wieltonu zdecydowali o

Przegląd informacji ze spółek

netto) została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu Gaz-Systemu na dostawy izolowanych rur stalowych dla zadań towarzyszących gazociągowi Baltic Pipe Lot C, podała spółka. Akcjonariusze Apatora zdecydują podczas walnego zgromadzenia, zwołanego na 2 lipca br., o

Przegląd prasy

Ośrodek Informatyki podpisze w czwartek umowy ramowe z pięcioma firmami, które wybrał w wartym ponad 116 mln zł przetargu na "świadczenie kompleksowych usług z zakresu zapewnienia zasobów ludzkich w obszarze IT" Parkiet --PKP Cargo

Przegląd informacji ze spółek

. PKO Bank Polski wygrał przetarg na przygotowanie i obsługę systemu cash pool na potrzeby grupy kapitałowej PKN Orlen, którego nadrzędnym celem jest centralizacja płynności finansowej Grupy Orlenu, podał bank. System cashpoolingu wielowalutowego oferowanego grupie Orlenu jest pierwszym tego typu

Przegląd prasy

Ferrum warta 17,8 mln euro netto wybrana w przetargu Gaz-Systemu --Akcjonariusze Apatora zdecydują 2 lipca o łącznie 1,1 zł dywidendy na akcję --Gaz-System i Gas TSO of Ukraine uruchomią wirtualne połączenie międzysystemowe

Przegląd informacji ze spółek

członków zarządu spółki, oraz SK Inwestycje, działający w porozumieniu z nimi - rozpoczęli proces przyśpieszonej budowy księgi popytu (ABB), którego celem jest sprzedaż ponad 3 mln akcji stanowiących 13% udziału w kapitale Archicomu, podała spółka. Polska Grupa Energetyczna (PGE

Przegląd prasy

. --Cena sprzedaży akcji Auto Partner w trybie ABB została ustalona na 4,9 zł --Indeks WIG20 wzrósł o 0,04% na zamknięciu w czwartek --Aktywa Skarbiec TFI spadły m/m do 19,438 mld zł na koniec marca --Orbis rekomenduje wypłatę

Przegląd prasy

'Biznes w Genach' odbędzie się na GPW 17 września --MF sprzedało na przetargu zamiany obligacje za 5,7 mld zł --Morawiecki nie wyklucza podwyżki płacy minimalnej do powyżej 2450 zł w 2020 r. --PKN Orlen i PGE nie planują

Przegląd prasy

podpisały memorandum w sprawie realizacji projektu Baltic Pipe --FKD pozyskała ponad 5,1 mln zł z publicznej emisji obligacji --Anna Kułach została powołana na wiceprezesa Radpolu --MF sprzedało na przetargu obligacje za 3 mld

Przegląd prasy

zdecydowali o 0,25 zł dywidendy na akcję za 2016 r. --TDJ zwiększa pulę plasowanych akcji Famuru do 20% ze względu na duży popyt w ABB --Marvipol zwiększył sprzedaż do 1007 samochodów Jaguar Land Rover w I-V br. --Energinet.dk

Przegląd prasy

stabilne do końca kadencji tej RPP --TDJ Equity I sprzedał 10% akcji Famuru w ramach ABB po 4,8 zł za akcję --RPP utrzymała stopy bez zmian; inflacja przyspieszy, ale mniej niż oczekiwano --Premier: Podwyżka prognoz przez Bank

Przegląd informacji ze spółek

. MedApp otrzymał Natowski Kod Podmiotu Gospodarki Narodowej NCAGE (NATO Commercial and Government Entity), który pozwoli jej na udział w przetargach organizowanych przez 15 największych dostawców US Army z dziedziny IT, podała spółka. Dzięki otrzymaniu NCAGE MedApp stał się jedynym podmiotem w Polsce

Tygodniowy przegląd informacji ISBnews z sektora TMT

Medycznym na realizację systemu do obsługi studentów. Wartość kontraktu to 2,4 mln zł brutto. Nowy system uzupełni system SIMPLE.ERP, z którego korzysta już administracja Uniwersytetu. Spółka złożyła również najlepszą ofertę w podobnym przetargu organizowanym przez Śląski Uniwersytet Medyczny. Źródło

Intrygujące rozstrzygnięcie przetargu w gazociągu jamalskim

dowiedzieć, że w przetargu oferta polskiego konsorcjum została oceniona wyżej niż oferta spółki koncernu ABB, który zbudował tłocznie na polskim odcinku jamalskiej rury. Firma EuRoPol Gaz, która jest jej właścicielem, to strategiczna spółka PGNiG i Gazpromu. Czy w przetargu nie

Przegląd prasy

zł netto --MF sprzedało na przetargu uzupełniającym obligacje o wartości 964 mln zł --C&W: Podaż pow. biurowej w miastach regionalnych w br. bliska 0,5 mln m2 z ub.r. --ING BSK nie spodziewa się gwałtownego wzrostu marży

Przegląd prasy

zrealizować wg osoby związanej z PiS ISBnews --ZPC Otmuchów zamierza przeprowadzić wtórną emisję akcji w 2018 r. --Dwoje akcjonariuszy Auto Partner chce sprzedać 9,27% akcji w procesie ABB --mDM

Przegląd prasy

proces integracji w detali zakończy się na początku IV kw. --W ramach ABB Deutsche Bank sprzedał 1,5% akcji Santander Bank Polska i nie ma już jego walorów Puls Biznesu --NASK w przetargu sprzętowym odrzucił ofertę

Przegląd prasy

około 24,9 mln zł w listopadzie --ME zakończyło prace nad projektem, który ograniczy import rosyjskiego węgla --Kruk rozpoczął ofertę do 1 mln akcji serii G w ramach ABB --Indeks WIG20 spadł o 1,23% na zamknięciu w czwartek

Przegląd prasy

deficytem w wysokości 41,5 mld zł wobec 54,7 mld zł planu wg gazety ISBnews --Skarbiec Holding Limited chce sprzedać do 25% akcji Skarbiec Holding w ABB --Kruk przydzielił obligacje serii AF1 na łącznie 40 mln zł

Przegląd prasy

Erbudu --PKO BP będzie obsługiwał wielowalutowy system cash pool grupy PKN Orlen --Piotrowski z ME: Przetarg na technologię el. jądrowej najpóźniej na pocz. 2018r. --Akcje XTPL zadebiutują na NewConnect w czwartek

Przegląd prasy

--Mikołuszko z Unibepu: Po zakończeniu unijnej perspektywy finansowej (po 2023 r.) duże firmy budowlane prawdopodobnie zmniejszą stan zatrudnienia w Polsce, a w skrajnych przypadkach w ogóle zlikwidują oddziały w naszym kraju Puls Biznesu --ABB: Krakowskie

Przegląd informacji ze spółek

Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) sprzedał 50% swojego pakietu akcji Grupy Azoty, który stanowi 2,9% całkowitej liczby walorów spółki, poinformował bank. Transakcja została przeprowadzona w ramach przyspieszonej budowy księgi popytu (ang. accelerated book-building, ABB), uruchomionej po zamknięciu notowań

Przegląd informacji ze spółek

drodze subskrypcji skierowanej do TDJ Equity I Sp. z o.o. Famur poinformował też, że TDJ Equity rozpoczęło proces budowania przyśpieszonej książki popytu (ABB) na 15% akcji istniejących Famuru, by pozyskać środki na objęcie akcji serii D i E. Akcjonariusze MLP Group zdecydowali

Przegląd prasy

12,47 mln akcji w ramach ABB --Glapiński: Nowe wyliczenia KNF dot. ustaw frankowych podobne do poprzednich --Glapiński: Zysk netto NBP za 2016 r. wyniósł ponad 9 mld zł --Glapiński najpewniej nie będzie widział powodów do

Przegląd prasy

obligacje serii E o wartości 1,6 mln zł --Stalexport inwestuje w Catterick Inv. który ma uczestniczyć w przetargu na KSPO --Famur dostarczy maszyny do kopalni w Rosji za 17,5 mln euro --Akcjonariusze LiveChat sprzedają 4% akcji

Przegląd informacji ze spółek

AdMassive Group podjął uchwałę w sprawie emisji 1 625 obligacji imiennych serii E o wartości nominalnej 1 000 zł każda, poinformowała spółka. Stalexport Autostrady nabył 10% kapitału Catterick Investments, który ma zamiar uczestniczyć w przetargu na

Przegląd informacji ze spółek

- 116 , garaże - 81. Grupa Indata wygrała przetarg na dostawę sprzętu informatycznego dla Komendy Głównej Policji. Szacowana wartość dostaw realizowanych w najbliższych 12 miesiącach zamknie się kwotą 11,2 mln zł netto, podała spółka. ING Bank Śląski

Przegląd informacji ze spółek

złożonych w przetargu nieograniczonym na wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych na linii kolejowej nr 395 Zieliniec - Kiekrz oraz budynku nastawni na stacji Poznań Piątkowo w ramach Projektu pn.: "Prace na liniach kolejowych nr 394, 395 na odcinku Poznań Franowo - Zieliniec - Kiekrz

Przegląd informacji ze spółek

zdecydował o rozpoczęciu subskrypcji i oferty nie mniej niż 1, ale nie więcej niż 1 mln akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1 zł każda w formie subskrypcji prywatnej. Oferta zostanie przeprowadzona w trybie przyspieszonego budowania księgi popytu (ABB) wśród uprawnionych inwestorów

Przegląd prasy

wprowadzony do sprzedaży w 494 aptekach --MF odkupiło obligacje za 650 mln USD na przetargu --Fachowcy.pl Ventures blisko progu rentowności po wzroście sprzedaży w XI --DM BZ WBK podniósł rekomendację KGHM do 'kupuj', wycenę do

Przegląd informacji ze spółek

Zarząd ZPC Otmuchów podjął decyzję o zamiarze przeprowadzania wtórnej emisji akcji (SPO) z prawem poboru, podała spółka. Aleksander Górecki i Katarzyna Górecka ? akcjonariusze Auto Partner ? rozpoczęli proces przyspieszonej budowy księgi popytu (ABB

Skarb sprzedał udziały w PKO BP, ale kontroli nie oddał

chciał czekać ze sprzedażą części akcji PKO BP. Do przeprowadzenia transakcji wykorzystał szybką ścieżkę niewymagającą składania w Komisji Nadzoru Finansowego prospektu emisyjnego (tzw. ABB). Operację przeprowadzano w tajemnicy - przedwczesne jej ujawnienie mogłoby zaszkodzić

Zawodowcy 2.0. Gdy praca szuka człowieka

szaleństwo dotknęło również łódzkie MPK. Miejski przewoźnik dużo wcześniej ogłosił przetarg na nowe tramwaje. Wygrała go bydgoska Pesa, ale terminy dostarczenia pojazdów były zagrożone. W efekcie MPK musiało wysłać do Bydgoszczy 51 swoich pracowników. Pomagali, by dostawca nie zawalił ostatecznego terminu

Przegląd prasy

projekt ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych --Zysk netto MCI Capital spadł r/r do 10,65 mln zł w I kw. 2017 r. --EVF I sprzedaje do 1,8 mln akcji PBKM w ramach procesu ABB --Zysk netto z dz. kont. ATM wzrósł r/r do 10,84

Przegląd prasy

--Indeks WIG20 zniżkował o 0,01% na zamknięciu we wtorek --Mansa Investments rozpoczęła sprzedaż do 7 mln akcji Polenergii w ABB --Lotos ma umowę sprzedaży oleju napędowego za szacunkowo 372 mln zł netto --Robyg wykupi

Przegląd informacji ze spółek

dodatkowych przychodów z usług pocztowych i finansowych w 2015 roku. Dzięki już wygranym przetargom spółka ma zagwarantowaną kwotę 90 mln zł na przyszły rok, poinformował prezes Rafał Brzoska. Według niego, współpraca z Allegro rozwija się znacznie lepiej od oczekiwań i do czerwca 2015 r. spółka chce mieć 30

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

przedstawiciele spółek. Comarch uczestniczy w przetargach w segmencie obronnym w Polsce oraz dla NATO, poinformował prezes prof. Janusz Filipiak. Efektów spodziewa się w 2016-2017 roku. Źródło: ISBnews Grupa Polsat : Operacje związane z refinansowanie zadłużenia będą miały pozytywny

Przegląd prasy

Equity rozpoczęło proces budowania przyśpieszonej książki popytu (ABB) na 15% akcji istniejących Famuru, by pozyskać środki na objęcie akcji serii D i E. --Akcjonariusze MLP Group zdecydowali na walnym zgromadzeniu, że zysk netto za rok 2016 w wysokości 419 tys. zł zostanie w

Przegląd informacji ze spółek

lata. W przetargu na dostawę śmigłowców dla polskiej armii kluczowym kryterium wyboru powinna być oferta przemysłowa producenta i korzyści wynikające z produkcji maszyn na miejscu, przede wszystkim nowe etaty i transfer technologii, wynika z wypowiedzi prezesa PZL-Świdnik